Yardımcı Doçent Doktor Gönül KARASU
E-Mail: gkarasu@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~gkarasu/

Kişisel Bilgiler
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3493
Faks:+90 (222) 335 0579
Fakülte:Eğitim Fakültesi
Bölüm:Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı:Almanca Öğretmenliği Programı
Bilim Kolu:Eğitim
İlgi Alanları:Edimbilim, Söylem Çözümlemesi, Yabancı Dil Öğretimi, İletişim

Öğrenim Durumu
Ortaokul:  Heinrich-Heine Gymnasium, Buer, 1983
Lise:  Cumhuriyet Lisesi, Eskişehir, 1985
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği, 1989
Yüksek Lisans:  Karasu, Gönül. "Das System des Sprecherwechsels im Fremdsprachenunterricht" . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Eskişehir, 2000
Doktora:  Karasu, Gönül. "Kommunikation in der Hochschule: Eine empirische Analyse der reformulierenden Handlungen im Unterrichtsdiskurs". Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir, 2009

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede
2)  Almanca: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Eğitim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 2013

İdari Görevler
1)  Türk Kültür Merkezi Sorumlusu, Moldova Devlet Üniversitesi -Kişinev-, 20/10/2001 - 25/09/2003
2)  YUTAM Müdür Yardımcılığı, 2015
3)  YUTAM Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Karasu G. ve Kürkçüoğlu F. Ş., "Teaching German as a Foreign Language in the Light of the New Educational Reform in Turkey", (Ed. Akbarov, A/Larsen-Freeman D.)Applying Intercultural Linguistic Competence To Foreign Language Teaching And Learning,IBU Publications: Sarajevo 2013, s. 701-716., 03/05/2013
2)  Karasu G., "Sınıf İçi Söylemlerde Dilsesl Davranış Olarak Bulmaca Çözme Örnekçesinin Analizi",Anadolu Journal of Educational Sciences International,July 2012 2(2),s. 29-42., 07/2012
3)  Karasu, G., "Die Abtönungspartikel"denn,doch" und "Ja" in den DaF-Lehrwerken "Hier sind Wir" und "Themen aktuell", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eğitim Fakültesi 30.Yıl Özel Sayısı, s. 167-176, 03/2014

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Çakır,M./Arabacıolu,B./Karasu,G./Raabe,G., "Die Lehrwerke für fremdsprachlichen Deutschunterricht im Tourismus an der AU", XII.Türkischer Internationaler Germanistik Kongress 12-14 Mai 2014 (Yayında)., 2014
2)  Duman,S/Karasu,G."Günlük Söylemlerde Yer alan Eleştiriler",16. Uluslararası Türk Dİlbilim Kurultayı. 18-21 Eylül 2012. (Yayında)
3)  Karasu G., "Sınıf İçi İletişimde "Soru Sorma"nın Dersi Kurgulamadaki İşlevi Üzerine", 10. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010. Cilt 1, 695-700, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2011.
4)  Karasu G., "Wiederholungen im Konversationsunterricht als sprachliches Handeln", XI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress 20-22.5.2009 -Globalisierte Germanistik: Sprache-Literatur-Kultur-,S. 677-690, İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası, 2010.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  S.Duman ve G. Karasu, "Türk Kadınının Aile İçi İletişimdeki Yeri ve Susmanın Değerlendirilmesi", XIII. Dilbilim Kurultayı, 143-154, İstanbul., 01/01/2001

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Karasu,G. Ünite 7: Weltkulturerbestaetten der Türkei. In: (Hrsg.) Çakır, Mustafa:"Turizm İçin Almanca II-Deutsch für Tourismus II". T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2909, AÖF Yayını No: 1866, S. 166-193., 2013
2)  Karasu,G. Ünite 5: Die religiösen und ofiziellen Feiertage. In: (Hrsg.) Çakır, Mustafa:"Turizm İçin Almanca II-Deutsch für Tourismus II". T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2909, AÖF Yayını No: 1866, S. 108-135,, 2013
3)  Karasu,G. Ünite 2: Kulinarische Küche. In: (Hrsg.) Çakır, Mustafa:"Turizm İçin Almanca II-Deutsch für Tourismus II". T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2909, AÖF Yayını No: 1866, S. 26-49,, 2013
4)  Karasu, Gönül. Ünite 6: Einkaufen. In: (Hrsg.) Çakır, Mustafa/Arıkan, Irfan: "Turizm için Almanca" Deutsch für den Tourismus, AÖF Yayını No: 1058, 2009, S. 100-114., 2009
5)  Karasu, Gönül. Ünite 5: Die Reiseorganisation. In: (Hrsg.) Çakır, Mustafa/Arıkan, Irfan: "Turizm için Almanca" Deutsch für den Tourismus, AÖF Yayını No: 1058, 2009, S. 78-98., 2009
6)  Karasu, Gönül. Ünite 4: In der Küche. In: (Hrsg.) Çakır, Mustafa/Arıkan, Irfan: "Turizm için Almanca" Deutsch für den Tourismus, AÖF Yayını No: 1058, S. 60-77., 2009

Diğer Yayınlar
1)  (Kitap Tanıtımı) Karasu G., "Kooperatives und Kreatives Schreiben am Computer: Untersuchung zur Textproduktion in der Fremdsprache", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 13 Sayı 2, s. 167-169,, 06/2013
2)  Barçın K./Çakır M./Karasu G./Kartal B. ve diğerleri, "Fertigkeit Lesen" Yardımcı Kitap, Langenscheidt: Ankara, 1999
3)  MEB FRTEB Yayınları, Almanca V Ders Notları, Ankara, 1996
4)  TRT 1 Radyo Yayınlarında Kültürel Programlar, 1995
5)  MEB, FRTEB Ortaöğretim Televizyon Programlarında Yabancı Dil Olarak Almanca Ders Programları Tasarımcılığı, 1995
6)  Almanca Dil Yazım Danışmanı.Ders Kitabı: Çakır, Mustafa (2012) Turizm İçin Almanca I - Deutsch für Tourismus I. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2454. Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1426.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  "ECO-C Intcom" Üniversite Öğrencilerine AB Mesleki Eğitim Standartları 6. Basamak Düzeyinde Kültürlerarası İletişim Yeterlilikleri Kazandırılması ve Sertifikasyonu, 2014
2)  Almanca Öğretmenleri için Uzaktan Eğitim Projesi -UEPA - (Alman Kültür Merkezi ve Almanca Öğretmenleri Derneği İşbirliğiyle), 10/2000
3)  Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 2-8. Sınıflar Alan Dersleri Öğretim Programı Güncelleme/Geliştirme Projesi: Almanca Dersi Öğretim Programı, 2013

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  YUTAM Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014
2)  GERDER (Germanistler Derneği), 2011

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  ALM 162 Almanca II
2)  ALM 262 Almanca IV
3)  "Yabancı Dil Olarak Türkçe"
4)  "Genel Dilbilim"
5)  "Turizm Almancası"
6)  ALÖ 113 Okuma Becerileri
7)  ALÖ 115 Yazma Becerileri
8)  ALÖ 321 Sınıf İçindeki Söylemler
9)  ALÖ 111 Sözlü İletişim Becerileri
10)  ALÖ 114 Okuma Becerileri
11)  ALÖ 322 Sınıf İçindeki Söylemler
12)  ÖMB Özel Öğretim Yöntemleri I
13)  ALÖ 221 Kurum Dili

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ALÖ 114 Okuma Becerileri
2)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ALÖ 321 Sınıf İçindeki Söylemler
3)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ALÖ 409 Mikro Öğretim
4)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ÖMB 407 Okul Deneyimi
5)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ERA 194 Europäische Bildungssysteme
6)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : İLT 326 Avrupa İletişim Semineri
7)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ALÖ 483 Edimbilim
8)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ALÖ 221 Kurum Dili
9)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : ALÖ 518 Kurumsal Söylem
10)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Uygulamalı Dilbilim ve Dil Öğretimi