Profesör Doktor Süleyman ERİPEK
E-Mail: seripek@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~seripek/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:Türk
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 26470 ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0581 / 3545
Faks:+90 (222) 335 0579
Fakülte:Eğitim Fakültesi
Bölüm:Özel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı:Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi
Bilim Kolu:6.038
İlgi Alanları:Özel Eğitim, Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Aydınlıkevler İlkokulu, Ankara, 1960
Lise:  Yıldırım Beyazit Lisesi, Ankara, 1966
Lisans:  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü-Eğitim İdaresi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü, Ankara, 1970
Yüksek Lisans:  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Ankara, 1977
Doktora:  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Ankara, 1980
Doçentlik:  Özel Eğitim, Zihin Engellilerin Eğitimi, 1987
Profesörlük:  Özel Eğitim, Zihin Engellilerin Eğitimi, 1993

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: Temel düzeyde Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümü, 1983
Doçent:  Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1987
Profesör:  Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, 1993

İdari Görevler
1)  Yönetim Kurulu Üyeliği-Anadolu Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü(sürüyor), 2004
2)  Bölüm Başkan Yardımcılığı-Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümü, 1982
3)  Bölüm Başkan Yardımcılığı-Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1983
4)  Fakülte Kurulu Üyeliği-Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (sürüyor), 1990
5)  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği-Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1994
6)  Bölüm Başkanlığı-Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (sürüyor), 1994
7)  Anabilim Dalı Başkanlığı-Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engellilerin Eğitimi (sürüyor), 1995

Yüksek Lisans Tezleri
1)  "Ankara Ortopedik Özürlüler Okulu Öğrencilerinin Duygusal ve Sosyal Özelliklerinin Belirlenmesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 1977

Doktora Tezleri
1)  "Ankara İl Merkezinde Bulunan Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Uygulamalarının Öğrencilerin Uyum Sorunları Yönünden Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 1980

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Dikili, Gönül. "Zihin Yetersizliği Tanılı Çocuğa Sahip Ailelerin Bakış Açısından Uzmanların Ailelerle Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
2)  Okta, A. Duygu. "Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilere ve Sınıf Öğretmenlerine Sağlanan Özel Eğitim Hizmetlerinin Belirlenmesi". Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008
3)  Yılmaz, Ayşe. "İşitme Engelli Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Belirtisi Gösterme Durumlarının Belirlenmesi". Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002
4)  Peker, Sendur. "Sağırlar İlkokulu Öğretim Programlarında Yer Alan Beden Eğitimi Dersi ile İlgili Açıklamaların ve Bu Açıklamaların Uygulamada Göz Önünde Bulundurulma Durumunun Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
5)  Cora, Nurhan. "Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Kendilerini Yeterli Bulma Durumlarının Belirlenmesi". Abant, İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
6)  Evcimen, Emirali. "Zihin Engelli Çocuğu Olan Ailelerin (Anne ve Babaların) Gereksinimlerinin Belirlenmesi". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
7)  Çiçek, Kerem. "Öğretilebilir Çocuklar Okulu Hayat Bilgisi Programının Değerlendirilmesi". Anadolu Üniverstesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
8)  Esen, Harika. "Alt Özel Sınıfa Devam Eden 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İlk Okuma Durumunun Belirlenmesi". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990
9)  Özten, Tan. "İlkokul Öğrencilerinde Konuşmanın Eklemleme Bozukluğu Yönünden Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990
10)  Rüya, Nurten. "Alt Özel Sınıflardan Mezun Olan EGZÇ Mezuniyet Sonrası Durumlarının Saptanması". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987
11)  Çiftçi, H. Fakı. "Alt Özel Sınıf Öğretmenlerinin Durum ve Sorunları". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987
12)  Abaş, Kamil. "Okullarında Rehber Öğretmen Bulunmayan Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Rehberlik Uygulamalarının Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, 1987
13)  Güneri, Mehmet. "İlkokul Üçüncü Sınıf Öğretmenlerinin Geliştirilen Bir Okuma Metnine Göre Okuma Düzeylerinin Saptanması". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Bozkurt, Funda. "Zihinsel Yetersiz Tanısı Alan Çocukların Tanılama Süreçlerinin Belirlenmesi". Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
2)  Şahbaz, Ümit. "Zihin Engelli Öğrencilere Çarpım Tablosunun Öğretiminde Sabit Bekleme Süreli Öğretimin Hata Düzeltmesiz ve Hata Düzeltmeli Uygulamalarının Karşılaştırılması". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
3)  Cavkaytar, Atilla. "Zihin Engellilere Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretiminde Aile Eğitimi Programının Etkililiği". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  "The Renaming of Mental Retardation", ace2011 The Asian Conference in Education, Osaka-Japan, 2011
2)  "Autism Option in a Teacher Training Program for Children with Intellectual Disabilities", ABAI Autism Conference, Jacksonville, USA, 2009
3)  "The Place of Applied Behavior Analysis in the UndergraduatePrograms for Training Teachers of Individuals with Intellectual Disabilities in Turkey", CEC-DDD-11th International Conference on Cognitive Disabilities/Mental Ratardation,Autism&Other Developmental Disabilities, San Diego, USA, 2008
4)  "The Place of Applied Behavior Anaysis in Teacher Training Programs in Turkey", ABA International Conference, Sydney,Australian, 2007
5)  "Influences of AAMR Definitions and Classifications of Intellectual Disability in Turkey", AAMR-International Summit for Alliance on Social Inclusion, Montreal, Canada, 2006
6)  "Adaptive Behavior Versus Intelligence in Definition and Diagnosis of Mental Retardation", ABPMC-International Congress, Campinas, Brasil, 2004
7)  (Ümit Şahbaz ile birlikte) "Comparision of Constant Time Procedure with and without Error Correction in Teaching Multiplication Table Facts", ABA Annual Convention, San Francisco, USA, 2003
8)  "A Review of Research Conducted in Turkey via Applied Behavior Analysis in the Education and Training of Children with Mental Retardation", Sixth International Congress on Behaviorism and the Sciences of Behavior, Auburn-Alabama, 2002
9)  "An Evulation of the Research Base About Inclusion of Special Needs Students in Turkey", International Special Education Congress-ISEC, Manchester-England, 2000
10)  "The Special Education in Turkey", Days of Defectologist Yugoslavia. Hersec Nova-Yugoslavya, 1998
11)  "Assesing the Verbal Communication Skills of Hearing-Handicapped Children", International Congress on Education of the Deaf, New York-USA, 1990

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  "Türkiye'de Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmalarına İlişkin Olarak Yapılan Araştırmaların Gözden Geçirilmesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 5.2: 25-32, 2006
2)  "Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim", Standart,Ekonomik ve Teknik Dergi. 44.525:14-19.Eylül, 2005

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  "Türkiye'de Özel Eğitim Hizmetleri", 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri. Çeşme, İzmir, 2007
2)  "Doç.Dr. Mitat Enç'i Anarken", 13.Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri.Eskişehir, 2003
3)  (Aysun Çolak ile). "Türkiye'de Özel Eğitim Araştırmaları", 11. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri. Konya, 2001
4)  "Üniversitelerde Özel Eğitim", Özel Eğitim Günlerinde sunulan bildiri. Bolu, 1994
5)  "Özel Eğitimde Teşhis Sorunları ve Öneriler", Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresinde sunulan bildiri. Ankara, 1990

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar. Ankara: Maya Akademi, 2009
2)  "Okulöncesi Eğitim Ortamlarında Davranış ve Öğrenme Sorunlarına Yol Açan Etmenleri Belirleme", Davranış ve Öğrenme Sorunu olan Çocukların Eğitimi. Editör: Elif Tekin İftar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2008
3)  "Okulöncesi Dönemde Özel Eğitim", Özel Eğitim. Editör: Süleyman Eripek. Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2008
4)  "Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim", Özel Eğitim. Editör: Süleyman Eripek. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları,, 2007
5)  "Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları", İlköğretimde Kaynaştırma. Editör: Süleyman Eripek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2007
6)  "Zeka Geriliği Olan Çocuklar", Özel Eğitime Giriş. (3.basım) Editör: Ayşegül Ataman. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2007
7)  "Özel Eğitim: Cumhuriyetten Günümüze", Türkiye'de Eğitim Bilimleri: Bir bilanço Denemesi. Editörler: Muhsin Hesapçıoğlu ve Alpaslan Durmuş. Ankara: Nobel Yayınevi, 2006
8)  Zeka Geriliği. (2.basım) Ankara: Kök Yayıncılık, 2005
9)  "Okulöncesi Eğitim Ortamlarında Davranış ve Öğrenme Sorumları", Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi. Editör: Gönül Kırcaali-İftar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 2004
10)  "Geri Zekalı Çocuklar" ve "Uyumsuz Çocuklar", Özel Eğitime Giriş (Onbirinci Basım). Ankara: Karatepe Yayınları, 2002
11)  "Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim" ve "Zeka Geriliği", Özel Eğitim. Editör: Süleyman Eripek. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 2002
12)  "Zihin Engelliler" ve "Duygu ve Davranış Bozukluğu Olanlar", Özel Eğitim. Editör: Süleyman Eripek. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 1998
13)  Zihin Engelli Çocuklar. (Genişletilmiş İkinci Basım), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 1996
14)  "Öğrenme ve Davranışçı Görüş" ve "Sosyal Öğrenme Kuramı ve Bilişsel Görüş", Spor Psikolojisi. Editör: Sezen Ünlü. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1993
15)  "Gençlik Döneminin Bedensel, Zihinsel ve Psiko-Sosyal Gelişim Özellikleri" ve "İyi Bir Okul Ortamı ve Uygunsuz Öğrenci Davranışlarının Düzeltilmesi", Eğitim Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler. Editör : Ayhan Hakan, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1993
16)  "İnsan Gelişimi", Davranış Bilimleri 1. Editör: Melih Zıllıoğlu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1986

Diğer Yayınlar
1)  Tarla Bitkileri. Editör: Süleyman Eripek. Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2002
2)  Sanat Eğitimi. Editör: Süleyman Eripek. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1993
3)  Sosyoloji. Editör: Süleyman Eripek. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 1991

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  "Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Ülkemizde Özel Eğitim Hizmetleri",Çoluk Çocuk.26:24-27.Mayıs, 2003
2)  "Özel Eğitimde Bir Öncü Mitat Enç", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9: 93-95. Güz, 1999
3)  (Sezgin Vuran ile birlikte) "Zihin Engelli ve Normal Çocukların İdeal ve Gerçek Benlik Kavramları Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6.1: 53-65, 1996
4)  "Bir Yıldız Kaydı", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6.2: 3-5. Güz, 1996
5)  "Zihin Engelli Çocukların Tanımı", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6.2: 81-87. Güz, 1996
6)  "Engelliler ve Eğitimleri", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5: 79-94. Ocak-Haziran, 1992
7)  "Özürlü Çocuklar İçin Bir Işık-Kaynaştırma", Çağdaş Eğitim. 16. 169: 17-19 Eylül, 1991
8)  "Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Özel Eğitim", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3.1; 185-200. Ocak, 1990
9)  "Zihinsel Engelliler-Mevcut Durum. Sorun ve Öneriler", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3.2: 123-134. Haziran, 1990
10)  "İşitme Engelli Çocukların Sözlü İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi-Eskişehir ilinde", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi. 8: 471-479. Haziran, 1990
11)  "Özel Eğitimde Yeni Eğilimler ve Görüşler", Eğitim ve Bilim. 71.13: 33-37. Ocak, 1989
12)  "Alt Özel Sınıf Öğrencilerinin İlkokul Sınıfları Düzeyinde Sesli Okuma Başarılarının Değerlendirilmesi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2.2: 125-140. Ekim, 1989
13)  "Engelli Çocukların Normal Sınıflara Yerleştirilmesi-Kaynaştırma", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1.2: 157-169. Şubat, 1986
14)  "Normal Sınıflarda İşitme Engelli Çocuklar", Eğitim ve Bilim. 48.8: 20-31, 1984
15)  "Normal Sınıflarda Ağır Öğrenen Çocuklar", Eğitim ve Bilim. 50.9: 34-36. Temmuz, 1984
16)  "Geri Zekalı Çocukların Rehabilitasyonu", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3.8: 35-45. Eylül, 1984
17)  "Engelli (Ayrıcalı) Çocukların Eğitimi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 1: 59-83, Eylül, 1984
18)  "Özel Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar", Eğitim ve Bilim. 52-9: 36-40, Kasım, 1984
19)  "Çocuklara Uygun Davranışlar Kazandırma-Davranış Değiştirme Yöntemleri", Eğitim ve Bilim. 43.3: 32-34. Mayıs, 1983
20)  "Problem Çocuğu Tanımlama Sorunu", Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25.2: 357-364, 1982
21)  "Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Uygulamaları", Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25.2: 357-364, 1982
22)  "Kuramsal Açıdan Çocuklardaki Problem Davranışların Nedenleri ve Bir Sınıflandırma", Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15.2: 35-46., 1982
23)  "Eğitilebilir Geri Zekalı Çocuklar İş Okulları", Çağdaş Eğitim. 38: 3-5 Ekim, 1979
24)  "İlkokullarda Sınıf Kitaplığı", Çağdaş Eğitim. 32: 19-22 Mart, 1978

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Türkiye'de engellilerin/yetersizliği olanların eğitime katılımı ve uygun eğitim alma durumları. UNESCO Projesi, 10/01/2010

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  European Association for Behavior Analysis (eaba), 2003
2)  Association for Behavior Analysis (ABA), 1999

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 13:00-14:45 : OKÖ318-D Özel Eğitim
2)  Pazartesi Saat 16:00-17:45 : İEÖ111-B Yasalar ve Özel Eğitim
3)  Pazartesi Saat 18:00-20:45 : GYÖ501 Gelişimsel Yetersizlik Alanı
4)  Salı Saat 16:00-17:45 : OKÖ318-A Özel Eğitim
5)  Çarşamba Saat 08:00-08:45 : ZEÖ790 Tez
6)  Çarşamba Saat 09:00-10:45 : İEÖ111-A Yasalar ve Özel Eğitim
7)  Perşembe Saat 13:00-14:45 : OKÖ318-B Özel Eğitim
8)  Cuma Saat 09:00-11:45 : ZEÖ504 Zihin Engelinin Kavramsal ve Kuramsal Temelleri
9)  Cuma Saat 18:00-20:45 : ARY111 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
10)  Cumartesi Saat 09:00-12:45 : İEÖ113 Özel Eğitim