Profesör Doktor Mehmet ŞAHİN
E-Mail: msahin@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://www.mehmetsahin.org

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İŞLETME
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3241
Fakülte:İktisadi ve İdari Bilimler
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Yönetim ve Organizasyon
İlgi Alanları:Yönetim bilgi sistemleri, Internet, Edebiyat, Felsefe,Gezi

Öğrenim Durumu
Lisans:  Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1972
Yüksek Lisans:  Boğaziçi Universitesi, MBA, 1974
Doktora:  Anadolu Üniversitesi, 1978
Doçentlik:  Anadolu Üniversitesi, 1981
Profesörlük:  Anadolu Üniversitesi, 1988

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Anadolu Üniversitesi, İ.İ:B:F; İşletme Bölümü; İşletme Yönetimi Bilim Dalı, 25/10/1977

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Yüksek Lisans Tezi: "Fortran-4 Bilgisayar Programlaması"., 15/06/1976

Doktora Tezleri
1)  İşletme Yönetiminde Bilgisayar Simülasyonu", 01/01/1978

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Yönetim ve Organizasyon alanaında yaklaşık otuzbeş yüksek lisans tezi yönetilmiştir, 01/01/2000

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Yönetim Organizasyon alanında yaklaşık on doktora tezi yönetilmiştir., 01/01/2003