Profesör Doktor Erdal DAĞTAŞ
E-Mail: edagtas@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~edagtas/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:TC
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ YUNUSEMRE KAMPÜSÜ 26470 ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 5269
Faks:+90 (222) 320 4520
Fakülte:İletişim Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Basın ve Yayın
Ana Bilim Dalı:Genel Gazetecilik
Bilim Kolu:Basın Kuramları
İlgi Alanları:Kitle iletişim kuramları (liberal-çoğulcu ve eleştirel kuramlar), medyanın ekonomi politiği, medya sosyolojisi, medyada toplumsal hareketler ve gazetecilik çalışmaları

Öğrenim Durumu
Lisans:  Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü, Eskişehir, 23/06/1995
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın ve Yayın Anabilim Dalı, Eskişehir, 05/03/1998
Doktora:  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Ankara, 16/05/2005

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü, Anadolu Üniversitesi, 12/09/2005
Doçent:  İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü, Anadolu Üniversitesi, 06/01/2009
Profesör:  İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü, Anadolu Üniversitesi, 10/02/2015

İdari Görevler
1)  Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi, 19/11/2008 - 21/07/2010

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Dağtaş, Erdal. "Küreselleşmeye Uyum Sürecinde Türk Basınının Yurttaşlık Haklarına Yaklaşımı". Anadolu Üniversitesi, 05/03/1998

Doktora Tezleri
1)  Dağtaş, Erdal. "Türkiye'de Magazin Basını ve Habercilik Anlayışı: Magazin Eklerinin Sektör ve Metin Analizi". Ankara Üniversitesi, 16/05/2005

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Pınar, Lütfü. “Türkiye’de Anayasa Referandumları ve Basın: 1961, 1982 Anayasaları İle 2010 Anayasa Değişiklik Paketi Referandumlarının Türkiye Basınındaki Sunumunun Karşılaştırmalı Çözümlemesi. Anadolu Üniversitesi, 23/06/2016
2)  Aydın, Nursen. "Eskişehir'deki Yerel Magazin Basınının Ekonomi Politiği: Follow ve Motto Dergileri Örnekleri". Anadolu Üniversitesi, 26/05/2016
3)  Yıldız, Mehmet Emir. "Türkiye'de Popüler Bilim Dergilerinin Eleştirel Ekonomi Politik Çözümlemesi: Bilim ve Teknik ile Popular Science Örnekleri". Anadolu Üniversitesi, 15/06/2015
4)  Yıldırım, Ozan."İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri: Üniversite Gençliği Üzerine Bir Alan Araştırması". Anadolu Üniversitesi, 19/06/2014
5)  Duran, Evren. "Türk Basınında Siyasal Yanlılık: '1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı' Örnek Olayı Çerçevesinde Liberal, Milliyetçi Muhafazakâr ve Sol Basını Temsilen Seçilen Gazetelerin Sunumlarının Karşılaştırmalı İçerik Çözümlemesi". Anadolu Üniversitesi, 17/02/2011

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Okuroğlu, Mehmet Selahattin. "Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramı: Eskişehir Okulları Ölçeğinde Bir Alan Araştırması". Anadolu Üniversitesi, 20/05/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Dağtaş, E. ve M. E. Yıldız. “İktidar ve Bilim: Popüler Bilimin Ekonomi Politiği Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi”. (“Power and Science: A Literature Evaluation on the Political Economy of Popular Science”), Global Media Journal Turkish Edition, 7(13), Güz/Fall: 28-48, http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/guz2016sayisi.html., 2016
2)  Dağtaş, E. and Ö. Özer. “Public Sphere-Political Advertisement Relationship in Turkey: Analysing Political Advertisements of JDP in General Elections 2011”. Култура/Culture, Number: 11: 7-14, 2015
3)  Dağtaş, E. ve O. Yıldırım. “İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Mikro Alan Araştırması” (“Everyday Life Practices via Internet and Social Networks: A Micro Field Study on Anadolu University Youth”),Yeni Medya Çalışmaları Özel Sayısı, Folklor/Edebiyat Dergisi, 83(3): 149-180, 2015
4)  Dağtaş, E. ve M. E. Yıldız. “Türkiye’de ‘İzleyicinin Metalaşması’: Televizyon Dizilerinin Sosyal Reyting Ölçümlerinin Eleştirel Ekonomi Politiği” (“Commodification of Audiences” in Turkey: Critical Political Economy Analysis of the Social Rate Measurement of Television Series), Global Media Journal Turkish Edition, 5(10), Bahar/Spring, pp. 120-142, http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/makaleler/GMJ_10._sayi_bahar_2015/pdf/6-DagtasYildiz.pdf, 2015
5)  Dağtaş, E. and F. Adıyaman. "Civil Society, Referendums and the Media in Turkey: A Comparative Analysis of the Representation of the Referendum Rallies Relating the Constitutional Amendment in 1982 and the Constitutional Amendment Package in 2010". Mediterranean Journal of Social Sciences. Volume 4, Number 9, October: 780-786, 2013
6)  Dağtaş, E. and M. S. Okuroğlu. “Consideration of Magazine Contents and Celebrities as a Cognitive Category Reproduced by Media Monopolies: A Theoretical Approach for Applying Formal Pragmatics in the Globalization of the Late Modernism”. Journal of Globalization Studies, Volume 3, Number 2, November, (Indexed in Ulrich’s Periodicals Directory): 113-138, 2012

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Dağtaş, E. and N. Aydın. "Political Economy of Local Magazine Press in Eskişehir: Examples of Follow and Motto Magazines" (Eskişehir'deki Yerel Magazin Basınının Ekonomi Politiği: Follow ve Motto Dergileri Örnekleri). International Social and Humanity Sciences Conference. February 4-7, Barcelona, Spain., 2016
2)  Dağtaş, B. and E. Dağtaş. "A Critical Evaluation of the Commodification of the Child-Play Relationship: The Analysis of the Online Publicities of the Child Activities of the Shopping Malls of Eskişehir Neoplus Outlet and Espark" ("Çocuk-Oyun İlişkisinin Metalaşması Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Eskişehir Neoplus Outlet ve Espark Alışveriş Merkezlerindeki Çocuk Etkinliklerinin Çevrimiçi Duyurumlarının Çözümlenmesi"). International Play and Toy Congress, May 7-8, Erzurum, Turkey, pp.289-305, 2015
3)  Dağtaş, E. and Ö. Özer. "Public Sphere-Political Advertisement Relationship in Turkey: Analysing Political Advertisements of JDP in General Elections, 2011". ("Türkiye’de Kamusal Alan-Siyasal Reklam İlişkisi: 2011 Genel Seçimleri’nde AKP’nin Siyasal Reklamlarının Çözümlenmesi"). Second International CCCS Conference "Media: Theory and Practice". September 4-6, Skopje, Macedonia, 2014
4)  Dağtaş, E. and F. Adıyaman. "Civil Society, Referendums and the Media in Turkey: A Comparative Analysis of the Representation of the Referendum Rallies Relating the Constitutional Amendment in 1982 and the Constitutional Amendment Package in 2010”. ICHSS 2013, 3rd International Conference on Human and Social Sciences. September 20-22, Rome, Italy, Volume 4, pp. 780-786, 2013
5)  Dağtaş, E. "Popular Culture and Historical Comic Book: Kara Orkun (Black Orkun) Example". ("Popüler Kültür ve Tarihi Çizgi Roman: Kara Orkun Örneği"). The Second International Conference of European Popular Culture Association (EPCA). EUPOP 2013, International Institute for Popular Culture (IIPC), University of Turku. July 31-August 2, Turku, Finland, 2013
6)  Dağtaş, E. and E. T. Çoban. "An Assessment of Syndicalist Movements in Turkey and the Presentation in the Press: The Sample Case of the Strike Decision of Hava-İş Union". ("Türkiye’deki Sendikal Hareketlerin Değerlendirilmesi ve Basındaki Sunumu: Hava-İş Sendikası Grev Kararı Örnek Olayı"). "18th International Scientific Conference-Society and Technology 2011". June 28-30, Lovran, Croatia, pp. 603-610, 2011
7)  Dağtaş, E. and M. S. Okuroğlu. "Analysis of Media Uniformity in the Frame of Globalization via Magazine Contents: CNN, Hürriyet and Izvestiya Networks as Monopolized Samples". ("Küreselleşme Çerçevesinde Medya Ortamındaki Tektipleşmenin Magazin İçerikleri Üzerinden Analizi: Tekelleşmiş CNN, Hürriyet ve Izvestiya Haber Ağları Örnekleri"). Second International Scientific Congress “Globalistics-2011”. May 19-21, Moscow, Russia, 2011
8)  Dağtaş, E. "Evaluating Advertorial News Through the Magazine Supplements of Turkish Press in Terms of Critical Political Economy". ("Türk Basınının Magazin Eklerinde Yer Alan Reklam Haberlerin Eleştirel Ekonomi Politik Yaklaşım Çerçevesinde Değerlendirilmesi"). Media Asia 2010. The Asian Conference on Media and Mass Communication. October 28-30, Osaka, Japan, pp. 539-551, 2010
9)  Dağtaş, E. "Structural Bias in Media: The Presentation of USA-Iraq War in Turkish Media". ("Medyada Yapısal Yanlılık: ABD-Irak Savaşı’nın Türk Basınındaki Sunumu"). First International Conference on Language, Literature and Cultural Studies. "The Said and the Unsaid". University of Vlora Faculty of Humanities Department of Foreign Languages. September 11-13, Vlore, Albania, 2010
10)  Dağtaş, E. "Uniformity of Media in Turkey: Tabloid Journalism Accompanied by Racy Popular Culture". ("Türkiye’de Tektipleşen Medya Ortamı: Magazin Rüzgârları Eşliğinde Magazinleşen Haberler"). Fifth International Congress on Culture and Development (5. Uluslararası Kültür ve Kalkınma Kongresi). Havana International Conference Center. June 11-14, Havana, Cuba, 2007
11)  Dağtaş, E. "The Great İstanbul Meeting: The Presentation of the 2004 Anti-NATO Demonstrations on Turkish Media". ("Büyük İstanbul Buluşması: 2004 NATO Karşıtı Hareketlerin Türkiye Basınındaki Sunumu"). 5th International Conference on Communication and Mass Media. Athens Institute For Education and Research. May 21-22, Athens, Greece, International Dimensions of Mass Media Research. Edited by Yorgo Pasadeos, ISBN: 978-960-6672-28-6, pp. 283-296, 2007
12)  Dağtaş, E. "A Case Study from Eskişehir Local Press in the Representation Axis of Citizens Demand: 'Midas Newspaper'". ("Yurttaş Taleplerinin Temsiliyeti Ekseninde Eskişehir Yerel Basınından Bir Örnek: 'Midas Gazetesi'") New Media and Interactivity International Conference. November 1-3, İstanbul, Turkey, pp. 173-186, 2006
13)  Dağtaş, E. and L. Yaylagül. "The Intensions of Rising from the Media Ownership to Premiership: The Case Study of Cem Uzan and His Young Party Experience". (“Medya Patronluğundan Başbakanlığa Yükselme İstekleri: Cem Uzan ve Genç Parti Örnek Olayı”) 2nd International Symposium. Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars. March 17-19, İstanbul, Turkey, Volume 1, pp. 479-493, 2004

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Dağtaş, E. ve N. Aydın. “Eskişehir’deki Yerel Magazin Basınının Ekonomi Politiği: Follow ve Motto Dergileri Örnekleri”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 25, Haziran, ss.117-139, 2016
2)  Dağtaş, E. ve M. E. Yıldız. “Türkiye’de Popüler Bilim Dergilerinin Eleştirel Ekonomi Politik Çözümlemesi: ‘Bilim ve Teknik’ ile ‘Popular Science’ Örnekleri”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Aralık, ss. 56-86, 2015
3)  Dağtaş, E. ve M. S. Okuroğlu. “Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Akşam ve Hürriyet Gazetelerinin Magazin Ekleri Örnekleri”. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi İletişim Araştırmaları Dergisi. 2008 6 (2), ss. 9-48, 2012
4)  Dağtaş, E. "Üniversite Sanayi İşbirliği Perspektifinden Türkiye'deki İletişim Eğitimine İlişkin Bir Değerlendirme". Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı: 15, Haziran, ss. 32-48, 2011
5)  Dağtaş, E. ve M. S. Okuroğlu. “Türkiye Sağında Siyasal İslamın Yükselişi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Öncesinde Saadet Partisi'nin Söyleminin Yaygın Basındaki Analizi”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı: 12, ss. 121-173, 2009
6)  Dağtaş, E. ve B. Dağtaş. "Eskişehir Kent Basını ve Gazeteciliği Üzerine Bir Profil Denemesi: Gazetecilerin Kent Basınına İlişkin Tutumları". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi. Sayı: 6, Yaz, ss. 9-46, 2007
7)  Dağtaş, B. ve E. Dağtaş. "Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak 'Cumartesi Anneleri' Eylemlerinin Türkiye Basınındaki Sunumu". Kültür ve İletişim Dergisi. (10/1), Kış, ss. 71-104, 2007
8)  Dağtaş, E. ve V. Kayador. “Ağca Tahliyesi’nin Türkiye Yazılı Basınındaki Yansımaları”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı: 5, ss. 133-175, 2006
9)  Dağtaş, E. ve B. Dağtaş."Tüketim Kültürü, Yaşam Tarzları, Boş Zamanlar ve Medya Üzerine Bir Literatür Taraması". Eğitim Bilim Toplum Dergisi. Cilt: 4, Sayı: 14, Bahar, ss. 4-31, 2006
10)  Dağtaş, E. "Magazin Eklerinde Tüketim Kültürünün İzdüşümleri Üzerine Bir Değerlendirme". İletişim Dergisi. Sayı: 21, Yaz-Güz, ss. 125-168, 2005
11)  Özer, Ö. ve E. Dağtaş. “Haber Söylemi: 11 Nisan 2001 Tandoğan Meydanı'ndaki ‘Esnaf Toplanması’nın Medyadaki Sunumu (II. Bölüm)”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı: XVII, ss. 165-187, 2003
12)  Özer, Ö. ve E. Dağtaş. “Haber Söylemi: 11 Nisan 2001 Tandoğan Meydanı'ndaki ‘Esnaf Toplanması’nın Medyadaki Sunumu (I. Bölüm)”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı: XVI, ss. 281-307, 2003
13)  Dağtaş, E. “Gazetecilik Eğitiminde Kuram ve Uygulama İkilemi: Türkiye’deki İletişim Fakülteleri Üzerine Bir Araştırma”. İletişim Dergisi. Sayı: 17, Bahar, ss. 143-200, 2003
14)  Dağtaş, E. “Basında Ortaya Çıkan Yeni İletişim Teknolojilerinin Okuyucular Üzerindeki Etkileri”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı: XIV, ss. 253-280, 2002
15)  Dağtaş, E. “Küreselleşme ve Yeni Kimlik Politikaları Çerçevesinde Mikro-Milliyetçiliğin Yükselişi”. İletişim Dergisi. Sayı: 12, Kış, ss. 101-125, 2001
16)  Dağtaş, E. “Türkiye'de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Öncesinde Sivil Toplum, Yurttaşlık Hakları ve Yazılı Basın”. Selçuk İletişim Dergisi. Sayı: 3, Temmuz, ss. 58-67, 2000
17)  Dağtaş, E. “Beyaz Otel Romanının Post-Modern Edebiyat Çerçevesinde Çözümlenmesi”. İletişim Dergisi. Sayı: 8, Kış, ss. 95-115, 2000
18)  Dağtaş, E. “Yeni Sağ ve Yeni Sol İdeolojilerde Sivil Toplum, Medya ve Demokrasi”. İletişim Dergisi. Sayı: 3, Yaz, ss. 37-59, 1999
19)  Dağtaş, E. ve G. Derelioğlu. “Geleneksel Yayıncılığa Alternatif Bir Medya Modeli Olarak İnternet Yayıncılığının Konumu ve Önemi”. Kültür ve İletişim Dergisi. (2/2), Yaz, ss. 63-100, 1999
20)  Dağtaş, E. ve S. Kaymas. “Türkiye'de İletişim Eğitimi Üzerine Öneriler”. Kültür ve İletişim Dergisi. (1/2), Yaz, ss. 93-110, 1998
21)  Dağtaş, E. ve G. Derelioğlu. “Uzaktan Eğitim Sürecinde Yeni Model Arayışları: Sanal Eğitim ve İnternet Üniversiteleri Örneği”. Uzaktan Eğitim Dergisi. Yaz, ss. 59-72, 1998

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Dağtaş, E. ve M. S. Okuroğlu. "Türkiye Sağında Siyasal İslamın Yükselişi: 29 Mart Yerel Seçimleri Öncesinde Saadet Partisi'nin Basındaki Yer Alışının Analizi". Karaburun Bilim Kongresi. ("80'den Sonra..."), Karaburun/Mordoğan-İzmir, 3-6 Eylül, 2009
2)  Dağtaş, E. "İnternet, Katılımcı Demokrasi ve Yurttaşlık Hakları". XII. "Türkiye'de İnternet" Konferansı. "BİLGİ TOPLUMUNA DOĞRU". Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara, (Edt.) Mustafa Akgül vd., ss. 254-266, 8-10 Kasım, 2007
3)  Dağtaş, E. ve Ö. Özer. "Bilimsel Üretim Alanında Bilim-Sermaye İşbirliği ya da Bilim-Halk Yakınlığı: İletişim Araştırmalarının Açılımları". Karaburun Bilim Kongresi. ("Bilimsel Üretim Süreci Toplumsal ve Kurumsal Biçimleri"), Karaburun-İzmir, 7-9 Eylül, 2007
4)  Dağtaş, E. "Medya-Sermaye-Üniversite İlişkileri: Türkiye'de İletişim Alanındaki Bilimsel Çalışmaların Konumu ve İktidarın Gücü". Karaburun Bilim Kongresi. ("Bilim ve İktidar"), Karaburun-İzmir, 8-10 Eylül, 2006
5)  Dağtaş, E., L. Yaylagül ve F. Küçükkurt. “Küreselleşme Sürecinin Türkiye Film Dağıtımına Etkileri”. Bahçeşehir Üniversitesi. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-VI. “Tarih ve Seyir”. 24-26 Haziran, 2004
6)  Dağtaş, E., L. Yaylagül ve F. Küçükkurt. “Türkiye’de İç Göç Filmlerinde Kadın ve Tüketim Kültürü”. Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (1-4 Mart 2004). Birinci Cilt. Ağustos, ss. 385-393, 2004
7)  Dağtaş, E. “Türkiye’de Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzlarının Magazin Dergileri Dolayımıyla Yeniden Üretilmesi”. 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 3-5 Aralık, Ankara. Oturum 61 / Tüketim Kültürü ve Farklılaşması, 2003
8)  Becerikli, S. Y. ve E. Dağtaş. “Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Cumartesi Annelerinin Basında Yer Alışlarına İlişkin Bir Değerlendirme”. I. Ulusal İletişim Sempozyumu. 3-5 Mayıs, Ankara. 15. Oturum / Haber İncelemeleri II, ss. 227-247, 2000
9)  Dağtaş, E. “Küreselleşme ve Yeni Kimlik Politikaları Çerçevesinde Dünyada Mikro-Milliyetçiliğin Yükselişi”. 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 17-19 Kasım, Ankara. Oturum 35/ Azınlıklar: Haklar ve Kimlikler, 1999

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Dağtaş, E. ve M. E. Yıldız. “Grevler ve Sosyal Ağlar: Olanaklar ve Zorlukların “Metal Fırtına” Direnişi Üzerinden Değerlendirilmesi”. İçinde Özgürleşmenin Yolları. Sınıf ve Kimlik Eksenli Toplumsal Hareketlerin Medyadaki Yansımaları. (Der.) Erdal Dağtaş. Ankara: Ütopya Yayınevi: 86-122, 2016
2)  Dağtaş, E. “Giriş: Sınıfsaldan Kimlik Eksenli Toplumsal Hareketlere ve Medyaya İlişkin Genel Bir Değerlendirme”. İçinde Özgürleşmenin Yolları. Sınıf ve Kimlik Eksenli Toplumsal Hareketlerin Medyadaki Yansımaları. (Der.) Erdal Dağtaş. Ankara: Ütopya Yayınevi: 9-26, 2016
3)  Dağtaş, E. (Der.). Özgürleşmenin Yolları. Sınıf ve Kimlik Eksenli Toplumsal Hareketlerin Medyadaki Yansımaları. Ankara: Ütopya Yayınevi, 2016
4)  Dağtaş, E. ve E. Duran. “ ‘Olaylı 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı’ Örneğinde Dönemin Türkiye Basınında Siyasal Yanlılık Sorunu” . İçinde MASUMDULAR. 1970’li Yıllardaki Önemli Siyasal Olayların Basındaki Yansımaları. (Edt.) Ömer Özer. Konya: Litaratürk Yayınevi: 391-444, 2014
5)  Dağtaş, E. ve K. Ateşgöz. “1978’in Kara ve Kanlı Kışı: ‘Maraş Katliamı’na İlişkin Cumhuriyet ve Tercüman Gazetelerinin Yaklaşımı”. İçinde MASUMDULAR. 1970’li Yıllardaki Önemli Siyasal Olayların Basındaki Yansımaları. (Edt.) Ömer Özer. Konya: Litaratürk Yayınevi: 505-556, 2014
6)  Dağtaş, E. Kamusal Alan ve Medya-Münevver Karabulut Cinayetinin Basındaki Yansımaları. Ankara: Ütopya Yayınevi, 2014
7)  Dağtaş, E. (Edt.). Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, 2013
8)  Dağtaş, E. "Medyada Sahiplik Sorunu ve Tekelleşme Eğilimleri". (İçinde) Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği. (Edt.) Erdal Dağtaş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, ss. 30-58, 2013
9)  Dağtaş, E. "Televizyon ve Reklam". (İçinde) Medya ve Reklam. (Edt.) Banu Dağtaş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, ss. 88-115, 2013
10)  Dağtaş, E. "Küreselleşme, Sivil Toplum ve Medya". (İçinde) Medya Siyaset Kültür. (Edt.) Ömer Özer. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, ss. 60-90, 2013
11)  Dağtaş, E. "Kamusal Alan ve Medya". (İçinde) Medya Siyaset Kültür. (Edt.) Ömer Özer. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, ss. 34-59, 2013
12)  Dağtaş, E. (Der.). Küreselleşme, Medya, Toplum. Türkiye'de Geleneksel-Yeni Medya ve Mekânlar Üzerine Okumalar. Ankara: BirGün Kitap Yayınları, 2012
13)  Dağtaş, E. ve Ö. Özer. "Kamusal-Özel Alan ve Medya: 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Paketi Hakkındaki Referandumla İlgili Olarak Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman Gazetelerinde Yapılan Tartışmalar". (İçinde) Haberi Eleştirmek. Araştırma Alanlarına Göre Eleştirel Haber Çalışmaları. (Edt.) Ömer Özer. Konya: Literatürk Yayınevi, ss. 53-119, 2012
14)  Özer, Ö. ve E. Dağtaş. Popüler Kültürün Hâkimiyeti. Bir Türkiye Hikâyesi. Konya: Literatürk Yayınevi, 2011
15)  Dağtaş, E. “Popüler Kültür Ürünü Olarak Tarihi Çizgi Romanda Şiddetin Kulanımı: Tercüman Gazetesinde Yayımlanan 'Kara Orkun' Örneğinde Bir Çözümleme”. (İçinde) Medyada Şiddet Kültürü-bu öyküde sen anlatılıyorsun. (Edt.) Ömer Özer. Konya: Literatürk Yayınevi, ss. 229-268, 2010
16)  Dağtaş, E. “Türkiye’de Tektipleşen Medya Ortamı: Magazin Rüzgârları Eşliğinde Magazinleşen Haberler”. (İçinde) Medya ve Popüler Kültür. (Edt.) Enderhan Karakoç. Konya: Literatürk Yayınevi, ss. 155-188, 2009
17)  Dağtaş, E. ve E. Canpolat. "Berlin Duvarı'nın Yıkılışının Türk Basınındaki Sunumu: Cumhuriyet, Sabah ve Zaman Gazeteleri Örnekleri". (İçinde) Sihirli Aynanın Sırları. (Edt.) Erkan Yüksel. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss. 1-24, 2009
18)  Dağtaş, B. ve E. Dağtaş (Der.). Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları. Türkiye Medyasından Örüntüler. Ankara: Ütopya Yayınevi, 2009
19)  Dağtaş, E. ve M. Yıldızgörür. “Sembolik Bir Seçkin Olarak Ertuğrul Özkök’ün Düşüncelerindeki Kırılmaların Dönemin Popüler Kültürü Çerçevesinde Değerlendirilmesi”. (İçinde) Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji. (Der.) Levent Yaylagül ve Nilüfer Korkmaz. Ankara: Dipnot Yayınevi, ss. 213-267, 2008
20)  Dağtaş, E. (Der.). Türkiye'de Sivil İtaatsizlik, Toplumsal Hareketler ve Basın. Ankara: Ütopya Yayınevi, 2008
21)  Dağtaş, E. "Yurttaşlık Haklarının İnşası Ekseninde Eskişehir Yerel Basınından Online (Çevrimiçi) Bir Örnek: Midas Gazetesi". (İçinde) Yeni Medya Çalışmaları. (Der.) Mutlu Binark. Ankara: Dipnot Yayınevi, ss. 97-144, 2007
22)  Yaylagül, L. ve E. Dağtaş. "Akademik Bir Disiplin Olarak İletişim: Tarihsel Materyalist Bir Eleştiri Denemesi". (İçinde) Kitle İletişiminin Ekonomi Politiği. (Der.) Levent Yaylagül, Ankara: Dalbaz Yayıncılık, ss. 327-351, 2006
23)  Dağtaş, E. Türkiye'de Magazin Basını. Ankara: Ütopya Yayınevi, 2006
24)  Dağtaş, E. “Türkiye’deki Medya Ortamında Magazin Kavramı ve Magazinleşme Eğilimleri”. (İçinde) Türkiye’de Kitle İletişimi. (Der.) Nilgün Gürkan. Ankara: Turhan Kitabevi, ss. 131-174, 2004
25)  Atabek, N. ve E. Dağtaş. Kamuoyu ve İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi ESBAV Yayınları, 1998

Diğer Yayınlar
1)  Dağtaş, E. "Medyadaki 'çeşitlenme', özgürlük sağlamıyor...". Vdergi. Sayı: 2, Mart-Nisan, ss.15-16, 2006
2)  Dağtaş, E. “Hemen şimdi ve hep daha fazla tüketim!”. Birgün Gazetesi. (Gençlik Sayfası/Söyleşi), s. 15, 02/12/2005
3)  Dağtaş, E. “Medya ve Kamusal Alan”. Birgün Gazetesi. (Forum Sayfası), s. 12, 28/09/2004
4)  Dağtaş, E. “Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak ‘Cumartesi Anneleri’ ve Basının İlgisizliği”. Birgün Gazetesi. (Forum Sayfası), s. 12, 04/06/2004
5)  Dağtaş, E. “Demokratik ve Meşru Bir Tavır Olarak Sivil İtaatsizlik Kavramı Üzerine Çoksesli Yaklaşımlar”. İletişim Dergisi. Sayı: 9, Bahar, ss. 287-299. (Kitap eleştirisi), 2001
6)  Dağtaş, E. “Siyaset ve İletişim Üzerine Disiplinlerarası Yaklaşım”. İletişim Dergisi. Sayı: 3, Yaz, ss. 249-263.(Kitap eleştirisi), 1999
7)  Dağtaş, E. “Sivil toplumun koşulu özerklik”. Radikal Gazetesi. (Yorum Sayfası), s.17, 26/04/1998
8)  Dağtaş, E. (Çev.). “Ailenin Diğer Üyeleri”. İçinde Ronald G. Cave ve D.A.F. Conochie. Başkalarıyla Yaşayabilmek. Ed.: Sezen Ünlü ve Uğur Demiray. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss. 21-30, 1993

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Dağtaş, E., L. Yaylagül ve F. Küçükkurt. “Küreselleşme Sürecinin Türkiye'deki Film Dağıtımına Etkileri ”. Kurgu Dergisi. Sayı: 21, ss. 25-39, 2005
2)  Dağtaş, E. ve L. Yaylagül. “11 Eylül Saldırısının Türkiye Yazılı Basınındaki Sunumu ”. Kurgu Dergisi. Sayı: 21, ss. 1-23, 2005
3)  Dağtaş, E. “Magazin Eklerinde Yaşam Tarzlarının Yeniden Üretimi (Şamdan, Gala, Starlife ve Dolce)”. Eğitim Dergisi. Popüler Kültür ve Gençlik Özel Sayısı. Sayı: 57, Kasım, ss. 189-195, 2004
4)  Dağtaş, E. “Anlatılan Senin Hikayendir! Kemal Gökhan Gürses’in Zonta-Entel Savaşları…”. Serüven Dergisi. Sayı: 2, Yaz, ss. 54-58, 2004
5)  Dağtaş, E. ve Ö. İşleyen. “Küreselleşme Sürecinde Yoksulluk: Türkiye’de Benimsenen Yeni Sağ Politikalar Çerçevesinde Yoksullaşan/Yoksunlaşan Kitleler”. Mürekkep Dergisi. Sayı: 24-25, ss. 78-106, 2004
6)  Dağtaş, B. ve E. Dağtaş. “Habermas’ın Burjuva Kamusal Alanı Tarifi Çerçevesinde Yazılı Basının Konumu ve Dönüşümü”. Kurgu Dergisi. Sayı: 20, ss. 49-61, 2003
7)  Dağtaş, E. “Antik Çağ’ın Collesium’larından Günümüzün Elektronik Arenalarına Uzanan Şiddet Sorunsalı”. RTÜK İletişim Dergisi. Sayı: 32, Kasım-Aralık, ss. 12-17, 2002
8)  Dağtaş, E. “Yayıncılıkta Kamu Hizmeti Modeli ve Toplumsal Sorumluluk Anlayışı -II”. RTÜK İletişim Dergisi. Sayı: 26, Kasım-Aralık, ss. 19-23, 2001
9)  Dağtaş, E. “Yayıncılıkta Kamu Hizmeti Modeli ve Toplumsal Sorumluluk Anlayışı -I”. RTÜK İletişim Dergisi. Sayı: 25, Eylül-Ekim, ss. 34-37, 2001
10)  Dağtaş, E. “27 Mart Yerel Seçimleri Öncesinde Yazılı Basının Siyasal Tutumu ve Seçim Sonrasına İlişkin Gecikmiş Bir Değerlendirme”. Kurgu Dergisi. Sayı: 18, ss. 157-176, 2001
11)  Dağtaş, E. “Tüketim Kültürü ve Türkiye’deki Medya Ortamında Magazinelleşme Eğilimleri”. RTÜK İletişim Dergisi. Sayı: 18, Temmuz-Ağustos, ss. 19-26, 2000
12)  Dağtaş, E. “Yerel Kültürün Biçimlendirilmesi ve Yerel Basın”. RTÜK İletişim Dergisi. Sayı: 16, Mart-Nisan, ss. 38-41, 2000
13)  Dağtaş, E. “İletişim Kavramının Gelişimi Üzerine Normatif Bir Bakış Açısı: Liberal ve Eleştirel Paradigmanın Düşünsel Açılımları”. Kurgu Dergisi. Sayı: 17, ss. 249- 264, 2000
14)  Dağtaş, E. “On Sekizinci ve On Dokuzuncu Yüzyıllarda Kamusal Alan-Özel Alan İkilemi ve Basının Tarihsel Gelişimi”. Kurgu Dergisi. Sayı: 16, ss. 157-173, 1999
15)  Dağtaş, E. “Yeni Dünya Düzeninde Ulusal ve Yerel Kültürlerin Global Kültür Karşısındaki Konumu”. Edebiyat Güncesi. Sayı: 9-10, Nisan-Temmuz, ss. 10-17, 1997

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  II. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, "CommUnity", Yürütme ve Bilim Komitesi Üyeliği, Eskişehir, Türkiye, 2013
2)  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

Başarı ve Ödüller
1)  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Sedat Simavi Ödülleri” yarışmasının Radyo-Televizyon dalında, “İnsan ve Demokrasi” adlı radyo programıyla birincilik ödülü, 1996

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  BYN 304 Kamuoyu (Bahar Dönemi)
2)  İLT 202 Kitle İletişiminin Toplumsal Boyut ve Etkileri (Bahar Dönemi)
3)  ARY 111 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bahar Dönemi)
4)  İLT 376 Örgütlerde Kamuoyu ve İletişim Araştırmaları (Güz Dönemi)
5)  BYN 402 Gazete II (Bahar Dönemi)
6)  BYN 202 Basın ve Yayına Giriş (Bahar Dönemi)
7)  BYN 358 Haber Değerlendirme (Bahar Dönemi)
8)  BYN 531 Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları (Yüksek Lisans Dersi-Güz Dönemi)
9)  ARY 408 Araştırma II (Bahar Dönemi)
10)  SOS 416 Kitle İletişim Sosyolojisi (Bahar Dönemi)
11)  BYN 420 Medyada Eleştirel Yaklaşımlar (Güz Dönemi)
12)  BYN 413 Kültürel Kimlik (Güz Dönemi)
13)  BYN 220 Magazin Haberciliği (Bahar Dönemi)

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 14:00-16:45 : BYN 410 Güncel Medya Eleştirileri II (Bahar Dönemi)
2)  Pazartesi Saat 14:00-16:45 : BYN 629 Medyada Yeni Toplumsal Hareketler (Doktora Dersi-Güz Dönemi)
3)  Çarşamba Saat 10:00-11:45 : BYN 208 Eleştirel Medya Kuramları (Bahar Dönemi)
4)  Perşembe Saat 14:00-16:45 : BYN 551 Medyanın Ekonomi Politiği (Yüksek Lisans Dersi-Güz Dönemi)
5)  Cuma Saat 09:00-11:45 : İLT 107 İletişime Giriş (Güz Dönemi)