Doçent Doktor Aysun ÖZKAN
E-Mail: aysunozkan@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~aysunozkan/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. ÇEVRE MÜH. BÖL.
İş Telefonu:+90 (222) 321 3550 / 7133
Faks:+90 (222) 323 9501

Öğrenim Durumu
Lise:  Aydın Cumhuriyet Lisesi, 1994
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü, 1999
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, 2002
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, 2008

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 23/01/2012
Doçent:  Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 24/01/2014

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Eskişehir Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu ve Fiziksel / Kimyasal Özelliklerinin Farklı Analiz Teknikleriyle Belirlenmesi, 2002

Doktora Tezleri
1)  Kentsel Katı Atık Yönetim Sistemlerinin Oluşturulmasında Farklı Tekniklerin Kullanımı”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Özkan, A., “Evaluation of healthcare waste treatment/disposal alternatives by using multi criteria decision making techniques” Waste Management and Research, 31 (2), 141-149,, 2013
2)  Banar, M., Akyıldız, V., Özkan, A., Çokaygil, Z., Onay, Ö., “Characterization of Pyrolytic Oil Obtained from Pyrolysis of TDF (Tire Derived Fuel)” Energy Conversion and Management, 62, 22-30, 2012., 2012
3)  Banar, M., Özkan, A., Altan, M., “Modelling of Heavy Metal Pollution in an Unregulated Solid Waste Dumping Site with GIS” Research Journal of Environmental and Earth Sciences, 1(2), 99-110, 2009
4)  Banar, M., Çokaygil, Z., Özkan, A., “Life Cycle Assessment Of Solid Waste Management Options For Eskısehır, Turkey”, Waste Management, 29, 54-62, 2009
5)  Banar, M., Özkan, A., Yimsek, F.S., “Utilization of Waste Incineration Fly Ashes in Brick Industry” Silicates Industriels, 74 (1-2), 23-26, 2009
6)  Banar, M., Özkan, A., “Characterization of Municipal Solid Waste in Eskisehir City of Turkey”, Environmental Engineering Science, 25(8), 1213-1219, 2008
7)  Banar, M., Özkan, A., Vardar, Ç., “Characterization of an Urban Landfill Soil by Using Physicochemical Analysis and Solid Phase Microextraction(SPME)-GC/MS”, Environmental Monitoring and Assessment,127, 337-351, 2007
8)  Banar, M., Köse, B.M., Özkan, A., Poyraz Acar, I., “Choosing a Municipal Landfill Site by Analytic Network Process”, Environmental Geology, 52, 747-751, 2007
9)  Banar, M., Özkan, A., Kürkçüoğlu, M., “Characterization of the Leachate in an Urban Landfill by Physicochemical Analysis and Solid Phase Microextraction-GC/MS”, Environmental Monitoring and Assessment, 121, 439-459, 2006
10)  Malkoç, S., Özkan, A., Çokaygil, Z., M.Banar, “An Experimental Study for Combustion Parameters Effects on Incinerator Gas/Solid Emissions”, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 8, 2, 1072-1078, 2006
11)  Banar, M., Çokaygil, Z., Özkan, A., Malkoç, S., “A Simulation Study for Temperature Effects on Incinerator Gas Emissions”, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 9, 2, 1169-1175, 2006
12)  Özkan, A., Altan, M., Banar, M., Ayday, C., “Optimization of Solid Waste Collection and Transportation Routes by using GIS”, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 10, 2, 1322-1327, 2006

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Özkan, A., Banar, M., Çokaygil, Z., Kulaç, A., Yalçın, G., Taşpınar, K., and Altay, Abdullah, “Phytoremediation of Cadmium Contaminated Soil and Pyrolysis of Used Hyperaccumulator Plants”, Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress (3W Istanbul 2013), Poster Session, 1352-1359, Istanbul, Turkey, May 22-24, 2013
2)  Banar, M., Çokaygil, Z., Özkan, A., Akyıldız, V., “Characterization of Gas Emissions Resulted From Tire Derived Fuel Pyrolysis”, Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress (3W Istanbul 2013), Poster Session, 1390-1396, Istanbul, Turkey, May 22-24, 2013
3)  Özkan, A., Banar, M., Çokaygil, Z., Kulaç, A., Yalçın, G., Taşpınar, K., Altay, A., “Pyrolysis of Used Hyperaccumulator Plants in Phytoremediation of Soil Contaminated with Zinc”, International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2013), Digital Proceeding of the ICOEST 2013, paper no: 317, Nevşehir, Turkey, June 18-21, 2013
4)  Banar, M., Çokaygil, Z., Özkan, A., Akyıldız, V., “Formation of PCDDs and PCDFs in pyrolysis products of Tire Derived Fuel”, International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2013), Digital Proceeding of the ICOEST 2013, paper no: 607, Nevşehir, Turkey, June 18-21,, 2013
5)  Özkan, A., Banar, M., Çokaygil, Z., Tezer, Ö., Mergen, A., Küçükaçıl, G., Gökçe, G., Ceren, O., “Characterization of the Pyrolysis Products of RDF”, 3. International Exergy, Life Cycle Assessment & Sustainability Workshop & Symposium, Nisyros/Greece, 799-807, 7-9 July, 2013
6)  Özkan, A., Banar, M., Çokaygil, Z., Mergen, A., Tezer, Ö., Küçükaçıl, G., Gökçe, G., Ceren, O., “The Pyrolysis of Sterilized Healthcare Waste”, 3. International Exergy, Life Cycle Assessment & Sustainability Workshop & Symposium, Nisyros/Greece, 789-798, 7-9 July, 2013
7)  Banar, M., Özdemir, A., Çokaygil, Z. & Özkan, A., “Life Cycle Assessment Based Comparison of Electricity Power Generation Alternatives in Turkey”, 3. International Exergy, Life Cycle Assessment & Sustainability Workshop & Symposium, Nisyros/Greece, 1069-1081, 7-9 July,, 2013
8)  Banar, M., Özkan, A., Çokaygil, Z., Akyıldız, V., “Activated Carbon Production from Pyrolysis of TDF (Tire Derived Fuel)”, The ISWA World Solid Waste Congress 2012, Florence/Italy, TUR651, 17-19 September, 2012
9)  Akyıldız, V., Özkan, A., Çokaygil, Z., Banar, M., and Baydar, S., “Improvement of Solid Product Quality in Pyrolysis of Tyre Derived Fuels (TDF)”, Chemical Engineering Transactions, 21, 775-780, 2010., 2010
10)  Özkan, A., Banar, M., “Refuse Derived Fuel (RDF) Utilization in Cement Industry by Using Analytic Network Process (ANP)”, Chemical Engineering Transactions, 21, 769-774, 2010., 2010
11)  Banar, M., Özkan, A., Sipahioğlu, A., “Nonlinear Optimization Approach for the Choosing A Solid Waste Management System”, ISWA/WMRAS World Congress, Poster Session, TUR150320081117, Singapore, 3-6 November, 2008
12)  Çokaygil, Z., Özkan, A., Banar, M., “ Evaluation of the MSW Management Scenarios by the Means of LCA: A Case Study on Eskişehir”, International Conference on Infrastructure Development and the Environment (ICIDEN-ABUJA 2006), Abuja, Nigeria, Conference Program and the Journal of Abstracts of Presentations, 73, September 10-15, 2006
13)  Poyraz I., Sipahioglu A., Özkan A., Banar M. “Evaluation of the Alternative Solid Waste Landfill Sites by ELECTRE III” 10th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications & Practice in Clearwater/FLORIDA, U.S.A, 04-07 December, 2005
14)  Şahin, A., Banar, M., Katı Atık Yakma Tesisi Küllerinin Seramik Üretiminde Kullanımı, III. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 16-30 Haziran, Eskişehir, Bildiriler Kitabı, 360-367., 2003
15)  Banar, M., Şahin, A., Çokaygil, Z., Kürkçüoğlu, M., Conventional Analytical Methods And Solid Phase Microextraction Technique For The Determination Of Chemical Pollutants In Soil Samples From Landfill Area, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4-8 Ekim, Antalya, Abstract Book, 237., 2003
16)  Acar, I.P., Özkan, A., Banar, M., Evaluation of the Alternative Solid Waste Landfill Sites By Decision Analysis With Multiple Criteria: A Case Study in Eskişehir City/Turkey, Proceedings of the 8th Annual International Conference on Industrial Engineering-Theory, Applications and Practice, 10-12 Kasım, Las Vegas, USA, 346-352., 2003
17)  Banar, M., Kürkçüoğlu, M., Şahin, A., and Başer, K.H.C., Physical/Chemical Characterization And Identification Of Organic Compounds Of Landfill Leachate In Eskişehir, ISWA World Environment Congress & Exhibition, July 8-12, Istanbul, Turkey, Vol.2, 947-952., 2002
18)  Banar, M., Vardar, Ç., Malkoç, S., Şahin, A., Neyim, C. Ve Eröztürk, A., Kampus Katı Atıklarının Değerlendirilmesi ve Anadolu Üniversitesi Örneği, II. Uluslar arası (katılımlı) Ambalaj Kongresi ve Sergisi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, 30 Mayıs-1 Haziran, 417-425, İzmir, Turkey., 2001

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Özkan, A., Banar, M., Acar, I., Sipahioğlu, A., “Application of the ELECTRE III Method for a Solid Waste Management System” Anadolu Unıversity Journal of Science and Technology –A Applied Sciences and Engineering, 12 (1), 11-23, 2011., 2011
2)  Banar, M., Özkan, A., Kulaç, A., “Choosıng a Recycling System Using ANP and Electre III Techniques” Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, 24 (3), 145-154, 2010., 2010
3)  Banar, M., Acar, I., Özkan, A., Köse, B.M., “Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Kullanılarak Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yer Seçimi” Katı Atık ve Çevre, Sayı: 80, 20-28, 2010., 2010
4)  Banar, M., Özkan, A., “Düzensiz Katı Atık Depolama Sahalarından Kaynaklanan Organik Kirleticilerin Sağlık Etkileri” Katı Atık ve Çevre, Sayı: 80, 29-39, 2010., 2010
5)  Altan, M., Özkan, A., Banar, M., “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yer Seçimi”, Katı Atık ve Çevre, Sayı: 79, 9-18, 2010., 2010
6)  Banar, M., Akyıldız, V., Özkan, A., Çokaygil, Z., Onay, Ö., “Atık Lastikten Türetilmiş Yakıtların (TDF) Pirolizi Sonucu Elde Edilen Katı Ürünün Değerlendirilmesi”, Katı Atık ve Çevre, Sayı: 76, 17-22, 2009
7)  Banar, M., Özkan, A., Altan, M., Ayday, C., “Planning Of The Healthcare Waste Collection Routes In Eskişehir By Using GIS”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, Sayı: 1, 87-96, 2008
8)  Özkan, A., Banar, M., “Katı Atık Yakma Tesisi Küllerinin Seramik Üretiminde Kullanımı”, Katı Atık ve Çevre, 57, Ocak, 2005
9)  Banar, M., Özkan, A., “Kampus Katı Atıklarının Karakterizasyonu ve Geri Kazanımı: Anadolu Üniversitesi Örneği”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:6, Sayı: 2, Aralık, 225-234, 2005

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Özkan, A., Banar, M., Çokaygil, Z., Yalçın, G., Taşpınar, K., Altay, A., “Kurşun, Kadmiyum ve Çinko ile Kirlenmiş Toprakların Hiperakümülatör Bitkiler ile Arıtımı ve Bu Bitkilerin Değerlendirilmesi”, V. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2013), 47-54, Bildiriler CD, Kocaeli, 29 Mayıs -1 Haziran, 2013
2)  Turan, E., Özkan, A., Çokaygil, Z., Banar, M., “Atık Tonerlerin Piroliz Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, V. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2013), 37-46, Bildiriler CD, Kocaeli, 29 Mayıs -1 Haziran, 2013
3)  Banar, M., Özkan, A., Çokaygil, Z., Özdemir, A., “Türkiye’de Demiryolu Ulaşımının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi”, IV. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2012), 150, Bildiriler CD, Antalya, 17-20 Ekim, 2012
4)  Banar, M., Özkan, A., Çokaygil, Z., Batı, P., “Bor Madenlerinde Oluşan Atık Killerin Katı Atık Depolama Sahalarında Geçirimsiz Tabaka Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması”, IV. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2012), 151., Bildiriler CD, Antalya, 17-20 Ekim, 2012
5)  Özkan, A., Altan, M., Banar, M., “Eskişehir Kenti Katı Atık Potansiyelinin Konumsal Modelleme Teknikleriyle Haritalanması”, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2010), 21-29, Bildiriler CD, Mersin, 18-20 Ekim, 2010
6)  Banar, M., Akyıldız, V., Özkan, A., Çokaygil, Z., Onay, Ö., “Atık Lastiklerin Pirolizi ile Elde Edilen Sıvı Ürünün Karakterizasyonu”, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2010), 345-350, Bildiriler CD, Mersin, 18-20 Ekim, 2010
7)  Banar, M., Özkan, A., Gündoğdu, G., “Eskişehir Kent Merkezindeki Topraklarda Ağır Metal ve Uçucu Organik Bileşik Kirliliğinin Belirlenmesi”, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2010), 672-679, Bildiriler CD, Mersin, 18-20 Ekim, 2010
8)  Bakış, R., Koyuncu, H., Özkan, A., Banar, M., Yılmaz, G., Yörükoğulları, E., “Porsuk Çayında Kirlilik Düzeyinin Araştırılması”, I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 92-105, Eskişehir, 1-4 Haziran, 2010
9)  Bakış, R., Koyuncu, H., Özkan, A., Banar, M., Yılmaz, G., Yörükoğulları, E., “Porsuk Havzası Yeraltı Suyu Kirlilik Düzeyinin Araştırılması”, I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 991-999, Eskişehir, 1-4 Haziran, 2010
10)  Banar, M., Özkan, A., Koyuncu, H., Bakış, R., Yılmaz, G., “Porsuk Nehri ve Porsuk Havzasındaki Organik Kirleticilerin Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) / Gaz Kromatografisi/Kütle Spektometresi (GC-MS) Yöntemiyle Tanımlanması”, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009),649-657, İstanbul, 15-17 Haziran, 2009
11)  Altan, M., Özkan, A., Banar, M., “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yer Seçimi”, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2009), 491-501, Eskişehir, 27-29 Mayıs, 2009
12)  Banar, M., Akyıldız, V., Özkan, A., Çokaygil, Z., Onay, Ö., “Atık Lastikten Türetilmiş Yakıtların (TDF) Pirolizi Sonucu Elde Edilen Katı Ürünün Değerlendirilmesi”, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2009), 175-180, Eskişehir, 27-29 Mayıs, 2009
13)  Özkan, A., Banar, M., “Laboratuvarlarda Atık Yönetimi”, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2009), 121-130, Eskişehir, 27-29 Mayıs, 2009
14)  Banar, M., Özkan, A., Koyuncu, H., Bakış, R., Yılmaz, G., “Porsuk Nehri ve Porsuk Havzasındaki Organik Kirleticilerin Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) / Gaz Kromatografisi/Kütle Spektometresi (GC-MS) Yöntemiyle Tanımlanması”, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009),649-657, İstanbul, 15-17 Haziran, 2009
15)  Özkan, A., Banar, M., “Eskişehir’de Katı Atık Yönetimi”, TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu, 51-57, Eskişehir, 28-29 Şubat, 2008
16)  Çokaygil, Z., Özkan, A., Banar, M., “Çimento Üretiminin Yaşam Döngüsü Analizi”, İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 43-50, İstanbul, 11-13 Haziran, 2008
17)  Özkan, A., Banar, M., “Electre III Yöntemi Kullanılarak En Uygun Geri Kazanım Sisteminin Belirlenmesi”, Ulusal Çevre Sempozyumu, ss.119, Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin, 18-21 Nisan, 2007
18)  Acar, I.P., Sipahioğlu, A., Özkan, A., Banar, M., Eskişehir İçin Electre III Yöntemiyle Sürdürülebilir Katı Atık Yönetim Sistemi Seçimi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, 3-5 Temmuz, İzmit-Kocaeli, 639-642., 2006
19)  Köse, B.M., Özkan, A., Acar Poyraz, I., Banar, M., “Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yer Seçiminde Analitik Serim Sürecinin (ANP) Kullanımı”, III. Ulusal Katı Atık Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 25-27 Mayıs, I. Oturum, Bilgisayar Destekli Katı Atık Yönetimi, 21-29, İzmir,, 2005
20)  Özkan, A., Altan, M., Banar, M., Ayday, C., “Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Bir Katı Atık Depolama Sahasındaki Kirlilik Dağılımının İncelenmesi”, III. Ulusal Katı Atık Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 25-27 Mayıs, I. Oturum, Bilgisayar Destekli Katı Atık Yönetimi, 1-9, İzmir,, 2005
21)  Özkan, A., Altan, M., Banar, M., Ayday, C., “Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tıbbi Atık Toplama Rotalarının Belirlenmesi”, III. Ulusal Katı Atık Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 25-27 Mayıs, Poster Bildiri, 359-366, İzmir,, 2005
22)  Özkan, A., Banar, M., “Düzensiz Katı Atık Depolama Sahalarından Kaynaklanan Organik Kirleticilerin Sağlık Etkileri”, IX.Halk Sağlığı Günleri, GATA, 29 Eylül-1 Ekim, ss.194, Ankara,, 2005
23)  Özkan, A., Çokaygil, Z., Malkoç, S., Banar, M., “İnsinerasyon Koşullarının Gaz Emisyonlar Üzerine Etkisinin Bir Simülasyon Yazılımı Yardımıyla İrdelenmesi”, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım, 2005
24)  Banar, M., Şahin, A., Neyim, C., Malkoç, S., ve Vardar, Ç., Kampus Atıklarının Değerlendirilebilirliği ve Anadolu Üniversitesi Örneği, 1. Ulusal Katı Atık Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 18-21 Nisan, 3. Oturum, Atıkların Geri Kazanımı-II, 23-31, İzmir., 2001

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Bakır Öğütveren, Ü. (Editör), Banar, M., Özkan, A., Çokaygil, Z., Çevre Penceresinden Eskişehir’in Dünü, Bugünü, Yarını, 7. Bölüm: Katı Atık Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1896, Eskişehir, 2009
2)  Kara, S., Döğeroğlu, T., Çabuk, A., Çiçek, A., Banar, M., Gaga, E., Malkoç, S., Yay, O., Özkan, A., Gerek, E., Özden, Ö., Çokaygil, Z., Köse, B., Çınar, H., Çevre Sağlığı, 1., 9., ve 10. Ünite, ed. Arzu Çiçek, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1695, Eskişehir, 2006

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Çokaygil, Z., Özkan, A., Banar, M., “Çimento Üretiminin Yaşam Döngüsü Analizi”, Recycling Industry-Atık-Geri Dönüşüm Endüstrisi ve Çevre Dergisi, Aralık, 50-53,, 2009

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, devam ediyor, “Ağır Metal Kirliliği Olan Toprakların Bitkilerle Arıtımı ve Bitkilerin Piroliz Yoluyla Değerlendirilmesi”, (Proje Yürütücülüğü), Proje No: 1102F025, Proje Süresi: Mart 2011-Mart 2013., 2011
2)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, devam ediyor, “Çevre Mühendisliği Bölümü Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi”, (Araştırmacı), Proje No: 07 02 26, 2009
3)  Evsel Katı Atık Yönetim Sistemleri Kapsamında Toplama ve Taşıma Koşullarının Optimizasyonu, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 050239, Araştırmacı, 2008
4)  Laboratuvar Ölçekli Bir İnsineratörde İşletme Koşullarının Performans ve Atık Giderme Verimliliği Üzerine Etkisi, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 020235, Araştırmacı, 2005
5)  Anadolu Üniversitesi Yunusemre ve İki Eylül Kampüsleri Atıklarının Karakterizasyonu ve Değerlendirilebilirlik Seçeneklerinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 990228, Araştırmacı, 2003
6)  Eskişehir Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu ve Fiziksel / Kimyasal Özelliklerinin Farklı Analiz Teknikleriyle Belirlenmesi, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 010217, Araştırmacı, 2002
7)  2) Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, devam ediyor, “Bor Madenlerinde Oluşan Atık Killerin Değerlendirilmesi”, Proje No: 1301F037.
8)  1) Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, devam ediyor, “Mühendislik Fakültesi’nde Çevre ve İş Sağlığı/Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Kurulması”,
9)  TÜBİTAK Projesi, 2008, “Atık Lastikten Türetilmiş Yakıtların Pirolizi Ve Katı Ürünün Karbon Siyahı Olarak Değerlendirilmesi” (Araştırmacı), Proje No: 108Y267, Mart 2009-Mart 2011.
10)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, devam ediyor, “Atık Lastiklerin Pirolizi ve Piroliz Ürünlerinin Karakterizasyonu”, (Araştırmacı), Proje No: 08 02 37, Proje Süresi: Kasım 2008-Kasım 2011.

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Katı Atık Türk Milli Komitesi, 2005

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 09:00-10:45 : ECZ 846 Tıbbi Atık ve Çevre
2)  Salı Saat 14:00-16:45 : ÇEV 313 Temel İşlemler ve Süreçler Lab.
3)  Perşembe Saat 11:00-12:45 : ÇEV 421 Katı Atık Yönetimi
4)  Perşembe Saat 14:00-16:45 : ÇEV 313 Temel İşlemler ve Süreçler Lab.