Profesör Doktor Sadık Rıdvan KARLUK
E-Mail: rkarluk@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~rkarluk/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:TC
İş Adresi:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ YUNUS EMRE KAMPÜSÜ ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 3222
Faks:+90 (222) 225 7737
Fakülte:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı:İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Bilim Kolu:Uluslararası İktisat
İlgi Alanları:Türkiye ve dünyadaki tüm sosyal, siyasal ve ekonomik konular

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Eskişehir İnkilap İlkokulu, 01/06/1959
Ortaokul:  Eskişehir Maarif Koleji (Hazırlık) Eskişehir Atatürk Lisesi (Orta Kısım), 11/06/1963
Lise:  Eskişehir Atatürk Lisesi (Lise), 15/06/1966
Lisans:  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü, 01/06/1970
Yüksek Lisans:  İngiltere’ de Lisansüstü Araştırma, 01/06/1975
Doktora:  Doktora, Eskişehir İTİA, 01/06/1975
Doçentlik:  Doçent, Eskişehir İTİA, 01/06/1979
Profesörlük:  Profesör, Anadolu Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası İktisat Bilim Dalı. (Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi, Avrupa Birliği ve Türkiye), 01/01/1992

Bildiği Yabancı Diller
1)  Fransızca: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede
2)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma: Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Doçent:  Doçent, Eskişehir İTİA(Türkiye'de İhracata Yönelik Dış Ticaret Politikası ve İhracatın Yapısal Analizi), 01/01/1979
Profesör:  Profesör, Anadolu Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası İktisat Bilim Dalı. (Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi, Avrupa Birliği ve Türkiye), 01/01/1991

İdari Görevler
1)  1970-1971 : Maliye Bakanlığı, Memur Adayı
2)  1971-1972 : Sayıştay Denetçi Yardımcısı
3)  1972-1982 : Eskişehir, İTİA: Asistan, Öğretim Görevlisi, Dr. , Doç. Dr.
4)  3 Temmuz- 6 Ağustos 1983 : Belgrad’ da yapılan 6 ncı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Türk Heyeti Üyeliği
5)  2-18 Ağustos 1984 : Viyana’ da yapılan 4 ncü Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Türk Heyeti Üyeliği
6)  1983-1985 : İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği
7)  1983-1985: İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı
8)  1982-1985 : Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı , AET Daire Başkanı ve AET Başkanı (Genel Müdürü)
9)  1985-1990: Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, OECD Nezdinde (Paris) Türkiye Büyükelçiliği Planlama Müşavirliği Yurtdışı Görevi
10)  1990-1991: Devlet Planlama Teşkilatı, Müsteşar Müşaviri
11)  1991-1992 :Başbakanlık Başmüşavirliği (Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Yeniden Yapılandırılmasından Sorumlu)
12)  1993:DPT, AET Özel İhtisas Komisyonu Başkanı
13)  2001:DPT, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği
14)  1999-2001 :İİBF, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı
15)  10.4.2002: Geleceğin Avrupası Türkiye Toplantısı Üyeliği, İstanbul
16)  5.6.2002: Avrupa Birliği, Türkiye Platformu Üyeliği, İstanbul ve Brüksel
17)  2001-: ICC, IFO World Economic Survey Türkiye Temsilcisi
18)  1995- : Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanı
19)  1996- :Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce:ICC), Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Türkiye Temsilcisi
20)  2000-2003 :Eskişehir Sanayi Odası, Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi
21)  2003 - 2004 DPT, 3 ncü Türkiye İktisat Kongresi Seçici Bilim Komisyonu Üyeliği.
22)  Ekonomistler Platformu Üyesi, 05/07/2001
23)  2006 - İİBF, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı, 01/01/2006 - 01/01/2009
24)  İktisat Fakültesi Dekanı, Şubat 2010, 18/02/2010
25)  Üniversite Senato Üyeliği, 18/02/2010
26)  Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, 18/02/2010
27)  İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı, 26/02/2010
28)  Uluslararası Eskişehirli Sanayici, İş Adamları ve Girişimcileri Derneği Danışma Meclisi üyesi, 20/06/2010
29)  İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı, 26/02/2013

Yüksek Lisans Tezleri
1)  SEKMEN Sarı, Ülke Kedi Notlarının Uluslararası Sermaye Akışı Üzerindeki Etkileri, 16/08/2012
2)  ARI Yılmaz Onur, "Doğrudan Yabancı Yatırım Kararlarınını Etkileyen Faktörler: Trabzon İlindeki Yabancı Sermayeli İşletmelerde Bir Uygulama" (Uluslararsı İşletmecilik) Anabilim Dalı, 21/10/2011
3)  İLHAN Faysal, "Almanya'daki Türk İşletmelerinin İstihdama Katkıları", Köln,Tezsiz Yüksek Lisans, 06/04/2011
4)  KARA Mehmet, "Kıbrıs Bağlamında Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" Köln, Tezsiz Yüksek Lisans, 03/03/2011
5)  AKMATOV Eldiar, “Gümrük Birliği Sürecinde Otomotiv Sektörüne Yapılan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkileri”, 13/02/2008
6)  DERVİŞİ Bülent, “Makedonya-Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Yapısal Analizi”İktisat Anabilim Dalı, 22/09/2005
7)  DOĞAN Ayfer, “Hava Kargo Taşımacılığının Türkiye Ekonomisindeki Yeri”İktisat Anabilim Dalı, 30/10/2003
8)  AKTAŞ Özgür, “Döviz Kuru Politikalarının Türkiye Ekonomisine Etkileri” İktisat (Uluslararası İktisat) Anabilim Dalı, 10/12/2002
9)  AHMEDOV Reşat, “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yapısal Analizleri ve Türkiye İle Olan İlişkileri”İktisat (Uluslararası İktisat) Anabilim Dalı, 12/08/2002
10)  MEHROCOV Sevindik,“Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattının Stratejik Önemi”İktisat (Uluslararası İktisat) Anabilim Dalı, 14/02/2002
11)  KESİKBAYEV Ashat, “Kazakistan’ın Ekonomik Kalkınmasında Petrol Kaynaklarını Kullanma Stratejileri”İktisat (Uluslararası İkitisat) Anabilim Dalı, 14/09/2001
12)  ÇATALBAŞ Nazım,“Kopenhag Kriterleri Açısından Türkiye Ekonomisi’nin Avrupa Birliği’ne Uyumu”İktisat (Uluslararası İktisat) Anabilim Dalı, 13/09/2000
13)  ABELDİNOVA Aliya,“Kazakistan’da Yabancı Sermaye Yatırımları ve Kazak Ekonomisine Etkileri”İktisat (Uluslararası İktisat) Anabilim Dalı, 15/10/1999
14)  SİVRİOĞLU Levent, “Avrupa Birliği’nde Ekonomik ve Parasal Birlik ve Türkiye”İktisat (Uluslararası İktisat) Anabilim Dalı, 09/10/1998
15)  CİNEVİZ Nurettin,“Türk Tekstil Sektörünün Dış Gelişimi ve A.B.’nin Sektöre Etkileri”İktisat (Uluslararası İktisat) Anabilim Dalı, 21/09/1998
16)  SOYSAL Ahmet Serdar, “Türkiye’de İhracatı Teşvik Tedbirlerinin Ekonomik Etkinliği”İktisat (Para ve Banka) Anabilim Dalı, 25/05/1998
17)  ARSLAN Uğur,“Türkiye’nin Sanayileşme Sürecinin İthal İkameci ve İhracata Yönelik Sanayileşme Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi”İktisat (İktisat Politikası) Anabilim Dalı, 12/03/1998
18)  NAL Ali Yaşar,“Türkiye’de Kırmızı Et Üretim, Tüketim ve Dış Ticareti”İktisat (Dış Ticaret) Anabilim Dalı, 28/01/1997
19)  ATMACA ULUYOL Sennur, “Finansal Küreselleşme ve Türkiye Üzerindeki Etkileri”İktisat Anabilim Dalı, 28/01/1997
20)  DOĞAN Enver, “Avrupa Birliğinde Parasal Birlik, Avrupa Para Sistemi ve Türkiye”İktisat Anabilim Dalı, 28/01/1997
21)  TONUS Özgür,“Ekonomik Birleşmeler Teorisi Kapsamında Gümrük Birliklerinin Ekonomik Etkileri ve Türkiye”İktisat (Para Teorisi ve Politikası) Anabilim Dalı, 16/09/1996
22)  SARI Aydın,“Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları” İktisat (Uluslararası İktisat) Anabilim Dalı, 06/09/1995

Doktora Tezleri
1)  KÜÇÜKSAKARYA Sevilay" Serbest Ticaret Anlaşmaları Çerçevesinde Türkiye'nin Endüstri İçi Ticareti: Panel Veri Analizi", 17/03/2014
2)  YILMAZ Ragıp, Türkiye ile Euro Bölgesi Arasındaki Uyum ve Uyumu Etkileyen Faktörler, 27/02/2013
3)  ODABAŞI Yavuz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, "Döviz Kuru Volatiletisinin İhracat Üzerindeki Etkisi ve İleriye Dönük Volatilite Tahmini: Türkiye İçin Bir Uygulama", 14/01/2011
4)  AHMEDOV Reşat, “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Azerbaycan Uygulaması”, 15/03/2010
5)  ALTUN Ayşen, “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yeni Bölgeselcilik Anlayışı Çerçevesinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıkları ve Yakınsama”16 Ekim 2009 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 07/10/2009
6)  YAŞAR Ercan, “Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicilerine Yönelik Kümeleme Analizi ve 1980-2005 Dönemi Homogen Ülke Gruplarının Belirlenmesi” 13 Kasım 2009 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 19/09/2009
7)  DURAL YÜCE Betül, “Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Planlı Ekonomiden Piyasa Ekonomisine Geçişleri ve Bu Sürece Avrupa Birliği’nin Katkıları”, 15/03/2007
8)  ALTAY Hüseyin, "Dış Ticaret Teorilerindeki Gelişmeler Kapsamında Türk Endüstrisindeki Rekabet Gücünün Ölçülmesi: AB (15) Pazarında Rakip Ülkelerle Karşılaştırmalı Bir Analiz 1995 - 2005", İktisat Anabilim Dalı, 08/05/2006
9)  ÇATALBAŞ Nazım, “Uluslararası Hizmetler Ticaretinin Serbestleştirilmesi ve Gelişme Yolundaki Ülkelere Etkileri: Türkiye Uygulaması”İktisat Anabilim Dalı, 16/12/2005
10)  TONUS Özgür, “Avrupa Birliği’nde Parasal Birlik ve Birlik Üyesi Ülkeler İle Türkiye Arasında Reel Döviz Kurlarının Analizi”İktisat (İktisat Politikası) Anabilim Dalı, 26/06/2000
11)  TÜRKÖZ Halil, "Ekonomik Kalkınmada Dış Ticaretin Rolü Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerinde Bir Uygulama”İktisat (İktisat Politikası) Anabilim Dalı, 15/11/1999
12)  YAZICI Resul, “Türk Bankacılığında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ve Avrupa Birliği İle Karşılaştırılması”İktisat (İktisat Politikası) Anabilim Dalı, 25/06/1999
13)  BAYRAÇ H. Naci, “Uluslararası Doğal Gaz Piyasasının Ekonomik Analizi, Türkiye’deki Gelişimi ve Eskişehir Uygulaması”İktisat (İktisat Politikası) Anabilim Dalı, 25/06/1999
14)  TUTAR Filiz,“Türk Turizm Sektöründeki Gelişmelerin Cari İşlemler Dengesine Muhtemel Etkileri: Akdeniz Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz”İktisat (İktisat Politikası) Anabilim Dalı, 04/05/1999
15)  ŞAHİN Mehmet,“Uluslararası Ekonomik Kuruluşların Küreselleşme Sürecindeki Rolü (Türkiye Örneği)”İktisat (İktisat Politikası) Anabilim Dalı, 15/07/1998

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  "Turkey’s Relations with the Central Asian Countries may Become an Alternative to the European Union?" International Islamic University Malasia, Kuala Lumpur, 20/01/2013
2)  "Small And Medium Sized Enterprises' Place In Turkish Economy And Their Contribution To The Economy Within A Globalizing World" West Lake International Conference On Small & Medium Business, College of Business Administration Zhejiang University of Technology, No18 Chaowang Road, Hangzhou, Zhejiang Province, China 310014, 23/10/2009
3)  “Contribution of Relations Between Eurasian Countries and Europe to Regional Stability and Security of Energy Supply Within the Process of Globalization,” Journal of Strategic Studies,1 (3) 2009, pp.165-182., 01/06/2009
4)  "Four Fundamental Freedoms in the European Union and Their Reflections Upon Turkey", England and Wales Law Society, İstanbul, 31/03/2005
5)  "Enlargement of European Union", International Symposium, Çanakkale University, 27/06/2004
6)  "Turkey's Candidancy to European Membership", Turkey at the Crossroads, (Ed. Wolfang Gieler) Lit Verlag, Hamburg, 2002, 01/01/2002
7)  "Introduction on the Turkish Economy, Trade and Investment Policies and Potantials for Expanding Trade and Economic Corparation with CEEC", Report on the International Symposium, State Planning Organization (SPO), Ankara, 03/1991

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  "Turkey’s Relations with the Central Asian Countries may Become an Alternative to the European Union?" EBES, Singapur, 10/01/2014
2)  “The Foreign Debt Issue in the Economic Development of Countries that are a Member of the Organisatıon of the Islamic Conference” International Islamic University Malasia, Kuala Lumpur, 29/01/2013
3)  Opening Speech, International Conference on Eurasian Economies, 11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN, 11/10/2012
4)  "Investment Environment and Foreign Direct Investments in the Underlying Trends of the Turkish Economy" E-LEADER Manila, Philippines, 02/01/2012
5)  “Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği’nin GKRY Gemilerine Türkiye’nin Limanlarını Açması Şartına Bağlanması Hukuk Dışıdır” International Symposium On Isolations: The Effects of Isolatıons On Cyprus, Lefke, North Cyprus, 25/11/2011
6)  “Effects of Global Economic Crisis on Kyrgyzstan Economy and Developments in Economic Relations between Turkey and Kyrgyzstan,” International Conference on Eurasian Economies, 12-14 October 2011 Bishkek, Kyrgyzstan, 13/10/2011
7)  "Eastward Enlargement of the European Union and in the Path to Accession of Bosnia Herzegovina," International Congress on Knowledge, Economy & Management, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 23/06/2011 International Congress on Knowledge, Economy & Management, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 23/06/2011
8)  "Ethical Violations in the Universities, Scientific Corruption and their Consequences," 3rd International Conference on Governance, Fraud, Ethic and Social Responsibilty, Nevşehir, Ürgüp, Türkiye, 09/06/2011
9)  "Cross Border Trade and Economic Effect of Cross Border Trade to the Neighbouring Countries," 1. International Cross Border Trade Congress, Kilis, 7 Aralık Üniversitesi, 05/11/2010
10)  "Economic Integration, Cooperation and Development in Latin America and Carabbiens" TASAM, Ankara, 23/09/2010
11)  UNCTAD, "World Investment Forum 2010: Investment in Sustainable Development," Xiamen, China, 07/09/2010
12)  " Turgut Özal'ın Ekonomi Politikaları Kapsamında Krizlere Karşı Uygulamaya Koyduğu Ekonomi Politikaları," Turgut Özal Uluslararsı Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1, Malatya, 16/04/2010
13)  "Dünden Bugüne AB ile İlişkilerin Örgütlenmesinin 5 N 1 K'sı" Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi,Strenghening and Integrating Academic Networks International Workshop Antalya, 18 June 2009, 18/06/2009
14)  "Ukrayna Vatandaşı Kırım Türkleri'nin Ekonomik, Sosyal ve İnsan Haklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Korunması" Simferopol, Kırım, Ukrayna., 20/05/2009
15)  "Contribution of Relations Between Eurasian Countries and Europe to Regional Stability and Security of Energy Supply within the Process of Globalization, Second Astana Economic Forum, Astana, Kazakistan., 11/03/2009
16)  "Relations of EU with Central Asian Countries in a Globalizing World and its Strategy Towards the Region," Second International Congress, Bıshkek, Kyrgyzstan., 22/10/2008
17)  "Economic Development Problem in the Globalizing World and His Excellency Kazakhstan President Nazarbayev's Evaluating of Globalization", First Astana Economic Forum, Modern Aspects of Economic Development Under the Conditions of Globalization, Astana, Kazakhstan., 27/06/2008
18)  "The Development and use of a WCO Database of Prefential Trade Arragement and Related Rules of Origin," Questionnaire, The World Customs Organization, Brussells, 23/01/2008
19)  "Progress in Accession Negotiation Process Depends on the Solution of Cyprus Poblem" In the Process of Full Membership Turkey and European Union Relations,12-13 December 2007, Girne,North Cyprus, 12/12/2007
20)  "Economic Integrations in Caucasus and Central Asia in the Globalization Process and Economic Effects of Globalization on the Azerbaijan Economy" Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, QafQaz University, Bakü, 03/05/2007
21)  "Globalisation and SME's:Küreselleşme ve Kobiler," Süleyman Demirel University, Almatı, Kazakistan, 03/11/2006
22)  "The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey's Views on the Doha Development Agenda and Suspension of the Doha Round," ICC, Commission on Trade and Investment Meeting, Paris., 18/10/2006
23)  "World Economic Survey:WES," Ifo Institute for Economic Resarch Division of Bussiness Surveys, Munich, Germany,Report WES 93/ Questionnaire 94, 11/10/2006
24)  "Dört Özgürlük Modeli ve Uygulaması," Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Kurumları, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, Eylül 2006, s.83-133., 01/09/2006
25)  "World Economic Survey:WES," Ifo Institute for Economic Research-ICC,Data Requested for Turkey,July 12,2006, 12/07/2006
26)  "World Economic Survey:WES", ICC Institute for Economic Research,(IFO),München, Completed Questionaire, 18/06/2006
27)  "Doha Development Agenda and LDCs",ICC Trade and Investment Policies Commission ,WTO, Geneva, ICC Türkiye adına yapılan konuşma, 11/11/2005
28)  "The Objections Against the Anti- Dumping and the Doha Development Agenda," Intenational Semposium , organized by ICC and Federation of India Chambers of Commerce and Industry(FICCI) New Delhi, October,2004, 29/10/2004
29)  "The Role of Turkey During the Enlargement of European Union," 9 Eylül Üniversitesi, İzmir, 10/2004
30)  "Genişleme Perspektifi Çerçevesinde Türkiye'nin Üyelik Perspektifi", Müzakere Sürecinde AB ve Türkiye, Gazi Üniversitesi, ABAUM, Ankara, 21/09/2004
31)  "World Economic Survey", ICC Institute for Economic Research, (IFO) München, Completed Questionnaire, 15/04/2003
32)  ICC, Commission on International Trade and Investment Policy,"On Possible Input by the Commission in the WTO Negotiating Process", Paris, (Comment), 25/10/2000
33)  ICC, Commission on International Trade and Investment Policy, "Comment on ICC France Draft Statement on the Inclusion of Anti-Dumping on the Agenda of the next WTO Multilateral Trade Negotiations",Paris, (Comment), 25/10/2000
34)  "Assessment of the Seattle Ministreal Conference" International Chamber of Commerce, Paris, 25/10/2000
35)  “Comment on ICC France Draft Statement on the Inclusion of Anti-Duping on the Agenda of the Next WTO Multilateral Trade Negotitions”, ICC, Paris, 25/10/2000
36)  "Development of Crimean Economy and Turkey's Financial Aid to Crimea", Ukrain-Türk Eyi Qumşuluğı Kontekstinde Qırım Muntar Medeniyet, İlim ve Tahsili Meseleleri", Aqmescit, Qırım Cumhuriyeti, Ukraina, 18/06/2000
37)  "Regional Problems and Policies in Turkey," OECD Raporu'nun yazım ve yayınlanmasına katkı,OECD, Paris, 01/07/1986
38)  "Turkey - EEC Relations: Towards a Better Partnership", Market Survey Turkey, 31/01/1984

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  IFO, World Economic Survey, in co-operation with the International Chamber of Commerce (ICC), Paris, January 2011, 15/01/2011
2)  "Turkey's Candidancy to European Union Countries" Turkey at Crossroads, (Eds. Wolfang Gieler), pp. 20-27. Lit Verlag Münster, Hamburg, 28/01/2001
3)  "The Krgyzstan Economy and Economic Relations Between Turkey and Kyrgzstan" Central Asian Economies in Transition, Cambrige Scolars Publishing, UK, pp. 19-36, 01/09/2012

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  "Türkiye'de Ekonomik Anayasa ve Üç Önemli Konu" (Economic Constitution of Turkey and three Major Topics)Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, No.2, Haziran 2013, 01/06/2013
2)  "Türkiye'nin AB Üyeliği Önündeki Engeller" Prof. Dr. Tuğrul Arat'a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, s.681-702., 23/02/2012
3)  "Türkiye'nin 21. Yüzyılda AB Üyesi Olması Bir Hayaldir" Türk Yurdu, s.223-231 Sayı 291, Cilt 31, 01/11/2011
4)  "Contribution of Relations Between Eurasian Countries and Europe to Regional Stability and Security of Energy Supply within the Process of Globalization," Beykent University Journal of Strategic Studies, Vol. 1, Number 3, 2009, pp.165-182., 01/03/2009
5)  "Ankara Anlaşması'na Güney Kıbrıs Rum Yönetimini Taraf Yapan Ek Protokol ve Bazı Tuzaklar,"Kamu'da Sosyal Politika,Cilt:1, No:1,2006, Ankara,s.19-26, 01/07/2006
6)  "Güney Kıbrıs'ın Gümrük Birliğine Katılım Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar", ATAUM Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Kış 2006, s.69-90., 01/05/2006
7)  "Sözde Ermeni Soykırımı ve Fransa'nın Çifte Standardı", Polis Dergisi,Yıl:11, Sayı:46,2006s.49-54., 01/04/2006
8)  "Avrupa Birliği'nin Genişleme Perspektifinde Türkiye'nin Yeri," 4. Türkiye İktisat Kongresi Bildirisi, İzmir, 05/05/2004
9)  "AB'de Son Gelişmeler ve Türkiye", Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı ll, Ankara, 26/10/1998
10)  "Avrupa Para Birliği, Euro ve Geleceği", Anadolu Üniversitesi, İİBF Dergisi, C.XIV, Sayı 1-2, 1998, s.261-292., 01/01/1998

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  "On Yıl Sonra Türkiye’de Eksen Kayması Olur mu?" Türkiye’nin 2023 Vizyonu ve Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, 22/05/2012
2)  "Neden Ekonomik Anayasa" İstanbul Aydın Üniversitesi, Anayasa Çalıştayı, 12/04/2012
3)  "Türkiye AB İlişkileri ve Müzakere Sürecinde Gelişmeler" Anadolu Üniversitesi AB Araştırma, Uygulama Dokümantasyon Merkezi, 22/03/2012
4)  "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dönem Başkanlığı ve Fransa ile Gerginleşen İlişkiler Kapsamında Türkiye AB İlişkilerinin Geleceği" Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu, Konferans, 04/02/2012
5)  "AB ile İlişkilerdeki Son Gelişmelerin Işığında Tam Üyelikte Karşılaşılan Sorunlar," İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 10/06/2011
6)  "Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Son Gelişmeler ve Sorunlar" Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlek Okulu, Konferans, İstanbul, 15/01/2011
7)  "2010 İlerleme Raporu Bağlamında Türkiye-AB İlişkileri", UETD Genel Merkezi, KÖLN, ALMANYA, 12/12/2010
8)  "Türkiye- AB İlişkileri ve Müzakere Sürecinin İşleyisi", ATAUM ve Konrad Adenaur Stiftung, Eskişehir, 14/10/2010
9)  "Turkey EC Relations and Importance of Culture" Boğaziçi Gençlik Konferansı, AB Bilgi Merkezi Ağı, Eskişehir, İİBF, 11/10/2010
10)  "Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar," Ekonomistler Platfomu, Ekonomi Politikaları Enstitüsü Sertifika Programı, İstanbul, 01/09/2010
11)  "Türkiye Avrupa İlişkilerinde Müzakere Süreci ve Avrupa Birliği Yolundaki Türkiye'nin Engelleri ve Sorunları" Bilecik Üniversitesi, Bilecik, 04/03/2010
12)  "Türkiye-AB İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu," Giresun Üniversitesi, Giresun, 2 Kasım 2009, 02/11/2009
13)  "Finansal Kriz",Oturum Başkanı. International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue, Denizli, Süleyman Demirel Üniversitesi,İİBF,, 25/09/2009
14)  "AB'de Hizmetlerin Serbest Dolaşımı ve Türk Vatandaşlarına Uygulanan Haksız AB Vizesi," Pamukkale Üniversitesi,İİBF Stratejik Geliştirme ve Entegrasyon Merkezi, Denizli., 22/05/2009
15)  "AB'de Hizmetlerin Serbest Dolaşımı ve Soysal Kararı, "Pamukkale Üniversitesi İİBF Stratejik Araştırma ve Entegrasyon Merkezi Denizli., 22/05/2009
16)  "Ukrayna Vatandaşı Olan Kırım Türklerinin Ekonomik, Sosyal ve İnsan Hakları", Bütün Dünya Kırım Kongresi, Simferepol, Kırım, Ukrayna, 20/05/2009
17)  "Avrupa Birliği ve Türk Vatandaşlarının AB'de Serbest Dolaşımı: Soysal Kararı," IRZ Almanya Federal Barolar Birliği ve Ankara Barosu, Ankara, 14 Mayıs 2009, 14/05/2009
18)  ODTÜ Verimlilik Topluluğu, 9. Yönetim ve Mühendislik Günleri "Dünya Ekonomisinde Kriz, IMF ve Bazı Gerçekler", 22/02/2009
19)  Economic Development Problem in the Globalizing World and His Excellency Kazakhstan President Nazarbayev's Evaluation of Globalization, Ist Astana Economic Forum, Astana, Kazakhistan., 27/06/2008
20)  "Bir Çatışma ve Uzlaşma Kaynağı Olarak Küreselleşme" Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, KKTC, 14/05/2008
21)  "İzmir İktisat Kongresi Anısına II. Ulusal İktisat Kongresi Kapanış Paneli Sunumu" İzmir, 22/02/2008
22)  "Ekonominin Yönü: Seçimler ve Yeni Hükümetin Seçenekleri" Türkiye Ekonomi Kurumu Çalıştayı, Ankara, 25/05/2007
23)  Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Işığında Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği" Anadolu-Bil M.Y., İstanbul, Konferans, 07/05/2007
24)  "Gümrük Birliği Süreci ve Türkiye'nin AB Üyeliği" Kanal B Televizyonu Canlı Yayın, 16/03/2007
25)  "AB'de Son Gelişmeler ve Türkiye" Çanakkale Üniversitesi Biga İİBF, Konferans, 13/03/2007
26)  "AB ile İlişkiler ve Yönetişim" ODTÜ Verimlilik Topluluğu, 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri, Ankara, 11/03/2007
27)  "Türkiye'nin Ek Protokol Kapsamında Yükümlülükleri", Anadolu Üniversitesi, Türkiye- Avrupa İlişkilerinde Durum Değerlendirmesi ve Geleceğe Bakış Semineri, Eskişehir, 22.12.2006, 22/12/2006
28)  " Türkiye- AB Gümrük Birliği Limanların Açılmasını Gerektirir mi?" Kanal B Televizyonu, Canlı Yayın, Ankara, 15/12/2006
29)  "Türkiye'nin Kıbrıs Politikaları ve AB Tarama Süreci", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Kariyer ve Gelişim Kulubü, Eskişehir, 12/12/2006
30)  "Türk Limanlarının GKRY Gemilerine Açılması ve Ortaya Çıkması Muhtemel Gelişmeler", Isparta Üniversitesi, İİBF, Isparta, 08/12/2006
31)  "Türkiye-AB İlişkilerinde Son Gelişmeler ve Kıbrıs", Nevşehir İİBF, Nevşehir,, 01/12/2006
32)  "Onuruna Fransız Kalma" Tüketiciler Birliği, Konferans, Eskişehir, 19/11/2006
33)  "Atatürk Dönemi Maliye Politikaları" Maliye Bakanlığı, Ankara, 17/11/2006
34)  "AB Uyum Yasaları" Eskişehir, Emniyet Mensuplarına Konferans, 14/11/2006
35)  "Avrupa Parlamentosu Dişişleri Komisyonu'nda Kabul Edilen Türkiye Raporu, Türkiye- AB İlişkilerinin Gerilmesine Katkıda Bulunur",Basın Bildirisi, Anadolu Ajansı, 05/09/2006
36)  "Türk Limanlarının Rumlara Açılması, AB Mevzuatına Aykırıdır," Basın Bildirisi, Anadolu Ajansı,13.06.2006, 13/06/2006
37)  "Makro Ekonomik Dengeler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisi", Bildiri, Ankara Üniversitesi, ATAUM, Ankara,29.05.2006, 29/05/2006
38)  "Kırım'dan Sürgünün 62. Yılı ve Kırım Türklerine Yönelik Soykırım," Bildiri,Kırım Türk Dernekleri, Ankara, 18.05.2006, 18/05/2006
39)  "Basel-II Bankacılık Düzenlemeleri ve İşletmelere Etkisi", Bildiri, Eskişehir Ticaret Odası,26.04.2006, 26/04/2006
40)  "Küresel Sistemdeki Sorunlar: Kıbrıs", Bildiri, Küresel Trendler ve Türkiye'ye Yansımaları Sempozyumu, Sakarya Üniversitisi,İİBF, Sakarya,19.04.2006, 19/04/2006
41)  "Avrupa Birliği Yolunda Türk Kobilerini Bekleyen Zorluklar," Bildiri,2.Kobiler ve Bilişim Zirvesi, Eskişehir, 15 Mart 2006, 15/03/2006
42)  "Türkiye GKRY Gemilerine Açmak Zorunda Değildir",Basın Bildirisi, Anadolu Ajansı, 19/10/2005
43)  "AB Güney Kıbrıs'ı Tanıtma Peşinde," Basın Bildirisi, Anadolu Ajansı, 23/09/2005
44)  "AB, Güney Kıbrıs'ı Tanıtma Peşinde",Basın Bildirisi, Anadolu Ajansı, 22/09/2005
45)  "Avrupa Hukuku Perspektifinde Ankara Anlaşmasının Genişletilmesi Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Tanınması Anlamında mıdır?" Bildiri, İstanbul Barosu, İstanbul, 01/06/2005
46)  "Fransa'daki Referandum ve Türkiye'ye Etkileri",Basın Bildirisi, Anadolu Ajansı, 31/05/2005
47)  "Fransa Cezayir'deki Katliamlarını Unutup Türkiye'ye İnsanlık Dersi Vermesin," Basın Bildirisi, Anadolu Ajansı, 14/12/2004
48)  "Son Gelişmeler Karşısında AB- Türkiye İlişkileri," Bildiri, Selçuk Üniversitesi,, 14/10/2004
49)  "The Future of Europe," 9 May Europe Day Panel, Bildiri, AP Genel Merkezi, Ankara,2004, 09/05/2004
50)  "Avrupa Birliği'nin Genişleme Perspektifinde Türkiye'nin Yeri" DPT, Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, 5-9 Mayıs 2004. Tebliğler, 1995, s.5-36., 05/05/2004
51)  "AB'de Dört Özgürlük",Bildiri, ATAUM AB Eğitim Programı, Muğla Üniversitesi, 06/06/2003
52)  "Son Gelişmelerin Işığı Altında Türkiye AB İlişkileri", Bildiri, Sakarya Üniversitesi, 09/05/2003
53)  "Avrupa Birliği ve Tarım", Bildiri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat, 06/05/2003
54)  "AB'de Serbest Dolaşım ve Tek Pazar",Bildiri, ATAUM AB Eğitim Programı, Dumlupınar Üniversitesi, 18/04/2003
55)  "AB'de Serbest Dolaşım ve Tek Pazar",Bildiri, AB Eğitim Programı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 17/04/2003
56)  "AB'de Dört Özgürlük ve Mallar ile Sermayenin Serbest Dolaşımı",Bildiri, Akdeniz Üniversitesi ve ATAUM, Antalya, 10/04/2003
57)  "AB'de Serbest Dolaşım ve Tek Pazar",Bildiri, ATAUM AB Eğitim Programı, Erciyes Üniversitesi, 21/03/2003
58)  "Türk Milli Devleti ve Ekonomi" Milli Devlet ve Türkiye Cumhuriyeti Paneli, Ankara Ticaret Odası, 25/10/2002
59)  "Türk Milli Devleti ve Ekonomi", Bildiri,Milli Devlet ve Türkiye Cumhuriyeti Paneli, ATO, Ankara, 25/10/2002
60)  "Şu AB Neyin Nesi," Bildiri, Bugider, Bosyöd, Turkad ve Konrad Adenauur Vakfı, Bursa, 17/10/2002
61)  "AB'de Serbest Dolaşım ve Tek Pazar," Bildiri,Kırıkkale Üniversitesi,, 11/10/2002
62)  "IMF Programının Türkiye AB İlişkilerine Etkisi" Türkiye Ekonomisi ve IMF Paneli, Ankara Ticaret Odası, 26/04/2002
63)  "Türk Milli Devleti ve Ekonomi",Bildiri, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 80. Yıl Dönümü Vesilisiyle Milli Devlet ve Türkiye Cumhuriyeti Paneli, TÖGM VE ATO, Ankara, 2002
64)  "Avrupa Birliği Tuzak mı?" TO Kayseri Şubesi, Kayseri, 21/12/2001
65)  "Yeni Dünya Düzeni ve İktisat",Bildiri, Dünya Düzeninin Getirmek İstedikleri Sempozyumu, Ankara, 15/04/2001
66)  "Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde" Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Sempozyumu, Ankara Ticaret Odası, 16/03/2001
67)  "Türkiye'den Avrupaya Bakış," Bildiri, Ankara Ticaret Odası, 16/03/2001
68)  "Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresindedir?",Bildiri, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Sempozyumu, Ankara Ticaret Odası, Ankara, 16/03/2001
69)  "Helsinki Sonrası Türkiye-AB İlişkileri ve Türk Dünyasına Yansımaları",Bildiri, Eskişehir, 16/12/2000
70)  "AB-Türkiye İlişkileri Bağlamında AB Katılım Ortaklığı Belgesi", Bildiri, ÜSİAD, İstanbul, 16/11/2000
71)  "Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge," Bildiri,Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, Kırıkkale, 12/06/2000
72)  "Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge",Bildiri, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Kırklareli, 24/05/2000
73)  "Avrupa Birliği'nin Geleceği" 9 Mayıs Avrupa Günü Paneli,Ankara, 09/05/2000
74)  "Türkiye'de Daha Fazla Yabancı Sermaye Çekebilmek İçin İzlenmesi Gereken Politikalar",Bildiri, Ekonomik İstikrar, Büyüme Yabancı Sermaye Sempozyumu, T.C. Merkez Bankası, Ankara, 08/05/2000
75)  "Ekonomik Ulusal Güvenlik: Helsinki Zirvesi Sonrasında Türkiye AB Üyeliğine Ne Kadar Yakın?", Bildiri, Avrupa Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Ankara, 24/04/2000
76)  "AB Süreci Muhasebe Uygulamaları ve Meslek Etiği",Bildiri, ESMMMO ve TESMER, Eskişehir, 03/02/2000
77)  "AB ile İlişkiler ve Gümrük Birliği",Bildiri, Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı lll, Ankara, 25/01/2000
78)  "Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarının Ekonomi Alanlarında İşbirliği Projeleri",Bildiri, Ankara, TİKA, 21/01/2000
79)  "AGİT İstanbul Zirvesi Ne Getirdi?",Bildiri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 07/12/1999
80)  "1997 Türkiye Ekonomisi ve 1998'e Bakış", Bildiri, 97 Türkiye Ekonomisinin Değerlendirilmesi ve 98 Yılına Bakış, Konya Ticaret Odası, Konya, 10/01/1998
81)  "Genişleyen Avrupa ve Türkiye", Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı I, Cilt: 1, 24-27 Aralık 197, Ankara, s. 260-283., 24/12/1997
82)  "Gümrük Birliği'nden Sonraki Gelişmeler", Bildiri, Türk Ocağı, Eskişehir, 12/12/1997
83)  "Batı'ya Açık Doğulu Politika Değil, Doğuya Açık Batılı Politika İzlenmeledir",Bildiri, ASOMEDYA, Lüksemburg Zirvesi'nin Türkiye Açısından Getirdiği Sorunlar Forumu, Ankara, 12/1997
84)  "Eskişehir İlinin Ekonomik Gelişmesinde Sanayinin Yeri ve Önemi",Bildiri, Eskişehir İlinin Ekonomik Gelişmesi, İAV Semineri, Eskişehir, 16/05/1997
85)  "Bir Yıllık Uygulama Sonunda AB-TC Gümrük Birliği'nini Değerlendirilmesi", Bildiri, İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul, 03/03/1997
86)  "Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne",Bildiri, BAV, Ankara, 01/1997
87)  "Gümrük Birliği'nden Sonraki Gelişmeler", Bildiri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eskişehir, 12/12/1996
88)  "Gümrük Birliği'nden Sonraki Gelişmeler",Bildiri, Sermaye Piyasası Kurulu, Salı Konferansları, Ankara., 19/11/1996
89)  "Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile Ekonomik İlişkilerindeki Gelişmeler",Bildiri, BAV, Ankara, 02/09/1996
90)  "Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği İlişkileri",Bildiri, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 15/06/1996
91)  "Gümrük Birliği ve Eczacılık",Bildiri, Bilecik-Eskişehir Eczacı Odası Paneli, Eskişehir, 23/03/1996
92)  "Gümrük Birliği Değerlendirilmesi",Bildiri, Türkiye-AB Gümrük Birliği Sempozyumu, Esbank Yayınları, İstanbul, 1996
93)  “Standart ve Kalitenin Milli Ekonomimize Gümrük Birliğinin Sağlanmasına Katkısı", Bildiri, Türk Standartları Enstitüsü, Eskişehir, 19/11/1995
94)  “Gümrük Birliği Çerçevesinde Türk Sanayin AT AT Dışındaki Üçüncü Ülkelere Karşı Rekabete Açılmasının Etkileri", Bildiri, Türkiye Avrupa Topluluğu Derneği, İstanbul, 07/10/1995
95)  "AB ile İlişkilerinde Türk Finans Sektörü", Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı, (TEMAR),Bildiri, İstanbul, 12/06/1995
96)  "Gümrük Birliği'nin Türk Ekonomisine ve KOBİ'lere Etkileri", BOSYÖD, 2000'e Doğru Türkiye Paneli,Bildiri, Bursa, 10/06/1995
97)  “Avrupa Birliği ve Kıbrıs Gerçeği", Bildiri, Aydınlar Ocağı, İstanbul, 24/04/1995
98)  “Gümrük Birliği ve Türkiye", Bildiri, Birlik Vakfı, İstanbul, 15/04/1995
99)  "Gümrük Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye", Bildiri, Kocatepe Üniversitesi, Afyon, 07/04/1995
100)  “BAV Gümrük Birliği Paneli", Bildiri, Ankara, 25/02/1995
101)  “TC-AB Gümrük Birliği Semineri", İAV ve Tütünbank,Bildiri, İstanbul, 11/11/1994
102)  “Özelleştirme, İstihdam ve Eğitim", Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi,Bildiri, Eskişehir, 02/06/1994
103)  “Kültürel ve Dini Farklılıkların Işığında Avrupa-Türkiye İlişkileri", Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bildiri, Trabzon, 09/05/1994
104)  "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşması Nedir? Ülkemiz, Yöremiz ve İlimiz Açısından Değerlendirilmesi", Bildiri, TMMOB, Bartın, 13/11/1993
105)  "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi Bölgesinde Yer Alan Ülkelerde Yeniden Yapılanma Politikalarının Türk Ekonomisine Etkileri ve Bölge İçinde Ekonomik İşbirliği İmkanları" 3. İzmir İktisat Kongresi Bildirileri, İzmir, 4-7 Haziran 1992, DPT, Ankara, 1993, s. 43-64., 04/06/1992
106)  "Türkiye'de İhracatı Arttırma Politikası," 2. Türkiye İktisat Kongresi Bildirisi, 2-7 Kasım 1981, İzmir, DPT Yayın No.1798, s.47-86. 02/11/1981, 02/11/1981

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak Beta Basım A.Ş. İstanbul, Temmuz 2013,838 sayfa., 01/07/2013
2)  Uluslararası Ekonomi: Teori-Politika, Beta Basım A.Ş., İstanbul, Mart 2013, 10. Baskı, 908 sayfa., 01/03/2013
3)  Avrupa Birliği, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayın No. 1650, Eskişehir, 2013, (Kitabın Ortak Editörü), 01/01/2013
4)  Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayın No. 1947, Eskişehir, 2013 Ünite 6(Kitabın Ortak Editörü),, 01/01/2013
5)  Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayın No. 1898, Eskişehir, 2013, Ünite 3,5., 01/01/2013
6)  Türkiye Ekonomisi,Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayın No. 1852, Eskişehir, 2013, Ünite 5-6., 01/01/2013
7)  Uluslararası Örgütler, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, No. 1877,Eskişehir, 2013, Ünite 4., 01/01/2013
8)  Uluslararası İktisat Teorisi, Anadolu Üniversitesi Yayın No.2544, AÖF Yayın No.1515,Eskişehir, Ünite:7, 01/06/2012 (Kitabın Ortak Editörü), 01/06/2012
9)  Avrupa Birliği: Kuruluşu, Gelişmesi, Genişlemesi Kurumları, 591 sayfa, Beta Basım Yayın A.Ş, İstanbul, 2011, 01/07/2011
10)  Uluslararası Örgütler, Anadolu Üniversitesi Yayın No.2201, AÖF Yayın No.1210,2011,Eskişehir, Ünite: 3,4,12., 01/05/2011
11)  Türkiye Ekonomisi, Ünite 1-5, 7-9, 12-14, AÜ Yayın No.2167, AÖF Yayın No. 1194, Eskişehir, Kasım 2010., 01/10/2010
12)  Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika, Beta Basım A.Ş., 9. Baskı, İstanbul, Haziran 2009, 830 sayfa., 01/06/2009
13)  Türkiye Ekonomisi, Beta Basım A.Ş., 12. Baskı, Beta Basım A. Ş.,İstanbul Mart 2009, 640 sayfa., 01/03/2009
14)  Avrupa Birliği'ne Evet mi? Hayır mı? Beta Basım Yayın A.Ş.İstanbul, Ağustos 2008, 353 sayfa., 25/08/2008
15)  Türkiye Ekonomisi, Beta Basım A.Ş., 11. Baskı, Beta Basım A. Ş.,İstanbul Ağustos 2007, 640 sayfa., 08/08/2007
16)  Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Basım A.Ş., 9. Baskı,Beta Basım A,Ş. İstanbul, Mayıs 2007, 870 sayfa., 05/05/2007
17)  Dünya Ekonomisinde Uluslararası Kuruluşlar, Beta Basım A.Ş.,6. Baskı, İstanbul, Nisan 2007, 01/04/2007
18)  "Müzakere Çerçeve Belgesi ve Türkiye'nin Müzakere Süreci" Türkiye - AB İlişkileri,(Der. Ertan Efegil ve M. Seyfettin Erol)Orion Yayınevi,Ankara,2007, s.337-368., 10/01/2007
19)  "Ek Protokol(Uyum Protokolü) ve Kıbrıs" 21. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiye'den Yansımalar, Ed. Oğuz Kaymakçı, Türkmen Kitapevi, İstanbul,2007 içinde s.135-163., 01/01/2007
20)  "Dört Özgürlük Modeli ve Uygulaması," Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Kurumları, Türkiye Barolar Birliği Yayınları:111, Ankara, Eylül 2006, s.83-133., 01/09/2006
21)  "Türkiye Ekonomisinde 1980 Öncesi ve Sonrası Yaşanan Krizlere Yönelik İstikrar Politikaları", EKONOMİK KRİZ ÖNCESİ ERKEN UYARI SİSTEMLERİ,(Ed.Halil Seyidoğlu ve Rifat Yıldız) Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd., İstanbul, 01/03/2006
22)  "Genişleyen Avrupa Birliği ve Türkiye",AVRUPA BİRLİĞİ ÜZERİNE YAZILAR,(Ed.Turgay Berksoy ve A. Kadir Işık),SPK Yayın No:177,2. Baskı, Şubat 2006,s.205-236., 01/02/2006
23)  "Avrupa Birliği'nin Türkiye, Türkiye'nin Avrupa Birliği Politikası,"TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE EKONOMİK POLİTİK TEZLER,(Ed.İrfan Kalaycı)Beta Basım A.Ş., İstanbul,Ocak 2006,s.3-32, 01/01/2006
24)  Uluslararası Ekonomi, Beta Basım A.Ş., 8. Baskı, İstanbul, 01/06/2005
25)  "Kıbrıs'ın AB Üyeliği AB'yi Böler mi?"AVRUPA BİRLİĞİ ÜZERİNE NOTLAR,(Ed.Oğuz Kaymakçı) Nobel Yayın Dağıtım,Ankara,Şubat 2005,s.263-287, 01/02/2005
26)  "Avrupa Birliği'nde Bölünmüş Bir Devlet: Kıbrıs," KIBRIS GELECEĞİ,(Ed.İrfan Kalaycı) Nobel Yayınları, Ankara,2004,s.127-149., 01/12/2004
27)  "Genişleyen Avrupa Birliği ve Türkiye",AVRUPA BİRLİĞİ ÜZERİNE YAZILAR,(Ed.Turgay Berksoy ve A. Kadir Işık),SPK Yayın No:177,Ekim 2004,s.221-234, 01/10/2004
28)  Uluslararası Ekonomik, Mali ve Siyasal Kuruluşlar, Turhan Kitabevi, 5. Baskı, Ankara, 01/04/2002
29)  "Avrupa Birliğine Tam Üyelik ve Gümrük Birliği Süreci", TÜRKLER, Cilt:17, Bölüm:86,2002,s.727-739, 01/01/2002
30)  Avrupa Birliği Kapısında Türkiye, Turhan Kitapevi, Ankara (ortak yayın), 2002
31)  Uluslararası Ekonomi, (Giriş), Turhan Kitabevi, Ankara, 2002
32)  Uluslararası İktisat, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, No. 612, Eskişehir (kitap bölümü), 2002
33)  Dış Ticarete Giriş, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, No. 596, Eskişehir, 2000
34)  Türkiye Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, No. 608, Eskişehir (kitap bölümü), 1999
35)  Dünya Ticaret Örgütü:WTO,Ankara,Ocak 1997, 01/01/1997
36)  Gümrük Birliği Dönemecinde Türkiye, Turhan Kitabevi, Ankara, 1997
37)  "AB İle İlişkilerde Türk Finans Sektörünün Değerlendirmesi", MALİYE YAZILARI, No:49, Ekim- Aralık 1995,s.46-54, 01/10/1995
38)  Türkiye ve Avrupa Entegrasyonu , DPT, ÖİK Raporu, DPT: 2377- ÖİK.44l, Ankara, (ortak yayın), 01/1995
39)  Türkiye’ de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, Esbank Yayınları, No. 5, İstanbul, 1994
40)  Türkiye Ekonomisi Sektörel Gelişmeler, Türkiye Ekonomi Kurumu Yayınları, Ankara, (kitap bölümü), 1992
41)  Uluslararası İktisat, (Seminer Notları), DPT Eğitim Yayınları Serisi, No.3 Ankara, 1991
42)  Ekonomi El Kitabı, Okan Yayıncılık, İstanbul, (ortak yayın), 1985
43)  İspanya ve Portekiz'in AET Üyeliği ve Bu Üyeliğin Türkiye Üzerindeki Muhtemel Etkileri, DPT: 1927, AETB:11, Ankara, ortak yayın), 1985
44)  Avrupa Ekonomik Topluluğunun Genişlemesi: Sektör Analizleri, DPT: 1882,AETB: 4, Ankara,(çeviri), 1984
45)  İhracatta Vergi İadesi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No. 4, İstanbul, 1984
46)  Foreing Capital Regulations, The İstanbul Chamber of Commerce, Publication No. 17, İstanbul, 1984
47)  Avrupa Para Sisteminin Kuruluşu, İşleyişi, Sistem Karşısında Türkiye'nin Durumu: Genel bir Değerlendirme, DPT: 1952 AETB: 13, Ankara, 1984
48)  Türkiye’ de Yabancı Sermaye Yatırımları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No. 13, İstanbul, 1983
49)  İktisada Giriş, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No. 73, Eskişehir (ortak yayın), 1983
50)  Yunanistan ve Avrupa Ekonomik Topluluğu: Genel Bir Değerlendirme, DPT: 1909, AETB:8, Ankara, (ortak yayın), 1983
51)  Avrupa Ekonomik Topluluğunda Tekstil Sanayi, DPT: 1844, AETB: 1, Ankara, (çeviri), 1982
52)  Avrupa Topluluğunda Tekstil Ticareti, DPT: 1858, AETB: 2, Ankara (çeviri), 1982
53)  AET İle İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomi Politika Açısından Değerlendirilmesi, İKV Yayınları, İstanbul, 1982
54)  Türkiye’ de İhracata Yönelik Dış Ticaret Politikası ve İhracatın Yapısal Analizi, İTİA Basımevi, Eskişehir, 1981
55)  Ekonomik Birleşmeler Teorisi Yönünden Türkiye’ nin AET Üyeliği ve Sanayileşme Sorununu, İTİA Basımevi. Eskişehir, 1976
56)  Türkiye’ nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Olan İlişkileri ve Türk Dış Ticareti İçinde Topluluğun Yeri, İTİA Basımevi. Eskişehir, 1974
57)  "Eskişehir'in Ekonomik Durumu", 1973 ESKİŞEHİR YILLIĞI,s.177-222., 01/01/1973
58)  "2000 Yılına Doğru Eskişehir Sorunları Sempozyumu", Bildiri, Eskişehirliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir, 04/05/1992

Diğer Yayınlar
1)  "Daha Çok Yatırım Ama Nasıl" Sakarya, 17/03/2014
2)  "Bilim Hırsızları Sevinmesin Çünkü Af Yok" Sakarya, 22/02/2014
3)  "Başbakan Erdoğan: AB Üyesi Olmak Hedefimizdir" Sakarya, 17/02/2014
4)  "Üçüncü Üniversite Unutuldu mu" Sakarya, 10/02/2014
5)  "Bilimsel Hırsızlık Suç Değilse Nedir" Sakarya, 13/01/2014
6)  "Yolsuzluk Ligi'nde Türkiye Alt Sıralarda" Sakarya, 23/12/2013
7)  "Mustafa Cemil Kırımoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Nişanı" Sakarya, 16/12/2013
8)  "Türk Diye Bir Irk Yoksa Biz Neyiz" Sakarya, 09/12/2013
9)  "Şanghay İşbirliği Örgütü Avrupa Birliği'ne Alternatif Olabilir mi?" Sakarya, 02/12/2013
10)  "Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı Öğretim Üyelerinin Sesine Kulak Vermelidir" Sakarya, 25/11/2013
11)  "Ne Mutlu Türkiyelim Diyene" Olur mu? Sakarya, 18/11/2013
12)  "Açık öğretim 30 Yaşında" Sakarya, 11/11/2013
13)  "Beşinci İzmir İktisat Kongresi ve Türkiye Ekonomisi" Sakarya, 04/11/2013
14)  "2013 Yılı İlerleme Raporu: Sonun Başlangıcı" Sakarya, 21/10/2013
15)  "Anadolu Üniversitesi'ndeki Rektörlük Seçimlerine Kimler Müdahale Ediyor?" Sakarya, 14/10/2013
16)  "Rektörlük Seçimlerine Siyasetçiler Müdahale mi Ediyor?" Sakarya, 07/10/2013
17)  "Avrupa Birliği Hayali Bitti mi?" Sakarya, 30/09/2013
18)  "Eskişehir Türkiye'nin En Gelişmiş İl Sıralamasında Yedinci Sırada" Sakarya, 28/09/2013
19)  "OECD Nasıl Bir Kuruluştur" Sakarya, 23/09/2013
20)  "Ekaterinburg: 17 Devlet Üniversitesinin Olduğu Kent" Sakarya, 16/09/2013
21)  "Anadolu Üniversitesi Rektör Seçiminde Kriterler" Sakarya, 15/09/2013
22)  "Üçüncü Üniversite Eskişehir İçin Gereklidir" Sakarya, 02/09/2013
23)  "Milli Eğitim Bakanı Avcı'dan Müjde: Türk Dünyası Meydanı" Sakarya, 26/08/2013
24)  "Avrupa Birliği ve Yeni Üniversite Sıralama Sistemi" Sakarya, 19/08/2013
25)  "Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Egemenlik Devri ve Yeni Anayasa" Sakarya, 12/08/2013
26)  "Türkiye- AB İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını" Sakarya, 05/08/2013
27)  "Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Plan Hedefi: Kalkınmış Türkiye" Sakarya, 29/07/2013
28)  "Hindistan'da Uzaktan Eğitim ve Gelir Dağılımı Dengesizliği" Sakarya, 22/07/2013
29)  "Üniversite Tercihinde Adaylar İçin Bazı Göstergeler" Sakarya, 15/07/2013
30)  "AB- ABD Ticaret Anlaşması ve Türkiye" (2) Sakarya, 08/07/2013
31)  "AB- ABD Ticaret Anlaşması ve Türkiye" (1) Sakarya, 01/07/2013
32)  "Almanya ile İpler Geriliyor" Sakarya, 24/06/2013
33)  "Avrupa Birliği Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadeleyi Destekliyor" Sakarya, 17/06/2013
34)  "Valimiz Sayın Tuna Kentimize Hoş Geldiniz" Sakarya, 10/06/2013
35)  "Avrupa Birliği'ne Güven Kalmadı" Sakarya, 03/06/2013
36)  "Ege Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Dalında Dünya Onuncusu Oldu" Sakarya, 27/05/2013
37)  "Fitch+Moody: Türkiye Yatırım Yapılabilir Ülke" Sakarya, 20/05/2013
38)  "Barış İçin Ön Şart: 8 Mayıs 9 Mayıs Gibi Kutlanmamalı" Sakarya, 13/05/2013
39)  "Balkanların Ekonomik Entegrasyonu: Avrupa Ekonomik Yapısı ve Balkanlar" Sakarya, 06/05/2013
40)  " Öcalan Mandela Olmasın!..." Sakarya, 29/04/2013
41)  "Margaret Thatcher, Turgut Özal ve Açık Üniversite" Sakarya, 22/04/2013
42)  "ABD Dışişleri Bakanı Kerry Neden 'Türkiye Vatandaşları' Demiştir?" Sakarya, 15/04/2013
43)  "Siz Türkiyeli misiniz, Yoksa Türk mü? Sakarya, 08/04/2013
44)  "Cemil Çiçek: "Devlet Hayatında Kolu Kırmamak Gerekir" Sakarya, 01/04/2013
45)  "Türk Dünyası ve Dilde, Fikirde, İşte Birlik" Sakarya, 25/03/2013
46)  "ODTÜ Dünyanın İlk 60 Üniversitesi Arasında" Sakarya, 18/03/2013
47)  "İslam Ülkelerinin Dış Borç Sorunu ve Malezya'ya İlişkin Gözlemlerim" Sakarya, 11/03/2013
48)  "Merkel'e Cevap: Ucu Açık Müzakere Olmaz," Sakarya, 04/03/2013
49)  "Hocalı Soykırımı ve Batı Dünyasının Göremediği Gerçekler" Sakarya, 25/02/2013
50)  "Başbakan Erdoğan, Ahde Vefa ve Türk Toplumu" Sakarya, 18/02/2013
51)  "Açıköğretim Sistemi 30 Yaşında" Sakarya, 11/02/2013
52)  "Küresel Trendler 2030 ve Türkiye" Sakarya, 04/02/2013
53)  "Almanya, Hollanda ve Danimarka'ya Vizesiz Seyahat Başladı" Sakarya, 28/01/2013
54)  "Yükseköğretim Yasa Tasarısı Taslağı Bakanlığa Sunuldu" Sakarya, 21/01/2013
55)  "Başbakan Erdoğan'ın Afrika Çıkarması" Sakarya, 14/01/2013
56)  "Türkiye Kendi İlerleme Raporu'nu Yayınladı" Sakarya, 07/01/2013
57)  "Yolsuzluk Türkiye'de En Önemli Sorun" Sakarya, 31/12/2012
58)  "Avrupa'ya Vizesiz Seyahat Bir Hayal" Sakarya, 24/12/2012
59)  "Nobel Barış Ödülü'nün 2012 Yılındaki Sahibi Avrupa Birliği" Sakarya, 17/12/2012
60)  "TBMM'de Kadına Şiddet ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü", Sakarya, 10/12/2012
61)  "Son Gelişmeler Işığında Türkiye'nin AB Üyeliği ve Karşılaşılan Sorunlar: Bir Eksen Kayması Var mı?" Kars Kafkas Üniversitesi, Konferans, 10/12/2012
62)  "Altıncı Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir'de Yapılacak" Sakarya, 03/12/2012
63)  "Topluma Katkı Veren Üniversite Anadolu Girişimci Üniversite Sabancı" Sakarya, 26/11/2012
64)  "Yeni Yüksek Öğretim Yasa Önerisi Ne Getiriyor? Sakarya, 19/11/2012
65)  Anadolu Ajansı: "İsrail'in Gazze kıyı şeridine son saldırısı, Filistin'in BM Genel Kurulu'nda bu ayın 29'unda yapacağı yeni statü talebi çalışmalarını gölgede bırakmaya yönelik uluslararası hukuku yok sayan bir tecavüzüdür", 18/11/2012
66)  "Türkiye Ekonomisi Sınıf Atladı" Sakarya,, 12/11/2012
67)  "Orhan Pamuk Legion d'honneur Nişanını Neden Aldı?" Sakarya,, 05/11/2012
68)  "Türkler Arasında Batı Karşıtı Görüşler Hakim" Sakarya,, 29/10/2012
69)  "Avrasya Ekonomileri ve Kazakistan" Sakarya,, 22/10/2012
70)  "Fransa ile Sular Yeniden Isınıyor" Sakarya, 15/10/2012
71)  "Aydın Arat, Ahde Vefa ve Bir Gerçek" Sakarya, 08/10/2012
72)  "Avrupa Birliği'ne Destek En Düşük Seviyede" Sakarya, 01/10/2012
73)  "Terörle Mücadele İçin Ulusal Bildiri" Sakarya, 24/09/2012
74)  "Türkiye'de Eğitimin Dünyadaki Yeri" Sakarya, 17/09/2012
75)  "Yeni Eğitim Yılı ve 4+4+4 Sistemi, 10/09/2012
76)  "Türkiye Mankurtlaşıyor mu" Sakarya, 03/09/2012
77)  "PKK Gaziantep'te İnsanlığa Karşı Suç İşlemiştir" Sakarya, 27/08/2012
78)  "Anadolu Üniversitesi Bir Dünya Üniversitesi" Sakarya, 13/08/2012
79)  "Anadolu Üniversitesi Bir Dünya Üniversitesi" Sakarya, 13/08/2012
80)  "Hiroşima: Bir İnsanlık Suçu" Sakarya, 06/08/2012
81)  "Türkiye'de Kürt Kökenli Türk Vatandaşları Ne Kadar?" Sakarya, 30/07/2012
82)  "ABI Tarafından Yılın Eğitimcisi Seçilmem Onur Verici" Sakarya, 23/07/2012
83)  "Alanlarında En Başarılı Beş Türk Üniversitesi Hangileridir?" Sakarya, 16/07/2012
84)  "Cumhurbaşkanı Gül: Üniversitelerde İki Rektör Olmalı" Sakarya, 09/07/2012
85)  "Yolsuzluk: Avrupa Çapında Bir Sorun" Sakarya, 02/07/2012
86)  "Eskişehir İllerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında Geriledi" Sakarya, 25/06/2012
87)  "İspanya, İzlanda ve Diğer Batılı Ülkelere Örnek Olmalı" Sakarya, 18/06/2012
88)  "İspanya, İzlanda ve Diğer Batılı Ülkelere Örnek Olmalı" Sakarya, 18/06/2012
89)  "Türkiye'de Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" Sakarya, 14/06/2012
90)  "Türkiye'de Eksen Kayması Olur mu" Sakarya, 04/06/2012
91)  "Türk Dünyası'nın Kültür Başkenti Eskişehir" Sakarya, 28/05/2012
92)  "İntihal, Macaristan Cumhurbaşkanı Schmitt'i İstifa Ettirdi" Sakarya, 21/05/2012
93)  "45 Yaşını Geçmiş Yönetici Ne Yapmalı?" Sakarya, 14/05/2012
94)  "Hocaların Hocası, Kayınderim Prof. Dr. Halil Dirimtekin’i Kaybettik" Sakarya, 07/05/2012
95)  "İzlanda Sözde Ermeni Soykırımını Kabul Eden Ülke Olmamalı" Sakarya, 30/04/2012
96)  "Kıbrıs'ın Kaynakları Ada Halkının Tümüne Aittir" Anadolu Haber Anadolu Üniversitesi, 30/04/2012
97)  "Türkiye'nin AB'ye Üyelik Sürecinde Gelişmeler" Erasmus Oryantasyon Günleri 2012, 27/04/2012
98)  "Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Karluk'un Kıbrıs Sorunu ile İlgili Açıklaması" Anadolu Ajansı, 24/04/2012
99)  "AB Kapısında Bekleyerek 25 Yıl Geçti" Sakarya, 23/04/2012
100)  "Son Gelişmelerin Işığında Türkiye AB İlişkileri" Eskişehir Türkocağı, 19/04/2012
101)  "Yeni Anayasa ve Ekonomik Hükümler" Sakarya, 16/04/2012
102)  "Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Kadınlar" Sakarya, 09/04/2012
103)  "Anadolu Üniversitesi TRT İşbirliği: Biz de Varız" Sakarya, 02/04/2012
104)  "Nevruz Kutlaması mı Yoksa Bir Başkaldırı Provası mı?" Sakarya, 26/03/2012
105)  "Çanakkale Geçilmez Vatan Bölünmez" Sakarya, 19/03/2012
106)  "Savaş Gümbür Gümbür Geliyor mu?" Sakarya, 12/03/2012
107)  "Fransa'da Hukuk Siyaseti Yendi" Sakarya, 05/03/2012
108)  "Türk Kültürel Miras Başkenti ve Hocalı Soykırımı" Sakarya, 27/02/2012
109)  "Asya'da Kim Kimdir" Sakarya, 20/02/2012
110)  "Başbakan Yardımcısı Ali Babacan: Eğitimde Kaliteyi Arttırmalıyız" Sakarya, 13/02/2012
111)  "Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu Analitik ve Önyargısız Düşünceye Katkı Sağlar" Sakarya, 06/02/2012
112)  "Naziler Soykırım Yaptı Ama Almanlar Soykırımla Neden Suçlanmadı" Sakarya, 30/01/2012
113)  "Fransız Mösyö'nün Notu Düştü Ama Kuyruğu Dik Tutuyor" Sakarya, 22/01/2012
114)  "Filipinler, Vietnam, 68 Kuşağı ve Bir Gerçek" Sakarya, 16/01/2012
115)  "Yeşim Taşı" Sakarya, 09/01/2012
116)  "Noel Baba Neden Kapıdan Girmez" Sakarya, 02/01/2012
117)  "Yasalaşırsa Türkiye'de Eksen Kayması Olur" Yozgat Haber, 29/12/2011
118)  "Yaşar Kemal Fransa'dan Ödül Aldı Ama Mandela Atatürk Ödülünü Reddetti", 26/12/2011
119)  "Böyle Giderse Türkiye AB'ye Veda Edebilir" Sakarya, 19/12/2011
120)  "En Zengin Ülkelerin Bakanlarına En Babacan Başkan" Sakarya, 12/12/2011
121)  "İzole Edilmiş Kıbrıs Türklerini Türk Büyükelçiliği de İzole Etti" Sakarya, 05/12/2011
122)  "Apec Zirvesi ve Türkiye" Sakarya, 28/11/2011
123)  "Ne Türkiye AB'ye Girer ne de Kıbrıs Sorunu Çözülür" Kıbrıs Star, 27/11/2011
124)  "Kuzey Kıbrıs'ın İzolasyonu Bir İnsanlık Ayıbıdır" Sakarya, 21/11/2011
125)  "İnsani Gelişmede Türkiye Sınıfta Kaldı" Sakarya, 14/11/2011
126)  "Almanya’daki Türk Varlığı: Yarım Asırlık Büyük Göç" Sakarya, 31/10/2011
127)  "İlerleme Raporu mu Yoksa Gerileme Raporu mu?" Sakarya, 24/10/2011
128)  "Türkiye Kırgızistan'a Ne Kadar Yakın" Sakarya, 17/10/2011
129)  "OECD'nin Bir Bakışta Eğitim Raporu" Sakarya, 10/10/2011
130)  "Türk Edebiyatı İçin Büyük Kayıp: Cengiz Dağcı" Sakarya, 03/10/2011
131)  "Hasan Polatkan Adı Size Neyi Hatırlatıyor?" Sakarya, 25/09/2011
132)  "Değişmek Gerek Ama Nasıl" Sakarya, 19/09/2011
133)  "Grand Turk Adası ve Batı Dünyasındaki Türk Gerçeği" Sakarya, 12/09/2011
134)  "Mostar Köprüsü Klipi Hakkında Dışişleri Bakanlığı'nın Görüşü", Sakarya, 05/09/2011
135)  "Ahde Vefa ve Toplum" Sakarya, 29/08/2011
136)  "Emphasis on Public Purchasing Power to Cheer Markets" Today's Zaman, 21/08/2011
137)  "Eskişehir'e Yeni Vali: Dr. Kadir Koçdemir" Sakarya, 21/08/2011
138)  "S&P ABD’nin Notunu Düşürdü Dünya Sarsıldı" SAKARYA, 15/08/2011
139)  "Anadolu Üniversitesi Bir Dünya Üniversitesi" Sakarya, 13/08/2011
140)  "Eti Gıda ve Sarar Giyim Türkiye'nin En Büyükleri Arasında" SAKARYA, 08/08/2011
141)  "Sevr, Demokratik Özerklik ve Büyük Kürdistan" SAKARYA, 01/08/2011
142)  "Motrö Sözleşmesi Düzeni: Türk Boğazlarında 75 Yıldır Süren İstikrar" SAKARYA, 25/07/2011
143)  "En Başarılı Türk Üniversiteleri Hangileri?" SAKARYA, 18/07/2011
144)  "Türk Eseri Mostar Köprüsü'nü İngilizler mi Yeniden Yaptı?" SAKARYA, 11/07/2011
145)  "Bosna Hersek Avrupa Birliği'ne Üye Olabilir mi?" Sakarya, 04/07/2011
146)  "Dünya Bankası Cari Açığa Dikkat Çekti" Sakarya, 27/06/2011
147)  "Mitingde CHP'li, Sandıkta BDP'li" Sakarya, 20/06/2011
148)  "Bilimsel Yolsuzluklar Kapsamında Üniversitelerimizde Bilimsel Hırsızlıklar" Sakarya, 13/06/2011
149)  "En Zenginlerin Zirvesi ve Deauville Ortaklığı" Sakarya, 06/06/2011
150)  "CHP, Kürt Sorunu ve Avrupa Özerklik Şartı" Sakarya Gazetesi, 30/05/2011
151)  "Türkiye Neden Avrupa Birliği'ne Kabul Edilmiyor?" Sakarya Gazetesi, 23/05/2011
152)  "Kırım'dan Sürgünün 67'nci Yılı: Unutmadık Unutmayacağız" Sakarya Gazetesi, 16/05/2011
153)  "IMF'ye Göre Dünya Ekonomisi Bu Yıl Büyüyecek" Sakarya Gazetesi, 09/05/2011
154)  "Erdoğan'ın Çılgın Projesi: Kanal İstanbul" Sakarya Gazetesi, 02/05/2011
155)  "Anadolu Üniversitesi Riyad Eğitim Fuar ve Konferansı'nda Başarı ile Temsil Edildi" Sakarya Gazetesi, 25/04/2011
156)  "Cengiz Dağcı ve Türk Edebiyatı" Sakarya Gazetesi, 11/04/2011
157)  "Türkiye'de AB'ye Destek Hızla Azalıyor" Sakarya Gazetesi, 11/04/2011
158)  "Türkler ve Ermeniler Kan Kardeşi Çıktı" Sakarya Gazetesi, 04/04/2011
159)  "Nevruz Kutlamaları Bahane Anarşi Yaratmak Şahane" Sakarya Gazetesi, 28/03/2011
160)  "Tataristan'da Bir Türk Başbakan Erdoğan" Sakarya Gazetesi, 21/03/2011
161)  "Avrupa Parlamentosu'ndan Tokat Gibi Rapor" Sakarya Gazetesi, 14/03/2011
162)  "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün Eskişehir'e Gelişiyle İlgili Tablo Vermek Gerekmez miydi?" Sakarya Gazetesi, 07/03/2011
163)  "Avrupa Birliği Üyeliği Hayal mi?" Sakarya Gazetesi, 28/02/2011
164)  "Üniversitelerimiz ve Bilimsel Hırsızlıklar" Sakarya Gazetesi, 21/02/2011
165)  "Ekonomik Krizin Eğitim Üzerine Olumsuz Etkileri" Sakarya Gazetesi, 14/02/2011
166)  "Anadolu Üniversite'sinin Başarısı Üzerine Öğrenci Yorumları" Sakarya 991-1035, 07/02/2011
167)  "Nobel Barış Ödülü'ne Aday Bir Türk: Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu" Sakarya 990, 31/01/2011
168)  "Avrupa Birliği Üzerine Öğrencilerden Aykırı Sorular" Sakarya (989'ncu yazım), 24/01/2011
169)  "Dünyada Kim Kimdir?" Sakarya, 17/01/2011
170)  "Türk Üniversitelerinin Karnesi ve Anadolu Üniversitesi'nin Başarısı" Sakarya, 10/01/2011
171)  "Mektebi Mülkiye'den Mezuniyetimden Sonra Kırk Sene Geçti" Sakarya, 03/01/2011
172)  "AB Ülkelerine Vizesiz Girmek Eskişehirlilerin ve Tüm Türk Vatandaşlarının Hakkıdır," Sakarya, 27/12/2010
173)  "Türkiye’de Nüfus 40 yıl Sonra 100 Milyon" Sakarya, 20/12/2010
174)  "Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Kaya, Yılmaz Güney ve Oktay Ekşi" Sakarya, 13/12/2010
175)  "Wikileaks Belgelerine Göre Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri," Sakarya, 06/12/2010
176)  "Kürtler Türklerin Nesi Oluyor?" Sakarya, 29/11/2010
177)  "Cordoba Camiiin Suçu Ne?" Sakarya, 22/11/2010
178)  ICC, CESifo: Ifo World Economic Climate Results of the Ifo World Economic Survey (WES) of the 4th quarter 2010 in co-operation with the International Chamber of Commerce (ICC), Paris. 1, 17/11/2010
179)  "AB İlerleme Raporu Olumlu Ama" Sakarya, 15/11/2010
180)  "Endülüs'te Raks:Zil, Şal ve Gül" Sakarya, 08/11/2010
181)  "Orta Vadeli Program Ne Getiriyor?" Sakarya, 01/11/2010
182)  Who's Who in the World ABD 2010 Baskısında Yer Alan Biyografim, 01/11/2010
183)  "Hıristiyan Eylem Şebekesi, Türk Bayrağı ve Eksen Kayması" Sakarya, 25/10/2010
184)  "AB ile Müzakere Süreci Tıkandı mı?" Sakarya, 11/10/2010
185)  "Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzalandı" Sakarya, 04/10/2010
186)  "OECD 2010 Türkiye Raporu: Mali Saydamlık Konusunda OECD'nin En Kötü Ülkesi Türkiye" Sakarya, 27/09/2010
187)  "Hıristiyan Eylem Şebekesi, Türk Bayrağı ve Eksen Kayması", Sakarya, 24/09/2010
188)  "Dünya Yatırım Forumu ve Dünya Yatırım Raporu" Sakarya, 20/09/2010
189)  "Hasan Polatkan'ın 1960 Bütçe Gerekçesi," 49 Yıldan Beri Özlemle Anıyoruz Konferansı, Eskişehir, 16/09/2010
190)  "Mali Kural ve Türkiye Ekonomisi", Sakarya, 13/09/2010
191)  "Bölünmüş Yollarda Hız Limiti Nihayet Değişti" Sakarya, 06/09/2010
192)  "Bölünmüş Yollarda Hız Limiti Kaç Kilometre?", Sakarya, 30/08/2010
193)  "Türkiye, Dünyanın En İyi Ülkeleri Listesinde 52'nci Sırada Bulunuyor", Sakarya, 23/08/2010
194)  "Türkiye'de Eksen Kayması Var mı?, Sakarya, 16/08/2010
195)  "Bosna Hersek ve Arnavutluk Vatandaşlarına AB Vizesi Kalkarken Türk Vatandaşlarına Neden Vize Uygulanıyır?" Sakarya, 11/08/2010
196)  "Kamu Yatırımlarında Eskişehir'in Payı Nasıl Artar?" Sakarya, 09/08/2010
197)  "İngiltere Başbakanı Camaron'dan Türkiye'ye Tam Destek" Sakarya, 02/08/2010
198)  "Fransa'da Ermeni Soykırımını Suç Sayan Düzenleme Yeniden Gündekme Geliyor" Sakarya, 26/07/2010
199)  "D-8 Zirvesi ve Türkiye" Sakarya, 19/07/2010
200)  "Anadolu Üniversitesi'nin Tarihi Başarısı" SAKARYA, 12/07/2010
201)  "Toronto'dan Erdoğan'ın Mesajı: Kriz Teğet Geçti" Sakarya, 05/07/2010
202)  "Ticaret ve Sanayi Odalarının Üyelerine Schengen Vizesi Alma Girişimleri AB Mevzuatına Uygun mu?" Sakarya, 28/06/2010
203)  "YÖK Başkanı Prof.Dr.Özcan: Üniverzitelerde Artık Seçim Yok" Sakarya, 21/06/2010
204)  "Papazı Dövtürtmeyecektik Ama" SAKARYA, 14/06/2010
205)  "YÖK Başkanı Prof. Özcan Üniversitelerde Yaşanan İntihaller (Bilimsel Hırsızlıklar) Konusunda Ne Düşünüyor?" Sakarya, 07/06/2010
206)  "Moskova Çok Değişmiş Ama İnsanlar Değişmemiş," Sakarya, 30/05/2010
207)  "Küresel İlkeler Sözleşmesini Dört Firma Bursa'da İmzaladı," Sakarya, 24/05/2010
208)  "Kırım Türkleri 18 Mayıs Sürgününü Unutmadı ve de Unutmayacak," Sakarya, 17/05/2010
209)  "Yunus Emre: Sevelim Sevilelim, Bu Dünya Kimseye Kalmaz," Sakarya, 10/05/2010
210)  "9 Mayıs Avrupa Gününüz Kutlu Olsun," Sakarya, 03/05/2010
211)  "Başkan Obama Sözde Ermeni Soykırımı Demedi Diye Sevinelim mi," Sakarya, 26/04/2010
212)  "Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim," Sakarya, 19/04/2010
213)  "Almanya ve Fransa'nın Derdi Ne?" Sakarya, 12/04/2010
214)  "Merkel'in Limanların Açılması Israrı Büyük Yanlıştır," Sakarya, 05/04/2010
215)  "World War I and the Modern World" WIW, Moscow, 01/04/2010
216)  "ODTÜ Dünyanın ilk 500, Anadolu Üniversitesi ise ilk 1000 Üniversitesi Arasında," Sakarya, 29/03/2010
217)  "Cumhurbaşkanı Gül: Her Kurum Kendi İçindeki Yanlışı Ayıklayacaktır," Sakarya, 22/03/2010
218)  "Sözde Ermeni Soykırımını Tanıma Kuyruğunda ABD'den ve İsveç'ten Sonra Hangi Ülke Var," Sakarya, 15/03/2010
219)  "Biraz Gerçek, Biraz Felsefe", SAKARYA, 22/02/2010
220)  "Başbakan Erdoğan Büyükelçilere Kızmakta Çok Haklı" SAKARYA, 15/02/2010
221)  "AB'nin Yeni Kabinesi Onaylandı" SAKARYA, 12/02/2010
222)  "Aloha Ülkesi Hawaii de Bir Hafta" SAKARYA, 08/02/2010
223)  "Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin Kararı İlişkileri Gerdi" Sakarya, 05/02/2010
224)  "Avrupa Konseyi Tarihinde İlk Defa Bir Türk Parlamenter Başbakan Oldu" SAKARYA, 01/02/2010
225)  "Osmangazi Üniversemiz ve 40 Yıl" SAKARYA, 29/01/2010
226)  "41 Baro Başkanına Önemli Bir Hatırlatma (2)" SAKARYA, 25/01/2010
227)  "41 Baro Başkanına Önemli Bir Hatırlatma" SAKARYA, 22/01/2010
228)  "Türk Toplumunda Narsist Kişilik Yapısı Yaygın mı?" SAKARYA, 18/01/2010
229)  "Yükseköğretimde Etkin Bir Gözetim ve Denetim Var mı?" SAKARYA, 15/01/2010
230)  "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" SAKARYA, 11/01/2010
231)  "Anadolu Üniversitesi'nin Dünya Sıralamasandaki Yeri Yeni Dönemde Yükselebilir" SAKARYA, 08/01/2010
232)  "Türkiye'den İnsan Manzaraları: Bir Kadı Hikayesi" SAKARYA, 04/01/2010
233)  "Türkiye'de İşsizlik Artıyor" SAKARYA, 01/01/2010
234)  "Avrupa Parlamentosu Milletvekillerine Göre Türkiye'nin AB Üyesi Olması Bir Hayal" SAKARYA, 28/12/2009
235)  "Türkiye-AB İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak" SAKARYA, 25/12/2009
236)  "Türkiye'de Gelir Dağılımı Düzeliyor: Zengin Yoksul Uçurumu Azalıyır" SAKARYA, 21/12/2009
237)  "İkinci Türkiye Avrupa Forumu: Mardin" SAKARYA, 14/12/2009
238)  "Türkiye'de Yoksulluk Oranı Yüzde 17.11" SAKARYA, 11/12/2009
239)  "Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu'dan Mektup Var: Son Rektör Ataması" SAKARYA, 07/12/2009
240)  "OECD'ye Göre Türkiye, 2011-2017 de Büyüme Şampiyonu Olacak" SAKARYA, 04/12/2009
241)  "Anadolu Üniversitesi'nde Yeni Dönem" SAKARYA, 27/11/2009
242)  "AB'nin Yeni Başkanı Van Rompuy Türkiye'ye Neden Karşı" SAKARYA, 23/11/2009
243)  Fransa'dan Koca Bir Ayıp Daha" SAKARYA, 20/11/2009
244)  "Demokratik Açılım Kürt Sorununu Çözmekte Başarılı Olur mu" SAKARYA, 16/11/2009
245)  "Yıkılan Berlin Duvarı'nın Altında Kim Kaldı" SAKARYA, 13/11/2009
246)  "Uyanan Dev: Çin" SAKARYA, 09/11/2009
247)  "Kahve Taneleri, Bir Fincan Kahve ve Dostluk Üzerine" SAKARYA, 06/11/2009
248)  "Türkiye 2009 İnsani Gelişme Endeksi'nde 79 ncu Sırada" SAKARYA, 02/11/2009
249)  "Çin Halk Cumhuriyeti'ni Ne Kadar Tanıyoruz?" SAKARYA, 30/10/2009
250)  "Anadolu Üniversitesi'nde Yeni Dönem" SAKARYA, 27/10/2009
251)  "Rektör Seçiminde Kriterler ve Bu Konudaki Düşüncelerim" SAKARYA, 26/10/2009
252)  "Çin Halk Cumhuriyeti'ni Ne Kadar Tanıyoruz? 1" SAKARYA, 23/10/2009
253)  "Emperyalizm, Kapitalizm, Sömürgecilik ve IMF" SAKARYA, 19/10/2009
254)  "Ermenistan ile İmzalanan Protokollerden Türkiye'nin Kazancı Nedir?" SAKARYA, 16/10/2009
255)  "Anadolu Üniversitesi ve Rektörlük Seçimleri" SAKARYA, 12/10/2009
256)  "Mustafa Kırımoğlu'na ESOGÜ'nce Fahri Doktora Unvanı Verilmesi" SAKARYA, 09/10/2009
257)  "Davraz,Türkiye'nin Davos'u Olabilir mi?" SAKARYA, 05/10/2009
258)  "Kürt ve Ermeni Açılımlarından Sonra Kıbrıs Açılımı mı Geliyor?" SAKARYA, 02/10/2009
259)  "Ege Adaları İzlenimlerim ve Remember Cyprus Turkische Eindringlinge Hinaus Aus Zypern" SAKARYA, 28/09/2009
260)  "Türkiye Ekonomisinde Rekor Küçülme Yaşandı" SAKARYA, 25/09/2009
261)  "Aydınlık Yolda Yürüyenler Mutlaka Işığa Kavuşurlar" SAKARYA, 18/09/2009
262)  "Dünya Rekabet Liginde Türkiye Çok Gerilerde" SAKARYA, 14/09/2009
263)  "Büyük Gölge Veren Küçük İnsanlardan Sakın Korkmayınız" SAKARYA, 11/09/2009
264)  "Dost Bin İse Azdır, Düşman Bir İse Çoktur" SAKARYA, 07/09/2009
265)  "Vize Olmadan İngiltere'ye Giren İlk Türkler" SAKARYA, 04/09/2009
266)  "Avrupa'da Seçmen Sağa Kayarken CHP Gerçekten Solda mı?" SAKARYA, 31/08/2009
267)  "Orgeneral İlker Başbuğ:Türkiye Bütündür, Dili Türkçedir" SAKARYA, 28/08/2009
268)  "Kürt Açılımı, İsmail Gaspıralı ve Dilde, Fikirde, İşte Birlik" SAKARYA, 24/08/2009
269)  "Türk Tarih Vakfı, Benim Bir Dönem Görev Yaptığım DPT'nin Tarihini Yazıyor" SAKARYA, 21/08/2009
270)  "Abbas Güçlü'nün Başarılı Üniversitelerimiz Sıralamasında Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerimizin Yerleri" SAKARYA, 17/08/2009
271)  "Türk Toplumunda Nasıl İyi İnsan Olunur" SAKARYA, 14/08/2009
272)  "Güney Akım Projesi, Nabucco Hattı ve AB'nin Orta Asya'ya Yönelik Politikası" SAKARYA, 10/08/2009
273)  "Ders Vermeyen Profesörler ve Bilimin Sulandırılması" SAKARYA, 07/08/2009
274)  "Türkiye'nin 50 Yıllık AB Macerası" SAKARYA, 03/08/2009
275)  "Gerçek Bilim İnsanı Kimdir?(2) SAKARYA, 26/06/2009
276)  "Gerçek Bilim İnsanı Kimdir?(1) SAKARYA, 22/06/2009
277)  "Avrupa Birliği Bazı Türk Vatandaşlarına Uyguladığı Vizeyi Kaldırmalıdır" DÜNYA, 20/06/2009
278)  "Almanya'ya Vizesiz Girecek Türk Vatandaşları Kimlerdir?" SAKARYA, 19/06/2009
279)  "Devrim Arabaları Filmini Mutlaka Görünüz" SAKARYA, 15/06/2009
280)  "Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Sol, Türkiye ve KKTC Kaybetti" Sakarya, 12/06/2009
281)  İstanbul Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu'dan Mesaj Var" SAKARYA, 08/06/2009
282)  "Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Nobel Barış Ödülü Adaylığına Ukraynalı Aydınlardan Tam Destek" SAKARYA, 05/06/2009
283)  "Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Türkiye Malzeme Yapılmamalı," www.abhaber.com, 02-06-2009 09:47 (TSİ), 02/06/2009
284)  "KIRIM TÜRKLERİ KIRIM’DA İNSANCA YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR" ridvankarluk@qha.com.ua , 2009-06-01, 01/06/2009
285)  "Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Türkiye Malzeme Yapılmamalı" SAKARYA, 01/06/2009
286)  "Tepreş Kutlamaları Bu Yıl Karakaya Köyünde Yapılacak" SAKARYA, 29/05/2009
287)  "Sivastopol'daki Panorama Mutlaka Düzeltilmelidir" Kırım Haber Ajansı, 28/05/2009
288)  "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK HAKSIZ VİZE UYGULAMASI SONA ERMELİDİR" Turkish Forum News Server,ABD, 26/05/2009
289)  "Kırım Savaşı ve Bir Büyük Saptırma" SAKARYA, 25/05/2009
290)  "Türk Vatandaşlarına Uygulanan Vizeyi AB Kaldırmak Zorundadır(2)" SAKARYA, 22/05/2009
291)  "Türk Vatandaşlarına Uygulanan Vizeyi AB Kaldırmak Zorundadır (1)" SAKARYA, 18/05/2009
292)  "Avrupa Birliği'nin Türkiye Ekonomisi Öngörüsü İyi Değil" SAKARYA, 15/05/2009
293)  "ABAD Soysal Kararı Vize Kapısını Araladı" Anadolu Ajansı,14 Mayıs 2009, 14/05/2009
294)  "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Hizmetlerin Serbest Dolaşımı," IRZ Almanya Federal Barolar Birliği ve Ankara Barosu, Konferans, Ankara., 14/05/2009
295)  "Mihenk Taşı ve Sarmısak Tarlası" SAKARYA, 11/05/2009
296)  "Bazı Türk Vatandaşlarına AB Vize Uygulayabilir mi?" SAKARYA, 08/05/2009
297)  "Uluslararası Para Fonu "Ümüğümüzü Sıkacak" mı? SAKARYA, 04/05/2009
298)  "Cumhurbaşkanı Gül'den Obama'ya Çok Haklı Tepki" SAKARYA, 01/05/2009
299)  İşletme ve Finans Dergisi'nin Bilimsel Başarısı ve Başarısız Bir Uygulaması" SAKARYA, 27/04/2009
300)  "Barack Hussein Obama'ya Önemli Bir Mesaj" SAKARYA, 24/04/2009
301)  "Ermenistan ile Sınır Kapısı Açılsın mı?" SAKARYA, 20/04/2009
302)  "Ekonomik Kriz Sonunda Türkiye'yi de Vurdu: Bu Yıl Ekonomi Küçülecek" SAKARYA, 18/04/2009
303)  "Türk Vatandaşlarının ABAD'ın Son Soysal Kararından Yararlanmaları, Kanal B Televizyonu, Bekleme Odası Programı, Ankara, 17/04/2009
304)  "Avrupa Kentlerindeki Gelenek: Seçilmiş Belediye Başkanları Mal Beyanlarını Kamuoyu ile Paylaşırlar" SAKARYA, 13/04/2009
305)  "Rasmussen Konusunda Fransa'nın Şantajına Boyun Eğilmemeliydi?" SAKARYA, 10/04/2009
306)  "AB'nin Enerji Politikası" Kırım Haber Ajansı, 08/04/2009
307)  "Barack Hussein Obama'nın Türkiye Ziyareti ve 68 Kuşağı" SAKARYA, 06/04/2009
308)  "Trececa Projesi" Kırım Haber Ajansı, 03/04/2009
309)  "G-20 Zirvesi'nden Sonuç Çıkar mı?" SAKARYA, 02/04/2009
310)  "AB'nin Orta Asya'ya Yönelik Stratejisi" Kırım Haber Ajansı, 02/04/2009
311)  "Asya'da İki Kent: Astana ve Eskişehir" SAKARYA, 30/03/2009
312)  "Türk Üniversitelerinin Dünya Sıralamasındaki Yeri" SAKARYA, 23/03/2009
313)  "Küresel Kriz ve Yabancı Sermaye" SAKARYA, 20/03/2009
314)  "Avrupa Birliği Ülkelerine Vize Kalkmadı" SAKARYA, 16/03/2009
315)  "Acaba Hangi Büyükşehir Adayı Eskişehir'i Avrupa Kültür Başkenti Yapacak?" SAKARYA, 13/03/2009
316)  "Üniversitelerimizin Bilimsel Yayınları Kullanma Sıklığı ve Araştırma Üniversiteleri" SAKARYA, 06/03/2009
317)  "Etik (Ahlak) Nedir? Yokluğunda Neler Olur" SAKARYA, 02/03/2009
318)  "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" SAKARYA, 27/02/2009
319)  "Rektörler Seçilmeli mi Yoksa Atanmalı mı?" SAKARYA, 23/02/2009
320)  "DSP'li Bakan Hikmet Uluğbay IMF Yüzünden İntihar Girişiminde Bulunmuştu" SAKARYA, 20/02/2009
321)  "AB'nin Orta Asya'ya Yönelik Stratejisi" Kırım Haber Ajansı, 18/02/2009
322)  "Ermeniler Özür Dilemiyor, İsrail Tehdit Ediyor" SAKARYA, 16/02/2009
323)  "Türkiye'de Çalan Ödüllendiriliyor" SAKARYA, 13/02/2009
324)  "İntihalci Erol, (Mütercimler) Para Cezasına Çarttırıldı" SAKARYA, 09/02/2009
325)  "Milletvekilimiz ve Maliye Bakanımız Unakıtan'a Geçmiş Olsun" SAKARYA, 06/02/2009
326)  "Davos Davos Olalı Böyle Çıkış Görmedi" SAKARYA, 02/02/2009
327)  "Montaj, Şantaj ve İftira" SAKARYA, 30/01/2009
328)  "YÖK Eski Başkanı Sayın Prof. Dr. Gürüz Gerçekten Amerikancı mı?" SAKARYA, 26/01/2009
329)  "Başbakan Erdoğan: 2009 Reformlar İçin Sıçrama Yılı Olacak" SAKARYA, 23/01/2009
330)  "Üniversitelerimizde Bilimsel Namus, Üniversitelerimizdeki Bilimsel Başarının Sırrıdır" İSTANBUL, 19/01/2009
331)  "Egemen Bağış: "Her Vatandaştan Destek Bekliyorum" SAKARYA, 16/01/2009
332)  "İntikam Soğuk Yenen Yemektir" SAKARYA, 12/01/2009
333)  "Cumhurbaşkanı Gül:"Özür, Süreci Olumsuz Etkiledi" SAKARYA, 09/01/2009
334)  "Türkiye'de Bilim Etiğine Saygı Var mı?" SAKARYA, 05/01/2009
335)  "Bana Göre Rektör Seçilmez Atanır" SAKARYA, 02/01/2009
336)  "Yolsuzluklarla Mücadele Üst Kurulu Nihayet Kuruluyor" SAKARYA, 29/12/2008
337)  "İstanbul Üniversitesi'nde Rektörlük Seçimleri ve Bir Yargı Kararı," SAKARYA, 26/12/2008
338)  "Avrupa Ermeni Federasyonu'ndan Sayın Cumhurbaşkanımız Gül'e Yazılan Mektup Red Edilmelidir" SAKARYA, 22/12/2008
339)  "Türkler ve Köpekler Giremez" Diyen Ermenilerden Ben Neden Özür Dileyim" SAKARYA, 19/12/2008
340)  "Beyaz Geceler ve Baltık Ülkeleri" SAKARYA, 15/12/2008
341)  "Naylon Poşetler Eskişehir'de de Yasaklansın" SAKARYA, 12/12/2008
342)  "Valilerin de Öyküleri Vardır" SAKARYA, 08/12/2008
343)  "Türkiye'de Acaba Kaç Rektörün Maaşı 70 Bin YTL" SAKARYA, 05/12/2008
344)  "Başbakan Erdoğan: "AB'ye Üyeliğimizi Referanduma Götüreceğiz" SAKARYA, 01/12/2008
345)  "Hürriyet Akademi" Eğitime 45 Yıl Sonra Yeniden Başladı" SAKARYA, 28/11/2008
346)  "Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Okudan Parayı Nereden Bulduğunu Açıklayamadı ve Tutuklandı" SAKARYA,, 24/11/2008
347)  "Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül:"Reformlara Hız Verilmeli" SAKARYA, 21/11/2008
348)  "2007 Yılında En Çok Bilimsel Yayın Yapan Üniversitelerimiz Hangileri?" SAKARYA, 17/11/2008
349)  "AB Komisyonu 2008 Türkiye İlerleme Raporu'nu Yayınladı" SAKARYA, 14/11/2008
350)  "Türkiye'de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar" SAKARYA, 10/11/2008
351)  "İkinci Uluslarası Sosyal Bilimciler Kongresi Bişkek'te Yapıldı" SAKARYA, 07/11/2008
352)  "Cumhurbaşkanı Gül'den Çok önemli Mesaj:"Rektör Atama Yetkimi Devretmeye Hazırım" SAKARYA, 03/11/2008
353)  "Bişkek, Karluklar ve Kutadgu Bilig" SAKARYA, 31/10/2008
354)  "Turkuaz Rengi Kıyılarda Bir Hafta" SAKARYA, 27/10/2008
355)  "Bugün, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günüdür" SAKARYA, 24/10/2008
356)  "Küresel Finansal Kriz ve Türkiye" SAKARYA, 20/10/2008
357)  "Uluslararası Terör ve Uluslararası Hukuk" SAKARYA, 17/10/2008
358)  "Uluslararası Teröre Karşı Mücadelede Başarı Şansı Nedir?"SAKARYA, 13/10/2008
359)  "PKK Terörünü BM Genel Sekreteri Kınarken DTP Neden Susuyor?" SAKARYA, 10/10/2008
360)  "Değişmek Gerek Ama Nasıl?" SAKARYA, 06/10/2008
361)  "Mali Kalkınma İndeksinde Türkiye'nin Notu Kırık" SAKARYA, 03/10/2008
362)  "Türkiye Yolsuzluk Sıralamasında Sonlarda" SAKARYA, 29/09/2008
363)  "TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Önemli Mesajlar" SAKARYA, 26/09/2008
364)  "Kara Pazartesi Bu Defa Dünya Ekonomisini Karartamadı" SAKARYA, 22/09/2008
365)  "AB:Türkiye Vize Kolaylığı İstemedi" SAKARYA, 19/09/2008
366)  "Yolsuzluk Nedir? Ne Değildir?" SAKARYA, 15/09/2008
367)  "Ukrayna Karışırsa Türkiye ve Kırım Türkleri Bundan Zarar Görür" SAKARYA, 12/09/2008
368)  "Türk Lirası Geliyor Paramız Yenileniyor" SAKARYA, 08/09/2008
369)  "Kahve Taneleri, Bir Fincan Kahve ve Dostluk Üzerine" SAKARYA, 05/09/2008
370)  "Avrupa Birliği Yolunda Üçüncü Ulusal Program Açıklandı" SAKARYA, 01/09/2008
371)  "Kadı mı Haklı Yoksa İbiş mi?" SAKARYA, 29/08/2008
372)  "Büyük Gölge Veren Küçük İnsanlardan Korkulur mu?" SAKARYA, 25/08/2008
373)  "Dost Bildiğin Dosta Güven Ama," SAKARYA, 22/08/2008
374)  "İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Simgeler" SAKARYA, 18/08/2008
375)  "Fransa Soykırım ile Resmen Suçlandı" SAKARYA, 15/08/2008
376)  "Türkiye'de Demokrasi Var mı?" SAKARYA, 11/08/2008
377)  "Avrupa Birliği'nde Enflasyon Sorun Oldu?" SAKARYA, 08/08/2008
378)  "Maliye Bakanı Unakıtan Açıkladı:Enflasyon Hedefi 2008 Yılında Yüzde 7.5" SAKARYA, 04/08/2008
379)  "YÖK Rektör Adaylarını Belirledi", SAKARYA, 01/08/2008
380)  "İspanya'dan Ders Alalım" SAKARYA, 28/07/2008
381)  "Türkiye'de AB'ye Destek Azalıyor!.. Neden?" SAKARYA, 21/07/2008
382)  "Akdeniz İçin Birlik Kuruldu Ama Bu Birlik'ten Sonuç Çıkar mı?" SAKARYA, 18/07/2008
383)  "Abdüllatif Şener Yeni Oluşum İçin Düğmeye Bastı" SAKARYA, 14/07/2008
384)  "OECD'ye Göre Türkiye'nin Risk Puanı Yükseldi" SAKARYA, 11/07/2008
385)  "15. Dünya Ekonomi Kongresi ve Stiglitz'in Tutarsızlığı" SAKARYA, 07/07/2008
386)  "I. Astana Ekonomik Forumu'ndan İzlenimlerim" SAKARYA, 04/07/2008
387)  "AB, Türk Vatandaşlarına Uyguladığı Vizeyi Kaldırmalıdır" SAKARYA, 30/06/2008
388)  "Zenginin Enflasyonu Yoksuldan Daha Düşük" SAKARYA, 27/06/2008
389)  "Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Borç Batağı" SAKARYA, 23/06/2008
390)  "Abdüllatif Şener'den Yeni Parti Mesajı" SAKARYA, 20/06/2008
391)  "Gaziantep Gazikent Üniversitesi ve Eskişehir'e Üçüncü Üniversite Hayali" SAKARYA, 16/06/2008
392)  "Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Türkiye Düşmanlığı Devam Ediyor" SAKARYA, 13/06/2008
393)  "Başbakan Erdogan Fransa'ya Gitmemelidir" SAKARYA, 09/06/2008
394)  "Tepreş Kutlamalarına Tüm Halkımız Davetlidir" SAKARYA, 06/06/2008
395)  "Eskişehir'de Kamu Yatırımları ve Bakan Unakıtan'ın Verdiği Söz" SAKARYA, 02/06/2008
396)  "Avrupa Parlamentosu Sözde Ermeni Soykırımını Red Etti" Sakarya, 30/05/2008
397)  "Demokratik Hukuk Devleti Nedir? Ne Değildir?" SAKARYA, 26/05/2008
398)  "Anadolu Üniversitesi 50 Yaşında" SAKARYA, 23/05/2008
399)  "Uzlaşma Kaynağı Olarak Küreselleşme" SAKARYA, 19/05/2008
400)  "Kırım Türkleri (Tatarları) 18 Mayıs'ı Unutmadı" SAKARYA, 16/05/2008
401)  "Odalarda Meslek Gruplarının Oluşturulmasında NACE Sınıflandırması" SAKARYA, 12/05/2008
402)  "Avrupa Parlamentosu, Sözde Ermeni Soykırımı, Çağdaş Türkiye ve Mankurtlar" SAKARYA, 09/05/2008
403)  "Avrupa Günü Bu Yıl Köşk'te Kutlanacak" SAKARYA, 05/05/2008
404)  "Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayey'den Önemli Mesajlar 2" SAKARYA, 02/05/2008
405)  "Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'den Önemli Mesajlar 1" SAKARYA, 28/04/2008
406)  "Pirinç (Ekmek) Yoksa Pasta Yiyin!..." SAKARYA, 25/04/2008
407)  "Türkiye'ye Not Uyarısı Neden Yapıldı?" SAKARYA, 21/04/2008
408)  "PKK AB Terör Listesi'nden Çıktı mı" SAKARYA, 18/04/2008
409)  "Bilimde Sahtekarlık Artıyor" SAKARYA, 14/04/2008
410)  "Ali Coşkun'dan Bir Şiir ve Türkiye'de Yolsuzluklar", SAKARYA, 11/04/2008
411)  "Yunanistan AİHM'de Mahkum Oldu" SAKARYA, 07/04/2008
412)  "EXPO-2015 Yolunda İzmir'e 1 Nisan Şakası" SAKARYA, 04/04/2008
413)  "Birleşmiş Milletler 2008 Türkiye İnsani Gelişme Raporu'nda Gençlik ve Sorunları" SAKARYA, 31/03/2008
414)  "ABD Başkanı G.W. Bush'un Nevruz Kutlaması ve Bazı Gerçekler" SAKARYA, 28/03/2008
415)  "Yabancılar Gayrimenkulleri Alıp Götürmezler, Korkmayın" SAKARYA, 24/03/2008
416)  "Yine Bir Şey Yapabildim Diyemem Hatırana" SAKARYA, 21/03/2008
417)  "Türkiye Bir Günde Nasıl Zenginleşti" SAKARYA, 17/03/2008
418)  "Türkiye'de Dolar Milyarderi Artıyor Ama Yoksulluk Azalmıyor" SAKARYA, 14/03/2008
419)  "2008 Yılı Avrupa Birliği Yılı Olacak, Şaşıracaksınız" SAKARYA, 10/03/2008
420)  "OECD Türkiye'nin Notuna Katkı Sağlayacak" SAKARYA, 07/03/2008
421)  "Türkiye Bilim Göstergeleri ve Üniversitelerimiz" SAKARYA, 03/03/2008
422)  "İkinci Ulusal İktisat Kongresi İzmir'de Toplandı" SAKARYA, 29/02/2008
423)  "Kamu Yatırımlarında Eskişehir'in Payı Nasıl Artar?" SAKARYA, 25/02/2008
424)  "Türk Limanlarının Güney Kıbrıs Rum Gemilerine Açılması Türkiye AB İlişkilerini Olumsuz Yönde Etkileyecektir" SAKARYA, 22/02/2008
425)  "Başbakan Erdoğan'dan Almanya Başbakanına Mesaj:İmtiyazlı Ortaklık İfadesi Çok Çirkin" SAKARYA, 18/02/2008
426)  "Organ Nakli Mafyası ve Türkiye'de Organ Naklindeki Sorunlar" SAKARYA, 15/02/2008
427)  "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2007 Yılında En Çok Türkiye Aleyhine Karar Almış" SAKARYA, 11/02/2008
428)  "2008 Yılı Yatırım Programı ve Eskişehir'e Yapılan Kamu Yatırımları" SAKARYA, 08/02/2008
429)  "Akdeniz Birliği Avrupa Birliği'ne Alternatif Olabilir mi?" SANAYİDE YENİ UFUK, Ekim-Aralık 2007, Sayı:41, s.12-16., 05/02/2008
430)  "Davos Toplantılarına Türkiye Damgasını Vurdu" SAKARYA, 04/02/2008
431)  "Akdeniz Birliği, Türkiye'nin Önüne Atılmış Bir Yem" Kriter, Sayı:20, s.42-44., 04/02/2008
432)  "Prof.Dr. Ali Bozer'den Hükümete AB Mesajı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın Cevabı" SAKARYA, 01/02/2008
433)  "Ekonomik Özgürlük Sıralamasında Türkiye Sınıfta Kaldı" SAKARYA, 28/01/2008
434)  "Türkiye'nin Dış Borçları, Tansu Çiller'in Geçmişteki Dış Borç Uyarısı ve Unakıtan'a Dış Borcu Azaltma Ödülü" SAKARYA, 25/01/2008
435)  "YÖK Başkanı Prof.Dr. Özcan Dönemi'nde İlk 500'e Giren Üniversitelerimizin Sayısı Nasıl Artabilir?" SAKARYA, 21/01/2008
436)  "58 ve 60 ncı Hükümetlerin Eylem Planları:Hedefler, Gerçekleşmeler ve Tutulan Çeteleler" SAKARYA, 18/01/2008
437)  "Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı:Kemal Unakıtan" SAKARYA, 14/01/2008
438)  "Türkiye Nüfusunun Ortalama Beşte Biri Yoksul" SAKARYA, 11/01/2008
439)  "Türkiye Ekonomisi Nereye Koşuyor?" SAKARYA, 06/01/2008
440)  "1944 Kırım Sürgün Anıtı'nı Kırımoğlu ve Unakıtan Birlikte Açıyor" SAKARYA, 05/01/2008
441)  "PKK'nın Hamisi Mesud Barzani Türkiye'nin Hedefi Olmalıdır" SAKARYA, 31/12/2007
442)  "AB'nin Vize (Schengen Vizesi) Uygulamalarına Aygün ve Hisarcıklıdğlu'ndan Tepki" SAKARYA, 28/12/2007
443)  "Barzani Tanınacaksa, Babasının "İkinci Hedefimiz Türkiye" Sözü Ne Olacak?" SAKARYA, 24/12/2007
444)  "Türkiye'nin AB Üyesi Olması Ankara Anlaşması Gereğince Bir Haktır" ABHaber, Yorum, 19/12/2007
445)  "Yeni YÖK Başkanı ve YÖK Düzeni" SAKARYA, 17/12/2007
446)  "Rauf Denktaş ve Murat Karayalçın'dan Kıbrıs Uyarısı" SAKARYA, 14/12/2007
447)  "İntihalci (Bilimsel Hırsızlık Yapan)Hocalara Mesaj Var!" SAKARYA, 10/12/2007
448)  "TÜRKONFED Eskişehir Zirvesi ve ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Tekin'e Büyük Saygısızlık" SAKARYA, 07/12/2007
449)  "Maliye Bakanı Unakıtan'ın 2008 Yılı Bütçe Sunumu ve Tansu Çiller'den Vecizeler" SAKARYA, 03/12/2007
450)  "Niçin Avrupa Birliği" U.R.RYLA Semineri, Bursa Demirtaş Rotary Klubü, 30 Kasım-2 Aralık 2007 Bursa., 01/12/2007
451)  "Türk Devletleri İşbirliği Kurultayı ve Slovenya Devlet Başkanlığına Seçilen Türk: Danilo Turk" SAKARYA, 30/11/2007
452)  "KESK'in Gelir Dağılımı Araştırması, Erzurum Kogresi Kararları ve Atatürk Oylaması" SAKARYA, 26/11/2007
453)  "Demokratik Toplum Partisi Olayı ve BBC'ye İletilecek Mesaj", 23/11/2007
454)  "AB İlerleme Raporu ve Türkiye'de Yolsuzluklar", 19/11/2007
455)  "Avrupa Birliği Reform Anlaşması ve Esir Askerlerin Geçmişi" SAKARYA, 16/11/2007
456)  "Romanya İzlenimlerim: Bükreş'te Atatürk Büstü, Çavuşeşku'nun Sarayı ve Kazıklı Voyvoda (Prens Drakula) Sakarya, 12/11/2007
457)  "Yerel Sanayi Odakları Arasında Bir İl:Eskişehir" SAKARYA, 09/11/2007
458)  "ABD'den Sonra Avrupa Birliği'den de Türkiye'ye Sözde Ermeni Soykırımını Tanıyın Baskısı" SAKARYA, 05/11/2007
459)  "Neo'dan Sonra Espark Alışveriş Merkezi de Açıldı" SAKARYA, 02/11/2007
460)  'Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Eskişehir İTİA Mezunu Sayın Haşim Kılıç Seçildi" SAKARYA, 29/10/2007
461)  "PKK Saldırıları, ASALA ve Bilinmeyen Gerçekler" SAKARYA, 26/10/2007
462)  "Üniversitelerimizde Bilimsel Etik Değerlere Saygı ve Bilimsel Hırsızlıklar" SAKARYA, 22/10/2007
463)  "TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan AB Vizesine Tepki" SAKARYA, 19/10/2007
464)  "OECD'nin Eğitim Raporu ve Türkiye Gerçeği" SAKARYA, 15/10/2007
465)  "Türkiye'de Yaşlıların Durumu Nedir?" SAKARYA, 12/10/2007
466)  "Organ Bağışı Kampanyasına Katılmaya Tüm Eskişehirlileri Davet Ediyorum" SAKARYA, 08/10/2007
467)  "Yolsuzluk Algılama Endeksi:Türkiye'de Rüşvet ve Yolsuzluklar" SAKARYA, 05/10/2007
468)  "Nelson Mandela'nın Ülkesi Güney Afrika'ya THY ile Hoş Geldiniz"(II), 01/10/2007
469)  "Nelson Mandela'nın Ülkesi Güney Afrika'ya THY ile Hoş Geldiniz"(I) SAKARYA, 28/09/2007
470)  "Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol" SAKARYA, 24/09/2007
471)  "Egemenlik Devri ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliği" Kanal B, Bekleme Odası Programı, canlı yayın., 21/09/2007
472)  "AB Üyeliğimiz Açısından Anayasa Önerisi ve Egemenliğin Devri", SAKARYA, 21/09/2007
473)  "Üniversitelerimizde İntihal (Bilimsel Hırsızlık) Olayları ve Bazı Gerçekler" SAKARYA, 17/09/2007
474)  "Posof Ne Zaman Avrupa Birliği'ne Girdi?" SAKARYA, 14/09/2007
475)  "Yeni Hükümeti Bekleyen Önemli Bir Dış Sorun:Sözde Ermeni Soykırımı" SAKARYA, 10/09/2007
476)  "PEW Raporu, Küresel Eğilimler ve Türkiye'nin Durumu" SAKARYA, 07/09/2007
477)  "AB'ye Tam Üyelik, Egemenlik Devri ve Sivil Anayasa Tartışmaları" ABHaber, 03/09/2007
478)  "59 ncu Hükümet'in Ekonomi Karnesi ve Yeni Hükümet'in Hedefleri" SAKARYA, 03/09/2007
479)  "İktisatçı Cumhurbaşkanımız Doç. Dr. Abdullah Gül ve Avrupa Birliği" SAKARYA, 31/08/2007
480)  "Profesör Karluk'tan Türkiye-AB İlişkilerinde 2012 Uyarısı" ANKA Haber Ajansı, 28/08/2007
481)  "Türkiye-AB İlişkilerinde 2012 Uyarısı" MİLLİYET, 28/08/2007
482)  "Prof.Dr. Karluk Kıbrıs Sorunu, Türkiye'nin AB Üyeliği İçin Bir Önkoşul Haline Gelmiştir" ABHaber, 28/08/2007
483)  "Dünyanın İlk 500 Üniversitesi İçindeki 5 Türk Üniversitesi Hangileridir?" SAKARYA, 27/08/2007
484)  "Orta Vadeli Program, Maliye Bakanı Unakıtan ve Eskişehir'de Yatırımlar" SAKARYA, 24/08/2007
485)  "AKP'yi İktidara Taşıyan Nedir?" SAKARYA, 20/08/2007
486)  "Dizdar Paşa Kararı ve Yargı Reformu", SAKARYA, 17/08/2007
487)  "17 Ağustos'u Doğa'ya Saygı Günü Olarak Analım" SAKARYA, 13/08/2007
488)  "AB'ye Tam Üyelik, Egemenlik Devri ve Sivil Anayasa Tartışmaları" SAKARYA, 10/08/2007
489)  "Türk Akademisyenlerin Bilim Etiğine Bakış Açıları" SAKARYA, 06/08/2007
490)  "Hasan Polatkan'dan Sonra Kemal Unakıtan ve Eskişehir Ekonomisi" SAKARYA, 03/08/2007
491)  "AKP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Üskül Anti Atatürkçü mü?" SAKARYA, 30/07/2007
492)  "Memur Maaşlarına Banka Promosyon Zammı ve Vakıf Üniversiteleri Ücretleri" SAKARYA, 27/07/2007
493)  "Chicago İzlenimlerim ve Bir Ders," SAKARYA, 23/07/2007
494)  "Dostluk Üzerine Düşünceler: Sarımsak Tarlası ve İki Tokat" SAKARYA, 16/07/2007
495)  "Türkiye'de Işığa Doğru Kimler Yürür" SAKARYA, 13/07/2007
496)  "Bilen İnsanlardan Asla Korkmamak Gerek" SAKARYA, 09/07/2007
497)  "Toplumdaki Herkes İbiş Olabilir mi?"SAKARYA, 06/07/2007
498)  "Türk Toplumunda Kadılar ile İbişlerin Savaşı" SAKARYA, 02/07/2007
499)  "Kamuda İyi Yönetişime Siyasi Partiler Önem Vermelidir" SAKARYA, 29/06/2007
500)  "OECD İkinci Dünya İstatistik, Bilgi ve Politika Forumu İstanbul'da Yapılıyor" SAKARYA, 25/06/2007
501)  "Siyasi- Ekonomik İstikrar İlişkişi ve Ekonomik Kriz" SAKARYA, 22/06/2007
502)  "CHP ve MHP'den Seçim Atağı:ÖSS Kalkacak!" SAKARYA, 18/06/2007
503)  "Kamu Yatırımları Açısından Dışlanmış Bir İl: Eskişehir" SAKARYA, 15/06/2007
504)  "Prof.Dr. Zafer Üskül AKP'den Milletvekili Adayı" SAKARYA, 11/06/2007
505)  "Tepreş Kutlamaları, 1944 Kırım Sürgün ve Soykırım Anıtı" SAKARYA, 08/06/2007
506)  "Anadolu'da Bir Üniversite'nin Kuruluş Öyküsü" SAKARYA, 04/06/2007
507)  "Avrupa Parlamentosu'nda Beş Türk Kökenli Milletvekili Var" SAKARYA, 01/06/2007
508)  "Devlet Bakanı Babacan'dan AB Mesajları ve TEK Çalıştayı" SAKARYA, 28/05/2007
509)  "Dünya Bankası Başkanı Wolfowitz: Delik Çoraplar ve Etik Kurallar" SAKARYA, 25/05/2007
510)  "Bilimsel Etik Değerler ve Üniversitelerimiz" SAKARYA, 21/05/2007
511)  "18 Mayıs, Kırım Türkleri'nin Soykırım Günüdür" SAKARYA, 18/05/2007
512)  "Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya" SAKARYA, 14/05/2007
513)  "Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile Zor Yıllar Başlıyor" SAKARYA, 11/05/2007
514)  "Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Azerbaycan" SAKARYA, 07/05/2007
515)  "Kurnaz Papağan ve Kırmızı İbikli Tavuk" SAKARYA, 04/05/2007
516)  Prof.Dr. Tahir Hatipoğlu ve Karikatür Üniversite" SAKARYA, 30/04/2007
517)  "Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Türkiye'ye Etkisi" SAKARYA, 27/04/2007
518)  "Türkiye ve AB Ülkelerinde Riskler ve Sigorta Bilinci" SAKARYA, 23/04/2007
519)  "Gelir Dağılımı, Yoksulluk ve Yolsuzluk Üzerine" SAKARYA, 20/04/2007
520)  "Saydamlık, İyi Yönetişim ve Hukukun Üstünlüğü Üzerine" SAKARYA, 16/04/2007
521)  "Türk Toplumunda Kitap Okunuyor mu?" SAKARYA, 13/04/2007
522)  "Ya Olduğun Gibi Görün, Ya Göründüğün Gibi Ol" SAKARYA, 09/04/2007
523)  "Türkiye'de Yolsuzluklar Azalırsa Kamu Gelirleri Artar" SAKARYA, 06/04/2007
524)  "KADER ve Siyasette Kadınlara Kota Uygulaması" SAKARYA, 02/04/2007
525)  "Etik, Sadece Milletvekine mi Geliyor" SAKARYA, 30/03/2007
526)  "Almanya Başbakanı Merkel, Başbakan Erdoğan'a Küs mü" SAKARYA, 26/03/2007
527)  "Nevruz Ateşi ve Bazı Gerçekler" SAKARYA, 23/03/2007
528)  "Çanakkale Geçilmez, Vatan Bölünmez" SAKARYA, 19/03/2007
529)  "İyi Yönetişim ve Hukukun Üstünlüğü" Sakarya, 16/03/2007
530)  "Kanatlı'dan Sonra Carefour'da Açıldı" SAKARYA, 12/03/2007
531)  "Akdamar Ermeni Kilisesi ve Sözde Soykırım Masalı" SAKARYA, 09/03/2007
532)  "8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Türkiye" SAKARYA, 05/03/2007
533)  "Sırbistan Soykırımdan Aklandı mı?" SAKARYA, 02/03/2007
534)  "YÖK Hükümet Sürtüşmesi ve Sonuçları" SAKARYA, 26/02/2007
535)  "Rektörler Ceza Yağdırmakla Amaçlarına Ulaşabilirler mi?" SAKARYA, 23/02/2007
536)  "Eskişehir'de Neden Kar Vadisi Yok?" SAKARYA, 19/02/2007
537)  "Eyüp Belediyesi Piyer Loti'den Ne İstiyor?" SAKARYA, 16/02/2007
538)  "Rauf Denktaş'ı Dinlerken Öğrendiklerim" SAKARYA, 12/02/2007
539)  "Fransa'ya Ambargo ve Legion d'Honnouer Nişanı" SAKARYA, 09/02/2007
540)  "Dünya Bankası Başkanı ve Delik Çoraplar" SAKARYA, 05/02/2007
541)  "Eskişehir'de Bir Lider:Mustafa Abdülmecil Kırımoğlu" SAKARYA, 02/02/2007
542)  "Türkiye Cumhuriyeti'nin Dili Türkçe midir?" SAKARYA, 29/01/2007
543)  "Türkiye'de Gelir Dağılımı Giderek Bozuluyor?" SAKARYA, 26/01/2007
544)  "Türkiye Özgür Bir Ülke mi?" SAKARYA, 22/01/2007
545)  "Türkiye'de Yaşayanların Beşte Biri Çok Yoksul" SAKARYA, 19/01/2007
546)  "Üniversitelerde Bilimsel ve Etik Değerlere Saygı" SAKARYA, 15/01/2007
547)  "Bulgaristan ve Romanya'yı Neden Kıskanıyorum?" Sakarya, 12/01/2007
548)  "Yeşim Taşı ve YÖK'ten İade-i İtibar İstemi" Sakarya, 08/01/2007
549)  "UNDP Başkanı Kemal Derviş ve İGE Raporu" Sakarya, 05/01/2007
550)  "Avrupa Parlamentosu ve Sözde Ermeni Soykırım Kararları" Sakarya, 29/12/2006
551)  "AB ile İlişkiler 2007'de Ne Olacak?" SAKARYA, 25/12/2006
552)  "Altın Golü Kim Attı?" SAKARYA, 22/12/2006
553)  "Üniversitelerde Rektör Atamaları ve Demokrasi" SAKARYA, 18/12/2006
554)  "Avrupa Konseyi Türkiye Yolsuzluklar Raporu Yayınlandı" SAKARYA, 15/12/2006
555)  "Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü Aldı" SAKARYA, 11/12/2006
556)  "Eskişehir'e Yapılan Kamu Yatırımları Yeterli mi?" SAKARYA, 08/12/2006
557)  "Ekonomide Tek Sorun Cari Açık" MİDAS, 06/12/2006
558)  "Türkiye Limanlarını Güney Kıbrıs'a Açmak Zorunda Değildir," SAKARYA, 04/12/2006
559)  "Hükümetten Fransa Genelgesi ve YÖK Başkanı Prof. Teziç'in Mektubu," SAKARYA, 01/12/2006
560)  "Papa Türkiye'de Ne Yapacak" SAKARYA, 27/11/2006
561)  "Dünyanın En Seçkin 500 Üniversitesine Giren Türk Üniversiteleri" SAKARYA, 24/11/2006
562)  "Türkiye Yolsuzluk Liginde Terfi Etti" SAKARYA, 20/11/2006
563)  "AB İlerleme Raporu ve AB Hayali" SAKARYA, 17/11/2006
564)  "Kazakistan İzlenimlerim ve Dikkatimi Çekenler" SAKARYA, 13/11/2006
565)  "Sakal, Şıh, İktidar ve Atatürk" SAKARYA, 10/11/2006
566)  "Sarar ve Üçüncü Üniversite" SAKARYA, 06/11/2006
567)  "YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'ten Fransa'ya Tepki:Legion d'Honneur Nişanını Fransa'ya İade Etti,"SAKARYA, 03/11/2006
568)  "Türkiye'nin Limanlarını Rum Gemilerine Açması Yasal Bir Yükümlülük Değil", Kriter, Sayı:5, 01/11/2006
569)  "YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'ten Fransa'ya Tepki," SAKARYA, 30/10/2006
570)  "Kamu Bankaları İstanbul Yolunda," SAKARYA, 27/10/2006
571)  "Bangladeşli İktisatçı Muhammed Yunus Nobel Barış Ödülünü Aldı," SAKARYA, 23/10/2006
572)  Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın Kitabı İntihalden Aklandı," SAKARYA, 20/10/2006
573)  "Nobel Edebiyat Ödülü ve Ferit Orhan Pamuk" SAKARYA, 16/10/2006
574)  "Fransa'nın Çifte Standardı: Sözde Soykırıma Ceza", 13/10/2006
575)  "Fransa'ya Tepkide Hukuk Yolu Tercih Edilmeli, Ekonomik Yaptırımlardan Kaçınılmalıdır," Anadolu Ajansı Demeç, 10/10/2006
576)  "Etkin Bir Sivil Toplum Kuruluşu: Türk Lions Konfederasyonu" SAKARYA, 09/10/2006
577)  "Eskişehir Barosu ve Seçimler", SAKARYA, 06/10/2006
578)  "Saydam Toplum Yolsuzlukların Baş Düşmanıdır," SAKARYA, 02/10/2006
579)  "Sözde Ermeni Soykırımı Kararı ve Bizim Ermenilerimiz," SAKARYA, 29/09/2006
580)  "Başbakan Erdoğan:Türkçe Konuşanlar Devletler Topluluğu Kuralım", SAKARYA, 25/09/2006
581)  "Papa'nın İslam Dünyasına ve Türkiye'ye Bakışı", 22/09/2006
582)  "Mesut Yılmaz ANAP'a 10 Puan Kazandırabilir mi Acaba?" SAKARYA, 18/09/2006
583)  "İstanbul Ticaret Üniversitesi'den İki Öğrencime İkincilik Ödülü" SAKARYA, 15/09/2006
584)  "Avrupa Parlamentosu:Sözde Ermeni Soykırımını Kabul Edin! Başka Emriniz Var mı?" SAKARYA, 11/09/2006
585)  "En Çok Yolsuzluk İslam Ülkelerinde", SAKARYA, 08/09/2006
586)  "YÖK Raporu'na Öğrencilerimden Tepkiler ve Nazım'dan Bir Uyarı," SAKARYA, 04/09/2006
587)  "Sonbaharda AB Yolunda Tren Kazası Olabilir mi?" Sanayide Yeni Ufuk, Sayı:36, 01/09/2006
588)  "İstanbul Zaten Ekonomik Başkentir" Yankı Dergisi, No.1048, 01/09/2006
589)  "Fitch, Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti," SAKARYA, 01/09/2006
590)  "Orta Vadeli Programın Amaçları ve Yeni Sanayileşme Politikası," SAKARYA, 28/08/2006
591)  "Zaman Kıymetlidir Ama Bilen Yok," SAKARYA, 25/08/2006
592)  "Uluslararası Yayınlarda En Başarılı Türk Üniversiteleri: İstanbul ve TOOB," SAKARYA, 21/08/2006
593)  "Lübnan ve Kıbrıs'ta Ateşkes, PKK Terörü ve ABD Gerçeği," SAKARYA, 18/08/2006
594)  "Üniversitelerimiz ve Araştırma Performansları," SAKARYA, 14/08/2006
595)  "Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Anlaşması ve Koç Holding", SAKARYA, 11/08/2006
596)  "9.Kalkınma Planı Vizyonu ve Hedefleri," SAKARYA, 07/08/2006
597)  "İsrail Saldırıları ve Kana Köyü Katliamı," SAKARYA, 04/08/2006
598)  "Eti, Sarar ve Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu," SAKARYA, 31/07/2006
599)  "Yüksek Öğretimde Temel İlkeler ve Toplumsal Üniversite Anlayışı," SAKARYA, 28/07/2006
600)  "CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı H. Tülay Tuğcu," SAKARYA, 24/07/2006
601)  "Stratejik Rapor ve Çağdaş Üniversiteler," SAKARYA, 21/07/2006
602)  "Yükseköğretim Stratejisi ve Etik Değerler," SAKARYA, 17/07/2006
603)  "YÖK Strateji Raporu ve Üniversite Reformu," SAKARYA, 14/07/2006
604)  "Cumhurbaşkanı Sezer'den Ombusmanlık Yasasına Veto," SAKARYA, 10/07/2006
605)  "Rahşan Ecevit ve Doğmadan Ölen İttifak,"SAKARYA, 07/07/2006
606)  "Ticaret ve Yatırım Politikaları," ICC Türkiye, Yıllık Rapor 2006,İstanbul, 01/07/2006
607)  "Türk ve AB Bayrakları Yanyana Olabilir mi?" SAKARYA, 30/06/2006
608)  "Başbakan Erdoğan'ın AB'ye Yönelik Kırmızı Çizgisi," SAKARYA, 26/06/2006
609)  "CHP Lideri Baykal Cumhurbaşkanı Adayı mı?" SAKARYA, 23/06/2006
610)  "Eskişehir Barosu ve Bir Mesaj," SAKARYA, 19/06/2006
611)  "Zengin ile Fakir Arasında Uçurum Çok Fazla", SAKARYA, 16/06/2006
612)  "AB, KKTC ve Türkiye'ye Çifte Standart," VOLKAN: Kıbrıs Türkünün Sesi Gazetesi, 14/06/2006
613)  "Başbakan Erdoğan'dan Avrupa Birliği Mesajları",SAKARYA, 12/06/2006
614)  "Tepreş Şenlikleri ve TÜSİAD Başkanı Sabancı'dan Mesajlar", SAKARYA, 09/06/2006
615)  "Türkiye Bilim Ülkesi Olabilir mi?" SAKARYA, 05/06/2006
616)  "Eğitimde Fırsat Eşitliği ve ÖSS Gerçeği,"SAKARYA, 03/06/2006
617)  "Türkiye Ekonomisi ve Makro Ekonomik Dengeler",SAKARYA, 02/06/2006
618)  "Bilim Etiğine Sahip Olmayanlar, Bilimsel Ahlaktan Yoksundur", SAKARYA, 29/05/2006
619)  "2050 Yılında Türkiye Dünya Devi Oluyor", SAKARYA, 26/05/2006
620)  "Sürgün ve Soykırımı Unutmadık ve Unutmayacağız", SAKARYA, 22/05/2006
621)  "Yabancı Üniversiteler ve Baro İlgili Bir Mesaj",SAKARYA, 19/05/2006
622)  "Nedir Bu Fransa'dan Çektiğimiz?(2)" SAKARYA, 15/05/2006
623)  "Nedir Bu Fransa'dan Çektiğimiz?(1)" SAKARYA, 12/05/2006
624)  "Yeni Çevre Yasası ve AB Mevzuatına Uyum", SAKARYA, 08/05/2006
625)  "Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Yozlaşma,"SAKARYA, 05/05/2006
626)  "Yabancı Doktor İthal Edilebilir mi? (2)", SAKARYA, 03/05/2006
627)  "Üçüncü Üniversiteye Osmangazi Üniversitesi'nden Tam Destek", SAKARYA, 28/04/2006
628)  "ETO'da Etkinlik:Basel II Kriterleri ve Kobiler", SAKARYA, 28/04/2006
629)  "Çevreciler Bu Manzaları Görmüyor mu?", SAKARYA, 24/04/2006
630)  "Doktor Azeri Olursa Hasta Ne Yapar?", SAKARYA, 21/04/2006
631)  "2015 Yılında Eskişehir Vizyon Toplantıları: Bilişim", SAKARYA, 17/04/2006
632)  "Doktor İthalatı AB'de Bile Yasak", SAKARYA, 14/04/2006
633)  "Toplumsal Yaşam ve Hukukun Üstünlüğü", SAKARYA, 10/04/2006
634)  "Eski Başsavcı Vural Savaş Çok Haklı", SAKARYA, 07/04/2006
635)  "Yabancı Doktor İthal Edilir mi?(2)", 03/04/2006
636)  "Yabancı Doktor İthal Edilebilir mi? (1)", SAKARYA, 30/03/2006
637)  "Nevruz, Türklerin ve Bu Coğrafyada Yaşayanların Bayramıdır", SAKARYA, 27/03/2006
638)  "Türkçe Konuşmayanlar Sokak Süpürsün mü?", SAKARYA, 24/03/2006
639)  "Sosyal Demokrasi Derneği ve 'Türkiye'de Yolsuzluk' Toplantısı", SAKARYA, 20/03/2006
640)  "Quo Vadis?", SAKARYA, 17/03/2006
641)  "2. Kobiler ve Bilişim Zirvesi Şehrimizde Yapılıyor", SAKARYA, 13/03/2006
642)  "İsmet İnönü'den Tayyip Erdoğan'a Yolsuzluk Mesajı", SAKARYA, 10/03/2006
643)  "Yoksulluk ve Açlık Sınırında Kaç Kişi Yaşamaktadır?", SAKARYA, 03/03/2006
644)  "Üniversitelerde Etik Kavramı", SAKARYA, 27/02/2006
645)  "Profesör Kavgasının Sebebi İntihal", SAKARYA, 24/02/2006
646)  "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adaleti Bir Başka", SAKARYA, 20/02/2006
647)  "Ali Babacan, İfade Özgürlüğü ve AİHM Kararları", SAKARYA, 17/02/2006
648)  "Süleyman Demirel'den Önemli Mesajlar", SAKARYA, 13/02/2006
649)  "Eskişehir, Gelişmiş Bir İl midir?", SAKARYA, 10/02/2006
650)  "Davos Toplantıları, Çin ve Sarar", SAKARYA, 06/02/2006
651)  "Davos ve Dünya Sosyal Forumu Toplantılarının Ardından", SAKARYA, 03/02/2006
652)  "Kemal Derviş'in Yeni Kitabını Okudunuz mu?", SAKARYA, 30/01/2006
653)  "Orhan Pamuk Davası Düştü Ama!", SAKARYA, 27/01/2006
654)  "Eskişehir'e Üçüncü Üniversite ve Anket Sonuçları", SAKARYA, 23/01/2006
655)  "Türkiye OECD İçinde En Ucuz Beşinci Ülke", SAKARYA, 20/01/2006
656)  "Mehmet Ali Ağca ve Türk Adaleti", SAKARYA, 16/01/2006
657)  "2006'ın Enflasyon Hedefi Yüzde Beş", SAKARYA, 09/01/2006
658)  "Austwitz:'Çalışmak Özgür Kılar'", SAKARYA, 06/01/2006
659)  "Polonya ve Nazım Hikmet", SAKARYA, 02/01/2006
660)  "AGİT ve En Kıdemli Devlet Adamı" AYYILDIZ, 01/01/2006
661)  "DTÖ Hong Kong Toplantısı ve Çin Tsunamisi", SAKARYA, 30/12/2005
662)  "Fransa'dan Yükselen Ses ve Adalet Bakanı Çiçek'in Mesajı", SAKARYA, 26/12/2005
663)  "Barolar Birliği Başkanı Özok ve Demokrasi", SAKARYA, 23/12/2005
664)  "Ermenilerin Neden Bir Orhan Pamuk'u Yok?", SAKARYA, 19/12/2005
665)  "Türkiye'de Kimlik Tartişmalarına Bir Katkı", SAKARYA, 16/12/2005
666)  "Üniversitelerde Bilimsel Etik ve Düşündürdükleri", SAKARYA, 12/12/2005
667)  "Anadolu Üniversitesi ve Seçimler", SAKARYA, 09/12/2005
668)  "Eskişehir'e Üçüncü Üniversite Neden Olmasın?", SAKARYA, 05/12/2005
669)  "Etik Yasası, Askerler ve Üniversite Personeli", SAKARYA, 02/12/2005
670)  "Seçim ve Demokrasi Üzerine", SAKARYA, 28/11/2005
671)  "AB'nin Türkiye'ye Bakışı:2005 Yılı İlerleme Raporu", SAKARYA, 25/11/2005
672)  "Çağdaş Kente Çağdaş Tramvay", SAKARYA, 21/11/2005
673)  "Siz Türkiyeli misiniz, Yoksa Türk mü?", SAKARYA, 18/11/2005
674)  "Türkiye Yolsuzluk Liginde Yol Aldı", SAKARYA, 14/11/2005
675)  "Shakespear"den Başbakan Erdoğan'a: 'Karar Vermek ya da Vermemek'", SAKARYA, 11/11/2005
676)  "Türkiye Limanlarını Güney Kıbrıs'a Açmalı mı?", SAKARYA, 07/11/2005
677)  "MÇB ve Sivil Toplum Kuruluşları", SAKARYA, 31/10/2005
678)  "Avrupa Birliği ile Tarama Sürecine Girildi", SAKARYA, 28/10/2005
679)  "İntihal (Bilim Hırsızlığı) Nedir, Ne Değildir?", SAKARYA, 24/10/2005
680)  "Maaşıyla Alamazsa Nasıl Aldı?", SAKARYA, 21/10/2005
681)  "Bilen İnsanlardan Nefret Edilir mi?", SAKARYA, 17/10/2005
682)  "Türkiye'de 3.5 Milyon İnsan Açlık Sınırında", SAKARYA, 13/10/2005
683)  "Eskişehirspor'u Unutmayan AB Bürokratı: Olli Rehn", SAKARYA, 10/10/2005
684)  "Uzun ve Meşakkatli Yola Nihayet Girdik", SAKARYA, 07/10/2005
685)  "Orhan Pamuk ve AP'nun Ermeni Soykırımı Kararı", SAKARYA, 03/10/2005
686)  "Deli Bedriye Mektubu ve Ermeni Konferansı," SAKARYA, 30/09/2005
687)  "Hiç Üniversite Hortumlanır mı?", SAKARYA, 26/09/2005
688)  "Vizyon Olmadan Sadece Misyon Yetmez!", SAKARYA, 23/09/2005
689)  "İmtiyazlı Ortaklık Nedir?", SAKARYA, 19/09/2005
690)  "Yerel Yönetimin Gücü, Demokrasinin Gücüdür", SAKARYA, 16/09/2005
691)  "Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Vizyonu", SAKARYA, 12/09/2005
692)  "9. Kalkınma Planı Çalışmaları Başlıyor", SAKARYA, 09/09/2005
693)  "Eskişehir İli ve Kamu Yatırımları", SAKARYA, 05/09/2005
694)  "AB Kamuoyu Türkiye'yi İstemiyor!", 02/09/2005
695)  "Yolsuzluklar Psikolojiyi Bozar mı?", SAKARYA, 29/08/2005
696)  "Ek Protokol İmzalandı Ya Kıbrıs?", SAKARYA, 26/08/2005
697)  "Kanada'ya Girmek Bir Ayrıcalıktır", SAKARYA, 22/08/2005
698)  "Fransa'nın Çifte Standardı", SAKARYA, 19/08/2005
699)  "Gerçek Dostun Var mı Acaba?", SAKARYA, 15/08/2005
700)  "Toplumdaki İbişlere Ne Denir?", SAKARYA, 12/08/2005
701)  "Kadılar İbişleri Geçerse Ne Olur?", SAKARYA, 08/08/2005
702)  "Küçük İnsanlar Büyük Gölge Vermeye Başlarlarsa", SAKARYA, 05/08/2005
703)  "Işığa Doğru Yürüyenler Kimlerdir?", SAKARYA, 01/08/2005
704)  "Medeniyetler Çatışmasından Medeniyetler İttifakına", SAKARYA, 29/07/2005
705)  "Adalet, Geç Olsa Bile Tecelli Ediyor", SAKARYA, 25/07/2005
706)  "Yolsuzluğun Yollarına İki Örnek", SAKARYA, 22/07/2005
707)  "Sarar Çin'e Yatırım Yapmalı mı?", SAKARYA, 18/07/2005
708)  "Üniversiteler ve Mali Kaynak", SAKARYA, 15/07/2005
709)  "Şerefli Görevlerde Bulunanların Görevi", SAKARYA, 11/07/2005
710)  "Uçan Kazlar Modeli ve İngiltere", SAKARYA, 08/07/2005
711)  "En Güçlü Daima En Haklı Mıdır?", SAKARYA, 04/07/2005
712)  "Mösyö Aznavour Yazdı ve Almanya Üç Ayda Çıkardı", SAKARYA, 01/07/2005
713)  "Barış Ödülü ve Orhan Pamuk", SAKARYA, 27/06/2005
714)  "Türk Toplumunda Kadının Yeri", SAKARYA, 24/06/2005
715)  "Her Mahalleye Bir Trilyoner", SAKARYA, 20/06/2005
716)  "Türkiye'ye Yolsuzluktan Dolayı Sermaye Gelmiyor", SAKARYA, 17/06/2005
717)  "Türkiye'de Gelir Dağılımı Adil mi?", SAKARYA, 13/06/2005
718)  "Tepreş Şenliklerine Hoş Geldiniz", SAKARYA, 11/06/2005
719)  "Türkiye'de Kaç Kişi Yoksul?", SAKARYA, 06/06/2005
720)  "Fransa'daki Hayır'ı Hayra Yormak Mümkün mü?", SAKARYA, 03/06/2005
721)  "Ali Babacan Baş Müzakereci Oldu", SAKARYA, 30/05/2005
722)  "İmtiyazlı Ortaklık Şeklinde Bir Kavram Yoktur", SAKARYA, 27/05/2005
723)  "Bilim Hırsızlığı (Aşırma) Nedir? Ne Değildir?", SAKARYA, 23/05/2005
724)  "Türkiye - AB İlişkilerinin Geleceği", SAKARYA, 20/05/2005
725)  "Sürgün'de Geçen 61 Yılı Unutmadık", SAKARYA, 16/05/2005
726)  "Tok Açın Halinden Ne Anlar?", SAKARYA, 13/05/2005
727)  "Sözde Ermeni İddiaları Türkiye'nin Gündeminde", SAKARYA, 09/05/2005
728)  "Yolsuzlukta Neden Başarılı Değiliz?", SAKARYA, 29/04/2005
729)  "Sözde Ermeni Soykırımı Var mı?", SAKARYA, 25/04/2005
730)  "Türkiye Vatikan ile Papaz Olur mu?", SAKARYA, 22/04/2005
731)  "Kardinal Ratzinger Papa Seçilirse Türkiye'ye Ne Olur?", SAKARYA, 18/04/2005
732)  "Kırım Savaşı Fotoğraf Sergisi", SAKARYA, 15/04/2005
733)  "Cemalettin Sarar ve Üçüncü Üniversite", SAKARYA, 11/04/2005
734)  "Türk Halkında Silahlı Kuvvetlere Güven Tam", SAKARYA, 08/04/2005
735)  "Barolar Birliği ve Avrupa Birliği Hukuku Sempozyumu", SAKARYA, 04/04/2005
736)  "Kırım'dan Göçün 100. Yılı Kutlamaları Yıldızören'de", SAKARYA, 02/04/2005
737)  "Fransa'nın Ayrımcılığı AB Hukukuna Aykırıdır", SAKARYA, 01/04/2005
738)  "AKP, Avrupa Halkları Partisi'nde Gözlemci Üye Oldu", SAKARYA, 28/03/2005
739)  "Dr.Tahsin Arpacı'nın Ardından", SAKARYA, 25/03/2005
740)  "Yoksulluk Nedir? Kimler Yoksuldur?", SAKARYA, 21/03/2005
741)  "Çanakkale Geçilmez Bu Vatan Bölünmez", SAKARYA, 18/03/2005
742)  "CHP, Cari Açığa Dikkat Çekiyor", SAKARYA, 14/03/2005
743)  "Tarım Bakanlığı ve AB ile Müzakere Süreci", SAKARYA, 11/03/2005
744)  "Hangi Anadolu Üniversitesi?", SAKARYA, 07/03/2005
745)  "Orhan Pamuk ve Sözde Ermeni Soykırımı", SAKARYA, 04/03/2005
746)  "Eskişehir Bir Yüksek Öğretim Kenti Olmalı mı?", SAKARYA, 25/02/2005
747)  "AKP ve Yolsuzluklarla Mücadele", SAKARYA, 21/02/2005
748)  "Tarım Bakanlığı AB Müzakerelerine Sıkı Hazırlanıyor", SAKARYA, 18/02/2005
749)  "IMF, Türkiye Ekonomisine Yön Veriyor mu?", SAKARYA, 14/02/2005
750)  "Sepet Değişince Enflasyon Eksi Çıktı", SAKARYA, 11/02/2005
751)  "Orhan Pamuk'u Tanır mısınız?", SAKARYA, 08/02/2005
752)  "Eskişehir'e Üçüncü Üniversite Yolda mı?", SAKARYA, 07/02/2005
753)  "AB'den Kadın Hakları Sorgusu Başladı", SAKARYA, 04/02/2005
754)  "Yolsuzluk, Yapanın Yanında Kar mı Kalıyor?", SAKARYA, 31/01/2005
755)  "Kurban Kesimine AB'den Gözaltı", SAKARYA, 28/01/2005
756)  "Asgari Ücret ve Yoksulluk", SAKARYA, 24/01/2005
757)  "Eskişehir'in Teşviğe İhtiyacı Var mı?", SAKARYA, 17/01/2005
758)  "Yabancılara Toprak ve Mülk Satışı Doğru mu?", SAKARYA, 14/01/2005
759)  "Yolsuzlukla Mücadele Tasarısı, Yolsuzluklar ve CHP'de Rüşvet Kavgası", SAKARYA, 10/01/2005
760)  "Sözde Ermeni Soykırımı ve Fransa", SAKARYA, 07/01/2005
761)  "Hoş Gedin Yeni TL", SAKARYA, 03/01/2005
762)  "Kemal Derviş ve Küresel Kalkınma", SAKARYA, 01/01/2005
763)  "17 Aralığın Ardındaki Bazı Gerçekler", SAKARYA, 27/12/2004
764)  "Çiller Sendromuna Tutulmayalım!", SAKARYA, 24/12/2004
765)  "AB Trenini Yakaladık mı?", SAKARYA, 20/12/2004
766)  "Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok'tan Mesajlar", SAKARYA, 17/12/2004
767)  "Fransa Cezayir'deki Katliamlarını Unutmasın," MİLLİYET, 14/12/2004
768)  "Brüksel'den AB'ye 'Sözünü Tut' Çağrısı", SAKARYA, 13/12/2004
769)  "Denizli'den AB'ye Bakış", SAKARYA, 10/12/2004
770)  "Siz Türkmü sünüz Yoksa Türkiyeli mi?", SAKARYA, 06/12/2004
771)  "Müzakere Sürecinde Türkiye'nin AB Perspektifi", SAKARYA, 03/12/2004
772)  "Borç Yiyen Kendi Kesesinden Yer", SAKARYA, 29/11/2004
773)  "AB Bayrağı ve Marşı Nedir?, SAKARYA, 26/11/2004
774)  "Cumhurbaşkanı Sezer'den Yolsuzluk Uyarısı", SAKARYA, 22/11/2004
775)  "Bir Anayasamız ve Bir Marşımız Daha Oldu", SAKARYA, 19/11/2004
776)  "Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne Kim Aday Gösterdi?", SAKARYA, 12/11/2004
777)  "Hindistan ve Açlık", SAKARYA, 08/11/2004
778)  "Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci", SAKARYA, 05/11/2004
779)  "Parasından Oniki Sıfır Atan Ülke Hangisi?", SAKARYA,, 01/11/2004
780)  "Parasından Sıfır Atan Ülkeleri Biliyor musunuz?", SAKARYA, 29/10/2004
781)  "Avrupa Birliği İlerleme Raporu ve Türkiye'de Yolsuzluklarla Mücadele", SAKARYA, 25/10/2004
782)  "Türkiye Yolsuzluk Liginde Başa mı Güreşiyor," SAKARYA, 22/10/2004
783)  "Eskişehirliler Gecesi Ankara'da Kutlandı", SAKARYA, 18/10/2004
784)  "Avrupa Birliği'ne Nasıl Katılınır?", SAKARYA, 15/10/2004
785)  "Türkiye'nin Tercihi Gümrük Birliği Değildir," DÜNYA GAZETESİ, 12/10/2004
786)  "Türkiye'ye Yeşil Işık Yakıldı", SAKARYA, 11/10/2004
787)  "Türkiye Hakkında AB Kamuoyu'nun Düşünceleri", SAKARYA, 08/10/2004
788)  "Eti Gıda, Eskişehir'de En Büyük Kuruluş", SAKARYA, 04/10/2004
789)  "Dünya'da Tedavüldeki En Büyük Banknot Hangisidir?", SAKARYA, 01/10/2004
790)  "AB ile İmtiyazlı Ortaklık Olamaz", SAKARYA, 27/09/2004
791)  "TL'den Sıfır Atmanın Ekonomik Etkileri", SAKARYA, 24/09/2004
792)  "Hürriyet Son Dakika Haberleri: AB Hakkındaki Demecim", HÜRRİYET, 21/09/2004
793)  "Egemenlik Hakkı Kimin Yetkisinde?", SAKARYA, 20/09/2004
794)  "Yolsuzlukla Mücadele Oscar'ını Kazanan Türk Kim?", SAKARYA, 13/09/2004
795)  "Bu Avrupalılar Başka mı?", SAKARYA, 10/09/2004
796)  "Gerçek Dostun Var mı Acaba?", SAKARYA, 06/09/2004
797)  "Avrupalı Kimliği Türkleri Kapsıyor mu?", SAKARYA, 03/09/2004
798)  "Toplumdaki İbişlere Ne Denir?", SAKARYA, 30/08/2004
799)  "Yeni TL'ye Nasıl Alışacağız?", SAKARYA, 27/08/2004
800)  "9. Senfoni," TRT Ankara Televizyonu, 24/08/2004
801)  "Bir İbiş İle Bir Kadı Hikayesi", SAKARYA, 23/08/2004
802)  "Yeni TL'den Haberiniz Var mı?", SAKARYA, 20/08/2004
803)  "TL'den Sıfır Atma Operasyonu", SAKARYA, 17/08/2004
804)  "AB'den Yerel Sivil Girişimlere Destek", SAKARYA, 16/08/2004
805)  "Acaba Kimler Türkiye'li Avrupalı", SAKARYA, 13/08/2004
806)  "Martens AKP'ye Şaka mı Yapıyor?", SAKARYA, 09/08/2004
807)  "Kamu Yönetimi Reformu'na Köşk'ten Veto", SAKARYA, 06/08/2004
808)  "Toplumda Arı ile Sineklerin Mücadelesi", SAKARYA, 02/08/2004
809)  "Hayat Derslerinden Beş Örnek", SAKARYA, 30/07/2004
810)  "Başbakan Erdoğan'dan:"AB'ye Fransız Kalmayın", SAKARYA, 26/07/2004
811)  "Büyükşehir Belediyeleri Yerel Hükümet Gibi Oluyor", SAKARYA, 23/07/2004
812)  "Aydınlığa Adım Nasıl Atılır", SAKARYA, 19/07/2004
813)  "Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Chirac ve Sözde Ermeni Soykırımı", SAKARYA, 16/07/2004
814)  "Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, AB Üyeliğimize Nasıl Bakıyor?", SAKARYA, 12/07/2004
815)  "Almanya Başbakanından Hoş Geldin Mesajı", SAKARYA, 09/07/2004
816)  "NATO Zirvesi ve AB Üyeliğimiz," SAKARYA, 05/07/2004
817)  "AKPM Türk Grubu Başkanı Murat Mercan'dan Tepki", SAKARYA, 02/07/2004
818)  "Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Yeşil Işık", SAKARYA, 28/06/2004
819)  "Yolsuzluğa İkinci Neşter Vuruldu", SAKARYA, 25/06/2004
820)  "İslam Konferansı Örgütü'ne Türk Genel Sekreter", SAKARYA, 21/06/2004
821)  "Avrupa Parlamentosu'na Dört Türk Kökenli Temsilci Girdi", SAKARYA, 18/06/2004
822)  "Tepreş Şenlikleri Bu Yıl Karakaya Köyünde", SAKARYA, 11/06/2004
823)  "1982 Anayasamızda Neler Değişti?", SAKARYA, 04/06/2004
824)  "Belediyelerde Yolsuzluğun Yolları Nelerdir?", SAKARYA, 31/05/2004
825)  "Genişleyen Avrupa Birliği ve Türkiye", SAKARYA, 28/05/2004
826)  "Avrupa Birliği Beşinci Defa Genişledi", SAKARYA, 24/05/2004
827)  "İhracatın Stratejik Planı Nedir?", SAKARYA, 21/05/2004
828)  "18 Mayıs Sürgünü ve Kırım Türkleri", SAKARYA, 17/05/2004
829)  "Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi'nin Ardından", SAKARYA, 14/05/2004
830)  "Arı ile Sineğin Farkı Nedir?", SAKARYA, 10/05/2004
831)  "Sevgi ve Dostluk Üzerine", SAKARYA, 07/05/2004
832)  "2004 Türkiye İktisat Kongresi Başlıyor", SAKARYA, 03/05/2004
833)  "Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Toplanıyor," SAKARYA, 05/2004
834)  "Kıbrıs Sorunu Asıl Şimdi Başlıyor", SAKARYA, 30/04/2004
835)  "Sana Ne Arkadaş Devri Bitti mi?", SAKARYA, 26/04/2004
836)  "Koltuğa Oturmanın Bedeli Nedir?", SAKARYA, 23/04/2004
837)  "Annan Planı ve Kıbrıs'ta İkilem", SAKARYA, 19/04/2004
838)  "Yolsuzlukla Mücadele Yasa Tasarısı Hazır", SAKARYA, 16/04/2004
839)  "Yolsuzluk Liginde 13 Basamak Birden Düştük!"SAKARYA, 12/04/2004
840)  "STK'larına AB'den 90 Bin Euro'luk Bir Destek Daha", SAKARYA, 09/04/2004
841)  "İki Taraf da Hayır Derse Kaybeden Türk Tarafı Olur," MİLLİYET, 08/04/2004
842)  "AB'den Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarına 200 bin Euro'luk Hibe", SAKARYA, 05/04/2004
843)  "Kamu Yönetiminde Reform ve Portekiz Örneği," SAKARYA, 29/03/2004
844)  "29 Mart'ta Gülen Kim Olacak", SAKARYA, 26/03/2004
845)  "Eskişehir'de Halkın Siyasi Tercihleri", SAKARYA, 22/03/2004
846)  "18 Mart'ta Çanakkale'de Kimler Tarihe Gömüldü?", SAKARYA, 19/03/2004
847)  "Tarih Tekerrür mü Ediyor?", SAKARYA, 15/03/2004
848)  "Kör Kuyuda Ne İşin Var Bre Cahil!", SAKARYA, 12/03/2004
849)  "AP Başkanı Cox ve Hıristiyan Avrupa", SAKARYA, 08/03/2004
850)  "MEB'nı Hüseyin Çelik, Tayfur Bayar Lisesini Eğitimin Hizmetine Sundu", SAKARYA, 05/03/2004
851)  "28 Mart Seçimlerinin Galibi Kim?", SAKARYA, 02/03/2004
852)  "Eskişehir'de Kamu Harcamaları İçinde ESTRAM Yatırımları", SAKARYA, 01/03/2004
853)  "Enflasyon 2005 Yılında Tek Haneli Olacak", SAKARYA, 27/02/2004
854)  "Ermeniler Çalışıyor Ya Türkler?", SAKARYA, 23/02/2004
855)  "Hemşehrilik, Yerel Siyaset ve Kentleşme", SAKARYA, 16/02/2004
856)  "Yolsuzluğa Neşter ve Bir Önlem", SAKARYA, 13/02/2004
857)  "Eskişehir ve Yerel Seçimler", SAKARYA, 09/02/2004
858)  "OECD'ye Göre Bu Yıl Rekor Büyüme Olacak", SAKARYA, 06/02/2004
859)  "Enflasyon 2005 Yılında Tek Haneli Olacak," SAKARYA, 01/02/2004
860)  "Asgari Ücret AB Adaylarından Daha Yüksek", SAKARYA, 30/01/2004
861)  "Acaba Siz Bir Termostat mı Yoksa Bir Termometre misiniz?", SAKARYA, 26/01/2004
862)  "YÖK Üyesi Prof. Tekeli ve Bilim İnsanı", SAKARYA, 23/01/2004
863)  "Hangi YÖK Taslağı Daha İyi?", SAKARYA, 19/01/2004
864)  "Kamu Yönetimi Reformu: Merkezden Yerele", SAKARYA, 16/01/2004
865)  "Tarih Tekerrür Eder mi?", SAKARYA, 12/01/2004
866)  "Eskişehir İli'nin Gelişme Seviyesi", SAKARYA, 09/01/2004
867)  "YÖK Taslaklarında Neler Var?", SAKARYA, 05/01/2004
868)  "Eskişehir İli'nin Türkiye Ekonomisine Katkısı Nedir?", SAKARYA, 02/01/2004
869)  "Eskişehir İli, Sosyo-Ekonomik Gelişmede 6. Sırada", SAKARYA, 29/12/2003
870)  "Ermeni Soykırımı ve Avrupa Birliği", SAKARYA, 26/12/2003
871)  "Geçmiş Zaman Olur ki!" , SAKARYA, 22/12/2003
872)  "Dünya Bankası Türkiye Raporu", SAKARYA, 19/12/2003
873)  "Kıbrıs Seçimleri ve Türkiye", SAKARYA, 15/12/2003
874)  "YÖK'e Yeni Başkan Prof. Dr. Erdoğan Teziç", SAKARYA, 12/12/2003
875)  "Türkiye'de Gelir Dağılım Düzeliyor", SAKARYA, 08/12/2003
876)  "Türkiye Tatil Cenneti (Tatilya) Oldu", SAKARYA, 05/12/2003
877)  "Türk Alfabesi ve Q, X ve W Harfleri", SAKARYA, 01/12/2003
878)  "2004 Yılı Programı'nda Sağlık Sektörü", SAKARYA, 24/11/2003
879)  "Utandıran Sıfırlar Nihayet Gidiyor", SAKARYA, 21/11/2003
880)  "Doktorlara Haksızlık mı YApılıyor?", SAKARYA, 18/11/2003
881)  "AB'nin Yolu Diyarbakır'dan mı Geçer?", SAKARYA, 14/11/2003
882)  "Katılım Öncesi Süreçte Avrupa Birliği Semineri", SAKARYA, 10/11/2003
883)  "Cumhurbaşkanımız Sayın Sezer Haklı Ama...", SAKARYA, 10/11/2003
884)  "G-8 ve Büyük Ortadoğu Projesi", SAKARYA, 10/11/2003
885)  "Yüksek Öğretimin Yeniden Yapılanmasının İlkeleri"^, SAKARYA, 07/11/2003
886)  "Nostaljik Tramvay Kadıköylüleri İkiye Böldü," SAKARYA, 03/11/2003
887)  "Türkiye, Dünyanın 19 ncu Büyük Ülkesi", SAKARYA, 31/10/2003
888)  "Türk Yüksek Öğretimi Üzerine Bir Araştırma", SAKARYA, 30/10/2003
889)  "Eskişehir'de Belediye Başkanı Kim Olmalı Anketi", SAKARYA, 28/10/2003
890)  "TL'den Altı Sıfır Atılıyor", SAKARYA, 24/10/2003
891)  "1.5 Hizmetli 1 Doktor Ederse Ne Olur?", SAKARYA, 17/10/2003
892)  "Çuhanın Faziletleri Nelerdir?", SAKARYA, 13/10/2003
893)  "Cumhurbaşkanımız Sezer: YÖK Yeniden Yapılanmalı", SAKARYA, 06/10/2003
894)  "Türkiye Sağlık Sektörü ve Hekimleri Kaderi", SAKARYA, 03/10/2003
895)  "Dünya Ticaret Örgütü Cancun'da Çöktü", SAKARYA, 29/09/2003
896)  "YÖK'ü Kuran Prof.İhsan Doğramacı da Anti YÖK'cü Çıktı", SAKARYA, 26/09/2003
897)  "Türkiyelilik Ne Anlama Geliyor?", SAKARYA, 22/09/2003
898)  "Öç Yasası Hoş Bir Tanımlama Değildir", SAKARYA, 19/09/2003
899)  "TL'deki Sıfırlar 2005'te Gidecek", SAKARYA, 15/09/2003
900)  "Yolsuzluğa Neşter Nasıl Vurulur?", SAKARYA, 12/09/2003
901)  "IMF Programları ve Geri Ödemeler", SAKARYA, 08/09/2003
902)  "Küreselleşme ve Küresel İlkeler Sözleşmesi", SAKARYA, 05/09/2003
903)  "Eti Eskişehir'in En Büyük Firması," SAKARYA, 01/09/2003
904)  Yolsuzluklarla Mücadele ve Yolsuzluk Tasarısı", SAKARYA, 01/09/2003
905)  "Eti, Eskişehir'in En Büyük Firması," SAKARYA, 01/09/2003
906)  "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Belirlendi", SAKARYA, 29/08/2003
907)  "Yozgat Belediyesi Bir Örnek mi?, SAKARYA, 25/08/2003
908)  "Eskişehir'in Makus Talihini Yenmek DPT'den Geçer", SAKARYA, 22/08/2003
909)  "Üniversitelerde İşler ve YÖK", SAKARYA, 18/08/2003
910)  "Avrupalı Türkiye'yi Nasıl Görüyor?", SAKARYA, 15/08/2003
911)  "Türkiye'nin Kredi Notu Yükseldi", SAKARYA, 11/08/2003
912)  "Türkiye Dış Borçta Ilımlı Bir Ülke", SAKARYA, 08/08/2003
913)  "Milli Güvenlik Kurulu ve Yolsuzluklarla Mücadele", SAKARYA, 04/08/2003
914)  "Ekonomik Büyümede İlk Üç Ayda Hedefe Ulaşıldı," SAKARYA, 01/08/2003
915)  "AB Artık Hıristiyan Kulubü Değildir!...", SAKARYA, 29/07/2003
916)  "Yeni YÖK Yasa Tasarısı Ne Getiriyor?", SAKARYA, 25/07/2003
917)  "Yeni YÖK Yasa Taslağı ve Üniversiteler", SAKARYA, 21/07/2003
918)  "Dünya EKonomisi ve Uçurumlar", SAKARYA, 17/07/2003
919)  "Küreselleşmenin Fırsatları (2)", SAKARYA, 14/07/2003
920)  "Küreselleşmenin Fırsatları (1)", SAKARYA, 11/07/2003
921)  "Yoksulluğun Çaresi Vergi Almaktır", SAKARYA, 07/07/2003
922)  "Yoksulbank Yolsuzluğa Çare mi?", SAKARYA, 04/07/2003
923)  "Ekonomik Büyümede İlk Üç Ayda Hedefe Ulaşıldı," SAKARYA, 01/07/2003
924)  "Ekonomik Büyümede İlk Üç Ayda Hedefe Ulaşıldı," SAKARYA, 01/07/2003
925)  "Anadolu Doğan Güneş: Osmangazi Üniversitesi", SAKARYA, 30/06/2003
926)  "Yeni İş Kanunu ve Yeni Düzenlemeler", SAKARYA, 27/06/2003
927)  "Yerel Yönetim Refomu ve Belediye Seçimleri," SAKARYA, 23/06/2003
928)  "Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de Raylı Sistem Yatırımları," SAKARYA, 20/06/2003
929)  "Türklerin Belçika'daki 40 ncı Yılı ve Büyük Emirdağ", SAKARYA, 16/06/2003
930)  "Avrupa Parlamentosu ve Türkiye Raporu", SAKARYA, 13/06/2003
931)  "Büyükanıt Paşa ve Küreselleşme", SAKARYA, 09/06/2003
932)  "AB'nin Yeni Üyeleri ve Performansları", SAKARYA, 06/06/2003
933)  "Türk Silahlı Kuvvetleri ve AB", SAKARYA, 02/06/2003
934)  "Eskişehir İlinde Kamu Yatırımları," SAKARYA, 01/06/2003
935)  "Eskişehir İlinde Kamu Yatırımları," SAKARYA, 01/06/2003
936)  "Kentleşme Sürecinde Hemşehrilik ve Yerel Siyaset", SAKARYA, 26/05/2003
937)  "Türkiye'de Yoksulluk ve Yolsuzluk", SAKARYA, 23/05/2003
938)  "IMF'den Hükümete Mesajlar...", SAKARYA, 19/05/2003
939)  "YÖK Yasası ve Üniversiteler", SAKARYA, 16/05/2003
940)  "Kemal Derviş'ten Hükümete Destek", SAKARYA, 12/05/2003
941)  "9 Mayıs Avrupa Gününüzü Kutluyorum", SAKARYA, 09/05/2003
942)  "Türkiye Büyürken Ekonomi Düzeliyor", SAKARYA, 05/05/2003
943)  "Avrupa Birliği 16 Nisan'da Genişledi", SAKARYA, 02/05/2003
944)  "OECD'den Türkiye'ye Mesajlar," SAKARYA, 01/05/2003
945)  "Eskişehir Demokrasi Platformu ve Avrupa Birliği", SAKARYA, 30/04/2003
946)  "Derviş'in Fikri Neyse Zikri de Odur", SAKARYA, 28/04/2003
947)  "Fransa'da Ermeni Soykırım Anıtları", SAKARYA, 25/04/2003
948)  "AB'nin Bobon Kriterleri ve Kıbrıs", SAKARYA, 21/04/2003
949)  "Selam Verdim Rüşvet Değildir Diye Almadı", SAKARYA, 18/04/2003
950)  "IMF'nin Türkiye'yi Dilimleme Politikası", SAKARYA, 14/04/2003
951)  "Dünyanın En Değersiz Parası Türk Lirası", SAKARYA, 12/04/2003
952)  "IMF ve Yolsuzluklar", SAKARYA, 07/04/2003
953)  "Yeni Bütçe Ne Getiriyor," SAKARYA, 05/04/2003
954)  "Yeni Bütçe Ne Getiriyor," SAKARYA, 05/04/2003
955)  "Ağlayan Bakanlar ve Sevinemeyen Topçular", SAKARYA, 04/04/2003
956)  "AB'nin Bobon Kriterleri ve Irak Savaşı," SAKARYA, 31/03/2003
957)  "Petrol'ün Bedeli Kan ve Can Olmamalı", SAKARYA, 28/03/2003
958)  "Savaşın Maliyeti Kime Çıkacak?", SAKARYA, 24/03/2003
959)  "Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan mı Oluyor?", SAKARYA, 21/03/2003
960)  "Çanakkale Geçilmez, Bu Vatan Bölünmez", SAKARYA, 17/03/2003
961)  "Savaşa Karşıyız Ama Bayrağımıza da Saygılıyız", SAKARYA, 14/03/2003
962)  "Üniversitelerde Rektörlük Seçimleri ve Tepkiler", SAKARYA, 10/03/2003
963)  "CHP, Cevdet Selvi ve Özelleştirme", SAKARYA, 07/03/2003
964)  "TBMM'de Irak Tezkeresine Havet", SAKARYA, 03/03/2003
965)  "Irak Krizi'nde ABD'ye Ne Kadar Güvenelim?", SAKARYA, 28/02/2003
966)  "Üniversite Reformu ve Üniversiteler", SAKARYA, 24/02/2003
967)  "Irak Krizi ve Türkiye", SAKARYA, 21/02/2003
968)  "Acil Eylem Planı ve Üniversieler", SAKARYA, 17/02/2003
969)  "Glafkos Klerides'ten itiraflar", SAKARYA, 10/02/2003
970)  "Anadolu Üniversitesi ve Abbas Güçlü", SAKARYA, 07/02/2003
971)  "Geçmiş Zaman Olur ki?", SAKARYA, 03/02/2003
972)  "TOBB'un Ekonomi Zirvesi ve Türkiye Geleceğini İstiyor", SAKARYA, 31/01/2003
973)  "Türkiye Yolsuzluk Ligi Şampiyonu", SAKARYA, 27/01/2003
974)  "Eskişehir Serbest Bölgesi Hayırlı Olsun", SAKARYA, 24/01/2003
975)  "Kayıtdışı Ekonomi, Karapara ve Vurgun Düzeni", SAKARYA, 20/01/2003
976)  "Üniversiteler, YÖK ve Tepkiler-II", SAKARYA, 17/01/2003
977)  "Üniversiteler, YÖK ve Tepkiler- I", SAKARYA, 13/01/2003
978)  "Hortum Düzeni, Temiz Toplum ve Yolsuzluklar", SAKARYA, 10/01/2003
979)  "Hortum Düzenine Başbakan Gül'den Şiddetli Tepki", SAKARYA, 06/01/2003
980)  "Kıbrıs Sorunu ve Avrupa Birliği", SAKARYA, 03/01/2003
981)  "Kıbrıs'ta Çözümü Kim Engelliyor?", SAKARYA, 30/12/2002
982)  "Batı Bizi Nasıl Görüyor", SAKARYA, 27/12/2002
983)  "Yolsuzluk Komisyonu Kurmak İyi Ama...", SAKARYA, 23/12/2002
984)  "AB'nin Yeni Üyelerini Tanıyalım", SAKARYA, 20/12/2002
985)  "Kopenhag'tan Türkiye'ye Sarı Işık", SAKARYA, 16/12/2002
986)  "Avrupa Birliği'nin Çifte Standartının Resmidir!", SAKARYA, 13/12/2002
987)  "AB ile Entegrasyon Kopenhag'dan Sonra da Sürecek," ZAMAN, 13/12/2002
988)  "AB Kapısında Türkiye Ne Kadar Bekleyecek", SAKARYA, 09/12/2002
989)  "AB Sivil Toplumun Sesine Kulak Vermeli", SAKARYA, 02/12/2002
990)  "Türkiye Platformu'nun Avrupa Birliği'ne Çağrısı", SAKARYA, 29/11/2002
991)  "Tek Parti İktidarında Türkiye Daha Hızlı Büyüyor", SAKARYA, 25/11/2002
992)  "Acil Eylem Planı Ne Getiriyor?", SAKARYA, 22/11/2002
993)  "AB'nin Yolu, Yolsuzlukların Önlenmesinden Geçer", SAKARYA, 18/11/2002
994)  "Madam'dan Sonra Mösyö de Saçmaladı", SAKARYA, 15/11/2002
995)  "Eskişehir'de Seçimler ve Sonuçları", SAKARYA, 11/11/2002
996)  "AK Parti'nin Ekonomiye Bakışı ve Türkiye Gerçeği", SAKARYA, 08/11/2002
997)  "Avrupa Birleşik Devletleri Kuruluyor, Türkiye Seyrediyor", SAKARYA, 04/11/2002
998)  "Cumhuriyet Döneminde Türk Lirasının Sefaleti", SAKARYA, 01/11/2002
999)  "AK Parti ile CHP'nin Ekonomi Programları", SAKARYA, 28/10/2002
1000)  "Yeni Bütçe ve Batığa Giden Paralar", SAKARYA, 25/10/2002
1001)  "İktidar Partileri 1999 seçimlerinde Neler Vaat Ettiler", SAKARYA, 21/10/2002
1002)  "Genişleyen Avrupa'da Kimler Var", SAKARYA, 18/10/2002
1003)  "Türkiye'ye AB Kapısı Kapandı Mı? ,SAKARYA, 14/10/2002
1004)  "Her Mahalleye Yüz Trilyoner", SAKARYA, 11/10/2002
1005)  "AB Üyeliği Uzak Bir Hayal Mi?, SAKARYA, 07/10/2002
1006)  "Küskünler Yıkıldı Ama Demokrasi Kazandı", SAKARYA, 04/10/2002
1007)  "Alaattin Çam ve Milletvekili Adayları İçin Taahhütname", SAKARYA, 30/09/2002
1008)  "Yolsuzluk Ligi'nde Nasıl Terfi Edilir", SAKARYA, 27/09/2002
1009)  "Türkiye Dünyanın 18 nci Büyük Ülkesi", SAKARYA, 23/09/2002
1010)  "Ecevit Hüküeti'nin Ekonomi Programı Amacına Ulaştı Mı?", SAKARYA, 20/09/2002
1011)  "Türkiye Yolsuzluk Ligi Şampiyonu", SAKARYA, 16/09/2002
1012)  "Kıbrıs Elden Gidiyor Mu?, SAKARYA, 13/09/2002
1013)  "Siyasette Uçan Kaz Modeli", SAKARYA, 09/09/2002
1014)  "Bozüyük-Bilecik Yolu Kıvrıkoğlu Paşa'ya Bir Jest Midir?", SAKARYA, 06/09/2002
1015)  "General Garcia'ya Götüren Mesaj", SAKARYA, 02/09/2002
1016)  " Türkiye Ekonomik Hedeflerini Yeniledi", SAKARYA, 01/09/2002
1017)  "IMF Borcu Giderek Büyüyor", SAKARYA, 30/08/2002
1018)  "Küreselleşen Dünyada Türkiye Nerede?", SAKARYA, 26/08/2002
1019)  "AB Temsilcisi Fogg ve Yürekli Türk Milleti", SAKARYA, 23/08/2002
1020)  "Kıbrıs'ın AB'ne Tam Üyeliği ve Türkiye", SAKARYA, 19/08/2002
1021)  "Borcumuz Gelirimizi Nihayet Geçti", SAKARYA, 16/08/2002
1022)  "Kopenhag Kriterleri Nelerdir?", SAKARYA, 12/08/2002
1023)  "Kemal Derviş Eskişehir'de Nabız Yokladı", SAKARYA, 09/08/2002
1024)  "Top Artık AB'nin Sahasında", SAKARYA, 06/08/2002
1025)  "Özel Tüketim Vergisi Uygulamaya Girdi", SAKARYA, 02/08/2002
1026)  " Emeğin Sesine Kulak Verelim," SAKARYA, 01/08/2002
1027)  "Emeğin Sesine Kulak Verelim," SAKARYA, 01/08/2002
1028)  "Siyasi Hayatımızda Yeni Bir Parti: Yeni Türkiye", SAKARYA, 29/07/2002
1029)  "Türkiye Ekonomisi Hasta mı?", SAKARYA, 26/07/2002
1030)  "Türkiye Hasta Adam Değildir", SAKARYA, 22/07/2002
1031)  "Kemal Derviş ve Liberal Sosyal Sentez (II)", SAKARYA, 19/07/2002
1032)  "Türkiye AB'nin Kapısında," SAKARYA, 15/07/2002
1033)  "Kemal Derviş ve Liberal Sosyal Sentez (I)", SAKARYA, 15/07/2002
1034)  "AB Yolunda Kilometre Taşları", SAKARYA, 12/07/2002
1035)  "AB'ne Aday Ülkelerin Ekonomik Performansı", SAKARYA, 08/07/2002
1036)  "Avrupa Rüyası Bir Hayal mi?, SAKARYA, 05/07/2002
1037)  "Türkiye AB'nin Kapısında," SAKARYA, 01/07/2002
1038)  "Türk Halkı AB'ni İstiyor Ama", SAKARYA, 01/07/2002
1039)  "AK Parti ile DYP'nin AB Yaklaşımı", SAKARYA, 28/06/2002
1040)  "Artık Herkes Milyoner", SAKARYA, 24/06/2002
1041)  "OECD Liginde Türkiye Küme Düştü", SAKARYA, 21/06/2002
1042)  "Temiz Toplum ve Rüşvet", SAKARYA, 17/06/2002
1043)  "Liderler Zirvesi ve Avrupa Birliği", SAKARYA, 14/06/2002
1044)  "175 Sivil Toplum Kuruluşu ve Avrupa Birliği Bildirisi", SAKARYA, 10/06/2002
1045)  "Hemşehrilerimizi Tepreş Şenliklerine Bekliyoruz", SAKARYA, 07/06/2002
1046)  "TÜSİAD'dan Sezer'e Tam Destek", SAKARYA, 03/06/2002
1047)  "Türkiye Dünyanın 17. Büyük Ülkesi," SAKARYA, 01/06/2002
1048)  "Midas'ın Ülkesi Frigya'ya Nasıl Gidilir", SAKARYA, 31/05/2002
1049)  "Ekonomik Krizler Büyümeyi Engelledi",SAKARYA, 27/05/2002
1050)  "OECD Türkiye Raporu Ne Diyor", SAKARYA, 24/05/2002
1051)  "14 Nisan Kararları, Siyaset ve Kemal Derviş", SAKARYA, 20/05/2002
1052)  "9 Mayıs Avrupa Günü ve Türkiye", SAKARYA, 20/05/2002
1053)  "Yeni Bir Akım: Liberal Sosyal Sentez", SAKARYA, 17/05/2002
1054)  "IMF Teftişi Bu Hafta Başlıyor", SAKARYA, 13/05/2002
1055)  "Türkiye Ekonomisi ve IMF", SAKARYA, 06/05/2002
1056)  "PKK, KADEK ve Avrupa Birliği", SAKARYA, 03/05/2002
1057)  "Avrupa Birliği, Türkiye ve Aleviler", SAKARYA, 29/04/2002
1058)  "Ermeni Soykırımı Bir Büyük Yalandır", SAKARYA, 26/04/2002
1059)  "Kürtçe Yayın Eğitim Talebi ve AB Üyeliği", SAKARYA, 22/04/2002
1060)  "Türk Halkından AB'ne Bakış", SAKARYA, 19/04/2002
1061)  "Geleceğin Avrupası ve Türkiye", SAKARYA, 15/04/2002
1062)  "Türkiye Küçüldü Ama IMF Moral Verdi", SAKARYA, 12/04/2002
1063)  "ETO Başkanı Yücesan Çok Haklı", SAKARYA, 08/04/2002
1064)  "IMF Yönetiminde Üç Yıl Geçecek", SAKARYA, 05/04/2002
1065)  "AB'ne Sözümüzü Ne Kadar Tuttuk?", SAKARYA, 01/04/2002
1066)  "AB Barcelona Süreci ve Aday Ülkelerin Durumu", SAKARYA, 29/03/2002
1067)  "Ermeni Sorunu Büyüyor", SAKARYA, 25/03/2002
1068)  "Çanakkale Geçilmez, Vatan Bölünmez", SAKARYA, 22/03/2002
1069)  "Dünü ve Bugünü İle Ermeni Sorunu", SAKARYA, 18/03/2002
1070)  "Avrupa Birliği, Ordu ve Bir Yanlış Değerlendirme", SAKARYA, 15/03/2002
1071)  "Saydam Devlet ve Yolsuzlukla Mücadele", SAKARYA, 11/03/2002
1072)  "Dokuz Avrupa Parası Tarihe Karıştı", SAKARYA, 08/03/2002
1073)  "Avrupa Parlamentosu Haddini Çok Aştı", SAKARYA, 04/03/2002
1074)  "IMF Göz Açtırmayacak", SAKARYA, 01/03/2002
1075)  "Uygarlıklar İstanbul'da Barıştı", SAKARYA, 22/02/2002
1076)  "TESEV ve Yolsuzlukla Mücadele", SAKARYA, 18/02/2002
1077)  "Türkiye IMF'ye Borçlu mu?, SAKARYA, 15/02/2002
1078)  "İsveç'e Tepkimizi Göstermekte Gecikmeyelim", SAKARYA, 11/02/2002
1079)  "Saydam Olmayan Türkiye'ye Sermaye Gelmez", SAKARYA, 08/02/2002
1080)  "Ulusal Azınlık ve Ana Dilde Eğitim", SAKARYA, 01/02/2002
1081)  "Türkiye Cumhuriyeti'nin Dili Türkçedir", SAKARYA, 28/01/2002
1082)  "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve Türkiye Ekonomisi", SAKARYA, 21/01/2002
1083)  "Ekonomik Kriz Nasıl Aşılır?", SAKARYA, 18/01/2002
1084)  "IMF'ye Verilen Söz: Enflasyon Hedeflemesi", SAKARYA, 14/01/2002
1085)  "Küreselleşme ve Ekonomik Kriz", SAKARYA, 11/01/2002
1086)  "Avrupa Parası Euro'ya Türkçe İsim Bulalım", SAKARYA, 07/01/2002
1087)  "Avrupa Birliği'nin Geleceğinde Türkiye Var mı?", SAKARYA, 04/01/2002
1088)  "Türk Lirası Dünya Şampiyonu", SAKARYA, 31/12/2001
1089)  "Dövizinizi Euro'ya Çevirmeyi Unutmayınız!", SAKARYA, 28/12/2001
1090)  "Arjantin'de Son Tango (II)", SAKARYA, 26/12/2001
1091)  "Arjantin'de Son Tango (I)", SAKARYA, 24/12/2001
1092)  "Başbakan Ecevit Haklı Ama",SAKARYA, 21/12/2001
1093)  "Türk Halkı Avrupa Birliğini İstiyor", SAKARYA, 14/12/2001
1094)  "Türkiye ve Yakın Çevremizde Gelir Dağılımı", SAKARYA, 10/12/2001
1095)  "Saydam Devlet Saydam Üniversite," SAKARYA, 07/12/2001
1096)  "OECD'nin Türkiye Raporu ve Rektörlük Seçimleri," SAKARYA, 03/12/2001
1097)  "Sami Selçuk, Strateji Belgesi ve Türkiye," SAKARYA, 30/11/2001
1098)  "Tasarrufa Uyalım, Başkalarını da Uymaya Çağıralım," SAKARYA, 19/11/2001
1099)  "Dünyanın En Büyük Şirketi: Exxon Mobil," SAKARYA, 16/11/2001
1100)  "Atamızı Saygı ile Andık, Ekonomi Konusundaki Düşüncelerini Bir Daha Hatırladık," SAKARYA, 12/11/2001
1101)  "Dünya Ticaret Örgütü, Küreselleşme ve Yoksulluk," SAKARYA, 09/11/2001
1102)  "Hoş Geldin Yirmi Milyonluk Banknotlar," SAKARYA, 05/11/2001
1103)  "Cumhuriyet 78 Yaşında, Ekonomi Kaç Yaşında," SAKARYA, 02/11/2001
1104)  "Avrupa Birliği ve Çifte Standart," SAKARYA, 29/10/2001
1105)  "Türk Cumhuriyetleri ile Ekonomik İşbirliği ve Türkiye," SAKARYA, 26/10/2001
1106)  "2002 Yılı Bütçesi ve Ekonomik Hedefler," SAKARYA, 22/10/2001
1107)  "Gaspıralı İsmail ve Dilde Fikirde İşde Birlik," SAKARYA, 19/10/2001
1108)  "Tataristan Heyeti Eskişehirli Firmaları Kazan'a Bekliyor," SAKARYA, 15/10/2001
1109)  "Sivil Anayasamız Hayırlı Olsun," SAKARYA, 12/10/2001
1110)  "Sami Selçuk, Strateji Belgeseli ve Türkiye," SAKARYA, 14/09/2001
1111)  "Pul Olan Paramız," SAKARYA, 10/09/2001
1112)  "ATO'nun Girişimine Eto'dan Destek," SAKARYA, 07/09/2001
1113)  "Enflasyon Hedeflemesine Geçiliyor," SAKARYA, 03/09/2001
1114)  "Halkımız AB Üyeliğini İstiyor mu?" SAKARYA, 31/08/2001
1115)  "Vardar ve Garih'in Ardından," SAKARYA, 27/08/2001
1116)  "Enflasyon Hedefi Tutarsa Çok İyi," SAKARYA, 24/08/2001
1117)  "Eti Gıda Sanayi ve Sarar İlk Beşyüzde," SAKARYA, 20/08/2001
1118)  "Dolar Yıl Sonunda 1.300," SAKARYA, 17/08/2001
1119)  "Ulusal Güvenlik ve AB Üyeliği," SAKARYA, 13/08/2001
1120)  "Vergi Rekortmenlerine Ödül," SAKARYA, 10/08/2001
1121)  Küreselleşme ve Karşıtları," SAKARYA, 06/08/2001
1122)  Asgari Ücret Yürürlüğe Girdi," SAKARYA, 03/08/2001
1123)  "Stanley Fisher'e İnanalım mı?" SAKARYA, 30/07/2001
1124)  "Dalgalı Kurun Sigortası: Vadeli Piyasa," SAKARYA, 27/07/2001
1125)  "IMF Gözetimi Devam Ediyor," SAKARYA, 23/07/2001
1126)  "IMF'den Nasıl Borçlanılır" SAKARYA, 20/07/2001
1127)  "IMF'den Mektup Var," SAKARYA, 17/07/2001
1128)  "Türkiye IMF'ye Muhtaç mı?," SAKARYA, 09/07/2001
1129)  "İki Kitap ve Ermeni Mezalimi," SAKARYA, 06/07/2001
1130)  "IMY'ye Verilen Sözler Tutuluyor," SAKARYA, 02/07/2001
1131)  "IMF'ye Verilen Sözler Tutuluyor," SAKARYA, 02/07/2001
1132)  "Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni," SAKARYA, 29/06/2001
1133)  "Son Kriz Son Olsun," SAKARYA, 25/06/2001
1134)  "Programa ABD Desteği ve Başkan Bush'un Mektubu," SAKARYA, 22/06/2001
1135)  "Niyet Mektubuna Hükümetin Kefaleti," SAKARYA, 18/06/2001
1136)  "Türkiye Ekonomisinde ve Dünyada Krizler," SAKARYA, 15/06/2001
1137)  "IMF Desteği Bir Borçtur," SAKARYA, 13/06/2001
1138)  "Hakari'de Dört Mevsim," SAKARYA, 11/06/2001
1139)  "Tepreş Şenliklerine Açık Davetiye," SAKARYA, 09/06/2001
1140)  "Son Sanş ve Son Mektup," SAKARYA, 04/06/2001
1141)  "Temiz Toplum ve Şeffaflık," SAKARYA, 01/06/2001
1142)  "Yolsuzlukla Mücadele ve Temiz Toplum," SAKARYA, 28/05/2001
1143)  "İstanbul 2008'e Aday Kent," SAKARYA, 25/05/2001
1144)  "Çevik Bir Paşa Çok Haklı," SAKARYA, 23/05/2001
1145)  "Zekeriya Temizel ve Ekonomik Kriz," SAKARYA, 22/05/2001
1146)  "Bu Son Mektup Olsun," SAKARYA, 21/05/2001
1147)  "İsraf Ekonomisine Son," SAKARYA, 18/05/2001
1148)  "Türkiye Dünyanın 22 nci Ülkesi," SAKARYA, 15/05/2001
1149)  "Ortanın Solu ve Kemal Derviş," SAKARYA, 14/05/2001
1150)  "Avrupa Gününüz Kutlu Olsun," SAKARYA, 11/05/2001
1151)  "Dünya Bankası, Atilla Karaosmanoğlu ve Kemal Derviş," SAKARYA, 07/05/2001
1152)  "Avrupa Birliği ve Önyargı," SAKARYA, 04/05/2001
1153)  "Sayın Yılmaz Bir Gerçeği Açıkladı," SAKARYA, 03/05/2001
1154)  "Amerika Birliği'ne Bir Adım Atıldı," SAKARYA, 01/05/2001
1155)  "Derviş Son Şans," SAKARYA, 30/04/2001
1156)  "Toplumsal Ahlak ve Yolsuzluk," SAKARYA, 27/04/2001
1157)  "Ermenileri Kim Kesti?" SAKARYA, 25/04/2001
1158)  "Türkiye'nin Notu Neden Kırıldı?" SAKARYA, 24/04/2001
1159)  "TL'den Sıfır Atılabilir mi?" SAKARYA, 23/04/2001
1160)  "Kemal Derviş İkinci Özal mı?" SAKARYA, 20/04/2001
1161)  "Paramız Pul Oldu," SAKARYA, 17/04/2001
1162)  "Gazi Ekonomiye Gazi Başkan," SAKARYA, 16/04/2001
1163)  "Devletin Rantı Deniz," SAKARYA, 13/04/2001
1164)  "Dış Proje Kredileri Nasıl Kullanılmalı," SAKARYA, 12/04/2001
1165)  "Borç Yiyen Kesesinden Yer," SAKARYA, 11/04/2001
1166)  "Yorgo Papendreu'ya Batı Trakya Soruları," SAKARYA, 09/04/2001
1167)  "AB'nin Ne Olduğunu Bilenler Vardır," SAKARYA, 06/04/2001
1168)  "150 Yılda Üçüncü Ferman," SAKARYA, 03/04/2001
1169)  "Sayın Derviş Muradına Erecek mi Acaba," SAKARYA, 02/04/2001
1170)  "İstanbul'a Olimpiyat Yakışır," SAKARYA, 27/03/2001
1171)  "Dördüncü İktisat Kongresi Toplanıyor," SAKARYA, 26/03/2001
1172)  "Avrupa Birliği Yolunda Ulusal Program,(2)" SAKARYA, 22/03/2001
1173)  "Avrupa Birliği Yolunda Ulusal Program," SAKARYA, 21/03/2001
1174)  "Kentsel Ulaşımın Yükünü Kim Taşıyacak," SAKARYA, 20/03/2001
1175)  "Tarihinine Sahip Çıkan Uluslara Saygı Duyulur," SAKARYA, 19/03/2001
1176)  "IMF- Dünya Bankası İkilisi, Kemal Derviş ve Ulusal Program,(2)" SAKARYA, 14/03/2001
1177)  "IMF- Dünya Bankası İkilisi, Kemal Derviş ve Ulusal Program,(1)" SAKARYA, 13/03/2001
1178)  "Temizel Temizlendi mi," SAKARYA, 12/03/2001
1179)  "Erçel'in Çelişkisi:Programın İflası," SAKARYA, 26/02/2001
1180)  "Sidney ve Hafif Raylı Sistem", SAKARYA, 20/02/2001
1181)  "Bir Raylı Sistem Hikayesi", SAKARYA, 07/02/2001
1182)  "Fisher Bizi Neden Kutladı," SAKARYA, 03/02/2001
1183)  "Demirel Çok Haklı", SAKARYA, 02/02/2001
1184)  "Fransa Türkiye'nin Ortağı",SAKARYA, 30/01/2001
1185)  "Ölçülü Tepki Ses Getirir," SAKARYA, 24/01/2001
1186)  "Fransa'ya Tepki: Madalyalar İade Edilsin", SAKARYA, 18/01/2001
1187)  "Ermeni Tehciri ve Kırım Türkleri", AYYILDIZ, 29/02/2000
1188)  "Avrupa Kültür Şehri: Madrid", AYYILDIZ, 24/02/2000
1189)  "Arjantin ve Brezilya İzlenimlerim", AYYILDIZ, 22/02/2000
1190)  "Dünyaya Açılan Dev: Çin", AYYILDIZ, 17/02/2000
1191)  "Kazakistan ve Özelleştirme", AYYILDIZ, 15/02/2000
1192)  Özelleştirmede Elde Var Sıfır", AYYILDIZ, 10/02/2000
1193)  "Euro ile Yapılan İşlemler ve Sonuçları", AYYILDIZ, 03/02/2000
1194)  "Helsinki Sonrası Ne Olcak?", AYYILDIZ, 03/02/2000
1195)  "Sömürge Zihniyeti ve AB" AYYILDIZ, 02/02/2000
1196)  "AB'den Sorumlu Bakanlık Dışişleri", AYYILDIZ, 01/02/2000
1197)  "Küreselleşme, Tahkim ve Türkiye", AYYILDIZ, 28/01/2000
1198)  "Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı Başlıyor", AYYILDIZ, 25/01/2000
1199)  "DTÖ 2000'de Ne Yapacak?", AYYILDIZ, 20/01/2000
1200)  "DPT, ÖİK Sürelerini Uzatmalıdır", AYYILDIZ, 18/01/2000
1201)  "IMF Ankara'da Büro Açmamalıdır (2)", AYYILDIZ, 14/01/2000
1202)  "IMF Ankara'da Büro Açmamalıdır (1)", AYYILDIZ, 13/01/2000
1203)  "Nükleer Enerji ve Türkiye", AYYILDIZ, 11/01/2000
1204)  "AB'nin Adayları ve Türkiye", AYYILDIZ, 06/01/2000
1205)  "Bütçe Açığı ve Mali Disiplin", AYYILDIZ, 04/01/2000
1206)  "Heteredoks Niyet Mektubu", AYYILDIZ, 30/12/1999
1207)  "AB Bakanlığı Kurulmalı", AYYILDIZ, 23/12/1999
1208)  "Başkan Erçel'in Büyük Riski ve Çelişkileri", AYYILDIZ, 21/12/1999
1209)  "Yöneldiği Kapıyı Bilmek", AYYILDIZ, 14/12/1999
1210)  "Dünya Ticaretinde Adalet Nasıl Sağlanır", AYYILDIZ, 07/12/1999
1211)  "Apo'yu Af Etsek, AB'ye Girebilir miyiz?", AYYILDIZ, 03/12/1999
1212)  "Yeni Gümrük Yasası Ne Getiriyor?", AYYILDIZ, 26/11/1999
1213)  "Küreselleşen Dünya ve AGİT İstanbul Zirvesi", AYYILDIZ, 23/11/1999
1214)  "AGİT'e Çeçenistan Sorununu Taşıyalım", AYYILDIZ, 19/11/1999
1215)  "AGİT ve En Kıdemli Devlet Adamı", AYYILDIZ, 16/11/1999
1216)  "Para Kurulu Türkiye'de Uygulanamaz",AYYILDIZ, 11/11/1999
1217)  "Helsinki'de Şantaja Boyun mu Eğeceğiz?", AYYILDIZ, 09/11/1999
1218)  "Ioannis Curantis'e İnanmadım!", AYYILDIZ, 09/11/1999
1219)  "TL'den Sıfır Atmak Mümkün mü?", AYYILDIZ, 04/11/1999
1220)  "Paramız Pul Oldu",AYYILDIZ, 02/11/1999
1221)  "IMF'ye Mahkum muyuz?", AYYILDIZ, 30/10/1999
1222)  "Yabancı Sermaye Türkiye'yi Sevmiyor", AYYILDIZ, 28/10/1999
1223)  "AGİT ve Türk Cumhuriyetleri", AYYILDIZ, 26/10/1999
1224)  "Türkiye'de Gelişmiş Bir İl: ESkişehir", AYYILDIZ, 22/10/1999
1225)  "Enflasyon 2000'de Düşecek mi?", AYYILDIZ, 21/10/1999
1226)  "Tünelin Ucu Karanlık!", AYYILDIZ, 19/10/1999
1227)  "Seattle'a Geç Kaldık", AYYILDIZ, 14/10/1999
1228)  "Başbakan Ecevit ve Irkçı Avrupa", AYYILDIZ, 12/10/1999
1229)  "Constantinopolis Hala Var mı?", AYYILDIZ, 08/10/1999
1230)  "Yunanistan Gerçek Dost mu?", AYYILDIZ, 07/10/1999
1231)  "G-20 ve Türkiye", AYYILDIZ, 05/10/1999
1232)  "Yeni Bir Destekleme Düzenlemesine Doğru", AYYILDIZ, 30/09/1999
1233)  "Ecevit Gereğini Yaptı", AYYILDIZ, 28/09/1999
1234)  "Yabancı Sermaye", AYYILDIZ, 23/09/1999
1235)  "Ekonomik İşbirliği Örgütü Canlanıyor mu?", AYYILDIZ, 21/09/1999
1236)  "IMF İle İlişkiler Isınmaya Başladı", AYYILDIZ, 17/09/1999
1237)  "IMF"den Beklenen Kaynak Geliyor mu?", AYYILDIZ, 16/09/1999
1238)  "AB İle İlişkiler Çıkmaz Sokokta", AYYILDIZ, 14/09/1999
1239)  "ABD'den Yardım", AYYILDIZ, 10/09/1999
1240)  "Eskişehir'de Bir Sanayi Devi," İSTİKBAL, 13/07/1999
1241)  "İtalya Bu Fiile Ortaktır," İSTİKBAL, 12/07/1999
1242)  "İntihar Ettiren IMF," İSTİKBAL, 10/07/1999
1243)  "Kaliteli Hizmet ve Osmangazi Üniversitesi," İSTİKBAL, 08/07/1999
1244)  "1999 Bütçesi Hayırlı Olsun," İSTİKBAL, 07/07/1999
1245)  "Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Açısından Eskişehir," İSTİKBAL, 03/07/1999
1246)  "G-8 Zirvesi ve Türkiye," İSTİKBAL, 29/06/1999
1247)  "1999 Bütçesi Faiz ve Maaşlara Ayrıldı," İSTİKBAL, 23/06/1999
1248)  "Özelleştirmede Arpa Boyu Yol Alındı," İSTİKBAL, 18/06/1999
1249)  "AB'de Sol Partiler Kaybetti," İSTİKBAL, 16/06/1999
1250)  "Avrupa Birliği Hayal mi?" İSTİKBAL, 15/06/1999
1251)  "1999 Bütçesi Ne Getiriyor?" İSTİKBAL, 14/06/1999
1252)  "Schröder'den Başbakan Ecevit'e Gelen Mektup," DÜNYA, 10/06/1999
1253)  "57 nci Cumhuriyet Hükümeti ve Tarihi Uzlaşı," İSTİKBAL, 31/05/1999
1254)  "Dr.Hayrettin Erkmen'in Ardından," İSTİKBAL, 26/05/1999
1255)  "ABD'de Türk Lobisi ve Türk Yürüyüşü," İSTİKBAL, 25/05/1999
1256)  "Türkiye'ye Hoş Geldin IMF," İSTİKBAL, 21/05/1999
1257)  "Muhtemel Koaliasyon Ortakları DSP ve MHP'nin Ekonomi Programları," İSTİKBAL, 17/05/1999
1258)  "Yeni Hükümeti Bekleyen Ekonomik Tablo Nedir?" İSTİKBAL, 10/05/1999
1259)  "Hükümetin Ekonomik Programı Ne Getiriyor?" İSTİKBAL, 08/05/1999
1260)  "Sosyo- Ekonomik Gelişme Seviyesi Bakımından Eskişehir," İSTİKBAL, 03/05/1999
1261)  "Eskişehir'de Merkezde Hangi Parti Güçlü," İSTİKBAL, 03/05/1999
1262)  "Mili Egemenlik ve AB ile İlişkiler," DÜNYA, 29/04/1999
1263)  "Eskişehir'de Seçmen Profili," İSTİKBAL, 26/04/1999
1264)  "Demokrasi Bir Olgunluk ve Hoşgörü Rejimidir," İSTİKBAL, 17/04/1999
1265)  "Şeffaf Toplum İçin Mal Beyanı Gerekli mi?" İSTİKBAL, 15/04/1999
1266)  "Çamur At İzi Kalsın" İSTİKBAL, 14/04/1999
1267)  "Nasıl Bir Belediye Başkanı Seçelim?" İSTİKBAL, 13/04/1999
1268)  "Vakıflar Üniversite'nin Ayni Haklarını İade Edecek mi?" İSTİKBAL, 12/04/1999
1269)  "19 Nisan'da Ne Olacak?" İSTKBAL, 10/04/1999
1270)  "Ben Kime Oy Vermeyeceğim," İSTİKBAL, 09/04/1999
1271)  "Eskişehir Nasıl Bir Şehir Olmalı?" İSTİKBAL, 08/04/1999
1272)  "Eskişehir'e Opera Binası ve Golf Sahası Gerekli mi?" İSTİKBAL, 07/04/1999
1273)  "Eskişehir Ne Tip Bir Kasabadır?(1)" İSTİKBAL, 06/04/1999
1274)  "Vakıflar, Adaylar ve Sorular," İSTİKBAL, 05/04/1999
1275)  "Demokratik Seçim En İyileri Bulmak İçin Gerekli mi?" İSTİKBAL, 03/04/1999
1276)  "Son Yerel Seçimlerin Galibi Kim?" İSTİKBAL, 26/03/1999
1277)  "Temiz Toplum Temiz Siyaset(3)" İSTİKBAL, 25/03/1999
1278)  "Avrupa Birliğine Tam Üyelik Egemenliğimizi Sınırlandırır," İSTİKBAL, 24/03/1999
1279)  "Temiz Toplum Temiz Siyaset(2)" İSTİKBAL, 23/03/1999
1280)  "Temiz Toplum Temiz Siyaset(1)" İSTİKBAL, 22/03/1999
1281)  "İnsanlar Yanarken Avrupa Seyrediyor," İSTİKBAL, 19/03/1999
1282)  "Eskişehir'e 5 Yıldızlı Otel Nasıl Yapılır?" İSTİKBAL, 15/03/1999
1283)  "Şefkat Paketinde Neden Eskişehir Yok?" İSTİKBAL, 13/03/1999
1284)  "Raylı Sistem Önerisi Üzerinden Beş Yıl Geçti", SAKARYA, 05/03/1999
1285)  "Kırım'da Neler Oluyor?", SAKARYA, 01/03/1999
1286)  "Adil Yargı, Apo ve DGM'ler", SAKARYA, 26/02/1999
1287)  "Profesörler Kenti Eskişehir", SAKARYA, 22/02/1999
1288)  "Kamuda Maaş Farkları Kapanıyor", SAKARYA, 19/02/1999
1289)  "Eskişehir'de 1995 Genel Seçimlerinin Galibi Kim?", SAKARYA, 15/02/1999
1290)  IMF'den Türkiye'ye Destek Sözü Anlamı", SAKARYA, 12/02/1999
1291)  "İki Turlu Seçim Solu Yok Eder", SAKARYA, 08/02/1999
1292)  "Türkiye 100 Milyon Olacak mı?", SAKARYA, 05/02/1999
1293)  "Eskişehir'de Yaratılan Gelirin Yarısı Sanayi Kesiminin", SAKARYA, 01/02/1999
1294)  "Tayfun Talipoğlu Haklı mı?", SAKARYA, 29/01/1999
1295)  "Başbakan Ecevit ve IMF'den Acil Yardım İsteği", SAKARYA, 25/01/1999
1296)  "İthal Otomobil 1998'de Patladı", SAKARYA, 18/01/1999
1297)  "Hoşgeldin Avrupa Parası Euro", SAKARYA, 15/01/1999
1298)  "Başbakan Yılmaz Değerlendirdi: 'Devalüasyon İsteyenler Cahildir", SAKARYA, 11/01/1999
1299)  "1998 Yılının Ekonomik Bilançosu", SAKARYA, 08/01/1999
1300)  "Seçim Sistemi ve Siyasi İstikrar", SAKARYA, 04/01/1999
1301)  "21 ncı Yüzyılda Türkiye'nin Ekonomik Stratejisi", SAKARYA, 01/01/1999
1302)  "56 ncı Erez Hükümetine Doğru", SAKARYA, 28/12/1998
1303)  "İtalya Yanlışını Anladı mı?", SAKARYA, 25/12/1998
1304)  "Geçen Dönem Seçim Sonuçları ve Siyasal Partilerimiz", SAKARYA, 21/12/1998
1305)  "Ekonomik Kriz ve İşçi Çıkarmaları", SAKARYA, 18/12/1998
1306)  "Açılık Sınırı 231 Milyona Yükseldi", SAKARYA, 14/12/1998
1307)  "Vakıf Haftası ve Türkiye'de Vakıflar", SAKARYA, 11/12/1998
1308)  "Eskişehir'in En Büyük İhracatçı Firması: Arapoğlu Giyim Sanayi", SAKARYA, 07/12/1998
1309)  "Cumhuriyetin 75 nci Yılında Türkiye'nin Kazanımları", SAKARYA, 04/12/1998
1310)  "İtalya'ya Ekonomik Boykot ve Sonuçları", SAKARYA, 30/11/1998
1311)  "Avrupa Parlamentosu, Abdullah Öcalan ve İtalya'ya Tepkiler", SAKARYA, 27/11/1998
1312)  "Uluslararası Ticaret Odası Ne İş Yapar?", SAKARYA, 23/11/1998
1313)  "Eskişehir ve İleri Teknoloji: Alp Havacılık Tesisleri", SAKARYA, 20/11/1998
1314)  "İtalya'ya Ekonomik Ambargo", SAKARYA, 19/11/1998
1315)  "Hükümeti Sarsan Özelleştirme", SAKARYA, 16/11/1998
1316)  "Dünya Nereye Gidiyor, Türkiye Nerede?", SAKARYA, 13/11/1998
1317)  "Dr. Saraçoğlu Haklı mı?". SAKARYA, 09/11/1998
1318)  "Türkiye, Avrupanın Neresinde?", SAKARYA, 06/11/1998
1319)  "Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı-2'nin Ardından, SAKARYA, 02/11/1998
1320)  "Türkiye'de Enflasyon Düşüyor mu?", SAKARYA, 26/10/1998
1321)  "Türkiye'nin 1999 Yılı Ekonomik Hedefleri", SAKARYA, 23/10/1998
1322)  "Türkiye Global Krizin Neresinde", SAKARYA, 19/10/1998
1323)  "Eskişehir'de En Büyük Sanayi Kuruluşu: Eti Gıda, SAKARYA, 12/10/1998
1324)  "Avrupa'da Sol Partiler İkitidarda", SAKARYA, 05/10/1998
1325)  "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu İçinde Eskişehir'li Firmalar, SAKARYA, 28/09/1998
1326)  "Dünya'da Sosyal Adalet Ne Kadar Var?", SAKARYA, 21/09/1998
1327)  "Asya ve Rusya Krizi Türkiye'yi Olumsuz Yönde Etkiler mi?", SAKARYA, 14/09/1998
1328)  "II. Demokrasi Programına Ekonomik Özelleştiri", SAKARYA, 07/09/1998
1329)  "Borsa Neden Düştü?", SAKARYA, 31/08/1998
1330)  "Birinci Kent Kurultayı'nın Ardından", ESKİŞEHİR TİCARET ODASI DERGİSİ, No.64, 01/05/1996
1331)  "2010 İlerleme Raporu Bağlamında Türkiye-AB İlişkileri", Konferans, UETD Genel Merkezi, Köln, Almanya, 12.12.2010
1332)  "Barack Hussein Obama'nın Türkiye Ziyareti ve 68 Kuşağı" SAKARYA
1333)  "Akdeniz Birliği Avrupa Birliği'ne Alternatif Olabilir mi?" SANAYİDE YENİ UFUK, Ekim- Aralık 2007, Sayı:41,s.12-16.
1334)  "Akgündüz'ün Araba Sevdası: İMZA", AYYILDIZ
1335)  "Türkiye'de Sağlık Sektöründe Gelişmeler", EBTO BÜLTENİ, Ocak 2003.
1336)  "Kopenhang Zirvesi ve Kıbrıs 1", DÜNYA GAZETESİ, 30.1.2003.
1337)  "Kopenhang Zirvesi ve Kıbrıs 2", DÜNYA GAZETESİ, 31.01.2003.
1338)  "AB Türkiye'ye Sıcak Bakmıyor?", ESVAK, Sayı 16, 2002.
1339)  "Avrupa Ülkelerinde Türkiye'ye Karşı Peşin Yargılar Var", No.7, Ocak-Şubat 1998.
1340)  "GB Fiyoskoya Dönüşebilir", MİLLİYET GAZETESİ, 31.12.1996
1341)  "Gümrük Birliği Yeterli mi?", MİLLİYET GAZETESİ, 9.8.1995.
1342)  "Gümrük Birliği", BÜYÜK ANADOLU VAKFI DERGİSİ, Haziran 1995.
1343)  "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin İstihdama Katkıları", DÜNYA GAZETESİ, 3.12.1993.
1344)  "Gümrük Birliğinden Önce Neden Tam Üyelik",MİLLİYET GAZETESİ, 4.11.1993.
1345)  "Avrasya Ödemeler Birliği", DÜNYA GAZETESİ, 17.2.1993.
1346)  "Blac Sea Economic Corparation Project: A New Enviroment", THE TURKISH DAILY NEWS, 5 June 1992.
1347)  "Türk Respublikaları için Türkiye Modeli", EKA, No.11 Mayıs 1992.
1348)  "Dış Ticaret Sektöründe 1992 yılında Beklentiler", DÜNYA GAZETESİ, 31.12.1991.
1349)  "Türkiye'de ve Bazı Topluluk Ülkelerinde Tam Üyelik Öncesinden Uyum Çalışmaları", DÜNYA GAZETESİ,17.1.1991.
1350)  "Serbest Piyasa Ekonomilerinde Sübvansiyonlar ve Sonuçları 1-2-3", DÜNYA GAZETESİ, 26.6.1990.
1351)  "Dünya Çelik Piyasasındaki Son Gelişmeler", DÜNYA GAZETESİ, 31.9.1989.
1352)  “Dünya Ekonomisinde Uluslararası Müteahhitlik Sektöründeki Gelişmeler ile Buna Etki Eden Faktörler ", DÜNYA GAZETESİ, 05-06.09.l989.
1353)  "Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'daki Yabancı Sermaye Yatırımlarında Görülen Gelişmeler", DÜNYA GAZETESİ, 25-26/05/l989.
1354)  "OECD Bölgesi'nde Uluslararası Yatırımlarda Görülen Gelişmeler", DÜNYA GAZETESİ, 26.0l.l989.
1355)  "OECD Ülkelerinde Sanayide Yapısal Uyum", DÜNYA GAZETESİ, 22.ll.l988.
1356)  "Türkiye'nin İhracatında Tekstil ve Konfeksiyonun Önemi", DÜNYA GAZETESİ (Konfeksiyon Eki), 22.l0.l984.
1357)  "Türkiye-AET İlişkilerinin Geleceği", EKONOMİ POLİTİKA, 21.9.1984.
1358)  "Towards A Better Partnership", Turkey 84, 3l.01.l984.
1359)  "Türkiye-AET İlişkileri ve Son Gelişmeler",DÜNYA GAZETESİ, 26.12.l983.
1360)  "İslam Kalkınma Bankası ve Türkiye",DÜNYA GAZETESİ 27.5.l982.
1361)  "İslam Kalkınma Bankası: Son Beş Yıllık Faaliyetleri",İSTANBUL TİCARET, 23.4.l982.
1362)  "Son l00 Yılda Dış Ticaretimiz",İSTANBUL TİCARET, No.l89, l4.1.l982.
1363)  "Genişleyen AET İçinde Türkiye'nin Yeri",İSTANBUL TİCARET, l8.l2.l98l.
1364)  "Dünya Ülkelerinde Uygulanmakta Olan İhracatı Teşvik Tedbirleri", İSTANBUL TİCARET, 25.9.1981.
1365)  "İhracat Kredilerinde Risk Sorunu ve İhracat Kredi Sigortası", DÜNYA GAZETESİ, 2l.9.l981.
1366)  "Türkiye'nin 500 Büyük Firması İçinde Eskişehir Firmalarının Yeri ve Önemi",DÜNYA GAZETESİ, ll.2.l98l.
1367)  "Türkiye'nin Büyüyen Dış Ticaret Açığı Sorunu", AKME BÜLTENİ, No.ll, Mart l978.
1368)  "Beklenen Kur Ayarlaması Nihayet Yapıldı", AKME BÜLTENİ, No.l0, Haziran l977.
1369)  "AET'nin Türkiye ve Yunanistan ile Genişleyen İlişkileri", AKME BÜLTENİ, No.9 Mart l977.
1370)  “Türkiye'de Kalkınmanın AET Üyeliği Koşullarında Geçerliliği", AKME BÜLTENİ, No.6, Ocak 1976.
1371)  "Türkiye'den Yurtdışına Gönderilen İşgücü, İşçi Döviz Gelirleri ve Bu Gelirlerin Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkisi", AKME BÜLTENİ, No.4, Temmuz l975.
1372)  "Türkiye'de Hızlanan Enflasyon ve Nedenleri", AKME BÜLTENİ, No.4, Ocak l975.
1373)  "Türkiye'nin Dış Ticaretinde AET Önemli Rol Oynamaktadır", EKONOMİ POLİTİKA, 20.9.l974.
1374)  "AET'nin Türk Dış Ticareti İçindeki Yeri", EKONOMİ POLİTİKA, l9.9.l974.
1375)  "Türkiye-AET İlişkilerinde On Yılın Getirdikleri", EKONOMİ POLİTİKA, 18.9.1974.

Uluslararası Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  "Kırımoğlu'na Cumhuriyet Nişanı Verildi" Turkish Forum, 22/04/2014
2)  "Türk Dünyası Meydanı Projesi ve Bir Öneri" Turkish Forum, 22/04/2014
3)  "Refat Çubarov'dan Kırım Mesajı ve Rus Büyükelçisi" Turkish Forum, 08/04/2014
4)  "Türk Dünyası Kültür Başkenti ve İsmail Gaspıralı" Turkish Forum, 08/04/2014
5)  "Davutoğlu: Kırım Referandumu Meşru Değil" Turkish Forum, 08/04/2014
6)  "Kırım'da Franz Ferdinand Olayı Yaşanmasın" Turkish Forum, 04/03/2014
7)  "Cumhurbaşkanı Gül: Acelemiz Yok, Başbakan Erdoğan Acelemiz Var" Turkish Forum, 10/02/2014
8)  "Hollande: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok" Turkish Forum, 04/02/2014
9)  "TÜSİAD: Ecevit "Out", "Çiller" In mi?" Turkish Forum, 28/01/2014
10)  "Türk Dünyası Kültür Başkenti Meydanı" Turkish Forum, 22/01/2014
11)  "Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Değiştirdi" Turkish Forum, 22/01/2014
12)  "Singapur: Kendi Küçük Ekonomisi Büyük Ülke" Turkish Forum, 22/01/2014
13)  "Bu Uyarıya Kulak Vermek Gerekiyor" Turkish Forum, 20/01/2013
14)  "Paris'teki Cinayet ve Fransa" Turkish Forum, 14/01/2013
15)  "Petrol Üzerine Manevralar:Türkiye Kuzey Kıbrıs'ın Doğal Kaynaklarını Savunacak" Rossiskaya Gazeta, Moskova, Rusça, 13/04/2012
16)  "The Nazi's Made the Genocide but the Germans Had Not Been Indicted" Turkish Forum, USA, 07/02/2012
17)  "Armenians, 1.5 million Armenians Were Slaughtered by the Turks Had Stolen from the Obvious Lie" Turkish Forum,USA, 07/02/2012
18)  "Yasar Kemal Has Received Award from France But Mandela Did Not Accept Atatürk Award" Turkish Forum, USA, 01/01/2012

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  "Türkiye- AB İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını" TİSK İşveren Dergisi, C.51, No. 3, Haziran 2013, 01/06/2013
2)  "Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Egemenlik Devri ve Yeni Anayasa" ASOMEDYA, Haziran 2013, 01/06/2013
3)  "Eskişehir'e Büyük Hizmeti Geçen Kırım Kökenli Bakan: Hasan Polatkan" Eski Yeni, Eskişehir Valiliği Aylık Şehir Kültürü Dergisi,Yıl 3, Sayı 34, 01/12/2011, 01/12/2011
4)  "Ne Türkiye AB'ye Girer ne de Kıbrıs Sorunu Çözülür" ABHaber, 27/11/2011
5)  "AB İle İlişkiler Açısından 2010 Zor Bir Yıl Olacak" ESO Dergi, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Sayı 3,Ocak Şubat 2010, s.66-74., 01/02/2010
6)  "2010 Türkiye AB İlişkileri Açısından Dönüm Yılı Olacak" ABhaber, 29/01/2010
7)  "Avrupa Birliği'nin Haksız Vize Uygulaması Sona Ermelidir" ESO Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Eylül-Ekim 2009, s.66-69., 01/10/2009
8)  "Eskişehir Milletvekili Olarak En Uzun Bakanlık Yapan Bakan Rahmetli Hasan Polatkan," Eskişehir Kırım Postası,Yıl:11, Sayı:33,s.7-10., 01/03/2009
9)  "Avrupa Birliği'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Stratejisinin Genel Değerlendirilmesi" TÜRK YURDU, Ocak 2009, Cilt:29,Sayı:257, s.22-28., 01/01/2009
10)  "Bu Yıl Avrupa Birliği ile İlişkiler Isınacak mı?" SANAYİDE YENİ UFUK, Ekim Aralık 2008, No. 45, 01/10/2008
11)  Küresel Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisi" ETO Dergisi, Yıl:25, Sayı: 112, Eylül- Ekim 2008, s.50-57., 01/10/2008
12)  "Üçüncü Ulusal Program, AB ve Türkiye Gerçeği" Sanayide Yeni Ufuk, Eylül- Temmuz 2008, Sayı:44, s.10-18., 01/09/2008
13)  "Katılım Müzakere Sürecinde İlerleme Kıbrıs Sorunun Çözümüne Bağlıdır",Eskişehir Barosu Dergisi, Sayı: 15-16, Haziran 2008, s.99-131., 01/06/2008
14)  "IMF ile İlişkilerde Yeni Dönem", ETO Dergisi, Sayı:110, Haziran 2008, s.24-30., 01/06/2008
15)  "Akdeniz İçin Birlik Türkiye İçin Yeni Bir Alternatif mi?" Eskişehir Sanayi Odası Dergisi,Sayı:43, Haziran 2008, s.14-20., 01/06/2008
16)  "Türk Vatandaşlarının AB'ye Seyahat Özgürlüğü Var mı" SANAYİDE YENİ UFUK, Sayı:42, s.16-20., 01/03/2008
17)  "2008'den Beklentilerimiz ve Bazı Önlemler" ETO Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Yıl:25, Ocak Şubat 2008, s.35-38., 01/02/2008
18)  'Türkiye Avrupa Birliği Yerine Akdeniz Birliği Üyesi Olamaz" BUSİAD'dan Bakış,Temmuz-Eylül 2007, No:104, s.12-13., 01/12/2007
19)  "Avrupa Birliği Türk Vatandaşlarına Vize Uygulama Hakkına Sahip Değildir" SANAYİDE YENİ UFUK, No:40, 01/09/2007
20)  "Eskişehir İlinin Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi ve Eskişehir'de Öne Çıkan Sektörler" ESKİŞEHİR TİCARET ODASI DERGİSİ,No:106, 01/09/2007
21)  "Gümrük Birliği ile Sınırlı İmtiyazlı Ortaklık Türkiye'nin Hedefi Olamaz" ASOMEDYA,, 01/06/2007
22)  "Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den Türkiye'ye Yeni Öneri: Akdeniz Birliği" SANAYİDE YENİ UFUK,No 39, 01/06/2007
23)  "Avrupa Birliği Türkiye'ye Bobon Kriterleri Uyguluyor" SANAYİDE YENİ UFUK, Sayı:38, Ocak Mart 2007, 01/05/2007
24)  "Dünya Ekonomisinde Soğuma Var mı?" ETO Dergisi, No:102,Yıl:24,s.56-58., 01/01/2007
25)  "AB ile İlişkilerde Yolun Sonuna mı Geldik?" SANAYİDE YENİ UFUK, 01/12/2006
26)  "Türkiye'nin Limanlarını Rum Gemilerine Açması Yasal Bir Yükümlülük Değil", KRİTER, Sayı:5,s.20-23., 01/11/2006
27)  "ICC Ticaret ve Yatırım Politikaları, WTO ve Türkiye" ICC İş Dünyası Bülteni, 18/10/2006
28)  "Türkiye Limanlarını Güney Kıbrıs Rum Kesimine Açmak Zorunda Değildir",SANAYİDE YENİ UFUK, Sayı: 37, 01/09/2006
29)  "Sonbaharda AB Yolunda Tren Kazası Olabilir mi?" Sanayide Yeni Ufuk, Sayı:36,s.26-30., 01/08/2006
30)  "Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye," Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Yıl:23, Sayı:100,s.51-56, 01/06/2006
31)  "Kıbrıs'ta Son Tango", SANAYİDE YENİ UFUK, 01/03/2006
32)  "AB'nin Altıncı İlerleme Raporu ve Kıbrıs," SANAYİDE YENİ UFUK, 07/10/2005
33)  "2004 Aralık Çok Geç Olabilir", YENİ UFUK, 07/10/2005
34)  "Avrupa Birliğinin Çifte Standardı Kabul Edilemez?" YENİ UFUK, 07/10/2005
35)  "Ayrıcalıklı Statü Kabul Edilemez", YENİ UFUK, 07/10/2005
36)  "Avrupa Birliği Genişleme Sınırına Ulaştı mı?" YENİ UFUK, 07/10/2005
37)  "Sıra Kopenhag Kriterlerinin 3. Ayağında," Gözlem Dergisi, Türkiye Ekonomisi Özel Sayı,Mart 2005,s.58-62, 07/03/2005
38)  "Kopenhag Zirvesi AB Yolunun Sonu mu?", YENİ UFUK, 13/08/2003
39)  Türkiye Kıbrıs'ta İşgalci Bir Ülke Değildir",EBTO BÜLTENİ, Ağustos 2003, 01/08/2003
40)  "Avrupa Birliği ve Türkiye", ATO DERGİSİ, Mayıs 2003, 01/05/2003
41)  "AB Kapısı Aralık Ayında Aralanacak mı?", YENİ UFUK, No.24, Temmuz-Eylül 2002, 01/09/2002
42)  "Kıbrıs'ın Avrupa Birliğine Tam Üyeliği ve Türkiye," Denge,No.50,Temmuz 2002, 01/07/2002
43)  "Avrupa Birliği ve Kavşaktaki Türkiye", YENİ UFUK, No.23, Nisan-Haziran 2002, 01/04/2002
44)  "Anayasa Kovansiyonu ve Türkiye", YENİ UFUK, 07/03/2002
45)  "Çizmede Çizmeyi Aşan Sözler", YENİ UFUK, 12/10/2001
46)  "Türkiye Yetkilerini Devretmeli mi?"YENİ UFUK, 02/07/2001
47)  "Avrupa Birliği Programlarına Türkiye'nin Katılımı", YENİ UFUK, 30/03/2001
48)  "AB Türkiye'yi Ne Kadar İstiyor?"YENİ UFUK, 30/08/2000
49)  "CE İşareti Nedir?" YENİ UFUK, 30/04/2000
50)  "Güneydoğu Asya ve Rusya Krizi Karşısında Türkiye," s. 279-292. Prof. Dr. Orhan Oğuz'a Armağan, Marmara Üniversitesi Yayın no. 640, İstanbul, 01/09/1999
51)  "Osmanlı Devleti ve Sanayileşme Sorunu," Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi,Çorlu,1998,s.29-45, 01/01/1998
52)  "Avrupa Birliği'nde Rekabet Politikası" Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye, Sayı 24, s.4-11., 01/09/1996
53)  "Dünya Ekonomisinde Küreselleşme, Bölgeselleşme Eğilimleri ve Gümrük Birliği" Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye, İstanbul, Sayı 20, s. 4-19., 01/12/1995
54)  "AT'na Tam Üye Olmadan Gerçekleştirilecek Bir Gümrük Birliğinin Sakıncaları", İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, Kasım 1993, No.332, s.21-24., 01/11/1993
55)  "Dünya Ülkelerinde Özelleştirme Uygulamaları ve İngiltere ile Japonya Örnekleri", İİBF DERGİSİ, CXl, Sayı:1-2, 1993, s.59-78., 01/01/1993
56)  “Orta Doğu Ülkelerinde Bugünkü Organizasyonu: Toprak, Su Kullanımı, Yönetim ve Tarımsal Girdiler", ZİRAİ İKTİSAT ÜZERİNE ÇEVİRİLER II, İTİA Basımevi, Eskişehir, 1977 içinde., 01/01/1977
57)  "AB'nin Haksız Vize Uygulaması Sona Ermelidir" ESO Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Eylül- Ekim 2009, s. 66-69.
58)  "Kıbrıs'ın AB'ne Tam Üyeliği ve Türkiye", ANKARA TİCARET ODASI DERGİSİ No.50, Temmuz 2002.
59)  "Küresel Dünya'da Ekonomik Kriz", YENİ TÜRKİYE DERGİSİ, Kasım-Aralık 2001, Yıl: 7, No.42, s.1009-1028.
60)  "Helsinki'den Sonra Tünelin Ucu Göründü mü?", YENİ TÜRKİYE DERGİSİ, Eylül-Ekim 2000, Yıl:6, No.35, s.46-54.
61)  "Kırım'da Dört Gün", KIRIM, Yıl:8, No.31, Nisan-Haziran 2000.
62)  "Bedelsiz Otomobil İthalatı Üzerine Düşünceler", ESKİŞEHİR TİCARET ODASI DERGİSİ, No.65, Eylül 1996.
63)  "İthalat ve İhracat Rejimleri Çerçevesinde AB-Türkiye Gümrük Birliği Uygulaması", ESKİŞEHİR TİCARET ODASI DERGİSİ No.63, Mart 1996.
64)  "Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Eskişehir Ekonomisine Etkileri", ESKİŞEHİR TİCARET ODASI DERGİSİ, No.62, Aralık 1995, s.33-39.
65)  "Gümrük Birliğinin Türkiye Ekonomisine Muhtemel Etkileri", SÜREÇ DERGİSİ Özel Sayı, No.17-18, Ağustos 1995. s.74-89.
66)  "Sadece Gümrük Birliği Yeterli mi?", SÜREÇ DERGİSİ Özel Sayı, No.17-18, Ağustos 1995, s.305-308.
67)  "Gümrük Birliği Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiler", İLİM VE SANAT DERGİSİ, Mayıs 1995, No.38.
68)  "Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Değerlendirilmesi", İŞVEREN DERGİSİ, C.XXXlll, No.7, Nisan 1995.
69)  "AB-Türkiye Gümrük Birliği", YENİ TÜRKİYE DERGİSİ, Yıl l, Sayı 3, Mart-Nisan 1995, s.187-194.
70)  "TC-AB Gümrük Birliği", İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI DERGİSİ, İstanbul, 1994.
71)  "Özelleştirmede İngiltere Örneği", İŞVEREN DERGİSİ, C.XXXl, Sayı ll, Ağustos 1993.
72)  "Serbest Piyasa Ekonomisine Geçişte Türk Cumhuriyetlerinin Alması Gereken Tedbirler ve Öneriler", İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, No.315, 22 Mayıs 1992.
73)  "Köp Taraplı Özgerme Modeli: İktisadi GatnaşlıklarınÖsdürülmesi İçin", EKA, No.11,Mayıs 1992.
74)  "Değişen Avrupa'da Türkiye'nin Yeri", İŞVEREN DERGİSİ C.XXX, No.5, Şubat 1992.
75)  "OECD Ülkelerinde İmalat Sanayiinde Teknolojik Gelişmeyi Besleyen Araştırma Geliştirme Harcamalarının Gelişimi ve Analizi, İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, No.268, l5.06.l988.
76)  "Yeni Sanayileşen Bir Ülke : Güney Kore", İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, No. 255, l5.05.l987.
77)  "Dışa Açılan Türk Ekonomisinde Müşavirlik-Mühendislik ve Taahhüt Hizmetlerinin Yeri ve Önemi", İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, No.227, l5.01.l985.
78)  "20. Yılında Türkiye-AET İlişkileri", ÇÖZÜM, Yıl l, Ocak l985.
79)  "Avrupa Para Sisteminin Kuruluş ve İşleyişi", İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ, No.38, Nisan 1984.
80)  "Türkiye'de Planlı Dönemde Sektörlere Göre İhracat Program ve Gerçekleşmeleri", PLANLAMA DERGİSİ, No.l5, Mart l984.
81)  "Türk Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Şirketlerin Yeri ve Önemi", PLANLAMA DERGİSİ, No.l4, Ekim l983.
82)  "Türkiye-AET İlişkilerinin Genel Değerlendirmesi", İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, No.205, l5, Mart l983.
83)  "Güney Kore ve Yabancı Sermaye Yatırımları", İŞVEREN DERGİSİ, C.XXI, No.6, Mart l983.
84)  "Avrupa Topluluklarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri", İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ, Ocak 1983, No.22-23.
85)  "Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Yabancı Sermaye ve Türkiye", İŞVEREN DERGİSİ, C.XXXI, No.3, Aralık l982.
86)  "Japonya'da Yabancı Sermaye Mevzuatı ve Yatırımları", İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, l5 Ekim l982.
87)  "İslam Kalkınma Bankası ile Türkiye Arasındaki İlişkilere Genel Bir Bakış", İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, No.l96, l5 Haziran l982.
88)  ."l98l Yılında Dış Ekonomik İlişkiler ve l982'ye Bakış", ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI BÜLTENİ, Özel Sayı, Ocak l982.
89)  "Türkiye'de İhracatın Geliştirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ile Bu Konuda Alınacak Tedbir ve Öneriler", İSTANBUL TİCARET ODASI MECMUASI, Ekim-Aralık l98l.
90)  "Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde İhracata Yönelik Dış Ticaret Politikası", İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, No.l87, l5, Eylül l98l.
91)  "Gelişmekte Olan Ülkeler ve İhracatı Teşvik Tedbirleri", İKTİSAT VE MALİYE, C.XXVIII, Sayı 3, Haziran l98l.
92)  "Türkiye'de İhracat Rejimi ve Bu Rejim İçinde Bankaların Görev ve Sorumlulukları", ESADER, C.XVII, No.2, Haziran l98l.
93)  “İhracatı Teşvik Tedrbirlerinde Ekonomik Etkinlik Sorunu", İŞVEREN DERGİSİ, C.XIX, Sayı 7, Nisan l98l.
94)  "GATT Çerçevesinde İhracat Yardımları ve Gelişmekte Olan Ülkeler", İŞVEREN DERGİSİ, C.XIX, Sayı 4 Ocak l98l.
95)  "İhracatın Finansmanı ve Geliştirilmesi Yönünden Türkiye'de İhracat Kredileri", ESADER, C. XVII.No. l, Ocak l98l.
96)  "İhracat Kredilerinde Risk Sorunu ve İhracat Kredi Sigortası", İSTANBUL TİCARET ODASI DERGİSİ, Temmuz-Eylül, No.7-9, l980.
97)  "Türkiye Ekonomisinde Dış Açık Sorunu ve Bu Açığın Bazı Ülkelerle Karşılaştırması", ESADER , C. XVI, Sayı 2, Haziran l980.
98)  "Son Gelişmelerin Işığı Altında Türkiye AET İlişkileri", İŞVEREN DERGİSİ, C.XVIII, Sayı 5 Şubat l980.
99)  "Ekonomik Kalkınma Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaşabileceği Dış Ticaret Sorunları", ESADER, C.XVI, Sayı l ,Ocak l980.
100)  "Gümrük Giriş Tarife Cetveline Göre Türkiye İhracatında Başlıca Yer Tutan Ürünlerin İhracat Gelişmeleri ve Özellikleri", ESADER, C.XVI, Sayı l, Ocak l980.
101)  "Türkiye İhracatında Başlıca Yer Tutan Ürünlerin Talep Esneklik Katsayıları", İŞVEREN DERGİSİ, C.XVII, No.9, Aralık l979.
102)  "Dördüncü Beş Yılık Kalkınma Planında İhracat Politikası ve İhracat Hedefleri", İKTİSAT VE MALİYE, C. XXVI, No.9, Aralık l979.
103)  "Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaretin Yeri ve Önemi", İŞVEREN, C.XVII, Sayı: ll, Ağustos l979.
104)  "İmalat Sanayiinin İhracatta Vergi İadesine Karşı Duyarlılığı", İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, No.l60, l5 Haziran l979.
105)  "Türkiye'de İhracatında Yapısal Değişim", İSTANBUL TİCARET ODASI DERGİSİ, No.155, 15 Ocak 1979.
106)  "Türkiye'de ihracatta Vergi İadesi Uygulaması Sonuçları", İKTİSAT VE MALİYE, CXXV, No.10 Ocak 1979.
107)  "Hecksher-Ohlin Teoremi Üzerine Bir Not", (Roy J.Ruffin),ESADER, C.XIV, No. 2, Haziran l978, s.l85-l89.
108)  "Fakirleştiren Büyüme: Geometrik Bir Not", (J.Bhagwati), ESADER, C.XIV, No.2, Haziran l978, s.l77-l84.
109)  "Faktör Tahsisi ve Nisbi Mal Fiyatları", (T.M.Rybeznynsk), ESADER, C.XIVC, No.2, Haziran l978, s.l90-l97.
110)  "Petrol Üretmeyen Orta Gelir Seviyesindeki Ülkeler İçin Büyüme İhtimalleri: l977-85", (J.A.Hansen), ESADER, C.XIV, No.l, Ocak l978, s.296- 309.
111)  "Karşılaştırmalı Maliyetler ve Dış Ticaret Politikası", (H.G.Johnson),ESADER, C.XIV, No, l. Ocak, l978, s.276-295.
112)  "ÇUŞ'lerde Teknoloji üretimi ve Taransferi", İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, nO.137, 15 Temmuz 1977, s.27-32.
113)  "Dünya Ekonomisinde Çokuluslu Şirketlerin Gelişimi, Yeri ve Önemi", ANKARA TİCARET ODASI DERGİSİ, Haziran-Ağustos 1977, s.29-34
114)  "Dünya Ekonomisinde Önemi Giderek Artan Güç: Çokuluslu Şirketler", İKTİSAT VE MALİYE, .XXlV, No.3, Haziran 1977, s. 80-85
115)  "Çokuluslu Şirketler Üzerine Bir İnceleme", ESADER, C.XIII, No.2, Haziran l977, s.l84-259.
116)  "AET'nin Türkiye ve Yunanistan ile Genişleyen İlişkileri", AKME BÜLTENİ, No.9 Mart l977.
117)  "AET'ye Geçişte Gümrük ve Eş Etkili Vergilerin Zamanla Kaldırılmasının Getireceği Mali Yükün Sanayileşmemizin Finansmanına Olumsuz Etkisi", ANKARA TİCARET ODASI DERGİSİ, Mart 1976, s.3-7
118)  "AET'ye Geçişte Gümrük Tarifelerinin ve Miktar Kısıtlamaların Kaldırılmasının Türkiyenin Sanayileşmesi Üzerinde Yaratacağı Etkiler", İKTİSAT VE MALİYE, C.XXII, No.ll, Şubat 1976, s.461-465.
119)  "Katma Protokol'ün Türk Sanayisinin Gelişmesine Getirdiği Külfetler Karşısında Türkiye LEhine Sağlanan Koruma Hükümlerinin Yetersizliği ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirler", ANKARA TİCARET ODASI DERGİSİ, Şubat 1976, s.5-12.
120)  "Ağırlık Verilmesi Gereken Sanayi Dallarımız Üçüncü Beş yıllık Kalkınma Planında Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorinin yeri ve Türk Ekonomisi İçin Teorisinin Önemi", MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERGİSİ, No.42, Ocak-Mart 1976, s.4-7
121)  "Türk İşletmelerinin AET'ye Geçiş Döneminde Topluluğun Geniş Piyasa İmkanlarından Yararlanma Durumları Nedir", İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ, No.119, 15 Ocak 1976.
122)  "Türkiye'de Kalkınmanın AET Üyeliği Koşullarında Geçerliliği", AKME BÜLTENİ, No.6, Ocak l976.
123)  "Dünya Nüfusundaki Artış Eğilimleri Karşısında Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma sorunları ve Türkiye'deki Durum", ESADER, C.Xll, No.1, Ocak 1976, s.205-221.
124)  "Cumhuriyet ile Birlikte Osmanlılardan Devir Alınan Ekonomik Mirasın Işığı Altında Atatürk ve İktisat", ESADER, CXll, No.1, Ocak 1976, s.191-204.
125)  "Sanayileşme Süreci Yönünden Gümrük Tarifelerinin Genç Sanayicileri Koruyucu Etkisi", ESADER, C.Xl, No.2 Haziran 1975, s.137-150.
126)  "AET ve Türkiye Ekonomilerinin Sosyal ve Ekonomik Açıdan Yapısal Karşılaştırılması", ESADER,C.Xl,No.1, Ocak 1975, s.119-160.
127)  "Avrupa Ekonomik Topluluğu", AET ÜZERİNE ÇEVİRİLER, İTİA Basımevi, Eskişehir, 1975, s.1-20.
128)  "Program Bütçe Sistemi ve Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıklar", MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERGİSİ,C.V, No.36, Eylül-Kasım 1974.
129)  "Son On Yılda Türkiye-AET İlişkileri Dış Ticaret İlişkileri", İKTİSAT VE MALİYE, C.XXI, No.6, Eylül 1974.
130)  "AET ve Türkiye Ekonomilerinin Sosyal ve Ekonomik Açıdan Yapısal Karşılaştırması",ESADER, C.XI, No.l, Ocak l975.6, Eylül 1974.
131)  "Gelişmekte Olan Ülkelerde Düşük İstihdam", (Alfredo Navarette Jr.lfigenia M. De Navette), ESADER, C.X.No.1, Ocak 1974.
132)  "Fiyat Artışları ve Türkiye", ESADER, C.X, No.1 Ocak 1974.
133)  "Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin Gelişmekte Olan Ülkeler Yönünden Geçerliliği Üzerine Düşünceler", İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, C.33, No.l-4, l973-l974.
134)  "Eskişehir İlinin Genel Ekonomik Yapısı", Ekim 1973, ESADER ÖZEL SAYI, s.206-248.
135)  "Eskişehir'in Ekonomik Durumu", l973 ESKİŞEHİR YILLIĞI, s.l77-222.
136)  "Devalüasyon Kavramı, Türkiye'deki Devalüasyonlar l4 Şubat 1973 Para Ayarlaması", ANKARA TİCARET ODASI DERGİSİ, Nisan-Mayıs-Temmuz 1973, s.7l-77; 37-42; 60-63.
137)  "Devalüasyon Kavramı, Türkiyedeki Devalüasyonlar, ANKARA TİCARET ODASI DERGİSİ, 14 Şubat 1973.
138)  "Üçüncü Dünya Ülkelerinde Nüfus Artışı ve Ekonomik Gelişme", (Robert Macnamara),ESADER, C.l. No.2, Ocak l973, s.283-292.
139)  "Enflasyon Kavramı ve Sonuçları", ESADER, C.IX. No.1, Ocak 1973, s.201-219.
140)  "Dünya'da Kalkınmış ve Kalkınmakta Olan Ülkeler", (Frederic Benham),ANKARA TİCARET ODASI DERGİSİ, Aralık l972, s.45-58.
141)  "10 Ağustos 1970 Devalüasyonunun Ekonomik Analizi", MALİ HUKUK, No.6 Eylül 1972.

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Uluslararası Eskişehirli Sanayici, İş Adamları ve Girişimcileri Derneği Danışma Meclisi üyesi,, 20/06/2010
2)  Astana Economic Forum üyesi, Kazakistan, 01/05/2007
3)  Ekonomistler Platformu Üyesi, 05/07/2001
4)  Milletlerarası Ticaret Odası’ nda (International Chamber of Commerce: ICC) 1996 yılından bu yana Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’ nda Türkiye Temsilcisidir., 1996 - 2008
5)  Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanıdır, 02/04/1992
6)  1983-1985: İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 03/04/1982 - 01/06/1985
7)  Eskişehir Kırım Kültür ve Dayanışma derneği eski Başkan ve Üyesidir.
8)  Türkiye Hizmet Vakfı (Ankara) kurucu üyesidir
9)  Eskişehir Sanayi Odası, Avrupa Birliği Danışmanıdır
10)  Kamu İşletme Platformu üyesidir.
11)  Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyonları Başkan ve üyesidir
12)  Kırım Gelişim Vakfı (Eskişehir) kurucu üyesidir
13)  Büyük Anadolu Vakfı (Ankara) kurucu üyesidir

Başarı ve Ödüller
1)  TÜBA, Uluslararası Örgütler, (ortak yayın) Telif ve Çeviri Eser Ödülü 2012, 06/01/2013
2)  2011 Yılın Eğitimcisi Ödülü, 12/01/2012
3)  Who's Who in Asia 2012’de (Asya’da Kim Kimdir”in 2’nci baskı), 01/11/2011
4)  Who's Who in the World 2011, (Dünyada Kim Kimdir’in 28’nci baskısı), 03/12/2010
5)  Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005
6)  Enka Vakfı: “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu”, Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1984.
7)  İktisadi Kalkınma Vakfı: “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi”, Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1981
8)  Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı. Dal: İktisat, 1982.
9)  Pamukbank: “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri”, Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü, 1979.

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 17:00-20:45 : UİK702 Uzmanlık Alan Dersi(İktisat ABD-Doktora)
2)  Pazartesi Saat 22:00-23:45 : THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları (İktisat Bölümü)
3)  Salı Saat 08:00-09:45 : İKT890 Tez (İktisat ABD Doktora)
4)  Salı Saat 13:00-14:45 : İKT442 Türkiye Ekonomisi (İktisat Bölümü)
5)  Salı Saat 15:00-16:45 : İKT 604 Uluslararası Ekonomik Sorunlar(İktisat ABD- Doktora)
6)  Salı Saat 19:00-20:45 : İKT442 Türkiye Ekonomisi (İktisat II.Öğretim)
7)  Çarşamba Saat 22:00-23:45 : İKT419 İktisat Uygulamaları (İktisat II.Öğretim- BGrubu)
8)  Perşembe Saat 08:00-12:45 : UİK 902 Uzmanlık Alan Dersi(İktisat ABD- Doktora)
9)  Perşembe Saat 13:00-14:45 : İKT442 Türkiye Ekonomisi A Grubu (İktisat Bölümü)
10)  Perşembe Saat 15:00-18:45 : İŞL515 Dönem Projesi (İşlt.Yön.BD-İÖ-Ts)
11)  Perşembe Saat 19:00-20:45 : İKT442 Türkiye Ekonomisi A Grubu (İktisat II.Öğretim)
12)  Perşembe Saat 22:00-23:45 : İKT 419 İktisat Uygulamaları (İktisat II.Öğretim)
13)  Cuma Saat 08:00-08:45 : İKT790 Tez (İktisat ABD-Tezli YL)
14)  Cuma Saat 22:00-23:45 : THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları (İktisat Böl.)
15)  Cumartesi Saat 13:00-16:45 : İKT 419 İktisat Uygulamaları (İktisat Böl. II. Öğret.
16)  Cumartesi Saat 13:00-16:45 : THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları (İktisat Böl.İ.Ö)