Profesör Doktor Mustafa SAĞLAM
E-Mail: msaglam@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~msaglam/

Kişisel Bilgiler
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 26740 ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3479
Faks:+90 (222) 335 0579
Fakülte:Eğitim
Bölüm:Eğitim Bilimleri
Ana Bilim Dalı:Eğitim Programları ve Öğretim
Bilim Kolu:Program Geliştirme
İlgi Alanları:Eğitim programları ve öğretim, program geliştirme, öğretmen eğitimi, karşılaştırmalı eğitim

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Çay Atatürk İlkokulu, 1960
Ortaokul:  Çay Ortaokulu, 1963
Lise:  Bolvadin Lisesi, 1967
Lisans:  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim, 1981
Yüksek Lisans:  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim, 1985
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim, 1989

Bildiği Yabancı Diller
1)  Almanca: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Eğitim Programları ve Öğretim - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 1990
Doçent:  Eğitim İletişimi ve Planlaması - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 1994
Profesör:  Eğitim Programları ve Öğretim - Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2000

İdari Görevler
1)  Batı Avrupa Programları Sorumlusu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa Bürosu, 1986 - 1990
2)  Büro Yöneticisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa Bürosu, 1990 - 1998
3)  Bölüm Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 29/04/2002

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Sağlam, Mustafa. "Yurtdışından Dönen Öğrenciler İçin Uyum Programı Modeli". Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985

Doktora Tezleri
1)  Sağlam, Mustafa. "Federal Alman İlkokullarında Türkçe ve Türk Kültürü Programının Etkililiği - Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Örneği-". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Bayındır, Birkan."Ortaöğretim Dal Öğretmenlerinin Mesleğe Yabancılaşmaları ile Öğretme-Öğrenme Sürecindeki Davranışları Arasındaki İlişki", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü, 2003
2)  Yünlü, Figen."İlköğretim Okullarında Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Dersine İlişkin Eğitim Gereksinimleri", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002
3)  Tanışlı, Dilek ."Matematik Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Etkililiği", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002
4)  Kürüm, Dilruba."Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002
5)  Özer, Özge."İlköğretim Okullarında Sınıf Öğretmenlerinin Resim-İş Dersine İlişkin Eğitim Gereksinimleri", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2001
6)  Çardak, Çiğdem Suzan. "Çevrimiçi Derslerde Öğretme- Öğrenme Sürecinin Etkililiğinin Değerlendirmesi (Anadolu Üniversitesi Örneği)", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
7)  Çakır, Ferda. "Meslek Lisesi Grafik Bölümü Öğrencilerinin Öğrenci, Öğretmen ve İşveren Görüşlerine Göre Mesleki Yeterlikleri", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
8)  Yalız, Dilek. "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programında Alan Bilgisi Derslerinde Amaçların Gerçekleşme Düzeyi", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
9)  Erdoğan, Hüma. "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Algılarına Göre Öğretmenlerin İpucu Verme Davranışları". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004.
10)  Erdoğan, Ümit. "İlköğretim Okullarının I. Devresinde Yardımcı Kaynak Olarak Kullanılan Ünite Dergilerinin Eğitsel Yönden Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlenlendirmesi". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Avşar, Züleyha. "Türkiye İçin Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi Standartlarının Oluşturulması". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 20/12/2012
2)  Tunca, Nihal. "İlköğretim Öğretmenleri İçin Mesleki Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Değerlerinin Belirlenmesi". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 18/12/2012
3)  Atik Kara, Derya. "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Öğretmen Adaylarına Öğrenme ve Öğretme Sürecine İlişkin Yeterlikleri Kazandırması Yönünden Değerlendirilmesi". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 06/07/2012
4)  Yüksel, İsmail. "Türkiye İçin Program Değerlendirme Standartları Oluşturma Çalışması". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 12/03/2010
5)  Erişti, Bahadır. "Eğitim Fakülteleri İçin Mükemmellik Modeli", Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004
6)  Abdullah Adıgüzel. "Eğitim Fakültelerinde Öğretmen Eğitimi Program Standartlarının Gerçekleşme Düzeyi". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008.
7)  Kürüm, Dilruba. "Öğretim Üyesi Adayları İçin Öğretimsel Gelişim Programının Değerlendirmesi". Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 20/07/2007

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Tunca, N. ve Sağlam, M. İlköğretim öğretmenlerine yönelik mesleki değerler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Reliability and validity work conducted on a professional values scale designed for elementary school teachers]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 3 (1), 139–164. http://ebad-jesr.com/, 2013
2)  Güven, M.; Kürüm, D. ve Sağlam, M. Evaluatıon of the dıstance educatıon pre-servıce teachers’opınıons about teachıng practıce course (case of ızmır cıty). Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January 2012 ISSN 1302-6488, 13 (1) Article 6, 2012
3)  Hakan, A.; Sağlam, M.; Sever, D. ve Vural, L. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Anadolu University Social Sciences Institution’s Curriculum. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 19 – 34., 2011
4)  Sever, D.; Küçükyılmaz, A.; Sağlam, M. ve Güven M. "Teacher Candidates’ Opinions about Student Resistance", Procedia-Social & Behavioral Sciences, 2(2), 4604-4612., 2010
5)  Avşar, Z. ve M. Sağlam. Beden Eğitimi Öğretmeni Nasıl Olmalıdır? – İlköğretim Öğrencilerinin Görüşleri . İlköğretim Online, 7(3), 738-747., 2008
6)  Saglam M.ve Adiguzel O.C. Higher education strategies of Turkey and the position of vocational higher education schools. International Journal of Vocational Education and Training, 2001
7)  Sağlam, M; Sönmez, B. ve Çıray, F. (2014). "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Bilimsel Epistemolojik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi" Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mart 2014: 35-52

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Sağlam, M; Tunca, N. ve Özonay, İ. Z. Öğretmenlik Sertifikası Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri.First International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, 5-8 Ekim., 2011
2)  Sağlam, M; Tunca, N. ve Alkın, S. Türkiye’de Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi. First International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, 5-8 Ekim., 2011
3)  Sağlam, M,; Güven, M. ve Çam Aktaş, B. Öğretmenlik Sertifikası Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri. First International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, 5-8 Ekim., 2011
4)  Hakan, A.; Sağlam, M.; Yaşar, Ş. ve diğerleri. "İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Alanlarındaki Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri", Fist İnternational Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Türkiye, 5- 8 Ekim, 2011
5)  Kürüm, D. ve Sağlam, M. "Öğretimsel Gelişim Programının Geliştirilmesine İlişkin Doktora Öğrencileri ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri", International Conference on Educational Sciences (23-25 June 2008), Famagusta, Nort Cyprus, 2008
6)  Sağlam, M.; Sever, D. ve Çardak, Ç. S. "Anadolu Üniversitesinde Yürütülen Çevrimiçi ve Çevrimiçi Destekli Derslerde Tartışma Yönteminin Kullanımına Yönelik Öğretim Elemanlarının Görüşleri". İkinci Uluslarasrası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (16-18 Nisan 2008), Kuşadası - Türkiye., 2008
7)  Kürüm, D. ve Sağlam, M. "The Postgraduate Students' Opinions about Instructional Development Program". IASK_Teaching and Learning (26-28 May 2008). Aveiro, Portugal., 2008
8)  Sağlam, M. "Reformansätze in der Lehrerausbildung in der Türkei", 27th ATEE Annual Conference: Teacher Education and Educational Reform. Warsaw: ATEE-Warsaw Universty Facult of Education, 24-28 Agust., 2002
9)  Sağlam, M.; Çıray, F ve Özüdoğru, F. "Türkiye’de Üniversitelerdeki Yaşamboyu Öğrenme Uygulamalarının ve Olanaklarının İncelenmesi", 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES 2011), 22-25 Haziran 2011, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.
10)  Can, G.; Saglam, M.; Eristi, B. ve Kürüm, D. "A Comparative Study on Student Perception of Face-to-Face Learning and Online Learning", Proceedings of 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (21-23 November 2007), Venice, Italy, 2007
11)  Sağlam, M.; Yüksel, İ. ve Kürüm, D. "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Yabancı Dil Öğretmenliği Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (4-6 Mayıs 2006), Çanakkale
12)  Saglam, M. ve Yuksel, İ. "Turkey's Quality Pursuıts in Teacher Education", XXII CESE Conference (03-06 July 2006) Granada, SPAIN
13)  Saglam, M. ve Kürüm, D. "Turkey's Pursuıts in Training and Quality Development of Academic Staff in Higher Education", XXII CESE Conference (03-06 July 2006) Granada, SPAIN

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Sağlam, M.; Suna Ç. ve Çengelci, T. "Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Önerileri", Milli Eğitim Dergisi. 37. 178., 2008
2)  Sağlam, M ve Yüksel, İ. "Program Değerlendirmede Meta Analiz ve Meta Değerlendirme", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.18, 2007
3)  Sağlam, M; Özüdoğru, F. ve Çıray, F. (2011). Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim Sistemi’ne Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. VIII (I), 87‐109.
4)  Tanışlı, D. ve Sağlam,M. "Matematik Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmede Bilgi Değişme Tekniğinin Etkililiği", Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2(2):2-21., 2006
5)  Yünlü, F. ve Sağlam, M. "Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Dersine İlişkin Görüşleri, İçerikle İlgili Güçlükleri ve Eğitim Gereksinimleri", Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi.3, 6. 2005
6)  Sağlam, M. ve Kürüm, D. "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Öğretmen Eğitiminde Yapısal Düzenlemeler ve Öğretmen Adaylarının Seçimi", Milli Eğitim Dergisi. 33, 167:53-70, Yaz 2005

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Sağlam M. & Adiguzel O.C. "Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi Doğrultusunda Mesleki Yükseköğretimin Değerlendirilmesi" Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Cilt 2, Kocaeli., 22/06/2007
2)  Sağlam, M., İ. Yüksel ve D. Kara. "Ardışık ve Kaynaşık Öğretmen Yetiştirme Modellerinin Öğretmen Adaylarına Öğretme ve Öğrenme Sürecine İlişkin Öğretmen Yeterliklerini Kazandırma Düzeyi", III. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (17-19 Ekim 2007), 2007
3)  Sağlam, M., Ş.S. Anagün,S.Dal. "Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programının Öğretmen Yeterliliklerini Kazandırma Düzeyi",14. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 28/09/2005
4)  Sağlam, M., Z. Avşar, İ.Z. Özonay ve Ü. Özkanal. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi",14. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 28/09/2005
5)  Sağlam, M., İ. Yüksel ve S. Demiral. "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) Öğrencileri İle Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması",14. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 28/09/2005
6)  Sağlam, M. ve D. Kürüm. "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Eğitimi Yapısının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi",14. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 28/09/2005
7)  Sağlam, M, "Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretime Giriş Sistemi", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (6-9 Temmuz 2004), Malatya, 2004
8)  Sağlam, M. "Yurtdışındaki Türk Çocuklarının Okuliçi Eğitim Sorunları", I. Eğitim Bilimleri Kongresi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi., 24/09/1999
9)  Sağlam, M.; Yıldırım, E.; Arslan, M. (2012). Halk Eğitim Merkezlerindeki Yaşam Boyu Öğrenme Amaçlı Eğitim Programlarının Katılımcı Görüşlerine Dayalı Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, 27-29 Eylül 2012.
10)  Sağlam, M; Çetin Sönmez, B ve Çıray, F. (2012). Resmi ve Özel İlköğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, 27-29 Eylül 2012.
11)  7. Sağlam, M.; Ergünay, O. ; Uysal, D.; Tüken, G. Ve diğerleri (2012). Bazı Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki Eğitsel Yönlendirme Sistemleri ve Bu Sistemler Doğrultusunda Türkiye’deki Eğitsel Yönlendirme Sistemine Yönelik Çıkarsamalar. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, 27-29 Eylül 2012.
12)  Sağlam, M. "Lisansüstü Eğitim Modelleri", III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 17-20 Ekim 2007.
13)  Sağlam, M., L. Vural ve A. Adıgüzel. “Yeni İlköğretim Programının Uygulanması Sürecinde Önceki Programa Göre İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Görülme Sıklığı”, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu’nda (27-29 Nisan 2007) Sunulan Bildiri. Eskişehir: 2007.
14)  Sağlam, M., A. Adıgüzel, D. Atik Kara ve Z. İ. Özonay. “Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu’nda (17–20 Ekim 2007) Sunulan Bildiri. Eskişehir: 2007.
15)  Sağlam, M., Ç. Suna ve T. Çengelci, "Sınıf Öğretmenliği ile Diğer Öğretmenlik Programları Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması", 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 325-329, 27- 29 Nisan 2007, Eskişehir.
16)  Sağlam, M. ve D. Yalız. "Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programında Alan Bilgisi Derslerinde Amaçların Gerçekleşme Düzeyi", 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 3-5 Kasım 2006
17)  Sağlam, M. "Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim Basamakları Arasında Öğrenci Akışının Düzenlenmesi", Avrupa Birliği Vizyonu, Türkiye'de Eğitim ve Özel Okullar. Antalya:20-21 Ocak 2006.
18)  Sağlam, M. "Almanya'daki Türk Çocuklarının Eğitim Gereksinmelerinin Karşılanmasına Dönük Eğitim Programlarının Değerlendirmesi", VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, 03-06 Eylül 1999.
19)  Sağlam, M. "Avrupa Birliği Ülkelerinde Ortaöğretimin Yapısı", 2000'li Yıllarda Lise Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. İstanbul Kültür Üniversitesi, 08-09 Haziran 2002.
20)  Sağlam, M. "Öğretmen Adaylarının Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları", XI. Eğitim Bilimleri Kogresi. Lefkoşa Yakındoğu Üniversitesi, 23-26 Ekim 2002.
21)  Sağlam, M. "Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi". Öğretim Birliği Yasasından AB Sürecine Eğitim Sistemlerine Genel Bakış Paneli. İstanbul: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 02 Mart 2003.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Sağlam, M.(Edit.). Özel Öğretim Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2007
2)  Sağlam, M. "İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimi", Türk Eğitim Tarihi (Edit.: M. Sağlam). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi No:913., 2007
3)  Sağlam, M. "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Eğitimi", Türk Eğitim Tarihi (Edit.: M. Sağlam). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, No: 913., 2007
4)  Sağlam, M.(Edit.). Özel Öğretim Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2006
5)  Sağlam, M.(Edit.). Özel Öğretim Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2004
6)  Sağlam, M. "Eğitim ve Öğretim Programlarının Kapsamı", Öğretim İlke ve Yöntemleri (Edit.: K. Selvi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Kasım 2012.
7)  Sağlam, M. "İlköğretim Kurumlarında Uygulanan Programlar", İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (Edit.: Ş. Yaşar). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ocak 2013.
8)  Sağlam, M. "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Eğitimi", Türk Eğitim Tarihi(Edit.: M. Sağlam). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ocak 2013.
9)  Sağlam, M. "İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimi", Türk Eğitim Tarihi (Edit.: M.Sağlam). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ocak 2013.
10)  Sağlam, M. (Edit.). Türk Eğitim Tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ocak 2013.
11)  Hakan, A., M. Sağlam ve diğerleri. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Alanlarındaki Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2011.
12)  Sağlam, M. "Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Karşılaştırmalı Yaklaşım", Eğitim Biliminde Yenilikler (Edit.: A. Hakan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ocak 2013.
13)  Sağlam, M. "Türk Eğitim Sisteminde Gelişmeler", Eğitim Biliminde Yenilikler (Edit.: A. Hakan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ocak, 2013.
14)  Sağlam, M. "AB Sürecinde Türk Eğitim Sistemi ve İlköğretimdeki Değişmeler", Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler (Edit.: A. Hakan. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ekim 2009
15)  Yüksel, İ. ve M. Sağlam. Eğitimde Program Değerlendirme: Yaklaşımlar, Modeller, Standartlar. Ankara: Pegem Akademi, 2012
16)  Sağlam, M. ve İ. Yüksel. "Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Yaklaşımları, Yöntemleri ve Türleri", Karşılaştırmalı Eğitim Yansımaları (Edit.:S. Aynal). Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2012.
17)  Sağlam. M. "Türk Eğitim Sisteminde ve Öğretmen Eğitiminde Yapısal Düzenlemeler ve Program Geliştirme Çalışmaları" Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme (Edit. S. Aynal Kilimci). Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2011.
18)  Sağlam. M. "Okulöncesi Eğitimde Programın, Öğrencilerin ve Öğretmenin Değerlendirirlmesi", Özel Öğretim Yöntemleri II. (Edit.: M. Sağlam). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011.
19)  Sağlam. M. Özel Öğretim Yöntemleri II. (Editör). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011.
20)  Sağlam. M. Özel Öğretim Yöntemleri I. (Editör). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011.
21)  Sağlam, M. "Öğretmen Eğitimi", Eğitim Bilimine Giriş (Edit. M. Gültekin). Eskişehir: Anadolu Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011.
22)  Sağlam, M. "Öğretmen Eğitimi", Eğitim Bilimine Giriş (Edit. M. Gültekin). Eskişehir: Anadolu Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2009.
23)  Sağlam, M. "Eğitim ve Öğretim Programlarının Kapsamı",Öğretim İlke ve Yöntemleri (Edit. K. Selvi). Eskişehir: Anadolu Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011.
24)  Sağlam, M. "Eğitim ve Öğretim Programlarının Kapsamı",Öğretim İlke ve Yöntemleri (Edit. K. Selvi). Eskişehir: Anadolu Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2009.
25)  Sağlam, M. (Edit.).Türk Eğitim Tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2007.
26)  Sağlam, M.(Edit.). Özel Öğretim Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2003.
27)  Sağlam, M. "Öğretimi Etkileyen Etmenler", Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Edit.: M.Gültekin). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2001.
28)  Sağlam, M.(Edit.). Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts/Almancanın Öğretimi ve Öğretim Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans Tamamlama Programı, 1993.
29)  Sağlam, M. Federal Alman İlkokullarında Türkçe ve Türk Kültürü Programının Etkililiği -Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Örneği-. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 1991. (Doktora tezi tıpkı basım)
30)  Sağlam, M. Yurtdışında Dışarıdan Lise Bitirme Programının Değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 1994.
31)  Sağlam, M. Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1999.

Diğer Yayınlar
1)  Sağlam, M., Ö. Demirel, , D. Kürüm, İ. Yüksel. Küreselleşme ve AB Sürecinde Türk Eğitim Sistemi. On Yedinci Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı (Araştırma Raporları), Ankara, 2006

Uluslararası Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Sağlam, M. "Fernstudienangebote der Anadolu Üniversität im Ausland / Anadolu Üniversitesi’nin Yurtdışındaki Açık Yükseköğretim Programları", Zeitschrift für Türkeistudien. Bonn: Zentrum für Türkeistdien in Bonn. 2: 241-252, 1991.
2)  Sağlam, M. ve A. Hakan. "Fernstudium in der Türkei / Türkiye’de Uzaktan Öğretim", TABO Aktuell: Vereinzeitschrift der Türkischen Akademikern zu Bochum. 6: 30-34, Januar 1997.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Sağlam, M. "Yurtdışından Dönen Öğrenciler İçin Uyum Programı Modeli", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 1: 49-71, Aralık 1987. (Yüksek lisans tezinin özeti)
2)  Sağlam, M. "Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletindeki Okullarda Türk Öğrencilere Uygulanan Türkçe ve Türk Kültürü Programı", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3, 2: 37-54, Haziran 1990.
3)  Sağlam, M. "Federal Alman Okullarındaki Türkçe ve Türk Kültürü Programlarının Düzenlenmesi ve Yürütülmesi", Kurgu: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi. 8: 603-621, Aralık 1990.
4)  Sağlam, M. "Almanya’daki Türk Çocukları İçin Anadili Öğretiminin Önemi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4, 1-2: 89-101, Ocak-Haziran 1991.
5)  Sağlam, M. "Milli Eğitim Akademisinin Yapı ve İşlevleriyle İlgili Bir Model Önerisi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5, 1-2: 51-68, Ocak- Haziran 1992.
6)  Sağlam, M. "Almanya’da Öğretmen Eğitimi", Kurgu: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi. 12: 179-197, Aralık 1993.
7)  Sağlam, M. "Dilin Önemi", Akademi. 1: 14-17 , Aralık 1993.
8)  Sağlam, M. "Açıköğretim: 10 Yılda Ne Oldu, Ne Olacak ?”, Akademi. 1: 14-17 , Aralık 1993.
9)  Sağlam, M. "Türk Yükseköğretim Sisteminde Gelişmeler", Akademi. 2: 11-15 , Ocak-Şubat 1994.
10)  Sağlam, M. "Yeni Öğrenme Teknolojileri Okulu Sorguluyor: Okula Gitmek Şart mıdır?", Akademi. 3: 18-20 , Mart-Nisan 1994.
11)  Sağlam, M. "Geleceğin Avrupasında Okulun İşlevi", Akademi. 4: 17-20, Mayıs-Haziran 1994.
12)  Sağlam, M. "Yurtdışındaki Türk Gençleri İçin Türkiye’de Yükseköğrenim Olanağı", Akademi. 5: 22-26, Temmuz Ağustos 1994.
13)  Sağlam, M. "Yurtdışında Dışarıdan Lise Bitirme Programı", Akademi. 6: 22-26, Eylül-Ekim 1994.
14)  Sağlam, M. "Değişen Avrupa Koşullarında Türkçenin Önemi", Akademi. 9: 22-24, Mart-Nisan 1995.
15)  Sağlam, M. "Yurtdışındaki Türk Gençlerinin Eğitimi İçin Bir Model Önerisi", Akademi. 10: 13-16, Mayıs-Haziran 1995.
16)  Sağlam, M. "Türk Milli Eğitiminde Sistem Arayışları", Akademi. 11: 13-15,Eylül-Ekim 1995.
17)  Sağlam, M. "İspanya Eğitim Sistemi", Açıköğretim: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dergisi. 2, 1: 170-195, 1996.
18)  Sağlam, M. "Almanya’daki Türk Gençleri İçin Türkçe Ağırlıklı Mesleki Eğitim Programı -Bir Model Önerisi-", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8, 1-2: 78-92, 1998.
19)  Sağlam, M. "Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğrenim Gören Sınıf Öğretmenlerinin Etkili Ders Çalışma ve Öğrenme Stratejilerini Uygulama Düzeyleri", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9,1-2: 10-27, 1999.

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  “Projekt für den Bildungsgang der Höheren Handelsschule im Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre mit dem Fremdsprachenprofil Türkisch in der Berufsbildenden Schule 4 der Stadt Köln / Köln 4 1997

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı, 1996

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Öğretme Modelleri
2)  Program Değerlendirme Yaklaşımları

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 09:00-12:45 : EPÖ612 Eğitim Programları ve Öğretim Semineri
2)  Salı Saat 14:00-16:45 : OAÖ503 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
3)  Çarşamba Saat 09:00-11:45 : EPÖ608 Program Değerlendirme Yaklaşımları
4)  Çarşamba Saat 18:00-20:45 : EPÖ501 Eğitimde Program Geliştirme
5)  Perşembe Saat 09:00-11:45 : EPÖ501 Eğitimde Program Geliştirme
6)  Perşembe Saat 14:00-15:45 : OAÖ503 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme