Yardımcı Doçent Doktor Didem PAŞAOĞLU
E-Mail: dpasaoglu@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~dpasaoglu/

Kişisel Bilgiler
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İİBF YUNUSEMRE KAMPÜSÜ ESKİŞEHİR-26470
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 2545
Fakülte:İşletme Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Yönetim ve Organizasyon

Öğrenim Durumu
Lisans:  North Alabama Üniversitesi İşletme Bölümü,Florence,Alabama,A.B.D, 20/12/1998
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi, S.B.E. Yönetim ve Organizasyon, 22/06/2004
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yönetim ve Organizasyon ABD, 03/11/2009

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  İşletme Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 19/07/2011

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Kurumsal Kaynak Planlaması Kararlarında Hataların Azaltılması ve Bir Karşılaştırma, 22/06/2004

Doktora Tezleri
1)  Bilgi Teknolojisi Tabanlı Kararlar ve Grup Karar Destek Sistemleri Uygulaması, 03/11/2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  "Enterprise Resource Planning: Comparison Implementation Procedures of Two Companies",Lex et Scientia, XV Vol.2,215-224, (with Prof. Dr. Mehmet SAHIN), 27/10/2008
2)  "Challenge Strategies of Business Competition: Creative Marketing Approach Notes About Developing a Successful Organizational Model",Lex et Scientia, XV Vol.1,166-172, (with A. Bugra Hamsioglu), 29/01/2008

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  "Group Decisions and Implication of Group Decision Support Systems In Turkey",ICEA - FAA 2010,Bucharest,(with Prof. Dr. Mehmet SAHIN), 04/06/2010
2)  "Strategic Role Of Capabilities and Sources in Providing Sustainable Competitive Advantages of The Businesses: An Emprical Study" 3rd International Strategic Management Conference,Antalya,(with A. Bugra Hamsioglu), 699-711, 21/06/2007

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  "Potential Quality of Human Resources Management in Terms of Production Management Course Contents and A Research in Universities in Turkey ", 9. UlusalÜretim Araştırmaları Sempozyumu,Eskişehir (With Prof. Dr. Mehmet SAHIN,Doc. Dr. H. Zumrut TONUS), 15/10/2009

Başarı ve Ödüller
1)  1998 University of North Alabama, Business Administration Şeref Listesi