Profesör Doktor Semra GÜNAY AKTAŞ
E-Mail: semragunay@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~semragunay/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:TC
İş Adresi:TURİZM FAKÜLTESİ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 6993
Fakülte:Turizm Fakültesi
Bölüm:Turizm Rehberliği Bölümü
Bilim Kolu:Coğrafya
İlgi Alanları:Turizm Coğrafyası Sağlık Coğrafyası Suç Coğrafyası

Öğrenim Durumu
Lisans:  Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Ankara, 1990
Yüksek Lisans:  Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, Ankara, 1992
Doktora:  Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı,Ankara, 2002

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2004
Doçent:  Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Anadolu Üniversitesi, 2008, 24/12/2008
Profesör:  Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Anadolu Üniversitesi, 12/10/2014

İdari Görevler
1)  Enstitü Müdür Yardımcılığı, 12/03/2007 - 06/11/2008
2)  Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığı, 14/11/2014
3)  Turizm Fakültesi Dekanı, 13/02/2015

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Swalehe, Masuoud. Dynamic ambulance deployment to reduce ablunace repsonse times using geographic information systems: A Case study of Odunpazarı disttrict of Eskişehir province, Republic of Turkey. Anadolu Üniversitesi, FBE. Uzaktan Algılama ve CBS, 2016
2)  Saraç, İlknur. "Samsun Sağlık Ocakları Planlamasına Mekansal Yaklaşım." Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SBE. Coğrafya Anabilim Dalı, 2007
3)  Kaya, Neslihan. "Yeşilkent'in (Samsun) Beşeri ve Ekonomik Etüdü'. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. SBE. Coğrafya Anabilim Dalı. Samsun, 2006

Doktora Tezleri
1)  B. Baykal Eyyuboğlu. Sosyal bilimlerde Mekansal İstatistik ve Coğrafi Bilgi sistemleri: Kuramdan Uygulamaya, 06/2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Swalehe Masoud ve Gunay Aktas Semra, Dynamic Ambulance Deployment to Reduce Ambulance Response Times Using Geographic Information Systems: A Case Study of Odunpazari District of Eskisehir Province, Turkey. Procedia Environmental Sciences, 36, 199-206, 2016
2)  Mert Kantar, Y. ve GÜnay S. Spatial Correlation Analysis of Unemployment Rates in Turkey. Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics. DOI: 10.5171/2016. 136996, 2016
3)  EYYUBOĞLU, B.B ve GÜNAY AKTAŞ S. TÜRKİYE’DE TEKNOPARKLARIN COĞRAFİ DAĞILIM VE YOĞUNLUĞU (2001-2015). Doğu Coğrafya Dergisi 21(35) 75-88, 2016
4)  Yüncü, D. ve Günay, S. 2015. Examining The Spatial Distribution of Festivals in Turkey. International Journal of Culture and Tourism Research, 8 (1), 44-49, 2015
5)  Günay Aktaş, S., Boz, E. ve İlbaş, S. Geolinguistics: A Case of Balkan Immigrant Dialect Maps in Eskişehir, AÜSBD, 15 (4) 1-6, 2015
6)  Günay, Semra ve Boz, Erdoğan. SÜT PARASI KARŞILIĞINDA ESKİŞEHİR’E GELİN GÖÇÜ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (40) 476-485, 2015
7)  Günay Aktaş, Semra. "Türkiye'de Kadınlarda meme kanseri nedeniyle ölüm: Mekansal dağılım ve şehirlerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ile ilişkisi" Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi 7 (29) 441-450, 2014
8)  Boz, Erdoğan ve Günay Aktaş, Semra "Eskişehir İli Dil Atlası Çalışmaları(Yerli ve Göçmen Ağızları)" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kasım, 14 (Özel Sayı), 59-72., 2013
9)  Boz, E., Günay Aktaş S., Doğru, F., İlbaş, S., "Çevredilbilimi açısından Eskişehir'de konuşulan Kazan Tatar Türkçesi" Diyalektolog,S:7, 31-38, 2013
10)  Günay Aktaş, S., Ofli, G. ve Balaban G. "Sosyo-Kültürel Yapının Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçimi Üzerindeki Etkisi, Anadolu Üniversitesi Örneği" ISGUC.ORG, Cilt/Vol: 15, Sayı/Num: 4, Page: 57-69, 2013
11)  Günay, Semra. "Türkiye'de Organik Fındık Tarımın Başlaması ve Etkileri Üzerine Bir Örnek: Çamlıca Köyü (Samsun)", Ekoloji Dergisi, 16 (63), 7-15, 2007
12)  Günay, Semra. "17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremlerinin Ardından Düzce Şehrinin Nüfusundaki Değişiklikler". Türk Coğrafya Kurumu Dergisi,42, 91-114, 2004

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Günay, Semra ve Yılmaz, A. "Perspectives on Sustainable Tourism: The Opinions on Nature-Based Tourism Activities in Fairy Chimneys Tourism Area (Türkiye)", International Conference on Management, Business, and Economics and The 3rd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics Sidney, Proceedings of Abstracts and Papers, ISBN: 978-974-655-455-8 pp:67, Sripatum University Press:Bangkok, 02/2015
2)  Mert Kantar, Y. ve Günay, S. Spatial Analysis of Unemployment Rate with Literacy Rate and Socioeconomic Development Index for cities of Turkey. Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference 7-8, 05/015 Amsterdam, Netherlands Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Editor: Soliman, K. International Business Information Management Association (IBIMA) ISBN: 978-0-9860419-4-5 pp. 1325-1333., 2015
3)  Günay, S. ve Mert Kantar, Y. Spatial Analysis of Suicide Mortality in Turkey for the period of 2002-2011. Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference 7-8, 05/015 Amsterdam, Netherlands Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Editor: Soliman, K. International Business Information Management Association (IBIMA) ISBN: 978-0-9860419-4-5 pp. 1325-1333, 2015
4)  Günay, S., Yüncü, D. ve Mert Kantar, Y. Spatial Distribution of Occupancy Rate in The Hospitality Business in Turkey According to the International and Domestic Tourist Arrivals. Conference Proceeding Tropical Tourism Outlook Conference: Balancing Development and Sustainability in Tourism Destinations. Editors: Lew, A.A. ve Saufi, A.Lombok,. 29-31 July 2015. pp.527-537., 2015
5)  Yüncü, D., Günay, S. ve Mert Kantar, Y. Spatial Relationships and Tourist Distributions in Turkey. Conference Proceeding Tropical Tourism Outlook Conference: Balancing Development and Sustainability in Tourism Destinations. Editors: Lew, A.A. ve Saufi, A.Lombok,. 29-31 July 2015. pp.172-187., 2015
6)  Boz, E., Günay Aktaş, S. ve Yıkmış, S. "Ağız Haritalama Yöntemleri Eskişehir İli Türkmen Ağızları Örneği" VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ., 16/10/2014
7)  Günay Aktaş, S. ve Yılmaz, A.According to the Touristic Business Enterprises the Reflections of the 2011 Global Economic Crisis: The Case of Fairy Chimneys Area in Türkiye. 4th International Conference On Tourism Management And Related Issues Rome, Italy, 18/09/2014
8)  Günay Aktaş, S., Boz, E. ve İlbaş, S. Geolinguistics: a Case of Balkan immigrant dialects maps in Eskişehir. V . European Conference on Social and Behavioral Sciences, Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia, 12/09/2014
9)  Boz, E., Günay Aktaş S., Doğru F., İlbaş S., "Eskişehir İli Dil Atlası:112K405 Nolu TÜBİTAK Projesi". VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa 4-7, 12/2013
10)  Günay Aktaş, S. "An unobtrusive important issue in the world, female suicide: Understanding geography of suicide for suicide prevention policy (case of Türkiye)". 1st International Symposium on Chaos, Complexity and World Politics (ICCWP), Prague 01-06, 05/2013
11)  Boz,E., Aktaş Günay, S., Doğru, F., İlbaş, S. "Çevredilbilimi Açısından Eskişehir'de Konuşulan Kazan Tatar Türkçesi". Uluslararası III. Tatarların Tarihi Mirası Konferansı Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir 9-11 Ekim, 2013
12)  Yılmaz,Ali ve Günay Aktaş, Semra, “Urban Tourism and Its Contribution to Economic and Image Regeneration”. 1st International Interdiciplinary Social Inquiry Conference,Bursa, Proceeding Book, pp:1614-1628, 19/06/2012
13)  GÜNAY AKTAŞ, Semra , Gökçe OFLİ, Gürkan BALABAN “Sosyo-kültürel yapının üniversite öğrencilerinin bölüm seçimi üzerindeki etkisi, Anadolu Üniversitesi örneği”. 1st International Interdiciplinary Social Inquiry Conference,Bursa, Proceeding Book, pp:123-135, 19/06/2012
14)  Günay Semra, Yılmaz Ali."The Reflections to the Turkish tourism sector of tha global economic crisis nowadays: The Sample of Cappadocia" World Conference on Financial Crisis and Impact(WCFC 2011) Ankara, 01/09/2011
15)  Günay, Semra. "Türkiye’de Kadınlarda İntihar ve Cinayet Sonucu Ölümler:Coğrafi Dağılışı ve Yıllara Göre Değişimi (1998-2006)" Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 5-7, 03/2009
16)  Günay, Semra ve Yılmaz Ali. "Increasing Crime Rates and the Problem of Safety in Cities in Türkiye." Istanbul Conference Democracy and Global Security. İstanbul, 9-11 June,311-319, 2005

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Günay Aktaş, Semra. An unobtrusive important issue in the world, female suicide: Understanding geography of suicide for suicide prevention policy (case of Türkiye), Chaos and Complexity Theory in World Politics. Editors: Erçetin, Ş. Ş., & Banerjee, S. (2014). Chaos and Complexity Theory in World Politics (pp. 1-374). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-6070-0, 2014
2)  Yılmaz A., Günay Aktaş S. (2013) "The Reflections of the Recent Global Economic Crisis on the Turkish Tourism Sector: The Sample of Fairy Chimneys Area (Cappadocia)" Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views, Editors: Koyuncugil, A. S., & Ozgulbas, N. (2013). Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views (pp. 1-321). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-3006-2 250-260, 02/2013
3)  Günay Aktaş Semra ve Yılmaz Ali “The Effects Of The 2008 Global Economic Crisis On Tourist Flows To Türkiye” The Science and Education at The Beginning of the 21st Century in Turkey Ed: Atasoy, E. Kliment Orhidski University Publishing:Sofya, 2013
4)  Yılmaz, A. ve Günay S. The Reflections of the Recent Global Economic Crisis on the Turkish Tourism Sector: The Sample of Fairy Chimneys Area (Cappadocia). Hospitality, Travel and Tourism: Concepts, Methodologies, Tools and Aplications (pp:1-1605) USA: IGI Global ISBN: 978-1-4666-6543-9, G155.A1.H659 2015, DOI: 10.4018/978-1-4666-6543-9 934-944, 2015

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Günay, Semra. "Türkiye'de Enerji Tarımı Amacıyla Ayçiçeği, Kanola ve Soya Fasulyesinin Yetiştirilmesi", Doğu Coğrafya Dergisi, 20, 163-182, 2008
2)  Günay, Semra. " Gelişmekte Olan Çorum Turizmi: Büyük potansiyel, Yetersiz Tanınmışlık ve Umut Veren Turist Tatmini" Ege Coğrafya Dergisi, 16 (1-2), 87-101, İzmir, 2007
3)  Günay, Semra ve Ayday Can. "Orta Öğretim Coğrafya Derslerinde Yapılandırmacı Program Yaklaşımı ve CBS Etkinlikleri", Ege Coğrafya Dergisi, 15 (2006),73-86, 2006
4)  Günay, Semra ve Yılmaz Ali. "Türkiye'de Şehir Asayiş Suçları: Dağılış ve Başlıca Özellikleri", Milli Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 35(170), 230-249, 2006
5)  Günay, Semra. "Tatille Birlikte Gelen Öğrenme Fırsatları" Bilim ve Aklım Aydınlığında Eğitim, 4(40), 7-8, 2003

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Günay, Semra ve Saraç, İlknur "Kanser ölüm oranı haritaları" Ankara Üniversitesi, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara 3-5, 10/2010
2)  Günay, Semra. "Sağlık coğrafyasından yaşa göre farkılılık gösteren değişkenler için standartlaştırma: Doğrudan yaş düzeltme yöntemi örneği" Ankara Üniversitesi, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara 3-5, 10/2010
3)  Günay S., G. Süleymanova ve F. Soykan "Yeniden Keşfedilmeyi Bekleyen Geleneksel Tedavi: Naftalan Şehri ve Neft Spa’sı" I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, 27-30 Mayıs, 2010
4)  Günay, Semra. "Ölüm oranı haritalarının önemi ve hazırlanması" 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Erciyes Üniversitesi, 222-231 Kayseri. 13-, 15/10/2008
5)  Günay, Semra ve Yılmaz, Ali. "Mekâna ilişkin güvenlik algılamasının haritalanmasında CBS kullanımı" 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Erciyes Üniversitesi, 232-237, Kayseri. 13-, 15/10/2008
6)  Günay Semra ve Saraç İlknur. "Sağlık Coğrafyasında CBS'nin Kullanımı: Samsun Sağlık Ocakları Örneği", Fatih Üniversitesi, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 89-96, 13-16, 09/2006
7)  Günay Semra ve Uğurlu Kaan. "1935 Yılından Günümüze Türkiye'de Tütün Ekimi ve Üretiminde Bölgesel Değişimler ile Alternatif Ürün Projesinin Etkileri" IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Avrupa Birliği Sürecindeki Türkiye'de Bölgesel Farklılıklar. Ankara Üniversitesi.115-134, Ankara 25-26, 05/2006
8)  Günay Semra. "Şehir Güvenliği, Coğrafya ve CBS" Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Sempozyumları III. Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 323-331, 27-29, 04/2005
9)  Günay Semra, "Kamuda Karar Destek Sistemi Olarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanma (Milli Eğitim Bakanlığı Örneği", Fatih Üniversitesi, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 223-229,6-9, 10/2004
10)  Günay, Semra. "Öğrenmeyi Öğrenme Etkinlikleri" Türk Zeka Vakfı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi,, 17/11/2003

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Günay Semra ve Baykal, Füsun. "Serbest Zaman, Seyahat ve Turizm" Turizm Coğrafyası, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3330, AÖF Yayın No: 2189. Eskişehir, 2016
2)  Günay Semra, Turizm Coğrafyası (ed) Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3330, AÖF Yayın No: 2189. Eskişehir, 2016
3)  Günay Semra, "Tahıllar" Gıda Coğrafyası Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3274, AÖF Yayın No: 2137, 2016
4)  Günay Semra, Gıda Coğrafyası (Ed) Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3274, AÖF Yayın No: 2137, 2016
5)  Günay Aktaş, Semra. Türkiyede İntihar (2000-2011. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3095,Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Yayınları No: 3, 2014
6)  Günay Semra (Editör) Turizm Coğrafyası. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2507, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1478. Eskişehir, 2012
7)  Günay, S. (Editör) Turizm Coğrafyası. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2128, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1156. Eskişehir, 11/2010
8)  Günay, Semra. "Bir Sağlık Coğrafyası Araştırması: Türkiye Ölüm Oranları Atlası". Çantay Kitabevi: İstanbul., 2008

Diğer Yayınlar
1)  Günay Semra ve diğerleri. Yönlendirme Açısından İlköğretimdeki Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirmesi MEB., 2000
2)  Günay Semra ve diğerleri. Dershanelerin Eğitim Sistemimizdeki Yeri ve Geleceği MEB., 1998
3)  Günay Semra ve diğerleri. İlk ve Orta Öğretimde Öğrenci Kıyafetleri. MEB, 1997
4)  Günay, Semra ve diğerleri. Ders Geçme ve Kredili Sistem. MEB, 1996

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Eskişehir İli Dil Atlası. TÜBİTAK Projesi 112K408 2013-, 2016
2)  Temel Eğitimi Destekleme Projesi Siirt İli Alt Grubu Çalışması ve Kars İli Alt Grubu Çalışması, 2003
3)  Temel Eğitimi Destekleme Projesi Ulusal Seviye Eğitimin Kalitesi Alt Grubu Çalışması, 2002
4)  Değerlendirme ve Yönetim Bilgi Sistemi Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretimi Geliştirme Projesi (Alt Grup Çalışması), 2001

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Türk Coğrafya Kurumu, 2000

Başarı ve Ödüller
1)  MEB, Teşekkür, Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı çalışmalarından dolayı, 2001, 2002
2)  MEB, Teşekkür, Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı çalışmalarından dolayı, 2001
3)  MEB, Teşekkür, “Değerlendirme ve Yönetim Bilgi Sistemleri Proje Hazırlama Grubu” çalışmalarından dolayı, 2001
4)  MEB, Teşekkür, “EARGED’in Ulusal Kalite Ödülü Raporu”nun yazılmasındaki katkıları nedeniyle, 2000
5)  MEB, Teşekkür, “Yönlendirme Açısından İlköğretimdeki Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirmesi” araştırması nedeniyle, 2000
6)  MEB, Teşekkür, “Dershanelerin Eğitim Sistemimizdeki Yeri ve Geleceği” araştırması nedeniyle, 1998
7)  MEB, Teşekkür, “Millî Eğitim Bakanlığında Öğrenci Kıyafetleri” araştırması nedeniyle, 1997

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Turizm Coğrafyası, 2004 - 2006
2)  Enerji Kaynakları, 2004 - 2006
3)  Araştırma Yöntemleri, 2004 - 2006
4)  Coğrafi Bilgi Sistemleri, 2004 - 2006
5)  Şehir Coğrafyası, 2004 - 2006
6)  Çevre Etki Değerlendirme, 2004 - 2006
7)  Türkiye Turizm Coğrafyası, 2004 - 2006
8)  Coğrafyada İstatistik, 2004 - 2006
9)  Coğrafyada Bilgisayar, 2004 - 2006
10)  SBÖ 211 Eğitimde CBS, 2007 - 2008
11)  Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, 2007 - 2009
12)  Türkiyenin Fiziki Coğrafyası, 2007 - 2009
13)  Türkiyenin Beşeri Coğrafyası, 2007 - 2009

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 09:00-10:45 : ARK 105 Anadolu Uygarlıkları
2)  Salı Saat 08:00-10:45 : UCS540 Turizm ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
3)  Salı Saat 11:00-14:45 : UCS532 Suçu Haritalama
4)  Salı Saat 13:00-15:45 : TRZ259 Turizm Coğrafyası
5)  Çarşamba Saat 08:00-10:45 : UCS538 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Sağlık
6)  Çarşamba Saat 11:00-13:45 : ARY516 Araştırma Yöntemleri
7)  Çarşamba Saat 14:00-16:45 : ARK 105 Anadolu Uygarlıkları B Grubu
8)  Perşembe Saat 09:00-11:45 : TRZ 262 Türkiye'nin Doğal Turizm Kaynakları
9)  Perşembe Saat 14:00-16:45 : UCS537 Sosyal Bilimlerde Coğrafi Bilgi Sistemler
10)  Perşembe Saat 17:00-19:45 : UCS792 Tez