Doçent Doktor Nuray TOKGÖZ
E-Mail: nuzkesic@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~nuzkesic/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 2546
Faks:+90 (222) 335 5947
Fakülte:İşletme Fakültesi
Bölüm:Yönetim ve Organizasyon
İlgi Alanları:Yönetimde Yeni Eğilimler, Stratejik Yönetim, Kalite Geliştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Atatürk İlkokulu, 1972
Ortaokul:  Çine Lisesi, 1975
Lise:  Çine Lisesi, 1978
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1982
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yönetim-Organizasyon Bölümü, 1985
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yönetim-Organizasyon Bölümü, 1993

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Anadolu Üniversitesi, 09/03/1994
Doçent:  Yönetim ve strateji, 09/12/2012

İdari Görevler
1)  Türkiye Kalite Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği
2)  AÜ DilKom Yönetim Kurulu Üyeliği

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Zeycan Çelebi, İşletmelerde Kariyer Yönetimi ve Eskişehir Arçelik Buzdolabı İşletmesinde Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi, 1997.
2)  Tanju Bayramlı, Değişim İhtiyacı Karşısında Sistem Yaklaşımı ve 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında Uygulama, Anadolu Üniversitesi, 1998.
3)  Ali Osman Özaydemir, Koordinasyon Stratejisi Açısından Girişimci Yönetimden Profesyonel Yönetime Geçiş ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi, 1998.
4)  Alper Uluiş, İnşaat İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma: “Outsourcing” ve Türk İnşaat İşletmelerinde Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi, 2001.
5)  Erdal Ataman, Örgütlerde Yaratıcılık ve Bir İşletme Ortamının Yaratıcılık Açısından Değerlendirilmesi, Osmangazi Üniversitesi, 2001.
6)  Burcu Çınar Ertem, QS 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve Eti Çelik İşletmesinde Uygulama Süreci, Anadolu Üniversitesi, 2002.
7)  Deniz Özlem Özaktaş, Çalışma Yaşam Kalitesi Programlarında Esnek Çalışma Saatlerinin Yeri ve Önemi: Ordu Sagra Örneği, Anadolu Üniversitesi, 2003.
8)  Kadir Aksay, Hastanelerde Risk Yönetimi ve Bağlantılı Fonksiyonlar: İstanbul Memorial Hastanesi Örneği, Anadolu Üniversitesi, 2003.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  "The Institutional Image Of The Universities And Loyalty Relationship In The Student Exchange Programmes: The Case Study Of The Farabi Students Come To Anadolu University" V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St Petersburg, Russia – September 11-14, 2014, 11/09/2014
2)  New Rules of Business Conduct: An Investigation about Sustainability Issues in the Chemical Sector.
3)  What Do “BIG BOSSES” Say? CEOS’ Messages in Annual Reports for ISE 100 Index.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Farabi Öğrencilerine göre Anadolu Üniversitesi'nin Kurum İmajı: Gelen Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Ağustos 2015.
2)  İnsan Kaynaklarının Gelişme İhtiyaçlarının Saptanmasında ve Performans Değerlendirmelerinde Kullanılabilecek Bir Araç: 360 Derece Gerbildirim, KalDer Forum, Sayı:21, Yıl: 5, 2005.
3)  İşletmelerde Etik Yönetimi, KalDer Forum, Sayı 5, Yıl: 2, 2002.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Akıllı Olmanın Yeni Yolu: Strateji Oluşturma, Türkiye Devlet Üniversitelerinin Stratejilerinin Analizi, Deniz Tasci, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, 25-27 Mayıs 2006.
2)  Toplam Kalite Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Y.O. Uçak Gövde-Uçak Motor-Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümü Öğrencileriyle Söyleşi, 2002.
3)  Yönetimde Motivasyon, Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü, 2002.
4)  Vizyon, Misyon, Strateji, Eğitim kurumlarına İlişkin Türkiye ve Dünyadan Örnekler, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü, 2000.
5)  Proje Yönetimi, Eti Şirketler Grubu, Genel Merkezi, 2001.
6)  Problem Çözme ve Karar Alma, Eti Şirketler Grubu, Genel Merkezi, 2000.
7)  Grup Dinamiği, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Birimi, 2001.
8)  Ordu, Değişim ve TKY, Toplam Kalite Yönetimi , T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1inci Ana Jet Üssü Komutanlığı Eskişehir, 9 Şubat 2001
9)  Ekiplere Dayalı Organizasyon Herşeye Çözüm Mü?, Deniz Taşcı ve Raif Eşkinat, 6. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, 21-23 May?s 1998.
10)  Bilgi Teknolojisinin Ticari Bankaların Organizasyon Yapısı Üzerine Etkileri, 2. Yönetim Kongresi, Kuşadası, 1994.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Sağlık Kurumları Yönetimi, Şahin Kavuncubaşı ve Adnan Kısa, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayin No: 767, 2002.
2)  Büro Yönetimi ve Dosyalama, Bilgisayarda Dosyalama ve Arşivleme, Levend Kılıç(Ed.), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 372, 1993.
3)  Büro Yönetimi ve Dosyalama, Büro Otomasyonu, Hikmet Seçim (Ed.), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 372. 1995
4)  Modern Banka Yönetimi ve Organizasyonu, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi İleti?im Bilimleri Fakültesi Yayınları No:22, 1994

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Yönetim Bilgi Sistemleri Artema A.Ş. Örneği, Deniz Taşcı vd., Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Eskişehir, 1988., 1998
2)  Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmelerde Paydaş Beklentilerinin Karşılanmasında Yeni Fırsatlar ve Tuzaklar, Kurgu Dergisi, S. 21, 69-84, 2005.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Anadolu Üniversitesi Norm Kadro Çalışması ? Üye (2003)
2)  Anadolu Üniversitesi Gelişim Yönetimi Projesi - Üye
3)  Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Reorganizasyon Projesi ? Başkan (2001)
4)  Global Media Monitoring Project (GMMP) 2005
5)  Efes Pilsen Kurum Kültürü ? Değerler Projesi, (2001-2002)
6)  Vakıfbank?ın Yeniden Yapılandırılması Projesi Kapsamında Şubelerin Reorganizasyonu (1995-1996)
7)  Anadolu Üniversitesi-Milli Eğitim Bakanlığı ?Bilgisayar Destekli Eğitim? projesinde Formatör Eğitimi ve Ders Yazılımlarının Öğretmen ve Öğrenci Klavuzlarının Hazırlanması (1990-1993)

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Türkiye Bilişim Derneği

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Genel İşletme
2)  Yönetim ve Organizasyon
3)  Stratejik Yönetim
4)  Toplam Kalite Yönetimi
5)  Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
6)  Yönetim Teorileri
7)  İşletme Yönetimi