Profesör Kıymet SELVİ
E-Mail: kselvi@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~kselvi/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:TC
İş Adresi:AÜ. EĞİTİM FAKÜLTESİ / ESKİŞEHİR PK:26470
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3526
Faks:+90 (222) 335 0579
Fakülte:Eğitim
Bölüm:Eğitim Bilimleri
Ana Bilim Dalı:Eğitim Proglamları ve Öğretimi
Bilim Kolu:Program Geliştirme
İlgi Alanları:Eğitimde Program Geliştirme, Öğrenme-Öğretme, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi,Phenomenolji, Felsefe ve Yaşamboyu Öğrenme

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Bozkurt İlkokulu / Ankara, 1970
Ortaokul:  Ulus Kız Orta Okulu / Ankara, 1973
Lise:  Anafartalar Kız Lisesi / Ankara, 1976
Lisans:  Ankara Universitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1980
Yüksek Lisans:  Ankara Universitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1983
Doktora:  Ankara Universitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1996

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: İyi derecede Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  İlşetişim Bilimleri Fakültesi, 08/08/1997
Yrd. Doçent:  Eğitim Fakütesi Anadolu Universitesi, 03/2002
Doçent:  Eğitim Fakültesi Anadolu Üniversitesi, 29/01/2007
Profesör:  Eğitim Fakültesi Anadolu Üniversitesi, 19/02/2013

İdari Görevler
1)  Bölüm Başkan Yardımcılığı Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1996-1997
2)  Bölüm Başkan Yardımcılığı Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1998-2000
3)  Bölüm Başkan Yardımcılığı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 2002 - 2006
4)  Comenius Kurum Koordinatörü, 01/01/2006

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Selvi, K. Phenomenological way of thinking in the school, AGATHOS: An International Review of the Humanities and Social Sciences, 3 (1), 111-127, 2012.
2)  Selvi, K. “Motivating factors in online courses”, World conference on educational sciences, 04-08 February, 2010 Bahçeşehir Üniversity, İstanbul-Turkey, Procedia Social and Behavrioral Sciences, Volum 2, 819-824, 2010.
3)  Selvi, K. “Tecahers’ Lifelong Learning”, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Derğisi, Cilt 1 Sayı:1, 61-69, 2011 .
4)  Selvi, K. "Teachers' Competencies", Cultura:International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, VII, No:1, 167-175, 2010.
5)  Selvi, K. & Ç. S. Çardak. Evaluation of the “second instructor application” in synchronous discussions in an online course: A case study at Anadolu University,Turkey. The International Journal of Learning, 16, 545-558, 2009.
6)  Selvi, K. "Future Aims of Science Curriculum for Primary School. Culture: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 8: 76-83, 2007.
7)  Selvi, K., “Developing a Teacher Trainees’ Democratic Values Scale: Validity and Reliability Analyses” Social Behavior and Personality. Volum, 34:9:1171-1178, 2006.
8)  Selvi, K., “Right of Education and Distance Learning”, Eğitim Araştırmaları, 22, 201-211,2006.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Selvi, K.; Batu, S., Kaya, E.; Kser, A., D. ve L. Vural. The 6th International Conference Sustainable Development, Culture and Education, International and Intercultural Teacher Training “Comenius Assistantships”, International and Intercultural Teacher Training, Eskişehir 4-7 Haziran, 2008.
2)  Selvi, K. Ve N. Torun.“Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Öğrenci Kulüpleri Uygulamasının Degerlendirilmesi” Ices08, International Conference on Educational Sciences, 23-25 Haziran, Kıbrıs, 2008.
3)  Selvi K. “PhenoMETHOD And Scince Teaching” “St.Kliment Ohridski” Faculty of Primary and Pre-School Education”, Sixth Autumn Scintific Conference Book, Sofya, 86-59. 21-22 Kasım 2008.
4)  Ağaoğlu, E; Kıymet S. “Candidate Teachers’ Expectetation and Perceptions of Üniversity and English Teacher Training Program”, International Conference on the Challenge of Learning and Teaching in a Brave New World:Issues and Opportunities in Borderless Education (CoLT 2002), 14-16 Ekim 2002, Hatyai, Thailand.
5)  Selvi, K. “The Awareness of Human Rights and Democracy Csndiddate Teachers about Subjects”, International Conference on the Challenge of Learning and Teaching in a Brave New World:Issues and Opportunities in Borderless Education (CoLT 2002), 14-16 Ekim 2002, Hatyai, Thailand.

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Selvi; K. Creation and Construction of Knowledge in Learning-Teaching Process, The Yearbook of Phenomenological Research, ed. A. T. Tymieniecka,Vol. 114-Book Two, 167-179, Dordrecht: Springer, 2013.
2)  Selvi, K. “Phenomenological learning in our living reality”, Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, ed. A. T. Tymieniecka,Vol. CVIII, pp. 457-469, Springer, 2011.
3)  Selvi, K. “Phenomenology: Creation and Construction of Knowledge”, Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, ed. A. T. Tymieniecka,Vol. CX, pp. 279-294, Springer, 2011.
4)  Selvi, K.“Phenomenology of Lifelong Learning”, Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, ed. A. T. Tymieniecka, Vol. XC, . 483-500, Springer, Dordrecht, 2007.
5)  Selvi, K. Lifelong Learning and Self-Actualization. Memory in the Ontopoiesis of Life: Memory in the Orbit of the Human Creative Existence, Analecta Husserliana,. Ed.Tymieniecka, A-T, 51-66, Springer, Vol. CII, Netherlands, 2009.
6)  Selvi, K. "Phenomenological Approach in Education",Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, ed. A.T. Tymienecka, Volum: XCV:34-47 Springer, Dordecth: 2008.
7)  Selvi, K. "Learning and Creativity",Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, ed. A.T. Tymienecka, Vol.XCIII.,351-369,Springer, Dordecth, 2006.
8)  Selvi, K., “Curriculum of the Primary School Science”, Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, ed. A. T. Tymieniecka,Vol. LXXXIV, . 439-450, Springer, Dordrecht, 2005.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Selvi, Kıymet. “Human Rights Education In The World And In Turkey”, Eğitim ve Bilim Dergisi. Nisan, 29 (132), ss. 72-77, 2004.
2)  Selvi, K., “Beyin Fırtınası Tekniği ile İhtiyaç ve Sorun Analizi–Örnek Bir Uygulama”, Eğitim Araştırmaları, 11, 151-160, 2003.
3)  Selvi, K. " Ara İnsan Gücü Yetiştiren Programların İncelenmesi - Bavyera Eyaleti Modeli", Ankara: Eğitim Yönetimi, 2 (3), Yaz, ss: 439 - 449,1996.
4)  Selvi, K; Ali Ö. “Yaratıcı Drama Yöntemi İle Fen Öğretimi”, Ankara: Eğitim ve Bilim Dergisi. Nisan, 25 (116), ss:42-46, 2000.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Selvi, K. "Fenomenolojik öğrenme yaklaşımı", 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Bildiri Kitabı,sayfa: 362-366, 2010.
2)  Selvi, K., “İlköğretim Programlarında Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi”, XI Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt I, 193-211, Ankara, 2004.
3)  Selvi, K., “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Amaç ve İçeriğinin Değerlendirilmesi”, Uluslararsı Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, 303-309, Çanakkale, 2004.
4)  Yaşar, Ş.; Kıymet, S. "Ortaöğretim Fen Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi" , Eskişehir: 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri Kitabı 3, Anadolu Üniversitesi, ss:108-116, 1999.
5)  Selvi, K. "Öğretmen Adaylarının Davranışsal Amaçları Belirleme ve Yazma Becerileri", 3. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Adana:1999. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.1999.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Selvi, K."Eğitim biliminin felsefi temelleri", Ayhan Hakan (Ed.), Eğitim Biliminde Yenilikler, 30-63, Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları no: 2789, ss. 30-63, 2013.
2)  Selvi, K. "Eğitimin Politik Temelleri". Mehmet Gültekin (Ed.),Eğitim Bilimine Giriş, Açıköğretim Fakültesi yayın no:948, Eskişehir: ss. 77-94, 2008.
3)  Selvi, K. "Dünyada ve Türkiyede Demokrasi Eğitiminin Gelişimi". Handan Deveci (Ed.),Okulöncesinde Demokrasi Eğitimi ve Çocuk Hakları, Açıköğretim Fakültesi yayın no:944, Eskişehir:ss. 47-67, 2008.
4)  Selvi, K. Öğrenme-öğretme süreci ile ilgili temel kavramlar, Kıymet Selvi. (Ed.) Öğretim ilke ve Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları no: 969, ss. 1-17, 2008.
5)  Selvi.K. (Ed.) Öğretim ilke ve Yöntemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları no: 969, 2008.
6)  Selvi, K. (Ed.)Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Anı Yayıncılık, Ankara: 2007.
7)  Ağaoğlu, E. ve K. Selvi. (Eds.) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları no: 931, 2007.
8)  Mumcu, A .İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Tülün Yürük ve Kıymet Selvi (Eds.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1590, 2004.
9)  Selvi, K. Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:1252, 2000.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Selvi, K. “Eğitimde Yaratıcı Drama Yöntemini Uygulama İlkeleri” Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), Bahar, ss: 181-188, 2003.
2)  Selvi, K. “Fen Bilgisi Programının Geleceğe Yönelik Amaçları", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1-2), Güz, ss:37-43, 1999.
3)  Selvi, K. “Üniversitelerde Uygulanan Başarı Değerlendirme Yaklaşımları” , Eskişehir: Kurgu Dergisi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Sayı : 15, ss:336-345, 1998.
4)  Selvi, K. “Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Araştırma Konuları”, Eskişehir: Kurgu Dergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Sayı : 19,ss:135-143, 2002.
5)  Jale, B.; Kıymet, S. “Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde Uygulanmakta Olan Kredili Sistemin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşüyle Değerlendirilmesi” , Eskişehir: Kurgu Dergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Sayı : 16,ss:297-310, 1999.
6)  Selvi, K. " Tutumların Ölçülmesi ve Program Değerlendirme ", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2) Güz, ss:39-53, 1996.
7)  Selvi, K. "Sınıf Öğretmenleri ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Öğretimi ile ilgili Gelecek Kavramına Sahip Olma Durumları", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), Bahar, ss:59-65, 2000.

Sergiler
1)  Algı Fotograf Projesi 2010, 14/04/2010

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Eğitim Programları ve Öğretim Derneği, 2010
2)  Baltic and Black Sea Circle Consortium/Institute of Sustainable Education, 05/2007
3)  IAACS-International Association for Advancement of Curriculum Studies, 28/05/2006
4)  The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning, 2003

Başarı ve Ödüller
1)  2010 Anadolu Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü
2)  2007 Anadolu Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü
3)  2006 Anadolu Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü
4)  2006 Anadolu Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü
5)  2010 TÜBİTAK Teşvik Ödülü
6)  2006 TÜBA Bilimsel Teşvik Ödülü
7)  2006 TÜBA Bilimsel Teşvik Ödülü
8)  2007 TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Program Geliştirme
2)  Öğretim İlke ve Yöntemleri
3)  Öğrenme Öğretme Teorileri
4)  Eğitim Bilimlerine Giriş
5)  Fen Öğretimi
6)  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
7)  Hizmet İçi Eğitim
8)  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
9)  Program Değerlendirme
10)  Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
11)  Öğretim İlke ve Yöntemleri
12)  Seminer
13)  Eğitim Programları ve Öğretim, 01/03/2007 - 24/06/2007
14)  Salı Saat 09:00-11:45 : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 09/2008 - 12/2009
15)  Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, 09/2008 - 02/2009
16)  Seminer, 09/2008 - 02/2009

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Salı Saat 08:00-08:45 : EPÖ890 Tez (Doktora)
2)  Çarşamba Saat 09:00-13:45 : OAÖ503 A: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (PhD)
3)  Perşembe Saat 09:00-13:45 : OAÖ503 C: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (PhD
4)  Perşembe Saat 15:00-17:45 : FL 502 Felsef ve Bilim