Yardımcı Doçent Doktor Didem PAŞAOĞLU BAŞ
E-Mail: dpasaoglu@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~dpasaoglu/

Kişisel Bilgiler
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İİBF YUNUSEMRE KAMPÜSÜ ESKİŞEHİR-26470
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 2540
Fakülte:İşletme Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Yönetim ve Organizasyon

Öğrenim Durumu
Lisans:  North Alabama Üniversitesi İşletme Bölümü,Florence,Alabama,A.B.D, 20/12/1998
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi, S.B.E. Yönetim ve Organizasyon, 22/06/2004
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yönetim ve Organizasyon ABD, 03/11/2009

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  İşletme Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 19/07/2011

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Kurumsal Kaynak Planlaması Kararlarında Hataların Azaltılması ve Bir Karşılaştırma, 22/06/2004

Doktora Tezleri
1)  Bilgi Teknolojisi Tabanlı Kararlar ve Grup Karar Destek Sistemleri Uygulaması, 03/11/2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  “Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi”Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:1 (With, Güzün Kıyık Kıcır), 01/06/2014
2)  “Bilgi Teknolojisi Benimsenmesi ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi: Eskişehir Örneği”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 01/04/2014
3)  “Determining the Differences between Managers' Conceptions of Discipline”, International Journal of Business and Social Science,Vol. 4 No. 17, 12/2013
4)  Potansiyel İnsan Kaynaklarının Niteliği Açısından Üretim Yönetimi Ders İçerikleri ve Türkiye’deki Üniversitelerde Bir Araştırma” Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,Vol.1 Sayı 2 (with H. Zümrüt Tonus), 2013
5)  “Factors Influencing Performance of Bank Employees In Turkey: Eskisehir Provience Public and Private Bank Sample" International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 Special Issue, No:14 (with Seda Tekeli), 07/2011
6)  “Factors Affecting the Implementation of Staff Discipline System in Turkey: Comparison of Two Companies Application”, Global Conference on Business and Finance (GCBF), 2011
7)  "Enterprise Resource Planning: Comparison Implementation Procedures of Two Companies",Lex et Scientia, XV Vol.2,215-224, (with Prof. Dr. Mehmet SAHIN), 27/10/2008
8)  "Challenge Strategies of Business Competition: Creative Marketing Approach Notes About Developing a Successful Organizational Model",Lex et Scientia, XV Vol.1,166-172, (with A. Bugra Hamsioglu), 29/01/2008

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  “Strategic Importance of Human Resource Practices on Job Satisfaction in Private Hospitals”, 10th International Strategic Management Conference (with H. Zümrüt Tonus), 2014
2)  "Group Decisions and Implication of Group Decision Support Systems In Turkey",ICEA - FAA 2010,Bucharest,(with Prof. Dr. Mehmet SAHIN), 04/06/2010
3)  "Strategic Role Of Capabilities and Sources in Providing Sustainable Competitive Advantages of The Businesses: An Emprical Study" 3rd International Strategic Management Conference,Antalya,(with A. Bugra Hamsioglu), 699-711, 21/06/2007

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Impact of the Service Quality of Turkish Thermal Hotel Enterprises on Customer Loyalty”, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16 (with Oktay Emir), 30/12/2013
2)  .“Bilgi Profesyonellerinin Bilgi Teknolojisi Kullanma Eğilimlerinin Belirlemesi Üzerine Üniversite Kütüphanelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Türk Kütüphaneciliği, Vol. 27, Sayı 1 (with Mesut Kurulgan), 03/2013

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  "Uzaktan Egitimle Yaz Okulu Uygulaması", 2014

Başarı ve Ödüller
1)  1998 University of North Alabama, Business Administration Şeref Listesi

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  İşletmecilik Metinleri, 2012 - 2013
2)  Genel İşletme, 2012 - 2013
3)  Yönetim Bilgi Sistemi, 2012 - 2013
4)  İşletme Yönetimi, 2012 - 2013

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 10:00-12:45 : İŞL 101 Genel İşletme
2)  Pazartesi Saat 13:00-14:45 : İŞL307 Yönetim Bilgi Sistemi
3)  Pazartesi Saat 14:00-16:45 : İŞL429 Yönetim Bilişim Sistemleri
4)  Salı Saat 18:00-20:45 : İŞL429 Yönetim Bilişim Sistemleri
5)  Cuma Saat 10:00-12:45 : İŞL532 Kültürelarası Yönetim