Yardımcı Doçent Doktor Hicran ALTUĞ
E-Mail: hcinar@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~hcinar/

Kişisel Bilgiler
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU Ü. İKİ EYLÜL KAMPUSU
İş Telefonu:+90 (222) 321 3550 / 7136
Fakülte:Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:Çevre Mühendisliği
Bilim Kolu:Çevre Bilimleri
İlgi Alanları:Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi, Kentsel Hava Kalitesi Yönetimi, Emisyon Envanterleri, Temiz Hava Planlarının Hazırlanması, Hava Kirliliğine Maruz Kalım, Hava Kirleticilerinin Sağlık Etkileri, Risk Değerlendirme, Maruziyet Haritalandırması, Çevre Epidemiyolojisi, Çevresel Verilerin İstatisitksel Analizi.

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Kazım Özer İlkokulu, Afyon, 30/06/1990
Ortaokul:  Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi, 30/06/1994
Lise:  Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi, 30/01/1997
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Müh-Mim Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü, 10/07/2001
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 24/09/2003
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 25/07/2013

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Çevre Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 28/08/2015

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Çınar, Hicran, "Eskişehir İçin Hava Kirliliği Envanterinin ve CBS Destekli Hava Kirliliği Haritalarının Oluşturulması", Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 24/09/2003

Doktora Tezleri
1)  Altuğ Hicran, "Bazı Hava Kirleticilerin İlkokul Çocuklarında Solunum Fonksiyonları ve Astım ve Allerjik Hastalıklarla İlişkili Semptom Prevalansına Etkisi" Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 25/07/2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Kucukacil G., Polat N., Yay O.D., Ozden O., Ari A., Tuna G., Elbir T., Altug H., Dumanoglu Y., Dogeroglu T., Dawood A., Odabasi M., Gaga E.O. (2016), “An integrative approach for determination of air pollution and its health effects in a coal fired power plant area by passive sampling”, Atmospheric Environment, Available online 11 November 2016.http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.11.025,, 2016
2)  Altuğ, H., Gaga E.O., Döğeroğlu T., Brunekreef B., Hoek G., Van Doorn W. (2014), “Effects of Ambient Air Pollution on Respiratory Tract Complaints and Airway Inflammation in Primary School Children", Sci Total Environ,Volumes 479–480, 1 May 2014,201–209. DOI 10.1016/j.scitotenv.2014.01.127, 2014
3)  Demircigil G.C., Erdem O., Gaga E.O., Altuğ H., Demirel G., Özden Ö., Arı A., Örnektekin S., Döğeroğlu T., van Doorn W., Burgaz S. (2014), "Cytogenetic Biomonitoring of Primary School Children Exposed to Air Pollutants: Micronuclei Analysis of Buccal Epithelial Cells", Environ. Sci. Pollut. R. 21 (2), 1197-1207. DOI 10.1007/s11356-013-2001-6
4)  Altuğ, H., Gaga E.O., Döğeroğlu T., Özden Ö., Örnektekin S., Brunekreef B., Meliefste K, Hoek G., Van Doorn W. (2013), "Effects of Air Pollution on Lung Function and Symptoms of Asthma, Rhinitis and Eczema in Primary School Children", Environ. Sci. Pollut. R., 20 (9), 6455-6467. DOI 10.1007/s11356-013-1674-1
5)  Gaga E.O., Döğeroğlu T., Özden Ö., Ari A., Yay O.D., Altuğ H., Akyol N., Örnektekin S., Van Doorn W. (2012), "Evaluation of Air Quality by Passive and Active Sampling in an Urban City in Turkey: Current Status and Spatial Analysis of Air Pollution Exposure", Environ. Sci. Pollut. R. 19 (8), 3579 - 3596. DOI 10.1007/s11356-012-0924-y

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Metintaş S., Gaga E.O., Arıkan İ., Erçelik H., Küçükaçıl G., Altuğ H., Döğeroğlu T., "Relationship of air-pollution with the acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease", 8th European Public Health Conference, Health in Europe - from global to local policies, methods and practices, Milan, 14 - 17 October 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv175.117 ckv175.117 First published online: 6 October 2015, 06/10/2015
2)  Altuğ H., Çelik H., Gençler Abeş G., Turan Bıyık Ş., Döğeroğlu T., "Preparation of Clean Air Action Plans in Turkey: A Case Study from the Province of Eskisehir", Proceedings of the 14th International Conference on E nvironmental Science and Technology Rhodes, Greece., 03/09/2015
3)  Yay O.D., Altug H., Ozden O., Gaga E., Dogeroglu T., "Simple Air Pollution Regression Mapping for Exposure Assessment at an Urban Location", In: Abstracts of the 2015 Conference of the International Society of Environmental Epidemiology (ISEE). Abstract 2504. Research Triangle Park, NC:Environmental Health Perspectives; http://dx.doi.org/10.1289/ehp.isee2015, 30/08/2015
4)  Polat N., Özden Üzmez Ö., Ari A., Altuğ H., Yay O.D., Döğeroğlu T., Gaga E.O., “Atmospheric concentrations and spatial distribution of gaseous inorganic air pollutants by passive sampling in Kütahya, Turkey”, Poster sunum, Bildiri özetleri kitabı P(3.25), 9th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2014), 29 Eylül-3 Ekim 2014, Chios/Yunanistan., 2014
5)  Yay O.D., Altug H., Ari A., Ozden O., Gaga E.O., Dogeroglu T., "A GIS-based Exposure and Health Effect Assessment of Traffic-Related Air Pollution in an Urban Center", Poster sunum, Bildiri özetleri kitabı P(2.42), Urban Environmental Pollution 2014 (UEP2014), 12-15 Haziran 2014, Toronto/Kanada., 2014
6)  Altug H., Gaga E.O., Yay O.D., Ozden O., Ari A., Ornektekin S., Dogeroglu Y., Brunekreef B., Hoek G., van Doorn W., “Respiratory Effects of Ambient Air Pollution on School Children from Turkey”, Poster sunum (P3-628), 26th Annual International Society for Environmental Epidemiology Conference - From Local to Global: Advancing Science for Policy in Environmental Health (ISEE 2014), 24-28 Ağustos 2014, Seattle/A.B.D., 2014
7)  Demircigil G.C., Erdem O., Gaga E.O., Demirel G., Ozden O., Ari A., Altug H., Ornektekin S., Dogeroglu T., van Doorn W., Burgaz S., Cytogenetic biomonitoring of primary school children in an urban city in Turkey, 6th International Workshop on Biomonitoring of Atmospheric Pollution (BIOMAP), October 15-19, 2012, Çeşme, Turkey., 15/10/2012
8)  Altug H., Gaga E.O., Dogeroglu T., Ozden O., Ornektekin S., Brunekreef B., Meliefste K., Hoek G., van Doorn W., Effects of Air Pollution on Children’s Lung Function Living in Eskisehir, Turkey, 6th International Workshop on Biomonitoring of Atmospheric Pollution (BIOMAP), October 15-19, 2012, Çeşme, Turkey., 15/10/2012
9)  Birsen, H, Döğeroğlu T., Altuğ H., Van Doorn W., "Awareness of Eskisehir Public Opinion Against Air Pollution" International Conference On Communication and Environment: Transformation for Sustainaable Tomarrow, Sempozyum Cd'si, Penang Malezya, 10/12/2009
10)  Altug, H., Dogeroglu, T., Assessment of Urban SO2 Trends and its Temporal and Spatial Distributions in Turkey, poster sunu, 4th International Conference on Environmental Science and Technology 2008, 28-31 Temmuz 2008, Houston, Texas, USA., 28/07/2008
11)  Yay, O.D., Altug, H., Ozden, O., Dogeroglu, T., “Determination and Evaluation of Surface Ozone Levels in Eskisehir, Turkey”, MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection), Sevilla, Spain, Book of Abstracts of the 14th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, pp.288., 10-14 October 2007
12)  Altug, H., Dogeroglu, T.,"Emission Inventory for the Evaluation of Air Quality in Eskisehir, Turkey", poster sunu, 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 10-14 Ekim 2007, Sevilla, Spain.
13)  Ozden, O., Altug, H, Dogeroglu, T. “Evaluation of SO2 pollution in Eskisehir (Turkey) by using monitoring and emission inventory studies”, 10th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos/Yunanistan, 05-07 Eylül 2007.
14)  Altug, H, Ozden, O., Dogeroglu, T. “Evaluation of NOx pollution in Eskisehir urban area (Turkey)”, 10th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos/Yunanistan, 05-07 Eylül 2007.
15)  Dogeroglu,T., Cinar,H., Ozden,O., Kara,S., Evaluation of Air Quality in Eskişehir-Turkey, The 16th Regional Conference of Clean Air and Environment in Asian Pacific Area, 2-4 August 2005, Tokyo Japan.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Dedeoğlu Z., Altuğ H., Döğeroğlu T., "Eskişehir’de Temiz Hava Planlarının Hazırlanma Sürecinde Uygulanan Toplum Algısı Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi", 6.Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar İzmir,, 07/10/2015
2)  Polat N., Özden Üzmez Ö., Arı A., Altuğ H., Yay O.D.,Döğeroğlu T., Gaga E.O., "Kütahya’da Bazı İnorganik Bileşenlerin NO2, SO2 ve O3 Mevsimsel ve Alansal Değişimlerinin İncelenmesi", 6.Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar İzmir, 07/10/2015
3)  Tuna G., Altuğ H., Elbir T., Gaga E.O., "Kütahya’da Hava Kalitesi Belirleme Çalışmaları: Emisyon Envanteri ve Hava Kalitesi Modelleme",6.Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar İzmir,, 07/10/2015
4)  Altuğ H., Yılmaz A.Ö., Yay O.D., Özden Üzmez Ö., Can S.B., Döğeroğlu T., Gaga. E.O.,Kütahya’da Yaşayan İlkokul Çağındaki Çocukların Hava Kirleticilerine Kişisel Maruz Kalımlarının Ön Değerlendirme Çalışması, 6.Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar İzmir, 07/10/2015
5)  Özkan M., Tuna G., Altug H., Elbir T., Gaga E.O., "Kütahya Bölgesindeki Termik Santrallerin Hava Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi", Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 18-20 Eylül, Eskişehir. Bildiriler Kitabı, s725-734, 18/09/2013
6)  Altuğ H., Gaga E.O., Döğeroğlu T., Brunekreef B., Hoek H., van Doorn W., "Hava Kirliliğinin Eskişehir'de Yaşayan İlkokul Çocuklarında Solunum Yolu Şikayetlerine ve Hava Yolu İnflamasyonuna Etkileri", Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 18-20 Eylül, Eskişehir. Bildiriler Kitabı, s111-122, 18/09/2013
7)  Ozden O.,Yay O.D., Altuğ, H., Gaga, E., Demirel, G., Döğeroğlu, T., Örnektekin, S., Meliefste, K., van Doorn, W., Eskişehir'de Hava Kirliliği Ön Değerlendirme Çalışmalarının Pasif Örnekleme Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi, sözlü sunum, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, 22-25 Ekim 2008, Hatay., 22/10/2008
8)  Yay,O.D.,Özden,Ö., Atug, H.,Gaga, E., Erdemir, G.,Örnektekin, S.,Döğeroğlu,T.,Meliefste, K., Van Doorn, W., İskenderun‐Payas Bölgesinde Pasif Örnekleme İle Hava Kalitesinin Ön Değerlendirmesi,sözlü sunum, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, 22-25 Ekim 2008, Hatay., 22/10/2008
9)  Altug, H., Birsen,H.,Örnektekin,S.,Döğeroğlu T., Van Doorn, W.,İskenderun - Payas Bölgesinde Halkın Hava Kirliliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi,sözlü sunum, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2008, 22-25 Ekim 2008, Hatay., 22/10/2008
10)  Ozan Devrim Yay, Hicran Altuğ, Özlem Özden, Akif Arı, Eftade Eaga, Tuncay Döğeroğlu, "Eskişehir'de hava Kalitesinin Dünü, Bugünü, Yarını", TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu, Eskişehir, 28-29 Şubat 2008, Bildiriler Kitabı, 45-50., 28/02/2008
11)  Yay Ozan Devrim, Altuğ Hicran, Özden Özlem, Döğeroğlu Tuncay, Kara Serap, Eskişehir’de Ozon Seviyelerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İzmir, 24-27 Ekim 2007, 24/10/2007
12)  Altug, H., Ozden O., Dogeroglu T., Kara S., Eskişehir’de Hava Kalitesinin PM, SO2 ve NOx Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi, VII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 24-27 Ekim 2007, İzmir., 24/10/2007
13)  Ünal S., Altuğ H., Döğeroğlu T., Çevre Yönetiminde Alternatif Yaklaşımlar, Yenilikçi Teknolojiler, poster sunu, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi - Ulusal Çevre Politikaları Temiz Üretim, 24-26 Kasım 2005, İstanbul., 24/11/2005
14)  Çınar H.,Döğeroğlu T., Yay O.D., Altan M., Yazıcı B., Ayday C., Kara S., Eskişehir İli Hava Kirliliği Emisyon Envanterinin Hazırlanması ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Kirlilik Haritalarının Oluşturulması, sözlü bildiri,Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği VI. Sempozyumu, 10-12 Eylül 2003 İzmir., 10/09/2003

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Hava Kirlilği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı ISBN:978-975-00331-1-7. Editörler: Ozan Devrim YAY, Hicran ALTUĞ, Narin POLAT, Gülzade KÜÇÜKAÇIL, Elif YILMAZ, 18/09/2013
2)  Çevre Penceresinden Eskişehir'in Dünü, Bugünü, Yarını, (Ünite 2) Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1896, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:3, Editör: Ülker Bakır Öğütveren, Eskişehir, 2009
3)  Çevre Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1695, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 880, (Ünite 1,5,7,10),Ed. Arzu Çiçek, Eskişehir, 2006

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Altug, H., Kentsel Hava Kirliliği ve İnsan Sağlığına Etkileri, Sayfa 40-44, Şehir Sağlığı Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Aralık 2009.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  “Endüstriyel Bir Bölgede Yaşayan Okul Çağındaki Çocukların Hava Kirleticilerine Kişisel Maruz Kalımlarının Belirlenmesi ve İlişkili Sağlık Etkilerinin İncelenmesi” (Yürütücü), Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:1407F398, 2014
2)  “Hava Kirliliğinin Sağlık Etkilerinin Araştırılması ile İlgili Kapasite Geliştirme ve Bilimsel İşbirliği Ağları Kurma Girişimi” (Araştırmacı), Anadolu Üniversitesi Yayın Teşvik Projesi, Proje No:1306F198, 2013
3)  "Kütahya’da Hava Kalitesi Belirleme Çalışmaları: Kaynakların Tespiti, Ölçümler ve Sağlık Riski Analizi" (Araştırmacı), TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No:112Y305, 2013-2016, 2013
4)  "Kütahya Hava Kalitesinin ve Partikül Madde Genotoksisitesinin Araştırılması" (Araştırmacı), Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2013
5)  "Eskişehir’de Trafik Akışının İyileştirilmesi ile Çevreye Salınan Hava Kirleticilerin Azaltılması" (Araştırmacı), BEBKA projesi, Çevre ve Enerji 2011 Yılı Mali Destek Programı, Proje no: TR41-11-CE02-050, Proje sahibi: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2011
6)  "Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkilerinin Belirlenmesi" (Araştırmacı), Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 080227, 2008-2013, 2008
7)  "Eskişehir ve İskenderun'da Temiz Hava İçin El Ele" (Araştırmacı), Hollanda Hükümeti Dış İşleri Bakanlığı MATRA programı, Proje No: 9S0635.0, 06/2007 - 06/2010, 2007
8)  "Eskişehir'de Hava Kalitesinin NOx ve Ozon Kirliliği Açısından İzlenmesinde Pasif Örnekleme Yönteminin Kullanılması ve Kirlilik Haritalarının Çıkarılması" (Araştırmacı), Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:020237, 2002

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  ÇEV313 Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı I, 2015
2)  ÇEV209 Technical English I (Teknik İngilizce I), 2015
3)  ÇEV 449 Çevre Mühendisliğinde Bitirme Projesi I (Graduation Project in Environmental Engineering I), 2015
4)  TER403 Termodinamik, 2016
5)  General KİM115 Chemistry Laboratory (Genel Kimya Laboratuvarı) (ING), 2016
6)  ÇEV 438 Çevre Yönetimi (Environmental Management), 2016
7)  ÇEV 450 Çevre Mühendisliğinde Bitirme Projesi II (Graduation Project in Environmental Engineering II), 2016

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 09:00-11:45 : ÇEV611 Çevre Sağlığı için Risk Değerlendirmesi
2)  Salı Saat 09:00-12:45 : MAT 805 Calculus I (Genel Matematik I) (ING)
3)  Çarşamba Saat 14:00-16:45 : ÇEV 427 Air Pollution Control (Hava Kirliliği Kontrolu)
4)  Cuma Saat 09:00-10:45 : ÇEV492 Hava Kalitesi Yönetimi Projesi
5)  Cuma Saat 11:00-13:45 : ÇEV531 Mühendislik Verilerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi