Profesör Doktor Fevzi SÜRMELİ
E-Mail: fsurmeli@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://fsurmeli.anadolu.edu.tr

Kişisel Bilgiler
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 320 5192
Fakülte:Açıköğretim
Bölüm:İşletme/Sivil Havacılık Yönetimi
Ana Bilim Dalı:Muhasebe-Finansman
Bilim Kolu:Muhasebe/Sivil Havacılık Yönetimi
İlgi Alanları:Bilgi Sistemleri, Muhasebe, Uzaktan Öğretim ve Sivil Havacılık Yönetimi

Öğrenim Durumu
Lise:  Antakya Lisesi, 1966
Lisans:  Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 06/1971
Yüksek Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi-İstanbul, 06/1977
Doktora:  Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 02/1978
Doçentlik:  Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1980
Profesörlük:  Anadolu Üniversitesi, 1988

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Doçent:  Eskişehir İktiadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1980
Profesör:  Anadolu Üniversitesi, 1988

İdari Görevler
1)  Dekan Yardımcısı, Eskişehir İ.T.İ.A., 1980 - 1982
2)  İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı, E.İ.T.İ.A., 1980 - 1982
3)  Müdür, Sivil Havacılık Yüksek Okulu-Anadolu Üniversitesi, 1987 - 1996
4)  Rektör Yardımcısı, Anadolu Üniversitesi, 1993 - 2006
5)  Müdür, Anadolu Üni.Yaygın Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1986
6)  Rektör, Anadolu Üniversitesi, 1 Ocak 2006- 30.Aralık 2009
7)  Üniversitelerarası Kurul Sosyal Bilimler Eğitim Konseyi Başkanı, 0cak-2006 - 30/12/2009

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Havayolu Taşımacılığında Düşük Maliyetle Taşıyıcılar ve Türkiye’deki Uygulamalarının Araştırılması”, 13/04/2004
2)  Havayolu İşletmelerinde Gelir Yönetimi ve Türk Hava Yolları A.O.Uygulaması”, 13/09/2001
3)  İnternet ortamında Sipariş Alma ve Satış İşlemlerinin Muhasebe Bilgi Sistemine Etkisi ve Bir Uygulama”, 12 Eylül 2001, 12/09/2001
4)  “Uluslararası Sivil Havacılık Kuralları ve Türkiye’de Uçuş Eğitimi Organizasyonları”, 22 Ocak 2001, 22/01/2001
5)  “Bakım Maliyetlerinin İncelenmesi ve Direkt Bakım Maliyetlerinin Azaltılması İçin Öneriler Geliştirilmesi Türkiye Uygulaması”, 14/09/1998
6)  “Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mevzuatının Muhasebe Uygulamalarına ve Eğitimine Etkisi”, 09/06/1991
7)  İşçilik Giderlerinin Üretim Maliyetleri Karşısındaki Durumu ve Etkisi”, 09/02/1989
8)  “Ticari Bankaların Bilanço ve Kâr-Zarar Cetvellerinin Analizi”, 02/07/1987
9)  Pazarlama Maliyetleri Dağıtımı ve Analizi”, 09/06/1987
10)  “Sistem Yaklaşımı Açısından Üretim Sistemi”, 20/02/1987
11)  “Döner Sermayeli İşletmelerde Muhasebe Sistemi ve Bir Uygulama”, 03/02/1987
12)  “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Muhasebe Sistemi ve Türkiye’deki Uygulaması”, 23 Ekim 1985, 23/10/1985
13)  Türkiye’de Tüketicinin Korunmasında Reklamın Rolü ve Önemi”, 08/10/1985
14)  “Pazarlama Bilgi Sisteminde Sipariş Alma ve Satış İşlemleri ve Bir Uygulama”, 15/08/1985

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Kredi Risk Yönetim Aracı Olarak Kobi Kredileri İçin Alternatif Kredi Skorlama Sistemleri ve Ampirik Bir Çalışma, 14/09/2010, 14/09/2010
2)  "Bilgi Yönetimi Sürecinde Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarının Muhasebe Bilgi Sistemine Etkisi ve Bir Uygulama", 04/01/2006
3)  Vakıflarda Muhasebe ve Bütçeleme”, 20/01/2000
4)  “Havaalanı Yönetim Modeli ve İşleyiş Sistemleri”, 09/07/1998
5)  “Havaalanlarında Fiyatlandırma Açısından Muhasebe Bilgi Sistemi”, 20/01/1998
6)  Sivil havacılık Faaliyetleri ve Türk Sivil Havacılık Otoritesi İçin Organizasyon Yapısı Önerisi”, 27/12/1991
7)  “İşletmelerde Yatırımların Kontrolu ve Muhasebeleştirilmesi”, 11/07/1986

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  "Lifelong Learning Strategy of Anadolu University As An Inclusive and Responsive Pioneer University", EUA Autumn Conference, Inclusive and Responsive Universities Ensuring Europe's Competitiveness, Erasmus University, Rotterdam - The Netherlands, 23-25 October 2008

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  "Muhasebede Doktora Eğitimi", Türkiye XXIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Tekirova/ANTALYA,19-23 Mayıs 2004
2)  "Muhasebe Eğitiminde Yeni Teknolojik Olanaklar: Uzaktan Öğretim Sisteminde E-mail, Video Konferans ve Interaktif Bilgisayar Uygulamaları", Türkiye XVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Fethiye/MUĞLA,12-16 Mayıs 1999
3)  "Türkiye Sanayii'nde Havacılık Sektörünün Yeri", 1987 Sanayi Kongresi, ANKARA (Ortak Çalışma, Kasım 1987
4)  "Eğitim Teknolojisindeki Son Gelişmeler ve Muhasebe Eğitimi", Türkiye XI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Uludağ/BURSA,7-12 Aralık 1987
5)  "Sermaye Piyasasının İşlerliği Yönünden Muhasebe Mesleğinin Yarattığı Sorunlar", Türkiye VIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Bodrum, 30 Nisan-4 Mayıs 1987
6)  "Çok Uluslu İşletmelerde Finansal Bilgi Gereksinimi ve Muhasebe Eğitimine Getirdiği Sorumluluklar", Türkiye V. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Bayramoğlu/İSTANBUL, 1-3 Haziran 1983
7)  Genel Muhasebe Eğitim Program Modeli" Türkiye III. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,(Ortak Çalışma), Abant/BOLU, 11-13 Mayıs 1981

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  "Muhasebe Bilgi Sistemi" (Editör ve Yazar), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No:895 (5. Baskı), Eskişehir Temmuz 2011
2)  "Genel Muhasebe" (Yazar ve Editör), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ve İşletme Fakülteleri Yayınları, (10 Baskı), Eskişehir,Şubat 2009
3)  "Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz"(Editör), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ve İşletme Fakülteleri Yayınları, (8 Baskı), Eskişehir 1985-2000
4)  "Muhasebe Uygulamaları" (Editör), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ve İşletme Fakülteleri Yayınları, (12 Baskı), 1984-2000
5)  "Maliyet Muhasebesi"(Editör), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, (7 Baskı) 1985-1995
6)  "Genel Muhasebe", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ve İşletme Fakülteleri Yayınları, Eskişehir, 1983-2009(10.baskı), (Toplam 15 Baskı-Ortak)
7)  "Muhasebe Bilgi Sistemi", Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları No:115, Eskişehir, 1995,1996,1999,2010,2011 (Beş Baskı)
8)  "Sivil Havacılık Yönetimi", Anadolu Üniversitesi, SHMYO Yayını, Eskişehir 1991 (Ortak)
9)  "Kıdem Tazminatının Finansmanı ve Muhasebeleştirilmesi", Eskişehir 1981 (Doçentlik Tezi)

Diğer Yayınlar
1)  "XXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Bilgi Çağında Muhasebe Eğitimi", Sürmeli, F., v.d. (Editör) Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ya. No: 1808, Eskişehir, Nisan 2008
2)  "Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempzoyumları:1979-2007" Sürmeli, F., v.d., (Editör), Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1801, Eskişehir, Nisan 2008
3)  "Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'e Etkileri ve Şehrin Üniversiteyi Algılayışı" Sürmeli, F., (Editör), Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1878, Eskişehir, Ekim 2008.
4)  "Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Havayolu Ulaştırması Alt Komisyonu Raporu" (Alt Komisyon Başkanı), DPT Yayını, Ankara 2000
5)  "Last Developments in Educational Technology and Education of Accounting", Anadolu Üniversitesi Yayın No:307, 1988
6)  "Konsolidasyonda İlkeler ve Sorunlar" (Çeviri), Eskişehir İ.T.İ.A. Yayınları No:155/97, Mayıs 1978
7)  "İşletmenin Denetim Sisteminde Ölçme ve Planlamanın Rolü" (Çeviri), Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi (ESADER), Cilt X, Sayı 2, Haziran 1974
8)  "Borsalar Birliği Ulaştırma Sektörü Kurulu", Ulaştırma Dünyası, Sayı 11, Haziran 1995
9)  "Menkul Kıymetler Borsası", Eskişehir Sakarya Gazetesi, 16 Şubat 1982
10)  "Toplu İş Sözleşmeleri Görüşmelerinde Muhasebenin Yeri", Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (ESADER), Cilt XVII, Sayı 2 Haziran 1981
11)  "Muhasebe, Bilgi İşlem ve Hesap Planları", AKME, Akademi Mezunları Bülteni, Sayı 11, Mart 1978
12)  "Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Öneriler", Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi (ESADER), Cilt XIV, Sayı 1, Ocak 1978
13)  "Yönetim Bilgi Sistemleri", AKME, Akademi Mezunları Bülteni, Sayı 10, Haziran 1977
14)  "Ana Şirket İle Bağlı Şirketler Arasındaki Bilanço - Konsolide Bilanço", Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi (ESADER), Cilt IX, Sayı 2, Haziran 1973
15)  "Ticaret ve Üretim İşletmelerinde Gelir Tablosunun Önemi ve Hazırlanış Teknikleri" Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi (ESADER), Cilt IX, Sayı 1, Ocak 1973
16)  "Sümerbank Hizmetiçi Eğitim Programları" (Editör), Eskişehir 1987
17)  "Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Havayolu Ulaştırması Alt Komisyonu Raporu" (Alt Komisyon Başkanı), DPT Yayını, Ankara 1995
18)  "Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Raporu" (Komisyon Başkan Yardımcısı),DPT Yayını, Ankara 1995
19)  "Toplu İş Görüşmelerinde Muhasebenin Yeri", Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (ESADER), Cilt XIV, Sayı 1, Ocak 1978

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  ELDEP"Avrupa Cezaevlerindeki Dil Engellerinin Açık ve Uzaktan Öğretim Teknolojisiyle Giderilmesi" AVRUPA BİRLİĞİ projesi,ortak proje,Proje Koordinatörü. 1.12.2007-31.12.2009

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.(TÜLOMSAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi, 1997 - 1999
2)  Yeminli Mali Müşavir TÜRMOB, 1994 - 2005
3)  Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, 1995 - Devam Ediyor
4)  Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Mütev.Heyet ve Yön.Kurulu üyesi, 1995 - Devam Ediyor
5)  DPT,VII ve VIII.ve IX.Beşyıllık Kalkınma Planları Hava Ulaştırma Sek.Özel İhtisas Kom.Başkanı
6)  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ulaştırma Sektörü Kurul Başkanı ve Kurul Üyesi, 1993 - 2005

Başarı ve Ödüller
1)  “Avrupa İş Konseyi” ve "Oxford Rektörler Birliği" kararı ile “TOPLUMA YAPTIĞI ENTELLEKTÜEL KATKI” nedeniyle “AVRUPA 2007 SOCRATES EĞİTİM ÖDÜLÜ", 17/03/2007
2)  "FRANSA DEVLET LİYAKAT ŞEREF MADALYASI - ŞÖVALYE DERECESİ", 06/05/1997

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ, 1990 - 2010
2)  GENEL MUHASEBE, 1992 - 2010
3)  ENVANTER VE BİLANÇO, 1994 - 2000
4)  SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ, 1995 - 2002
5)  ENFLASYON MUHASEBESİ, 1997 - 2006
6)  KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YBS., 2002 - 2009
7)  BİLGİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE TASARIMI, 2008 - 2009

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Çarşamba Saat 13:00-14:45 : MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ