Profesör Doktor Ahmet ÖZMEN
E-Mail: aozmen@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~aozmen/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:TÜRKÇE
Uyruğu:TÜRK
İş Adresi:ANADOLU ÜNİ.İKTİSAT FAK.
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 2743
Faks:+90 (222) 320 1304
Fakülte:İktisat
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisat Politikası
İlgi Alanları:Genelİstatistik,Öngörü teknikleri,Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Örnekleme Yöntemleri,Ekonometri.

Öğrenim Durumu
Lisans:  İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme ve Muhasebe Bölümü, Eskişehir, 02/07/1974
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 03/04/1986
Doçentlik:  Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü, Eskişehir, 03/10/1995
Profesörlük:  Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Eskişehir, 14/11/2000

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Fen Edebiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi,, 24/10/1986
Doçent:  Fen Fakültesi, Anadolu Üniversitesi,, 03/10/1995
Profesör:  İktisat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 14/11/2000

İdari Görevler
1)  Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi, 15/01/1990
2)  Fen Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi., 26/10/1993
3)  Bozüyük Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi,, 22/01/1997
4)  İktisat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi., 05/03/1998 - 28/01/2004
5)  İkitisat Fakültesi Dekanı, Anadolu Üniversitesi,, 28/01/2004 - 05/02/2010

Doktora Tezleri
1)  "Zaman Serisi Analizinde Box-Jenkins Yöntemi ve Banka Mevduat Tahmininde Uygulama Denemesi" Anadolu Üniversitesi, 03/04/1986

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  E Kaynak, O Küçükemiroğlu, A Özmen,"Correlates of Credit Card Acceptance And Usege In An Advanced Developing Middle" The Journal Of Services Marketing,Veaol.9 No.4 ,1995, MCB UNIVERSİTY PRESS, 18/02/1994
2)  E Kaynak, O Küçükemiroğlu, A Özmen, "Credit Card Usage Behavior in an Industrializing Country" 23th EMAC Conference 17-20 May, Maastricht 1994, 18/02/1994

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  A Özmen, M Özer, Reel Konjonktür Teorisi ve Türkiye'de Konjonktürel ve Mevsimlik Dalgalanmalar", İşletme ve Finans Dergisi, 18/10/2000
2)  A Özmen, Z Yıldız, "Planlı Kalkınma Politikalarının Temel Ekonomik Büyüklükler İle İlişkisi (Türkiye Örneği)", Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, C. 1, S.1, Eskişehir, 01/08/2000

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Özmen, Ahmet. "Uygulamalı Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri" Anadolu Üniversitesi Yayınları, No, 1257, Fen Fakültesi Yayınları, No 17, Eskişehir, 06/06/2003
2)  Özmen, Ahmet. "Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri",Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, Ünite 3, Ünite 7, Ünite 8, Eskişehir., 01/01/1999
3)  Uralcan,Şebnem,"Sigortacılık Uygulamaları" Ahmet,Özmen Editör, Açıköğretim Fakültesi Yayını, No:849 Eskişehir,2005
4)  Özmen,Ahmet, "İstatistik" Açıköğretim Fakültesi Yayını,No:771, Ünite,7,8,9,14 Eskişehir 2003

Diğer Yayınlar
1)  Özmen A.,"Para arzı ile Enflasyon Arasındaki Nedensel İlişkinin Araştırılmasında Çapraz Kolerasyon Çözümlemesi ve Türkiye Örneği", Prof.Dr. Güneri Ergülen'e Armağan, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 200/1 C. XVI Esk., 01/01/2001
2)  Özmen A., "Durağanlığın Araştırılmasında ADF Testi ve Türkiye GNP'si Üzerine Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, Eskişehir., 01/10/2000
3)  Özmen A. ve Özer M., "Reel Konjonktür Teorisi ve Türkiye'de Konjonktürel ve Mevsimlik Dalgalanmalar",İşletme ve Finans Mali ve Ekonomik Sorunlara Yönelik Aylık Yayın, Ankara, 01/01/2000
4)  Özmen A., ve Yıldız Z., "Üniversiteye Hazırlık Kurslarında Tekrarlanan Sınavlarda Başarı Sonuçlarındaki Değişikliğin Belirlenmesinde Etkin Çözümleme Yaklaşımı", Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, S. 4, 23 -24, Eskişehir., 01/01/1998
5)  Özmen A., "1973-1987 Döneminde Türkiye'de Yapılan Ara Seçimlerde Oyverme Kalıbının Belirlenmesi" , Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. X S.1-2, Eskişehir, 01/01/1992
6)  Özmen A., "Türkiye'nin Dış Satım Tutarı Öngörüleri İçin Teknik Seçiminde Doğruluk Kriteri Kullanımı", Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. X S. 1-2, Eskişehir., 01/01/1992
7)  Özmen A., "Çok Değişkenli Değişke Çözümlemesinin Benimsenecek Akvaryum Balık Yemlerinin Belirlenmesinde Kullanımı", Anadolu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi C. 3, S. 1, Eskişehir., 01/01/1991
8)  Özmen A., "Mevsimsel Dalgalanmalar İçeren Zaman Serilerinde Kısa Dönem Öngörü Amaçlı (ARIMA) modellerinin Kullanımı",Anadolu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, S.2, Eskişehir, 01/01/1990
9)  Özmen A., Yıldız Z.,"Eskişehir Banka Müşterilerinin Çeşitli Özellikleri Bakımından Kümelendirilmesi", Prof.Dr. İlhan Cemalcılar Anısına Armağan, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Eskişehir., 01/01/1990
10)  Özmen, Ahmet. "Zaman Serilerinde Tutarlı Kestirimler İçin İstatistiksel Yöntem Uyarlaması", anadolu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi C. 1 Eskişehir, 01/11/1989
11)  Özmen A., "Piyasa Yapısını Belirleme Kriteri Olarak Çapraz-Fiyat Esnekliğinin İstatistiksel Testi", Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. VII, S. 1, Eskişehir, 01/07/1989
12)  Özmen A., "Mevsimsel Dalgalanmalar İçermeyen Zaman Serilerinde Kısa Dönem Öngörü Amaçlı Box-Jenkins (ARINMA) Modellerinin Kullanımı", Anadolu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, Eskişehir, 01/01/1989