Doçent Mesude Canan ÖZTÜRK
E-Mail: mozturk@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~mozturk/

Kişisel Bilgiler
Uyruğu:TC
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 5236
Fakülte:İletişim Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Ana Bilim Dalı:Halkla İlişkiler
Bilim Kolu:Halkla İlişkiler
İlgi Alanları:Bilgisayar Aracılı İletişim İletişim Bilimleri Halkla İlişkiler ve Internet Sosyal Kampanyalar Sunuş teknikleri

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Azot İlkokulu, Kütahya, 1977
Lisans:  Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-Tv Bölümü, 31/06/1987
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri, 30/09/1995
Doktora:  Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2002
Doçentlik:  Uygulamalı İletişim, 28/04/2010

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  İletişim Bilimleri Fakültesi, 14/05/2004
Doçent:  İletişim Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 28/04/2010

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Yılmazel, Melike (2011) “Türkiye'de faaliyet gösteren vakıfların sosyal medya kullanımlarına yönelik bir içerik analizi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Eskişehir
2)  Ayhan, Bahadır (2011) “Kriz iletişimi bağlamında hızlandırılmış tren kazasının gazetelere yansıması” Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Eskişehir
3)  Bellitaş, Ersan (2010) “Bir reklam aracı olarak fragman: Türk ve Amerikan filmlerinin fragmanlarında kullanılan duygusal çekiciliklerin ve yaratıcı yapım uygulamalarının karşılaştırılması”. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Eskişehir.

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Savaş, Ayla Topuz (2013) “Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama Reklamlarının Markaya Yönelik Tutum Ve Satınalma Niyetine Etkisi: Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Bir Uygulama” Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Eskişehir

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Öztürk, M. Canan ve L. Özkoçak, (2006) "Study Of Social Campaigns Supporting Education As A Public Relation Tool In Characteristics Of Web Sites Point Of View", 4th International Conference on Communication and Mass Media, Atina, 24/05/2006
2)  Öztürk, M. Canan, (2006) "Evaluating Computer-Mediated Communication Of Students Educated In Secondary High Schools" 4th International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi., 30/04/2006
3)  Öztürk, M. Canan ve M.E. Mutlu (2005) "An Investigation of Social Interactivity in Computer Mediated Communication", 3rd International Symposium, Communication in the Millennium: A Dialogue Between Communication Scholars, University of North Carolina ve Elon University(USA), 13/05/2005
4)  Öztürk, M. C. ve M. Ayman, (2006)" The Analysis Of Corporate Social Responsiblity Applications” Business & Economics Society International Conference, Vol. ll, 326-336, Florance, Italy.
5)  Öztürk, M. C. ve M. Ayman, (2007)" What Do Companies Release to Media?” Business & Economics Society International Conference, Vol. ll, 362-373, Antibes, France.
6)  Öztürk, M. C., (2007) " What Does Media Report About Companies?” Business & Economics Society International Conference, Vol. ll, 374-383, Antibes, France.

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Öztürk, M. Canan. (2011) "Appliying the Corporate Identity in Mega Universities'Web Sites" edit:Ugur Demiray, Serdar Sever. Marketing Online Educaiton Programs, USA:IGI Global. 248-261., 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Öztürk, Mesude Canan& Ayla Topuz Savaş (2014) “Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama Reklamlarının Markaya Yönelik Tutum ve Satınalma Niyetine Etkisi: Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Bir Uygulama” E-Journal Yaşar University, July 20014 No:35 Volume: 9 p:6109-6128.
2)  Öztürk, Mesude Canan & Ayman, Mine (2013) “Amerika ve Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Benzerlikler ve Farklılıklar” Civilacademy: Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10/11. Sayı 3/1. 187-208.
3)  Öztürk, Mesude Canan& Yılmaz, Rasime Ayhan (2013) “Türkiye’de Halkla İlişkiler Şirketleri ve Reklam Ajansları Web Sayfalarını Nasıl Kullanıyorlar?” Akdeniz İletişim Dergisi. Volume 19. Haziran. 9-27.
4)  Öztürk, M. C. ve M. Ayman, (2008) "Türkiye’de Özel Sektör ve Sosyal Sorumluluk Projeleri", İletişim: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, Sayı 9, 145-163, Kış.
5)  Öztürk, M. C. ve M. Ayman, (2007) "Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı", Selçuk İletişim Dergisi, Cilt:4 Sayı 4, 57-66, Ocak.
6)  Öztürk, M. Canan, (2006) "Gençlerin Web Sayfalarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, 83-102.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Öztürk, M. C. (2005),"Sosyal Sorumluluk Alanında Yapılan İletişim Araştırmalarının Değerlendirilmesi" Türkiye’de İletişim Araştırmaları,Ankara., 21/10/2005
2)  Öztürk, M. C., (2008)“Özel İşletmeler Topluma Karşı Sorumluluklarını Nasıl İfade Ediyor?” 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 30 Ekim – 1 Kasım, Çukurova Üniversitesi Adana, 697-713.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Öztürk, Mesude Canan (2012) ”Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla İlişkiler” Editör: Nazlı Bayram; Toplum ve İletişim. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2483; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1454.
2)  Öztürk, Mesude Canan (2013) “Analiz ve Araştırma Sonuçlarını Sunmak” Editör: Cengiz Hakan Aydın; Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma II. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2966; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1921.
3)  Öztürk, Mesude Canan (2013) “Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” Editör: Berrin Özkanal; Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2796; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1754.
4)  Öztürk, Mesude Canan (2013) “Sosyal Hizmetlerde Halkla İlişkiler Yönetimi” Editör: Nuray Gökçek Karaca; Sosyal Hizmet Yönetimi. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2876; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1833.
5)  Öztürk, Mesude Canan (2013) “Sosyal Medyada Halkla İlişkiler” Editör: F. Zeynep Özata; Sosyal Medya. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2877; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1834
6)  Öztürk, Mesude Canan (2013) “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gelişimi” Editör: Mesude Canan Öztürk; Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3021; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1973.
7)  Öztürk, Mesude Canan (2013) “Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim” Editör: Mesude Canan Öztürk; Dijital İletişim ve Yeni Medya. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2956; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1911.
8)  Öztürk, Mesude Canan (2014) “Sosyal Medyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi” Editör: İdil Sayımer. Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar, Litearatürk Academia Yayınları: İstanbul.
9)  Öztürk, M. C., (2009) "İnternetin Sunduğu Halkla İlişkiler Uygulamaları", Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Editörler: Metin Işık, Mustafa Akdağ, Eğitim Akademi Yayınları, Konya
10)  Öztürk, M. C., (2009) “Sosyal Boyutlu Reklamlar”, Reklamın Toplumsal Yansımaları ve Yeni Reklam Biçimleri, Derleyen: Şahinde Yavuz, Ütopya Yayınevi, 217-236
11)  Öztürk, M. C.,(2009) ”The Functionality and Practical Public Relations Implications of Web Sites for Distance Education Institutions”, Challenges Facing for Marketing in Distance and Online Learning Environments, An Integrated Approach, ed. Uğur Demiray and Serdar Necip Sever, Eskişehir, Anadolu University Press, 299-318

Uluslararası Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Öztürk, M. Canan, (2011)"Analyzing Internet Use of Students in Anadolu University, Turkey. Coverage, Journal of Strategic Communication.Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, Jakarta, Endonezya. Vol. No.1 125-139., 01/03/2011

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Öztürk, M. Canan, "Internete Dayalı Halkla İlişkiler Eğitimi", Kurgu Dergisi Sayı 21,Eskişehir, 19/12/2005

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  RHI-209 Reklamcılık ve Halkla İlişkilere Giriş
2)  ISN102 Halkla İlişkiler
3)  Elektronik Tasarım Proje, 2002 - 2004
4)  Uluslararası İletişim, 2003 - 2004
5)  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araçları Uygulaması, 2003 - 2004

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 12:00-13:45 : RHI-402 Halkla İlişkiler Kampanyası Tasarımı
2)  Salı Saat 09:00-11:45 : RHI456- Uluslarararası Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
3)  Salı Saat 14:00-16:45 : RHI527 Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim
4)  Çarşamba Saat 08:00-08:45 : RHI-355 Kampanyalarda Sunuş Teknikleri
5)  Perşembe Saat 09:00-11:45 : RHI- 353 Halkla İlişkiler ve Internet
6)  Perşembe Saat 09:00-11:45 : RHI525 Halkla İlişkilerde Ölçme ve Değerlendirme
7)  Perşembe Saat 14:00-17:45 : RHI -351 Sosyal Kampanyalar