Profesör Doktor Nazmi KOZAK
E-Mail: nkozak@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~nkozak/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T. C.
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, YUNUSEMRE KAMPUSU, 26470 ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 2130
Faks:+90 (222) 335 6651
Fakülte:-
Bölüm:Turizmİşletmeciliği
Ana Bilim Dalı:Turizm İşletmeciliği
Bilim Kolu:Turrizm İşletmeciliği
İlgi Alanları:Araştırma Yöntemleri, Bibliyometri, Akademik Dergiler, Sözlü Tarih Metodolojisi.

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Yeşilçiftlik İlkokulu, 10/06/1975
Ortaokul:  Yeşilçiftlik Ortaokulu, 05/06/1978
Lise:  Sultandağı Lisesi, 10/10/1981
Lisans:  Çukurova Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 20/06/1986
Yüksek Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, İşletme Anabilim dalı / Turizm İşletmeciliği Programı, 18/08/1991
Doktora:  Dokuz Eylül Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Programı, 04/04/1996
Doçentlik:  Pazarlama, 14/04/2006
Profesörlük:  Pazarlama, 25/05/2011

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Başkent Üniversitesi (1998-2000)
Yrd. Doçent:  Anadolu Üniversitesi (2000-2006)
Yrd. Doçent:  Ziyaretçi Araştırmacı, Virgina Technical Institute and State University (2004-2005)
Doçent:  Pazarlama, 14.04.2006
Profesör:  Ziyaretçi Araştırmacı, University of Massachusetts Dartmouth (2012)
Profesör:  Pazarlama, 25/05/2011

İdari Görevler
1)  Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, 01/09/2010 - 01/09/2013
2)  Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2012 - 2015
3)  Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı, 2012 - 2015

Yüksek Lisans Tezleri
1)  N. Kozak (1991). Mevsimlik Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Sorunları ve Güdüleme Kuramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme: Bodrum ve Yöresinde Bir Uygulama. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

Doktora Tezleri
1)  N. Kozak (1996). Termal Turizmi Müşteri Profilini Belirleme Aracı Olarak Tüketici Araştırmaları: İç Turizme Yönelik Bir Uygulama, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmciliği Anabilim Dalı., 04/04/1996

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Çağdaş Aydın (2016). Türkiye'deki Seyahat Acentalarının Veri Tabanlı ve İlişkisel Pazarlama Yaklaşımlarıyla Müşteri Sadakati Oluşturması Üzerine Bir durum Değerlendirmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
2)  Emre Atik (2015). Turizmde Akıllı Telefon Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli Kapsamında Değerlendirilmes, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
3)  Emrullah Tören (2014). Diasporaların Anavatan Ziyaretleri: Almanya Türk Federasyon Türkiye Kültür Gezisi 2013 Üzerine Bir Alan Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
4)  Taki Can Metin (2013). Boş Zaman Literatürünün Dünya'daki Gelişimi: Leisure Science Dergisinde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir inceleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
5)  Gözde Türktarhan (2013). Türkiye’de Turizm Pazarlaması Alanyazınının Gelişim Süreci (1990-2012). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
6)  M. Çuhadar (2001). Otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak internetin kullanımı: Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri üzerine bir uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.,

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Savaş Evren (2016). Türkiye’de Kış Turizmi Destinasyonlarının Rekabetçi Konumlandırması., 04/04/2016
2)  Ç. Hale Özel (2010). Güdülere Dayalı Yerli Turist Tipolojisinin Belirlenmesi: İç Turizm Pazarına Yönelik Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  N. Kozak, M. Kozak (2014). An analysis of postgraduate tourism education in Turkey, European Journal of Tourism Research, 8: 143-147.
2)  N. Kozak, S. Evren (2014). Bibliometric analysis of tourism and hospitality related articles published in Turkey, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25 (1):
3)  N. Kozak ve Ç. H. Kayar (2012). Motive Based Segmentation of the Cultural Tourism Market: A Study of Turkish Domestic Tourists, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 13 (3):165-186
4)  N. Kozak ve Ç. H. Kayar (2010). Measuring Destination Competitiveness: An Application of the Travel and Tourism Competitiveness Index (2007), Journal of Hospitality Marketing & Management, 19:203–216.
5)  N. Kozak, Ç. H. Kayar (2009). Visitors’ Objectives for Trade Exhibition Attendance: A Case Study on the East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition (EMITT), Event Management, Vol. 12 (3-4): 133-141.
6)  N. Kozak, M. Kozak (2008). Information Sources Available to Visitors: A Segmentation Analysis, Tourism Review, 63(4): 4-12.
7)  Kozak, N., Kozak, M., Uysal, M. (2007). Rankings of Tourism and Hospitality Departments: A Case of Turkey, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 18(2): 299-318.
8)  N. Kozak, Uysal, M., Birkan, İ. (2008). An Analysis of Cities Based on Tourism Supply and Climate Conditions in Turkey, Tourism Geographies, 10(1): 81-97
9)  N. Kozak, Jones, D. L., Baloglu, S., Birkan, İ. (2006). The Hotel Sales Professionals’ Perceptions of Sales Computerization and Technology Tools: A Gap Analysis, The HTL Science journal, 2006/1.
10)  N. Kozak (2007). External Information Search Behavior of Visitors to Turkey, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 8 (3): 17-33.
11)  N. Kozak (2006). Transformation of Tourism Distribution Channels: Implications of E-commerce for Turkish Travel Agencies, Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 15(2): 95-115.
12)  N. Kozak (2006). A Classification and Analysis of Cities Based on Tourism Supply Resources in Turkey, Tourism Analysis, 10: 361-368.
13)  N. Kozak (2006). The Expectations of Exhibitors in Tourism, Hospitality and the Travel Industry: a Case Study on EMITT, Journal of Convention and Event Tourism, 7 (3/4): 99-116.
14)  N. Kozak, Karatepe, O. M., Avci, T. (2003). Measuring the Quality of Airline Services: Evidence From Northern Cyprus, Tourism Analysis: an Interdisciplinary Journal, 8(1): 75-87.
15)  N. Kozak - H. I. Dener (2001). Information on Some International Journals of Tourism, Leisure and Recreation: The Results of a Survey, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 12 (1): 181-196.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  N. Kozak, E. Tören (2014). Homeland Visits of Diasporas: A Research on Germany Turkish Federation's Cultural Tour to Turkey, International Conference on Tourism and Development: Growth and Diversity.
2)  N. Kozak, Aysel YILMAZ, Duygu YETGIN (2015). A Leading Tour Guide in Turkey in the Early 20th Century: The Fisherman of Halicarnassus, 4. Uluslararası Rehberli Turlar Araştırma Kongresi-IRFGT 2015 (IRFGT).
3)  N. Kozak, M. Kozak (2012). Thoughts of Postgraduate Tourism Education in Turkey, 6th. World Conference for Graduate in Tourism, Hospitalitay and Leisure (24-29 April 2012, Fethiye). Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 500-509.
4)  N. Kozak ve Ç. Hale Özel (2010). Motive‐Based Segmentation of Culture Tourism, The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 160-180.
5)  N. Kozak-Ç. Hale Kayar (2008). Measuring Destination Competitiveness: An Application of Travel and Tourism Competitiveness Index, The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure (22-27 Nisan 2008, Antalya), Ankara: Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research: 72-85.
6)  N. Kozak, Uysal, M., and I. Birkan. (2006). An Analysis of Cities Based on Tourism Supply and Climate Conditions in Turkey. TTRA's 37th Annual Conference Proceedings, pp. 152-156. June 17-21, Dublin, Ireland.
7)  N. Kozak Jones, D. L., Baloglu, S., Birkan, İ. (2005). The Hotel Sales Professionals’ Perceptions of Sales Computerization and Technology Tools: A Gap Analysis, 1. Las Vegas International Hospitality and Convention Summit, June 5-7 2005.

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Kozak, Nazmi ve Kozak, Metin (2015). Tourism Development. İngiltere: Cambridge Scholars Publishing.
2)  Kozak, Metin ve Kozak, Nazmi (2015). Tourism Economics. İngiltere: Cambridge Scholars Publishing.
3)  Kozak, Metin ve Kozak, Nazmi (2015). Destination Marketing. İngiltere: Routledge.
4)  N. Kozak, M. Kozak (Editörler) (2014). 3rd Interdisciplinary Tourism Research Conference Proceedings Book. Ankara: Detay Yayıncılık.
5)  N. Kozak, M. Kozak (Editörler)(2014). 7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure Proceedings Book. Ankara: Detay Yayıncılık.
6)  Kozak, M. ve Kozak. N., Ed. (2013). Aspect of Tourist Behavior. İngiltere: Cambridge Scholars Publishing.
7)  N. Kozak, M. Kozak (Editörler)(2010). 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure Proceedings Book. Ankara: Detay Yayıncılık
8)  N. Kozak, M. Kozak (Editörler)(2010). 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure Proceedings Book. Ankara: Detay Yayıncılık.
9)  Kozak, N. ve Kozak. M., Ed. (2013). Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective. İngiltere: Cambridge Scholars Publishing.
10)  N. Kozak – M. Kozak (Editörler) (2011). Sustainability of Tourism: Cultural and Environmental Perspectives, İngiltere: Cambridge Scholar Publishing
11)  N. Kozak, M. Kozak (Editörler) (2012). 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference Proceedings Book. Ankara: Detay Yayıncılık.
12)  N. Kozak, M. Kozak (Editörler)(2012). 6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure Proceedings Book. Ankara: Detay Yayıncılık.
13)  N. Kozak - M. Kozak (Editörler) (2008). The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure (Proceedings Book, 22-27 Nisan 2008, Antalya), Ankara: Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  N. Kozak (2004). Türkiye’de Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin İş Alanlarıyla İlgili Beklentileri: Arakesitsel Bir Çalışma, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1): 13-32., 2004
2)  Kozak, N. Tören, E. ve Demiral, G. (2012). Eskişehir'in Kültürel Miras Varlıklarının Korunmasında Kamu Kurumlarının Rolü. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (2): 69-88.
3)  N. Kozak, Şavaş Evren (2012). Eskişehir'in Çekicilik Faktörlerinin Günübirlik Ziyaretçilerin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(2): 220-232.
4)  N. Kozak ve D. Çiçek (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 26 (4).
5)  N. Kozak ve Ç. H. Özel (2012). Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili (2000-2010) ve Bir Atıf Analizi Çalışması, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 26 (4).
6)  N. Kozak – S. Evren (2012). Eskişehir’in Çekici Faktörlerinin Günübirlik Ziyaretçilerin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23 (2): 220 - 232
7)  N. Kozak, D. Karagöz Yüncü (2011). Akademisyenlerin Kongre Tercih Unsurları, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2): 19-32.
8)  N. Kozak ve D. Karagöz Yüncü (2011). Türk Akademisyenlerin Kongre Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1): 109-120.
9)  N. Kozak (2000). Sağlık Bilimleri Alanında Türkiye'de Yayınlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerinde Bir Araştırma, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi, sayı 6: 151-168.
10)  N. Kozak (2004). Türkiye'de Ticari Turizm Fuarlarına Katılım Amaçları Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 15 (1): 36-46.
11)  N. Kozak (2003). Türkiye'de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme, Bilgi Dünyası Dergisi, 4(2): 146-174.
12)  N. Kozak (2003). Ticari Fuar Kataloglarında Turizme Konu Olan Ürünlerle İlgili Öne Çıkarılan Özellikler: Doğu Akdeniz Uluslarası Turizm ve Seyahat Fuarları Üzerine B:ir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 14(2): 159-171.
13)  N. Kozak (2002). Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Türkiye'de Yayınlanan Akademik Dergiler İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 16(3): 3: 217-247.
14)  N. Kozak ve M. Akoğlan (1995). Meslek Yüksek Okulu Bünyesindeki Turizm Bölümlerinde Uygulanan Müfredat Programları Üzerine Bir Durum Değerlendirmesi, Turizmde Seçme Makaleler Dergisi: 23 (Ekim): 1-27.
15)  N. Kozak (2001). Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilimler Alanlarında Yayınlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 15(3): 296-310.
16)  N. Kozak ve M. Çuhadar (2002). Antalya İli Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren otel İşletmelerinde İnternet Ortamında Tutundurma Karma Elemanlarının Kullanılmasını Ölçmeye Yönelik Birr Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13 (1): 84-94.
17)  N. Kozak (2001). Turizm Alanındaki Hakemli Dergilerde Makale Yayım Kararının Verilmesinde Etkili Olan Ölçütler: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Makale Değerlendirme Formları Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12 (Bahar): 68-79.
18)  N. Kozak (2001). Türkiye'de Turizm Pazarlaması Literatürünün Gelişim Süreci: 1972-1999 Yılları Arasında Hazırlanmış Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Biyo-Bibliyografik Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12 (Bahar): 26-33
19)  N. Kozak ve M. Özdemir (2000). Türkiye Turizm Yayıncılığı Tarihinden Bir Süreli Yayın: T. C. Turizm Bankası A.Ş. Bülteni (1983-1988), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(Eylül-Aralık): 129-141.
20)  N. Kozak ve M. Akoğlan Kozak (2000). Türkiye'de Lise, Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Seyahat Acenteciliği Programlarında Okutulan Derslerin Sektörün Beklentilerine Uygunluğu, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(Eylül-Aralık): 57-67.
21)  N. Kozak (2000). Hasan Olalı: Kısa Yaşam Öyküsü ve Tespit Edilebilen Eserleri ile Yönettiği Tezlerin Bibliyografyası Üzerine Bazı Gözlemler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(Eylül-Aralık): 9-21.
22)  N. Kozak (2000). Türkiye'de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1): 15-58.
23)  N. Kozak ve O. İçöz (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisi'nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10 (Eylül-Aralık): 9-17.
24)  N. Kozak (1999). Dünya Genelinde 'Turizm', 'Rekreasyon' ve 'Boş Zamanlar ve Değerlendirilmesi' Alanlarında Yayımlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerine Bir Araştırma, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 13(1): 5-27.
25)  N. Kozak (1998). Turizm Bakanlığı Kütüphanesi Okuyucularının ve Koleksiyon Kullanımının Analizi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 9 (Mart-Haziran): 60-71.
26)  N. Kozak (1997). Türkiye'deki Termal Turizm İşletmelerinde Konaklayan Türk Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 8 (1-2): 62-73.
27)  N. Kozak (1997). Termal Turizm İşletmelerinde Konaklama Yapan Vatandaşların Tesislerden Beklentileri, Turizmde Seçme Makaleler, 28: 21-32

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Kozak, N., Türktarhan, G. (2014). Tarihe Gömülmüş Bir Kurum: T. C: Turizm Bankası A.Ş. İhtisas Kütüphanesi, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Ankara: Bizim Büro Matbaacılık.
2)  Kozak, N., Çiçek, D., Zencir, E. (2014). Türkiye’de Turizm Eğitimi Alanında Bir Öncü: TUGEV, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Ankara: Bizim büro Matbaacılık.
3)  N. Kozak, E. Zencir (2012). Sosyal Bilimler Enstitü Dergilerinde Yayımlanan Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Profili (2000 - 2010), VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (12-15 Nisan 2012, Antalya), Ankara: Detay Yayıncılık, 673--682.
4)  N. Kozak, D. Karagöz Yüncü (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin Bibliyogmetrik Analizi: Araştırma Konuları ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (12-15 Nisan 2012, Antalya), Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 642-660.
5)  N. Kozak, G. Türktarhan (2012). Turizm Yıllığı'nın Bibliyometrik Profili,VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (12-15 Nisan 2012, Antalya), Ankara: Detay Yayıncılık,ss. 567-584.
6)  N. Kozak, Ç. H. Özel (2012). Turizm Pazarlaması Alanındaki Makalelerin Bibliyometrik Analizi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (12-15 Nisan 2012, Antalya), Ankara: Detay Yayıncılık,ss. 423-432.
7)  N. Kozak, S. Evren (2012). Türkiye'de 2000-2012 Yılları Arasında Yayımlanan Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (12-15 Nisan 2012, Antalya), Ankara: Detay Yayıncılık,ss. 250-266.
8)  Kozak, D. Çiçek (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (12-15 Nisan 2012, Antalya), Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 196-211.
9)  N. Kozak, A. Abakirov (2012). Kırgızistan'ı Ziyaret Eden Seyyahlar Üzerine Bir İnceleme, II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (12-15 Nisan 2012, Antalya), Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 58-74.
10)  N. Kozak ve D. Karagöz Yüncü (2010). Ülkelere Yönelik Turizm Talebinin Sahip Oldukları Sosyal Özelliklere Göre Analizi, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (27-30 Mayıs 2010, Nevşehir. Ankara: Detay Yayıncılık: 89-103.
11)  N. Kozak (2009). Elazığ Ekonomisinde Turizm Sektörünün Yeri ve Geliştirilme İmkanlarının Değerlendirilmesi, Elazığ İlinin Ekonomiik Gelişmesi Semineri, Elazığ: İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayınları.
12)  N. Kozak, Çağıl Hale Kayar, D. Karagöz Yüncü (2009). Ekoturizm ve Perşembe Yaylası'nda Uygulanma Olanakları, 9. Aybastı-Kabataş Kurultayı: Yörenin Ekolojik ve Endüstriyel Kalkınma Potansiyeli ve Stratejilerinin Değerlendirilmesi, Editör: Saliim Şengel, Ankara: Detay Yayıncılık: 113-130.
13)  N. Kozak (2008). Sağlık Bilimleri Alanında Yayınlanan Akademik Dergilerdeki Değişim: 1997-2007 Dönemi Üzerine Bir İnceleme, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008, Ankara: TÜBİTAKK-ULAKBİM Yayını: 101-115.
14)  N. Kozak, Editör (2008). IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı (23-27 Nisan 2008). Ankara: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi.
15)  N. Kozak (2007). Türkiye'de Yayınlanan Akademik Dergilerde Değişim: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilimler Alanlarındaki Dergiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Adile Gündem Anısına Armağan, ÜNAK'03 Bildiriler: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-26 Eylül 2003, Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği: 63-77.
16)  N. Kozak (2006). Türkiye'de ve Dünyada Dergi Editörlüğü ve Hakemlik Siustemi, Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık-2006: I. Ulusal Kurultay Bildirileri, Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM, ss. 53-52.
17)  N. Kozak - Ç. H. Kayar (2006). Turizmde Pazar Bölümlendirme: İç Turiizm Pazarına Yönelik Bir Uygulama, II. Ulusal Eğiirdir Turizm Sempozyumu, Eğirdir: 99-116.
18)  N. Kozak - S. Olgaç (2006). Türkiye'de İç Turizm Hareketlerinin Arz Kaynakları ile İlişkisinin Analizi ve İller Bazında Sınıflandırılması Üzerine Bir Çalışma, II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Eğirdir: 17-28.
19)  N. Kozak, M. Çuhadar (2002). Otel İşletmelerinde Dağıtım Kanalı Olarak Internetin Kullanımı: Antalya İli Sınırları İçerisinde Faaliyet Göstermekte Olan 3, 4 ve 5 yıldızlı İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, 7. Pazarlama Kongresi, Ankara: Başkent Grafik.
20)  N. Kozak (2003). Sağlık Bilimleri Alanında Türkiye'de Yayınlanmakta Olan Dergilerde Hakem Denetimi İle İlgili Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu (Editör: Doç. Dr. Orhan Yılmaz). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM: 181-201.
21)  N. Kozak (2003). Türkiye'de Akademik Dergiler: 'Türkiye Akademik Dergiler Araştırması'nın 1997/1998 ve 2002 Dönemlerindeki Uygulamalarından Elde Edilen Veriler Üzerine Bir İnceleme, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu (Editör: Doç. Dr. Orhan Yılmaz). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM: 71-94.
22)  N. Kozak ve M. Akoğlan (1998). Kamu ve Vakıf Üniversitelerinin Turizm ve Otelcilik Programlarında Eğitim-Öğretim Görmekte Olan Öğrencilerin Profili ve Beklentileri. I.Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Eylül 1998, Eğirdir: Eğirdir, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu yayını: 132-152.
23)  N. Kozak (1997). Ulusal Turizm Kongresi''nin Türkiye Turizm Literatürüne Katkısının İncelenmesine yönelik Bir Araştırma, VII. Ulusal Turizm Kongresi, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yayınları, ss. 59-78.
24)  N. Kozak (1995). 1984-1994 Yılları Arasında Kapadokya Bölgesi'ne Yönelen İç ve Dış Turistik Talebe İlişkin Bazı Parametrelerdeki Değişimlerin Analizi, Hafta Sonu Seminerleri III: Kapadokya'nın Turistik, Kültürel Potansiyeli ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir: Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yayını.
25)  N. Kozak (1999).Türkiye'de Yayınlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerine Bir Araştırma, Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını Uluslararası Sempozyum, Ankara: Türk Kütüphaneciliği Derneği: 467-492.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  N. Kozak, M. A. Kozak, M. Kozak (2015). Genel Turizm/İlkeler-Kavramlar.(18. Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık.
2)  N. Kozak, M. A. Kozak, M. Kozak (2015). Genel Turizm/İlkeler-Kavramlar.(17. Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık.
3)  N. Kozak (2014). Türkiye Akademik Dergiler Rehberi-2014. Ankara: Detay Yayıncılık, 16x24 cm., vi+666 sayfa
4)  Kozak, N. (Editör). (2014).Dünden Bugüne Eskişehir'deki 14 İşletmenin Öyküsü. Eskişehir: Tepebaşı Belediyesi Yayınları.
5)  Kozak, N. (Editör)(2013). I. Türk Dünyası Turizm Öğrencileri Kurultayı Sonuç Raporu (E. Tören). Ankara: Detay Yayıncılık.
6)  Kozak, M., Günlü, E.. (2014). VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Bizim büro Matbacılık.
7)  Kozak, M., Çolakoğlu, O. (2014). III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Bizim büro Matbacılık.
8)  Kozak, N., Kozak, M. (2011). 3. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Raporu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
9)  Kozak, N., Kozak, M. (2011). 4. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Raporu. Ankara: Detay Yayıncılık.
10)  Kozak, N., Kozak, M. (2013). 5. Akademik Turizm eğitimi Arama Konferansı Sonuç Raporu. Ankara: Bizim Büro Matbaacılık.
11)  Kozak, N., Tütüncü, Ö., Kozak, M. (2014). 6. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Roporu. İstanbul: Aktif Matbaacılık.
12)  N. Kozak., M. Akoğlan Kozak, M. Kozak (2011). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar (Onüçüncü Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
13)  N. Kozak., M. Akoğlan Kozak, M. Kozak (2011). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar (Onikinci Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
14)  N. Kozak., M. Akoğlan Kozak, M. Kozak (2011). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar (Onbirinci Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
15)  N. Kozak (2012). Turizm Pazarlaması (Üçüncü Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık, 328 sayfa.
16)  N. Kozak, Ö. Tütüncü (Editörler) (2012). I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Detay Yayıncılık.
17)  N. Kozak, B. Özdemir (Editörler) (2012). II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Bildiri Kitabı. Ankara: Detay Yayıncılık.
18)  N. Kozak, M. Yeşiltaş (Editörler) (2012). VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Detay Yayıncılık.
19)  N. Kozak(Editör) (2008). IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Sistem Ofset.
20)  N. Kozak ve M. Kozak (Editörler) (2006). III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Sistem Ofset.
21)  N. Kozak ve K. Karamustafa (Editörler) (2010). V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kitabı Bildiri Kitabı. Ankara: Detay Yayıncılık.
22)  N. Kozak ve M. Kozak (Editörler) (2010). I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Detay Yayıncılık.
23)  N. Kozak (2008). Genel Turizm Bilgisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yyayınları.
24)  N. Kozak - H. R. Yüncü - Ç. H. Kayar - D. Karagöz Yüncü (2009). Prof. Dr. Fermani Maviş; Yaşam Öyküsü ve Belirlenebilen Çalışmalarının Bibliyografyası Üzerine Bazı Gözlemler, Prof. Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir: 1-16.
25)  N. Kozak, M. Akoğlan Kozak ve M. Kozak (2008). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar, Ankara: Detay Yayınevi (Yedinci Bası), 16x24 cm., 220 cm.
26)  N. Kozak (2008). Türkiye Akademik Dergiler Rehberi (2007-2008). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
27)  N. Kozak (2008). Turizm Pazarlaması (İkinci Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
28)  N. Kozak - Ç. H. Kayar (2008). Genel Olarak Turizm Kavramı: Ekonomik, Sosyo-kültürel ve Teknolojik Açılardan Gelişim Süreci ve Türk Turizm sektörüne Yansıması, Sürdürülebilir Rekabet Aavantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. İstanbuml: Uluslararası Rekabet Araştırmacıları Kurumu Derneği, ss. 63-74.
29)  N. Kozak (2006). Turizm Pazarlaması (Birinci Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık, 328 sayfa.
30)  N. Kozak., M. Akoğlan Kozak, M. Kozak (2006). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar (Altıncı Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
31)  N. Kozak (2004). Turizmde Aracı Kurumların Geleceğe Yönelik Beklentileri: Türkiye’de Faaliyet Göstermekte Olan Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık.
32)  N. Kozak (2003). Türkiye Akademik Dergiler Rehberi. Ankara: Detay Yayıncılık.
33)  N. Kozak (Editör) (2002). Otel İşletmeciliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
34)  N. Kozak (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ders Notu, Eskişehir, 160 sayfa.
35)  N. Kozak, M. Akoğlan Kozak ve M. Kozak (2000). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar. Ankara: Turhan Kitabevi (Dördüncü Bası), 16x24 cm., 220 cm.
36)  N. Kozak (1999). Türkiye Akademik Dergiler Rehberi. Ankara: Turhan Kitabevi.
37)  N. Kozak (1997). Türkiye Turizm Eğitim Kurumları Rehberi. İstanbul: Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı yayınları.
38)  N. Kozak (Editör), D. Denizer, N. Tetik, M. Akoğlan, M. Yeşiltaş, M. Kozak (1997). Otel İşletmeciliği: İlkeler-Kavramlar, Ankara: Turhan Kitabevi (İkinci Bası), 16x24 cm., 256 cm.
39)  N. Kozak (1997). Turizm Mevzuatı El Kitabı, Ankara: Turhan Kitabevi (Birinci Bası), 8x14 cm. 883 cm.
40)  N. Kozak (1996). Türkiye Turizm Tezleri Bibliyografyası (1952-1995), Ankara: Anatolia Yayıncılık, 16x24 cm., 145 cm.

Diğer Yayınlar
1)  N. Kozak ve Uysal, M. (2005). A Classification and Analysis of Cities Based Tourism Supply Resources in Turkey, Nazmi Kozak, Muzaffer Uysal, Social Sciences & Humanities of TASSA Conference, 19-20 Şubat 2005, Washington DC., 2005
2)  N. Kozak (2014). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi: 25 Yılın Öyküsü; Bir Dergiden Öte, Belki de Bir Enstitü…, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1): 7 - 25.
3)  N. Kozak (2014). Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi’nde 2010 – 2013 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Faaliyetler Üzerine Değerlendirme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2): 289 - 312.
4)  N. Kozak (1998). Türkiye'deki Turizm Eğitim Sistemi Hakkında Rapor. İstanbul: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği.
5)  N. Kozak (2000). The Development of Tourism and Hospitality Research in Turkey: An Examination of Bibliografic Outputs of Dissertation Written Between 1952-1995, Anatolia: An Interniational Journal of Tourism and Hospitality Research, 9(2): 117-121.
6)  N. Kozak (1996). Türkiye’de ve Dünyada Turizm İçerikli Bibliyografyalar ve İndeksler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(3-4): 58-67.
7)  N. Kozak (1996). Dünyada Yayınlanan Turizm ve İlgili Alanlarında Yayınlanan Dergiler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1-2): 80-91.
8)  N. Kozak (1995). Türkiye Turizminde Süreli Yayınlar: Dergiler, Bültenler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(3-4): 76-86.
9)  N. Kozak (2000). Bir Hizmet Sektörü Olan Turizmde; İnsan Kaynakları Açısından Eğitim Kurumlarının Durumu, EXPO Touristik Dergisi, 2 (02): 12-16.
10)  N. Kozak (1999). Türkiye'de Turizm Araştırmalarının Gelişimi: Üniversitelerin Bünyesinde Lisans Sonrasında Hazırlanmış Tezlerle İlgili Bazı Gözlemler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10 (Mart-Haziran):B 85-87.
11)  N. Kozak (1996). Otellerde Pazarlama Araştırmalarının Önemi, Hotel Dergisi, 3 (Temmuz): 102-104.
12)  N. Kozak (1995). YÖK Dokümantasyon Merkezi'ne Tez Taraması İsteğinde Bulunanlar Üzerinde Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (Haziran): 44-57.
13)  N. Kozak (1995). Türkiye'de Yayımlanan Turizm Konulu Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (Mart): 62-72.
14)  N. Kozak ve M.Akoğlan Kozak (1995). "1963-1992 Yılları Arasında Türkiye'de Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyografik Verileri Üzerine Bir İnceleme", Prof. Dr. Hasan Zafer doğan Anı Kitabı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları: 173-180.
15)  N. Kozak ve M.Akoğlan (1995). Otel İşletmelerinde Personel Kullanım Alanları Üzerine Bazı Gözlemler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (2): 36-39.
16)  N. Kozak (1995). Türkiye Turizminde Sayısal Veri Kaynakları, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (Eylül-Aralık): 28-43.
17)  N. Kozak (1994). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde Yayımlanan Yazılar Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (Aralık): 22-33.
18)  N. Kozak (1992). Termal Turizm İşletmeciliği ve Önemi, Anatolia: Turizm, Çevre ve Kültür Dergisi, 3 (29-30): 33-38.
19)  N. Kozak (1990). Turizm: Barış Endüstrisi, Anatolia: Aylık Turizm ve Kültür-Sanat Dergisi, 1 (Ocak): 6-10.

Diğer Sanatsal Etkinlikler
1)  Seçici Kurul Üyeliği, VII. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması, 2015
2)  Seçici Kurul Üyeliği, VI. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması, 2014.
3)  Seçici Kurul Üyeliği, V. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması, 2013.
4)  Seçici Kurul Üyeliği, IV. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması, 2012.
5)  Seçici Kurul Üyeliği, III. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması, 2011.
6)  Seçici Kurul Üyeliği, II. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması, 2010.
7)  Seçici Kurul Üyeliği, I. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması, 2009

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Yerli Turist Tipolojisinin Belirlenmesi: İç Turizm Pazarına Yönelik Bir Uygulama, 2007
2)  Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1209E152).

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği, 2012
2)  Spor Biimleri Dergisi
3)  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4)  Kongre Eş Başkanı, 3rd Interdisciplinary Tourism Research Conference, 2014.
5)  Kongre Eş Başkanı, The 8th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 2016.
6)  Kongre Eş Başkanı, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2014.
7)  Kongre Eş Başkanı, The 7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 2014.
8)  Kongre Eş Başkanı, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2014
9)  Yayın kurulu üyesi, Türk Kütüphaneciliği Dergisi-2009
10)  Kongre eş başkanı, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi-2013
11)  Kongre eş başkanı, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi-2012
12)  Kongre Eş Başkanı, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2014
13)  Kongre Eş Başkanı, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 2014
14)  Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü Seçici Kurul Üyeliği, 2013
15)  Kongre Eş Başkanı, 3rd Interdisciplinary Tourism Research Conference, 2014
16)  Kongre Eş Başkanı, The 7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 2014
17)  Seçici Kurul Üyeliği, Genç Turizmciler Ödülü-2010
18)  Seçici Kurul Üyeliği, Genç Turizmciler Ödülü-2011
19)  Kongre Eş Başkanı, 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference, 2012
20)  Kongre Eş Başkanı, The 6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 2012
21)  Kongre Eş Başkanı, II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 2012
22)  Kongre Eş Başkanı, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2012
23)  Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü Seçici Kurul Üyeliği, 2008
24)  Kongre Eş Başkanı, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 2010
25)  Kongre Eş Başkanı, The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 2010
26)  Kongre Eş Başkanı, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2010
27)  Kongre Eş Başkanı, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008
28)  8. Aybastı-Kabataş Kurultayı-2009
29)  8. Aybastı-Kabataş Kurultayı-2008
30)  8. Aybastı-Kabataş Kurultayı-2007
31)  Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü Seçici Kurul Üyeliği, 2008.
32)  Yayın Kurulu Üyesi, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 2008 -
33)  Editör: Akademik Turizm Bülteni, 2000 -
34)  Kongre Eş Başkanı, The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 2008.
35)  IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008.
36)  DİSK-Oleyis Sendikası "Turizm ve Çevre" Konulu Makale Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, 1997.
37)  Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü Seçici Kurul Üyeliği, 2007.
38)  Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü Seçici Kurul Üyeliği, 2003.
39)  Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü Seçici Kurul Üyeliği, 2004.
40)  Yayın Kurulu Üyesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007 -
41)  Kongre Eş Başkanı, III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 2006.
42)  Kongre Eş Başkanı, II. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 2004.
43)  Kongre Eş Başkanı, I. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 2002.
44)  Turizm Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TUYED) üyesi, 1997 -
45)  Adnan Menderes Üniversitesi Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2003 -
46)  Yayın Kurulu Üyesi, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 2000 -
47)  Editor, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 1997 -
48)  Editör, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 -

Başarı ve Ödüller
1)  Mersin Üniversitesi, 25 Yılda Türkiye Turizmine Damga Vuranlar Ödülü (Editör; Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi)., 2004
2)  Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Türkiye Turizmine Hizmet Ödülü, 2001
3)  Turist Rehberleri Derneği (TUREB), Turizm Eğitimi Ödülü, 2011
4)  Turizm Yazarları, Editörleri ve Gazetecileri Derneği (TUYED), Turizme Hizmet Özel Ödülü, 1998

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Genel Turizm (Lisans)
2)  Turizm Pazarlaması (Lisans)
3)  Pazarlama Araştırmaları (Lisans)
4)  Genel Pazarlama (Lisans)
5)  Turizmde Ürün Geliştirme (Lisans)
6)  Turizmde Pazarlama Araştırmaları (Lisans)
7)  Turizm Analizleri-Doktora
8)  Turizmde Pazarlama Araştırmaları (Lisans)
9)  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Semineri (Yüksek lisans), 2001 - 2015
10)  Turizmde Araştırma Uygulamaları (Yüksek lisans), 2001 - 2015
11)  Bilim Etiği (Yüksek lisans ve Doktora), 2009 - 2011
12)  Turizm Analizleri (Doktora), 2010 - 2012
13)  Turizm Teorisi (Doktora), 2012 - 2015