Araştırma Görevlisi Dr. Ruhan KARADAĞ
E-Mail: ruhank@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ruhank/

Kişisel Bilgiler
Uyruğu:T.C
İş Adresi:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3550
Fakülte:Eğitim Fakültesi
Bölüm:İlköğretim
Ana Bilim Dalı:Sınıf Öğretmenliği
İlgi Alanları:İlköğretimde Türkçe Öğretimi, öğretmen yetiştirme,

Öğrenim Durumu
Lisans:  Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Eskişehir, 24/06/2010

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: Temel düzeyde

Yüksek Lisans Tezleri
1)  İlköğretim Birinci Basamakta Görev Yapan Öğretmenlerin İlkokuma Yazma Öğretiminde Çözümleme (Cümle) ve Bireşim (Harf) Yöntemlerinin Etkililiğine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi. 11/07/2005.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Deveci, H., Yılmaz, F., Karadağ, R. "Pre-Service Teachers’ Perceptions of Peace Education", Eurasian Journal of Educational Research. 30, pp,63-80/2008.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Karadag, R. Teaching Current Events in Primary Education. International Conference on Learning and Community Enrichment (ICOLACE), SINGAPORE., 26/07/2010
2)  Karadag, R. Teachers' Efficacy Perceptions About Individualized Instruction. 8th International Conference on New Directions in the Humanities.University of California, Los Angeles, USA., 29/06/2010
3)  Yaşar, Ş.and Karadağ, R. "Teachers’ Perceptions and Practices Regarding Differentiated Instruction", The Asian Conference on Education: Local Problems, Global Solutions, 24-25 October 2009, Osaka, Japan, Proceedings, pp.880-888,, 25/10/2009
4)  Karadag, R. and Yasar, S. "Effects of Differentiated Instruction on Students’ Attitudes towards Turkish Courses: An Action Research", World Conference on Learning, Teaching and Administration, 29-31 October 2010, Cairo - Egypt., 30/10/2010
5)  Yasar, S & Karadag, R. "The Views of the Teacher and the Students Regarding to the Differentiated Instruction in Turkey". International Conference on Primary Education. 25-27 November, 2009, HONG KONG.
6)  Karadag, R. "Efficacy Perceptions of Pre-service Teachers in Primary School Teacher Training Program on Alternative Assessment", Australian Teacher Education Association (ATEA) 2008 Conference, 8-11 July 2008, Novotel Twin Waters, Sunshine Coast, Queensland-AUSTRALIA.
7)  Karadağ, R. "The Lecturers' Efficacy and Aims for Information Technology Use in Teacher Training Programs", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference Annual. (SITE, 2008). March 3-7, Las Vegas, Nevada, USA.
8)  Karadağ, R. and M. Gültekin. "Metaphors used by Pre-Service Teachers in Explaining Concepts with regard to the Teaching and Learning Process". 14th International Conference on Learning, 26-29 June, 2007 Witwatersrand University, Johannesburg/South Africa.
9)  İlköğretim Çocuklarının Şiddet Algıları (I. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu Uluslararası Katılımlı) Ortak Bildiri İstanbul, 28/03/2006

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Deveci, H., Karadağ, R. ve Yılmaz, F. "İlköğretim Çocuklarının Şiddet Algıları", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (e-sosder), C.7, s.24, ss.351-368, 2008. www.e-sosder.org
2)  Gültekin, M. Karadağ, R. ve Yılmaz, F. "Yapılandırmacılık ve Öğretim Uygulamalarına Yansımaları". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 2007.
3)  Karadağ, R. ve M. Gültekin, "İlkokuma Yazma Öğretiminde Çözümleme ve Bireşim Yöntemlerinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri". Eğitimde Kuram ve Uygulama. 3(1): 102-121, 2007.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Bayır Gürdoğan, Ö. ve Karadağ, R. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Kavramına İlişkin Metaforları" 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir., 21/05/2009
2)  Selanik Ay, T., R. Karadağ ve T. Çengelci,"İlköğretim Birinci Basamakta Gerçekleştirilen Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri", 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2008, Çanakkale.
3)  Karadağ, R. "Türkçe Öğretim Programının Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2008, Çanakkale.
4)  Suna, Ç. Karadağ, R. ve Selanik-Ay, T. "Yükseklisans Programı Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)". III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.
5)  Gültekin, M., Yılmaz, F., Karadağ, R. "İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Tezlerinin Analizi", III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.
6)  Belet, Dilek ve Ruhan Karadağ. "Ses Temelli Cümle Yönteminin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri". III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18-20 Haziran 2007, Adana.
7)  Mehmet Gültekin, Fatih Yılmaz, Ruhan Karadağ. "Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Programında Yer Alan Derslerin Gereklilik ve İşevurukluğu Konusundaki Görüşleri (Eskişehir Anadolu Üniversitesi Örneği), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27-29 Nisan 2007.
8)  Fatih Yılmaz, Ruhan Karadağ, Tuğba Selanik Ay. "İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışırken Kullandıkları Öğrenme Stratejileri", VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27-29 Nisan 2007.
9)  Ruhan Karadağ, Fatih Yılmaz ve Sayım Aktay. "Türkiye’de İnternet Kafeler ve İlköğretim", XI. Türkiye’de İnternet Konferansı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 21-23 Aralık 2006.
10)  Gültekin M. ve R. Karadağ. İlköğretimde Birleştirilmiş Sınıflar, Taşımalı Eğitim ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Uygulamalarına Yönelik Araştırma Sonuçlarının Analizi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül, 2005, Denizli.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'nün düzenlediği "İlköğretim Programlarının Tanıtımı" konulu seminerde Türkçe Dersi Komisyon Üyesi. 9-11 Şubat 2005

Başarı ve Ödüller
1)  2008 TÜBİTAK Teşvik Ödülü
2)  Gaziantep Üniversitesi, Adıyaman Eğitim Fakültesi, Fakülte Birinciliği.