Profesör Doktor Deniz TAŞCI
E-Mail: dtasci@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~dtasci/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİV. İLETİŞİM BİL. FAK. ESK.
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 5329
Faks:+90 (222) 320 4520
Fakülte:İletişim Bilimleri Fakültesi
Bölüm:İletişim Bölümü
Ana Bilim Dalı:İletişim
İlgi Alanları:Yönetimde Yeni Eğilimler, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu, 1973
Ortaokul:  Süleyman Çakır Kız Lisesi, 1975
Lise:  Süleyman Çakır Kız Lisesi, 1978
Lisans:  Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1982
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Yönetim-Organizasyon Bölümü, 1985
Doktora:  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Yönetim-Organizasyon Bölümü, 1993
Doçentlik:  Anadolu Üniversitesi, 2003
Profesörlük:  Anadolu Üniversitesi, 2008

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Anadolu Üniversitesi, 02/03/1994
Doçent:  Anadolu Üniversitesi, 13/06/2003
Profesör:  Anadolu Üniversitesi, 26/11/2008

İdari Görevler
1)  Açıköğretim Fakültesi, Klavye Öğretimi Editörü, Anadolu Üniversitesi
2)  İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi, 1998 - 2004
3)  Gelişim Yönetimi Projesi, Toplam Kalite Yönetimi Komisyonu Üyesi, Anadolu Üniversitesi, 1999 - 2001
4)  İletişim Bilimleri Fakültesi İyileştirme Kurulu (Bilgi Yönetimi Projesi) Üyesi ve Koordinatörü, Anadolu Üniversitesi, 2002 - 2005
5)  Norm Kadro Çalışması Komisyonu Üyesi, Anadolu Üniversitesi, 2002 - 2003
6)  Stratejik Araştırma Merkezi Müdürü, Anadolu Üniversitesi, 2006 - 2010
7)  Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi, Anadolu Üniversitesi, 2006
8)  Kurumsal İletişim Araçları Danışma Kurulu Üyesi, Anadolu Üniversitesi, 2006 - 2009
9)  Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürü, Anadolu Üniversitesi, 2007
10)  İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı, Anadolu Üniversitesi, 2011 - 2014
11)  Senato Üyeliği, Anadolu Üniversitesi, 2014

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Dinçer, Gökhan Deniz. “Sanal Dünyaların Uzaktan Eğitim Danışmanlık Hizmetlerinde Kullanımı Second Life Örneği", Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı, 06/11/2008
2)  Kartan, Nesrin. “Intranetin Örgütsel İletişime Etkileri ve Intranetin bir alt sistemi olarak Datashare Teknoloji LTD.Şti. Uygulaması”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Anabilim Dalı, 09/03/2007
3)  Sunel, Gürler. “İşletmelerde Yöneticilerin İletişim Becerilerinin Önemi ve Penguen Gıda İşletmesinde Yöneticilerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesine Ait Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 07/07/2004
4)  Tiftik, Hasan. “Performans Değerleme ve Türk Hava Taşımacılığı İşletmelerinde Uygulaması”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı, 14/03/2003
5)  Varlıklı, Hakan. “Havayollarında Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nda Toplam Kalite Yönetimi İle İlgili Öneriler”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı, 28/11/2002
6)  Açıkel, Gürkan. “Hava Aracı Bakım Kuruluşlarında JAR145 ve ISO 9000/2000 Standartlarına Uygunluk İçin Öz Değerlendirme”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı, 21/10/2002
7)  Karanfil, Ayhan. “Havayolu Şirketlerinde Toplam Kalite Yönetimi”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı, 01/10/2002
8)  Güngör, Ezgi. “Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pilot Uygulama Örneğinin İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim İletişimi ve Planlaması Anabilim Dalı, 27/03/2002
9)  Altaç, Asuman. “İnsan Kaynakları Geliştirme ve Eczacıbaşı Vitra’da Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yönetim ve Organizasyon) Anabilim Dalı, 18/06/1997

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Uysal, Ramazan. Medyada Yapısal Dönüşümler: Dönüşümün bir göstergesi olarak Aşk-ı Memnu romanının TRT ile özel/ticari televizyonlarda değişen sunum ve içerikleri, 2013
2)  Kıyık, Güzin. “Psikolojik Sözleşme Kavramının, Türkiye'de Medya Sektörü Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi ve Analizi", 2011
3)  Küçük, Mestan. “Çevrimiçi Öğrencilerin Öğrenme Biçimi Öğrenme Stratejileri ve Eşzamansız Tartışmalara Katılımları Arasındaki İlişki”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Anabilim Dalı, 09/03/2010
4)  İspir, Burçin. “Bilgi Çağında Dijitalleşme ve Yeni Teknolojiye Uyum: Türkiye Dijital Televizyon Yayıncılığı Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Anabilim Dalı, 24/10/2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Taşcı, D., Küçük, M. & Genç-Kumtepe, E. Support Services and Learning Styles Influencing Interaction in Asynchronous Online Discussions. Educational Media International,47, 39-56.,, 2010
2)  Taşcı, D. “Online Learning Programs as Learning Organizations; A Case Study of Information Management Programs at Anadolu University”, TOJDE, ISNN:1302-6488 Volume:7 Number:3, 07/2006
3)  Taşcı, D. & C.H.Aydın, “Measuring Readiness for e-Learning: Reflections from an Emerging Country” Educational Technology & Society, 8(4) 244-257, ISSN:1436-4522, 2005
4)  Taşcı, D. “Applicability of Total Quality Philosophy in Distance Education Institutions,” Indian Journal of Open Learning, Indira Gandhi National Open University Volume:8, Number:2, India. ISSN: 0971-2690, 1999

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Taşcı, D. “Providing Pedagogical Support to Distance Learners in Virtual Worlds” 2009 AECT International Convertion, Proceedings, Louisville, 2009
2)  Taşcı, D. “Integrating New Management Strategies into Traditional Open and Distance Education”, Proceedings of World Conferance on E-Learning in Corporate, Goverment, Healtheare, and Higher Education (pp.2247-2251) Chesapeake, VA:AACE, 2007
3)  Taşcı, D. & C.H. Aydin “Online Learning Programs as Learning Organizations: A Case Study of the Information Management Program of Anadolu University in Turkey” 2005 AECT International Convention bildiriler kitabı. Orlando, Florida, October, 18-22, 2005
4)  Taşcı, D., S. Ünlü & N. Atabek, "Academic Staff in Communication Faculties in Turkey: Their Profile and Standpoint Regarding the Tractice of Education and Instruction in Their Institutions," 1st International Symposium, Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars, Texas Austin, U.S.A., 19-21 February, 2003
5)  Taşcı, D. & Eroğlu, E. “Stress Sources Affecting the Quality of Organization Communication and an Application for the Instructors of Educational Faculty at Anadolu University in Turkey,” 23 rd. International Stress and Anxiety Research Society Conference, Proceedings, Melbourne, 14-17 July, 2002
6)  Tasci, D., Aydin, C.H., Genc Kumtepe, E., Kumtepe, A.T., Kiyik Kicir, G., & Dincer, G.D. (2015). Analysis of Lifelong Adult Education Through Open and Distance Learning. International Conference: The Future of Education. Florence, Italy.
7)  Tasci, D., Aydin, C.H., Genc Kumtepe, E., Kumtepe, A.T., Kiyik Kicir, G., & Dincer, G.D. (2015). Examining the Factors in Lifelong Open and Distance Learning: Case of Eskisehir. International Conference: The Future of Education. Florence, Italy.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Taşcı, D. Gökalp, E., Genç Kumtepe, E., Kumtepe, A.T. & Toprak, E. Kentin Üniversite Algısı: Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Örneği. Amme İdaresi Dergisi, 44, 131-146., 2011
2)  Taşcı, D. “Complex Systems in Search of New Organizing Approach”, Amme İdaresi Dergisi AİD (Todaie’s Review of Public Administration, Volume:2, No:1, 03/2008
3)  Taşcı, D., E.Eroğlu, “Kurumsal İletişim Kalitesinin Oluşmasında Yöneticilerin Geri Bildirim Verme Becerilerinin Etkisi”, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Cilt:5, Sayı:2, ISSN: 1302-2865, 2008
4)  Taşcı, D. “Yeni Örgütlenme Yaklaşımı Arayışında Kompleks Sistemler”, Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, ISSN:1300-1795, 2008
5)  Taşcı, D., E.Eroğlu, “Yöneticilerin Kişilik Özellikleri İle Kullandıkları İkna ve Etkileme Taktiklerinin Kullanım Sıklığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:17, ISSN: 1307-1796, 09/2007
6)  Taşcı, D., U.Koç, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı-Örgütsel Öğrenme Değerleri İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Görgül Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ISSN: 1303-0876, 2007
7)  Taşcı, D. “21.Yüzyılın Bilimi: Şebekeler Bilimi ve Barabasi’yi Anlamak”, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, ISSN: 1306-6730, 2007
8)  Taşcı D., E.Eroğlu, “İşletmelerin Öğrenen Organizasyon Olma Yolundaki Çabalarının Türkiye’deki Görünümü”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ISSN: 1303-0876, 2004
9)  Taşcı, D. “Yeni Yönetim Anlayışları”, Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, ISSN: 1300-1795, 2002
10)  Taşcı, D., S. Ünlü ve N. Atabek, “Türkiye’deki İletişim Fakültelerinde Öğretim Elemanı Profili,” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Sayı:13, 2002
11)  Taşcı, D., S. Ünlü ve N. Atabek, “İletişim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Fakültelerindeki Eğitim-Öğretim Ortamı Hakkındaki Görüşleri” Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Sayı: 12, 2002
12)  Taşcı, D. “Yönetim Biliminin Geleceği,” Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Sayı: 35, 2002
13)  Taşcı, D., S. Ünlü ve N. Atabek, “Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Mezunlarının Mesleki Yaşamları Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, ISSN: 1302-2865, 2000
14)  Taşcı, D., S. Ünlü ve N. Atabek, “Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Mezunlarının Fakültedeki Eğitim Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma,” Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, ISSN: 1302-146X, 1999
15)  Taşcı, D. ve Yalçınkaya, A. (2015). Havayolu Sektöründe Yeni Bir İş Modeli: Bağlı Düşük Maliyetli Havayolu (Airline Within Airline) Modeli Ve AnadoluJet Örneği Bağlamında Bir Karşılaştırma. ESOGÜ İİBF Dergisi. 10(2), 177- 201.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Taşcı, D. Ağlargöz, O. & Gösterişli, M. E. “Stratejik Yönetim Alanında Eğitsel Materyal Geliştirme: Bir Yol Hikâyesi”. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Selçuk Üniversitesi. Konya. 22-24 Mayıs, 2014
2)  Taşcı, D. & Yalçınkaya, A. "Türk Sivil Havacılık Eğitimi Alanında Kurumsal Değişim:1983-2013 Arası Bir Değerlendirme". 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Marmara Üniversitesi, Antalya, Türkiye, 8-10 Mayıs, 2014
3)  Taşcı, D., E.Erdemir, “Kurumlar Nasıl Ortaya Çıkar? Yeni Kurumsal Kurgu Perspektifinden Bir Sosyal İnşa Süreci Olarak Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 1.Örgüt Kuramı Çalıştayı Bildirileri, Başkent Üniversitesi, 12-13, 02/2010
4)  Taşcı, D. ve U.Koç "Komplekslik Kuramının Yönetim ve Organizasyon Alalına Katkıları Nelerdir? Yazın İncelemesi ve Kuramsal Tartışmalar", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, 25-27 Mayıs, 2006
5)  Taşcı, D. ve N.Tokgöz "Akıllı Olmanın Yeni Yolu: Strateji Oluşturma, Türkiye Devlet Üniversitelerinin Stratejilerinin Analizi", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, 25-27 Mayıs, 2006
6)  Tasci, D. ve Umut KOÇ. "Yarının Organizasyonları için Bugünden İpuçları" Kaos ve Karmaşık Sistemler 1.Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu Uluslararası Katılımlı, İstanbul, 12-13 Mayıs, 2006
7)  Taşcı, D., “Milne, Daum, Toshack ve Beşiktaş ‘Kültürü’ ” VIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir, 25-27 Mayıs, 2000
8)  Taşcı, D., “Napolyon Orduları Kurumsallaşabilir miydi?,” VII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 27-28-29 Mayıs, 1999
9)  Taşcı, D. “Personel İnsan Kaynağı’na Nasıl Terfi Etti?,” VI. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi-Bildiriler, Eskişehir, 21-23 Mayıs, 1998
10)  Taşcı, D., N. Uzkesici ve R. Eşkinat, “Ekiplere Dayalı Organizasyon Herşeye Çözüm mü?,” VI. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi-Bildiriler, Eskişehir, 21-23 Mayıs, 1998
11)  Taşcı, D. “Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Uygulanabilirliği,” Dördüncü Ulusal Kalite Kongresi, Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Kalite, Özgeçmişler ve Tebliğler, TÜSİAD-KalDer Yayını, Cilt: 2, Sayfa: 255, İstanbul, 8-9 Kasım, 1995
12)  Taşcı, D. “Bilgisayar Destekli Eğitim Projesinin Başarısında Yönetimin Rolü, Sektörel Yenileşme Süreçlerinin Yönetimi Problemi İçin Bir Örnek Olay,” İkinci Yönetim Kongresi Tebliğler Dergisi, Kuşadası, 1994

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Taşcı, D. “Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ünite 6-7-8, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No:1019, Eskişehir, 2009
2)  Taşçı, D. “Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Kalite Yönetimi. Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi” (Ed.Nuray Gökçek Karaca ve Ahmet Emre Demirci), Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, 2009
3)  Taşcı, D., Gökalp, E., Genç Kumtepe, E., Kumtepe, A.T., Toprak, E., Tosunoğlu, B.T., ve Sürmeli, A. Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı. Fevzi Sürmeli (Ed.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi., 2008
4)  Taşcı, D. “Ağ Tipi Örgütler”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2008
5)  Taşcı, D. “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ünite 5-6-7, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, A.Ü. Yayın No: 1747, AÖF Yayın No:902, Eskişehir, 2007
6)  Taşcı, D., “Yönetici Ünitesi”, Yönetici Sekreterliği, Editör: Yrd.Doç.Dr. Feridun AKYÜREK, A.Ü. Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 419, ss.10-23, Eskişehir, 1994
7)  Taşcı, D., “Yönetim Ünitesi”, Yönetici Sekreterliği, Editör: Yrd.Doç.Dr. Feridun AKYÜREK, A.Ü. Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 419, ss.1-10, Eskişehir, 1994
8)  Taşcı, D., “Türkiye’de Bilgisayar Destekli Eğitimin Yönetimi,” Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 782, Eskişehir,(Doktora tezinden hazırlanmış bir kitaptır), 1994
9)  Taçcı, D. ve Yalçınkaya, A. (2015). "Türkiyede örgütsel sinisizm araştırmalarının genel görünümü". (içinde), (Ed.) Rana Özen Kutanis, TTürkiye'de Örgütsel Davranış Çalışmaları 1, Gazi Kitabevi, Ankara.

Diğer Yayınlar
1)  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Örgüt Kuramı Editörü, 2013
2)  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Kalite Yönetim Sistemleri Editörü, 2013
3)  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Stratejik Yönetim-1, 2013
4)  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Klayve Öğretimi Editörü, 2005
5)  Semra ÜNAL Eğitim Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi Öğeleri ve Uygulamada Karşılaşılan Engeller. KALDER, İstanbul, (Atıf), 2002
6)  Özlem ÖĞÜTVEREN Sürekli İyileştirme Çerçevesinde, Bir Öğretim-Öğrenim Stratejisi: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu. Haberal Eğitim Vakfı, Ankara, (Atıf), 1997
7)  Gülser KÖKSAL Eğitim Sistemine Toplam Kalite Uygulamasının Sağlayacağı Yararlar. KALDER (2. Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması, Ödül Kazanan Makaleler), İstanbul, (Atıf), 1997
8)  Fulya Sarvan ve diğerleri. Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Uygulanabilirliğini İrdeleyen Teorik Bir Yaklaşım. Akdeniz Üniversitesi İİBF Yayını, (Atıf)

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Taşcı, D., İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurumsallaşma, Kurgu Dergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayını Sayı: 17, Eskişehir, 2000
2)  Taşcı, D. ve M. Barkan, Uzaktan Öğretimde Kalite Duyarlılığı, Kurgu Dergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayını Sayı: 16, Eskişehir, 1999
3)  Taşcı, D., Eğitim Toplam Kalite Kavramına Uzak Kalınca, Kurgu Dergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayını Sayı: 15, Eskişehir, 1998
4)  Taşcı, D. ve B. Özkara Tepe Yönetim Özelliklerindeki Değişim (500 büyük sanayi işletmesinde bir araştırma), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 5, Eskişehir, 1997
5)  Taşcı, D., Medya Müşterisi “Aslında” Ne İstiyor? Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı, Sayı: 12, İstanbul, 1996
6)  Taşcı, D., Bilgisayar Destekli Eğitim Projesinin Başarısında Yönetimin Rolü, İstihdam Dergisi, Sayı: 16, Ankara, 05/1994
7)  Taşcı, D., Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi ve Öğretmen Yetiştirme Programı, Kurgu Dergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayını Sayı: 12, Eskişehir, 1994
8)  Taşçı, D., Yönetimde Değişim, Peryön Bülteni, Sayı:4, Temmuz, İstanbul, 1993
9)  Taşçı, D. ve diğerleri, İşletme Stratejisi Yapısı ve Çevresi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Sayfa: 381-414, Eskişehir, 06/1989
10)  Taşcı, D. ve diğerleri, Yönetim Bilgi Sistemleri Artema A.Ş. Örneğin, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, Eskişehir, 1988

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Stratejik Havayolu İşbirliklerin Sinerjisi, 2013
2)  Eskişehir'de Yaşam Boyu Öğrenme Başlığı Alında Yetişkin Eğitiminin Analizi, 2013
3)  Eskişehir İlinde Yaşayan Kırım Tatar Türk'lerinin Müzik Kültürü, 2013
4)  Tymbris'in Dansı, 2013
5)  Psikolojik Sözleşme Kavramının, Türkiye'de Medya Sektörü Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi ve Analizi, 2013
6)  Klasik Türk Musikisi'nde Unutulmaya Yüz Tutan ve Günümüzde Artık Kullanılmayan Makamların Tespit Edilip, Araştırılarak Tekrar Sanat Camiasına Kazandırılması, 2011
7)  Anadolu Üniversitesinin Eskişehir'e Etkileri ve Şehrin Üniversiteyi Algılayışı. BAP. No: 073623, 2009
8)  İşletmelerin Öğrenen Organizasyon Olma Yolundaki Çabalarının Türkiye’deki Görünümü, BAP, 2004

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Personel Yöneticileri Derneği
2)  Türkiye Bilişim Derneği

Başarı ve Ödüller
1)  University of Florida, English Language Institute, Academic Excellence, Fall, 2000
2)  University of Florida, English Language Institute, Jayne C. Harder Memorial Scholarship Award, 2000

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Bitirme Tezi – I, 1998 - 2001
2)  Araştırma Yöntemleri, 1999 - 2003
3)  Araştırma Yöntemleri, 2001 - 2003
4)  Bitirme Tezi -II, 2002 - 2005
5)  İnsan Kaynakları Araştırmaları, 2002 - 2003
6)  Seminer, 2002 - 2004
7)  Yönetim Bilimi, 2002 - 2015
8)  Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, 2002 - 2015
9)  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2003 - 2004
10)  Toplam Kalite Yönetimi, 2003 - 2007
11)  Bitirme Tezi – I, 2004 - 2005
12)  İnsan Kaynakları Geliştirme, 2004 - 2009
13)  İnsan Kaynakları Yönetimi, 2004 - 2015
14)  Yönetimde Postmodern Yaklaşımlar, 2004 - 2015
15)  Bitirme Çalışması I, 2005 - 2013
16)  Bitirme Çalışması II, 2005 - 2013
17)  Tez, 2005 - 2015
18)  Yönetimde Yeni Eğilimler, 2005 - 2015
19)  İletişimde Sistem Yaklaşımı, 2008 - 2009
20)  Performans Değerlendirme, 2008 - 2009
21)  Uzaktan Öğretim Çalışanlarının Yetiştirilmesi, 2010 - 2012
22)  Uzmanlık Alan Dersi, 2010 - 2015
23)  Dönem Projesi, 2011 - 2015
24)  Örgütsel İletişimin Yönetimi, 2011 - 2012
25)  Stratejik Yönetim, 2011 - 2013
26)  Yönetsel Vizyon Oluşturma, 2012 - 2013
27)  Proje Geliştirme, 2013 - 2015
28)  Proje Yönetimi, 2013 - 2014
29)  Stratejik İletişim Yönetimi, 2013 - 2015
30)  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, 2014 - 2015

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : SHY891
2)  Pazartesi Saat 10:00-12:45 : SHY539 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
3)  Pazartesi Saat 13:00-17:45 : USH901 Uzmanlık Alan Dersi
4)  Salı Saat 08:00-08:45 : İLT890 Tez
5)  Salı Saat 09:00-11:45 : UİŞ701 Uzmanlık Alan Dersi
6)  Salı Saat 14:00-16:45 : İLT523 Yönetimde Postmodern Yaklaşımlar
7)  Çarşamba Saat 08:00-08:45 : İLT790 Tez
8)  Çarşamba Saat 09:00-11:45 : İLT641 Stratejik İletişim Yönetimi
9)  Perşembe Saat 08:00-08:45 : SHY890 Tez
10)  Perşembe Saat 09:00-11:45 : İLT301 Yönetim Bilimi
11)  Cuma Saat 08:00-08:45 : İŞL790 Tez
12)  Cuma Saat 09:00-11:45 : İŞL301 İnsan Kaynakları Yönetimi
13)  Cuma Saat 19:00-21:45 : EİK501 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi