Yardımcı Doçent Doktor Çetin TERZİ
E-Mail: cterzi@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~cterzi/

Kişisel Bilgiler
Uyruğu:TC
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3458
Faks:+90 (222) 320 9868
Fakülte:Eğitim Fakültesi
Bölüm:Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı:Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi
İlgi Alanları:Sınıf Yönetimi, Okul Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Eğitimsel Liderlik, Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Eğitim Politikası.

Öğrenim Durumu
Lise:  Akçaabat Lisesi /Trabzon, 11/06/1993
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Programı, 26/06/1997
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, 01/08/2001
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, 31/08/2005

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Eğitim Bilimleri Bölümü, 15/02/2006

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Anlayışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, 30/06/2001

Doktora Tezleri
1)  UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE EĞİTİM POLİTİKALARININ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ, 31/08/2005

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Terzi, Çetin (2014). "European Union Education Policies and Continuing Professional Development of Teachers in Turkey," International Online Journal of Education and Teaching, 1:4, ss. 297-307., 01/06/2014
2)  Terzi, Çetin (2011). "Türk Eğitim Sistemi’nde Okulların Örgüt ve Yönetim Yapısı ile Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı Arasındaki İlişkinin Çözümlenmesi," Anadolu Journal of Educational Sciences International, July 2011, 1, ss. 75-82., 01/06/2011

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Terzi, Ç., Agaoglu, E. ve Bayrak, C."The Opinions of Academic Staff about Using ICTs on Continuous Professional Development", ATEE Winter 2013, March 7-9, 2013 Genoa, ITALY., 07/09/2013
2)  Terzi,Ç., Ağaoğlu, E. ve Ceylan M. "TRAINING OF EDUCATIONAL LEADERS: SOME EXPERIENCES FROM A EUROPEAN PROJECT", 21st Annual Conference ENIRDELM 2012. Antalya (Turkey: September 27-29, 2012., 27/09/2012
3)  Terzi, Çetin. "European Education Policies and Teachers’ Continuous Professional Development in Turkey", 35th Annual Conference of Association for Teacher Education in Europe (ATEE)' da sunulan sözlü bildiri. Budapest (Hungary): August 26-30, 2010. 7), 26/08/2010
4)  TERZİ, Ç. “THE EVALUATION OF MANAGEMENT IMPLICATIONS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM FROM THE PERSPECTİVE OF DEMOCRACY AND EQUALİTY POLİTİCS OF EUROPEAN UNION” EUROPEAN CONFERENCE FOR ACADEMIC DISCIPLINES. (SÖZLÜ BİLDİRİ). THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES. Gottenheim/ ALMANYA, 09-14 KASIM 2009., 09/11/2009
5)  TERZİ, Ç. “THE POLİCİES TOWARDS THE FUTURE OF HİGHER EDUCATİON İN TURKEY”, UNİVERSİDAD 2008 (6 TO CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACİON SUPERIOR). (SÖZLÜ BİLDİRİ). Havana/KÜBA, 11-15 ŞUBAT 2008., 11/02/2008
6)  O. ADIGÜZEL İLE “APRENDRE TOUT AU LONG DE LA VİE: QUELS OBJECTİFS ET QUELLES STRAGİES DANS LE SYTEME EDUCATİF TURC” CESE (Avrupa Karşılaştırmalı Eğitim Topluluğu). (SÖZLÜ BİLDİRİ) Granada / İSPANYA., 03/07/2006

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Terzi, Ç. & Bayrak, C. & Ağaoğlu, E. “Türk Eğitim Sistemi’nde Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımının Okulların Örgüt ve Yönetim Yapısına Etkisine İlişkin Kuramsal Bir Değerlendirme” VI. Ulusal Eğitim Yönetimġi Kongresi (Sözlü Bildiri). KKTC, 16-17 Nisan 2011., 16/04/2011
2)  Terzi, Ç. & Ağaoğlu, E. “Suçla Mücadelede Aile Eğitimin Rolü ve Önemi”, Suçla Mücadele Açısından Aile Eğitimi ve Denetimli Serbestlik Amasya Sempozyumu 22-24 Mayıs 2008, HEGEM Yayınları, ss. 33-43., 22/05/2008
3)  C. BAYRAK İLE. “OKUL YÖNETİCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN OKULLARA YANSIMALARI” 13. EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI. (SÖZLÜ BİLDİRİ). İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ. MALATYA: 06 – 09 TEMMUZ 2004, (ÖZET METİN, S.18-19)., 06/07/2004
4)  E. AĞAOĞLU VE Y. ŞİMŞEK İLE. “TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NDE EĞİTİMİN DENETİMİ” EĞİTİMDE YANSIMALAR V: 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ULUSAL SEMPOZYUMU. (SÖZLÜ BİLDİRİ). ANKARA: ÖĞRETMEN HÜSEYİN HÜSNÜ TEKIŞIK EĞİTİM ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MERKEZİ, 1999, (SS. 239-251)., 25/11/1999
5)  C. BAYRAK, E. AĞAOĞLU, O.GÜRSEL, M. GÜLTEKİN, G. İMER, Y. ŞİMŞEK, Ö. ÖZER VE M. CEYLAN İLE. “ÖĞRETMENLERİN ÇOKLU DEĞERLENDİRME MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ”. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU. (SÖZLÜ BİLDİRİ). DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ. İZMİR: 18-20 MART 1999, (ÖZET METİN, S.87)., 18/03/1999

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Terzi, Ç. "Öğretim Programı Geliştirme", Denetim ve Öğretimsel Liderlik Gelişimsel Bir Yaklaşım (Çeviri Editörleri: Bilgin Aksu, M ve Agaoglu, E.). Ankara: Anı Yayıncılık, 2014, 2014
2)  Terzi, Ç. "Problem Çözme", Etkili İletişim ( Editör: BBülent Güven)). Ankara: Anı Yayıncılık, 2013, 2013
3)  Terzi,Çetin. "Çatışma Yönetiminde Arabuluculuk" Çatışma ve Stres Yönetimi-I, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, (Editör: Esra Ceyhan), 2012, 2012
4)  Terzi,Çetin. "Okul Yönetimi" Türk Eğitim Tarihi, Sistemi ve Okul Yönetimi. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, (Editör: Coşkun BAYRAK)., 01/09/2009

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  ULUSLARARASI BAŞARILI OKUL MÜDÜRLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK VE OKUL KÜLTÜRÜNÜ DÖNÜŞTÜRME NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ (ISSPP) PROJE NO:1308E326, 2014
2)  UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE EĞİTİM POLİTİKALARININ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ. DOKTORA PROJE ARAŞTIRMACILIĞI. ESKİŞEHİR: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU PROJE NO: 040514, (AĞUSTOS 2005)., 01/08/2005
3)  ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ ANLAYIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. LİSANSÜSTÜ PROJE ARAŞTIRMACILIĞI. ESKİŞEHİR: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU PROJE NO: 002631, (TEMMUZ 2001)., 01/07/2001
4)  GAP EĞİTİM PLANLAMASI VE PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ (Araştırmacı), 01/09/2000

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  ÖMB304 Sınıf Yönetimi, 01/03/2005 - 15/06/2005
2)  ÖMB301 Öğrtmenlik Mesleğine Giriş, 01/10/2005 - 15/02/2006
3)  ÖMB210 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, 2007 - 2008
4)  İSÖ408 Eğitim ve Toplumsal Yaşam, 2007 - 2008
5)  ÖMB103 Eğitim Bilimine Giriş, 2007 - 2008
6)  EYT545 Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim Yönetimi, 2008 - 2009
7)  EYT599 Seminer, 2008 - 2009
8)  OAÖ548 Sınıf Yönetimi, 2008 - 2009
9)  EYT521 Eğitim Yönetimi, 2009 - 2010
10)  EYT605 Okullarda Davranış Yönetimi ve Uygulamaları, 2009 - 2010
11)  EYT555 Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Psikolojik Tem, 01/03/2010 - 15/06/2010
12)  EYT609 Türkiye'de Eğitim Politikaları, 01/03/2010 - 15/06/2010
13)  ÖMB210 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, 01/03/2010 - 15/06/2010

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 13:00-14:45 : ÖMB308-D Sınıf Yönetimi
2)  Pazartesi Saat 15:00-16:45 : EYT537 Eğitim Programlarının Yönetimi
3)  Salı Saat 13:00-14:45 : ÖMB308-C Sınıf Yönetimi
4)  Salı Saat 15:00-17:45 : ÖMB103-T Eğitim Bilimine Giriş
5)  Çarşamba Saat 12:00-14:45 : EYT605 Okullarda Davranış Yönetimi ve Uygulamaları
6)  Çarşamba Saat 15:00-17:45 : RPD405 Eğitim Yönetimi
7)  Çarşamba Saat 18:00-19:45 : PDF705-K Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
8)  Çarşamba Saat 20:00-21:45 : PDF705-L Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
9)  Cuma Saat 13:00-14:45 : ÖMB308-E Sınıf Yönetimi
10)  Cuma Saat 18:00-21:45 : EYT540 Türk Eğitim Sisteminin Yapı ve İşleyişi