Profesör Doktor Bayram Zafer ERDOĞAN
E-Mail: bzerdogan@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~bzerdogan/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:İŞLETME FAKÜLTESİ KAT:4 NO: 421
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 2547
Faks:+90 (222) 335 3261
Fakülte:İşletme Fakültesi
Bölüm:Pazarlama Bölümü
İlgi Alanları:Pazarlama Teorisi, Pazarlama Yönetimi, Pazarlama İletişimi, Pazarlama Araştırması, Girişimcilik ve Stratejik Yönetim

Öğrenim Durumu
Lise:  Ankara Kurtuluş Lisesi, 1987
Lisans:  Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1992
Yüksek Lisans:  University of Hartford, Barney Shool of Business-USA, 1996
Doktora:  University of Strathclyde, Department of Marketing-UK, 2000

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İİBF, 2000
Doçent:  ÜAK & Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İİBF, 2003
Doçent:  University of Lethbridge, Kanada (Misafir), 2005
Profesör:  Bilecik Üniversitesi, İİBF, 2008
Profesör:  Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 2011

İdari Görevler
1)  Dekan Vekili, DPÜ, Bilecik İİBF, 07/2002 - 08/2005
2)  Müdür (Kurucu), DPÜ, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, 08/2005 - 06/2007
3)  İşletme Bölüm Başkanı, Bilecik Üniversitesi, 06/2007 - 08/2011
4)  Komisyon Üyesi, YÖK - Bologna Süreci, İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Çalışma Grubu, 2010
5)  Müdür, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 08/2011 - 08/2014
6)  Komisyon Üyesi, YÖK – Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliği Komisyonu, 2012
7)  Koordinatör, Anadolu Üniversitesi, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, 2012 - 2014
8)  Komisyon Üyesi, YÖK – İşletme Bölümleri Çalışma Grubu, 2014
9)  Kurul Üyesi, KOSGEB - KOBİ Proje Destek Programı, 2015
10)  Yürütme Kurulu Üyesi, TÜBİTAK - TEYDEB Girişimcilik Destekleme Programı, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Doğan, Semra ve Erdoğan, B.Zafer (2015), “Comparing Effects of Trust, Satisfaction, Alternative Attractiveness and Resistance to Change on Attitudinal and Behavioural Loyalty in the Turkish GSM Industry” İktisat, İşletme ve Finans, 30, (346), 37-64. SSCI, 2015
2)  Erdoğan, B. Zafer, Torun, Tolga ve Gönüllüoğlu, Sevgi (2014) "Effects of Materialism and Religious Values on Attitudes Towards Cause-Related Marketing", Social Business, Vol. 4, (2), 153-168., 2014
3)  Waller, David S, Desphande, Sameer ve Erdoğan, B. Zafer, (2013) “Offensiveness of Advertising with Violent Image Appeal: A Cross-Cultural Study”, Journal of Promotion Management, 19 (4), 400-417., 2013
4)  Erdoğan, B.Zafer ve Uzkurt, Cevahir (2010), “Effects of Ethnocentric Tendency on Consumers’ Perception of Product Attitudes for Foreign and Domestic Products” Cross Cultural Management: An International Journal,17, (4), 393-406. SSCI, 2010
5)  Erdoğan, B. Zafer ve Drollinger, Tanya (2008), “Death and Disgrace Insurance for Celebrity Endorsers: A Luxury or Necessity?" Journal of Current Issues and Research in Advertising, 30, (1), 71-77., 2008
6)  Erdoğan, B. Zafer (2008), “International Celebrities: Worldwide Surrogate Salesforce?" Journal of Global Business Advancement, 1, (4), 362-369., 2008
7)  Erdoğan, B. Zafer ve Drollinger, Tanya (2008), “Endorsement Practice: How Agencies Select Spokespeople " Journal of Advertising Research, 48, (4), 573-582. SSCI, 2008
8)  Erdoğan, B. Zafer, Desphande, Sameer ve Tagg, Stephen (2007), “Clustering Medical Journal Readership among GPs: Implications for Media Planning, Journal of Medical Marketing, 7, (2), 162-168., 2007
9)  Hart, Susan J., Erdoğan, B. Zafer, and Tagg, Stephen (2005) “Identifying ‘Dr Innovator’ in the Primary Care Sector in the UK’ Journal of Medical Marketing, 5, (1), 77-84., 2005
10)  Waller, David S, Fam, Kim Shyan ve Erdoğan, B. Zafer, (2005) ‘Advertising of Controversial Products: A Cross-Cultural Study,’ Journal of Consumer Marketing, 22, (1), 6-13. SSCI, 2005
11)  Waller, David S, Fam, Kim Shyan ve Erdoğan, B. Zafer, (2004) ‘The Influence of Religion on the Attitudes Towards the Advertising of Controversial Products,’ European Journal of Marketing, 38, (5), 537-555. SSCI, 2004
12)  Erdoğan, B. Zafer, and Tagg, Stephen (2003) “ The Advertising Agency Manager’s Response Patterns to A Mail Survey and Follow-ups”, Marketing Intelligence and Planning, 21 (6), 392-399., 2003
13)  Erdoğan, B. Zafer ve Baker, Michael J. (2002), “Increasing Mail Survey Response Rates from an Industrial Population: A Cost-Effectiveness Analysis of Four Follow-up Techniques”, Industrial Marketing Management, 31, 65-73. SSCI, 2002
14)  Crosier, Keith ve Erdoğan, B. Zafer (2001), “Advertising Complainants: Who and Where are They?”, Journal of Marketing Communications, 6, (2), 109-120., 2001
15)  Erdoğan, B. Zafer, Baker, Michael J. ve Tagg, Stephen (2001), “Selecting Celebrity Endorsers: The Practitioner’s Perspective”, Journal of Advertising Research, 41, (3), 39-48. SSCI, 2001
16)  Erdoğan, B. Zafer ve Baker, Michael J. (2000),“Towards A Practitioner-based Model of Selecting Celebrity Endorsers”, International Journal of Advertising, 19 (1), 25-42. SSCI, 2000
17)  Baker, Michael J. ve Erdoğan, B. Zafer (2000), “Who We Are and What We Do - 2000,” Journal of Marketing Management, 16 (7), 679-696, 2000
18)  Erdoğan, B. Zafer (1999), "Celebrity Endorsement: A Literature Review", Journal of Marketing Management, 15 (4), 291-314., 1999
19)  Crosier, Keith, Hernandez, Tony, Mohabir-Collins, Sandra ve Erdoğan, B. Zafer (1999), "The Risk of Collateral Damage in Advertising Campaigns", Journal of Marketing Management, 15 (8), 837-855., 1999
20)  Erdoğan, B. Zafer ve Kitchen, Philip J. (1998), "Managerial Mindsets and the Symbiotic Relationship Between Sponsorship and Advertising," Marketing Intelligence and Planning, 16 (6), 369-374., 1998

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Erdoğan, B. Zafer, Torlak, Ömer, Yılmaz Cengiz, İşlek, M. Sami (2015) “A Historical Approach to Marketing from Anatolia: Akhi Organizations,” Conference on Historical Analysis & Research in Marketing (CHARM), Long Beach, California USA., 2015
2)  Aydın, Bülent ve Erdoğan, B. Zafer (2015) “Effect of Corporate Social Responsibility Activities of Restaurants on Customer Loyalty” In: Proceedings of the 2nd International Social Business@Anadolu Conference, pp.45-47, Anadolu University, Eskişehir-Turkey., 2015
3)  Tomris Küçün, Nihan, Erdoğan, B. Zafer ve Özmen, Müjdat (2015) “The Effect of Anti-Tobacco Warning Messages on Psychological Reactance and Smoking Behaviour “In: Proceedings of the 2nd International Social Business@Anadolu Conference, pp.107-115, Anadolu University, Eskişehir-Turkey., 2015
4)  Doğan, Semra ve Erdoğan, B.Zafer (Sep. 2014) “Effects of Trust, Satisfaction, Alternative Attractiveness and Resistance to Change on Attitudinal and Behavioural Loyalty”, In: the Proceedings of EuroMed Academy of Business 2014 Annual Conference, Kristiansand – Norway., 2014
5)  Wang, Z; Deshpande, S; Waller, DS; ve Erdoğan, B.Zafer (July 2014) "The Influence of Religion on Perceptions toward the Regulation of Controversial Advertising” Global Marketing Conference, Singapore., 2014
6)  Torun Tolga ve Erdoğan, B. Zafer (May 2013) “Effects of Marcoms and Social Interactions through Virtual Communities on Consumer-based Brand Equity” Integrated Communication in Post-modern Era, Izmir University of Economics., 2013
7)  Doğan, Semra ve Erdoğan, B.Zafer (Aug. 2013) "Antecedents and Measurement of Brand Loyalty: A Research on Subscribers of GSM Service Providers in Turkey", American Marketing Association Summer Marketing Educators' Conference, Poster, Boston MA, USA., 2013
8)  Torlak,Ömer,Erdoğan, B. Zafer ve Yılmaz, Cengiz (May 2013), "Bir Sosyal Pazarlama (İşletmecilik) Modeli Olarak Ahi Örgütleri",In: Proceedings of the Social Business@Anadolu International Conference, pp.183-192,Anadolu University, Eskişehir-Turkey,30-31 May, 2013
9)  Aydın, Bülent ve Erdoğan, B. Zafer(May 2013),"Restoran Yöneticilerinin Sosyal Sorumluluk Algısı, Faaliyetleri Ve Beklentileri Üzerine Keşifsel Bir Araştırma",In: Proceedings of the Social Business@Anadolu International Conference, pp.109-116,Anadolu University, Eskişehir-Turkey, 30-31 May, 2013
10)  Erdoğan, B. Zafer, Torun Tolga and Gönüllüoğlu,Sevgi (May 2013) "Effects of Materialism and Religious Values on Attitudes Towards Cause-Related Marketing", In: Proceedings of the Social Business@Anadolu International Conference, pp.43-50,Anadolu University, Eskişehir-Turkey, 30-31 May, 2013
11)  Taşer, Atıl ve Erdoğan, B.Zafer (2011), “Developing Logistics Model to Dispose Transferable Hazardous Waste in Turkey” In: the Proceedings of EuroMed Academy of Business Annual Conference, Girit – Yunanistan., 2011
12)  Kitchen, J. Philip, Erdoğan, B. Zafer, ve Torun, Tolga (2011) '‘The Impact of IMC in Virtual Communities on University Brand” In: Proceedings of the 16th International Conference on Corporate and Marketing Communications, Athens University of Business and Economics, Athens - Greece. (Bildiri Özeti), 2011
13)  Erdoğan, B.Zafer ve Uzkurt, Cevahir (2009), “Effects of Ethnocentric Tendency on Consumers’ Perception of Product Attitudes for Foreign and Domestic Products” In: the Proceedings of EuroMed Academy of Business Annual Conference, Salerno – Italya., 2009
14)  Waller, David S., Deshpande, Sameer and Erdoğan, B. Zafer (2008) “Protect or Restrict?: East West Attitudes Towards Advertising Regulations”, Australian and New Zealand Communication Association Conference, Wellington-New Zealand. (Bildiri Özeti)., 2008
15)  Erdoğan, B.Zafer (2008), “Small Business and Economic Local Systems in Turkey,” The System of Small and Medium Enterprises: Models and Networks for Regional Development in Europe and in the Basin of Mediterranean. Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo - Italya. (Bildiri Özeti)., 2008
16)  Ipçioglu, Isa, Uysal, Gurhan ve Erdoğan, B.Zafer (2008), “The Effects of Resource Uncertainty on Customer-Supplier Relationships in Turkey” In: the Proceedings of EuroMed Academy of Business 2008 Annual Conference, Marsilya – Fransa., 2008
17)  Erdoğan, B. Zafer, (2003) '‘Attitudes Towards the Advertising of Controversial Products and Executions: A European Comparison'’ In: Proceedings of the 8th International Conference on Corporate and Marketing Communications, University of Warwick, Warwick - UK. (Bildiri Özeti), 2003
18)  Erdoğan, B. Zafer, Kitchen, Philip J. ve Crosier, Keith (April 2001),“Globally Integrated Marketing Communications,” In: Proceedings of the 6th International Conference on Corporate and Marketing Communications, Belfast: Queens University in Belfast - Ireland., 2001
19)  Waller, David S, Fam, Kim Shyan ve B. Zafer Erdoğan (Nov.2001), “Attitudes towards the Advertising of Controversial Products: A Study Across Four Borders” Doing Business Across Borders, Newcastle - Australia. (Bildiri Özeti), 2001
20)  Waller, David S, Erdoğan, B. Zafer ve Fam, Kim Shyan (Sept. 2001), “A Cross-Cultural Comparison of Attitudes Towards the Advertising of Controversial Products,” Crossing Borders and Boundaries, IAA Regional Education Conference, Sydney - Australia. (Bildiri Özeti), 2001
21)  Erdoğan, B. Zafer ve Baker, Michael J. (Feb. 2000), “Selecting Celebrity Endorsers: The Practitioner’s Point of View”, In: Proceedings of the 2000 AMA Winter Educator’s Conference, San Antonio, TX - USA. (Bildiri Özeti), 2000
22)  Erdoğan, B. Zafer ve Crosier, Keith (April 2000), “International Celebrities: Worldwide Surrogate Salesforce,” In: Proceedings of the 27th AIB-UK Annual Conference, University of Strathclyde, Glasgow – UK. (Bildiri Özeti), 2000
23)  Crosier, Keith ve Erdoğan, B. Zafer (May 2000), “Unintended Effects of Advertising on Brand Equity,” In: Proceedings of the 5th International Conference on Corporate and Marketing Communications, Erasmus University, Rotterdam - Holland. (Bildiri Özeti), 2000
24)  Erdoğan, B. Zafer (April 1999), "Celebrity Endorsers and IMC: A Congruency Mismatch?", In: Proceedings of the 4th International Conference on Corporate and Marketing Communications, University of Salford, Salford – UK. (Bildiri Özeti), 1999
25)  Erdoğan, B. Zafer ve Baker, Michael J. (June 1999), “Towards An Agency-based Model of Selecting Celebrity Endorsers”, In: Proceedings of the 3rd International Research Seminar on Marketing Communications and Consumer Behaviour, pp. 204-217. IAE, Université d'Aix-Marseille, La Londe – France., 1999
26)  Erdoğan, B. Zafer ve Baker, Michael J. (July 1999), “Cost-Effectiveness of Four Follow-up Strategies in Increasing Response Rates from an Industrial Population”, In: Proceedings of the Academy of Marketing Conference, University of Stirling, Stirling – UK. (Bildiri Özeti), 1999
27)  Erdoğan, B. Zafer ve Kitchen, Philip J. (April 1998),“Towards an Integrated Model of Choosing Celebrity Endorsers,” In: Proceedings of the 3rd International Conference on Corporate and Marketing Communications, Glasgow – UK.. (Bildiri Özeti), 1998
28)  Erdoğan, B. Zafer ve Kitchen, Philip J. (April 1998), “The Interaction between Advertising and Sponsorship: Uneasy Alliance or Strategic Symbiosis?” In: Proceedings of the 3rd International Conference on Corporate and Marketing Communications, Glasgow – UK., 1998
29)  Erdoğan, B. Zafer ve Kitchen, Philip J. (July 1998),“How Would You Choose Yours? Attractive? Credible? Congruent? Or is it Meanings?” In: Proceeding of the Academy of Marketing Conference, pp. 198-204, Sheffield Hallam University, Sheffield –UK., 1998

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Erdoğan, B. Zafer ve Torun, Tolga (2015) “The Effects of Marcoms and Social Interaction Through Virtual Communities on Consumer-Based Brand Equity” in: Philip J. Kitchen ve Ebru Uzunoglu (Editors), Integrated Communications in the Post-Modern Era, Taylor & Francis, London., 2015
2)  Fitchett, James and Davies, Andrea (2013) Social Research Methods, Sage Publications, Volume Two içinde yayınlanmak üzere seçilen: Waller, David S, Fam, Kim Shyan ve Erdoğan, B. Zafer, (2004) ‘The Influence of Religion on the Attitudes Towards the Advertising of Controversial Products,’ European Journal of Marketing, 38, (5), 537-555., 2013
3)  Erdoğan, B. Zafer and Baker, Michael J. (2005),’Advertising Agency Perspectives’ in Suresh, K. (ed.), Celebrity Endorsements: Perspectives and Cases, ICFAI University Press., 2005
4)  Crosier, Keith ve Erdoğan, B. Zafer (2001), ‘Advertising Related 30 Entries' in Kitchen, P. J. and Proctor, T. (eds.) Marketing: The Informed Student Guide, London: Thomson Learning., 2001

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Aydın, Bülent ve Erdoğan, B. Zafer (2016) "Restoranların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Müşteri Bağlılığına Etkisi" Turizm Akademik Dergisi, 3 (1), 11-27, 2016
2)  Erdoğan, B.Zafer ve Doğan Çifci, Semra (2015), “Uygulamalı Sentez Bir Sosyal Bilim Olarak Pazarlama” Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 1 (1), 1-22., 2015
3)  Erdoğan, B.Zafer ve Ekici, Nezahat (2013), "Sosyoloji Biliminin Pazarlamaya Katkıları Üzerine Bir Deneme", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 1-22., 2013
4)  Erdoğan, B.Zafer ve İşlek, M.Sami (2013), "Pazarlamaya Farklı Yaklaşımlar ve Kültürün Bu Yaklaşımlar Üzerindeki Rolü: Anglo-Sakson, Alp-German ve Anadolu Yaklaşımları Karşılaştırması", Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 117-138., 2013
5)  Erdoğan, B.Zafer ve Doğan, Volkan (2012), "Ekonomik İnsan'dan Sosyo-Ekonomik İnsan'a: Pazarlamanın İktisadi Temelleri ve Pazarlama İçin Bir Çıkarım",Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2),11-32, 12/2012
6)  Erdogan, B.Zafer ve Şener, Yelda (2012) "Banka Sigortacılığı ve Avrupa Ülkeleri ile Türkiye'de Banka Sigortacılığı Uygulamaları" Sigorta Araştırmaları Dergisi, Sayı: 9, Aralık., 2012
7)  Erdogan, B. Zafer, Tiltay, M. Ali ve Kimzan, H. Semih (2011), “Pazarlama Teorisi’nin Felsefi Temelleri: Değişim mi, İlişki mi?” Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 3, (1), 1-27., 2011
8)  Akkoç, İrfan ve Erdogan, B. Zafer (2011), “Organizasyon Yapısı ve Liderliğin İş Performansına Etkisi” Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, (1), 79-108., 2011
9)  Bakırtaş, Hülya ve Erdoğan, B. Zafer (2010), "İşletmelerde Sosyal Sorumluluk: Oteller Üzerine Bir İnceleme", ESOGÜ İİBF Dergisi, 5, (1), 97-110., 2010
10)  Taşer, Atıl ve Erdoğan, B. Zafer (2010), "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Tehlikeli Atık Yönetiminin Yasal Gelişimi", ESOGÜ İİBF Dergisi, 5, (2), 67-84., 2010
11)  Erdoğan, B. Zafer (2009), “Pazarlama: Küresel Krizin Suçlusu mu, Kurtarıcısı mı? Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1, (1), 41-51., 2009
12)  Taşer, Atıl ve Erdoğan, B. Zafer (2009), "Türkiye'de Tehlikeli Atıklara İlişkin Mevcut Durumun Analizi", DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 41-48, 2009
13)  Özgüner Kılıç, Hicran ve Erdoğan, B. Zafer (2009), “İlişkisel Pazarlamada Bilgi Teknolojilerinin Kullanılması ve Bağlamsal Pazarlama Stratejisi” Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1, (2), 29-52., 2009
14)  Erdoğan, B. Zafer ve Torun, Tolga (2009), “Bir İlişkisel Pazarlama Aracı Olarak Sanal Topluluklar” Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2, (4), 45-71., 2009
15)  Erdoğan, B. Zafer, Develioğlu, Kazım, Gönüllüoğlu, Sevgi ve Özkaya, Hakan (2006), ‘Kurumsal İmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma’ DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 55-76., 2006
16)  İpçioğlu, İsa ve Erdoğan, B. Zafer (2006), “İşletmelerde Güven, Ödül ve Takdir Sistemi İle Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Öneri Dergisi, 7, 11-23., 2006
17)  Erdoğan, B. Zafer, Haşit, Gürkan ve Taşer, Atıl (2006), ‘Tam Zamanlı Üretim Sisteminin Kütahya İlinde Seramik Üretimi Yapan KOBİ’lerde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 191-212., 2006
18)  Erdoğan, B. Zafer, Gönüllüoğlu, Sevgi ve Özkaya, Hakan (2005), ‘Kurumsal İmajın Oluşturulması İlişkin Bir Literatür Taraması’, Pazarlama Dünyası, 19, (4), 50-57., 2005
19)  İpçioğlu, İsa ve Erdoğan, B. Zafer (2005), ‘İşletme Stratejisinin Belirlenmesinde Bilgi Yönetimi Altyapısının Analizi’, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, (2), 89-111., 2005

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Erdoğan, B. Zafer, Tolga Torun & Sevgi Gönüllüoğlu (2015) “Ürün Türü ve Fiyat Seviyesinin Tüketicilerin Amaca Yönelik Pazarlama Markası Satın Alma İsteği Üzerindeki Rolü” 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, 323-327., 2015
2)  Doğan, Semra ve Erdoğan, B. Zafer (2014), “Markaya Güven, Müşteri Memnuniyeti, Alternatiflerin Çekiciliği ve Değişime Direnç Değişkenlerinin Tutumsal ve Davranışsal Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkileri: GSM Operatörleri Karşılaştırması”, 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep. (Bildiri Özeti), 2014
3)  Erdoğan, B.Zafer (2013) “Akademik Dergilerde Elektronik Değerlendirme: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Örneği”, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Bilimsel Dergi Editörleri Çalıştayı., 2013
4)  Şener, H. Yelda ve Erdoğan, B. Zafer (2009), “Banka Sigortacılığının Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Keşifsel Bir Araştırma” 14. Ulusal Pazarlama Kongresi Kitapçığı, Yozgat, 95-102., 2009
5)  Karalar, Rıdvan, Erdoğan, B. Zafer ve Kiracı, Hakan (2008), “Çevreye İlişkin Bilgi Düzeyi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışı İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama,” 13. Ulusal Pazarlama Kongresi Kitapçığı, Adana, 340-358, 2008
6)  Erdoğan, B. Zafer ve Uzkurt, Cevahir (2007), ‘Türkiye Pazarlama Akademisi: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz?’, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi Kitapcığı, Sakarya, 37-53., 2007
7)  İpçioğlu, İsa ve Erdoğan, B. Zafer (2004), ‘İşletmelerde Liderlik ve Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma’, 3. Ulusal Bilgi ve Yönetim Kongresi Kitapcığı, Eskisehir, 633-643., 2004

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Erdoğan, B. Zafer, (2014), Pazarlama: İlkeler ve Yönetim, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, 2014
2)  Erdoğan, B. Zafer, (2011), Girişimcilik ve Kobiler: Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa., 2011
3)  Erdoğan, B. Zafer ve Taşer, Atıl (2010), İşletme Politikasında Örnek Olay Yöntemi ve Örnek Olaylar, Ekin Yayınevi, Bursa., 2010
4)  Erdoğan, B.Zafer (2009) “Rekabet ve Konumlandırma Stratejileri”, Pazarlama Stratejileri: Yönetsel Bir Yaklaşım (Eds. Ö.Torlak ve R. Altunışık), Beta Basım AŞ, İstanbul, 2009
5)  Erdoğan, B. Zafer, (2008), Bireyden Profesyonele: Kariyere İlk Adım, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa., 2008
6)  Erdoğan, B. Zafer, Develioğlu, Kazım ve Büyük, Köksal (2006), Kobiler: İşleyiş, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Çinicilik Sektöründe Bir Uygulama), Ekin Yayınevi, Bursa., 2006

Diğer Yayınlar
1)  Erdoğan, B. Zafer, (2008), Controversial Advertising, Journal of Marketing Communications, 14, (4), 247-48. Editorial, 2008
2)  Erdoğan, B. Zafer (2005), “Reasons for Using Celebrity Endorsers”, Admap, 40 (3), 38-40. Uygulamacılara Yönelik Makale, 2005
3)  Jones, John P. (ed.), (1999), How to Use Advertising to Build Strong Brands, Sage Publications Ltd: London, European Journal of Marketing, (2001) 35, (1). Kitap Kritiği, 2001
4)  Baker, Michael J., Marketing Strategy and Management, 3rd Edition, London: Macmillan Press Ltd (2000). Sayfalar: 175, 265, 273, 306, 357, 369, ve 400. Örnek Olaylar, 2000
5)  Crosier, Keith ve Erdoğan, B. Zafer (2000), “How to Avoid Audience Activists”, Admap, 35 (9), 12-14. Uygulamacılara Yönelik Makale, 2000
6)  Erdoğan, B. Zafer ve Kitchen, Philip J. (1998), “Getting the Best Out of Celebrity Endorsers,” Admap, 33 (4), 17-20. Uygulamacılara Yönelik Makale, 1998

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  2015-2016 "ÇASGEM'in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek," AB Projesi.
2)  2015 "20. Ulusal Pazarlama Kongresi", TÜBİTAK Projesi, BİDEB-1929B021500059.
3)  2014-2015 "YHT'nin Eskişehir’e Etkileri Araştırması", Eskişehir Ticaret Odası Projesi.
4)  2012-2013 "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Müşteri Bağlılığına Etkisi: Yiyecek İçecek Sektöründe Bir Uygulama",Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Projesi
5)  2012-2013 "Marka Bağlılığının Öncülleri ve Ölçülmesi:Türkiye'deki GSM Operatörü Aboneleri Üzerine Bir Araştırma",Anadolu Üniversitesi 1209E138 no'lu Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Projesi
6)  2001."ISO 9000 Sürecinde Örgüt Kültürü ve Müşteri İlişkileri Yönetimi", SSK Bilecik İl Müdürlüğü Projesi.
7)  2000–2002."İtici Reklamlara İlişkin Tutumların Belirlenmesi", Ulusal Akademik Proje.
8)  2004–2005. “Kütahya’da Çini Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Yönetsel Sorunları ve Çözüm Önerileri,” Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Projesi
9)  2005 - 2008 "Küresel İtici Reklamlara İlişkin Tutumların Belirlenmesi", Center for Socially Responsible Marketing, University of Lethbridge, Kanada.

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Başkan Yardımcısı (Akademik), Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği, 2015
2)  Asosye Üye, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 2015
3)  Akademik Kurul Üyesi, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği, 2008 - 2011
4)  Ülke Direktörü, EuroMed Research Business Institute, 2007 - 2010
5)  Üniversite Temsilcisi, Türk Eğitim Vakfı, 2002 - 2011
6)  Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği
7)  EuroMed Research and Business Institute
8)  Global Institute for Corporate and Marketing Communications, UK
9)  Academy of Marketing, UK
10)  American Marketing Association, USA

Başarı ve Ödüller
1)  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2011
2)  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2009
3)  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2008
4)  TÜBA Yayın Teşvik Ödülü, 2007
5)  TÜBA Yayın Teşvik Ödülü, 2006
6)  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2005
7)  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2003
8)  YÖK Yurtdışı Lisans Üstü Öğrenim Bursu, 1993
9)  TEV Lisans Öğrenimi Bursu, 1990

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Business Policy, 2007 - 2013
2)  Introduction to Business, 2010 - 2012
3)  İlişkisel Pazarlama, YL, 2010 - 2011
4)  Pazarlama Yönetimi, YL, 2010 - 2014
5)  Pazarlama İlkeleri, 2011 - 2012
6)  Pazarlama Teorisi,Doktora, 2012 - 2014
7)  Pazarlama Bilimine Temel Yaklaşımlar,YL,, 2013 - 2014

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 09:00-10:45 : Marketing Communications, L
2)  Salı Saat 19:00-21:45 : Pazarlama Yönetimi, YL
3)  Çarşamba Saat 14:00-16:45 : Pazarlama Teorisi,Doktora