Profesör Doktor Nezih ORHON
E-Mail: enorhon@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~enorhon/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ESKİŞEHİR 26470
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 5203
Faks:+90 (222) 320 4520
Fakülte:İletişim Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Sinema-Televizyon
Ana Bilim Dalı:Sinema-Televizyon
Bilim Kolu:Sinema-Televizyon
İlgi Alanları:Medya, medya etiği, habercilik, televizyon-film için yapım ve yönetim. Kısa filmler, tenis, gönüllü faaliyetler.

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Ankara Özel Ayşeabla İlkokulu, 1981
Ortaokul:  Ankara Namık Kemal Ortaokulu, 1984
Lise:  Ankara Çankaya Lisesi, 1987
Lisans:  Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema-TV Bölümü, 1993.
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
Yüksek Lisans:  Morehead State University, Electronic Media, Kentucky, USA, 1997.
Doktora:  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
Doçentlik:  Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema-TV Bölümü, 2006.

Bildiği Yabancı Diller
1)  Almanca: Okuma: Temel düzeyde Yazma: Temel düzeyde Konuşma: Temel düzeyde
2)  Almanca: Okuma: Temel düzeyde Yazma: Temel düzeyde Konuşma: Temel düzeyde
3)  Yunanca: Okuma: Temel düzeyde Yazma: Temel düzeyde Konuşma: Temel düzeyde
4)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema-TV Bölümü, 2002., 2002
Doçent:  Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema-TV Bölümü, 2006

İdari Görevler
1)  Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi. Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu (Yrd.Doç. Temsilcisi). 2004-devam.
2)  Bölüm Koordinatörü. Anadolu Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Bölümü, Socrates-Erasmus programı, 2004-devam.
3)  Anadolu Üniversitesi, Medya Kuruluşları Danışma Kurulu Üyesi, 2006-devam.
4)  Genel Koordinatör. Anadolu Üniversitesi, TVA-Televizyon Anadolu, Haber Merkezi, 2004-devam.
5)  Koordinatör Yardımcısı. Anadolu Üniversitesi, AH-LA, American Hotel & Lodging Association-Anadolu Üniversitesi Sertifika Programı, 2003-devam.
6)  ‘Uluslararası Eskişehir Sinema Günleri’, Anadolu Üniversitesi, Yürütme Kurulu Üyesi, 1998-devam.
7)  Gelen Yabancı Öğrenci Koordinatörü, Anadolu Üniversitesi, Socrates-Erasmus Programı, 2005-devam.

Yüksek Lisans Tezleri
1)  ‘Lighting Styles in Electronic Video Production’, 1997
2)  . ‘Sinemada Gerilimin Yaratılması ve Alfred Hitchcock Filmleri’,, 1997

Doktora Tezleri
1)  ‘Olayın Televizyon Haberine Dönüşümü- Değişim Değeri Açısından Televizyon Haberi’, 2002

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Orhon, E. N. ‘Popular Turkish Cinema and Uses of Music’, 3rd International Symposium: Communication in the Millenium, North Carolina, 11-13 Mayıs 2005., 2005
2)  Orhon, E. N. ‘Screening Power in Turkish Television News: How are Pictures of Power Produced?’, 3rd International Conference on Communication and Mass Media, Atina-Yunanistan, 23-25 Mayıs 2005., 2005

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Orhon, E. N. ‘Whose Stereotypes and Prejudices Are We Talking About? One Soap Opera and Two Nations’, 4th International Conference on Communication and Mass Media, Atina-Yunanistan, 22-24 Mayıs 2006. (Basılacak), 2006
2)  Orhon, E. N. ‘Çocuk ve Görsel-İşitsel Okuryazarlık: Çocuklar ve Televizyon Haberlerini Anlama-Yorumlama Becerileri’, İkinci Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 4-6 Nisan 2005., 2005
3)  Orhon, E. N. ‘Popular Turkish Cinema and Uses of Music’, 3rd International Symposium: Communication in the Millenium, North Carolina, 11-13 Mayıs 2005., 2005
4)  Orhon, E. N. ‘Screening Power in Turkish Television News: How are Pictures of Power Produced?’, 3rd International Conference on Communication and Mass Media, Atina-Yunanistan, 23-25 Mayıs 2005., 2005
5)  Orhon, E. N. ‘Sinemada Biçimi Adlandırma: Roland Barthes ile Alman Sessizlerini Okumak’, II. Sinema ve Tasarım Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 6-9 Nisan 2005., 2005
6)  Orhon, E. N. ‘Who and What are We Covering in Turkish Television News?’, 2nd International Symposium: Communication in the Millenium, İstanbul, 17-19 Mart 2004., 2004
7)  Orhon, E. N. ‘Gender Related Problems in Turkish Media’, 1st International Conference on Women’s Studies: Does the future belong to us?, Famagusta, TR of Northern Cyprus, 29-30 Nisan 2004. (periyodiktir ve ikincisi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 27-28 Nisan 2006’da gerçekleşecektir, duyuruma çıkmıştır.), 2004
8)  Orhon, E. N. ‘Being Other in Television News’, 1st International Symposium: Communication in the Millenium, Austin, Texas, 19-21 Şubat 2003., 2003
9)  Orhon, E. N. ‘Latin American Soap Operas and Their Reflections on Turkish Society’, National Latino-Hispanic Association Conference, Houston, Texas, 1997., 1997

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Orhon, E. N. ‘1980 Öncesi ve Sonrası Türk Sinemasında Yer Alan Erkek Karakteri ve Erkek İmgesindeki Değişim’, Düşünceler Dergisi, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi., 2006
2)  Orhon, E. N. ‘Televizyonun Çarpışan Kişilikleri: Larry King-Fatih Altaylı ve Öne Çıkan Erkeklikleri’, Selçuk İletişim, 10, Konya, 2004., 2004

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Orhon, E. N. Kameranın Gözü, Hakemin Kararı: Görüntüler Futbolu Nasıl Etkiliyor?, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Ulusal Spor ve Medya Konferansı, 27 Mart 2006., 2006
2)  Orhon, E. N. ‘Türkiye’nin Sosyokültürel Yapısı: Televizyon Programlarında Çağdaşlık Bilinci Tasarımı’, Uludağ Üniversitesi, 1.Genç Bilimadamları Sempozyumu, Bursa, 6-7 Mayıs 2004., 2004
3)  Orhon, E. N. ‘Televizyonlarda İzlediğimiz Savaş: Savaş Haberciliği ve Habercilikte Savaş’, Anadolu Üniversitesi-İletişim Araştırmaları Derneği, Savaş ve Medya Paneli, Eskişehir, 28 Mart 2003., 2003
4)  Orhon, E. N. Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim Semineri, ‘TV Haberlerinde Bakış ve Gerçeklik’, Ankara, Konrad Adenauer Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Malatya, 5-6 Ekim 2000., 2000

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Orhon, E. N. (Feridun Akyürek ile)Dizi Senaryosu Yazmak. İstanbul, MediaCat Yayınları, 2006., 2006
2)  Orhon, E. N. Orhon, E. N. ‘ABD ve Batı Ülkelerini Nasıl Görüyoruz? Akıllarda ve Medyada İnşa Edilen ABD ve Batı Ülkeleri İmajı.’ Türkiye’nin ABD ve AB Denklemi. (Editörler: Orhan Gökçe, Uğur Demiray, Edibe Sözen). Konya: Çizgi Kitabevi, 2006., 2006
3)  Orhon, E. N. Televizyon Haber Program Yapımı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2005., 2005
4)  Orhon, E. N. Producing and Programming for Television: Examples from the Developing Countries, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2005., 2005
5)  Orhon, E. N. Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü. Bölüm adı: ‘Terörün Anlamı ve Görselleştirilmiş Terör: Terörün Görsel Sunumu’, s.163-186. Editörler: Uğur Demiray, Orhan Gökçe, Çizgi Kitabevi, Konya, 2004., 2004
6)  Orhon, E. N. ‘Değişim Değeri Açısından Televizyon Haberi-Teknolojik ve İdeolojik Boyutuyla Metalaşan Televizyon Haberleri’, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2004., 2004
7)  Orhon, E. N. Halkla İlişkiler ve İletişim, ‘Güvenlik Güçleri ve Haberciler: Kamu Görevinde Ortaklık’, s.159-175, AÜ Yayınları: 1482, AÖF Yayınları: 792. (Ders kitabı) Editör: Ferruh Uztuğ, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2003., 2003
8)  Orhon, E. N. Lütfen Dikkatinizi Verin! Televizyon İzleyicisini Çekmede Bir Muhabirin Kılavuzu (Çeviri), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2001., 2001
9)  Orhon, E. N. Video Sanatı-Eleştirel Bir Bakış, Bölüm: ‘Canlı Yayın Kavramı: İdeoloji Olarak Ontoloji’, (Çeviri) Editör: Levend Kılıç, İstanbul, Hil Yayın, 1995., 1995

Diğer Yayınlar
1)  Orhon, E. N. ‘Kameranın Gözü, Hakemin Kararı: Görüntüler Futbolu Nasıl Etkiliyor?’, Ulusal Spor ve Medya Konferansı, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 28 Mart 2006., 2006
2)  Orhon, E. N. Kısa Filmin Doğası ve Kısa Film Yapım-Yönetim Özellikleri, İstanbul, Kadir Has Üniversitesi, 7. Türk Film Arastırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, "Sinema ve Para", 12 Mayıs 2006., 2006
3)  Orhon, E. N. ve Öcel, N. P. ‘Küreselleşme ve Yerelleşme İkileminde Televizyon Haberciliği: Türkiye’deki Uygulama Örnekleri, Girne Amerikan Üniversitesi, KKTC, "Prof. Dr. Erol MUTLU, Yrd. Doç. Dr. Merter ORAL Anısına" ULUSLARARASI İLETİŞİM SEMPOZYUMU Küreselleşme ve Yeni Medya Politikaları, 4-5 Mayýs 2006, 2006
4)  Orhon, E. N. ‘Doğrusunu Kim Bilecek?’, Dördüncü Kuvvet Medya, http://www.dorduncukuvvetmedya.com/print.php?sid=4944, 12 Ağustos 2005., 2005
5)  Orhon, E. N. ‘Görüntü ve Etnografik Anlatım’, 1.Ulusal Medya Okuryazarlığı Konferansı, Marmara Üniversitesi, 23-25 Mayıs 2005., 2005
6)  Orhon, E. N. ‘Television Dream World: Woman Variety Shows and Dream to be a Winner, Case Study of Vitro Fertilized Children’, European Association of Global Bioethics, 2nd Annual Meeting, Global Bioethics and Society, Komotini-Gümülcine 20-23 Ekim, 2005., 2005
7)  Orhon, E. N. ‘Television News as Part of Television Production and Portrayal of Women in Television News’, İletişim Etiği: Kültür, Toplum, Kimlik, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Magosa, 5-7 Mayıs 2004., 2004
8)  Orhon, E. N. ‘Freedom of the Press and the Role of the Media’ Den Haag, Nieuws Port, 21 Şubat 2003., 2003
9)  Orhon, E. N. ‘İletişim Teknolojileri ve Teknolojiye Dayalı Eğitim Ortamlarında Kimlikler, Ödevler ve Roller’, Eğitim İletişimi ve Teknolojisindeki Yeni Ufukla Sempozyumu, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 23-25 Mayıs 2002., 2002
10)  Orhon, E. N. ‘Krizlerin Aynasındaki Söylemler’, BİA- Bağımsız İletişim Ağı. http://www.bianet.org/diger/tartisma1028.htm, 2 Mart 2001., 2001
11)  Orhon, E. N. ‘Fanustaki Hayat ve Günlük Yaşam’, BİA- Bağımsız İletişim Ağı, http://www.bianet.org/diger/biber1652.htm, 9 Nisan 2001., 2001
12)  Orhon, E. N. ‘Haber ve Olaya Bakış’, BİA-Bağımsız İletişim Ağı, http://www.bianet.org/diger/biber1206.htm, 16 Mart 2001., 2001
13)  Orhon, E. N. ‘Futbol Televizyonda İzlediğimiz Gibi mi? Futbolda Şiddet ve Tezahürat’, Uluslar arası Spor ve Medya Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 27-28 Şubat 2000., 2000
14)  Orhon, E. N. ‘İdeolojik Yaklaşım Olarak Video Sanatı’, Video Sanatı Konferansı, Goethe Institute-Alman Kültür Merkezi, Ankara, 9 Şubat 1999., 1999

Uluslararası Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Orhon, E. N. ‘The Language of Globalization versus Language of the Globe: Foreign Language Use in Turkish Television Program-Productions’, p. 20-25. AATT Bulletin, American Association of Teachers of Turkic Languages, 31-32, Spring 2004-Fall 2004, 20-25 (2004)., 2004

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Orhon, E. N. ‘Televizyon Haber-Tartışma Programları ve Geri Bildirimin Katılımcılar Tarafından Uygulanma Biçimleri’, s.149-154. Kurgu Dergisi, Sayı:20, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2004., 2004
2)  Orhon, E. N. ‘Kurgusal Haberciliğin Doğuşu: Günümüz Televizyon Haberciliği Ne Anlama Geliyor?’, RTÜK İletişim, Kasım-Aralık 2001, Yıl:5, Sayı:26, 2001., 2001
3)  Orhon, E. N. ‘Understanding the Film: ‘The Battleship –Potemkin- and Conflict Theory: A Rhetorical Analysis’, Kurgu Dergisi, 1998., 1998

Diğer Sanatsal Etkinlikler
1)  Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi Ulusal Kısa-Ca Öğrenci Filmleri Festivali, Belgesel Dalı Jüri Üyesi, 13-14 Nisan 2006
2)  Temas, Drama, 1993.
3)  Musa Adında Biri, Drama, 1993.
4)  ESBANK Çocuk Şenliği,Tanıtım Filmi, 1996.
5)  BİLECİK VALİLİĞİ SÖĞÜT ŞENLİKLERİ Tanıtım Filmi, 1999.
6)  ‘Sinking City: Roman Ruins-Zeugma’, NBC News, 26 Haziran 2000.
7)  ‘Cantate’, VPRO Television, Holanda, 2002.
8)  ‘Birileri Çalışıyor’ (13 Bölümlük), (Sivil toplum kuruluşlarını konu alan televizyon programı) TVA. 2004-2005.
9)  Ruffles, Reklam Filmi, 2004.
10)  ESKİŞEHİR ULUSLARARASI FİLM GÜNLERİ Tanıtım ve Haber Filmleri, 1994-2005.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  ‘Global Media Monitoring Project’, WACC-Women’s Programme, Ülke Koordinatörü, 2005., 2005
2)  ‘Uluslararası Eskişehir Sinema Günleri’, Anadolu Üniversitesi, Yürütme Kurulu Üyesi, 1998-devam.
3)  ‘Journalism and the New Media’, Fulbright, Bulgarian-American Commission for Educational Exchange, 2nd Fulbright International Summer Institute, Pomporovo, Bulgaristan, Uzman, 2003.
4)  ‘Haydi Kızlar Okula’, UNICEF-MEB, İletişim-Saha Gönüllüsü, Ağrı-Siirt-Van Sorumlusu, 2003-2004.
5)  ‘Temel Eğitime Destek Projesi’
6)  'Socrates-Erasmus Projesi' Anadolu Üniversitesi, Gelen Öğrenci Koordinatörü
7)  ‘Socrates-Erasmus Projesi’, Ulusal Ajans-Başbakanlık ve Anadolu Üniversitesi, Bölüm Koordinatörü, 2004-devam.

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Athens Institute of Education and Research
2)  İletişim Araştırmaları Derneği, İLAD

Başarı ve Ödüller
1)  1993- Jüri Özel Ödülü, İstanbul Deniz Otobüsleri-Türk Tarih Vakfı Kısa Film Yarışması. Grup Çalışması.
2)  1993- Jüri Özel Ödülü, Adana Altın Koza Film Festivali, Kısa Film Dalı. Grup Çalışması.
3)  1993- Üçüncülük, Orhon Murat Arıburnu, Kısa Film Yarışması. Grup Çalışması.
4)  1993- İkincilik, Hürriyet Gazetesi, Genç İletişimciler Yarışması, Kısa Film Dalı. Grup Çalışması.
5)  1994- İkincilik, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Kısa Film Yarışması. Grup Çalışması.
6)  1994- Birincilik, Uluslararası İzmir Film Festivali, Kısa Film Dalı.Grup Çalışması.
7)  1995- Yüksek Öğretim Kurumu Bursu.
8)  1997- Morehead State University, Yılın Yabancı Öğrenci Ödülü.
9)  2002- Burs, Hollanda Hükümeti Bursu, Televizyon için Eğiticilerin eğitimi Programı.
10)  2004- Teşekkürname, TEGEV, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Eskişehir Atatürk Eğitim Parkı En Eski Gönüllü Ödülü.
11)  2004- Teşekkürname, Milli Eğitim Bakanı Özel Teşekkürnamesi. Temel Eğitime Destek Projesi, Bingöl.
12)  2004- Mansiyon Ödülü, Uludağ Üniversitesi, 1.Genç Bilimadamları Sempozyumu, Bursa, 6-7 Mayıs 2004.
13)  2004- Burs, Fransız Hükümeti Bursu, Fransa-Paris Görsel-İşitsel Tasarım Merkezi.
14)  2004- Üçüncülük, Ruffles Idea-Logy, ‘Ruffles Reklam Kampanyasını Sen Yarat’, Danışman.

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : TV Haberciliği
2)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Visual Expression I
3)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Görüntü Düzenleme
4)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Visual Expression II
5)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Desktop Video
6)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : TV Haber Programcılığı
7)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : TV Haber-Proje ve Uygulama
8)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Nitel Haber Araştırmaları (Doktora)
9)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Seminer(Yüksek Lisans)
10)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Communication and Cultural Diversity