Profesör Doktor Celil KOPARAL
E-Mail: ckoparal@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ckoparal/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKT. İD. BİL. FAK.
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3222
Fakülte:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Yönetim ve Organizasyon
İlgi Alanları:Stratejik Yönetim, Vizyon Yönetimi, Örgütsel Değişim, Örgüt Geliştirme

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Eskişehir Dumlupınar İlkokulu, 1967
Lise:  Eskişehir Maarif Koleji, 1974
Lisans:  İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1979
Doktora:  İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1985
Doçentlik:  Anadolu Universitesi, 1988
Profesörlük:  Anadolu Universitesi/Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, 1995

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  İşletme, Anadolu Universitesi, 1986
Doçent:  İşletme, Anadolu Universitesi, 1988
Profesör:  İşletme, Anadolu Universitesi, 1995

İdari Görevler
1)  Anabilim Dalı Başkanlığı, 01/01/2010
2)  Turizm Dekanlığı, Anadolu Üniversitesi, 01/02/2011 - 01/02/2014

Doktora Tezleri
1)  Koparal, Celil."Departmanlı Mağzaların Organizasyon Yapıları ve Gima T.A.Ş'deki inceleme" Anadolu Universitesi, 1986

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Tuncay Murat Serdar. "Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Süpermarket Kuruluş Yeri Seçimi" Anadolu Üniversitesi., 2008
2)  Pekel, Hakan., "Öğrenen Organizasyonlar ve Örgüt Kültürü Arasındaki Etkileşim ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra A.Ş.'de Bir Uygulama" Anadolu Üniversitesi, 2007
3)  Uzun, Gülfer. "Personel Güçlendirme Yöntemleri ve Honda Türkiye A.Ş.'deki İnceleme" Anadolu Üniversitesi., 2007
4)  Kalenderoğlu, Fatma Neslihan. "360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi ve Bir İşletmedeki İnceleme" Anadolu Üniversitesi., 2007
5)  Ünalır, Tolga. "Dış Kaynak Kullanımının İşletme Düzeyinde Etkileri, Bir Uygulama" Anadolu Üniversitesi., 2007
6)  Selek, İmren. "Süreç Yönetiminin Başarısında Ekip Çalışmasının Etkisi ve Funika Tekstil A.Ş.'de Bir Uygulaması" Anadolu Üniversitesi., 2006
7)  Hasgül, Filiz., "Bilgi Teknolojilerinin Örgütsel Etkileri Açısından Değişim İhtiyacının İncelenmesi ve Yatırım Kararlarında Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanımı", 2004
8)  Boran, Bilgen. "Entellektüel Sermaye Yönetiminde Sosyal Sermaye ve Örgütlenme Yapısının Rolü ve Başarı Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki Uygulama" Anadolu Üniversitesi., 2004
9)  Örnek Pınar, Nazik Nazan., "İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Arçelik A.Ş.'de Yürütülen Bilgi Yönetimi Sürecine İlişkin Uygulama Çalışması" Anadolu Üniversitesi., 2002
10)  Akyalçın, Esra., "İşletmelerde Vizyon Yönetimi ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra A.Ş.'de Bir Uygulama" Anadolu Üniversitesi., 2002
11)  İncioğlu, Ayşen., "Kadının Çalışma Yaşamındaki Sorunları ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama" Anadolu Üniversitesi., 2001
12)  Karabulut, Ahmet., "Toplam Üretken Bakım Yönetimi" Anadolu üniversitesi., 1999
13)  Argüden, Mehmet., "Örgütsel Kariyer Yönetimi ve Yapı Kredi Bankası Uygulaması" Anadolu Üniversitesi, 1998
14)  Gitmez, Sibel., "Zincirleme Mağazalarda Merkezleşme-Merkezleşmeme Uygulamaları ve Eskişehir'deki İnceleme" Anadolu Üniversitesi, 1998
15)  Temel, Gülsen., "Bilgi Sistemlerinin Stratejik Planlaması ve Zeytinoğlu Holding A.Ş.'de Bir İnceleme" Anadolu Üniversitesi, 1998
16)  Tümsekoğlu, Özlem., "JIT Üretim Sistemi Yaklaşımı ve TOYOTASA (Toyota-Sabancı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Uygulaması" Anadolu Üniversitesi, 1998
17)  Şenelli, Cemil., "Değişim Mühendisliği ve Arçelik A.Ş.'de Uygulaması" Anadolu Üniversitesi, 1997
18)  Durtaş, Güfer., "Yetki Devrinde Başarı Sağlamak İçin Gerekli Faktörler ve Beğendik Kocatepe Mağazası'nda ki İnceleme" Anadolu Üniversitesi, 1996
19)  Atan, Esma., "İmalat Sanayi İşletmelerinde AR-GE Bölümünün Örgütlenmesi ve Türkiye Şişe Cam Fabrikaları A.Ş.'de Bir Uygulama" Anadolu Üniversitesi, 1992
20)  Kaya, Yakup., "Motivasyonun İşgücü Devri Üzerine Etkileri ve Marsa A.Ş. 'deki İnceleme" Anadolu Üniversitesi, 1991
21)  Derici, Filiz., "Departmanlı Mağazalarda Başlangıç Satış Eğitimi ve Ordu Pazarları'ndaki İnceleme" Anadolu Üniversitesi, 1991
22)  Şahin, Mahmut., "Bölge Temeline Göre Örgütlenmiş Endüstri İşletmelerinin karar Alma İşlemlerinde Merkezleşme ve Merkezleşmeme Sorunları ve Otosan A. Ş. 'deki Uygulama" Anadolu Üniversitesi, 1989

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Sarıkaya, Muammer. "Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yeni Bir Bakış : Paydaş Teorisi" Anadolu Üniversitesi., 2008
2)  Dağdemir, Ali. "Kurum kimliği ve Kurumsal Bağlılık Arasındaki İlişki, Kurum Kimliğinin Çalışanların Kurumsal Bağlılıkları Üzerindeki Etkilerinin Bir İşletmede Araştırılması" Anadolu Üniversitesi., 2008
3)  Kurulgan, Mesut., "Bilgi Teknolojisinin Üniversite Kütüphanelerinde Yönetim İşlevleri Üzerine Etkileri ve Türkiye'deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma" Anadolu Üniversitesi, 2004
4)  Akın, Mahmut. "İşletmelerde Duygusal Zekanın Üst Kademe Yöneticiler ile Astları Arasındaki Çatışmalar Üzerindeki Etkileri" Anadolu Üniversitesi, 2004
5)  Uzun, Özlem., "Yöneticilerin Astlarla İyi İlişkiler Kurabilme Yeterliliği ve Eskişehir'e Yönelik Bir Uygulama" Anadolu Üniversitesi, 2001

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  C. Koparal ve N. Çalık (2013). "The Effect of Demographic and Psycho-graphical Traits on Consumers' Leisure Travel Behavior: A Field Study from Eskisehir, Turkey, International Journal Of Social Sciences, 11 (2), 44-68.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Çalık,N. ve C. Koparal, "THE PERCEPTIOS AND EXPECTATIONS OF THE CUSTOMERS IN TERMS OF SERVICE QUALITY WHERE SERVICE COMPANIES AND RETAIL OUTLETS PLAY A DOMINANT ROLE – A FIELD SURVEY FROM ANKARA TURKEY", The International Institute of Social and Economic Sciences, 09/02/2016
2)  C. Koparal ve N. Çalık. CONSUMER SHOPPING STYLES AS BEING AFFECTED BY BRAND LOYALTY, PRICE SESITIVITY, NOVELTY, QUALITY AND IMPULSIVENESS. A FIELD STUDY FROM ESKISEHİR TURKEY.The Clute Institute 2015 International Academic Business Conference, LasVegaz, ABD., 11/10/2015
3)  Consumer Shopping Styles As Being Affected By Brand Loyalty, Price Sesitivity, Novelty, Quality And Impulsiveness. A Field Study From Eskisehir Turkey, 2015 International Business Conference New York City, 02/08/2015
4)  C. Koparal ve N. Çalık, THE ROLE OF THE CONSUMER DEMOGRAPHICS ON THEIR PRICE PERCEPTIONS WHEN PURCHASING SHOPPING GOODS- A STUDY FROM ESKISEHIR, TURKEY, Internateonal Institute of Social and Economic Sciences, 17th International Academic Conference, Vienna, Austria, 21/06/2015
5)  C. Koparal ve N. Çalık, CONSUMER INNOVATIVENESS IN PURCHASE OF HI-TECH HOME APPLIANCES AND THE FACTORS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOR IN ELECTRONICS MARKET - A FIELD STUDY FROM ESKISEHIR ,TURKEY, 13th International Academic Conference, Antibes, 15/09/2014
6)  Koparal, C. ve N. Çalık, "Consumer Information Needs and Brand Choice Behavior Attached to Shopping Goods and Specialty Item Purchases, a Field Study from Eskisehir, Turkey", 10. EBES Conference, 79, İstanbul, Turkey,, 23/05/2013
7)  Koparal, ve N. Çalık, "The Effect of Demographic and Psycho-Graphical Traits on Consumers´ Leisure Travel Behaviour, a Field Study from Eskisehir,Turkey", IIES Conference, 358-360, Venice, Italy, 12/05/2013
8)  Çalık,N. ve C. Koparal, "Hedonic Consumption Characteristics Related to Products and Services where Fashion Involvement Plays an Important role, a Field Study from Eskisehir, Turkey", 9. EBES Conference, 13, Rome,Italy, 11/01/2013
9)  Koparal, C. ve Çalık, Çalık, “Bank Credit Card Usage Behavior of Individuals; Are Credit Cards Considered as Status Symbols or are they Really Threats to Consumers’ Budgets? A Field Study from Eskişehir, Turkey”, American Society Of Business and Behavioral Sciences 21st Annual Meeeting,Las Vegas, USA, February 20- 24 2014

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Koparal, C., "Bir Yaklaşım Olarak Örgüt Geliştirme" Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi., 1995
2)  Koparal, C., "Örgütsel Değşimie Direnç Azaltılabilir Mi?" Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi., 1995
3)  Koparal, C., "Büyük Mağaza Yönetiminin Başarı Faktörleri" Anadolu Üniversitesi İİBf Dergisi., 1991
4)  Koparal, C., "Zincirleme Mağaza Yönetiminin Sosyal Katkıları" Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi., 1990
5)  Koparal, C., "Zincirleme Mağaza Yönetiminde Koordinasyon Aracı Olarak Standartların Kullanılması" Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi., 1990
6)  Koparal, C., "Büyük Mağaza Organizasyonlarınd Personel Faaliyetlerinin İnsan Faktörünün Önemi Açısından İncelenmesi" Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi., 1989
7)  Koparal, C., "Büyük Mağazalarda İşgören Değerlemesi" Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi., 1989
8)  Koparal, C., "Sanayi İşletmelerinin Satınalma Bölümünün Organizasyonu" Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi., 1988
9)  Koparal, C., "Perakendeci Kuruluşlarda Personel Yönetimini Etkileyen Faktörler" Anadolu üniversitesi İİBF Dergisi., 1987
10)  Koparal, C., "Büyük Perakendeci Kuruluşlarda Üst yöneticinin Fonksiyonları, Biretsel Nitelikler ve Sosyal Katkılar" Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi., 1987
11)  Koparal, C., "Büyük Perakendeci Kuruluşlarda Politikaların Etkinliği" Sistem Dergisi., 1987
12)  Koparal, C., "Başarılı Personel Seçimi Yönetimi" Anadolu Üniversitesi İİBf Dergisi., 1987
13)  Koparal, C., "Neden Kiralanmaış Departman?" Sistem Dergisi., 1985
14)  Koparal, C., "Uluslararası Faaliyetlerin Planlanması ve Denetimi" Anadolu üniversitesi İİBf Dergisi., 1983
15)  Koparal, C., "Uzun dönemli Planlamanın Doğruluğu" Eskişehir Devel Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dergisi., 1980

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Koparal, C., "Bilgi Teknolojilerinin Değişim Kararlarında Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanımı" Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği, XXIV. Ulusal Kongresi., 2004

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Koparal, C., (Editör) Yönetim ve Organizasyon, AÖF Yayınları., 2008
2)  Koparal, C., Uluslararası İşletmecilik (1., 4., 7., 8. Bölümler), AÖF Yayınları., 2004
3)  Koparal, C., Toplam Performans Açısından Büyük Mağazalarda Yönetim Kademeleri ve Merkezleşme-Merkezleşmeme Uygulamaları, Anadolu üniversitesi İİBF Yayını., 1995
4)  Koparal C., Hizmet Yönetiminde Performans Ölçümü, Anadolu Universitesi İİBF Yayını., 1995
5)  Koparal, C,Zincirleme mağazaların Organizasyon Yapıları ve BEYMEN Mağazaları’ndaki İnceleme. Anadolu Üniversitesi İİBF yayını, Yayın no: 268/59, 1988
6)  Koparal, C., Departmanlı Mağazaların Organizasyon yapıları ve GİMA T. A. Ş.'deki İnceleme, Anadolu Üniversitesi İİBF Yayını., 1988
7)  Koparal, C., Yönetim Kavramı, Bilim ve Teknik Kitabevleri Yayını: İstanbul., 1983
8)  Koparal, C. ve Özalp, İ.,(Editör) Yönetim ve Organizasyon. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2944., 2013.
9)  Koparal, C.,(Editör) Yönetim ve Organizasyon-II. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2945., 2013.
10)  Koparal, C.,(Editör) Yönetim ve Organizasyon-I. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2564., 2012.
11)  Koparal, C., Uluslararası İşletmeciliğe Giriş. Uluslararası İşletmecilik (Ed:İ. Özalp). Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2591., 2012.
12)  Koparal, C., Ülke Dışı Faaliyetler. Uluslararası İşletmecilik (Ed:İ. Özalp). Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2591., 2012

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Koparal C.,"Büyük Mağazalarda İşgören Değerlemesi", Anadolu Universitesi İİBF Dergisi, Cilt 2, sayı 7, 1989
2)  Koparal C.,"Mazur Planı ve Sapmaları", Sistem Dergisi, Yıl:1, Sayı: 9, 09/1987

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  ETAM A.Ş.'nin Yönetim ve Orgaznizasyon Yapısının Yeniden Düzenlenmesi. ETAM Projesi, 1993

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 13:00-15:45 : İŞL 406 Stratejik Yönetim
2)  Çarşamba Saat 08:00-09:45 : İŞL 305 Örgütsel Değişim
3)  Çarşamba Saat 13:00-15:45 : İŞL404 Uluslararası İşletmecilik
4)  Çarşamba Saat 16:00-19:45 : İŞL415 İşletmecilik Uygulamaları