Profesör Doktor Ebru PARMAN
E-Mail: eparman@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~eparman/

Kişisel Bilgiler
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ YUNUSEMRE KAMPUSU 26470 ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 6018
Faks:+90 (222) 320 6101
Fakülte:Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Sanat Tarihi
Ana Bilim Dalı:Bizans Sanatı
İlgi Alanları:Geç Antik Çağ Arkeolojisi, Ortaçağı Arkeolojisi ve Sanatı, Batı Sanatı, Mimarlık Tarihi, Kültür Tarihi, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası,

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Göztepe Taş Mektep İstanbul, 01/06/1956
Lise:  Erenköy Kız Lisesi İstanbul, 01/06/1962
Lisans:  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü, 01/06/1967
Lisans:  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 07/11/1969
Yüksek Lisans:  Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, 05/06/1974
Doktora:  Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, 03/10/1978

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, 01/01/1982
Doçent:  Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, 05/10/1988
Profesör:  Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı, 04/05/1999

İdari Görevler
1)  Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü-Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı ( Üniversitenin tüm bölümlerine seçmeli sanat tarihi dersleri )1991 den beri devam etmekte
2)  Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1991’den itibaren devam etmekte
3)  Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı 1993-98
4)  Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı 1993-98
5)  Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, İzmir l Nolu Bölge Kurulu Üyeliği 1994-1995
6)  Çekül Vakfı, Eskişehir Bölge Temsilciliği 1996-1997
7)  Eskişehir,Bölge Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Başkanlığı1996-1997
8)  Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yönetim ve Fakülte Kurulu üyeliği, 1996’dan beri devam etmekte.
9)  Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı 1998’den itibaren devam etmekte.
10)  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2000’den itibaren devam etmekte.
11)  Eskişehir, Bölge Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Üyeliği, 1995

Doktora Tezleri
1)  Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü,"Bizans Keramik Sanatı ve Ayasuluk/Efes Bizans Keramikleri, 02/05/1978

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  F.Yıldırım, Ortaçağ Bizans Kaleleri ve Savunma Sistemi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
2)  S.Evcim, Bilecik-Osmaneli’nde 19.yy. Postbizans Yapısı, Mimari Değerlendirmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bil.Enstitüsü, 2001
3)  H.Özdaş, Akdeniz’de Bizans Batık Gemileri ve Ticaret Yolları, H.Ü., 1990
4)  M.Acara, Türkiye Müzelerinde Bizans Madeni Eserleri, H.Ü., 1989

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  M.Acara, Bizans Madeni Eserlerinin Litürjik Kullanımı, H.Ü,, 1997
2)  M.S.Pekak, Mudanya-Tirilye’de Bizans Mimarisi, H.Ü,, 1988

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  E.Parman, “The Pottery from the St.John’s Basilica at Ephesos” Recherches sur la ceramique byzantine. Bullentin de Correspondance Hellenique, Suppl.XVIII, Ecole Française D’Athenes, Athenes, Paris 1989, 277-289

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ortaçağ Kazı ve Araştırma Sempozyumu, "Eskişehir Karacahisar'da Ortaçağ Kalesi", 19/04/2001
2)  E.Parman, “Ortaçağda Phrygia Bölgesinde İlginç Bazı mimari Plastik Örnekler” Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu 10-12 Ekim 2001, Ege Üniversitesi, İzmir,, 22/05/2000
3)  E.Parman, “Olympos’ta Geç Antik Çağ ve Ortaçağ Araştırmaları” Ankara Uluslararası, 18. Kazı Araştırma. Arkeometri Sempozyumu. 22-26 Mayıs 2000, İzmir, Kültür Bakanlığı, Anıtlar-Müzeler Genel Müdürlüğü 103-106, 22/05/2000
4)  Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Kültür Bk.Ankara,"Olympos'da Geç Antik Çağ Yüzey Araştırmaları"ve"Eskişehir Karacahisar Kazısı", 01/05/2000
5)  Uluslararası Eskişehir Festivali, Konferans:"Frigya ve Kültürleri", 15/10/1997
6)  E.Parman, “Eskişehir-Karacahisar’da Bir Ortaçağ Kalesi” Uluslararası V.Ortaçağ Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 451-462, 19/04/2001
7)  E.Parman,-O.Bakırer-Ş.Demirci, “Caracteristics of some medieval glazed ceramics in Anatolia” The Proceedings of the 29 th International Symposium on Archaeometry,in Cection 5:Science or Anatolian Archaeology TÜBİTAK, Ankara, 9-14 May 1994, 609-615
8)  E.Parman, “Tombstones of Islamic Period in the Village of Tabanbükü” Lower Euphrates Project 1978-79 Activities, Middle East Technical University, Ankara, 1987,189-195
9)  E.Parman-S.Atasoy- “Anadolu Medeniyetleri Sergisi Bizans bölümü Eserleri” V.Kazı Sonuçları Toplantısı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara, 1984,30-36

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünün düzenlediği"Sanat ve İnanç" Sempozyumunda "Ortaçağ Phrygia'sında Kültler, İnançlar veYorumlar" başlıklı Bildiri ", 13/11/2000
2)  Eskişehir Rotary Klüp'te Konferans:"Eskişehir'in Tarihsel Kültürel Değerleri", 02/03/1993
3)  "Bizans Sanatında Tavus Kuşu İkonografisi"Sanat Tarihinde İkonografi Semineri(8.4.1990),Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 387-412, 1993
4)  Eskişehir Turizm Müdürlüğü'nde Turizm Haftası,Konferans:"Frigya'da Arkeolojik Alanlar ve Korunma Planları, Bölgenin Turizm Potansiyeli ", 01/04/1992
5)  E.Parman, “Efes-loannes Bazilikasında Bulunan Bizans Mimari Plastiği” Sanat Tarihi Semineri 2-5 Mayıs 1982, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, 105-110, 02/05/1982
6)  E.Parman, “Efes-Ayasoluk’ta Bulanan Bizans Sırlı Seramikleri” Sanat Tarihi Semineri 5-9 Mayıs 1980, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, 315-322, 05/05/1980

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Ortaçağ'da Frigya, Anadolu Üniversitesi Basımevi Eskişehir,2002

Diğer Yayınlar
1)  "Eskişehir-Seyitgazi-Kümbet Köyünde Himmet Baba Türbesi ve Devşirme Bizans Malzemesi ( E.Altınsapan ile)"Prof.Dr.YıldızDemiriz'e Armağan, İstanbul,115-228, 2001
2)  E.Parman, “Niğde Çevresi Araştırmaları”:19.yy.Post-Bizans Yapıları” Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.5, Sayı:2 Aralık 1988,277-289
3)  E.Parman, “Der Orient in der fransözischen Malerei der 19.Jahrhunderts”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, C,4, Sayı:2 Ekim 1987, 321-338
4)  Ulusal E.Parman, Ortaçağda Phrygia, Anadolu Üniversitesi 2001
5)  E.Parman, “Edirne Arkeoloji Müzesinde Bulunan Enez Kazısı 1990 Yılı Bizans Sırlı Keramikleri” Prof.Dr.Afif Erzen’e Armağan. Anadolu Araştırmaları XIV, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 1996, 391-414
6)  E.Parman, “Bizans Keramiklerinden İlginç Bazı Örnekler” Sanat Yazıları I, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 4, Ankara 1986, 81-90
7)  E.Parman, “Anadolu Medeniyetleri Sergisinin Bizans Eserleri” Sanat Dünyamız 4 İstanbul (1983)
8)  Uluslararası E.Parman,-S.Atasoy Anadolu Medeniyetler, C.II, 1983 ( Avrupa Konseyi 18.Uluslararası Sanat Sergisi: Anadolu Medeniyetleri ), İstanbul-Aya Eirene 1983 )
9)  E.Parman, “Ayasoluk’ta Bulunan Sırlı Bizans Keramikleri” Bedrettin Cömert’e Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları Ankara 1980,321-340

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Eskişehir Karacahisar Kalesi Yüzey Araştırması Projesi, Eskişehir 1999, Proje Araştırmacısı, Üye, 1999
2)  ODTÜ-Taçdam Vakfı, Kargamış Barajı Havzası Kültürel Varlıkların Kurtarılma Projesi (Urfa-Birecik Çevresi), 1999-2000, Proje Araştırmacısı, Bilimsel Danışman, 1999
3)  Van Projesi ( Çavuştepe Kazıları ), 1966
4)  Karacahisar Arkeolojik Araştırmaları Projesi,Proje ve Kazı Başkanlığı, 2000-2002
5)  Antalya –Olympos Geç Antik Çağ ve Ortaçağ Yüzey Araştırmaları Projesi, Proje Başkanlığı 1999-2002
6)  Eskişehir-Yazılıkaya Çevresinin Areolojik Değerleri ve Çevre Düzenlemesi, T.C.Kültür Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, M.M. Fakültesi Mimarlık Bölümü, Arkeoloji –Sanat Tarihi Araştırma Merkezi, Ortak Projesi, Proje Araştırmacısı, 1992-1993
7)  Arkeometri Araştırmaları, ODTÜ, Ankara, 1983-1984 ( Ortaçağ Sırlı Seramiklerinin Hamur-Sır Analizleri Projesi ), Proje Araştırmacısı, Üye
8)  ODTÜ- Aşağı Fırat – Karakaya Barajı Projesi, Şemsiyetepe Kazıları, 1979- 1981,
9)  Efes, Aziz İoannes Bazilikası Kazı ve Restorasyon Projesi 1974-1982

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Türk Tarih Kurumu Başkanlığında Uluslararası Bizans Kongrelerinin Ulusal-Akademik Komisyon Üyeliği-2000'den itibaren

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 09:00-12:45 : Sanat Tarihine Giriş I
2)  Salı Saat 09:00-12:45 : Bizans Sanatı I
3)  Çarşamba Saat 09:00-12:45 : Geç Antik Çağ Sanatı(Yüksek Lisans)
4)  Perşembe Saat 10:00-12:45 : Erken Dönem Bizans Anıtsal Plastiği (Yüksek Lisans Dersi)
5)  Perşembe Saat 14:00-17:45 : Bizans Anıtsal Mimari Plastik
6)  Cuma Saat 09:00-13:45 : Sanat Tarihi Uygulamaları I
7)  Cuma Saat 15:00-17:45 : Ortaçağ Bizans Sanatı Araştırmaları (Yüksek Lisans)