Yardımcı Doçent Doktor Gökhan SERİN
E-Mail: gserin@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~gserin/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNV. EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3421
Faks:+90 (222) 335 0573
Fakülte:Eğitim Fakültesi
Bölüm:İlköğretim Bölümü
Ana Bilim Dalı:Sınıf Öğretmenliği
Bilim Kolu:Fen Eğitimi
İlgi Alanları:fen öğretimi ve öğrenimi, fizik öğretimi ve öğrenimi, ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programı, lise fizik dersi öğretim programı, probleme dayalı öğrenme, fen eğitiminde laboratuar, merak, bilim sergisi

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Donatım İlkokulu, Adapazarı, 01/01/1989
Ortaokul:  Atatürk Ortaokulu, Adapazarı, 01/06/1991
Lise:  Fen Lisesi, Malatya, 01/04/1993
Lise:  Mithatpaşa Lisesi, Adapazarı, 01/06/1994
Lisans:  ODTÜ Fizik Öğretmenliği, Ankara, 27/06/1999
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik A.B.D., Eskişehir, 29/05/2002
Doktora:  ODTÜ, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara, 13/02/2009

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Serin, Gökhan. "Küresel Tokamak Uygulamaları". Anadolu Üniversitesi., 29/05/2002

Doktora Tezleri
1)  Serin, Gökhan. "Probleme Dayalı Öğrenme Öğretiminin 7.Sınıf Öğrencilerin Fen Başarısına, Fene Karşı Tutumuna ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi". ODTÜ, 13/02/2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Serin, G. “The Effect of New Turkish High School Physics Curriculum on Course Books”, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya., 11/11/2010
2)  Serin, G. ve Kanlı, U. “Strands in Turkish High School Physics Curriculum”. GIREP 2008 International Conference: Physics curriculum design, development and validation. University of Cyprus, Nicosia., 18/08/2008
3)  Kanlı, U. ve Serin, G. “Comparison of High School Physics Curricula of Some Countries”. GIREP 2008 International Conference: Physics curriculum design, development and validation. University of Cyprus, Nicosia., 18/08/2008
4)  Serin, G. “Promoting Students’ Interest toward Physics by Integrating Historical Science Cases into Physics Course”. Eighth International History, Philosophy & Science Teaching Conference. University of Leeds, Leeds., 15/07/2005

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Serin, G. (2010). “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fene Karşı Meraklarının İncelenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7 (13), 237-252.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Serin, G. “9. Sınıf Lise Öğrencilerinin Enerji Verimliliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri”, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 23/09/2010
2)  Serin, G. “5. Sınıf Öğrencileri Fen ve Teknoloji Dersinde Neler Öğrenmek İstiyor?”, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 23/09/2010
3)  Serin, G. “Yeni Lise Fizik Dersi Öğretim Programının Fizik Öğretmen Adaylarına Tanıtımı İçin Uygulamalı ve Pratik Bir Yaklaşım”, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 27/08/2008
4)  Serin, G. ve Eryılmaz, A. “Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminde Kullanılacak Senaryoların Geliştirilme Sürecine Örnek Bir Yaklaşım”. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 07/09/2006
5)  Kanlı, U., Serin, G., Aslan, A., Gülyurdu, T., Yıldız, D.E., Güneş, B., Ateş, S., Eryılmaz, A., ve Akdeniz, A.R. “Türkiye Fizik Öğretim Programının Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Farklı Ülkelerin Fizik Programlarının Karşılaştırılması ve Önceden Yapılmış İhtiyaç Analiz Sonuçlarından Faydalanılması”, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 07/09/2006
6)  Serin, G. ve Eryılmaz, A. “Probleme Dayalı Öğretim İçin Hazırlanan Senaryolara Yönelik Öğrenci Görüşleri”, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 07/09/2006
7)  Eryılmaz, A., Gülnar, N., Serin, G., Hardal, Ö., Aşçı Akdağ, Z., ve Yayan, B. “1994-2003 Yılları Arasında Hacattepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisinde Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi”. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 09/09/2004
8)  Serin, G. “Fen Eğitiminde Laboratuar”. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 07/09/2001

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Bilgiç, M., Dereli F., Hardal Ö., Serin, G., Aşcı Akdağ, Z., ve Karaca Ö. (2008). Seviye Belirleme Sınavına Hazırlık Fen ve Teknoloji 5. Ankara: Koza Yayın Dağıtım.
2)  Dereli, F., Hardal, Ö., Serin, G., Aşcı Akdağ, Z., ve Karaca Ö. (2008). Seviye Belirleme Sınavına Hazırlık Fen ve Teknoloji 4. Ankara: Koza Yayın Dağıtım.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Serin, G. ve Özdaş, K. (2003). “Füzyonda alternatif bir yaklaşım: Küresel tokamak”, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi. 7, 117-135.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Yenilenen İlköğretim Fen ve Teknoloji ile Matematik Öğretim Programlarının (4. ve 5. Sınıf) Uygulanma Durumu ve Öğretmenlerin Alan Eğitimine Özgü İnançlarının Buna Etkisi. Anadolu Üniversitesi BAP Projesi. Proje Yöneticisi. Proje No: 1002E67., 14/07/2010
2)  Fizik Eğitimi Öğrenci Sorunları Ve Çözüm Önerisi Olarak Probleme Dayalı Öğretimin ve Öğrencilerin Duyuşsal Özelliklerini Geliştirecek Prensiplerin Etkinliğinin Ölçülmesi. ODTÜ BAP Projesi. Araştırmacı. Proje no: BAP-2006-05-01-02, 2006., 01/01/2006
3)  Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Projesi. Dünya Bankası-Türkiye Ortak Projesi. Lise Fizik Dersleri Öğretim Programlarını Geliştirme Uzmanı. 2006-2011.
4)  Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin Artırılması. AB Projesi. Değerlendirme Uzmanı. Proje No: 124104/D/SER/TR. 01.01.2008-01.01.2009

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, 23/09/2010