Profesör Doktor Fethi HEPER
E-Mail: fheper@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~fheper/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:türkçe
Uyruğu:tc
İş Adresi:İİBF
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3225
Faks:+90 (222) 335 0595
Fakülte:iibf
Bölüm:maliye
Ana Bilim Dalı:mali hukuk
İlgi Alanları:spor

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Sakarya İlkokulu, 01/10/1949
Ortaokul:  Eskişehir Koleji, 01/10/1955
Lise:  Eskişehir Koleji, 01/10/1958
Lisans:  İKTİSADİ TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ, 01/10/1963
Doktora:  İTİA, 30/10/1978
Doçentlik:  EİTİA, 1981
Profesörlük:  Anadolu Üniversitesi, 1988
Profesörlük:  lisans:itia esk 1967;doktora itia esk 1978;doç:itia esk 1981;prof:anadolu ün.esk.1988, 17/03/2004

Akademik Ünvanlar
Doçent:  Doç:itia 1981 esk;prof:anadolu ün.1988 esk.

İdari Görevler
1)  1993-2003 Besyo Müdürü
2)  Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
3)  Maliye Bölüm Başkanı, 01/04/2005

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  It th Europen Sport Management Conress, 10-13 Sept 2003, Stocholm, Sweden.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  F.Heper, Ş.Hoşyumruk, "Vergi Cennetleri, Tercihli Vergi Rejimleri ve Zarar Verici Vergi Rekabeti" Yaklaşım Dergisi 116-117, 09/2002
2)  F.Heper, F.Ekinci, "ABD'de Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi ve Türkiye Açısından Değerlendirme" Yaklaşım Dergisi, Haziran 2004, sayı 138
3)  "Vergi Cennetleri ile İlgili Çalışmalarda Son Durum" (I,II), Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2002, s. 116, Eylül 2002, s.117.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Kamu Maliyesi, (Ünite Yazarlığı), AÖF Kitabı, A.Ü.Yayınları, Eskişehir, Ekim 2004
2)  Türk Vergi Sistemi, (Ünite Yazarı, Editör)AÖF Kitabı, A.Ü.Yayınları, Eskişehir, Ağustos 2004
3)  Vergi Uygulamaları, (Ünite Yazarlığı, Editörlük), AÖF Kitabı, A.Ü.Yayınları, Eskişehir, Ekim 2004.
4)  Vergi Hukuku, (Ünite Yazarlığı, Editörlük), AÖF Kitabı, A.Ü.Yayınları, Eskişehir, Ekim 2004
5)  Kamu Maliyesi, (13,14,16.Üniteler)AÖF Yayınları, No: 519, Ekim 1996.
6)  Türk Vergi Mevzuatı, (10,13,14,15,16,17,21.Üniteler) AÖF Yayınları, No:511, Ekim 1996
7)  Vergi Uygulamaları, (7,8,12,13,17,20.Üniteler) AÖF Yayınları, No:517, Ekim 1996
8)  Türkiye 'de Servetlerin Vergilenderilmesi, E.İ.T.İ.A. Yayınları No:246/166
9)  Toplumsal Yapı İle Vergi Yapıları Arasındaki İlişkiler, E.İ.T.İ.A. 1978

Diğer Yayınlar
1)  TEBLİĞ Skılls needed for effective Leadership In human resources management and applıcatıon ın Galatasaray football Team: Fatih Terim.
2)  TEBLİĞ Fethi Heper, Sport Sponsorship and Turkish Sport Teams, 8 4 Congress Of the Europe an Association for Sport Management, San Marino, 6-10 September 2000.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  "Views In The Corporation Tax And Some Proposals For Taxing The Turkish Corporations", E.E.T.İ.A.Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Kasım 1987
2)  "Gümrük Birliğine Geçişte Vergileme Sorunları", Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Haziran 1996.
3)  "Ülkemizde ve Bazı Ülkelerde Gelir ve Kurumlar Vergisinde Peşin Vergi Uygulaması", Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Kasım 1987
4)  "Net Servet Bilgisi", E.İ.T.İ.A.Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, Ocak 1982.
5)  "Vergilerin Bireylerin Ekonomik Davranışları Üzerindeki Etkileri", E.İ.T.İ.A. Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Haziran 1981

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 09:00-11:45 : Vergi Hukuku ve Ekonomisi (Doktora)
2)  Perşembe Saat 10:00-11:45 : Türk Vergi Sistemi II
3)  Cuma Saat 10:00-11:45 : Türk Vergi Sistemi II
4)  Cuma Saat 13:00-15:45 : Türk Vergi Sistemi (İktisat 3) B
5)  Cuma Saat 19:00-21:45 : Türk Vergi Sistemi (İkt.Gece 3) B