Yardımcı Doçent Doktor Abdurrahman TARAKTAŞ
E-Mail: ataraktas@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ataraktas/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:Türkiye
İş Adresi:ANADOLU ÜNİV. İKTİSAT FAKÜLTESİ ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 2647
Fakülte:İktisat Fakültesi
Bölüm:Maliye
Ana Bilim Dalı:Maliye Teorisi

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Eskişehir Şeker İlkokulu, 18/07/1992
Lise:  Eskişehir Anadolu Lisesi, 21/07/1998
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü, Eskişehir, 01/07/2002
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Anabilim Dalı, Eskişehir, 19/07/2010

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  İktisat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 07/02/2012

Doktora Tezleri
1)  Türkiye'de Mali Yerelleşme, Ekonomik Büyüme Ve Enflasyon Arasındaki İlişkilerin Zaman Serileri Analizi, Anadolu Üniversitesi., 19/07/2010

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Taraktaş A., "Ekonomik Krizler ve Vergi Gelirlerinin İstikrarlılığı", Yaklaşım Dergisi, Yıl:19 Sayı:225, Sa: 579-584, Ankara, 01/09/2011

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Taraktaş A., “İstihdam Arttırıcı Yerel Kalkınma Programları, ABD'den Uygulama Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, Cilt 2, TODAİE yay., Sa: 1029–1040., Ankara, 19/10/2009

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Köy Kanunu, Yerel Yönetimler Mevzuatı, Anadolu Üni. Yayınları Yayını No: 1979, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1055, Sa: 70-83, Eskişehir, 01/09/2009
2)  Belediye Kanunu, Yerel Yönetimler Mevzuatı, Anadolu Üni. Yayınları Yayını No: 1979, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1055, Sa: 2-29, Eskişehir, 01/09/2009