Öğretim Görevlisi Doktor Ethem TORUNOĞLU
E-Mail: etorunoglu@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~etorunoglu/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
Fakülte:Mühendislik - Mimarlık fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Hürriyet İlkokulu – Ankara,1977.
Lise:  Anıttepe Lisesi – Ankara,1983.
Lisans:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara-1990.
Yüksek Lisans:  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 1992 - 1995. Akademik Danışman: Prof. Dr. Can Hamamcı. Tez Konusu: “Yerel Yönetimlerde Modern Çevresel Te
Doktora:  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı, Ankara-Türkiye, 1998-2002. Akademik Danışman: Prof. Dr. Can Hamamcı, Tez Konusu: “ 20.Yüzyılın İkinci Yarısında İnsan Yerle

Bildiği Yabancı Diller
1)  İspanyolca: Okuma: Temel düzeyde Yazma: Temel düzeyde Konuşma: Temel düzeyde
2)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

İdari Görevler
1)  Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Misafir Öğretim Üyesi, Çevre Politikaları Dersi ( ÇEV 472 ), 2003-2004,2004-2005,2005-2006,2006 -2007, 2010-2011
2)  Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, 2009-2010
3)  Çankaya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü/ Dış İlişkiler Birim Koordinatörü 2007-2009
4)  Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Projesi / Proje Koordinatörü 2001-
5)  Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü 2002-2006
6)  Çankaya Belediyesi Çevre Müdürü,2000-2002
7)  Çankaya Belediyesi, Çevre Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, Ağustos 1996 – 2000
8)  Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, 1995-1996
9)  Çankaya Belediyesi, Belde A.Ş., Katı Atıkların Toplanması ve Geri Dönüşümü Proje Grubu.1992 - Ağustos 1996
10)  Çankaya Belediyesi, İmar Müdürlüğü Şehir Planlama Şubesi, Ankara, Ocak 1991-Temmuz 1992
11)  TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ( 2008-2010)
12)  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi (2006 -2010)
13)  Jose Marti Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi( 2007-2009)
14)  TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Küba ve Mimarlık Çalışma Grubu Üyesi, (2005, 2006, 2007 -)
15)  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi (2004- 2006 )
16)  Halkevleri Derneği Onur Kurulu Üyesi (2004 -2005 )
17)  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2002-2004
18)  TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 2000-2002
19)  TMMOB Bülteni Yayın Sorumlusu 1998-2000
20)  TMMOB Birlik Haberleri Dergisi Yayın Sorumlusu 1998-2000
21)  TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 1998- 2000
22)  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 1998-2000
23)  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu II.Başkanı 1996-1998
24)  TMMOB Çevre Komisyonu Başkanı 1994-1996
25)  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 1992-1994
26)  Çevre Mühendisleri Derneği Başkanı, 1991-1992.
27)  Çevre Mühendisleri Derneği Genel Sekreteri, 1990-1991.
28)  TMMOB Çevre Komisyonu Üyesi 1991-1992
29)  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 1990-1992

Yüksek Lisans Tezleri
1)  “Yerel Yönetimlerde Modern Çevresel Teknolojilerin Kullanımı: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği “

Doktora Tezleri
1)  “ 20.Yüzyılın İkinci Yarısında İnsan Yerleşimleri Politikalarına Bir Yaklaşım”

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  XV. Küba – Havana İle İşbirliği ve Dayanışma İçindeki Kentler Konferansı ( XV. Encuentro por la Cooperacion y la Solidaridad de los Ayuntamientos con la Habana, Ciuadad de La Habana Cuba, "Küreselleşme ve Çevre Sorunları", 13 -15 Kasım 2007, Havana - Küba.
2)  E.Torunoğlu ve N. Oğultürk,"Çankaya Belediyesi Engelsiz Oyun Parkı Proje ve Uygulaması/ Çankaya Municipality Unobstructed Children Playground", Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ) / WHO Avrupa Sağlıklı Kentler Zirve Konferansı, Sağlıklı Kentler Hareketi’nin 20. Yılında Sağlık Alanında Liderlik ve Sürdürülebilir Kalkınma, 15-18 Ekim 2008, Zagreb – Hırvatistan.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Torunoğlu E., Demirer G., “ Çevresel / Ekolojik Yıkıma Siyasal Bir Yaklaşım”, Toplum ve Hekim, Türk Tabipleri Birliği Yayını, Cilt:15, Sayı:6, s.415-418, Kasım-Aralık 2000.
2)  Torunoğlu Ethem,”Küreselleşme, Türkiye Çevre ve Gelecek”, Memleket ve Mevzuat Dergisi, YAYED ( Yerel Yönetim Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği) Yayını, Sayı: 31,Şubat 2008, Ankara.
3)  Torunoğlu Ethem, Uysal Karaman Burçak ve Doğan Cem, “ Altın Madenciliği ve Çevre Koruma”, Toplum ve Hekim Dergisi,Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yayın Organı,Madencilik ve Sağlık Dosya Konusu İçinde,Cilt:24, Sayı:6,Kasım-Aralık 2009,Ankara

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 6. Yıl Konferansı , “Kentsel Hizmetlerde Sağlığı Etkileyen Politikalar” , “Çankaya’da Yeni Bir Dönem: Yeni Toplumcu Belediyecilik” ( Nilay Oğultürk ile Ortak Bildiri) , 14-16 Ekim 2010, Denizli.
2)  Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) Van Buluşması, “Yerel Yönetimler Olarak Sağlıklı Kent Olma Yolunda Neredeyiz?”,Konferansa Herkes İçin Sağlık ve Sağlık Alanında Uluslar arası İşbirliği. Çankaya Sağlıklı Kent Projesi, isimli bildiri ile katılım,24-26 Nisan 2008, Van.
3)  Torunoğlu, E. ve Demirer, G.N., 1991. "Yerel Yönetimler, Katı Atıklar ve Teknoloji Sorunu". Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs 1991. Boğaziçi Üniversitesi, Cilt 1, s.186-220, İstanbul.
4)  Torunoğlu Ethem, “Katı Atık Sorununun Çözümünde Model Bir Proje:KAYK “, Çevre 95 Sempozyumu 7-8-9 Haziran 1995, s.195-204. İzmir Valiliği-TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Haziran 1995, İzmir.
5)  Torunoğlu Ethem, 1997. “ İnsan Yerleşimleri Politikaları Bağlamında Kentleşme ve Çevre Sorunları- Türkiye Örneği, TMMOB - ÇMO 2. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 4-5 Aralık, 1997, İstanbul.
6)  Torunoğlu E., Güngör K., “ Ankara’nın Katı Atık Sorunu ve İvedi Çözüm Önerileri “,TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi – Ankara’da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, 22-23 Haziran 2001,Ankara.
7)  Torunoğlu Ethem, “ Çevresel Altyapı Sorunları “, Kentsel Atıksuların Arıtılması, Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi, İzmit Büyükşehir Belediyesi-İSU Genel Müdürlüğü, TMMOB Çevre Müh. Odası Kocaeli Temsilciliği, 28-30 Ocak 2004, s.5-17.
8)  Torunoğlu Ethem, “SAĞLIKLI KENT ÇANKAYA …Herkes İçin Sağlık ve Sağlık Alanında Uluslararası İşbirliği :Çankaya Sağlıklı Kent Projesi”, Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Sağlık Yöneticiler Derneği, 23- 26 Kasım 2006, Antalya

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Torunoğlu E., Güztoklusu Y.M. ve Köksal G., ” Yerel Yönetimlerde Katı Atıkların Toplanması, İmhası ve Değerlendirilmesi “, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı Yayını, 182 sayfa, Aralık 1994, Ankara.
2)  DPT UÇEP Komisyonu Raporu ( Ulusal Çevre Eylem Planı Komisyonu ), “ Katı Atıkların ve Hastane Atıklarının Yönetimi “ - Management of Solid Wastes and Medical Wastes - DPT-Editörler: K.Curi, E.Ekinci, G.Kocasoy, Şubat 1998, İstanbul.
3)  Alevcan S.,Kaya A.,Demirer G.,Torunoğlu E., Tarihe Tanıklık... Altın,Bergama,Demokrasi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Şubat 1998, Ankara.
4)  Demirer G., Duran M., Torunoğlu E., “ Marksist Ekoloji Anlayışı Üzerine” , Marksizm ve Ekoloji içinde s.166-193, Öteki Yayınevi, Ocak 2000
5)  G.Demirer , E.Torunoğlu ,Ve Kirlendi Dünya, ,Öteki Yayınevi,1998.
6)  Demirer G., Torunoğlu E., Yerel Yönetimler İçin Bütünsel / Önleyici Çevre Yönetimi Eğitimi Projesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayını, Aralık 2000.
7)  Önen Y., Beşiktepe C.,Küçük İ.,Torunoğlu E. ve diğ.,17 Ağustos 1999, 12 Kasım 1999 Doğu Marmara Depremleri ve Türkiye Gerçeği, TMMOB Yayını, Ankara 2000
8)  Torunoğlu E. ve diğ. , Çankaya City Health Profile and Healthy Cities Indicators, Çankaya Municipality, Ankara 2002.
9)  Torunoğlu E., Candan K.T., ve diğ., Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planı (2002-2007), Çankaya Belediyesi, Ankara 2002.
10)  Torunoğlu E., Candan K.T., ve diğ., Çankaya Kent Sağlık Profili ve Sağlıklı Kent Göstergeleri, Çankaya Belediyesi, Ankara 2002
11)  Torunoğlu E. ve diğ. , Çankaya City Health Development Plan (2002-2007), Çankaya Municipality, Ankara 2003.
12)  21. Yüzyılla Gelenler Söylenceler ve Gerçek; Derleyen: Özgür Orhangazi – Cahide Sarı, Ethem Torunoğlu ve diğ.,“ Sürdürülebilir Kalkınmanın Sürdürülemezliği”,sf.45-52,Ütopya Yayınevi, Ankara 2002.
13)  Torunoğlu, Ethem, Ötekilerin “Çevre”si , Ütopya Yayınevi, Ankara,Nisan 2006.
14)  Torunoğlu Ethem, KENT ve PLANLAMA Geçmişi Korumak Geleceği Tasarlamak, Prof.Dr. Ruşen Keleş’e Armağan Kitap Dizisi, Editör Prof.Dr. Ayşegül Mengi, 2.Cilt İçinde,” Kentsel Dönüşüm: Pazarlamanın Dayanılmaz Hafifliği”,sf.375-388,İmge Kitapevi Yayını,1.Basım Ekim 2007,Ankara.
15)  Torunoğlu Ethem, Nasıl Bir Kent?Nasıl Bir Çevre?Nasıl Bir Yerel Yönetim? TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayını, ÇMO Kitaplığı : 09-02,Ankara,Mart 2009

Diğer Yayınlar
1)  Torunoğlu Ethem, “29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimlerine Doğru Toplumcu Belediyecilik Anlayışı” , www.politeknik.org.tr, 20 Ocak 2009
2)  Torunoğlu Ethem, “Kentsel Çevre Yönetimi ve Sorunlar, www.politeknik.org.tr, 28 Şubat 2009.
3)  Torunoğlu Ethem, Oğultürk Nilay, “ Çankaya’da Yeni Bir Dönem: Yeni Toplumcu Belediyecilik”, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği / SKB web sitesi, www.skb.org.tr, Ekim 2010.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Torunoğlu Ethem, “ Birleşik Kanalizasyon Sistemleri”, Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH) , TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayı:357, s. 13-18,1991.
2)  Torunoğlu Ethem, 1994. Katı Atıkların Yeniden Kazanımı (KAYK) Projesi, İller ve Belediyeler, Bayındırlık Bakanlığı süreli yayın organı.
3)  Torunoğlu Ethem, 1996. “ Çöp Dağları Yaşamı Tehdit Ediyor...”,Ada Kentliyim Dergisi, Yıl:2, Sayı: 8, 1996/4, s.60-63.
4)  Torunoğlu Ethem, “ Küreselleşme ve Çevre Faciası...” Birlik Haberleri, TMMOB Yayını, Yıl:24, Haziran-Temmuz 1997, s.33-37.
5)  Torunoğlu E., Demirer G., “ Altın’cı Filo Defol! “, Sağlıkta Sınıf Tavrı, Sayı:15, Şubat-Mayıs 1998,s.37-39.
6)  Torunoğlu, Ethem, vd. “İller Bankası ve Yaşanan Sorunlar.” Çevre ve Mühendis, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayı: 18 (1998), s. 7.
7)  Torunoğlu, Ethem. “Halk Katılımı ve Çevre Bilinci” GAP Dergisi, Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi İdaresi Yayın Organı, Yıl: 6, Sayı: 10 (İlkbahar 1998), s. 36-38.
8)  Arıkan Y., Torunoğlu E., “ Ekolojik Planlama İçin Bazı Notlar...” TMMOB Birlik Haberleri Dergisi, Mayıs-Haziran 1999,s.17-18.
9)  Torunoğlu Ethem, “ Siyanürlü Yalanlar, Bilimsel Gerçekler Ya Da...”, Çevre ve Mühendis, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayı:21-22, s.12-13,2001.
10)  Demirer G., Duran M., Torunoğlu E., “ Sürdürülebilir Kalkınmanın Sürdürülemezliği Johannesburg Zirvesi’nin Hatırlattıkları ya da Egemen Kalkınma Anlayışının Eleştirisi “, Çevre ve Mühendis Dergisi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı, s.34-37,Sayı:23-24,2003.
11)  Torunoğlu Ethem, “ Habitat II İstanbul Konferansı (1996) Bağlamında,2000’li Yıllarda Küreselleşme Sürecinin Kentleşme Politikalarına Yansımaları “, Çevre ve Mühendis Dergisi, Küreselleşme Sayısı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayfa: 47-58,Sayı:26,Mart 2004.
12)  Torunoğlu Ethem, “ Pazardan Arta Kalanlar”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten No: 37 İçinde, s.17, Aralık 2005.
13)  Torunoğlu Ethem, “ Avrupa Birliği’nden Yansımalar...Yönetişimci Devlet, Projeci Sivil Toplum “, Bülten, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayın Organı, Ocak 2006,Sayı:38, Sayfa 36-39
14)  Torunoğlu Ethem, “Kentsel Dönüşüm" Pazarlamanın Dayanılmaz Hafifliği”, Özgür Üniversite Forumu- Ekolojik Felaket, Sayı: 31, syf.95-99, Ekim 2006, Ankara.
15)  Torunoğlu Ethem, “ Tuzla’da Çevre Faciası…Doğaya ve İnsanlığa Karşı İşlenmiş Suç” , Çevre ve Mühendis Dergisi, Tehlikeli Atık Yönetimi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı, sf.89-91,Sayı: 27 Mart 2007.
16)  Torunoğlu Ethem, “ Suyumuza ve Geleceğimize Sahip Çıkalım”, İç Anadolu Birlik, İç Anadolu Belediyeler Birliği Dergisi, Haziran 2007, Sayı: 5, S.16-20.
17)  Torunoğlu Ethem, “Küreselleşmenin Kıyısında, Türkiye Çevre ve Gelecek ( 1970’lerden 2000’li Yıllara Çevresel Bir Macera) “ , Ölçü- Mühendislik Mimarlık ve Planlamada, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Yayın Organı (Üç Aylık) sf. 62-70, İstanbul, Haziran 2007.
18)  Torunoğlu Ethem,” Sosyal Belediyecilik Anlayışı ve 2009 Yerel Yönetim Seçimleri”, ODTÜ’lüler Bülteni, ODTÜ Mezunları Derneği Yayın Organı, Sayı: 181,Kente Yaklaşım Dosyası İçinde, Sf.9-10,Ocak 2010.
19)  Torunoğlu Ethem, Altınakar Yücel Nurhan, “ Mühendislerin Epistomolojisi ve TMMOB Okulu”, Çevre ve Mühendis, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayını, Sayı: 30, s. 52-57, Şubat 2009,Ankara.
20)  Torunoğlu Ethem, “ Bir Yolculuğa Dair”, Çevre ve Mühendis, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayını, Sayı: 30, s. 40-44, Şubat 2009,Ankara.
21)  Torunoğlu Ethem, “Kentsel Çevre Yönetimi ve Sorunlar”, Teknik Emek Dergisi, Sayı: 4, Evrensel Yayıncılık, Mart 2009.
22)  Torunoğlu Ethem, “Toplumcu Belediyecilik Anlayışı ve 2009 Yerel Yönetim Seçimleri”, Teknik Emek Dergisi ,Sayı:4, Evrensel Yayıncılık, Mart 2009.
23)  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası yayın Organı, Çevre ve Mühendis Dergisi’nin, 2009/Sayı:31 “Kentleşme, Yerel Yönetimler ve Çevre” ve 2010/Sayı:32” Çevre Hukuk Siyaset” Konulu Sayıların/ Dosyaların Editörlüğü,2009-2010,Ankara.
24)  Torunoğlu Ethem,” Çevre Hakkı Kavramı ve Çevre Hukuku”, Çevre Mühendis Dergisi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı,2010/ Sayı 32,sf.47-52,Mart 2010,Ankara.

Sergiler
1)  Sanatsal Cam Sergisi, Çankaya Belesiyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 8-17 Haziran 2010,Ankara.
2)  Balkanlar'da Işık ve Gölgeler Fotoğraf Sergisi, Çankaya Belediyesi Galeri Kara,20 Mayıs-5 Haziran 2010,Ankara
3)  "Vincent Van Gogh'un Peşinde,Modernizmin İzinde..."Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 5-30 Mart 2010,Ankara

Diğer Sanatsal Etkinlikler
1)  Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası,Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 5-10 Ekim 2010 Ankara
2)  Kızılay'da Yazlık Sinema Keyfi, Türk Sinema Tarihinden Örnekler...6 Ağustos-4 Eylül 2010, Sakarya Caddesi Yaya Bölgesi Ankara
3)  Gençlik Tiyatro Festivali,Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, 10-20 Mayıs 2010,Ankara
4)  Cumburbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve 1000 Çocuk Korosu Konseri, Çankaya Belediyesi Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, 23 Nisan 2010,Ankara
5)  14.Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali,13-23 Kasım 2009,Ankara
6)  Sinekoloji Film Festivali, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi,12-16 Kasım 2009,Ankara
7)  Ustalara Saygı...Yılmaz Güney Filmleri Haftası, 9-12 Eylül 2009,Ankara
8)  Çankaya Kısa Film Günleri, Çankaya Blediyesi,21-30 Ağustos 2009,Ankara
9)  "Sanat Daima Canlı Kalır...", 16.Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu,Çnakaya Belediyesi, 15-26 Haziran 2009,Sakarya Cad Yaya Bölgesi Ankara

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Bilim ve Toplum Projeleri Destek Prog–TÜBİTAK Proje Yürütücüleri: Ethem Torunoğlu,Tezcan Karakuş Candan, Proje No: “110B034”, Proje Başlığı: “Küçük Kara Balık’la Bilim ve Sanata Yolculuk, Projenin Yürütüldüğü Kurum: Çankaya Belediyesi,2010.
2)  Özel Sektör Maden İşçileri İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre Standartları Eğitimi Projesi, DİSK Dev Maden Sen,TTB,TMMOB Çevre Müh.Odası/ İsviçre Kalkınma Ajansı'nın Desteğinde Hayata Geçirilen Projede Dan Kur Üyesi ve Eğitimci, 1999-2000
3)  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nca, İsviçre Kalkınma Ajansı’nın katkıları ile hayata geçirilen “ Yerel Yönetimler İçin Bütünsel – Önleyici Çevre Politikaları Ve Urfa/Viranşehir Sulan Atıksu Arıtma Tesisi Projesi”nde Proje Yöneticisi,1998-2000.

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Dostluk Yardımlaşma Vakfı
2)  Halkevleri Derneği
3)  Jose Marti Küba Dostluk Derneği
4)  İnsan Hakları Derneği
5)  ODTÜ Mezunları Derneği
6)  Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği - Çevre Mühendisleri Odası

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Çevre Politikaları ÇEV 472

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Çarşamba Saat 10:00-12:45 : ÇEV 472 Çevre Politikaları