Yardımcı Doçent Doktor Dilek YALIZ SOLMAZ
E-Mail: dilekyaliz@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~dilekyaliz/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:TC
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKİ EYLÜL KAMPÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 6716
Bölüm:Beden Eğitimi ve Spor

Öğrenim Durumu
Lisans:  lisans: Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eskişehir, 2000
Yüksek Lisans:  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Programı, 2006
Doktora:  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim PRogramları ve Öğretim Programı (Devam Ediyor)
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD., 2011

Bildiği Yabancı Diller
1)  ingilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: Temel düzeyde Konuşma: Temel düzeyde

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi, 17/04/2012

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programında Alan Bilgisi Derslerinde Amaçların Gerçekleşme Düzeyi

Doktora Tezleri
1)  BEDEN EĞİTİMİ DERSİ KAPSAMINDAKİ FİZİKSEL ETKİNLİK OYUNLARININ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KARAKTER GELİŞİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Dilek Yalız Solmaz and Gülsün Aydın (2015) "Relationships of Physical Activity Levels and Quality of Life Behaviors of Students" The Swedish Journal of Scientific Research (SJSR), 2 (12): 34-40, 12/2015
2)  Dilek Yalız Solmaz (2015) "The Metacognitive Reading Strategies of Students: A Research School of Physical Education and Sport at Anadolu University" Pamukkale Journal of Sport Sciences, 6 (1), 01/2015
3)  Gülsün Aydın ve Dilek Yalız Solmaz (2014) "Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Şiddete Maruz Kalma Faktörleri" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (35):506-514, 12/2014
4)  Dilek Yalız Solmaz (2014) "Öğretmen Adaylarının Öznel İyi Oluş Düzeyleri: Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Bir Araştırma" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (35): 651-657,, 12/2014
5)  Dilek Yalız (2013)"Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İncelenmesi" Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(2):94-111, 19/04/2013
6)  Dilek Yalız Solmaz (2015) "Öğretmen Adaylarının İnsani Değer Düzeyleri: Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Bir Araştırma" The Journal of International Social Research, 8 (41): 1069-1076
7)  Dilek Yalız Solmaz, Gülsün Aydın (2015) "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Liderlik Özelliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi" The Journal of International Social Research, 8 (41): 1077-1084
8)  Dilek Yalız Solmaz (2015) "The social self-efficacy of students: a research school of Physical Education and Sports at Anadolu University" The Journal of Human Sport & Exercise, 10 (1): 227-235
9)  Dilek Yalız Solmaz (2014) "The metacognition levels of students: a research school of physical education and sports at Anadolu University" The Journal of Human Sport & Exercise, 9 (1): 398-408

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Dilek Yalız Solmaz (2015) "Examining the level of humanitarian values of physical education and sports teaching department students from different variables" The 10th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 4-5 th December 2015, Szombathely.
2)  Gülsün Aydın, Dilek Yalız Solmaz (2015) "Physical Activity Levels of Students at Faculty of Sport Science" The Second Asian Symposium on Education, Equity and Social Justice, December 20-22, 2015, Hiroshima, Japan
3)  Dilek Yalız Solmaz (2015) "Examining The Level of Moral Maturity of Physical Education and Sports Teaching Department Students from Different Variables" The Second Asian Symposium on Education, Equity and Social Justice, December 20-22, 2015, Hiroshima, Japan
4)  Elvin Onarıcı Güngör, Gülsün Aydın, Dilek Yalız Solmaz (2015) "Relationships of Physical Activity Levels and Quality of Life Behaviors of University" The Second Asian Symposium on Education, Equity and Social Justice, December 20-22, 2015, Hiroshima, Japan
5)  Dilek Yalız Solmaz and Gülsün Aydın (2015) “Levels of Lifelong Learning of Physical Education and Sport Teaching Department Students” 1st Internaonal Conference on Lifelong Educaon and Leadership for ALL-ICLEL 2015, Olomouc, Czech Republic, October 29th-31st, 2015
6)  Dilek Yalız Solmaz (2015) “Relationship Between Human Values And Moral Maturity In Teacher Candidates” 1st Internaonal Conference on Lifelong Educaon and Leadership for ALL-ICLEL 2015, Olomouc, Czech Republic, October 29th-31st, 2015
7)  Dilek Yalız Solmaz (2015) "Pre-Service Teachers' Self-Efficacy Beliefs", 12th International Scientific Conference of Montenegrin Sports Academy, Podgorica, Montenegro, 2-5 April 2015
8)  Dilek YALIZ SOLMAZ (2014). "The social self-efficacy perceptions of students", The 9th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 4-6 th December 2014, Szombathely.
9)  Arıkan EKTİRİCİ ve Dilek YALIZ SOLMAZ (2014). "The Moral Maturity Levels of Student – Athletes", 13th International Sports Sciences Congress, Konya- Turkey, 7-9 November 2014
10)  Gülsün AYDIN ve Dilek YALIZ SOLMAZ (2014). "Anadolu University Physical Education and Sport School Students’ Exposuring Factors to Violence", 13th International Sports Sciences Congress, Konya- Turkey, 7-9 November 2014
11)  Dilek YALIZ SOLMAZ ve Gülsün AYDIN (2014). "Subjective Well-Being Levels of Teacher Candidates: A Research at Anadolu University Physical Education and Sports Teaching Department", 13th International Sports Sciences Congress, Konya- Turkey, 7-9 November 2014
12)  Dilek YALIZ SOLMAZ ve Gülsün AYDIN (2014). "Emphatic Tendencies of Sports Sciences Faculty Students of Anadolu University", 13th International Sports Sciences Congress, Konya- Turkey, 7-9 November 2014
13)  Solmaz Yalız, D. (2013) "The metacognition levels of students: a research school of physical education and sports at Anadolu University", The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference "Qualitative and Quantitative Research in Sport Science”, Szombathely – Hungary, 5th - 7th December 2013.
14)  Dilek YALIZ (2011). “Investigation of Emotional Intelligence Levels on Physical Education and Sports Teaching Students”,16th Annual Congress of The ECSS, Liverpool, UK, 6-9 July 2011, (s.87).
15)  Doğan KOÇ, Semih YILMAZ ve Dilek YALIZ (2010). “To Analyse Style to Learn of Students of School of Physical Education and Sport”, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 10-12 Kasım 2010, (s.191).
16)  M. Serdar TEREKLİ, Nalan FİLİZ, Dilek YALIZ ve Kerem ŞİMŞEK (2002). “Serbest Zamanların Değerlendirilmesinde Spor Merkezlerine Katılan Bireylerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi (Eskişehir İl Örneği)”, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 27-29 Ekim 2002, (s.265).
17)  Yalız, D., Aydın Sönmez, G., Erişti, B., (2008) "Learning Strategies of Students at Anadolu University in The Department of Physical Education Teacher Training", IJAS Germany Conference, Gottenheim, Germany, 01-04 December 2008.
18)  Yalız, D., (2008) "Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri", 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bolu, 23-25 Ekim 2008
19)  Yılmaz, İ., A. R. Solmaz, D. Yalız, V.O. Çelik, (2006) "Kurum İçi Spor Etkinliklerine Katılan Bayan ve Erkek Üniversite Öğrencilerin Vücut İmajı Algıları Arasındaki Farklılık Üzerine Bir Araştırma(Anadolu Üniversitesi Örneği", 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 3-5 Kasım 2006
20)  Sağlam, M. ve D. Yalız (2006) "Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programında Alan Bilgisi Derslerinde Amaçların Gerçekleşme Düzeyi", 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 3-5 Kasım 2006

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Dilek YALIZ (2010). “Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri”, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3): 77-86.
2)  Dilek YALIZ (2010). “Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması”, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1): 7-14.
3)  Dilek YALIZ ve Bahadır ERİŞTİ (2009). “Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri”, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(4): 156-163.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Erişti, B. ve D. Yalız, "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri". III.Lisansüstü Eğitim Sempozyumu.(17-20 Ekim 2007). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye, 19/10/2007

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Dilek YALIZ SOLMAZ. Sporda Risk Yönetimi. Bölüm: Spor branşlarında risk yönetimi. 152-176 pp. Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1841, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2884, 2013.
2)  Dilek YALIZ SOLMAZ. Sporda Risk Yönetimi. Bölüm: Sporda sigorta ve finansal boyutta risk yönetimi. 128-150 pp. Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1841, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2884, 2013.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde Spor Liselerininders programlarının hazırlanması projesi, 24/02/2006

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  BEÖ 285 Voleybol ; BEÖ 313 Voleybol Bilgisi; ÖMB202 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme;ANT136 Voleybol II-III;SPY166 Voleybol; BEÖ155 Beden Eğitimi; BEÖ252 Beden Eğitimi II

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Perşembe Saat 09:00-10:45 : BEÖ 285 Voleybol SPY 166 Voleybol; ÖMB 303 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme; BEÖ 155 Beden Eğitimi