Profesör Doktor Gülhan TURAN
E-Mail: gturan@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~gturan/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T:C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3777
Faks:+90 (222) 335 0750
Fakülte:Eczacılık Fakültesi
Bölüm:Eczacılık Meslek Bilimleri
Ana Bilim Dalı:Farmasötik Kimya
Bilim Kolu:SAĞLIK BİLİMLERİ
İlgi Alanları:Farmasötik Kimya, Organik Kimya, Heterosiklik Kimya, Spektroskopik Analizler, Yapı-etki ilişkileri

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Ülkü İlkokulu, Tokat,1965
Ortaokul:  Zara Orta Okulu, 1968
Lise:  Tokat Gazi Osmanpaşa Lisesi, 1970
Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, 30/06/1975
Doktora:  Montpellier Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 05/11/1981

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede
2)  Fransızca: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1983
Doçent:  Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,23.10.1989
Profesör:  Eczacılık Fakültesi, Meslek Bilimleri Bölümü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 28/03/1995

İdari Görevler
1)  Anadolu Üniversitesi Senatosu Üyeliği 2001
2)  Anadolu Üniversitesi ile Montpellier Üniversitesi arasındaki işbirliği anlaşması genel koordinatörlüğü

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Turan, Gülhan, " 3(2H)Benzofuranon türevlerinin sentezleri" Montpellier Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Fransa,1977

Doktora Tezleri
1)  Turan, Gülhan," 2,3-Dihidro-3-benzofüranamin aminoasetil türevlerinin yapıları ile Lepidium sativum'un büyümesini inhibe edici etkisi arasındaki İlişkiler", Montpellier Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kasım, 1981

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Sıvacı, Meltem " Bazı Pridiniliminotiyazolin Türevlerinin Sentezleri, Yapılarının Aydınlatılması ve Antimikrobial Etkilerinin Araştırılması", Anadolu Üniversitesi, Mart 2001
2)  Sezgin, Suzan " Bazı 2-(Sübstitüe fenasiltiyo)tiyazolin Türevlerinin Sentezleri ve Yapılarının Aydınlatılması", Anadolu Üniversitesi, Haziran 1997
3)  Kaplancıklı, Zafer Asım, "Bazı N-(4-Kromaniliden)ariloksiasetohidrazid türevlerinin sentezi ve antibakteriyal etkilerinin araştırılması" Anadolu Üniversitesi, Temmuz 1996
4)  Meriç, Asiye " N-[3(2H)-Benzofuraniliden]Ariloksiasetohidrazid Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", Anadolu Üniversitesi, Haziran 1992
5)  Öncel, Aylin " 2-[(N-Sübstitüe aminotiyokarboniltiyo)asetil]sübstitüe fenol türevi bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması", Anadolu Üniversitesi, Haziran 1992

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Özdemir, Ahmet, ''Bazı 1-[(N,N-disübstitüetiyokarboniltiyo)asetil]-3-(2-tiyenil)-5-aril-2-pirazolin türevlerinin sentezleri ve antifungal, antibakteriyel etkilerinin araştırılması''. Anadolu Üniversitesi, 10/05/2004
2)  Kaplancıklı, Zafer Asım " 4-Fenil/Siklohegzil-5-(1-Fenoksietil)-2,4-Dihidro-3H-1,2,4-Triazol-3-Tiyon Türevlerinin Sentezleri ve Antifungal, Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması", Anadolu Üniversitesi, Aralık 2003

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Kaplancikli Z.A., Yurttaş L., Özdemir A., Turan-Zitouni G., İşcan G., Akalın G., Mohsen U.A., Synthesis, Anticandidal Activity and Cytotoxicity of Some Tetrazole Derivatives, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 29(1), 43-48,, 2014
2)  Kaplancıklı Z.A., Altıntop M.D., Özdemir A., Turan-Zitouni G., Göger G., Demirci F., "Synthesis and in vitro Evaluation of Some Hydrazone Derivatives as Potential Antibacterial Agents", Letters in Drug Design & Discovery, 11(3), 355-362,, 2014
3)  Kaplancıklı Z.A., Yurttaş L., Özdemir A., Turan-Zitouni G., Akalın Çiftçi G., Ulusoylar Yıldırım Ş., Abu Mohsen U., "Synthesis and antiproliferative activity of new 1,5-disubstituted tetrazoles bearing hydrazone moiety", Medicinal Chemistry Research, 23, 1067-1075, 2014., 2014
4)  Altıntop, M.D., Özdemir, A., Kucukoglu, K., Turan-Zitouni, G., Nadaroglu, H., Kaplancıklı, Z.A., "Synthesis and evaluation of new thiadia zole derivatives as potential inhibitors of human carbonic anhydrazone isozymes (hCA-I and hCA-II", Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, DOI: 10.3109/14756366.2013.873038, 2014
5)  Altıntop, M. D., Özdemir, A., Turan-Zitouni, G., Ilgın, S., Atlı, Ö., Demirci, F., Kaplancıklı, Z.A., "Synthesis and in vitro Evaluation of New Nitro-Substituted Thiazolyl Hydrazone Derivatives as Anticandidal and Anticancer Agents", Molecules,19,14809-14820, 2014
6)  Turan-Zitouni, G., Altıntop, M.D., Özdemir, A., Kaplancıklı, Z.A., Dikmen, M.,"Synthesis of Some Hydrazone Derivatives Bearing Pürine Moiety as Anticancer Agents", Turk J Pharm Sci, 11(1), 55-66, 2014
7)  Turan-Zitouni, G., Altıntop, M.D., Özdemir, A., Demirci, F., Abu Mohsan, U., Kaplancıklı, Z.A., "Novel Naphhydridine-Hydrazone Derivatives and their Antimicrobial Activity", Çukurova Medical Journal, 39(2), 234-239, 2014
8)  (SCI)Kaplancıklı, Z.A., Yurttaş, L., Turan-Zitouni, G.,Özdemir, A., Göger, G., Demirci, F., Abu Mohsan, U., " Synthesis and Antimicrobial Activity of New Pyrimidine-Hydrazones", Letters in Drug Design and Discovery, 11, 76-81, 2014
9)  Özdemir A., Altıntop, M.D., Kaplancıklı, Z.A., Turan-Zitouni, G., Karaca, H., Tunalı, Y., “Synthesis and Biological Evaluation of Pyrazoline Derivatives Bearing an Indole Moiety as New Antimicrobial Agents”, Arch. Pharm. Chem. Life Sci., 346, 463-469,, 2013
10)  (SCI)Maillard, L.T., Bertout, S., Quinonero, O., Akalın, G., Turan-Zitouni, G., Fulcrand, P., Demirci, F., Martinez, J., Masurier, " Synthesis and Anti-candida Activity of Novel 2-Hydrazino-1,3-Thiazole Derivatives", Bioorganic and Medicinal Chemistry letters, 23, 1803-1807, 2013
11)  Kaplancıklı, Z.A., Altıntop, M.D., Turan-Zitouni, G., Özdemir, A., Demirel, R., Abu Mohsen, U., Hussein, W., "Synthesis and Antifungal Activity of New Heterocyclic Compounds", Çukurova Medical Journal, 38(1), 103-107, 2013
12)  (SCI)Altıntop, M.D., Özdemir, A., Kaplancıklı, A., Kaplancıklı, Z.A., Turan-Zitouni, G., İşcan, G., Çiftçi, G.A., " Synthesis and Biological Evaluation of Some Amide Derivatives Bearing Benzothiazole and Piperidine Moities as Antimicrobial Agents", Letters in Drug Design and Discovery, 10, 453-461, 2013
13)  (SCI)Altıntop, M.D., Özdemir, A., Kaplancıklı, A., Turan-Zitouni, G., Temel, H.E., Çiftçi, G., " Synthesis and Biological Evaluation of Some Pyrazoline Derivatives Bearing a Dithiocarbamate Moiety as New Cholinesterase Inhibitors", Arch. Pharm.Chem. Life Sci., 346, 189-199, 2013
14)  Kaplancıklı, Z.A., Yurttaş, L., Özdemir, A., Turan-Zitouni, G., İşcan, G., Akalın, G., Abu Mohsen, U., "Synthesis, Anticandidal Activity and Cytotoxicity of Some Tetrazole Derivatives", Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, DOI: 10.3109/14756366.2012.752363, 2013
15)  Kaplancıklı, Z.A., Altıntop, M.D., Özdemir, A., Turan-Zitouni, G., Göger, G., Demirci, F., "Synthesis and In Vitro Evaluation of Some Hydrazone Derivatives as Potential Antibacterial Agents", Letters in Drug Design and Discovery, 11, 355-362, 2013
16)  (SCI)Turan-Zitouni,G., Altıntop,M.D.,Özdemir, A., Demirci, F., Abu Mohsen U.,Kaplancıklı, Z.A., "Synthesis and antifungal activity of some new hydrazide derivatives", Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 28(6),1211-1216, 2013
17)  (SCI-Expanded) Turan-Zitouni,G.,Özdemir,A., Kaplancıklı,Z.A., Altıntop, M.D., Edip Temel, H., Akalın Çiftçi, G., " Synthesis and biological evaluation of some thiazole derivatives as new cholinesterase inhibitors" , Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 28(3), 509-514, 2013
18)  (SCI-Expanded)Özdemir,A.,Altıntop,M.D., Kaplancıklı,Z.A.,Turan-Zitouni,G.,Akalın Çiftçi,G., Ulusoylar Yıldırım,Ş.,"Synthesis of 1-acetyl-3-(2-thienyl)-5-aryl-2-pyrazoline derivatives and evaluation of their anticancer activity"Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry,28(6), 1221-1227, 2013
19)  (SCI)Kaplancikli Z.A., Altintop M.D., Ozdemir A., Turan-Zitouni G., Khan S.I., Tabanca N., " Synthesis and Biological Evaluation of Some Hydrazone Derivatives as Anti-inflammatory Agents"Letters in Drug Design & Discovery, 9(3), 310-315, 2012
20)  (SCI)Turan-Zitouni G., Ozdemir A., Kaplancikli Z.A., Altintop M.D., Temel H.E., Akalın Çiftçi G., "Synthesis and biological evaluation of some thiazole derivatives as new cholinesterase inhibitors", Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, On-line (DOI: 10.3109/14756366.2011.653355), 2012
21)  (SCI)Altintop M.D., Kaplancikli Z.A., Ozdemir A., Turan-Zitouni G., Temel H.E., Akalın G., Synthesis and Anticholinesterase Activity and Cytotoxicity of Novel Amide Derivatives., Arch. Pharm. Chem. Life Sci.345(2), 112-116, 2012
22)  (SCI)Kaplancikli Z.A., Altintop M.D., Turan-Zitouni G., Ozdemir A., Ozic R., Akalın G., "Synthesis, Antimicrobial Activity and Cytotoxic Effects of Some Novel Oxadiazole Derivatives" Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry, 27(1), 51–57, 2012
23)  (SCI)Kaplancikli Z.A., Altintop M.D., Turan-Zitouni G., Ozdemir A., Can O.D., "Synthesis and Analgesic Activity of Some Acetamide Derivatives" Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry,27(2), 275-280, 2012
24)  (SCI)Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Altıntop M.D., "Synthesis of some new hydrazone derivatives containing benzothiazole moiety", J. Serb. Chem. Soc. 77 (2) 141–146, 2012
25)  Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z.A., Özdemir, A., Demirayak, Ş., Uçucu, Ü., Meriç, A., Gündoğdu-Karaburun, N., Karaburun, A., Tunalıi Y., "Synthesis of Some 4-Phenyl/Cyclohexyl-5-(1-Phenoxyethyl)-3-((3,5-Diaryl-2-Pyrazolinyl)Acetyl)Thio-4H-1,2,4-Triazole Derivatives and Their Antifungal Activity", Turk J. Pharm. Sci. 8(1), 31-42, 2011
26)  Turan-Zitouni, G., Özdemir, A., Kaplancıklı, Z.A., Revial, G., Demirci, F., "Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluation of New Hydrazide Derivatives", Turk J. Pharm. Sci., 8(3), 199-206, 2011
27)  (SCI) Altıntop M.D., Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Özdemir A., İşcan G., Akalın G.,Ulusoylar-Yıldırım Ş., "Synthesis and Anticandidal Activity of New Triazolothiadiazine Derivatives", Eur. J. Med. Chem. 46, 5562-5566, 2011
28)  (SCI)Kaplancikli Z.A., Yurttaş L., Turan-Zitouni G., Özdemir A., Özic R., Ulusoylar-Yıldırım Ş., Synthesis, Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of Some New Carbazole Derivatives,Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, DOI: 10.3109/14756366.2011.622273(Accepted), 2011
29)  (SCI) Turan-Zitouni G., Özkay Y., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Altıntop M.D.,"Synthesis of some benzothiazole based piperazine-dithiocarbamate derivatives and evaluation of their anticancer activities", Letters in Drug Design & Discovery,8(9), 830-837,, 2011
30)  (SCI) Turan-Zitouni G., Özkay Y., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Altıntop M.D.,"Synthesis of some benzothiazole based piperazine-dithiocarbamate derivatives and evaluation of their anticancer activities", Letters in Drug Design & Discovery,8(9), 830-837, 2011
31)  (SCI)Kaplancikli Z.A., Yurttaş L., Turan-Zitouni G., Özdemir A., Özic R., Ulusoylar-Yıldırım Ş., Synthesis, Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of Some New Carbazole Derivatives,Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, (Accepted), 2011
32)  (SCI)Altintop, M.D., Kaplancikli,Z.A., Turan-Zitouni, G., Özdemir, A., Demirci, F., Iscan, G., Revial, G., "The synthesis of some novel triazole derivatives and the investigation of their antimicrobial activities", Synthetic Communications, 41(15), 2234-2250, 2011
33)  (SCI) Turan-Zitouni G., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., “Synthesis and Antiviral Activity of Some (3,4-diaryl-3H-thiazol-2-ylidene)pyrimidin-2-yl amine Derivatives”, Phosphorus Sulfur, and Silicon and the Related Elements,186(2), 233-239, 2011
34)  Turan-Zitouni,G., Özdemir, A., Kaplancıklı, Z.A., Revial, G., "Synthesis and Antimicrobial Activity of New Hydrazide Derivatives", IUPAC ICOS-18, The 18. Internatonal Conference on Organic Synthesis August 1-6, Bergen, Norway, 2010, 2010
35)  Turan-Zitouni,G., Özdemir, A., Kaplancıklı, Z.A., Revial, G., "Synthesis and Antimicrobial Activity of New Hydrazide Derivatives", IUPAC ICOS-18, The 18. Internatonal Conference on Organic Synthesis August 1-6, Bergen, Norway, 2010, 2010
36)  (SCI)Kaplancıklı, Z.A., Özdemir, A., Turan-Zitouni, G., Altintop M.D., Can, Ö.D., "New Pyrazoline Derivatives and Their Antidepressant Activity" European Journal of Medicinal Chemistry,45, 4383-4387, 2010
37)  (SCI)Kaplancıklı, Z.A., Turan-Zitouni, G.,Özdemir,Altintop M.D., Tunalı, Y."Synthesis of Some Thienyl-Triazine Derivatives and Their Antimicrobial Activity", Asian Journal of Chemistry, 22(9), 6701-6707,, 2010
38)  (SCI-Expanded) Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., "Synthesis and Antituberculosis Activity of Some N-Pyridyl-N′-Thiazolylhydrazine Derivatives", European Journal of Medicinal Chemistry,45(5), 2085–2088,, 2010
39)  (SCI-Expanded) Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., İşcan G., Khanc S., Demirci F., "Synthesis and the selective antifungal activity of 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine derivatives", European Journal of Medicinal Chemistry,45(5),2080–2084, 2010
40)  (SCI-Expanded) Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Revial G., Demirci F., İşcan G.,"Preparation of some pyrazoline derivatives and evaluation of their antifungal activities", Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry,25(4) 565–571,, 2010
41)  (SCI-Expanded) Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A.,Tunalı Y.,"Synthesis and biological activities of new hydrazide derivatives", Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry,24(3),825–831, 2009
42)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni G.,Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Jean-Alain Fehrentz, Jean Martinez, Pierre Chevallet, Gislaine Dusart,“Preparation of some thiazolyl hydrazone derivatives and evaluation of their antibacterial activities”, Phosphorus Sulfur, and Silicon and the Related Elements,184, 2613-2623, 2009
43)  (SCI-Expanded)Kaplancıklı Z.A.,Turan-Zitouni G., Özdemir A., Can Ö.D., Chevallet P.,Synthesis and Antinociceptive Activities of Some Pyrazoline Derivatives, European Journal of Medicinal Chemistry, 44, 2606–2610, 2009
44)  (SCI-Expanded)Uluçam, G, Beynek, N., Seller, Z., Akalın, G., Turan, G., Benkli, K., "Synthesis, Characterization of Some Transition-Metal Complexes of a New Heptadentate N5S2 Schiff-Base Ligand and the Effects of These Metal Complexes on U2OS Cells Cytotoxicity and DNA Cleavage Activity" Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements,183(9), 2232-2247, 2008
45)  (SCI-Expanded) Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., "Novel Analogues of 2-pyrazoline: Synthesis, Characterization and Antimycobacterial Evaluation" Turkish Journal of Chemistry, 32, 529-538, 2008
46)  (SCI-Expanded)Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Özdemir A., Teuladeb J.C.,"Synthesis and Antituberculosis Activity of New Hydrazide Derivatives", Arch. Pharm. Chem. Life Sci.,341, 721-724, 2008
47)  (SCI-Expanded)Kaplancıklı, Z.A., Turan-Zitouni, G.,Özdemir, A., Revial, G., “Synthesis and Anticandidal Activity of Some Imidazopyridine Derivatives” Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 23(6), 866-870, 2008
48)  (SCI-Expanded) Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Demirci F., İşcan G., “Studies on hydrazone derivatives as antifungal agents”, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 23(4), 470–475, 2008
49)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni G.,Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Benkli K., Chevallet P. and Akalin G., "Synthesis and Antituberculosis Activity of New Thiazolylhydrazone Derivatives" European Journal of Medicinal Chemistry, 43(5), 981-985, 2008
50)  (SCI-Expanded) Kaplancıklı Z. A., Turan-Zitouni G., Özdemir A., Revial G. “New triazole and triazolothiadiazine derivatives as possible antimicrobial agents”, European Journal of Medicinal Chemistry, 43(1), 155-159., 2008
51)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., Chevallet P., Kandilci H.B., Gümüşel B.,"Studies on 1,2,4-Triazole Derivatives as Potential Anti-inflammatory Agents" Arch. Pharm. Chem. Life Sci., 340, 586-590,, 2007
52)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni G., Fehrentz J.A., Chevallet P., Martinez J., Kaplancıklı Z. A., Özdemir A., Arslanyolu M., Yıldız M. T., “Synthesis and Antibacterial Activity of Some tert-Butyl [1-benzyl-2[(4-aryl-2-thiazolyl)hydrazono]ethyl]carbamate Derivatives”, Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 340, 310-314,, 2007
53)  (SCI-Expanded)Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Chevallet P., “Synthesis of some 4-arylidenamino-4H-1,2,4-triazole-3-thiols and their antituberculosis activity”, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal 22(4)511-516., 2007
54)  (SCI-Expanded) Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Revial G. and Güven K. "Synthesis and antimicrobial activity of 1-(4-aryl-2-thiazolyl)-3-(2-thienyl)-5-aryl-2-pyrazoline derivatives", European Journal of Medicinal Chemistry,42(3), 403-409, 2007
55)  (SCI-Expanded) Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Özdemir A., Revial G., Güven K., “Synthesis and Antimicrobial Activity of Some Thiazolyl-Pyrazoline Derivatives”, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements,182(4) 749-764, 2007
56)  (SCI-Expanded) Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., Revial G., Güven K., “Synthesis and Antimicrobial Activity of Some 2-(benzo[d]oxazol/benzo[d]imidazol-2-ylthio)-N-(9H-fluoren-9-yl)acetamide Derivatives”, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements,182(3) 639-646, 2007
57)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Yıldız M.T., Chevallet, P., Kaya D., "Synthesis and antimicrobial activity of 4-phenyl/cyclohexyl-5-(1-phenoxyethyl)-3- [N-(2-thiazolyl)acetamido]thio-4H-1,2,4-triazole derivatives", Eur. J. Med. Chem. 40, 607–613,, 2005
58)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni G., Özdemir A., Güven K., “Synthesis Of Some 1-[(N,N-Disubstitutedthiocarbamoylthio)Acetyl]-3-(2-Thienyl)-5-Aryl-2 Pyrazoline Derivatives And Investigation Of Their Antibacterial And Antifungal Activities”, Archive der Pharmazie-Pharmaceutical and Medical Chemistry 338(2-3) 96-104, 2005
59)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni G.,Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Chevallet P., Tunalı Y., "Synthesis and Antimicrobial Activities of Some 1-[(N,N-disubstituted-thiocarbamoylthio)acetyl]-3,5-diaryl-2-pyrazolines", Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements,180(12), 2717-2724, 2005
60)  (SCI-Expanded)Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Chevallet P., "Synthesis and antituberculosis activity of new 3-alkylsulfanyl-1,2,4-triazole derivatives",Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 20(2), 179-182, 2005
61)  (SCI-Expanded)Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Revial G., Güven K., "Synthesis and Study of Antibacterial and Antifungal Activities of Novel 2-[[(Benzoxazole/benzimidazole-2-yl)sulfanyl]acetylamino]thiazoles", Archives of Pharmacal Research 27, 1081-1085, 2004
62)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A. , Uçucu Ü., Özdemir A., Chevallet P., Tunalı Y.,"Synthesis of Some 2-[(benzazole-2-yl)thio]-diphenylmethylacetamide Derivatives and Their Antimicrobial Activity", Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 179(11), 2183-2188, 2004
63)  (SCI-Expanded)Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Ravial G., İşcan G., “Synthesis of some ditihiocarbamate derivatives and their antimicrobial activity”, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements,179(7), 1449-1454, 2004
64)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni G., Demirayak Ş., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Yıldız M.T., “Synthesis of some 2-[(benzazole-2-yl)thioacetylamino]thiazole derivatives and their antimicrobial activity and toxicity”, Eur. J. Med. Chem., 39(3) 267-272, 2004
65)  Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Kılıç F.S., Erol K.,"The synthesis of some triazolylphenothiazine derivatives and their antidepressant and anxiolytic activities", Boll.Chim.Farm., 141, 192-196, 2002
66)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., "Synthesis of some triazolyl-benzofuranamine derivatives", Farmaco, 57, 573-575, 2002
67)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni G., Sıvacı D.M., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., "Synthesis and antimicrobial activity of some pyridinyliminothiazoline derivatives", Farmaco, 57, 569-572, 2002
68)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni, G., Sıvacı, M., Kılıç, F.S., Erol, K.,”Synthesis of some triazolyl-antipirine derivatives and investigation of analgesic activity” Eur. J. Med. Chem., 36 685-689, 2001
69)  Turan-Zitouni, G., Chevallet P., Kılıç, F.S., Erol, K.,”Synthesis of some thiazolyl-pyrazoline derivatives and preliminary investigation of their hypotensive activity” Eur. J. Med. Chem., 35, 635-641, 2000
70)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z. A., Erol, K., Kılıç, F. S., ”Synthesis and Triazolo-thiadiazines” Farmaco, 54, 218-223, 1999
71)  Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z. A.,”Some New 2,3-Dihydro-3-Benzofuranamine derivatives” Boll. Chim. Farmaceutico, 137(9), 367-371, 1998
72)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z. A., Güven, K., “ N-(Chroman-4-ylidene)aryloxyacetohydrazones: Synthesis and Antimicrobial Activity” Farmaco, 52(10), 631-633, 1997
73)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z. A., Chevallet, P., “Some new 4-Aryl-2-thiazolylhydrazones.” Farmaco, 52(10), 635-638, 1997
74)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni, G., Demirayak, Ş., Erol, K., Özdemir, M., “Synthesis of some 2-[(Benzazole-2-yl)thioacetyl]phenol derivatives and preliminary investigation on their vasodilatory activity.” Farmaco, 49 (11) 755-757, 1994
75)  Turan-Zitouni, G., Demirayak, Ş., Erol, K., Özdemir, M., “Synthese de Certains Derives de Methoxy-5[(benzazole-2-yl)thiacetylamino]-3 dihydro-2,3-benzofurane et Recherche d’Activite Antihypertensive.” Boll. Chim. Farmaceutico, 133 (3), 148-150, 1994
76)  (SCI-Expanded)Demirayak, Ş., Turan-Zitouni, G., Chevallet, P., Erol, K., Kılıç, F. S., “Synthesis and Vasodilatory Activity of Some Thiazolo-Triazole Derivatives.” Il Farmaco 48, 707, 1993
77)  (SCI-Expanded)Turan-Zitouni, G., Berge, G., Noel-Artis, A. M., Chevallet, P., Fulcrand, P., Castel, J., “Q.S.A.R. de Derives de Dihydro-2,3-Benzofuranamine-3 Inhibiteurs de Croissance Vegetable.” Il Farmaco, 43 (7-8), 643-655, 1988

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., Yurttaş L., Can Ö.D., Demir Özkay Ü., 3rd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-3 2014), Bali-Endonezya, 23-25 September, 2014. Bildiri: Synthesis and Pharmacological Activity Evaluation of Some New Acetic Acid Derivatives on Central Nervous System, 2014
2)  Turan-Zitouni G., Altıntop M.D., Özdemir A., Temel H.E., Akalın Çiftçi G., Kaplancıklı Z.A.,Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-2014), Istanbul-TURKEY, 18-21 September 2014. Bildiri: Synthesis and Biochemical Mechanisms of Bisthiazole Derivatives Action, 2014
3)  Özdemir, A., Altıntop, M.D., Turan-Zitouni, G., Sever, B., Akalın-Çiftçi, G., Kaplancıklı, Z.A., MCB2014; Joining forces in pharmaceutical analysis and medicinal chemistry, Groningen-Netherlands, 25-26 August, 2014.Bildiri: Synthesis and evaluation of thiazole-based oxadiazole derivatives as potential anticancer agents, 2014
4)  Turan G., Altintop M.D., Ozdemir A., Kaplancikli Z.A., İşcan G., International Union of Microbiological Societies Congresses (IUMS 2014), Montréal-CANADA, 27 July-1 August 2014. Bildiri: Synthesis and anticandidal activity of new thiazole derivatives, 2014
5)  Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., Yurttaş L., Masquefa C., Can Ö.D., Demir Özkay Ü., 50th International Conference on Medicinal Chemistry, Rouen-France, 2-4 July, 2014. Bildiri: Synthesis of Some Imidazo[1,2-a]pyrazine Derivatives and Their Biological Evaluation on Central Nervous System, 2014
6)  Turan-Zitouni G., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Akalın-Çiftçi G., Frontiers in Medicinal Chemistry, Tübingen-GERMANY, March 16-19, 2014. Bildiri: Cytotoxicity of new chalcone derivatives, 2014
7)  Özdemir A., Altıntop M.D., Turan-Zitouni G., Akalın-Çiftçi G., Kaplancıklı Z.A., Frontiers in Medicinal Chemistry, Tübingen-GERMANY, March 16-19, 2014. Bildiri: In vitro Evaluation of Chalcone Derivatives as New COX Inhibitors, 2014
8)  Kaplancikli Z.A., Yurttas L., Ozdemir A., Turan-Zitouni G., International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development DRD 2013, Antalya-TURKEY, P 85, November 28-30, 2013. Bildiri: Synthesis and biological evaluation of some new triazoles, 2013
9)  Turan-Zitouni G., Altıntop M.D., Özdemir A., Demir Özkay Ü., Can Ö.D., Kaplancıklı Z.A., International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development DRD 2013, Antalya-TURKEY, November 28-30, 2013. Bildiri: Pharmacological Evaluation of A New Series of Pyrazolines as Antidepressant-like Agents, 2013
10)  Altıntop M.D., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Ilgın S., Atlı Ö., Demirel R.,International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development DRD 2013, Antalya-TURKEY, November 28-30, 2013. Bildiri: Synthesis and Biological Evaluation of Thiazole Derivatives as New Antifungal and Anticancer Agents, 2013
11)  Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., Altıntop M.D., Turan-Zitouni G., Demir Özkay Ü., Can Ö.D.,XXII National Meeting on Medicinal Chemistry (NMMC 2013), Rome-ITALY, September 10-13, 2013. Bildiri: New Fluorine-Containing 1,3,5-Triaryl-2-pyrazolines as Potential Antidepressant Agents, 2013
12)  Turan-Zitouni G., Altıntop M.D., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Akalın-Çiftçi G., XXII National Meeting on Medicinal Chemistry (NMMC 2013), Rome-ITALY, September 10-13, 2013. Bildiri: Biological Evaluation of Some Chalcone Derivatives, 2013
13)  Özdemir A., Altıntop M.D., Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Akalın-Çiftçi G., XXII National Meeting on Medicinal Chemistry (NMMC 2013), Rome-ITALY, September 10-13, 2013. Bildiri: Synthesis and COX Inhibitory Activity of New Chalcone Derivatives, 2013
14)  Altıntop M.D., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Akalın-Çiftçi G.,XXII National Meeting on Medicinal Chemistry (NMMC 2013), Rome-ITALY, September 10-13, 2013. Bildiri: New Chalcone Derivatives Bearing a Methylsulfonyl Moiety as Potential COX Inhibitors, 2013
15)  Özdemir A., Altıntop M.D., Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Can Ö.D., Demir Özkay Ü., Joint Meeting on Medicinal Chemistry (JMMC 2013), Lublin-POLAND, June 30-July 4, 2013. Bildiri: Synthesis and Antidepressant Activity of New Pyrazoline Derivatives, 2013
16)  Altıntop M.D., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Demir Özkay Ü., Can Ö.D.,Joint Meeting on Medicinal Chemistry (JMMC 2013), Lublin-POLAND, June 30-July 4, 2013. Bildiri: 1,5-Diaryl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-pyrazolines with Antidepressant-like Activity, 2013
17)  Kaplancıklı Z.A., Altıntop M.D., Turan-Zitouni G., Özdemir A., Demirel R., Synthesis and Antimicrobial Activity of 2-Arylthio-N-(2-methoxydibenzofuran-3-yl)acetamide Derivatives, 10th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-10), Ankara-TURKEY, June 26-29, 2012
18)  Altıntop M.D., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., Turan-Zitouni G., Demirel R., Synthesis and Biological Evaluation of Some Thiosemicarbazone Derivatives as New Antimicrobial Agents, 10th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-10), Ankara-TURKEY, June 26-29, 2012
19)  Özdemir A., Varsak M., Altıntop M.D., Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Karaca H., Tunalı Y., Studies on Pyrazoline Derivatives as Antimicrobial Agents, 10th International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-10), Ankara-TURKEY, June 26-29, 2012
20)  Ozdemir A., Altintop M.D., Kaplancikli Z.A., Turan-Zitouni G., Karaca H., Tunalı Y., Synthesis and Antimicrobial Activity of Chalcone Derivatives Bearing Indole Moiety, 15th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry, Athens-GREECE, May 25-27, 2012
21)  Kaplancikli Z.A., Altintop M.D., Ozdemir A., Turan-Zitouni G., Demirel R., Synthesis of New Hydrazone Derivatives and Evaluation of Their Antimicrobial Activity, 15th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry, Athens-GREECE, May 25-27, 2012
22)  Turan-Zitouni G., Altintop M.D., Ozdemir A., Kaplancikli Z.A., Akalın-Ciftci G., Antiproliferative Effects of Some Bisthiazoles, 15th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry, Athens-GREECE, May 25-27, 2012
23)  Altintop M.D., Ozdemir A., Kaplancikli Z.A., Turan-Zitouni G., İşcan G., Synthesis of Some Amide Derivatives as New Antimicrobial Agents, 15th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry, Athens-GREECE, May 25-27, 2012
24)  Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Altıntop M.D., Demirci F., Synthesis and Antimicrobial Activity of New Pyrazoline Derivatives, Eur. J. Pharm. Sci., 44, Suppl. 1, 165. (29th September-01st October 2011) Bled-SLOVENIA, 2011
25)  Turan-Zitouni G., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Altıntop M.D., Synthesis of Some Benzofuran and Their Antituberculosis Activity, Eur. J. Pharm. Sci., 44, Suppl. 1, 169. (29th September-01st October 2011) Bled-SLOVENIA, 2011
26)  Kaplancıklı Z.A., Yurttaş L., Turan-Zitouni G., Özdemir A., Öziç R., Synthesis and Antimicrobial Activity of Some Carbazole Derivatives, Eur. J. Pharm. Sci., 44, Suppl. 1, 178. (29th September-01st October 2011) Bled-SLOVENIA, 2011
27)  Kaplancıklı Z.A., Altıntop M.D., Özdemir A., Turan-Zitouni G., Can Ö.D., Synthesis of Some Thiadiazole Derivatives as New Anticonvulsant Agents, Eur. J. Pharm. Sci., 44, Suppl. 1, 190. (29th September-01st October 2011) Bled-SLOVENIA, 2011
28)  Kaplancıklı Z.A., Altıntop M.D., Turan-Zitouni G., Özdemir A., İşcan G., "Synthesis and Anticandidal Activity of New Triazolothiadiazine Derivatives” International Symposium on Drug Research & Development “From Chemistry to Medicine” DRD 2011 and New Horizons and Job Opportunities for Young Scientists which is organized by Hacettepe University, Medicinal Chemistry Research, Development and Application Center (MAGUM). May 27-29, 2011. Antalya-TÜRKİYE, 2011
29)  Turan-Zitouni G., Altıntop M.D., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Dikmen M., "Synthesis and Antiproliferative Activity of Some Hydrazone Derivatives” International Symposium on Drug Research & Development “From Chemistry to Medicine” DRD 2011 and New Horizons and Job Opportunities for Young Scientists which is organized by Hacettepe University, Medicinal Chemistry Research, Development and Application Center (MAGUM). May 27-29, 2011. Antalya-TÜRKİYE, 2011
30)  Özdemir A., Çınar E., Altıntop M.D., Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Can O.D., "Synthesis and Antinociceptive Activity of Some 2-Pyrazoline Derivatives” International Symposium on Drug Research & Development “From Chemistry to Medicine” DRD 2011 and New Horizons and Job Opportunities for Young Scientists which is organized by Hacettepe University, Medicinal Chemistry Research, Development and Application Center (MAGUM). May 27-29, 2011. Antalya-TÜRKİYE, 2011
31)  Kaplancikli, Z.A., Altintop, M.D., Turan-Zitouni, G., Ozdemir, A., Demirci, F., Khan, S.I., Tabanca, N., Wedge, D.E., Synthesis and Biological Activities of New N-(benzylidene)-3-cyclohexylpropionic Acid Hydrazide Derivatives", 76: p50Planta Med,9th Annual Oxford Conference on the Science of Botanical (ICSB), 12-15 April, Mississipppi, USA, 2010, 2010
32)  Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Özdemir A., Altıntop M.D., Can O.D., "Synthesis and Antinociceptive Activity of Some Acetamide Derivatives” EFMC-ISMC 2010 XXIst International Symposium on Medicinal Chemistry. September 5-9, 2010. Brussels-BELGIUM, 2010
33)  Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Altıntop M.D., Demirci F., "Synthesis and Antimicrobial Evaluation of New Benzothiazolyl-Amides, Derivatives of 1,2,4-Triazol-3-thione” EFMC-ISMC 2010 XXIst International Symposium on Medicinal Chemistry. September 5-9, 2010. Brussels-BELGIUM, 2010
34)  Özdemir, A., Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z.A., “Synthesis and Antituberculosis Activity of Some Thiazolylimino Thiazoline Derivatives”, 1st Turkish-Russian Joint Meeting on Organic and Medicinal Chemistry. Antalya, Turkey, October 14-17, 2009
35)  Kaplancıklı, Z.A., Turan-Zitouni, G., Özdemir, A., “Synthesis and Antituberculosis Activity of New Hydrazide-Hydrazone Derivatives”, 1st Turkish-Russian Joint Meeting on Organic and Medicinal Chemistry. Antalya, Turkey, October 14-17, 2009
36)  Turan-Zitouni, G., Özdemir, A., Kaplancıklı, Z.A., “Synthesis and Antituberculosis Activity of Some Pyrimidinylimino Thiazoline Derivatives”, 1st Turkish-Russian Joint Meeting on Organic and Medicinal Chemistry. Antalya, Turkey.October 14-17, 2009
37)  Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., “Synthesis and Antituberculosis Activity of N-(1-Arylethylidene)-N'-(4-Arylthiazol-2-yl)hydrazine Derivatives”, 45th International Conference on Medicinal Chemistry, Orleans-FRANCE, July 1-3, 2009
38)  Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Özdemir A., Altıntop M.D., Tunalı Y., “Synthesis and Antimicrobial Activity of 1,2,4-Triazole Derivatives”, 45th International Conference on Medicinal Chemistry, Orleans-FRANCE, July 1-3, 2009
39)  Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Özkay Y., Altıntop M.D., Revial G., Yazar S., “Synthesis of Some Substituted Carbamodithioic Acid Esters and Their Anticancer Properties”, 45th International Conference on Medicinal Chemistry, Orleans-FRANCE, July 1-3, 2009
40)  Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Demirci F., İşcan G. "Synthesis and Anticandidal Activity of New Pyrazoline Derivatives", 9th International symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-9), 23-26 June, Ankara-TURKEY., 2009
41)  Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., Turan-Zitouni G., Altıntop M.D., Can Ö.D., Demir Özkay Ü. "Synthesis and Antidepressant Activity of Some Pyrazoline Derivatives", 9th International symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS-9), 23-26 June, Ankara-TURKEY., 2009
42)  Özdemir, A., Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z.A., “Synthesis and Antidepressant Activities of Some 1-[(N,N-Disubstitutedthiocarbamoylthio)acetyl]-3-(2-thienyl)-5-aryl-2-pyrazolines” International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry-ASMC St. Petersburg07. (August 27-31, 2007). St. Petersburg, Russia., 2007
43)  Özdemir, A., Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z.A., Demirci, F., İşcan, G., “Synthesis and Anticandidal Activity of New 5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine Derivatives”, 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry-IMMPC-3. (October 16-21, 2007). Antalya, Turkey., 2007
44)  Kaplancıklı, Z.A., Turan-Zitouni, G., Özdemir, A., “Synthesis and Antituberculosis Activity of New Hydrazide Derivatives”, 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry-IMMPC-3. (October 16-21, 2007). Antalya, Turkey., 2007
45)  Turan-Zitouni, G., Özdemir, A., Kaplancıklı, Z.A., Çevikbaş, A., “Synthesis and Antimicrobial Activity of New 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine Derivatives”, 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry-IMMPC-3. (October 16-21, 2007). Antalya, Turkey., 2007
46)  Kaplancıklı, Z.A., Turan-Zitouni, G.,Özdemir, A., Chevallet, P., Demirci, F., İşcan, G., “Synthesis and Antifungal Activity of Some Benzazolyl-Pyrazoline Derivatives” International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry-ASMC St. Petersburg07. (August 27-31, 2007). St. Petersburg, Russia., 2007
47)  Turan-Zitouni, G., Jean-Alain F., Chevallet, P., Martinez J., Özdemir, A., Kaplancıklı, Z.A., “Synthesis and Antibacterial Activity of Some tert-Butyl [1-aryl/alkyl-2[(4-aryl-2-thiazolyl)hydrazono]ethyl]carbamate Derivatives”, International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry-ASMC St. Petersburg07. (August 27-31, 2007). St. Petersburg, Russia., 2007
48)  Özdemir, A., Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z.A., Demirci, F., İşcan, G., “Synthesis and Antifungal Activity of Some Thiazolylhydrazone Derivatives” 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (Drugs of the Future Volume 32, Suppl. A, July 2007). (July 8-11, 2007). İstanbul, Turkey., 2007
49)  Kaplancıklı, Z.A., Turan-Zitouni, G.,Özdemir, A., Revial, G., Demirci, F., İşcan, G., “Synthesis and Anticandidal Activity of Some Imidazopyridine Derivatives” 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (Drugs of the Future Volume 32, Suppl. A, July 2007). (July 8-11, 2007). İstanbul, Turkey., 2007
50)  Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z.A., Özdemir, A., Chevallet, P., Gümüşel, B., “Synthesis and Anti-inflammatory Activity of Some 1,2,4-triazole Derivatives” 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (Drugs of the Future Volume 32, Suppl. A, July 2007). (July 8-11, 2007). İstanbul, Turkey., 2007
51)  Özdemir A., Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Chevallet P., “Synthesis and Antituberculosis Activity of Some New 4,5-substituted-4H-1,2,4-triazole-3-thiol Derivatives” 19th International Symposium on Medicinal Chemistry, August 29-September 2 2006, Istanbul, Turkey., 2006
52)  Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., Arslanyolu M., Karael C., Yıldız M.T., Revial G., “Synthesis of New Triazole Derivatives and Their Antifungal Activity and Toxicity” 19th International Symposium on Medicinal Chemistry, August 29-September 2 2006, Istanbul, Turkey., 2006
53)  Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Özdemir A., Uçucu Ü., Revial G., “New Triazole and Triazolothiadiazine Derivatives as Potential Antibacterial and Antifungal Agents” 19th International Symposium on Medicinal Chemistry, August 29-September 2, 2006, Istanbul, Turkey., 2006
54)  Benkli K., Turan-Zitouni, G., Özdemir, A., Kaplancıklı, Z.A., Chevallet, P., “Synthesis And Antituberculosis Activity of Some N-[4-(indan-5-yl)thiazol-2-yl]-N'-(1-phenylethylidene)hydrazine Derivatives” 15th World Congress of Pharmacology, (02-07 July 2006). Beijing, China., 2006
55)  Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z.A., Özdemir, A., Revial G., Güven K., “Synthesis and Antimicrobial Activıiy of Some Thiazoly-Pyrazoline Derivatives” 15th World Congress of Pharmacology, (02-07 July 2006). Beijing, China., 2006
56)  Özdemir, A., Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z.A., Revial, G., Tunalı, Y., “The New Imidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid arylidene-hydrazide Derivatives and Their Antimicrobial Activity” International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Development 2005, MCRD 2005, (September 28-October 1, 2005). Kuşadası, Turkey, 2005
57)  Turan-Zıtouni G., Fehrentz J.A., Chevallet P., Kaplancıklı Z.A.,"Synthesis and antituberculosis activity of some tert-butyl [1-benzyl-2[(4-aryl-2-thiazolyl)hydrazono]ethyl]carbamate derıvatives" 2nd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 10-14 October 2004, Antalya-TURKEY, 2004
58)  Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Revial G., Güven K., “Synthesis and antimicrobial activities of some 9-[(benzoxazole/benzimidazol-2-yl)thioacetylamino]fluorene derivatives”, 2nd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 10-14 October 2004, Antalya-TURKEY., 2004
59)  Turan-Zitouni G., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Tunalı Y., “Synthesis and antimicrobial activities of some 1-[α-(N,N-disubstitutedaminothiocarbonyl-thio)acetyl]-3,5-diphenyl-2-pyrazolines”, 4th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry,17-19 September 2003, İstanbul-TURKEY., 2003
60)  Turan-Zitouni G., Demirayak Ş., Kaplancıklı Z.A., ., “Synthesis of Some 2-[(benzazole-2-yl)thioacetylamino]tetrahydrobenzathiazoles and Their Antimicrobial Activity”, 7th European Congress of Pharmaceutical Sciences, 21-23 October 2002, Stockholm-SWEDEN, 2002
61)  Turan-Zitouni G., Demirayak Ş., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., Sıvacı D.M., “Synthesis of Some 2-[(benzazole-2-yl)thio]diphenylmethylacetamide Derivatives and Their Antimicrobial Activity”, 1st International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 25-28 September 2002, Ankara-TURKEY., 2002
62)  Turan-Zitouni G., Chevallet P., Kaplancıklı Z.A., Some Thiazolyl-pyrazoline Derivatives and Their Tuberculostatic Activity, 4th World Congress on Tuberculosis, 3-5 June 2002, Washington DC-USA., 2002
63)  Turan-Zitouni G., Kaplancıklı Z.A., Özdemir A., "Synthesis of Some Triazolyl-benzofuranamine Derivatives", " 3. International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, İstanbul-TURKEY, 17-19 September, 2001
64)  Turan-Zitouni G., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Sıvacı D.M. "Synthesis and Antimicrobial Activity of Some Pyridinyliminothiazoline Derivatives" 3. International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, İstanbul-TURKEY, 17-19 September, 2001
65)  Turan-Zitouni G. ve Kaplancıklı Z.A., “Studies on the Synthesis of Some Triazoles and Triazolothiadiazines”, First International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, 24-26, September 1997, Ankara-TURKEY, 1997
66)  Turan-Zitouni G. ve Kaplancıklı Z.A., “Studies on the Synthesis of Some 5-acetylindan aryloxyacetohydrazone derivatives”, 5th International Symposium on Pharmaceutical Science, 24-27 June 1997, Ankara-TURKEY., 1997
67)  Demirayak, Ş., Turan-Zitouni, G., Chevallet, P., Erol, K., Kılıç, F. S., “Synthesis and Antihypertensive Activity of some Thiazolo-Triazole Derivatives” Pharmacy Word Congress ’92, 52nd International Congress of F.I.P. Lyon-France, 1992
68)  Kaplancıklı, Z.A., Altıntop, M.D., Turan-Zitouni, G., Özdemir, A., Demirci, F., Si, K., Tabanca, N., Wedge, D.E., "Synthesis and Biological Activities of New N-(benzylidene)-3-cyclohxylpropionic Acid Hydrazide Derivatives", 9 th Annual Oxford International Conference on the Science of Botanicals (ICSB), April 12-15, University of Mississipi, MS,USA, 2010

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Altıntop M.D., Demirci F., "Synthesis of some N-(benzothiazol-2-yl)-2-(4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl)acetamides and their antimicrobial activity",Anadolu University Journal of Science and Tecnology, C-Life Sciences and Biotechnology, 1(2), 145-151, 2011
2)  Gülhan Turan-Zitouni, Zafer Asım Kaplancıklı, Ahmet Özdemir, Şeref Demirayak, Ümit Uçucu, Asiye Meriç, Nalan Gündoğdu-Karaburun, Ahmet Çağrı Karaburun, Yağmur Tunalı, " Synthesis of Some 4-Phenyl/Cyclohexyl-5-(1-phenoxyethyl)-3-[(3,5-diaryl-2-pyrazolinyl)acetyl]thio-4H-1,2,4-Triazole Derivatives and their Antifungal Activity" Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences,8(1),31-42, 2011
3)  Turan-Zitouni G., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Revial G., Demirci F., "Synthesis of new hydrazide derivatives and evaluation of their antimicrobial activity" Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences,(Accepted), 2010
4)  Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Turan-Zitouni G., Revial G. " Synthesis of some novel hydrazone derivatives and evaluation of their antituberculosis activity" Marmara Pharmaceutical Journal, 14, 79-83, 2010
5)  Turan-Zitouni G., Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., Çevikbaş A., Gürbüz B., Gürer Ü.S., "Studies on some new Pyrazolo[3,4-c]pyridine Derivatives As Antimicrobial Agents" Türk J. Pharm. Sci. 6(2), 63-72, 2009
6)  Turan-Zitouni G. Özdemir A., Kaplancıklı Z.A., " Synthesis of soma hydrazine-hydrazone derivatives and their antituberculosis activity", Anadolu University Journal of Science and Tecnology, 8(2) 345-349, 2007
7)  Turan-Zitouni, G., Chevallet, P., Robbe, Y., Güven, K., “The Synthesis of some Indazole Derivatives and Their Antimicrobial Activity.” Acta Pharm. Turc. XLI (2), 82-85, 1999
8)  Turan-Zitouni, G., Sezgin, S., “Synthesis and Characterization of Some 2-(Substited Arylacylthio)Thiazoline derivatives.” Acta Pharm. Turc. XXXX (3) 151-154, 1998
9)  Turan-Zitouni, G., Kaplancıklı, Z. A.,” 5-Acetylindan aryloxyacetohydrazone derivatives: Synthesis and Antituberculosis Activity” Acta Pharm. Turc. XXXX (2) 67-71, 1998
10)  Turan-Zitouni, G., Demirayak, Ş., “Synthese de certain derives de [[(benzazole-2-yl)thio]acetyl]-2 phenol oxime.” Acta. Pharm. Turc., XXXVII (1), 9-11, 1995
11)  Turan-Zitouni, G., Meriç, A., “Synthesis of some N-[3(2H)-Benzofuranilidene]aryloxyacetohydrazide derivatives.” FABAD Farm. Bil. Der., 19, 143-147, 1994
12)  Turan-Zitouni, G., Öncel, A., “Synthese et Structure des Derives de [-(N-Substitües Aminothiocarbonylthio)-acetyl]-2-Phenols Substitues.” Acta Pharmaceutica Turcica, XXXVI (3), 68-72, 1994
13)  Turan-Zitouni, G., Benkli, K.,” 2-[-sübstitüe Aminotiyokarboniltiyo)asetil]sübstitüe fenol Türevlerinin sentezi ve Lepidium sativum L. Tohum uzantıları üzerine stotoksik etkileri.” Doğa-Tr. J. Of Pharmacy, 2, 125-130, 1992
14)  Turan-Zitouni, G., Demirayak, Ş., Chevallet, P., Synthese de Certains Derives Thiazolylhydrazones et Recherche d’Activite Antimicrobienne.” Acta Pharmaceutica Turcica, XXXIV, 23-26, 1992
15)  Demirayak, Ş., Turan-Zitouni, G., “The Cytotoxic Activity of 2-Aryl-4,5,6,7-tetrahydrobenzimidazole derivatives on Lepidium sativum Roots and Quantitative Structure-Activity Relationships.” Acta Pharmaceutica Turcica, XXXLL, 55-60, 1990
16)  Turan-Zitouni, G., Demirayak, Ş., “ Synthese et structure des derives de la N’-[((2H)-Benzofurannone-3)-2-ylidene]-N-(p-sulfonamidobenzene)hydrazine.”Acta Pharmaceutica Turcica, XXX, 105-110, 1988
17)  Turan-Zitouni, G., Mutlu, N., Synthese des Derives de la N-[(2H)-Benzufuranylidene-3]-p-Chlorophenoxyacetonyl-hydrazide et activites antibacteriennes et antifongiques.” İstanbul Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 24 (17), 17-25, 1988
18)  Mutlu, N., Turan-Zitouni, G., ” N-[-(N’-Sübstitüe amino-tiyokarboniltiyo)asetil]-2,3-dihidro-3-benzofuranamin türevlerinin antibakteriyel ve antifungal etkilerinin araştırılması.” Hacettepe Üni. Ecz. Fak. Dergisi, 8 (1), 1-7, 1988
19)  Turan-Zitouni, G., Mutlu, N., ” N-[-(N’-Sübstitüe amino-tiyokarboniltiyo)asetil]-2,3-dihidro-3-benzofuranamin türevlerinin sentezi, yapı aydınlatılması ve antibakteriyel etkileri üzerine çalışmalar. ” Doğa Bilim Dergisi, Seri C, 12 (1), 55-62, 1988
20)  Turan-Zitouni, G., ” N-[-(N’-Sübstitüe aminotiyokarboniltiyo)asetil]-5-metil-2,3-dihidro-3-benzofuranamin Türevlerinin sentez ve yapılarının aydınlatılması.” Hacettepe Üni. Ecz. Fak. Dergisi, 6 (2), 51-57, 1986
21)  Turan-Zitouni, G., “Synthese et structure de derives de la N-[(N’-N’-Disübstitües Amino)Acetyl]Methoxy-5-Dihydro-2,3-Benzofuranamine-3.” İstanbul Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 22, 47-53, 1986
22)  Turan-Zitouni, G.,” Recherche de correlation entre les parametres physico-chimiques et les Indices de connectivite.” İstanbul Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 22, 37-46, 1986
23)  Turan-Zitouni, G., Berge, G., “Aminoasetil 2-3-Dihidro-3-Benzofuranamin Türevlerinin dağılma katsayılarının teorik, deneysel yöntemlerle tayinleri.” Doğa Bilim Dergisi, Seri C, 10 (2), 214-221, 1986
24)  7.2.1 Turan-Zitouni, G., Berge, G., Orzalesi, H., “Derives d’Aminoacetyl Dihydro-2,3 Benzofuranamine-3. Inhibitrice de Croissance des Racines de Lepidium sativum L. Relations Structure-Activite.” Chimica Acta Turcica, 14 (1), 26-43, 1986
25)  Işıkdağ, İ., Turan-Zitouni, G., Demirayak, Ş., “2-Alkil Benzimidazol bileşiklerinin Yapı-Etki ilişkilerinin kurulması üzerine çalışmalar.” Doğa Bilim Dergisi, Seri C, 9 (3), 277-286, 1985
26)  Turan-Zitouni, G., Fulcrand, P., “Synthese et Structure des Dihydro-2.3-Benzofuranamine-3.” Chimica Acta Turcica, 13 (3), 403-412, 1985
27)  Turan-Zitouni, G., Berge, G., Fulcrand, P., Orzalesi, H., “ Relations Quantitatives Entre l’Activite Inhibitrice et la Structure de Derives d’Aminoacetyl Dihydro-2,3-Benzofuranamine-3. Modele de Free et Wilson.” Chimica Acta Turcica, 13 (2), 291-302, 1985

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  ‘’Bazı 10-2-(4-arilidenamino-5-merkapto-1,2,4-triazol-3-il)etilfenotiyazin ve 10-2-(7H-6-aril-1,2,4-triazolo3,4-b-1,3,4-tiadiazin-3-il)etil fenotiyazin türevi bileşiklerin sentezi ve antikolinerjik, antihistaminik etkilerinin araştırılması’
2)  “Psödopeptid yapısındaki AIDS İlaçlarının sentezleri üzerine çalışmalar”, Centre International des Etudiants Stagiaires (C.I.E.S.) tarafından sağlana bursla, Fransa Montpellier Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Aanbilim Dalı’nda b
3)  “Fizikokimyasal Parametreler ile Konnektivite İndeksleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması.”, TÜBİTAK (TBAG-626)

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Eczacılık Fakültesi Koruma Derneği
2)  Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği, Ankara, 1994

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  ECZ401 Farmasötik Kimya III
2)  ECZ421 Farmasötik Kimya III Uyg.
3)  ECZ321 Farmasötik Kimya Uygulamaları I
4)  FKM516 F. Kimyada Yapı-Etki Uyg.
5)  İlaçların Fizikokimyasal Para.
6)  Kansero. ve Mutajen Ajanlar
7)  KİM153 Genel Kimya I
8)  KİM154 Genel Kimya II

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 09:00-10:45 : ECZ401 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya III
2)  Çarşamba Saat 15:00-17:45 : ECZ823 Mezuniyet Projesi I