Profesör Doktor Erdem Ahmet ALBEK
E-Mail: ealbek@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ealbek/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİ EYLÜL KAMPÜSÜ 26470 ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 6405
Faks:+90 (222) 323 9501
Fakülte:Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı:Çevre Bilimleri
İlgi Alanları:Su Kirliliği ve Kontrolu Çevre Modelleme Havza Yönetimi

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Hasan Ali Yücel İlkokulu, İstanbul, 1972, 01/01/1920
Ortaokul:  Sankt Georg Avusturya Lisesi, İstanbul, 1976, 01/01/1920
Lise:  Sankt Georg Avusturya Lisesi, İstanbul, 1980, 01/01/1984
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 08/07/1984, 01/01/1920
Yüksek Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 13/02/1987, 01/01/1920
Doktora:  Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 01/07/1994, 01/01/1920

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilzce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel
2)  Almanca: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Çevre Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 11/04/1995
Doçent:  Çevre Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 11/08/2004
Profesör:  Çevre Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 29/06/2010

İdari Görevler
1)  Bölüm Başkan Yrd. Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 1998 - 2004

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Albek, Erdem. "Marmara Denizinin Nümerik Bir Modeli". Boğaziçi Üniversitesi, 13/02/1987, 13/02/1987

Doktora Tezleri
1)  Albek, Erdem. "Yakın Kıyı Bölgesinde Kıyıya Dik Akıntıların Modellenmesi". Boğaziçi Üniversitesi, 01/07/1994, 01/07/1994

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Karakurt, B. “Türkiye Akarsularında Debi, pH, Alkalinite ve Sülfatta Yıllar Boyu Eğilimlerin İzlenmesi”, Anadolu Üniversitesi, 2003
2)  Göncü, Serdar. "Seydi Suyu'nda Azot ve Fosfor Döngüsünün Modellenmesi". Anadolu Üniversitesi, 2001, 01/01/1920

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Göncü, S., Albek, E. ,"Modeling Climate Change Effects on Streams and Reservoirs with HSPF, Water Resources Management, 24-4, 707 - 726, 2010, 2010
2)  Albek M., Albek E. ,"Stream Temperature Trends in Turkey", Clean-Soil Air Water, 37-2, 142-149, 2009, 2009
3)  Göncü S., Albek E.,"Modeling Climate Change Impacts on Suspended And Dissolved Water Quality Constituents in Watersheds", Fresenius Environmental Bulletin, 17-9B, 1501-1510, 2008, 2008
4)  Göncü, S. ve Albek, E., “Modeling the effects of climate change on different land uses”, Water Sci. and Tech., 56 (1) 1131-138, 2007, 2007
5)  Albek, E., Albek, M., Göncü, S., Gence S., “Seasonal Water Quality versus Flow Relationships in a Small Regulated Stream”, International Journal of Environment and Pollution (IJEP), 26 (4), 408-426, 2006, 2006
6)  Albek, M., Ogutveren, U.B., Albek, E., “An Application of Sediment Transport Modeling as a Tool of Watershed Management”, Fresenius Environmental Bulletin, Vol 14 (12a)., 2005
7)  Albek, M., Oğütveren U.B. ve Albek, E., “Hydrological Modeling of Seydi Suyu Watershed (Turkey) with HSPF,” Journal of Hydrology,285, 260-271, (2004)., 2004
8)  Albek, E., “Estimation of Point and Diffuse Contaminant Loads to Streams by Non-parametric Regression Analysis of Monitoring Data,” Water Air Soil Poll.,147, 229-243, (2003), 2003
9)  Albek, E., “Identification of the Different Sources of Chlorides in Streams by Regression Analysis Using Chloride-Discharge Relationships,” Water Environ. Res., 71 (7), 1310-1319 (1999), 1999
10)  Kıran, N., Yenigün, O., Albek, E. ve Börekçi, O., “Wind-Induced Circulations of the Black Sea,” Water Sci. Tech., 32 (7), 87-93 (1996), 1996

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Albek, E.,"Correlation between Precipitation at two Stations in Turkey and NAO/MO Indices", 20th Annual Conference of The International Environmetrics Society, a Section of the ISI and GRASPA Conference, Bologna, Italy 2009, 2009
2)  Albek, E., ve Göncü, S. “Modeling of Evapotranspiration from Forested Watersheds Using HSPF”, Third International Conference On Climate and Water, Helsinki, Finland, 3-6 September 2007, 2007
3)  Göncü, S. ve Albek, E., “Advantages and Disadvantages of Using WinHSPF for Climate Change Studies on Watersheds”, Third International Conference On Climate and Water, Helsinki, Finland, 3-6 September 2007, 2007
4)  Göncü, S. ve Albek, E., “Modeling the Impacts of Climate Change on the Water Quality of Watersheds”, 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Sevilla, Spain, 10-14 October 2007, 2007
5)  Albek, E. “Comparison of Two Regression Techniques for the Estimation of Contaminant Loadings to Streams” Proc. 14th IASTED Int. Conference on Applied Simulation and Modelling, Benalmadena, Spain, 2005
6)  Albek, M. ve Albek, E., “Use of HSPF in Estimating Future Influences of Climate Changes on Watersheds,” Proc. 2nd Int. Conference on River Basin Management, Las Palmas, 55-65, WITPress, Southampton, Boston, 2003
7)  Albek, E. ve Albek, M., “Trend Analysis of Environmental Time Series to Assess Environmental Change: An Application to Thracian Streams,” Int. Symposium on Marine and Inland Pollution Control and Prevention, (Journal of Environmental Protection and Ecology Special Issue içinde basılmıştır.), 196-204, Turkey, 2003
8)  Göncü, S. ve Albek, E., “Modeling the Effects of Diffuse Nitrogen Sources on a Small Stream Using Qual2E,” Proc. 7th Int. Conference on Modelling, Monitoring and Prediction of Water Pollution, Cadiz, 467-476, Spain,, 2003
9)  Albek, M. ve Albek, E., “Predicting the Effects of Climate Change on the Sediment Yield of Watersheds,” Proc. 7th Int. Conference on Diffuse Pollution and Basin Management, Dublin, 2003
10)  Albek, E., “Seasonal and Long-term Trends in Sediment Transport of Turkish Streams,” Proceedings of the MEDCOAST 99- EMECS 99 Joint Conference, Land Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems, Antalya, Vol. I, 49-60, Ankara, 2000
11)  Yenigün, O. ve Albek, E., “Water Quality Modeling of the Marmara Sea,” Proc. of the Int. Symposium on Environmental Management (Environment 87), Vol.II, 1515-1528, İstanbul, 1987

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Albek, E., Albek, M., Göncü, S., Gence,S., “Havza Süreçleri ile İlşkili Olarak Seydi Suyu’nda Su Kalitesinin İzlenmesi”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (1), 73-81, 2004
2)  Albek, E., “Statistical Analysis of Water Quality Trends: An Application to the Porsuk Stream”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2), 281-292, 2002
3)  Yenigün, O. ve Albek, E., “Two-Dimentional, Two-Layer Hydrodynamical Model of the Marmara Sea”, Doğa Dergisi, 14 (1), 23-28, 1990

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Albek, E., Albek, M., Gence, S. Ve Göncü, S., “Seydi Suyunda Su Kalitesinin İzlenmesi ve Modellenmesi”, 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Poster Bildiri, 290-293, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2000
2)  Albek, E., “Türkiye Akarsularında Klorür Derişimlerinin Mevsimsel Bazda Yıllar Boyu Değişimleri”, 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, 133-140, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2000
3)  Albek, E. ve Göncü, S., “Türkiye Akarsularında Çözünmüş Katı Maddelerin Kaynaklarının Matematiksel Modeller Kullanılarak Belirlenmesi”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Cilt-I, 331-342, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, 1999
4)  Albek, E., “Su Kirlenmesinde Yaygın Kaynakların İncelenmesi İçin Bilgisayar Modellerinin Kullanımı”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, Cilt-I, 1-10, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, 1997
5)  Börekçi, O. ve Albek, E., “Dalga Etkisiyle Oluşan Kıyıya Dik Akıntılar: Sınır Tabakalı Çözüm”, 1. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 25-28, Samsun, 1996
6)  Albek, E., “Akyaka Beldesi Kıyı Şeridinde Bazı Yapıların ve Uygulamaların Çevreye Etkileri”, Gökova Körfezi Çevre Sorunları ve Çevre Yönetimi Sempozyumu, 1-12, Ören, 1994
7)  Börekçi, O. ve Albek, E., “Deniz Yüzeyinde Bir Petrol Tabakasının Davranışının Modellenmesi ve Marmara Denizine Uyarlanması”, İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı II. Sempozyumu, 149-160, İstanbul, 1990
8)  . Albek, E. ve Yenigün O., “Marmara Denizi Akıntılarının Modellenmesi”, Çevre’86 Sempozyumu, 1-10, İzmir, 1986

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Albek, E., “Otel ve Çevre”, Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri, ed. P. Çakır, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1380, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 747, Ünite: 14, 296-311, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2002

Diğer Yayınlar
1)  Börekçi, O.S., ve Albek, E., “Modelling Cross-Shore Currents in the Surf Zone”, The Second Course on Coastal Engineering, ed. Y. Yüksel, 87-115, Yıldız Technical University Institute for Graduate Studies in Sciences and Technology, İstanbul, 1994

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Türkiye Akarsularında Askıda Katı Madde Derişimlerinin Yıllar Boyu İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi , 030257, Proje Yöneticisi, 2004
2)  Seydi Suyu Havzasında Su Kalitesinin Gözlemlenmesi, Hidrolojik Çevrimin ve Havza Su Kalitesinin Modellenmesi, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 980203, Proje Yöneticisi, 2001
3)  Seydi Suyu’nda Azot ve Fosfor Döngüsünün Modellenmesi, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Projesi, 000228, Proje Yöneticisi, 2001
4)  Doğal Su Sistemlerinde Su Kirliliğinin Bilgisayar Modelleri Kullanılarak Araştırılması ve Bu Modellerin Eskişehir Bölgesi Akarsularına (Porsuk Çayı, Seydi Suyu) Uyarlanması, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 1997
5)  Numerical Model Studies of the Coastal and Marine Processes in the Turkish Northern Seas and Straits, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 90HA041, Proje Araştırmacısı, 1993
6)  Marmara Denizi Su Kalitesi Modellenmesi, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 87Y0026, Proje Araştırmacısı, 1987
7)  Marmara Bölgesi Çevre Kirliliği Envanter Çalışması ve Danışmanlık Hizmetleri Projesi, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği için Hazırlanan Proje, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, Proje Araştırmacısı, 1987

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  International Water Association (IWA), İngiltere