Profesör Doktor Ali Fuat YÜZER
E-Mail: afyuzer@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~afyuzer/

Kişisel Bilgiler
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 5672
Faks:+90 (222) 320 4910
Fakülte:Fen
Bölüm:İstatistik
Ana Bilim Dalı:İstatistik
Bilim Kolu:İstatistik Teorisi

Öğrenim Durumu
Profesörlük:  Anadolu Üniversitesi, 22/10/1996

Akademik Ünvanlar
Profesör:  Anadolu Üniversitesi, 22/10/1996

İdari Görevler
1)  Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölüm Başkanlığı, 27/10/1993
2)  Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı, 25/11/1996
3)  Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölüm Başkanlığı, 30/10/1999
4)  Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölüm Başkanlığı, 24/11/2005
5)  Anadolu Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü, 01/01/1980
6)  Anadolu Üniversitesi İstatistik Birimi Başkanlığı, 01/01/1984
7)  Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması A.B.D Başkanlığı, 01/01/1988
8)  Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 14/12/1993 - 13/10/2005
9)  Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği-Doçent, 10/04/1995 - 18/10/1996
10)  Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği-Profesör, 01/04/1998 - 26/12/2001
11)  Anadolu Üniversitesi Senatoso Üyeliği, 01/01/1999
12)  Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği-Profesör, 25/02/2005

Doktora Tezleri
1)  İşletme Yönetiminde Kar Zarar Bütçesine Olasılıklı Yaklaşım, 13/10/1978

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Sinir Ağları ile İstatistiksel Modelleme ve bir Uygulama Denemesi, 01/01/2004
2)  Kümeleme Analizi ile Avrupa Birliği'ne Aday Ülkelerin Ekonomik Durumlarının İncelenmesi, 01/01/2001
3)  Türkiye'deki Sağlık Açısından Homojen İl Gruplarının Belirlenmesine İlişkin İstatistiksel Bir Yaklaşım, 01/01/1998
4)  Trafik Kazalarında Ölümlerde Yaş ve Cinsiyet İçin Risk Gruplarının Poisson Regresyon Tekniği İle Belirlenmesi, 01/01/1995
5)  Kısa Süre İçin Üretilen Ürünün Stok Planlamasında Satışların Winters Üssel Düzeltme Tekniği İle Öngörüsü ve Bir Uygulama, 01/01/1992
6)  Asal Bileşen Analizi ve Bir Uygulama Denemesi, 01/01/1991
7)  Veri Yapısının Araştırılması ve Doğal Kümelerin Belirlenmesi Amacıyla Kümeleme Çözümlemesi ve Bir Uygulama, 01/01/1991
8)  Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Eğilimleri, 01/01/1988
9)  Genellenmiş Uyarıcı Arındırma Yöntemi ve Eskişehir İli Tüp Gaz Tüketimine İlişkin Bir Uygulama Denemesi, 01/01/1988
10)  Kalite Kontrolünde Birikimli Toplam Kontrol Tekniği ve Bir Uygulama Denemesi, 01/01/1987

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Semiparametrik Regresyon Modellemede Splayn Düzeltme Yaklaşımı ile Tahmin ve Çıkarsamalar, 01/01/2005
2)  Türkiye'deki İntiharlara İlişkin Çok Değişkenli Kategorik Verinin Log Linear Modellerle Analizi, 01/01/1996
3)  Faktör Analizinin Kestirim Amaçlı Kullanımı "Seçime Katılma ve Belli Bir Partiye Oy Vermede Bazı Ekonomik Göstergelerin Etkisinin Analizi", 01/01/1995
4)  Normal Dağılıma Yaklaşım Olarak Sargan Dağılımı Kullanımının Parametre Tahminlerine Etkisinin Araştırılması, 01/01/1989

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Mammadov M., Yazıcı B., Yolacan S., Aslanargun A.,Yüzer A. F. and Agaoglu E. "An Application Study on Some Statistical Methods and Artificial Neural Networks", Journal of Modern Applied Statistical Methods,(CIS), Vol.5, No.2,pp.495-512, 2006
2)  A. Shamilov, Yuzer A. F., Agaoglu E. and Mert Y., "A Method of Obtaining Distributions of Transformed Random Variables by Using the Heaviside and the Dirac Generalized Functions", Journal of Statistical Research, Vol.40, No.1, pp.23-34, 2006

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Yüzer. A.F., "Eskişehir İl Merkezinde Doğal Gaza Geçiş Konusundaki Eğilimlerin İstatistiksel Tekniklirle Araştırılması" Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi Sayı :2 1996, 01/01/1996
2)  Aydın D., Mammadov M., Yüzer A. F. ve Ağaoğlu E., "Yarı Parametrik Modellerde Splayn Düzeltme ile Tahmin ve Çıkarsamalar", Anadolu Üniversitesi Teknoloji ve Bilim Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 41-52, 06/2007

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Hamarat B. ve Yüzer A.F.,"Türkeyi İllerinin Sağlık Düzeylerine Göre Gruplandırılması ve Karşılaştırılmasına İlişkin İstatistiksel Bir Yaklaşım" Tıp Fakültelerinde Biyoistatistik Eğitimi Kongresi, 17/09/1998
2)  Mammadov M., Yuzer A. F., Aydın D., “Splayn Düzeltme Regresyonu ve Düzeltme Parametresinin Seçimi”, 4. İstatistik Kongresi Bildiri ve Poster Özetleri Kitabı, sf. 148-149, Rekmay Ltd., Ankara., 2005
3)  Şamilov A., A. F. Yüzer ve Ş. Asma, "İnformasyon Teorisine Dayalı Bir İstatistiksel Kriter", 5. İstatistik Kongresi ve Risk Ölçümleri ve Yükümlülük Toplantısı, Sf. 625-630, 20-24 Mayıs, 2007

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Yüzer. A.F., Çömlekçe. N., ve Ark "Olasılık ve İstatistik" Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No:165, 01/01/1991
2)  Yüzer. A.F., "İşletme Yönetiminde Kar Zarar Bütçesine Olasılıklı Yaklaşım" EİTİA Yayınları No:236-157, 01/01/1981
3)  Yüzer. A.F., "Olasılık ve İstatistik" Anadolu Üniversitesi Yayınları No:911, Fen Fakülkesi Yayınları No:5, 01/01/1996
4)  Yüzer. A.F., Çömlekçe. N., ve Ark "İstatistik" Anadolu Üniversitesi Yayınları No:38, 01/01/1984

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  "Yapay Sinir Ağları ile İstatistiksel Tekniklerin Karşılaştırılması". Anadolu Üniversitesi Araştırma Projesi, No:031058, PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: A. F. Yüzer; DANIŞMAN: E. Ağaoğlu; ARAŞTIRMACILAR: M. Mammadov, A. Aslanargun, B. Yazıcı, Ş. Yolaçan,, 20/12/2005