Yardımcı Doçent Doktor Abdurrahman TARAKTAŞ
E-Mail: ataraktas@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ataraktas/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:Türkiye
İş Adresi:ANADOLU ÜNİV. İKTİSAT FAKÜLTESİ ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 2641
Fakülte:İktisat Fakültesi
Bölüm:Maliye
Ana Bilim Dalı:Maliye Teorisi

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Eskişehir Şeker İlkokulu, 18/07/1992
Lise:  Eskişehir Anadolu Lisesi, 21/07/1998
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü, Eskişehir, 01/07/2002
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Anabilim Dalı, Eskişehir, 19/07/2010

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  İktisat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 07/02/2012

Doktora Tezleri
1)  Türkiye'de Mali Yerelleşme, Ekonomik Büyüme Ve Enflasyon Arasındaki İlişkilerin Zaman Serileri Analizi, Anadolu Üniversitesi., 19/07/2010

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Taraktaş A., “Yerel Yönetimlerin Sosyal Projelerinde Yenilikçi Bir Finansman Aracı Olarak Sosyal Etkili Tahviller; Türkiye İçin Öneriler”, (20-24 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenen 30. Türkiye Maliye Sempozyumu’nda tebliğ olarak ta sunulmuştur.) Maliye Dergisi, Sayı 168, Ocak-Haziran 2015, Sa: 31-48, Ankara, 01/07/2015
2)  Taraktaş A.,"Karbondioksit Emisyonlarının Azaltılması İçin Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesi; Avrupa Birliği’ndeki Son Gelişmeler ve Türkiye İçin Öneriler", Yaklaşım Dergisi, Yaklaşım Yayınları, Yıl:22 Sayı:264, Sa: 461-468, Ankara, 01/12/2014
3)  Taraktaş A., "Ekonomik Krizler ve Vergi Gelirlerinin İstikrarlılığı", Yaklaşım Dergisi, Yıl:19 Sayı:225, Sa: 579-584, Ankara, 01/09/2011

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Taraktaş A., “İstihdam Arttırıcı Yerel Kalkınma Programları, ABD'den Uygulama Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, Cilt 2, TODAİE yay., Sa: 1029–1040., Ankara, 19/10/2009

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler; “Yerel Yönetimler”, HACIKÖYLÜ C. (ed.) ve diğ., Anadolu Üni. Yayınları Yayını No: 2928, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1885, Sa: 158-174, Eskişehir, 01/01/2013
2)  Yerel Yönetim Personeli; “Yerel Yönetimler”, HACIKÖYLÜ C. (ed.) ve diğ., Anadolu Üni. Yayınları Yayını No: 2928, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1885, Sa: 112-131, Eskişehir, 01/01/2013
3)  Yerel Yönetimlerin Denetimi; “Yerel Yönetimler”, HACIKÖYLÜ C. (ed.) ve diğ., Anadolu Üni. Yayınları Yayını No: 2928, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1885, Sa: 94-111, Eskişehir, 01/01/2013
4)  Üniter ve Federal Devletlerde Mahalli İdareler; “Mahalli İdareler Maliyesi”, ÇAKIR T. (ed.) ve diğ., Anadolu Üni. Yayınları Yayını No: 2983, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1937, Sa: 40-63, Eskişehir, 01/01/2013
5)  İdareler Arası Mali İlişkiler; “Mahalli İdareler Maliyesi”, ÇAKIR T. (ed.) ve diğ., Anadolu Üni. Yayınları Yayını No: 2983, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1937, Sa: 20-39, Eskişehir, 01/01/2013
6)  Kamu Harcamaları; “Kamu Maliyesi”, TOSUNOĞLU Ş. (ed.) ve diğ., Anadolu Üni. Yayınları Yayını No: 2570, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1540, Sa: 84-104, Eskişehir, 01/06/2012
7)  Devlet ve Ekonomi; “Kamu Maliyesi”, TOSUNOĞLU Ş. (ed.) ve diğ., Anadolu Üni. Yayınları Yayını No: 2570, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1540, Sa: 2-21, Eskişehir, 01/06/2012
8)  Köy Kanunu; "Yerel Yönetimler Mevzuatı", VARCAN N. (ed.), Anadolu Üni. Yayınları Yayını No: 1979, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1055, Sa: 70-83, Eskişehir, 01/09/2009
9)  Belediye Kanunu; "Yerel Yönetimler Mevzuatı",VARCAN N. (ed.), Anadolu Üni. Yayınları Yayını No: 1979, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1055, Sa: 2-29, Eskişehir, 01/09/2009