Yardımcı Doçent Doktor Gökhan SERİN
E-Mail: gserin@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~gserin/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNV. EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3401
Faks:+90 (222) 335 0573
Fakülte:Eğitim Fakültesi
Bölüm:İlköğretim Bölümü
Ana Bilim Dalı:Sınıf Öğretmenliği
Bilim Kolu:Fen Eğitimi
İlgi Alanları:fen öğretimi ve öğrenimi, fizik öğretimi ve öğrenimi, ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programı, lise fizik dersi öğretim programı, probleme dayalı öğrenme, fen eğitiminde laboratuar, merak, bilim sergisi, bilim merkezleri, etkileşimli bilim merkezi materyalleri geliştirme, ciddi oyun

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Donatım İlkokulu, Adapazarı, 01/01/1989
Ortaokul:  Atatürk Ortaokulu, Adapazarı, 01/06/1991
Lise:  Fen Lisesi, Malatya, 01/04/1993
Lise:  Mithatpaşa Lisesi, Adapazarı, 01/06/1994
Lisans:  ODTÜ Fizik Öğretmenliği, Ankara, 27/06/1999
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik A.B.D., Eskişehir, 29/05/2002
Doktora:  ODTÜ, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara, 13/02/2009

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Sınıf öğretmenliği, Anadolu Üniversitesi, 22/03/2012

İdari Görevler
1)  Sınıf öğretmenliği Erasmus koordinatörü, Anadolu Üniversitesi, 2012

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Serin, Gökhan. "Küresel Tokamak Uygulamaları". Anadolu Üniversitesi., 29/05/2002

Doktora Tezleri
1)  Serin, Gökhan. "Probleme Dayalı Öğrenme Öğretiminin 7.Sınıf Öğrencilerin Fen Başarısına, Fene Karşı Tutumuna ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi". ODTÜ, 13/02/2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Serin, G. (2014). Learning about weather through an integrated STEM approach, Primary Science, 132, 28-30.
2)  Serin, G. (2015). Alternative assessment practices of a classroom teacher: Alignment with reform-based science curriculum. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 11(2), 277-297.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Serin, G. “The Effect of New Turkish High School Physics Curriculum on Course Books”, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya., 11/11/2010
2)  Serin, G. ve Kanlı, U. “Strands in Turkish High School Physics Curriculum”. GIREP 2008 International Conference: Physics curriculum design, development and validation. University of Cyprus, Nicosia., 18/08/2008
3)  Kanlı, U. ve Serin, G. “Comparison of High School Physics Curricula of Some Countries”. GIREP 2008 International Conference: Physics curriculum design, development and validation. University of Cyprus, Nicosia., 18/08/2008
4)  Serin, G. “Promoting Students’ Interest toward Physics by Integrating Historical Science Cases into Physics Course”. Eighth International History, Philosophy & Science Teaching Conference. University of Leeds, Leeds., 15/07/2005
5)  Boyraz, C. & Serin, G. (2014). Introducing Science Concepts Through Physical Activities. İSER 2014 World Conference, October 29-November 2, Cappadocia, Turkey.
6)  Serin, G. (2014). Elementary School Students’ Interest in Different Technological Areas: Implications for Science Teaching. İSER 2014 World Conference, October 29-November 2, Cappadocia, Turkey.
7)  Serin, G. (2015). Promoting critical thinking in physics teaching through interactive digital games. International Conference on Education in Mathematics Science and Technology, April 23-26, Antalya, Turkey.
8)  Boyraz, C., & Serin, G. (2015). Fen eğitimini zenginleştirmede geleneksel oyunları yeri. 1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, 14-17 Mayıs 2015, Eskişehir, Türkiye.
9)  Boyraz, C., & Serin, G. (2015). Teaching Force and Motion Concepts Through Game-Based Physical Activities: An Interdisciplinary Practice. 13th International History, Philosophy, and Science Teaching Conference, July 22-25, Rio de Janeiro, Brazil

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Serin, G. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fene Karşı Meraklarının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13), 237-252.
2)  Serin, G. (2014). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji öğretim programını uygulama durumu ile fen eğitimine yönelik inançlarının uyumluluğu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18), 741-774.
3)  Serin, G. (2015). The effect of gender and professional development in information and communication technology (ICT) on science teachers’ use of classroom practices. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5(1), 20-37.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Serin, G. “9. Sınıf Lise Öğrencilerinin Enerji Verimliliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri”, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 23/09/2010
2)  Serin, G. “5. Sınıf Öğrencileri Fen ve Teknoloji Dersinde Neler Öğrenmek İstiyor?”, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 23/09/2010
3)  Serin, G. “Yeni Lise Fizik Dersi Öğretim Programının Fizik Öğretmen Adaylarına Tanıtımı İçin Uygulamalı ve Pratik Bir Yaklaşım”, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 27/08/2008
4)  Serin, G. ve Eryılmaz, A. “Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminde Kullanılacak Senaryoların Geliştirilme Sürecine Örnek Bir Yaklaşım”. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 07/09/2006
5)  Kanlı, U., Serin, G., Aslan, A., Gülyurdu, T., Yıldız, D.E., Güneş, B., Ateş, S., Eryılmaz, A., ve Akdeniz, A.R. “Türkiye Fizik Öğretim Programının Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Farklı Ülkelerin Fizik Programlarının Karşılaştırılması ve Önceden Yapılmış İhtiyaç Analiz Sonuçlarından Faydalanılması”, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 07/09/2006
6)  Serin, G. ve Eryılmaz, A. “Probleme Dayalı Öğretim İçin Hazırlanan Senaryolara Yönelik Öğrenci Görüşleri”, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 07/09/2006
7)  Eryılmaz, A., Gülnar, N., Serin, G., Hardal, Ö., Aşçı Akdağ, Z., ve Yayan, B. “1994-2003 Yılları Arasında Hacattepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisinde Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi”. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 09/09/2004
8)  Serin, G. “Fen Eğitiminde Laboratuar”. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 07/09/2001
9)  Serin, G. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Basit Elektrik Devresi Çiziminde ve Devre ile İlgili Açıklamalarında Yaptıkları Hatalar. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
10)  Serin, G. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuvar Kullanımına Yönelik Özyeterlikleri. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi.
11)  Serin, G. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde E-Öğrenme Ortamlarının Kullanımı: Bir Durum Çalışması. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi.
12)  Serin, G. (2013). Deney Türlerinin Sınıf Öğretmeni Adayları Tarafından Beğenilme Durumu ve Nedenleri. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, Adnan Menderes Üniversitesi.
13)  Serin, G. (2013). Ay ve Güneş Tutulmasının 5. Sınıf Öğrencileri Tarafından Resmedilmesi: Öğretim Boyutuna Yansımaları. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, Adnan Menderes Üniversitesi.
14)  Yaşar, S. & Serin, G. (2014). Sınıf öğretmeni adayları laboratuvar kullanımında kendilerini ne ölçüde yeterli görüyor? 5. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi, 21-22 Kasım 2014, Bartın Üniversitesi.
15)  Serin, G. (2014). Bilim merkezi materyallerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanımında fen eğitimi araştırmaları ve özel sektör işbirliği. Uluslararası Katılımlı 2. Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu, 7-9 Kasım 2014, Bursa.
16)  Serin, G. (2014). İlkokul Öğrencilerinin Mühendislik Uygulamalarına Yönelik İlgileri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül 2014, Çukurova Üniversitesi.
17)  Serin, G. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Günlük Yaşam Malzemeleriyle Yaptıkları Deneylere Yönelik Özdeğerlendirmeleri. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2014, Dumlupınar Üniversitesi.
18)  Serin, G., Tahiroğlu, M., & Yaşar, S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik inançlarıyla öğrencilerinin fen bilimleri dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 14. Uluslararası katılımlı sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, Bartın Üniversitesi
19)  Boyraz, C., & Serin, G. (2015). Oyun ve fiziki etkinliklere dayalı fen öğretimine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşü. 14. Uluslararası katılımlı sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, Bartın Üniversitesi
20)  Özer, F., & Serin, G. (2015). Mıknatıs adam: Dijital oyun temelli bir fen öğretimi uygulaması. 14. Uluslararası katılımlı sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, Bartın Üniversitesi
21)  Özer, F., & Serin, G. (2015). Bir Dijital Oyunla İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerine Mıknatısla Çekilen/Çekilemeyen Madde ve Cisimlerin Tanıtımı. 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015, ODTÜ.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Bilgiç, M., Dereli F., Hardal Ö., Serin, G., Aşcı Akdağ, Z., & Karaca, Ö. (2008). Fen ve Teknoloji 5 Seviye Belirleme Sınavına Hazırlık. Ankara: Koza Yayın Dağıtım.
2)  Dereli, F., Hardal, Ö., Serin, G., Aşcı Akdağ, Z., & Karaca, Ö. (2008). Fen ve Teknoloji 4 Seviye Belirleme Sınavına Hazırlık. Ankara: Koza Yayın Dağıtım.
3)  Serin, G (2014). Probleme Dayalı Öğrenme. Fen Bilimleri Öğretimi (Eds. Şengül S. Anagün & Nil Duban), Ankara: Anı Yayıncılık.

Diğer Yayınlar
1)  Güneş, B., Mutuş, H., Saçlı, Ö.A., Akyüz, Ö., Ateş, S., Eryılmaz, A., Kanlı, U., Serin, G., Arslan, A., Gülyurdu, T., Sütcü, M.A., Ulutaş, S. (2007). Ortaöğretim Fizik Dersi 9. Sınıf Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
2)  Güneş, B., Saçlı, Ö.A., Akyüz, Ö., Ateş, S., Eryılmaz, A., Kanlı, U., Serin, G., Arslan, A., Gülyurdu, T., Sütcü, M.A., Ulutaş, S. (2008). Ortaöğretim 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
3)  Güneş, B., Akyüz, Ö., Saçlı, Ö.A., Mutuş, H., Ateş, S., Eryılmaz, A., Kanlı, U., Serin, G., Arslan, A., Gülyurdu, T., Karaömer, M., Sütcü, M.A., Ulutaş, S. (2008). Ortaöğretim 11. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
4)  Güneş, B., Akyüz, Ö., Saçlı, Ö.A., Mutuş, H., Ateş, S., Eryılmaz, A., Kanlı, U., Serin, G., Arslan, A., Gülyurdu, T., Karaömer, M., Sütcü, M.A., Ulutaş, S. (2009). Ortaöğretim 12. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Serin, G. ve Özdaş, K. (2003). “Füzyonda alternatif bir yaklaşım: Küresel tokamak”, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi. 7, 117-135.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Fizik Eğitimi Öğrenci Sorunları Ve Çözüm Önerisi Olarak Probleme Dayalı Öğretimin ve Öğrencilerin Duyuşsal Özelliklerini Geliştirecek Prensiplerin Etkinliğinin Ölçülmesi. ODTÜ BAP Projesi. Araştırmacı. Proje no: BAP-2006-05-01-02, 2006., 01/01/2006
2)  Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Projesi. Dünya Bankası-Türkiye Ortak Projesi. Lise Fizik Dersleri Öğretim Programlarını Geliştirme Uzmanı. 2006-2011.
3)  Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin Artırılması. AB Projesi. Değerlendirme Uzmanı. Proje No: 124104/D/SER/TR. 01.01.2008-01.01.2009
4)  Yenilenen İlköğretim Fen ve Teknoloji ile Matematik Öğretim Programlarının (4. ve 5. Sınıf) Uygulanma Durumu ve Öğretmenlerin Alan Eğitimine Özgü İnançlarının Buna Etkisi. Anadolu Üniversitesi BAP Projesi. Proje Yöneticisi. Proje No: 1002E67, 14/07/2
5)  Meraklı Minikler İçin Meraklı Öğretmenler: Okulöncesinde Fen Eğitimi. TÜBİTAK-4004 Projesi, Proje No: 111B190. Proje başlangıç-bitiş tarihi: 01.09.2011-01.04.2012 (Eğitmen).
6)  Teknolojik ve Mühendislik Uygulamaları İlgi Ölçeğinin Geliştirilmesi: İlkokul Versiyonu. Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 1306E215, Proje başlangıç-bitiş tarihi: 30.07.2013-30.07.2014 (Yürütücü).
7)  Oyun ve Fiziki Etkinliklere Dayalı Fen Eğitimi: Disiplinlerarası Öğretim Uygulaması. Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 1408E368, Proje başlangıç-bitiş tarihi: 03.11.2014-03.11.2015 (Yürütücü).
8)  İlkokul Fen Bilimleri Dersine Yönelik Oyun Formatında Simülasyon Deneyi Geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 1404E257, Proje başlangıç-bitiş tarihi: 02.06.2014-02.06.2015 (Yürütücü).
9)  Webots ortamında fizik simülasyon deneylerinin geliştirilmesi. TÜBİTAK TEYDEB Projesi, Proje No: 2130348. Proje başlangıç-bitiş tarihi: 01.01.2014-31.10.2014. Proje yürütücüsü.
10)  Doğadaki enerjiyi keşfediyorum yaz okulu. TÜBİTAK 4004 Projesi, Proje No: 115B316. Proje başlangıç-bitiş tarihi: 15.05.2015-15.10.2015. Proje yürütücüsü (2015). Bütçe:24770 TL

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, 23/09/2010

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : İSÖ790 Tez
2)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : İSÖ404 Öğretmenlik Uygulaması-II
3)  Pazartesi Saat 09:00-10:45 : İSÖ412 Eğlenceli Bilim
4)  Pazartesi Saat 13:00-14:45 : FİZ225 Genel Fizik
5)  Pazartesi Saat 18:00-19:45 : PDF705 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
6)  Salı Saat 08:00-08:45 : ÖMB310 Okul Deneyimi
7)  Salı Saat 09:00-11:45 : İSÖ501 İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Süreci
8)  Salı Saat 12:00-14:45 : UİÖ701 Uzmanlık Alan Dersi
9)  Salı Saat 15:00-17:45 : İST601 Eğitimde İstatistiksel Yöntemler-I
10)  Çarşamba Saat 11:00-12:45 : İSÖ205 Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I
11)  Çarşamba Saat 14:00-16:45 : İST538 Temel Eğitim İstatistiği
12)  Perşembe Saat 08:00-08:45 : İSÖ417 Öğretmenlik Uygulaması-I
13)  Perşembe Saat 08:00-08:45 : THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları
14)  Perşembe Saat 11:00-12:45 : İSÖ206 Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-II
15)  Cuma Saat 09:00-12:45 : İSÖ311 Fen ve Teknoloji Öğretimi-I
16)  Cuma Saat 09:00-12:45 : İSÖ312 Fen ve Teknoloji Öğretimi-II