Profesör Doktor Mustafa ÇAKIR
E-Mail: mcakir@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://mcakir.home.anadolu.edu.tr

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:Türkiye Cumhuriyeti
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 26470 ESKİŞEHİR -TÜRKİYE
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3545
Faks:+90 (222) 335 0573
Fakülte:Eğitim Fakültesi
Bölüm:Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı:Alman Dili Eğitimi
Bilim Kolu:Alm. Dilbilimi
İlgi Alanları:Uygulamalı dilbilim ve dil öğretimi, çeviri, kültürler arası iletişim, göç ve uyum, Alman edebiyatı

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Atatürk İlkokulu, Sivrihisar / Eskişehir
Ortaokul:  50. Yıl Ortaokulu, Bolu
Lise:  Endüstri Meslek Lisesi, Bolu
Lisans:  Diploma Eğitimi: Viyana Üniversitesi, Alman Dili ve Avusturya Kültürü, 1984
Lisans:  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 08/07/1985
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir, 02/06/1987
Doktora:  Viyana Üniversitesi, Kültür Bilimleri Fakültesi, Germanistik Enstitüsü, 18/02/1990

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: Temel düzeyde
2)  Almanca: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Alman Dili Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 05/10/1990
Doçent:  Alman Dili Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 17/10/1996
Profesör:  Alman Dili Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 06/02/2002

İdari Görevler
1)  Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı / Bölüm Başkanlığı, 1990 - 1998
2)  Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yrd.Doç. Temsilcisi), 1991 - 1996
3)  Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Yrd.Doç. Temsilcisi), 1991 - 1996
4)  Eğitim Fakültesi Satınalma Komisyonu Başkanlığı, 1991 - 1992
5)  Eğitim Fakültesi Fakülte Spor İşleri Koordinatörlüğü, 1991 - 1996
6)  Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1996 - 1998
7)  Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu Yöneticiliği/Almanya, 1998 - 2003
8)  Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, 07/10/2003 - 06/04/2004
9)  Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü, 02/03/2004 - 08/12/2005
10)  Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi), 16/05/2005 - 16/05/2011
11)  Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi), 16/06/2005 - 16/06/2011
12)  Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği, 12/09/2005 - 06/05/2011
13)  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü, 09/12/2005 - 06/05/2011
14)  Anadolu Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ANADEK) üyeliği, 01/01/2006 - 01/03/2010
15)  Yabancı Diller Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 04/04/2013 - 04/04/2016
16)  Yurtdışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, 17/06/2014
17)  Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi), 2016

Yüksek Lisans Tezleri
1)  "Alman ve Türk Dilindeki Zamanların Ayrımsal Karşılaştırmalı Analizi". Anadolu Üniversitesi, 1987

Doktora Tezleri
1)  "Almancanın İkinci Dil Olarak Ediniminde Kültürün ve Kimliğin Rolü". Viyana Üniversitesi, 1990

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  KARABAYIR, Çağla: “Eine kulturspezifische Übersetzungsanalyse: Vergleichende Analyse des Romans Huzur von Ahmet Hamdi Tanpınar” Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü., 22/06/2016
2)  ERBEK, Murat: Der Einfluss interlingualer Strukturunterschiede auf den literarischen Übersetzungsprozess: Am Beispiel von Halid Ziya Uşaklıgils Roman "Aşk-ı Memnu" Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü., 22/04/2016
3)  ÜSKÜDAR, Şerife. "Eskişehir'in Kültür Turizmi Potansiyeli ve Yerli Turistlerin Buna İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma"., 16/03/2012
4)  CAN, Özber: “Franz Kafka ve Çeviribilim Uygulamaları Açısından “Dönüşüm” Öyküsünün Türkçeye Yapılan Çevirilerinin Analizi”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 1998.
5)  ÇETİN-KARAKURT, Ülkü: “Şiir Çevirisinde Kaynak Metinden Özgün Metine Doğru Yakınlık Olgusu”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 1998.
6)  ÇELİKER, Behiye: “Almancanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi Çerçevesinde Öğrenci Görüşüne Dayalı Öğretmen Özellikleri”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 1997.
7)  TÜRKOĞLU, Erkan: “Çeviribilim ve Yabancı Dil Öğretiminde Araç Çeviri Uygulamaları”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 1996.
8)  HEPTÜYLÜ, Çağlayan: “Çeviribilim Kuramları Işığında Yazınçevirisi ve Eğitimi”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 1996.

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  KAPTI, Ümit: Deutsch als zweite Fremdsprache nach Englisch:Eine Repräsentativuntersuchung über den Einfluss des bereits gelernten englischen Vokabulars auf den Gebrauch der deutschen Sprache", Eskişehir: Anadolu Üniv. Eğit.Bil.Enst., (22.09.2006), 2006
2)  KUZU, Türkan: “Yabancı Dil Öğretiminde ‘okuma-anlama’ Becerisinin Kazandırılması.” Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, 1999 (Kabul Ed. T.: 25 Ocak 1999)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Çakır, Mustafa. "Göçmen Türkler ve Edebiyat". İçinde: Yeni Dergi: Edebiyat Kültür ve Sanat. Sayı 6, Mart-Nisan 2016, s. 46-48., 03/2016
2)  ÇAKIR, Mustafa: Avusturya Türk Toplumunun Dini ve Kültürel Kimlik Sorunsalı. (The Religious and Cultural Questions for Austrian Turkish Identity). TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies) Sayı: 5, Yıl: 2015, S. 1-11, Doi Nr.: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.86 (02.11.2007), 31/12/2015
3)  ÇAKIR, Mustafa: “Die Förderung der Herkunftssprache von türkischstämmigen Kindern in Deutschland” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Eğitim Fakültesi 30. Yıl Özel Sayısı. 2015, ss. 155-166 (ISSN 1303-0876)., 2015
4)  ÇAKIR, Mustafa: “Zur Rezeption Thomas Bernhards Roman “Verstörung” und ein Blick auf das Gastarbeiterbild”. Heinz-Dieter Pohl ve Tahir Balcı (Yay.) Tribüne: Zeitschrift für Sprache und Schreibung: Germanistik in der Türkei. 4:|2012, ss. 27-32., 2012
5)  ÇAKIR, Mustafa. "Graphographemische Fehler deutschlernender TürkInnen" .Estudios Filológicos Alemanes (Sevilla 2008) Volumen 16, pp. 419-430, ISSN: 1578-9438, 12/01/2009
6)  ÇAKIR, Mustafa: Muttersprachliche Defizite türkischer Remigrantenkinder an der Anadolu Universität zu Eskişehir . LernSprache Deutsch. JG 2 (1994) Heft 1, ss. 59-74.
7)  ÇAKIR, Mustafa. Die aktuelle Lage und Zukunftperspektive des Deutschen als Fremdsprache in der Türkei, Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, Jahrgang 7, Nr. 2,(September) 2002, http://www.spz.tu-darmstadt.de/projekt_ejournal/jg_07_2/beitra20.htm (ISSN 1205-6545).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  ÇAKIR, Mustafa vd. “Die Lehrwerke für fremdsprachlichen Deutschunterricht im Tourismus an der Anadolu Universität”. Toprak, Metin / Karabağ, İmran (Hrsg.). Migration und kulturelle Diversität: Tagungsbeiträge des XII. Internationalen Türkischen Germanistik Kongresses. Bd. II: Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015, ss. 153-162. (ISBN 978-3-631-65220-6), 2015
2)  ÇAKIR, Mustafa. "Almanca'da Türk İmgesinin Kullanımı Üzerine". Proceedings Book of the International Symposium on Language and Communication (ISLC-2012). Held in İzmir University-İzmir, 10th-13th June 2012. pp. 2053-2062. (ISSN: 978-605-86867-0-0), 12/06/2012
3)  ÇAKIR, Mustafa: “Identifikationsprobleme der ausländischen bzw. türkischen Arbeitnehmer im deutschsprachigen Raum”. Österreichisch Türkische Beziehungen aus sozio-kultureller Sicht: Beiträge der Österreich-Woche an der Anadolu Universität Eskişehir (5-8 Juni 1990), Eskişehir: Anadolu Ün. Ya.No: 543, 1991, ss. 54 – 58, 1991
4)  ÇAKIR, Mustafa: " Vor allem brauchen wir gebildete Mitarbeiter " Entwicklungsmöglichkeiten und -grenzen der türkischen Germanistik . Germanistentreffen Bundesrepublik Deutschland - Türkei: 25.9.-29.9.1994. Dokumentation der Tagungsbeiträge . Bonn: DAAD, 1995, ss. 37-51.
5)  ÇAKIR, Mustafa. So nach und doch so fern: Türkisch-deutsche pragmatische Unterschiede im universitären Miliu, Icinde: Michaela Auer / Ulrich Müller (Hrsg.) Kanon und Text in interkulturellen Perspektiven: Andere Texte anders lesen, 4. Internationaler Kongress der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik und der Universität Salzburg (Kaprun 23.-27.9.1998). Stuttgart: Heinz, 2002. ss. 295-305.
6)  ÇAKIR, Mustafa. Toplumsal Beklentilerimiz İle Yabancı Dil Öğretimi İlişkisi. İçinde: Cemal Yıldız / Latif Beyreli. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri: Cilt I, Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları. Ankara: Pegem-A Yayıncılık, 2006, ss. 269-277.

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Mustafa Cakir, Ilyas Ötztürk, und Cemal Yildiz (Hgg.) Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei. Tagungsbeiträge des VIII. Türkischen Germanistikkongresses - 22.-23. Mai 2002. Band 1, Aachen: Shaker Verlag, 2003.ISBN: 3832215891
2)  ÇAKIR, Mustafa (Hrg). Fremdsprachenunterricht und die Stellung des Deutschen in der Türkei - Yabanci Dil Dersi ve Almancanin Türkiye'deki Konumu. Aachen: Shaker Verlag, 2001, ISBN: 3826593952
3)  ÇAKIR, Mustafa (Hrsg.). Mehr Sprache - mehrsprachig - mit Deutsch. Didaktische und politische Perspektiven aus türkischer Sicht. Aachen: Shaker Verlag, 2002.ISBN 3832210482
4)  ÇAKIR, Mustafa: Soziale und bildungspolitische Rahmenbadingungen der Migration und der Stellenwert des Deutschen unter den Türken. Aachen: Shaker, 2001 (ISBN: 3-8265-9385-5).
5)  ÇAKIR, Mustafa. Die Bezüge zwischen Aussprache und Schreibung von Diphtongen und Affrikaten im Deutschen und Türkischen. in: Christiane M. Pabst (Yay.): Sprache als System und Prozess: Festschrift für Günter Lipold zum 60. Geburtstag. Wien: Edition Praesens, 2005. ss.425-433.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  ÇAKIR, Mustafa: “Türkiye’de Almancı Almanya’da Yabancı Olan Türkler” Türk Yurdu: Yerel Süreli Yayın. 7. Devre, Cilt 35 (67), Sayı 338 (699), 104. Yıl (10.10.2015), ss. 60-71. • ISSN1300-2333, 10/10/2015
2)  ÇAKIR, Mustafa: "Göçün 50. Yılında Türkiye Avusturya İlişkilerine Genel Bir Bakış". İdealkent: Kent araştırmaları Dergisi: Göç II. Cilt: 21, Sayı: 15, Ocak 2015, ss. 132-148. (ISSN 1307-9905), 2015. EBSCO - Host, 2015
3)  ÇAKIR, Mustafa: “Die Förderung der Herkunftssprache von türkischstämmigen Kindern in Deutschland” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Eğitim Fakültesi 30. Yıl Özel Sayısı. 2014, ss. 155-166 (ISSN 1303-0876), 03/2014
4)  ÇAKIR, Mustafa (Çev.). "Türk Tehlikesi" Söyleminden Egzotizm ve Oryantalizme: İslamiyet Avrupalının Antitezi mi? (1453-1914). Türk Yurdu: Yerel Süreli Yayın. 7. Devre, Cilt 33 (65), Sayı 310 (671), 102. Yıl (02.06.2013), ss. 253-269. (Özgün Metin: Felix Konrad. Von der Türkengefahr zu Exotismus und Orientalismus: Der Islam als Antithese Europas(1453-19144)). ISSN1300-2333., 02/06/2013
5)  ÇAKIR, Mustafa: "Kültürlerarası İletişimin Bir Yönü: Özün Ötekileştirilerek Yabancılaştırılması". Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Işın Dener Özel Sayısı. Cilt: 21, Sayı: 1, Bahar 2010, ss. 75-84. (ISSN 1300-4220), 2010
6)  ÇAKIR, Mustafa: "Zur Frage des Zweitspracherwerbs" İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 8/1993, ss. 225-234 (http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/edebiyat/dekanlik/dergi/ad/dergi8.htm)
7)  ÇAKIR, Mustafa & Kenan OTURAN: Sesbilim ve Sesbilgisi Alanlarında Türkiye Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalar . Dilbilim Araştırmaları 1995. ss. 205-213.
8)  ÇAKIR, Mustafa: Dil Kirlenmesi: Türkçede Yabancı Sözcüklerin Kullanımı. Cogito: Üç Aylık Düşünce Dergisi: Kirlenen Çağ . Sayı: 2 , Güz 1994, ss. 93-98.
9)  ÇAKIR, Mustafa: Almanya'daki Türk Çocuklarının Okulöncesi Eğitim Sürecinde Almancayı İkinci Dil Olarak Edinmelerini Etkileyen Olgular. TÖMER Dil Dergisi. Sayı: 107, Ekim 2001, ss. 34-43.
10)  ÇAKIR, Mustafa: Almanya'daki Çok Kültürlü Ortamlarda Türkçenin Anadili Olarak Kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 1, 2002, ss. 39-57 (ISSN 1303-0876).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  ÇAKIR, Mustafa. "Quo vadis, homo academicus? Turizmin Bilim Dalı Olarak Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar". Mersin Üniversitesi TİOYO. 10. Ulusal Turizm Kongresi-21-24 Ekim 2009, Mersin. ss. 1239-1254., 24/10/2009
2)  ÇAKIR, Mustafa: "Yabancı Dil Öğretimi ve Edebiyat İlişkisi" Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 22-23 Kasım 2007 Ankara. Bildiriler(eds. Suna Ağıldere, Nurettin Ceviz), Ankara: Bizim Büro, 2008, ss.255-258., 2008
3)  ÇAKIR, Mustafa: “Die kulturellen und sozialen Bedingungen der interkulturellen Kommunikationsfähigkeit und Sprachlernen von Türken in Deutschland”. Germanistik für das Jahr 2000: Tagungsbeiträge des VII. türkischen Germanistik-Symposiums, 29.-31. März 2000, veranstaltet von der Abt.f. deutsche Sprache und Literatur an der Philosophischen Fakultät der Hacettepe Universität in Ankara. ss. 255-262. ss. 253-262., 2000
4)  ÇAKIR, Mustafa: “Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Programı On Yaşında” Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Ankara: Beiträge des Symposiums "Perpektiven des Germanistikstudiums in der Türkei" in Silivri/İstanbul, 1991, ss. 103-113., 1991
5)  ÇAKIR, Mustafa: “Türkiye'de Almanca Öğretmeni Eğitimindeki Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İzmir Birinci Eğitim Kongresi Bildirileri, 25-26-27 Kasım 1991, İzmir. ss. 188-193., 1991
6)  ÇAKIR, Mustafa: Übergangskompetenz und Interimsprache bzw. Instabilität und Variabilität der Lernersprache. Der Beitrag der türkischen Germanistik zu der internationalen Germanistik: Tagungsbeiträge des V. türkischen Germanistik-Symposiums, 1.-2. Juni 1995, veranstaltet von der Abt.f. DaF-Lehrerausbildung an der Pädagogischen Fakultät der Anadolu Universität in Eskişehir. Eskişehir: 1996, ss. 255-262.
7)  ÇAKIR, Mustafa: Öğrencilerin Meslek Alanlarına Yönelik Sözcük Bilgisi. Bekir ÖZER v.d.(Yay.): 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri (1997: Eskişehir), ss. 312-325.
8)  ÇAKIR, Mustafa: Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Yükseköğretim Hizmetleri. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2002, Eskişehir: Web Sitesi: http://aof20.anadolu.edu.tr/program.htm

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  ZAUNER, Ch. Friedrich, Kobe Bifteği. Çakır, Mustafa (Çev.). İstanbul: Salon Yayınları Tiyatro/Oyun Dizisi, 2016., 02/2016
2)  ÇAKIR, Mustafa. "Türklerin Alman Kültüründeki İmajı". İçinde: Zehra Gülmüş (Ed.). Türk Alman İşgücü Anlaşması'nın 50.Yılında Almanya Türkleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları Yayın No: 2581, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşların Sorunlarını Araştırma Merkezi Yayınları Yayın No: 3, 2012, ss. 27-52., 2012
3)  ÇAKIR, Mustafa. Turizm İçin Almanca I [Deutsch für Tourismus]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 2454 - Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 1426, 2012 (Birinci Baskı: Nisan 2012). (ISBN: 978.975.06.1123.0), 2012
4)  ÇAKIR, Mustafa. "Almanya İle Belkili İlişkilerimizi Etkileyen Değişkenler" Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar: Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu Armağanı (Yay. Ali Osman Öztürk, Zehra Gülmüş, Nevide Akpınar Dellal). Ankara: Barış Kitap, 2011, ss. 378-400 (ISBN 978-9944-137-60-7)., 11/03/2011
5)  ÇAKIR, Mustafa. "Yabancı Dil Yetisi Üzerine". İçinde: Yüksel Kocadoru (Ed.). Günümüz Alman Dili Eğitimi ve Edebiyatında Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Detay Yayıncılık, 2009. ss.33-39. (ISBN 978-9944-223-97-3), 2009
6)  ÇAKIR, Mustafa."Avrupa İdeali Bağlamında Türk-Alman İlişkileri" Içinde: Nazmi Kozak (Yay.). Prof.Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1885 - TOİYO Yayın No: 13, 2009, ss. 81-97.(ISBN 978-975-06-0582-6), 2009
7)  ÇAKIR, Mustafa."Öğretmen Yetiştirme Sürecine Eleştirel Bir Bakış". Feruzan Gündoğar, Güler Mungan, Cemal Yıldız (Yay.): Semahat Yüksel Armağan Kitabı. Ankara: Pegem Akademi, 2009, ss.47-64. (ISBN 978-605-5885-91-5)
8)  ÇAKIR, Mustafa: Grammatik und Methodik der deutschen Sprache [Almanca Dilbilgisi ve Öğretimi], Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 599-Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 293, 1992. ss. V-209. (ISBN: 975-492-326-4).
9)  ÇAKIR, Mustafa: Semantik der deutschen Gegenwartssprache. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 682 - Eğitim Fakültesi Yay. No: 33, 1993.
10)  ÇAKIR, Mustafa: Deutsch als Berufssprache in Hotel- und Gaststättengewerbe [Turizm ve Otelcilik Almancası]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 929 - Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 500, 1996 (İkinci Baskı: Temmuz 1996). (ISBN: 975-492-654-9)

Diğer Yayınlar
1)  ÇAKIR, Mustafa (Editör). Turizm İçin Almanca II [Deutsch für Tourismus]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 2909 - Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 1866, (Birinci Baskı: Ocak 2013). (978-975-06-1573-3, 2013
2)  ÇAKIR, Mustafa (Editör). Kültürel Miras Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.No: 2126, Açıköğretim Fak. Yay. No: 1154, 2010. ISBN: 978-975-06-0807-0, 01/11/2010
3)  ÇAKIR, Mustafa ve İrfan ARIKAN (Ed.): Turizm İçin Almanca [Deutsch für den Tourismus]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 1982 - Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 1058, 2009 (Birinci Baskı: Ekim 2009). (ISBN: 978.975.06.0670.0), 2009
4)  ÇAKIR, Mustafa (Editör): Linguistik und Methodik [Dil Bilimi ve Dil Öğretimi]. (Yazar: Nevin SELEN), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 602 - Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 296, 1992. ss. V-187. (ISBN: 975-492-316-7)., 1992
5)  ÇAKIR, Mustafa (Editör): Çağdaş Avusturya Edebiyatı Seçkisi. Eskişehir: ETAM, 1994.
6)  ÇAKIR, Mustafa (Hrsg.): Der Beitrag der türkischen Germanistik zu der internationalen Germanistik: Tagungsbeiträge des V. türkischen Germanistik-Symposiums, 1.-2. Juni 1995 veranstaltet von der Abt. f. DaF Lehrerausbildung an der Pädagogischen Fakultät der Anadolu Universität in Eskişehir. Eskişehir: 1996.
7)  ÇAKIR, Mustafa (Hrsg.): Fremdsprachenunterricht und die Stellung des Deutschen in der Türkei. Aachen: Shaker, 2001 (ISBN: 3-8265-9385-2).
8)  ÇAKIR, Mustafa (Hrsg.): mehr Sprache - mehrsprachig - mit Deutsch: didaktische und politische Perspektiven aus türkischer Sicht. Aachen: Shaker, 2002 (ISBN: 3-8322-1048-2).
9)  ÇAKIR, Mustafa; ÖZTÜRK, İlyas; YILDIZ, Cemal (Hgg): Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei. Band I ve Band II: Tagungsbeiträge des VIII. Türkischen Germanistikkongresses-22-23 Mai 2002. Aachen: Shaker, 2003. (ISBN Band I: 3-8322-1589-1; Band II: 3-8322-1607-3; ISSN 1430-7782)

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 2-8. Sınıflar Alan Dersleri Öğretim Programı Güncelleme/Geliştirme Projesi: Almanca Dersi Öğretim Programı, 2013
2)  ECoC-IntComm (European communication certificate: international communication and diversity), 2013
3)  AB Eğitim ve Gençlik Programları LdV Projesi: Turizm Eğitimi Programı: İtalya'da 13 Hafta (Prj.No: TR/06/A/F/PL2-074), 01/01/2007
4)  AB Eğitim ve Gençlik Programları LdV Projesi: Turizmde Kariyer Geliştirme: İspanya'da İş Deneyimi (Prj.No: TR/06/A/F/PL2-109), 01/01/2007
5)  AHLA-Educational Institute of the American Hotel&Lodging Association ile Turizm Otel İşletmeciliği Yönetimi Eğitim Sertifika Programı Projesi, Devam Ediyor, 08/12/2005
6)  Anadolu Üniversitesi Açık Yükseköğretim Programları Batı Avrupa Programları Koordinatörlüğü, 1998-2003
7)  II. Öğretim Batı Avrupa İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - KÖLN ÜNİVERSİTESİ Ortak Projesi, 2002-2003

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Skål International Eskişehir (Üye No: 086015034), 19/05/2014
2)  ECo-C Avrupa Kültürlerarası İletişim Vakfı Bilim Kurulu, 05/02/2014
3)  Germanistler Derneği (GERDER), 2014
4)  Almanya Türk Toplumu Bilim Konseyi, Koordinasyon Kurulu Üyesi, 01/01/2012
5)  Avrupa Dilbilimciler Topluluğu, 11/11/2011
6)  Kültürlerarası Germanistik Derneği: GIG (Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik ), 01/01/1997
7)  Uluslararası Germanistik Derneği IVG (Internationale Vereinigung für Germanistik), 01/01/1997

Başarı ve Ödüller
1)  Marquis Who’s Who in the World 2013 Almanağında Biyografi, 2013
2)  Eskişehir Valiliği Şükran Belgesi, 13/07/2010
3)  Avusturya Devlet Büyük Liyakat Nişanı (Das Grosse Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich), 18/11/2009
4)  Avusturya Hükümeti Akademik Değişim Kurumu (ÖAD) Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 1992
5)  2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca verilen YÖK Doktora Bursu,, 01/10/1987

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  ALÖ 220 (Alm) Karşılaştırmalı Dilbilgisi 3+0 5,0, 1990 - 1998
2)  ALÖ 211 (Alm) Dilbilim I 3+0 5,0, 1991 - 2014
3)  ALÖ 313 (Alm) Almanca-Türkçe Çeviri 2+0 2,0, 1991 - 1996
4)  ALÖ 212 (Alm) Dilbilim II 4 (3+0, 1991 - 2014
5)  ALÖ 184 (Alm) Yazışma Teknikleri 2+0 3,0, 1995 - 1998
6)  ALÖ 381 (Alm) Turizm Almancası 2+0 3,0, 1995 - 1998
7)  ALÖ 385 (Alm) Anlambilim 2+0 3,0, 1995 - 1998
8)  ALÖ516 (Alm.) Çeviribilim 3+0 5,0, 2008 - 2010
9)  STV404 (Türk.) Kültürlerarası İletişim 3+0 5,0, 2009 - 2011
10)  ALÖ 307 Türkiye Almanya Kültürel İlişkileri 2+0 3,0, 2010 - 2014
11)  ALÖ517 Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Eğitimi 7.5 (3+0), 2010 - 2014
12)  ALÖ308 Alman Dil ve Kültür Tarihi 3 (2+0), 2010 - 2014
13)  ALÖ415 Dilbilim Akımları 3 (2+0), 2010 - 2013
14)  ALÖ 212-B (Alm) Dilbilim II 4 (3+0), 2010 - 2014
15)  ALÖ790 (Tür) YLTez G 30 (1+0), 2010 - 2014
16)  MÜT511 (Alm) Uzmanlık Alan Çevirisi I 6 (3+0), 2012 - 2014
17)  MÜT503 Çeviri Eleştirisi (T-A) 6 (3+0), 2012 - 2014
18)  ALÖ790 (Tür) YLTez G 30 (1+0), 2012 - 2014
19)  ALÖ599 (Alm) Seminer 7.5 (3+0), 2013 - 2014
20)  MÜT502 (Alm) Dilbilim ve Çeviri 6 (3+0), 2013 - 2014
21)  UYD902-H Uzmanlık Alan Dersi 7.5 (3+0), 2013 - 2014
22)  ETK500 Bilim Etiği 3 (2+0), 2014 - 2016

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Salı Saat 08:00-08:45 : UYD701-C Uzmanlık Alan Dersi 7.5 (3+01
2)  Salı Saat 14:00-16:45 : ALÖ 211-B (Alm.) Dilbilim I 5 (3+0)
3)  Çarşamba Saat 13:00-14:45 : ALÖ 307 Türk Alman Kültürel İlişkileri 2 (4+0)
4)  Çarşamba Saat 15:00-16:45 : EBE510 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri 7.5 (2+0)
5)  Perşembe Saat 08:00-08:45 : ALÖ790 (Tür) YLTez G 30 (1+0)
6)  Perşembe Saat 09:00-11:45 : ALÖ517 Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Eğitimi 7.5 (3+0)
7)  Perşembe Saat 14:00-16:45 : ALÖ 211-A (Alm) Dilbilim I 5 (3+0)
8)  Cuma Saat 08:00-08:45 : ALÖ890 (Tür) A Tez 30 (1+0)
9)  Cuma Saat 09:00-13:45 : UYD901-C Uzmanlık Alan Dersi 7.5 (3+01