Yardımcı Doçent Doktor Filiz GÖKTUNA YAYLACI
E-Mail: fgoktuna2@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~fgoktuna2/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ YUNUS EMRE KAMPÜSÜ 26470 ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 4066
Fakülte:Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Sosyoloji
Ana Bilim Dalı:Genel Sosyoloji ve Metedoloji
İlgi Alanları:Göç Sosyolojisi,Türk Sineması, Kimlik ve Kültür

Öğrenim Durumu
Lise:  İzmir Kız Lisesi
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 17/07/2002
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 27/06/2005
Doktora:  İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı, 24/05/2012

Bildiği Yabancı Diller
1)  ingilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: Temel düzeyde

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Sosyoloji Bölümü, Anadolu Üniversitesi, 18/01/2013

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Türk Sinemasında Dış Göç Süreci, 27/06/2005

Doktora Tezleri
1)  Belçika'da Yaşayan Türklerin Yörecilik Anlayışları ve Toplumsal İletişim Süreçleri:Belçika'daki Emirdağlılar ve Posoflulara İlişkin Bir Araştırma, 24/05/2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Göktuna Yaylacı F. Birlikte Mine Karakuş. "Student Perceptions On Refugees: An Evaluation Based On Multiculturalism". Tojet Special Issue1 for IETC 2015 July 2015, 505-514, ISSN 214657242, 07/01/2015
2)  Göktuna Yaylacı F. "Simultaneous Lives: Daily Life Practices of Turks in Belgium as Migrant" Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014), 279-288., 2014
3)  Göktuna Yaylacı F. Birlikte Ali Faruk Yaylacı (2016) "Understandings and Tendencies of Edutainment in Turkey: An Evaluation Based on Neil Postman’s Criticism on Education, Entertainment and Technology"CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2016, 7(3), 241-263
4)  Göktuna Yaylacı F. ve M.Karakuş (2015) " Perceptions and newspaper coverage of Syrian refugees"Migration Letters, 12(3), 238-250
5)  Göktuna Yayalacı F. Birlikte Bilhan Doyuran Kartal "Motive für die Rückkehr Türkishcher Migrantinnen aus den Westeuropaischen Landern: Am Beispiel BRD". TILTAI ISSN 1392-3137 . 2010-4.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Göktuna Yaylacı F."Türkish Immigrants in Western Europe and Turkey During The Process of Integration"30 September-3 October 2008. Wiesbaden/Germany, 30/09/2008
2)  Göktuna F. "Göçmen Sinemasında Argo Kullanımı: Duvara Karşı, Kebab Connection, Kısa ve Acısız Filmleri" 13 th International Conference on Turkish Linguistics,Uppsala University/Sweden August 16-20 2006, 17/08/2006
3)  Göktuna Yaylacı, F. Birlikte Mine Karakuş Yetkin. "Devaluation of workers’ lives in the neo-liberal order and the reflections on the media". International Conference on Communication, Media, Technology and Design. 27-29 May Zagreb-Croatia
4)  Göktuna Yaylacı, F. Birlikte Ali Faruk Yaylacı. "Understandings and tendencies of edutainment in Turkey: an evaluation based on Neil Postman’s criticism on education, amusement and technology". International Conference on Contemporary Issues in Education. 27-29 May 2016 Zagreb - Croatia
5)  Göktuna Yaylacı, F. Birlikte Ali Faruk Yaylacı. "Migration and Education Studies in Turkey: A General Evaluation". Turkish Migration Conference 12-15 July 2016. University of Vienna, Austria.
6)  Göktuna Yaylacı F. Birlikte Mine Karakuş Yetkin. "Turkey's New Migration and Asylum Policy: A Continuation of a Nation-State Centric Population Policy?" Turkish Migration Conference 12-15 July 2016, University of Vienna, Austria
7)  Göktuna Yaylacı F. Birlikte Mine Karakuş Yetkin, Melis Karakuş. "Migration and Security: Three Capitals and Three Terrorist Attacks as Reflected in the World Press" Turkish Migration Conference. 12-15 July 2016 University of Vienna Austria
8)  Göktuna Yaylacı, F. Birlikte Mine Karakuş "Student Perceptions of Asylum Seekers: A Theoretical Introduction to Multi-Culturalism", International Conference on Contemporary Issues in Education, Dubai/BAE, 17/05/2015
9)  Göktuna Yaylacı, F.; Karakuş Yetkin, M. "The Tragedies on the Roads to Europe: Analysing the News on Syrian Refugee Crisis", British Sociological Association 2016 Annual Conference on Global Societies Fragmenting and Connecting, Aston University, Birmingham/UK, 06/04/2016
10)  Göktuna Yaylacı,F. birlikte Mine Karakuş. "PERCEPTIONS ABOUT REFUGEES IN TURKEY: AN EVALUATION ON NEWSPAPER COVERAGE OF SYRIAN REFUGEES", Turkish Migration Conference. 25-27 June 2015. Charles University Prague, Czech Republic.
11)  Göktuna Yaylacı F. ve Karakuş M. "Perceiving Migration in Emirdag: A Baudrillardian Perspective",International Conference on Communication, Media, Technology and Design, 16-18 May 2015, Dubai – United Arab Emirates
12)  Göktuna Yaylacı,F. "MIGRATION AND IDENTITY: TURKS IN BELGIUM". V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. Russia St. Petersburg 11-14. sept. 2014
13)  Göktuna Yaylacı, Filiz. "Social Communication Processes of Turkish People Living in Belgium" Turkish Migration Conference Comperative Perspectives & Continuities. 30 May-01 Jun 2014. Regent's Centre for Transnational Studies Regent's University London
14)  Göktuna Yaylacı F. "Reflections on localism in understanding the social communication processes" ECREA 2010 3. European Communication Confercence in Hamburg 12-15 October 2010
15)  Göktuna Yaylacı F. ve Yaylacı A.F. "MIGRATION AND EDUCATION: MIGRATION PROCESS’ EFFECTS ON THE EDUCATION OF THE TURKISH CHILDREN" II.International Congress of European Turks (ICET 2009)14-16 May 2009 Antwerp-Belgıum
16)  Göktuna F. "Türk Dış Göç Sürecinin Kültürel Boyutu: Kadın Göçmenlerin Kültürel Kimlik Devingenlikleri". I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi. 22-23 Şubat 2008 Anvers-Belçika
17)  Göktuna F. "International Migration and Cinema: Films of Fatih Akın" IX Congreso Cultura Europea, 24-27 de Octubre 2007, Universidad de Navarra,Pamplona- Spain
18)  Göktuna F. "Türk Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Kazak Öğrencilerin Kültürel Kimlikleri, Sürdürdükleri Geleneksel Değerler ve Ritüeller" Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu 21-26 Mayıs 2007 Almatı-Kazakistan

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Göktuna Yaylacı F. "Social communication among Turkish immigrants in Belgium" Chapter 9. İçinde Turkish Migration, Identity and Integration. Edited by Ibrahim Sirkeci, Betül Dilara Şeker and Ali Çağlar. 188 pages, August 2015 Paperback: 978-1-910781-12-8. Transnational Press London.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Göktuna Yaylacı F. birlikte A.F. Yaylacı "Fraktal Evrede Eğitim: Belirsiz Bir Gelecek ve Dengesiz Değişimler". Sosyoloji Dergisi. 3. Dizi, 30. Sayı, 2015/1, 227-253., 2015
2)  Göktuna Yaylacı F. "Belçika'daki Türklerin Dil Kullanımları" Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5 (2), ss. 63-88, 2012
3)  Göktuna Yaylacı F. "Belçika'da Yaşayan Türklerin Etnik Toplumsal İletişim Süreçlerine Katılımları: Emirdağ ve Posof Kökenliler Örneği" İdeal Kent Göç-I. Sayı:14. Ekim 2014. ISSN 1307-9905. ss.153-181
4)  Göktuna Yaylacı F. "Migration and Identity: A Case of Emirdag and Posof Origin People in Belgium", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2015, Cilt:14, Sayı: 52 (231-248)ISSN: 1304-0278

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Göktuna F. "Türk Dış Göç Sürecinin Bir Doğurgusu:Göçmen Sineması" IV.Kültür Araştırmaları Sempozyumu- İç/Dış/ Göç ve Kültür 15-17 Eylül 2007, Şile, İstanbul
2)  Göktuna F. "Göçmen Sinemasında Kültürel Kimliğin Sunumu:Batı Avrupa Ülkelerinde Yaşayan Birinci ve İkinci Kuşak Türk Göçmenler Örneği". V. Ulusal Sosyoloji Kongresi. 19-23 Eylül 2006 İnönü Üniversitesi/Malatya

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Göktuna Yaylacı F. "Sosyolojiye Giriş Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar", içinde Bilhan Kartal (der), Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayını., 2012
2)  Göktuna Yaylacı, Filiz. (2013). "Toplumsal Hareketler" içinde Bilhan Kartal (Der), Sosyoloji II, Anadolu Üniversitesi Yayını.
3)  Göktuna Yaylacı, Filiz. (2013). "Nüfus ve Göç" içinde Bilhan Kartal (Der), Sosyoloji II, Anadolu Üniversitesi Yayını.
4)  Göktuna Yaylacı, Filiz. (2013). "Kimlik, Irk ve Etnisite" içinde Bilhan Kartal (Der), Sosyoloji II, Anadolu Üniversitesi Yayını.
5)  Göktuna Yaylacı, Filiz. (2013). "Küreselleşme ve Toplum" içinde Bilhan Kartal (Der), Sosyoloji II, Anadolu Üniversitesi Yayını.
6)  Yaylacı F. (2013). "Davranış Bilimlerine Giriş". İçinde Edit: Ali Şimşek ve Ömer Eroğlu. Davranış Bilimleri. Eğitim Yayınevi.
7)  Göktuna Yaylacı F. "Ekonomi, Teknoloji ve Çevre", içinde Bilhan Kartal (der), Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayını., 2012
8)  Göktuna Yaylacı F. "Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma", içinde Bilhan Kartal (der), Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayını., 2012
9)  Göktuna Yaylacı, Filiz. (2011). "Yeni Toplumsal Hareketler ve Kimlik",içinde: Bilhan Kartal- Belkıs Kümbetoğlu(der.), Yeni Toplumsal Hareketler, Anadolu Üniversitesi Yayını.
10)  Göktuna Yaylacı, Filiz. (2011). "Yeni Toplumsal Hareketler",içinde: Bilhan Kartal- Belkıs Kümbetoğlu(der.), Yeni Toplumsal Hareketler, Anadolu Üniversitesi Yayını.
11)  Göktuna Yaylacı, Filiz. (2011). "Toplumsal Hareketler ve Kuramsal Yaklaşımlar",içinde: Bilhan Kartal- Belkıs Kümbetoğlu(der.), Yeni Toplumsal Hareketler, Anadolu Üniversitesi Yayını.
12)  Göktuna Yaylacı, Filiz. birlikte Bilhan Kartal(2009). "HUKUK, SUÇ VE TOPLUM" içinde: Nadir Suğur (der.), Sosyolojiye Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayını.

Diğer Yayınlar
1)  Göktuna F."Türk Sinemasında Dış Göç Sürecinin Farklı Yansımaları: Otobüs ve Duvara Karşı"(103-159) -içinde-Bilhan Doyuran-Kartal "Batı Avrupa'da Türk Dış Göç Sürecinin Güncel Boyutları". Anadolu Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezi Yayınları;No:2, 2006
2)  Göktuna Yaylacı F. "Türk Sinemasında Dış Göç" (70-74) içinde İstihdamda 3i İşgücü-İşveren-İşkur. Sayı 3 Temmuz-Ağustos-Eylül 2011.

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Avrupa Sosyoloji Derneği, 17/08/2012
2)  Sosyoloji Derneği, 23/05/2006

Başarı ve Ödüller
1)  Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Birinciliği, 17/07/2002

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 09:00-11:45 : SOS 153 Sosyoloji (İletişim Bilimleri Fakültesi-İletişim Bölümü)
2)  Pazartesi Saat 14:00-15:45 : Sosyolojiye Giriş
3)  Salı Saat 16:00-17:45 : Sosyolojiye Giriş
4)  Perşembe Saat 09:00-10:45 : SOS 107 Davranış Bilimleri (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)