Doçent Doktor Müfide BANAR
E-Mail: mbanar@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~mbanar/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİ EYLÜL KAMPUSÜ 26470 ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 321 3550 / 6402
Faks:+90 (222) 323 9501
Fakülte:Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı:Çevre Teknolojileri
İlgi Alanları:Katı Atık Yönetimi,Geri Kazanım, İnsinerasyon Prosesleri, Düzenli Depolama Alanı, Atık Yönetimi Ekonomisi, Kirlilik Önleme, Yaşam Döngüsü Analizi,Tıbbi Atıklar, Tehlikeli Atıklar, Elektronik Atıklar

Öğrenim Durumu
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, 1988
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, 1991
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, 1998

Bildiği Yabancı Diller
1)  Almanca: Okuma: Temel düzeyde Yazma: Temel düzeyde Konuşma: Temel düzeyde
2)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Çevre Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 1998
Doçent:  Çevre Mühendisliği, 2010, 22/01/2010

İdari Görevler
1)  Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği 2005-2010
2)  Bölüm Başkan Yrd. Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 2004 - 2006
3)  Bölüm Başkan Yrd. Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 2007 - 2013
4)  Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sürekli İyileşme Ekibi Üyeliği (devam ediyor), 2009

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Hava Kalitesinin Kontrolunda Debi ve Nem Ölçümünün Yeri ve Önemi, Anadolu Üniversitesi, 1991

Doktora Tezleri
1)  Atıkların Yönetiminde Yanma ve Art-Yakma Mühendisliği; Avantaj ve Sorunlar, Anadolu Üniversitesi, 1998

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Mergen, A., 2015, “Baskılı Devre Kartı Atıklarının Pirolizi Sonucu Oluşan Ürünlerin Karakterizasyonu”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 103s., Eskişehir., 2015
2)  Turan Bıyık, Ş., 2013, (devam ediyor), “Yerel Yönetimlerde Kurumsal Karbon Yönetimi”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir., 2013
3)  Özdemir, A., 2013, “Türkiye’de demiryolu ulaşımının çevresel etkilerinin yaşam döngüsü analizi yöntemi ile belirlenmesi”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 136s., Eskişehir., 2013
4)  Öncel Hıdıroğlu, A., 2011 (devam ediyor), “Tıbbi Atık Arıtım ve Bertaraf Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler ABD, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir., 2011
5)  Tulger, G., 2010, “Türkiye’de Elektrik ve Elektronik Atıkların Yönetiminin Planlanması ve Tesis Yer Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri’nin Kullanımı”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 117s., Eskişehir, 2010
6)  Kulaç, A., “Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İçin Katı Atık Yönetim Sistemi Seçiminde Analitik Serim Süreci (ANP) Yaklaşımı”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 162s., Eskişehir., 2006
7)  Kalyoncu, H., “Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye’nin Atık Yönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi”, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 145s., Eskişehir., 2005
8)  Çokaygil, Z., “Atık Yönetimi Planlamasında Yaşam Döngüsü Analizi” , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 147s., Eskişehir., 2005
9)  Vardar, Ç., “Eskişehir Katı Atık Depolama Sahasından Alınan Toprak ve Bitki Örneklerindeki Kirletici Bileşenlerin Belirlenmesi”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 146s., Eskişehir., 2004
10)  Aksakal, Y., “ Eskişehir Organize Sanayii Bölgesi’nde Entegre Katı Atık Yönetimi Uygulaması”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 185s., Eskişehir., 2002
11)  Şahin, A., “Eskişehir Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu ve Fiziksel / Kimyasal Özelliklerinin Farklı Analiz Teknikleriyle Belirlenmesi”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 173s., Eskişehir, 2002

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Çokaygil, Z., 2013, ”Portakal Kabuklarından Biyobozunur Nanokompozit Film Üretilmesi ve Gıda Ambalajı Olarak Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 144s., Eskişehir., 2013
2)  Akyıldız, V., 2011, ”Lastikten Türetilmiş Yakıt Pirolizi”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Eskişehir., 2011
3)  Kulaç, A., 2010-devam ediyor, Ağır Metal Kirliliği Olan Toprakların Bitkilerle Arıtımı, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Eskişehir., 2010
4)  Özkan, A., Kentsel Katı Atık Yönetim Sistemlerinin Oluşturulmasında Farklı Tekniklerin Kullanımı”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 202s., Eskişehir, 2008
5)  Malkoç, S., “Tıbbi Atık Yakma Tesisi Küllerinin Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi, Toksisite ve Mutajenite Tayinlerinin Yapılması”, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 147s., Eskişehir., 2004

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Banar, M., “Life Cycle Assessment of Waste Tire Pyrolysis”, Fresenius Environmental Bulletin, 24, No:4, 1215-1226, (2015)., 2015
2)  Banar, M., Tulger, G., Özkan, A., “Plant Site Selection For Recycling Plants Of Waste Electrical And Electronic Equipment In Turkey By Using Multicriteria Decision Making Methods”, Environmental Engineering and Management Journal, 13, No:1, 163-172 (2014)., 01/01/2014
3)  Banar, M., Özkan, A., Akyıldız, V., Çokaygil, Z., Onay, Ö., “Evaluation of solid product obtained from TDF (Tire Derived Fuel) pyrolysis as carbon black”, Journal of Material Cycles and Waste Management, DOI: 10.1007/s10163-014-0233-2, (2014)., 01/01/2014
4)  Çokaygil, Z., Banar, M., Seyhan, A.T., “Orange Peel-Derived Pectin Jelly and Corn Starch-Based Biocomposite Film with Layered Silicates”, Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/APP.40654, (2014)., 2014
5)  Banar, M., Akyıldız, V., Özkan, A., Çokaygil, Z., Onay, Ö., “Characterization of Pyrolytic Oil Obtained from Pyrolysis of TDF (Tire Derived Fuel)”, Energy Conversion and Management, 62, 22-30 (2012)., 2012
6)  Akyıldız, V., Özkan, A., Çokaygil, Z., Banar, M., and Baydar, S., “Improvement of Solid Product Quality in Pyrolysis of Tyre Derived Fuels (TDF)”, Chemical Engineering Transactions, 21, 775-780, (2010)., 2010
7)  Özkan, A., Banar, M., “Refuse Derived Fuel (RDF) Utilization in Cement Industry by Using Analytic Network Process (ANP)”, Chemical Engineering Transactions, 21, 769-774, (2010)., 2010
8)  Banar, M., Çokaygil, Z., “Life Cycle Assessment of Electricity Production from Natural Gas Combined Cycle”, Chemical Engineering Transactions, 21, 157-162, (2010)., 2010
9)  Banar, M., Özkan, A., Altan, M., “Modelling of Heavy Metal Pollution in an Unregulated Solid Waste Dumping Site with GIS”, Research Journal of Environmental and Earth Sciences, 1 (2), 99-110, 2009
10)  Banar, M., Çokaygil, Z., “A Life Cycle Comparison of Alternative Cheese Packages”, CLEAN - Soil, Air, Water, 37 (2), 136-141, 2009
11)  Banar, M., Özkan, A., Yimsek, F.S., “Utilization of Waste Incineration Fly Ashes in Brick Industry” Silicates Industriels, 74 (1-2), 23-26, 2009
12)  Banar, M., Çokaygil, Z., Özkan, A., “Life Cycle Assessment Of Solid Waste Management Options For Eskısehır, Turkey”, Waste Management, 29, 54-62, 2009
13)  Banar, M., Çokaygil, Z., “A Comparative Life Cycle Analysis of Two Different Juice Packages”, Environmental Engineering Science, 25, No:4, 549-555, 2008
14)  Banar, M., Özkan, A., “Characterization of Municipal Solid Waste in Eskisehir City of Turkey”, Environmental Engineering Science, 25, No:8, 1213-1219, 2008
15)  Banar, M., Özkan, A., Vardar, Ç., “Characterization of an Urban Landfill Soil by Using Physicochemical Analysis and Solid Phase Microextraction(SPME)-GC/MS”, Environmental Monitoring and Assessment,127, 337-351, 2007
16)  Banar, M., Köse, B.M., Özkan, A., Poyraz Acar, I., “Choosing a Municipal Landfill Site by Analytic Network Process”, Environmental Geology, 52, 747-751, 2007
17)  Malkoç, S., Banar, M., Ayaz Tüylü, B., Korkmaz, S., and Can, Ö.D., “An Evaluation of the Bottom Ashes from Healthcare Waste in Laboratory Scale Incinerator : Microbiology, Mutagenicity and Toxicity”, Fresenius Environmental Bulletin, 15, No:3, 229-238, 2006
18)  Banar, M., Özkan, A., Kürkçüoğlu, M., “Characterization of the Leachate in an Urban Landfill by Physicochemical Analysis and Solid Phase Microextraction-GC/MS”, Environmental Monitoring and Assessment, 121: 439-459, 2006
19)  Malkoç, S., Özkan, A., Çokaygil, Z., M.Banar, “An Experimental Study for Combustion Parameters Effects on Incinerator Gas/Solid Emissions”, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 8, 2, 1072-1078, 2006
20)  Banar, M., Çokaygil, Z., Özkan, A., Malkoç, S., “A Simulation Study for Temperature Effects on Incinerator Gas Emissions”, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 9, 2, 1169-1175, 2006
21)  Özkan, A., Altan, M., Banar, M., Ayday, C., “Optimization of Solid Waste Collection and Transportation Routes by using GIS”, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 10, 2, 1322-1327, 2006

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Banar, M., “Life Cycle Assessment of Waste Tire Pyrolysis”, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP 2013), İstanbul, Abstract CD, September 28, October 1, 2013., 01/01/2013
2)  Banar, M., Özdemir, A., Çokaygil, Z. & Özkan, A., “Life Cycle Assessment Based Comparison of Electricity Power Generation Alternatives in Turkey”, 3. International Exergy, Life Cycle Assessment & Sustainability Workshop & Symposium, Nisyros/Greece, 1069-1081, 7-9 July, 2013., 2013
3)  Özkan, A., Banar, M., Çokaygil, Z., Mergen, A., Tezer, Ö., Küçükaçıl, G., Gökçe, G., Ceren, O., “The Pyrolysis of Sterilized Healthcare Waste”, 3. International Exergy, Life Cycle Assessment & Sustainability Workshop & Symposium, Nisyros/Greece, 789-798, 7-9 July, 2013., 2013
4)  Özkan, A., Banar, M., Çokaygil, Z., Tezer, Ö., Mergen, A., Küçükaçıl, G., Gökçe, G., Ceren, O., “Characterization of the Pyrolysis Products of RDF”, 3. International Exergy, Life Cycle Assessment & Sustainability Workshop & Symposium, Nisyros/Greece, 799-807, 7-9 July, 2013., 2013
5)  Banar, M., Çokaygil, Z., Özkan, A., Akyıldız, V., “Formation of PCDDs and PCDFs in pyrolysis products of Tire Derived Fuel”, International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2013), Digital Proceeding of the ICOEST 2013, paper no: 607, Nevşehir, Turkey, June 18-21, 2013., 2013
6)  Özkan, A., Banar, M., Çokaygil, Z., Kulaç, A., Yalçın, G., Taşpınar, K., Altay, A., “Pyrolysis of Used Hyperaccumulator Plants in Phytoremediation of Soil Contaminated with Zinc”, International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2013), Digital Proceeding of the ICOEST 2013, paper no: 317, Nevşehir, Turkey, June 18-21, 2013., 2013
7)  Banar, M., Çokaygil, Z., Özkan, A., and Akyıldız, V., “Characterization of Gas Emissions Resulted From Tire Derived Fuel Pyrolysis”, Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress (3W Istanbul 2013), Poster Session, 1390-1396, Istanbul, Turkey, May 22-24, 2013., 2013
8)  Özkan, A., Banar, M., Çokaygil, Z., Kulaç, A., Yalçın, G., Taşpınar, K., and Altay, Abdullah, “Phytoremediation of Cadmium Contaminated Soil and Pyrolysis of Used Hyperaccumulator Plants”, Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress (3W Istanbul 2013), Poster Session, 1352-1359, Istanbul, Turkey, May 22-24, 2013., 2013
9)  Banar, M., Özkan, A., Çokaygil, Z., Akyıldız, V., “Activated Carbon Production from Pyrolysis of TDF (Tire Derived Fuel)”, The ISWA World Solid Waste Congress 2012, Florence/Italy, TUR651, 17-19 September, 2012., 2012
10)  Banar, M., Çokaygil, Z., “Life Cycle Comparison of Floor Covering Materials: Vinyl Covering and Laminated Parquet Covering”, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), Ankara, 736-738, 26-28 May, 2010., 2010
11)  Banar, M., Özkan, A., Sipahioğlu, A., “Nonlinear Optimization Approach for the Choosing A Solid Waste Management System”, ISWA/WMRAS World Congress, Poster Session, TUR150320081117, Singapore, 3-6 November, 2008
12)  Çokaygil, Z., Özkan, A., Banar, M., “ Evaluation of the MSW Management Scenarios by the Means of LCA: A Case Study on Eskişehir”, International Conference on Infrastructure Development and the Environment (ICIDEN-ABUJA 2006), Abuja, Nigeria, Conference Program and the Journal of Abstracts of Presentations, 73, September 10-15, 2006
13)  Poyraz I., Sipahioglu A., Özkan A., Banar M. “Evaluation of the Alternative Solid Waste Landfill Sites by ELECTRE III” 10th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications & Practice in Clearwater/FLORIDA, U.S.A, 730-736, 04-07 December, 2005
14)  Çokaygil, Z., Banar, M., “Cam Ambalajlarda LCA Sistemi İle Optimum Atık Yönetiminin Belirlenmesi”, IV. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, İzmir, 567-576, 8-11 Aralık, 2005
15)  Şahin, A., Banar, M., “Utilisation of Solid Waste Incineration Ashes for Ceramic Production”, III. International Terra Cotta Symposium, Bildiriler Kitabı, 360-367,Eskişehir, Turkey, June 16-30, 2003
16)  Banar, M., Malkoç, S., “Determination of the Heavy Metals in Laboratory Scale Incinerator Ashes”, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Poster Session B-Environmental Technology & Waste Management B8, Abstract Book p.235., Antalya, Turkey, October 4-8, 2003
17)  Banar, M., Şahin, A., Çokaygil, Z., Kürkçüoğlu, M., “Conventional Analytical Methods and Solid Phase Microextraction Technique for The Determination of Chemical Pollutants in Soil Samples from Landfill Area”, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Abstract Book, 237, Antalya, Turkey, October 4-8, 2003
18)  Banar, M., Kulaç, A., “Healthy Cities Project of Eskişehir Tepebaşı Municipality:Applications of Working Group on Environment”, I. International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium, 560-568, Ankara, Turkey, October 23-24, 2003
19)  Acar, I.P., Özkan, A., Banar, M., “Evaluation of the Alternative Solid Waste Landfill Sites by Decision Analysis with Multiple Criteria: A Case Study in Eskişehir City/Turkey”, Proceedings of the 8th Annual International Conference on Industrial Engineering-Theory, Applications and Practice, 346-352, Las Vegas, USA, November 10-12, 2003
20)  Banar, M., “The Role of the Incineration and Landfilling with Energy Recovery of National Energy Supply in Turkey”, Environmental Problems of the Mediterranean Region (EPMR), Abstract Book, (proceedings in press), p.249, Nicosia, North Cyprus, April 12-15, 2002
21)  Banar, M. and Malkoç, S., “Evaluation of Incineration As a Disposal Method of Medical Wastes”, ISWA World Environment Congress & Exhibition, Vol.1, 313-320, Istanbul, Turkey, July 8-12, 2002
22)  Banar, M., Kürkçüoğlu, M., Şahin, A., and Başer, K.H.C., “Physical/Chemical Characterization and Identification of Organic Compounds of Landfill Leachate In Eskişehir”, ISWA World Environment Congress & Exhibition, Vol.2, 947-952, Istanbul, Turkey,July 8-12, 2002
23)  Banar, M., Vardar, Ç., Malkoç, M., Şahin, A., Neyim, C., and Eröztürk, A., “Recovery of Campus Solid Wastes and As an Example: Anadolu University”, 2nd International Packaging Congress and Exhibition, pp.417-425, UCTEA Chamber of Chemical Engineers, İzmir, Turkey, 30 May-1 June, 2001

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Banar, M., Çokaygil, Z., Life Cycle Comparison of Floor Covering Materials: Vinyl Covering and Laminated Parquet Covering”, Journal of Polytechnic, 14 (3), 203-206, (2011)., 2011
2)  Bakış, R., Koyuncu, H., Özkan, A., Banar, M., Yılmaz, G., Yörükoğulları, E., “Porsuk Havzası Yüzeysel Ve Yeraltı Suyu Kirlilik Düzeyinin Araştırılması” Anadolu Unıversity Journal of Science and Technology –A Applied Sciences and Engineering, 12 (2), 75-89, (2011)., 2011
3)  Özkan, A., Banar, M., Acar, I.P., Sipahioğlu, A., “Application of the ELECTRE III Method for a Solid Waste Management System”, Anadolu University Journal of Science and Technology-A, 12, 1, 11-23 (2011)., 2011
4)  Banar, M., Akyıldız, V., Özkan, A., Çokaygil, Z., Onay, Ö., “Atık Lastiklerin Pirolizi İle Elde Edilen Sıvı Ürünün Karakterizasyonu”, Katı Atık ve Çevre, 81, Ocak, 48-53 (2011)., 2011
5)  Banar, M., Özkan, A., Kulaç, A., “Choosing a Recycling System and ELECTRE III Techniques”, Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences, 34, 3, 145-154, (2010)., 2010
6)  Banar, M., Özkan, A., “Düzensiz Katı Atık Depolama Sahalarından Kaynaklanan Organik Kirleticilerin Sağlık Etkileri” Katı Atık ve Çevre, 80, Ekim, 29-39, (2010)., 2010
7)  Banar, M., Acar, I., Özkan, A., Köse, B.M., “Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Kullanılarak Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yer Seçimi” Katı Atık ve Çevre, 80, Ekim, 20-28, (2010)., 2010
8)  Banar, M., Özkan, A., Kulaç, A., “Choosing a Recycling System and ELECTRE III Techniques”, Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri, doi:10.3906/muh-0906-47 (2010)., 2010
9)  Köse, B.M. ve Banar, M., “AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarında Yeni Dönem, Çevre Alanında AB İle Uyum ve Entegre Katı Atık Yönetimi ”, Katı Atık ve Çevre, 75, Temmuz, 10-17 (2009)., 2009
10)  Banar, M., Akyıldız, V., Özkan, A., Çokaygil, Z., Onay, Ö., “Atık Lastikten Türetilmiş Yakıtların (TDF) Pirolizi Sonucu Elde Edilen Katı Ürünün Değerlendirilmesi”, Katı Atık ve Çevre, 76, Ekim, 17-22 (2009)., 2009
11)  Banar, M., Özkan, A., Altan, M., Ayday, C., “Planning of The Healthcare Waste Collection Routes In Eskişehir By Using GIS”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, Sayı: 1, 87-96, 2008
12)  Özkan, A., Banar, M., “Katı Atık Yakma Tesisi Küllerinin Seramik Üretiminde Kullanımı”, Katı Atık ve Çevre, 57, Ocak, 3-9, 2005
13)  Banar, M., Özkan, A., “Kampus Katı Atıklarının Karakterizasyonu ve Geri Kazanımı: Anadolu Üniversitesi Örneği”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, Sayı: 2, 225-234, 2005
14)  Banar, M., Aksakal, Y., “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde Entegre Katı Atık Yönetimi Uygulaması”, Katı Atık ve Çevre, 53, Ocak, 23-33, 2004
15)  Malkoç, S., Banar, M., “İndikatör Mikroorganizma (bacillus stearothermophilus) ve Ames Salmonella Mikrozom Test Yöntemiyle Tıbbi Atık İnsineratör Küllerinin İncelenmesi”, Katı Atık ve Çevre, 56, Ekim, 2-8, 2004

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Özdemir, A., Banar, M., “Türkiye’de Karayolu Ve Demiryolu Yük Taşımacılığının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analiz Yöntemi İle Karşılaştırılması”, V. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2013), 443-453, Bildiriler CD, Kocaeli, 29 Mayıs -1 Haziran 2013., 2013
2)  Turan, E., Özkan, A., Çokaygil, Z., Banar, M., “Atık Tonerlerin Piroliz Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, V. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2013), 37-46, Bildiriler CD, Kocaeli, 29 Mayıs -1 Haziran 2013., 2013
3)  Özkan, A., Banar, M., Çokaygil, Z., Yalçın, G., Taşpınar, K., Altay, A., “Kurşun, Kadmiyum ve Çinko ile Kirlenmiş Toprakların Hiperakümülatör Bitkiler ile Arıtımı ve Bu Bitkilerin Değerlendirilmesi”, V. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2013), 47-54, Bildiriler CD, Kocaeli, 29 Mayıs -1 Haziran 2013., 2013
4)  Banar, M., Özkan, A., Çokaygil, Z., Batı, P., “Bor Madenlerinde Oluşan Atık Killerin Katı Atık Depolama Sahalarında Geçirimsiz Tabaka Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması”, IV. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2012), 151, Bildiriler CD, Antalya, 17-20 Ekim 2012., 2012
5)  Hıdıroğlu Öncel, A., Banar, M., “Tıbbi Atık Bertaraf Yöntemlerinin Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) Yaklaşımıyla İncelenmesi”, IV. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2012), 45s., Bildiriler CD, Antalya, 17-20 Ekim 2012., 2012
6)  Banar, M., Özkan, A., Gündoğdu, G., “Eskişehir Kent Merkezindeki Topraklarda Ağır Metal ve Uçucu Organik Bileşik Kirliliğinin Belirlenmesi”, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2010), 672-679, Bildiriler CD, Mersin, 18-20 Ekim 2010., 2010
7)  Banar, M., Akyıldız, V., Özkan, A., Çokaygil, Z., Onay, Ö., “Atık Lastiklerin Pirolizi ile Elde Edilen Sıvı Ürünün Karakterizasyonu”, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2010), 345-350, Bildiriler CD, Mersin, 18-20 Ekim 2010., 2010
8)  Çokaygil, Z., Banar, M., Akbıyık, F., Deveci, Ö., “Ömrünü Tamamlamış Araçların Geri Dönüşüm Prosesinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi”, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2010), 199-207, Bildiriler CD, Mersin, 18-20 Ekim 2010., 2010
9)  Özkan, A., Altan, M., Banar, M., “Eskişehir Kenti Katı Atık Potansiyelinin Konumsal Modelleme Teknikleriyle Haritalanması”, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2010), 21-29, Bildiriler CD, Mersin, 18-20 Ekim 2010., 2010
10)  Bakış, R., Koyuncu, H., Özkan, A., Banar, M., Yılmaz, G., Yörükoğulları, E., “Porsuk Havzası Yeraltı Suyu Kirlilik Düzeyinin Araştırılması”, I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, sayfa, Eskişehir, 1-4 Haziran 2010., 2010
11)  Yamankurt, E., Şorman, A.S., Şorman, A., Banar, M., Hürmetli, F., “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Eskişehir Yeraltı Suyu Kalite Parametrelerinin Değerlendirilmesi ve Kirlilik Analizi”, I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, sayfa, Eskişehir, 1-4 Haziran 2010., 2010
12)  Bakış, R., Koyuncu, H., Özkan, A., Banar, M., Yılmaz, G., Yörükoğulları, E., “Porsuk Çayında Kirlilik Düzeyinin Araştırılması”, I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi,sayfa, Eskişehir, 1-4 Haziran 2010., 2010
13)  Bakış, R., Koyuncu, H., Özkan, A., Banar, M., Yılmaz, G., Yörükoğulları, E., “Porsuk Çayında Kirlilik Düzeyinin Araştırılması”, I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, sayfa, Eskişehir, 1-4 Haziran 2010., 2010
14)  Banar, M., Özkan, A., Koyuncu, H., Bakış, R., Yılmaz, G., “Porsuk Nehri ve Porsuk Havzasındaki Organik Kirleticilerin Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME)/Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (GC-MS) Yöntemiyle Tanımlanması”, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009), İstanbul, 15-17 Haziran, 2009
15)  Banar, M., Çokaygil, Z., “Seramik Yer Karolarının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009), İstanbul, 15-17 Haziran, 2009
16)  Köse, B.M. ve Banar, M., “AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarında Yeni Dönem, Çevre Alanında AB ile Uyum ve Entegre Katı Atık Yönetimi”, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2009), 16-25, Bildiriler CD, Eskişehir, 27-29 Mayıs, 2009
17)  Özkan, A. ve Banar, M., “Laboratuarlarda Atık Yönetimi, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2009), 121-130, Bildiriler CD, Eskişehir, 27-29 Mayıs, 2009
18)  Banar, M., Akyıldız, V., Özkan, A., Çokaygil, Z., Onay, Ö., “Atık Lastikten Türetilmiş Yakıtların (TDF) Pirolizi Sonucu Elde Edilen Katı Ürünün Değerlendirilmesi, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2009), 175-180, Bildiriler CD, Eskişehir, 27-29 Mayıs, 2009
19)  Çokaygil, Z. ve Banar, M., “Birincil ve İkincil Pillerin Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi Yöntemiyle Karşılşatırılması, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2009), 436-445, Bildiriler CD, Eskişehir, 27-29 Mayıs, 2009
20)  Altan, M., Özkan, A., Banar, M., “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yer Seçimi, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2009), 491-501, Bildiriler CD, Eskişehir, 27-29 Mayıs, 2009
21)  Çokaygil, Z., Özkan, A., Banar, M., “Çimento Üretiminin Yaşam Döngüsü Analizi”, İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 43-50, İstanbul, 11-13 Haziran, 2008
22)  Özkan, A., Banar, M., “Eskişehir’de Katı Atık Yönetimi”, TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu, 51-57, Eskişehir, 28-29 Şubat, 2008
23)  Çokaygil, Z., Banar, M., “Optimum Katı Atık Yönetim Senaryosunun Belirlenmesinde Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Eskişehir Örneği”, Ulusal Çevre Sempozyumu, ss.120, Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin, 18-21 Nisan, 2007
24)  Özkan, A., Banar, M., “Electre III Yöntemi Kullanılarak En Uygun Geri Kazanım Sisteminin Belirlenmesi”, Ulusal Çevre Sempozyumu, ss.119, Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin, 18-21 Nisan, 2007
25)  Korul, V., Küçükönal, H., Özen, M., Banar, M., “Havaalanı Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri İle İlgili Uluslar arası Organizasyonların Değerlendirilmesi”, HaSeM’06 Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, 470-474, Kayseri, 12-14 Mayıs, 2006
26)  Acar, I.P., Sipahioğlu, A., Özkan, A., Banar, M., Eskişehir İçin Electre III Yöntemiyle Sürdürülebilir Katı Atık Yönetim Sistemi Seçimi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, İzmit-Kocaeli, 639-642, 3-5 Temmuz, 2006
27)  Özkan, A., Altan, M., Banar, M., Ayday, C., “Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tıbbi Atık Toplama Rotalarının Belirlenmesi”, III. Ulusal Katı Atık Kongresi, Poster Bildiri, 359-366, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 25-27 Mayıs, 2005
28)  Çokaygil, Z., Banar, M., “Yaşam Döngüsü Analizi ve Standartlar Açısından Bir Değerlendirme”, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Poster Bildiri, İstanbul, 24-26 Kasım, 2005
29)  Köse, B.M., Özkan, A., Acar Poyraz, I., Banar, M., “Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yer Seçiminde Analitik Serim Sürecinin (ANP) Kullanımı”, III. Ulusal Katı Atık Kongresi, I. Oturum, Bilgisayar Destekli Katı Atık Yönetimi, 21-29, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 25-27 Mayıs, 2005
30)  Özkan, A., Altan, M., Banar, M., Ayday, C., “Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Bir Katı Atık Depolama Sahasındaki Kirlilik Dağılımının İncelenmesi”, III. Ulusal Katı Atık Kongresi, I. Oturum, Bilgisayar Destekli Katı Atık Yönetimi, 1-9, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 25-27 Mayıs, 2005
31)  Özkan, A., Banar, M., “Düzensiz Katı Atık Depolama Sahalarından Kaynaklanan Organik Kirleticilerin Sağlık Etkileri”, IX.Halk Sağlığı Günleri, ss.194, GATA, Ankara, 29 Eylül-1 Ekim, 2005
32)  Özkan, A., Çokaygil, Z., Malkoç, S., Banar, M., “İnsinerasyon Koşullarının Gaz Emisyonlar Üzerine Etkisinin Bir Simülasyon Yazılımı Yardımıyla İrdelenmesi”, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 365-375, İstanbul, 24-26 Kasım, 2005
33)  Malkoç, S., Banar, M., Tüylü, B., “Tıbbi Atık İnsineratör Küllerinin Mikrobiyolojik ve Mutajenik Açıdan Değerlendirilmesi”, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 1. Seksiyon, ss.36, Çukurova Üniversitesi, Adana, 21-24 Haziran, 2004
34)  Banar, M., Şahin, A., Neyim, C., Malkoç, S., ve Vardar, Ç., “Kampus Atıklarının Değerlendirilebilirliği ve Anadolu Üniversitesi Örneği”, 1. Ulusal Katı Atık Kongresi, 3. Oturum, Atıkların Geri Kazanımı-II, 23-31, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir,18-21 Nisan, 2001
35)  Banar, M. ve Kara, S., “Entegre Atık Yönetimi Maliyetlerinde Enerji Geri Kazanımı”, Hava Kalitesi ve Ölçek Boyutları, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu V. Ulusal Sempozyumu, 275-284, Elazığ, 19-21 Haziran, 2000
36)  Banar, M. ve Kara, S., “Entegre Atık Yönetiminde Teknik Senaryoların Sosyal Maliyetlerinin Karşılaştırılması”, IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 189-194, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 4-7 Eylül, 2000
37)  Banar, M. ve Küçükerdem, M., “Eskişehir ve Yöresinde ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları”, 3. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Poster Bildiri, 507-519, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 25-26 Kasım, 1999
38)  Önder, E., Kapar, E. Ve Banar, M., “Metal İşlem Sanayii’nde Arıtım Çamurlarının Karakterizasyonu ve Değerlendirilebilirlik Seçenekleri”, Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’99, 84-94, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ Genel Müdürlüğü, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 17-19 Şubat, 1999
39)  Malkoç, S., Banar, M. ve Kara, S., “Tıbbi İnsineratör Atıklarının Mutajenik ve Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, 906-916, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, 14-15 Ekim, 1999
40)  Çiçek, A., Atik, S., Yavuz, Y., Bilge, F., Gence, S., Banar, M., Döğeroğlu, T. ve Kara, S., “Metal İşlem Sanayii Atıksularının Toksikolojik ve Ekolojik Risklerinin Değerlendirilmesi”, III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiriler Kitabı, 15s., Kırşehir, 3-5 Eylül, 1997
41)  Banar, M., Döğeroğlu, T. ve Kara, S., “İnsineratör Sistemleri, Art-Yakma ve Hava Kirliliği Kontrol Donanımları”, Isparta’da Hava Kirliliği ve Doğal Gaz’97 Sempozyumu, 51-72, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Süleyman Demirel Üniversitesi Oditoryumu, Isparta, 27 Kasım, 1997
42)  Banar, M. ve Kara, S., “Tehlikeli Atık Yönetiminde Çevre Uyumlu İnsineratör Teknolojileri”, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu III. Ulusal Sempozyumu, Özet Kitabı, ss 13-14, Bildiriler Kitabı, ss 108-122, ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara, 11-13 Eylül, 1995
43)  Banar, M. ve Kara, S., “Tehlikeli Atık İnsinerasyon Teknolojilerinde Süreç Tasarımı-Emisyon İlişkisi” (Bu poster, poster sunu programı’nda birincilik ödülü almıştır), I.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Tebliğ Özet Kitabı, ss.190, ODTÜ, Ankara,, 1994
44)  Kara, S., Banar, M. ve Döğeroğlu, T., “Tehlikeli ve Toksik Nitelikli Özel Atıkların Yönetimi”, Hava ve Çevre Kirliliği Sempozyumu, 27s., Kütahya Valiliği tarafından düzenlenmiştir, Kütahya, 19 Şubat, 1993
45)  Kara, S. ve Banar, M., “Belediye Atıklarının Yakılması, İnsineratörler ve Art-yakma Prosesleri”, Tehlikeli ve Toksik Atıkların Yönetimi; Teknik, Yasal ve Yöresel Uygulamalar Kollokyumu ve Eskişehir’de Durum ve Çözüm Alternatifleri Paneli, Bildiriler Kitabı, (Ed.Serap Kara), TC. Anadolu Üniversitesi Yayınları No.678, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No.1, ss.161-191, Eskişehir, 26-27 Kasım, 1992
46)  Kara, S. ve Banar, M., “Bazı Özel Atıkların İnsana ve Doğaya Etkileri; Başlıca Etken Maddeler, Ekolojik Çevrimler ve Önlemler”, Tehlikeli ve Toksik Atıkların Yönetimi; Teknik,Yasal ve Yöresel Uygulamalar Kollokyumu ve Eskişehir’de Durum ve Çözüm Alternatifleri Paneli, Bildiriler Kitabı, (Ed.Serap Kara), TC.Anadolu Üniversitesi Yayınları No.678, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No.1, ss.241-268, Eskişehir, 26-27 Kasım, 1992
47)  Var, F., Kul, İ., Arı, M., Döğeroğlu, T. ve Kara, S., “Yerel İmisyon Ölçümleri ve Ölçümlerin Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Seçenekleri”, II. Ulusal Meteoroloji Kongresi Özet Kitabı, 2s., İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 20-23 Mart, 1991
48)  Kul, İ., Arı, M., Döğeroğlu, T. ve Kara, S., “Magnezit ve Alçıtaşı Tesislerinde Toz Tutma Sistemlerinin Verimliliğini Etkileyen Faktörler”, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu I. Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, ss.448-468, Gazi Üniversitesi, Müh.Mim.Fak., Kimya Müh.Böl., Ankara, 10-12 Haziran, 1991

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Bakır Öğütveren, Ü. (Editör), Banar, M., Çevre Penceresinden Eskişehir’in Dünü, Bugünü, Yarını, 7. Bölüm: Katı Atık Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1896, Eskişehir, 2009., 2009
2)  Durmaz, V., Küçükönal, H., Banar, M., Özen, M., Türkiye’de Uluslararası Trafiğe Açık Havaalanlarında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamalarının Analizi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1789, Eskişehir, 2008., 2008
3)  Kara, S., Döğeroğlu, T., Çabuk, A., Çiçek, A., Banar, M., Gaga, E., Malkoç, S., Yay, O., Özkan, A., Gerek, E., Özden, Ö., Çokaygil, Z., Köse, B., Çınar, H., Çevre Sağlığı, 1., 9., ve 10. Ünite, ed. Arzu Çiçek, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1695, Eskişehir, 2006., 2006

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Çokaygil, Z., Özkan, A., Banar, M., “Çimento Üretiminin Yaşam Döngüsü Analizi”, Recycling Industry-Atık-Geri Dönüşüm Endüstrisi ve Çevre Dergisi, Aralık, 50-53, (2009)., 2009
2)  Banar, M., “Atıktan Türetilmiş Yakıtların (RDF) Çimento Fabrikalarında Kullanılması”, Recycling Industry-Atık-Geri Dönüşüm Endüstrisi ve Çevre Dergisi, Aralık, 86-89, 2007
3)  Banar, M., Çokaygil, Z., “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönetiminde Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) Yaklaşımı”, Ambalaj Bülteni, Eylül-Ekim, 60-63, 2005
4)  Banar, M., “Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi Hakkındaki Kanunun Çevresel Açıdan İrdelenmesi”, Eskişehir Barosu Dergisi, Ağustos, Sayı: 2, 19-22, (2003)., 2003

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  TÜBİTAK Projesi, devam ediyor, “Bor Türevleri İşletmelerinden Kaynaklanan Atıkların Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde Geçirimsiz Tabaka Olarak Kullanımı”, (Proje Yürütücülüğü), Proje No: 113Y122, Proje Süresi: Kasım 2013-Kasım 2015., 01/01/2013
2)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, devam ediyor, “Bor Madenlerinde Oluşan Atık Killerin Değerlendirilmesi”, (Proje Yürütücülüğü), Proje No: 1301F037, Proje Süresi: Mart 2013-2015., 2013
3)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, devam ediyor, “Türkiye’de Demiryolu Ulaşımının Çevresel Etkilerinin Yaşam Döngüsü Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi”, (Proje Yürütücülüğü), Proje No: 1209F145, Proje Süresi: Aralık 2012-2013., 2013
4)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, devam ediyor, “Ağır Metal Kirliliği Olan Toprakların Bitkilerle Arıtımı ve Bitkilerin Piroliz Yoluyla Değerlendirilmesi”, (Danışman), Proje No: 1102F025, Proje Süresi: Mart 2011-Mart 2013., 2013
5)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2013, “Gıda İşleme Atıklarından Biyobozunur Nanokompozit Ambalaj Malzemesi Üretimi”, (Proje Yürütücülüğü), Proje No: 1003F106, Proje Süresi: Aralık 2010-2012., 2013
6)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012, “Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans ve Lisansüstü Laboratuvar Olanaklarının İyileştirilmesi”, (Araştırmacı), Proje No: 1203F044., 2012
7)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012, “Atık Lastiklerin Pirolizi Ve Piroliz Ürünlerinin Karakterizasyonu”, (Proje Yürütücülüğü), Proje No: 08 02 37, Proje Süresi: Kasım 2008-2011, 2012
8)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, devam ediyor, “Mühendislik Mimarlık Fakültesinde Süreçlerle Yönetim Modelinin kurulması”, (Araştırmacı), Proje No: 1103F052., 2011
9)  TÜBİTAK Projesi, 2011, “Atık Lastikten Türetilmiş Yakıtların Pirolizi ve Katı Ürünün Karbon Siyahı Olarak Değerlendirilmesi”, (Proje Yürütücülüğü), Proje No: 108Y267, Proje Süresi: Mart 2009-Mart 2011., 2011
10)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, devam ediyor, “Çevre Mühendisliği Bölümü Eğitim Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi”, (Araştırmacı), Proje No: 07 02 26, 2009
11)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, “Evsel Katı Atık Toplama Sistemleri Kapsamında Toplama ve Taşıma Koşullarının Optimizasyonu ”, (Proje Yürütücülüğü), Proje No: 050239, 2008
12)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, “Türkiye'de Uluslararası Trafiğe Açık Havaalanlarında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamalarının Analizi”, (Araştırmacı), Proje No: 51521, Ağustos, 2007
13)  TÜBİTAK Projesi, “Porsuk Havzası ve Porsuk Nehrinde Zemin, Sediment ve Su Kalitesinin Belirlenmesi”, (Yardımcı Araştırıcı), Proje No: 104Y180, Proje Süresi: 2004, 2007
14)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, “Laboratuvar Ölçekli Bir İnsineratörde İşletme Koşullarının Performans ve Atık Giderme Verimliliği Üzerine Etkisi”, (Proje Yürütücülüğü), 2006
15)  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, “Atık Yönetimi Planlamasında Yaşam Döngüsü Analizi”, (Proje Yürütücülüğü), Proje Süresi:Nisan 2004-Ağustos, 2005
16)  Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, “Tıbbi Atık Yakma Tesisi Gaz Emisyonları ve Küllerinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi, Toksisite ve Mutajenite Tayinlerinin Yapılması”, (Proje Yürütücülüğü),, 2004
17)  LIFE Project, "Integrated Health-Care Waste Management of Istanbul”, Technical Staff, Project No: LIFE/TCY/TR/054., 2004
18)  Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, “Anadolu Üniversitesi Yunusemre ve İki Eylül Kampüsleri Atıklarının Karakterizasyonu ve Değerlendirilebilirlik Seçeneklerinin İncelenmesi”, (Proje Yürütücülüğü), Şubat 2002, 112s., 2002
19)  Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, “Eskişehir Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu ve Fiziksel / Kimyasal Özelliklerinin Farklı Analiz Teknikleriyle Belirlenmesi”, (Proje Yürütücülüğü), 141s., 2002
20)  ARÇELİK A.Ş. ve A.Ü. ÇEVMER “Arçelik Eskişehir Tesislerinde Endüstriyel Hammadde ve Ürünlerin Çevresel Risk Potansiyelleri İtibariyle Karakterizasyonu, Tasnifi ve Çevre Güvenliği Açısından Alınması Gereken Önlemlerin Değerlendirilmesi” (Araştırmacı), 1998
21)  TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ve Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında gerçekleştirilen “Atıksu Arıtım Tesislerinde Arıtma Verimliliği, Analiz ve Değerlendirme” Projesi, (Araştırmacı),, 1997
22)  Anadolu Ünv. Araştırma Fonu Projesi, “Bazı Yöresel Hava Kalitesi Nitel ve Nicel Göstergelerinin, Yörede Alınabilecek Önlemler Açısından Yol Gösterici Araştırmaların Tespiti Amacıyla Araştırılması, Modellenmesi ve Değerlendirilmesi”, (Araştırmacı), 1993

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Uluslararası Katı Atık Birliği Üyeliği (ISWA)
2)  Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Entegre Atık Yönetimi ve Ekonomisi (3+0) (Lisans üstü)
2)  İleri Katı Atık Yönetimi I (3+0) (Lisans üstü)
3)  İleri Katı Atık Yönetimi II (3+0) (Lisans üstü)
4)  İnsinerasyon Proseslerinde Aktarım Mekanizmaları (3+0) (Lisans üstü)
5)  Isıl Dönüşüm Teknolojileri (3+0) (Lisans üstü)
6)  Katı Atık Yönetimi (3+2) (Lisans)
7)  Tehlikeli Atık Yönetimi (3+0) (Lisans)
8)  Çevre Mevzuatı II (3+0) (Lisans)
9)  Yeşil Mühendislik Tasarımı ve Sürdürülebilirlik (2+0) (Lisans)

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Salı Saat 14:00-16:45 : ÇEV 527 İleri Katı Atık Yönetimi I
2)  Çarşamba Saat 09:00-11:45 : ÇEV 421 Katı Atık Yönetimi
3)  Perşembe Saat 15:00-17:45 : ÇEV 539 Yaşam Döngüsü ve Değerlendirmesi
4)  Cuma Saat 11:00-12:45 : ÇEV 421 Katı Atık Yönetimi