Öğretim Görevlisi Doktor Şennur ÖZTÜRK
E-Mail: sennuro@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~sennuro

Kişisel Bilgiler
İş Adresi:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 2464

Öğrenim Durumu
Lisans:  Anadolu Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Eskişehir, 1993
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 1995
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2003

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Genel Olarak Menkul Kıymetlerin ve Özel Olarak Portföy Yöneticiliği, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Repo İşlemlerinin Vergilendirilmesi, 1995

Doktora Tezleri
1)  Vergi Cennetleri, Tercihli Vergi Rejimleri ve Zarar Verici Vergi Rekabetinin OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, 09/04/2003

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Türk ve Kırgız Vergi Sistemlerinin Vergi Psikolojisi açısından Değerlendirilmesi, III.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan - Celalabad, 05-09 Haziran 2005.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Türkiye Zararlı Vergi Rekabeti İle Mücadelenin Neresinde?, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 314, Ekim 2007.
2)  Türkiye Geneli ve Çanakkale İli Özelinde Yurtdışına Çıkma Yasağı Uygulamasının Sayısal sonuçları ve Değerlendirilmesi, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı 181, 2008.
3)  Seçilmiş Düşük Riskli Yatırım Araçlarından 2005 Yılında Elde Edilecek Gelirlerin Bireysel Yatırımcı Açısından Değerlendirilmesi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi-II, Yaklaşım Dergisi, Sayı 148, 2005.
4)  Seçilmiş Düşük Riskli Yatırım Araçlarından 2005 Yılında Elde Edilecek Gelirlerin Bireysel Yatırımcı Açısından Değerlendirilmesi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi-I, Yaklaşım Dergisi, Sayı 147, 2005.
5)  Future İşlemleri (Vadeli İşlem Sözleşmeleri) ve Vergisel Boyutu, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı 12, 2004.
6)  Tercihli Vergi Rejimlerinin Türkiye’deki Görünümü, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı 5, 2003.
7)  Vergi Cennetleri İle İlgili Çalışmalarda Son Durum II, Yaklaşım Dergisi, Sayı 117, 2002.
8)  Vergi Cennetleri İle İlgili Çalışmalarda Son Durum I, Yaklaşım Dergisi, Sayı 116, 2002.

Diğer Yayınlar
1)  AÖF Türk Vergi Sistemi Alıştırma Yazılımı, 2008.
2)  AÖF Türk Vergi Sistemi Alıştırma Yazılımı, 2007.
3)  AÖF Vergi Hukuku Alıştırma Yazılımı, 2006
4)  AÖF Türk Vergi Sistemi Alıştırma Yazılımı, 2005.
5)  AÖF Türk Vergi Sistemi Alıştırma Yazılımı, 2004.
6)  AÖF Temel Bilgi Teknolojileri Alıştırma Yazılımı, 2004.

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Türk Vergi Sistemi
2)  Vergi Mevzuatı
3)  Vergi Uygulamaları
4)  Temel Bilgi Teknolojileri
5)  Planlama ve Denetleme Araçları (Project)
6)  Veritabanı Yönetim Sistemleri ( Access)
7)  Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma ( Microsoft Outlook)
8)  Grafik Uygulamaları (Visio)
9)  Mesleki Bilgisayar Uygulamaları