Associate Professor Doctor Nilay ERTURK
E-Mail: nilaye@anadolu.edu.tr
Personal Web site: http://home.anadolu.edu.tr/~nilaye/

Personal Details
Office Address:ANADOLU UNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, MODA TASARİMİ BOLUMU,26470 ESKİSEHİR
Office Telephone:+90 (222) 335 0580 / 2852

Educational Status
Graduate:  Tez Konusu:Osmanlı Kıyafet özelliklerinden yararlanılarak oluşturulan modern kıyafet tasarımı ve süreci.
Doctorate:  Osmanlı (XVI - XVIII. yüzyıl) kadın ve erkek kıyafetlerinin sanatsal açıdan incelenmesi.

Articles Published in International Peer-review Periodicals
1)  "The Concept of Fashion, the Theories of Fashion and Studies on Current Trends in Fashion (Moda Kavramı, Moda Kuramları ve Güncel Moda Eğilimi Çalışmaları)”Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E MAYIS 2011-07
2)  Ertürk N. ve Özüdoğru " A Fashion Trend for a Silhouette: Balenciaga Case ( Siluete Yönelik Bir Moda Eğilimi Analizi: Balenciaga Örneği)"NWSA-E-Journal Of New World Sciences Academy,Volume 6, No:3, Article No:2c0036 July 2011.
3)  ERTÜRK Nilay, ÖZGÜL DURSUN Duygu, "Use of Elements Used in Basic Design Education in Clothing Design", International Conference for Academic Disciplines,Prague, Czech Republic. International Journal Of Arts And Sciences, ISSN: 1944-6934, 2011, Volume 04, Number 08. www.internationaljournal.org 21-24/06/2011

Papers Submitted to International Meetings
1)  ERTÜRK Nilay, ÖZGÜL DURSUN Duygu, "Use of Elements Used in Basic Design Education in Clothing Design", International Conference for Academic Disciplines,Prague, Czech Republic. International Journal Of Arts And Sciences, ISSN: 1944-6934, 2011, Volume 04, Number 08. www.internationaljournal.org 21-24/06/2011
2)  DURSUN ÖZGÜL Duygu, ERTÜRK Nilay, VAROL Esra, "Türk Süsleme Sanatlarında Yer Alan Çintemani Motifinin Günümüz Tasarımlarına Uyarlanması" V. International Turkish Culture and Arts Congress, Madrid-İspanya, 09-13 Mayıs 2011
3)  VAROL Esra, ERTÜRK Nilay, CEYLAN Özgür, DURSUN ÖZGÜL Duygu, "16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Sultan Kaftanlarının Tasarım Öge ve İlkeleri Açısından İncelenmesi" V. International Turkish Culture and Arts Congress, Madrid-İspanya, 09-13 Mayıs 2011.
4)  ERTÜRK Nilay, ÖZGÜL DURSUN Duygu,VAROL Esra "Türk Süsleme Sanatlarında Hatai Motifinin Yeri ve Örnek Yüzey Tasarımları" V. International Turkish Culture and Arts Congress, Madrid-İspanya, 09-13 Mayıs 2011
5)  ERTÜRK Nilay," Fashion Design And Its Educational Processes In Turkey", International Conference On The Arts In Society Venice, Italy, 28-31/07/2009
6)  ERTURK Nilay. “Osmanlı İmparatorluğunda Üretilen Rus Başpiskopos Giysisinin Renk, Biçim ve Desen Özellikleri” CIEPO – 18 International Commıttee Of Pre-Ottoman and Otoman Studies.18 Th Symposium, Zagreb, 25 – 30/8/2008
7)  ERTURK Nilay. “Historical Aspects of Woman, Social Status and Fashion In Turkey” MMWW08, 10th International Interdisciplinary Congress on Women, Madrid-Spain, 3-9/07/2008
8)  ERTÜRK Nilay, M. Can TOYGU. “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Moda Tasarımı Eğitiminde Kullanımı” 8th. International Educational Technology Conference (IETC-2008) Eskişehir – Turkey, 6-9/5/2008
9)  ERTÜRK Nilay."An Artistic View on the Effects of Aesthetic Perspective on Clothing" Art,Design,Art Education Conference, Kaunas-Lithuania,10-11/05/2007
10)  ERTÜRK Nilay. "Importance and Necessity of Fashion Design Training in Turkey" Innovations In Fashion Design Conference, Kaunas-Lithuania, 26-28/03/2008