Doçent Sezgin VURAN
E-Mail: svuran@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~svuran/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:TÜRKÇE
Uyruğu:T.C
İş Adresi:ANADOLU UNİVERSİTESİ EGİTİM FAKULTESİ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0581 / 3545
Faks:+90 (222) 335 0573
Fakülte:Egitim Fakultesi
Bölüm:Ozel Egitim
Ana Bilim Dalı:Zihin Engellilerin Egitimi
Bilim Kolu:Zihin Engelliler
İlgi Alanları:Öğrenme ve Öğretim, Uygulamalı Davranış Analizi, Beceri Öğretimi.

Öğrenim Durumu
Lisans:  Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Programı, Eskişehir, TÜRKİYE, 25/06/1987
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim Programı, Eskişehir, TÜRKİYE, 21/02/1990
Doktora:  Anadolu Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Ozel Egitim Eskisehir TURKIYE, 27/12/1997

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: Temel düzeyde

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Ozel Egitim, Anadolu Universitesi, 20/03/1998
Doçent:  Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi, 21/05/2010

İdari Görevler
1)  Bölüm Başkan Yrd. Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü 1998-1999
2)  Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü 1998-1999
3)  Bölüm Başkan Vekili ve Başkanı Mustafa Kemal Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü 1999-2001
4)  Dekan Yardımcısı Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2000-2001
5)  Zihin Engellilerin Eğitimi ABD. Başkanı Ana. Üni. Özel Eğitim Böl. 2011-
6)  Bölüm Başkanı Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü 2011-

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Zihinsel Engelli Çocukların Giyinme Becerilerinde Yapabildiklerine Dayalı Olarak Hazırlanan Öğretim Materyalinin Etkililiği. Anadolu Üniversitesi, 09/02/1990

Doktora Tezleri
1)  Vuran Sezgin. Zihin Engelli Çocuk Annelerine Ödüllendirme ve Eleştirmemenin Kazandırılmasında Bilgilendirme, Dönüt Verme, Dönüt Verme ve Ödüllendirmenin Etkililiği. Anadolu Üniversitesi, 27/12/1997

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Cinisli, Anıl (2012, Haziran). “Ulusal Basında Özürlülük İmajının Sosyal Model Açısından Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü., 27/06/2012
2)  Akdoğan-Erten, F.(2009, Aralık). “Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Öz-yeterlik Algıları ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü., 07/12/2009
3)  Çelik, Semiha. Zihinsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Kavram Öğretiminde Doğrudan Öğretim ve Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililik ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi, 19/01/2007
4)  Toper, Özlem.Hafif Derecede Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Renkleri Söyleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği, Anadolu Üniversitesi, 07/09/2006
5)  Okur, M.Recep. Özel Eğitimde WEB Portalı Tasarımı (Özel gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Bir WEB Portalı Uygulaması, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 06/01/2006
6)  Varlıer, Gülçin. Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri. Anadolu Üniversitesi., 12/01/2004
7)  Acar, Gazi. Eğitilebilir Zihin Özürlü Çocukların Sınıf İçi Uygun Davranışlarının Arttırılmasında Sembol Pekiştirmenin Etkililiği.Anadolu Üniversitesi., 28/09/2000

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Ünlü, E. (2012, Aralık).“Anne ve Babalara Sunulan Otistik Bozukluk Gösteren Çocukların Ayrık Denemeler ile Öğretim Programının (ADÖSEP) Etkililiği”. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü., 25/12/2012
2)  Çolak, Aysun. Kaynaştırma Uygulanan Bir İlköğretim Sınıfındaki Sosyal Yeterlik Özelliklerinin Betimlenmesi ve İyileştirilmesi Çalışmaları, Anadolu Üniversitesi, 28/09/2007
3)  Turhan, C. Otistik Özellik Gösteren Öğrencilere Sosyal Beceri Öğretiminde Sosyal Öyküler ve Video Modelle Öğretimin Etkililiklerinin ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Devam ediyor).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Vuran, S., Ergenekon, Y. ve Ünlü E. (kabul aldı 2014) Özel Eğitim Alanında Uygulama Öğretim Elemanı Yetiştirme Süreci. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.1, …-….
2)  Çelik, S. & Vuran, S. (kabul aldı 2014). Comparison of direct instruction and simultaneous prompting procedure on teaching concepts to individuals with intellectual disability. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities Journal. 48(1)…-….
3)  Bozkuş, G. ve Vuran, S. (kabul aldı 2013). Sosyal becerilerin öğretiminde temel tepki öğretimiyle yürütülen araştırmaların incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice.1, …-….
4)  Ünlü, E. & Vuran, S. (2012). Case Study: Training a mother of child with Autism on how to provide Discrete Trial Teaching. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE). 2, 95-103
5)  Vuran, S.ve Olçay-Gül, S. (2012). Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eş zamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 2091-2110.
6)  Gül, S. O. & Vuran, S. (2010). Sosyal becerilerin öğretiminde video model yöntemiyle yürütülen araştırmaların analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 217-274
7)  Vuran, S. (2008). Empowering leisure skills in adults with autism: An experimental investigation through the most to least prompting procedure. International Journal of Special Education, 23, 174-181.
8)  Korkmaz-Toper, Ö. ve Vuran, S. (2007). Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Renk İsimlerinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği. Eğitim Araştırmaları, Eurasian Journal of Educational Research, 29, 143-155
9)  Toper, Ö. & Vuran, S. (2007).Renk İsimlerinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği.Eğitim Araştırmaları. Eurasian Journal of Educational Research.
10)  Gürgür, H., Akçamete, G. & Vuran, S. (2005). EğitimBilimler ve Uygulama. Educational Sciences and Practice. 4(7), 69-91
11)  Varlıer, G. & Vuran S.(2006). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory & Practice.6(12), 553-585
12)  Vuran, Sezgin(2005).The sociometric status of students with disabilities in elementary level integration classes in Turkey. Eğitim Araştırmaları. Eurasian Journal of Educational Research. 5(18), 217-235

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Vuran, S ve M Başal (2003). Children's Stories About Children With Special Needs for Inclusive Classroom Libraries. 2003 CEC Annual Convention, April 9-12, 2003
2)  Vuran, Sezgin, Mine Başal (2002). Creating Children’s Stories About a Person with Special Needs. Sixth International Congress on Behaviorism and the Sciences of Behavior. 18-21 September, 2002, Auburn, Alabama, USA., 21/09/2002
3)  Vuran, Sezgin (2002). A Graduated Guidance for Shaping Mud to Adults with Autism. Sixth International Congress on Behaviorism and the Sciences of Behavior. 18-21 September, 2002, Auburn, Alabama, USA, 21/09/2002
4)  Vuran, Sezgin, Serpil Vuran ve Süreyya Bakar (2001). Temel Seramik Becerileri Öğretim Programı Örneği. 24-27 Haziran 2001, Uluslar arası Özel Eğitim Konferansı, Antalya, 27/06/2001
5)  Gürgür, Hasan, Gönül Akçamete ve Sezgin Vuran (2001). İşitme Engelliler İlköğretim Okulu 1. Kademesinde Uygulanan Eğitim Programı Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. 24-27 Haziran 2001, Uluslararası Özel Eğitim Konferansı, Antalya, 27/06/2001
6)  Acar, Gazi ve Sezgin Vuran (2001). The Effectiveness of Token Reinforcement on Increasing Appropriate in-Class Behaviors of Children with Mental Retardation. 25-29 May, 2001. ABA. New-Orleans, 29/05/2001
7)  Vuran, Sezgin (2000). “Small Steps Early Intervention Program Impelemented by Anadolu University in Eskisehir”. International Special Education Congress. Manchester, UK 24-28 July., 2000
8)  Vuran, S. ve Çelik, S. (2008, May).“A Comparison of the Effectiveness and Efficiency of Direct Instruction and Simultaneous Prompting Procedure on Teaching Concepts,” Applied Behavior Analysis International, 34TH Annual Convention, May,23-27, Chicago-USA.
9)  Acar, G. ve Vuran, S. (2001, May). “The Effectiveness of Token Reinforcement on Increasing Appropriate in-Class Behaviors of Children with Mental Retardation,” May, 25-29, ABA New-Orleans.
10)  E. Ünlü ve S. Vuran (2008). “Otistik çocuklarda Karşılıklı Taklit Becerisi Öğretimi”, 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Özet Kitabı, 13-15 Kasım, Konya.
11)  Vuran, S, Demirel, Ş ve Öpengin, E. (2012, September). The Opinions of Gifted Students Related to Encountered Problems in Regular Schools. 13. International ECHA Conference, September 12-15, Münster, Germany.
12)  Vuran, S. (2012, February). Effective Practices in Early Childhood Inclusion. I. Uluslararası Katılımlı Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulan bildiri (UDEMKO 2012), February, 1-5, Antalya, TURKEY.
13)  Vuran S. (2012, February). Ayrık denemelerle öğretim. I. Uluslararası Katılımlı Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde yürütülen çalıştay (UDEMKO 2012). 1-5 February, Antalya, TURKEY.
14)  Vuran, S. (2012, July). Special Education in Turkey and Anadolu University, July, 22-27 Priştine, KOSOVO.
15)  Vuran, S. ve Olçay-Gül, S. (2010, October). Özel Eğitim Personelinin İşbaşında Eğitimi: Ayrık Denemelerle Öğretim Formatında Eş Zamanlı İpucu Stratejilerinin Kullanımının Öğretimi. World Conference on Learning, Teaching and Administration, Cairo, Egypt.
16)  Vuran, S. & Ergenekon, Y.(2011, Temmuz). Training Process Cycles for Special Education Teachers and University Supervisors: A Turkish Context (Poster). Edulearn11 International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona-SPAIN.
17)  Vuran, S. ve Ünlü, E. (2011, Temmuz). Class-wide Positive Behavior Support Plan on Adhering of the Classroom Rules (Poster). Edulearn11 International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona-SPAIN.
18)  Colak A., Vuran, S. ve Uzuner, Y. (2009, October). “An Investigation of description and intervention efforts of social competence characteristics of a mainstreamed primary classroom”, The 10th Advances in Qalitative Methods, 8-10 October, Vancouver, CANADA.
19)  Vuran, S. ve M. Sönmez. (2009, May).“The Evaluation Of Social Validity In Behaviouristic Research Studies And Social Validity In Research Studies Wıth Behaviouristic Procedure In Special Education”, The First International Congress of Educational Research, , Educational Research Association, Çanakkale Onsekiz Mart University, 1-3 May, Ministry of National Education.
20)  Vuran, S. & A, Çolak (2008, June). Opinions of Teacher Candidates Who Are Observers in Inclusive Settings about Inclusion and Social Skills Teaching, 2nd International Conference on Special Education, 18-21, June, Marmaris, Muğla.
21)  Okur M.R., A. Güneş ve S. Vuran (2006, Nisan) “İnternetin Özel Eğitimde Kullanımı, Portal Tasarımı Örneği”, VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 19 Nisan, Gazimağusa, KKTC.
22)  Vuran, S. ve M. Başal (2003, April).“Children's Stories About Children With Special Needs for Inclusive Classroom Libraries,” CEC Annual Convention, 9-12 April, Seattle-Washington.
23)  Vuran, S. ve M. Başal (2003, April).“Children's Stories About Children With Special Needs for Inclusive Classroom Libraries,” CEC Annual Convention, 9-12 April, Seattle-Washington.
24)  Varlıer, G. & Vuran, S. (2004) Views of the pre-school teachers about integration in Turkey. Europan Conference Abstracts. The European Dimension of Special Education: emergence of a different profile 19-21 November 2004, Thessaloniki-Greece, 56.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Vuran S., A. Çolak, H. Gürgür. Davranış kontrolü ve beceri öğretimi konusunda hizmetiçi eğitim programına katılanların programa ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim Dergisi. Cilt:4, Sayı:1 1-17, 2003
2)  Vuran S. ve Ş. Yücesoy. "Türkiye'de Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Hizmetlerin Yasal Yapılanmasında Avrupa Birliği'ne Uyum Çabalarının Yansımaları", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 141-157.Cilt.3 No:1., 2003
3)  Vuran S. ve Sönmez, M. “Sosyal geçerlik Kavramı ve Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerde Sosyal geçerliğin Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 9(1), 55-68 (2008).
4)  Gürgür, H., G. Akçamete, ve S. Vuran, “İşitme Engelliler İlköğretim Okulu I. Kademede Uygulanan Eğitim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Eğitim Bilimleri ve Uygulama. Educational Sciences and Practice. 4(7), 69-91 (2005).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Vuran S. ve Ş. Yücesoy. "Türkiye'de Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Hizmetlerin Yasal Yapılanmasında Avrupa Birliği'ne Uyum Çabalarının Yansımaları", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi 15-18 Ekim, 2003
2)  Vuran, Sezgin, Atilla Cavkaytar, Aysun Çolak ve Hasan Gürgür (2002). Özel Eğitim Merkezinde Çalışan Yardımcı Personelin Katıldıkları Hizmet-içi Eğitim Programına İlişkin Görüş ve Önerileri. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, YDÜ, Lefkoşa, KKTC., 26/10/2002
3)  Vuran, Sezgin, Serpil Vuran ve Süreyya Bakar (2001). Zirem Seramik Atölyesi Çalışmaları. 10. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri, Antakya-Hatay., 2001
4)  Vuran, Sezgin ve H. Gürgür (2001). “İşitme Engelliler Okullarında Kalite Geliştirilmesine İlişkin Öneriler”. 10. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri, Antakya-Hatay., 2001
5)  Acar, G. ve S. Vuran. (2001) “Eğitilebilir Zihin Özürlü Çocukların Sınıf İçi Uygun Davranışlarının Arttırılmasında Sembol Pekiştirmenin Etkililiği”. 10. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri, Antakya-Hatay., 2001
6)  Vuran, S.ve D. Yılmaz Sarpdağ (2001). “Özürlülerle İlgili Son Yıllarda Yapılan Yasal Düzenlemelerin Eğitim Hizmetleri Açısından Değerlendirilmesi”. 10. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri, Antakya-Hatay., 2001
7)  Vuran, S. “Öykü Demeti 1 & Öykü Demeti 2:Özel Gereksinimli Çocukları Anlatan Öyküler”, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Yerel Çalıştayları, Van, 14.5.2005.
8)  Vuran, S. “Öykü Demeti 1 & Öykü Demeti 2:Özel Gereksinimli Çocukları Anlatan Öyküler”, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Yerel Çalıştayları, Batman, 12.5.2005.
9)  Vuran, S., ve Çolak, A. (2003). "İlköğretim Düzeyinde Kaynaştırma Sınıflarındaki Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sosyal Konumları", XIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir.
10)  Vuran, S. (1992). “Zihinsel Engelli Çocuklar için Bilgisayar Kullanımı ve Nesne Eşleme Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Öğretim Programlarının Geliştirilmesi ve Deneme Sonuçları”, Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitimi Toplumsal Konumu ve Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 40-55, 22-23 Mayıs, Antakya.
11)  Vuran, S. (1994). “Alt Özel Sınıfta Ödül Kullanımının Sınıf Kontrolüne Etkisi”, Özel Eğitim Günü IV, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kültürel Etkinlikler, 217-223, 11-12 Kasım, Bolu.
12)  Bozkurt-Sani, S. ve Vuran, S. (2012) Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklara Sosyal Becerilerin Öğretiminde Sosyal Öykülerin Kullanılmasına İlişkin Araştırmaların Analizi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 10-11 Ekim, Trabzon.
13)  Bozkuş, G ve Vuran, S. (2012). Sosyal Becerilerin Öğretiminde Temel Tepki Öğretimiyle Yürütülen Araştırmaların İncelenmesi” 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 10-11 Ekim, Trabzon.
14)  Vuran, S. (2012). Takım Çalışmasında Özel Eğitim Öğretmenlerinin Rolü ve Statüsü. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 10-11 Ekim, Trabzon.
15)  Vuran, S., Demirel, Ş., ve Öpengin, E. (2012). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Okullarında Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 10-11 Ekim, Trabzon.
16)  Cinisli, N. A. ve Vuran, S. (2012). Ulusal Basında Özürlülük İmajının Sosyal Model Açısından Değerlendirilmesi. Poster bildiri. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 10-11 Ekim, Trabzon.
17)  Melekoğlu, M., ve Vuran, S. (2012). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocukların Sosyal Becerilerini Geliştirmede Deneğin Kendisinin Video Model Olarak Kullanıldığı Öğretim Uygulamalarıyla Yapılan Çalışmaların İncelenmesi Poster bildiri. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 10-11 Ekim, Trabzon.
18)  Vuran S. (2012). Sosyal yeterliklerin geliştirilmesi 3. Geleneksel Türkiye Geneli Özel Eğitim Semineri'nde sunulan konferans, 14-15 Nisan, Eskişehir.
19)  Vuran, S. (2012). Özel eğitim uzmanlarının tanılama ve eğitim sürecindeki rolü. Panel Konusu: Özel eğitimde ekip çalışması. Uluslar Arası Katılımlı Otizmde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 25-26 Mayıs, İstanbul.
20)  Olcay Gül, S., ve S., Vuran (2009). “Sosyal Becerilerin Öğretiminde Video Model Yöntemiyle Yürütülen Araştırmaların Analizi”. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 21-24 Ekim, Marmaris-Muğla.
21)  Vuran, S. ve C. Usluer (2009). “Otistik Özellikler Gösteren Çocuklarda Sosyal Becerilerin Öğretiminde Sosyal Öykülerin Kullanımı”. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 21-24 Ekim, Marmaris-Muğla.
22)  S. Vuran ve M. Sönmez (2008). “Davranışsal Araştırmalarda Sosyal Geçerliğin Ölçülmesi ve Özel Eğitimde Davranışsal Süreçlerin Kullanıldığı Araştırmalarda Sosyal Geçerlik”, 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Özet Kitabı, 13-15 Kasım, Konya.
23)  Vuran, S. ve A. Çolak (2007). “İlköğretim Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya ve Sosyal Beceri Öğretimine İlişkin Görüşleri”, 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bildiri Özetleri, 15-17 Kasım, Çeşme-İzmir.
24)  Çolak, A., S. Vuran ve Y. Uzuner (2007). “Kaynaştırma Uygulanan Bir İlköğretim Sınıfındaki Sosyal Yeterlik Özelliklerinin Betimlenmesi ve İyileştirilmesi Çalışmaları”, 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bildiri Özetleri,15-17 Kasım, Çeşme-İzmir.
25)  Vuran, S., Ünlü, E., Erten-Akdoğan, F., Güven, D., Yönter, S. ve Erol, S. (2007). “Sınıf Çaplı Olumlu Davranış Desteği Uygulamasının Sınıf Kurallarına Uyma Davranışı Üzerindeki Etkileri”, 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bildiri Özetleri,15-17 Kasım, Çeşme-İzmir.
26)  Toper-Korkmaz, Ö. ve Vuran, S. (2007). “Hafif Derecede Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Renkleri Söyleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği”. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bildiri Özetleri,15-17 Kasım, Çeşme-İzmir.
27)  Vuran, S. ve Ergenekon, Y. (2007). "Problem Davranışların Azaltılmasına Olumlu Yaklaşım" 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde Yapılan Çalıştay, 15-17 Kasım, Çeşme-İzmir.
28)  Çelik, S. ve Vuran, S. (2006). “Zihinsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Doğrudan Öğretim ve Eşzamanlı İpucuyla Kavram Öğretiminin Etkililik ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması”, 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Her Yönüyle Özel Eğitim”, 16-17 Kasım, Samsun.
29)  Vuran, S., Ünlü, E., Akdoğan, F. ve Erdoğan, M.S.(2006). “Davranış Değiştirme Dersinde Yürütülen Örnek Uygulamaların Sunumu”, 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Her Yönüyle Özel Eğitim”, 16-17 Kasım, Samsun.
30)  Çolak, A. ve Vuran, S. (2006). “Kaynaştırma Sınıflarında Gözlemci olan Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya ve Sosyal Beceri Öğretimine İlişkin Görüşleri”, 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Her Yönüyle Özel Eğitim”, 16-17 Kasım, Samsun.
31)  Vuran, S.& Başal M. (2004)Kaynaştırma sınıfları için özel gereksinimli çocukları anlatan öyküler. 14. Özel eğitim kongresi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
32)  Vuran, S.& Başal M. (2005) Öykü Demeti 1 & Öykü Demeti 2:Özel Gereksinimli Çocukları Anlatan Öyküler. Eğitimde iyi örnekler konferansı. Sabancı Üniversitesi. İstanbul

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Vuran, S. "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP)" Oğuz Gürsel (Ed.)Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi. 1-12 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2003
2)  Vuran S. "Uygun Olmayan Davranışların Azaltılması".Davranış ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukları Eğitimi,(Ed.)Gönül Kırcaalai-İftar. 23-40, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2003
3)  Vuran, Sezgin (2002). “Zeka Geriliği.” Özel Eğitim. (Ed.) Süleyman Eripek, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir., 2002
4)  Kırcaali-İftar, Gönül, Yıldız Uzuner, Sema Batu, Sezgin Vuran ve Yasemin Ergenekon (2001). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı Eskişehir Uygulamasının Aile Rehberi Görüşlerine Dayalı olarak Değerlendirilmesi, Zihinsel Engellilere Destek Derneği, İstanbul, 2001
5)  Vuran Sezgin (2000). Zihin Engelli Çocuk Annelerine Ödüllendirme ve Eleştirmemenin Kazandırılmasında Bilgilendirme, Dönüt Verme, Dönüt Verme ve Ödüllendirmenin Etkililiği.ZİREM Yayınları Antakya, 2000
6)  Kırcaali-İftar, G., Uzuner, Y., Batu, S., Vuran S. & Ergenekon, Y. (2001). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı Eskişehir Uygulamasının Aile Rehberi Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi((Evaluating Small Steps Early Intervention Program for Children with Developmental Delays implemented in Eskisehir through Parent Guides Opinions), İstanbul: Zihinsel Engellilere Destek Derneği.
7)  Vuran, S. & Gül-Olçay, S. (2012). “Video Modelle Öğretim”. S. Vuran (Ed.). Sosyal Yeterliklerin Geliştirilmesi: Sosyal Beceri Yetersizliği Gösteren Çocuklar İçin. Ankara: Vize Yayıncılık.
8)  Vuran, S. & Usluer, C. (2012). “Sosyal Öyküler.” S. Vuran (Ed.). Sosyal Yeterliklerin Geliştirilmesi: Sosyal Beceri Yetersizliği Gösteren Çocuklar İçin. Ankara: Vize Yayıncılık.
9)  Vuran, S. (2011). “Ünite 8. Çocukları tanıma teknikleri.” A.A. Ceyhan ve M. Ören(Ed.). Özel gereksinimli çocukları tanıma değerlendirme ve eğitim süreçlerini değerlendirme.. Anadolu Üniversitesi. AÖF yayınları.
10)  Vuran, S. (2010). Davranış problemleri ile başetmek (Dealing with Behavioral Problems). İ. H. Diken (Ed.) İlköğretimde Kaynaştırma (Inclusion at Elementary Level). Ankara: Pegem Akademi.260-287.
11)  Gursel, O. & Vuran, S. (2010). Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarını Geliştirme Assesment and Developing Individualized Education Program). İ. H. Diken (Ed.) İlköğretimde Kaynaştırma (Inclusion at Elementary Level). Ankara: Pegem Akademi. 194-221.
12)  Eripek, S. & Vuran, S. (2009). Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi (Training children with intellectual disabilities), G. Akçamete (Ed.), Özel Eğitim (Special Education). Ankara: Kök Yayıncılık. 245-278.
13)  Vuran, S. (2011). Özbakım Becerilerinin Gelişimi ve Öğretimi (Self-care Skills Development and Training), E. S. Batu, (Ed.). 0-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocuklar ve Gelişimleri (Development of Children with Down Syndrome at 0-6 years) II. baskı. Ankara: Kök Yayıncılık. 221-255.
14)  Vuran, S. (2008). Fiziksel Gelişimi ve Öz-Bakım Becerilerini Destekleme (Supporting physically development and self care skills). S. Eripek (Ed.), Özel Eğitim (Special Education), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. 221-242.
15)  Vuran, S. (2008).Uygun Davranışlar Kazandırma/Arttırma (Increasing Positive Behaviors), E. Tekin-İftar (Ed.), Davranış ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi (Training children with behaviour and learning disabilities). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 17-39.
16)  Vuran, S. (2007). Sosyal Yeterliklerin Geliştirilmesi (Developing social competence), S. Eripek (Ed.), İlköğretimde Kaynaştırma (Inclusion at Elementary Level), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 221-242.
17)  Vuran, S. (2011). Özbakım Becerilerinin Gelişimi ve Öğretimi (Self-care Skills Development and Training), E. S. Batu, (Ed.). 0-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocuklar ve Gelişimleri (Development of Children with Down Syndrome at 0-6 years) II. baskı. Ankara: Kök Yayıncılık. 221-255.
18)  Vuran, S. (2008). Fiziksel Gelişimi ve Öz-Bakım Becerilerini Destekleme (Supporting physically development and self care skills). S. Eripek (Ed.), Özel Eğitim (Special Education), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. 221-242.
19)  Vuran, S. (2008).Uygun Davranışlar Kazandırma/Arttırma (Increasing Positive Behaviors), E. Tekin-İftar (Ed.), Davranış ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi (Training children with behaviour and learning disabilities). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 17-39.
20)  Vuran, S. & Çelik S. (2008) Örneklerle Kavram Öğretimi.Ankara:Kök Yayıncılık.
21)  Vuran, S. & Başal, M. (2005). Öykü Demeti 2 Kaynaştırma Sınıfları için özel gereksinimli çocukları anlatan öyküler. Anı Yayıncılık. Ankara
22)  Vuran, S. & Başal, M. (2005). Öykü Demeti 1 Kaynaştırma Sınıfları için özel gereksinimli çocukları anlatan öyküler. Anı Yayıncılık. Ankara
23)  Vuran, S.(2003)"Tüm Hizmet Planı:BEP ve Öğretim Uyarlamaları" Oğuz Gürsel (Ed.)Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi. 119-140 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları

Diğer Yayınlar
1)  Konrot, A. ve S. Topbaş, S. Vuran. Engelliler için eğitim modelleri geliştirme projesi. Cilt:II "Zihin Engelliler Alt Çalışma Grubu Nihai Raporu. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Anadolu Üniversitesi, 1993
2)  Konrot, A. ve S. Topbaş, S. Vuran. Engelliler için eğitim modelleri geliştirme projesi. Cilt:II "Zihin Engelliler Alt Çalışma Grubu Raporu. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Anadolu Üniversitesi, 1992
3)  Vuran, S., Yücesoy-Özkan, Ş., Çuhadar, S., Bozkurt, F. (2007). “17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildiri Özetleri, Türkiye’de Özel Eğitim: Geçmişten Geleceğe”, ÖZDER, Çeşme-İzmir.
4)  Vuran, S. (2001) (Ed), “10. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri”, Antakya-Hatay.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Eripek, S. ve S. Vuran. "Zihinsel engelli ve normal çocukların ideal ve gerçek benlik kavramları arasındaki farkın değerlendirilmesi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6,1:53-65, 1996
2)  Vuran, S. "Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyallerinin Hazırlanması". Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6,1:75-82, 1996

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı Eskişehir Uygulamasının Aile Rehberi Görüşlerine Dayalı olarak Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi. Araştırma Projesi., 2000
2)  Konrot, A., Topbaş, S. & Vuran S. (1992). Engelliler için eğitim modelleri geliştirme projesi. Zihin engelliler alt çalışma grubu raporu. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Anadolu Üniversitesi.
3)  Konrot, A., Topbaş, S. & Vuran S. (1993). Engelliler için eğitim modelleri geliştirme projesi: Zihin engelliler alt çalışma grubu nihai raporu. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Anadolu Üniversitesi.
4)  Kırcaali-İftar, G., Y. Uzuner, , S. Batu, , S. Vuran ve Y. Ergenekon, “Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı Eskişehir Uygulamasının Aile Rehberi Görüşlerine Dayalı olarak Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversit
5)  Vuran, S., Y. Uzuner, A. Çolak, “Kaynaştırma Uygulanan Bir İlköğretim Sınıfındaki Sosyal Yeterlik Özelliklerinin Betimlenmesi ve İyileştirilmesi Çalışmaları”, Anadolu Üniversitesi Araştırma Projesi, No: 040555, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri E
6)  Vuran, S. (Kısa dönemli uzman). Vocational Education and Training (Component 4: Activity 16-17-18) Strengthening Special Education Project, TurkeyEuropeAid/128640/D/SER/TR
7)  Vuran, S. (Araştırmacı), "European Competence Initiative - Early Childhood Intervention 2.0", Europen Union, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation Program, Project number:2011-1-TR1-LE , 01/11/2011
8)  Vuran, S. (Yürütücü). Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Aileleri için “Ayrık Denemeler ile Öğretim Sunma Eğitim Programı” (ADÖSEP). BAP projesi, 2010-2013 (Proje No: 1002E56)
9)  Vuran, S. (Yürütücü). Öğretim Elemanlarının Engelli Eğitimine Hazır Bulunurluklarının Artırılması. 25.05.2012-25.05.2013 (Proje No: 1204E060)
10)  Engelliler için eğitim modelleri geliştirme projesi. "Zihin Engelliler Alt Çalışma Grubu” Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Anadolu Üniversitesi, Araştırmacı, 1992.
11)  Kaynaştırma Uygulanan Bir İlköğretim Sınıfındaki Sosyal Yeterlik Özelliklerinin Betimlenmesi ve İyileştirilmesi Çalışmaları, Anadolu Üniversitesi. Araştırma Projesi. 040555. 2007.

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  CEC Üyeliği, 1997
2)  ÖZ-DER- Özel Eğitimciler Derneği
3)  ABAI- Association for Behavior Analysis International

Başarı ve Ödüller
1)  Yahya Özsoy Topluma Hizmet ödülü 2009

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Uygulamalı Davranış Analizi (GEYOP)
2)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Sosyal Yeterliklerinin Geliştirilmesi
3)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Tez (doktora)
4)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Tez (yüksek lisans)
5)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ZEÖ 224 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları
6)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : OKÖ412 Okulöncesi Eğitimde Davranış Değiştirme
7)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ARY617 Eylem Araştırması
8)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları
9)  Perşembe Saat 09:00-11:45 : İEÖ 516 Uygulamalı Davranış Analizi