Öğretim Görevlisi Doktor İnci Zeynep ÖZONAY BÖCÜK
E-Mail: incizo@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~incizo/

Kişisel Bilgiler
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 26470 ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3393
Faks:+90 (222) 335 0573
Fakülte:Eğitim Fakültesi
Bölüm:Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı:Eğitim Programları ve Öğretim
Bilim Kolu:Program Geliştirme ve Öğretim
İlgi Alanları:Öğretmen Eğitimi,Program geliştirme, Öğrenme stil ve Stratejileri, Öğretim Yöntemleri

Öğrenim Durumu
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim, 1999
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD (Eğitim Programları ve Öğretim), 2002
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD (Eğitim Programları ve Öğretim), 2014

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: Temel düzeyde

İdari Görevler
1)  Erasmus Koordinatör Yardımcısı, 2006

Yüksek Lisans Tezleri
1)  "Öğretmenlerin Adaylık Eğitimi Programının Değerlendirmesi". Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Sağlam, M., Tunca, N. ve Özonay, İ. Z. (2011). "Öğretmenlik Sertifikası Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (05-08 Ekim 2011), Eskişehir, TÜRKİYE
2)  Sağlam, S. ve Özonay, İ. Z. (2008). “Englısh Language Instructors’ Perceptıons Related to Lıfelong Learnıng Concept”, International Journal of Arts & Sciences Conference (01-04 December 2008) Gottenheim, GERMANY
3)  Özonay, İ. Z. ve Sağlam, S. (2008). “A Qualitative Evaluation Of Erasmus Teacher Exchange Program From The Eyes Of Those Who Participated”, International Conference on Education, Economy, and Society (17-19 July 2008) Paris, FRANCE
4)  Özonay, İ. Z. (2006). "Probationary Teacher Training in Turkey", XXII CESE Conference (03-06 July 2006) Granada, SPAIN

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Özonay, İ. Z. (2004). "Öğretmenlerin Adaylık Eğitimi Programının Değerlendirmesi" XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya
2)  Sağlam, M., Adıgüzel, A.; Atik Kara, D. ve Özonay, İ. Z. (2007). “Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu(17–20 Ekim 2007), Eskişehir
3)  Sağlam, M.; Avşar, Z.; Özonay İ. Z. ve Özkanal, Ü. (2005). "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi", XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Özonay, İ.Z. (2008). "Büyük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri". Öğretim İlke ve Yöntemleri. (Editör: Kıymet Selvi).Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1854.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Özonay, İ.Z. (2003)."Öğretmenlerin Adaylık Eğitimi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 2: 167-180

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Eğitim Programları ve Öğretim Derneği, 2010

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  ÖMB 303 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
2)  ÖMB 202 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
3)  ÖMB 207 Öğretim İlke ve Yöntemleri
4)  ÖMB 212 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
5)  PDF704 Program Geliştirme ve Öğretim
6)  PDF707 Özel Öğretim Yöntemleri
7)  PDF703 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
8)  Çoklu Ortam Uygulamaları "Microsoft Power Point 2003", 2005
9)  Grafik Uygulamaları "Microsoft Visio 2003", 2006
10)  Masaüstü Yayıncılık "Microsoft Word 2003", 2007
11)  Planlama ve Denetleme Araçları "Microsoft Project 2003", 2008
12)  Grafik Uygulamaları "Microsoft Visio 2007", 2008

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 09:00-12:45 : ÖMB212 Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı
2)  Pazartesi Saat 14:00-17:45 : ÖMB212 Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı
3)  Salı Saat 14:00-17:45 : ÖMB212 Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı
4)  Çarşamba Saat 14:00-17:45 : ÖMB212 Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı
5)  Cuma Saat 09:00-12:45 : ÖMB212 Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı