Profesör Soner GENÇ
E-Mail: sgenc@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~sgenc/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C
İş Adresi:ANADOLU UNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 4153
Faks:+90 (222) 335 1290
Fakülte:GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
Bölüm:SERAMİK
Ana Bilim Dalı:SERAMİK ANASANAT DALI
Bilim Kolu:SERAMİK
İlgi Alanları:SERAMİK SIRLARI , KRİSTAL SIRLAR

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Kırklareli Cumhuriyet İlkokulu, 06/06/1976
Ortaokul:  Kırklareli Merkez Ortaokulu, 01/06/1979
Lise:  Kırklareli Atatürk Lisesi, 03/06/1982
Lisans:  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalı,İstanbul, 06/06/1986
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Eskişehir, 06/03/1990
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 29/07/1993

Bildiği Yabancı Diller
1)  Japonca: Okuma: Temel düzeyde Yazma: Temel düzeyde Konuşma: Temel düzeyde
2)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 04/10/1993
Doçent:  Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 22/02/2008
Profesör:  Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 22/08/2013

İdari Görevler
1)  Seramik Bölümü Başkan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi,, 04/12/1998 - 17/11/1999
2)  Dekan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 05/04/2000 - 12/10/2001
3)  Dekan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 29/12/2004 - 07/04/2006
4)  Dekan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 10/01/2012 - 19/01/2012
5)  Dekan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 05/03/2012 - 01/01/2014
6)  Bölüm Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü, 29/09/2015 - 08/10/2015
7)  Bölüm Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, 08/10/2015

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Düşük Sıcaklıkta Pekişebilen Su Emmesi Düşük Feldspatlı Çini Yapımı ve Üzerlerine Ham Sırların Uygulanmaları". Anadolu Üniversitesi, 06/03/1990

Doktora Tezleri
1)  Kristal Sırların Araştırılması ve Sır İçinde Kristal Nüvelerin Geliştirilmesi, Anadolu Üniversitesi, 29/07/1993

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  İn, Hasan. "Seladon Sırları". Anadolu Üniversitesi., 26/05/2014
2)  Başkırkan, Hasan."Sagar Pişirim Tekniği", Anadolu Üniversitesi,, 31/10/2002
3)  Çetintaş, Erdal. "Sorkun Köyü Çömlekçi Killerinin Döküm Çamurlarında Kullanımının Araştırılması", Anadolu Üniversitesi, 13/07/1999
4)  Dural, Ercan. "Etibank Bandırma Boraks ve Asit Borik Fabrikaları Üretim Atıklarının Sır Bünyesinde (1000 oC, 1200 oC) Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Anadolu Üniversitesi, 01/02/1999
5)  Özkanlı, Nazende N.."Renk Verici Oksitlerin Değişik Sırlarda ve Sıcaklıklarda Etkilerinin Araştırılması, Anadolu Üniversitesi, 19/10/1998
6)  Demir, Oğuzhan. “Avanos Çömlekçi Çamuru Üzerinde Ham Sırüstü (Mayolika) Dekor Uygulamaları”. Afyon Kocatepe Üniversitesi. 14/09/2011.
7)  İbrahim, Halil. "Arkaik Dönem Yunan Seramiklerinin İncelenmesi ve Günümüz Yorumlamaları". Afyon Kocatepe Üniversitesi.14/06/2011.
8)  Yılmaz, Aslı." İznik Çini Motiflerinin Araştırılması ve Günümüz Yorumları" Afyon Kocatepe Üniversitesi. 17/09/2010.

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Küçükbiçmen, Esin. "Cam Şekillendirme yöntemleri ve Kişisel Yorumlar, Anadolu Üniversitesi., 29/12/2015
2)  Taçyıldız, Ensar. "Temmoku Sırlarının Araştırılması". Anadolu Üniversitesi., 08/10/2010
3)  Sevim, Kadir,"1200 oC Sıcaklıkta Gelişebilen Bakır Kırmızısı Sırlar", Anadolu Üniversitesi, 31/03/2006

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Çobanlı, Z., Genç, S., Başkırkan, H., “ Ceramic Stoves”, Ceramics Technical, ISSN 1324-4175, No:41, s. 107-111,, 01/11/2015

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Genç, S., Gülaçtı, U., “Zonguldak Yöresi Fındık Kabuğu Külünün Farklı Kalsinasyon Sıcaklıklarında Kurşunlu-Borlu ve Alkalili Sır Bünyelerindeki Etkilerinin Araştırılması”, 9. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN 978-6056517495, s. 159-174, Eskişehir, 05/09/2015
2)  Genç, S., Biçmen, E., “Şalomada Cam Şekillendirmeye Üç Farklı Yorum”, 9. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN 978-6056517495, s. 141-158, Eskişehir,, 05/09/2015
3)  Genç, S., “Toplanmalı Sırlar”, 8. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN 978-6056517426, s. 233-246, Eskişehir, 05/09/2014
4)  Genç, S., İn, H., “Seladon Sırları”, 6. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN 978-6056517457, s. 233-246, Eskişehir, 10/09/2012
5)  Genç, S., Karakaya, F.B., “Antik Mısır Çamuru Araştırması”, 6. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN978-6056517457, s.221-232, Eskişehir, 10/09/2012
6)  Genç, S., Taçyıldız, E., “Investigation of Raku Glazes on Different Bodies”, 2nd International Ceramic, Glass Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress-SERES’11, Türk Seramik Derneği, Eskişehir, 10/10/2011
7)  Genç, S., Taçyıldız, E., “Temmoku Glazes”, 2nd International Ceramic, Glass Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress-SERES’11, Türk Seramik Derneği, Eskişehir, 10/10/2011
8)  S. Genç, H. Çakır, “Arkaik Dönem Yunan Seramik Sanatında Siyah ve Kırmızı Figür Tekniği”, 5. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, 16/09/2011
9)  S. Genç, E. Taçyıldız, “ Kırklareli Çömlekçi Kilinin Sır Bünyesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (1000-1200 oC), 4. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, 14/06/2010
10)  Z. Çobanlı, S. Genç, H. Başkırkan, “Konutlarda Kullanılan Seramik Isıtma Sistemlerinde Geleneksel ve Yeni Tasarımlar”, İmece 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 393-397, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 18-24 Ekim, 2009., 18/10/2009
11)  S.Genç, H. Başkırkan, “Seramik Sobalar”, 7. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Türk Seramik Derneği, Afyonkarahisar, 26/11/2008
12)  S. Genç, H. Başkırkan ve N. Elmalı, "Eti Bor A.Ş. Kırka Bor İşletmesi'nde Üretilen Konsantre Tinkal, Elek Üstü ve Kil Pestili Atıklarının Kırmızı Pişen Bünyelerde Sır İçinde Kullanımının Araştırılması 1000 oC", II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 242-247, Eskişehir, 29/06/2002
13)  S. Genç, H. Başkırkan, C. Atay, E. Onaran , O. Sümengen, "Haşhaş, Tütün, Zeytin, Mısır Koçanı ve Saman Küllerinin Kırmızı Pişen Bünyelerde Sır İçinde Kullanımının Araştırılması 1000 oC", II.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 334-339, Eskişehir, 29/06/2002
14)  S. Genç, H. Başkırkan, Ö. Sarnıç ve E. Ağatekin, "Ayçiçeği Gövdesi ve Çay Posası Küllerinin Sır Bünyesinde Kullan?labilirliğinin Araştırılması 1200 oC", )”, Uluslararası Katılımlı V. Seramik Kongresi, 218-223, İstanbul, 03/10/2001
15)  S. Genç, H. Başkırkan ve E. Çetintaş, "Sorkun Köyü Çömlekçi Çamuru ve Killerinin Döküm Çamuru, Sır ve Boya Üretiminde Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 110-117, Eskişehir, 04/09/2001
16)  S. Genç ve H. Başkırkan, "Kiremit Üretiminde Renkli Sır Uygulamaları", 1. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 138-143, Eskişehir, 04/09/2001

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Genç, S., Taçyıldız, E., “Farklı Bünyeler Üzerinde Raku Sırlarının Araştırılması” Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, ISSN 2146-7692, 3. Sayı, s. 42-50, 17/12/2012
2)  Genç, S., Taçyıldız, E., “Temmoku Sırları/Temmoku Glazes” Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, ISSN 2146-7692, 2. Sayı, s. 187-202, 02/08/2012
3)  S. Genç, K. Sevim, " İndirgen Pişirimde Bakır Kırmızısı Sırların Gizemi”, Seramik Türkiye, 106-111, Ocak-Şubat, No: 19, 03/01/2007
4)  Genç, S., “Kristal Sırlı Porselen Vazolar”, Seramik Türkiye, 106-111, Mart-Nisan, No: 8, 03/03/2005
5)  Genç, S., “Kırklareli’de Çömlekçilik ve Son Trakyalı Çömlekçiler”, Seramik Türkiye, 112-118, Ocak-Şubat, No: 7, 01/01/2005
6)  Genç, S., “Japonya’da Çatı Kaplamasında Kullanılan Kiremitler ve Binalardaki Dış Cephe Karoları”, Seramik Türkiye, 97-104, Ekim-Aralık, No: 6, 01/10/2004
7)  S.Genç, H.Başkırkan, "Sagar Pişirimli Seramiklerde Duman ve Alev ile Resimsel Arayışlar", Seramik Türkiye , Seramik Federasyonu Dergisi, 10/2003, 10/2003

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Genç, Soner, Artistik Seramik Sırları-Sır Sanatı”, 01/03/2013
2)  Genç, Soner, Kristal Sırların Araştırılması ve Sır içinde Kristal Nüvelerin Geliştirilmesi 1200 oC”, Basılmış Sanatta Yeterlik Tezi,, 14/07/1999

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Genç, S., “Üniversitelerin Lisans ve Lisansüstü Seramik İle İlgili Çalışma Konuları”, Seramik Dünyası, 20-21, Ocak-Şubat, No: 22, 04/01/1997

Sergiler
1)  “Renkler Seramik Sergisi”, Şebnem Bahar Art-Design Gallery, Antalya, 25/12/2015
2)  Karma Sergi, Çamurdam Sanat Galerisi, Eskişehir, 23/12/2015
3)  “9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi” Kapsamında Seramik Sergisi Davetli Sanatçı, Afyonkarahisar, 26/11/2015
4)  “Renkler Seramik Sergisi”, Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Uşak, 18/05/2015
5)  “2. İstanbul Seramik Sanat Günleri”, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim elemanları Karma Sergisi, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuaye Alanı, İstanbul, 16/05/2015
6)  “100. Yılında Çanakkale Ruhu” 253 Sanatçı-Eser, Jürili Karma Sergi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 18/03/2015
7)  Kadın Karma Sergi, Çamurdam Sanat Galerisi, Eskişehir, 11/03/2015
8)  “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özgecan Aslan Anısına Karma Sergi”, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya, 09/02/2015
9)  Karma Sergi, Çamurdam Sanat Galerisi, Eskişehir, 10/12/2014
10)  “ Baş-lan-gıç ” , Karma Sergi, D’ art Sanat Galerisi, Kuledibi-Beyoğlu, İstanbul, 20/11/2014
11)  Emaye (Mine) Okulu”, III. Uluslararası Seramik Cam Emaye Sır ve Boya Kongresi, Eskişehir, 15/10/2014
12)  Kişisel Sergi, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, Sakarya, 14/10/2014
13)  “Miras” Seramik Sergisi, I. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yeni Rektörlük Binası, Bilecik, 18/09/2014
14)  VIII. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Karma Seramik Sergisi, Eskişehir, 05/09/2014
15)  “I. Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi” , Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Bolu, 01/04/2014
16)  “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergi” , Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 11/03/2014
17)  “Pınar Genç, Soner Genç Seramik Sergisi” , Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi, İzmir, 10/01/2014
18)  “Yeni Yıl Sergisi” Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, 10/12/2013
19)  5. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri, “Seramik Sanatçıları” Karma Sergisi, Swiss Otel Efes Sanat Galerisi, İzmir, 06/12/2013
20)  “Üçleme”, Anadolu Üniversitesi GSF, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF, Sakarya Üniversitesi GSF Öğretim Elemanları Sergisi, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Esentepe Kampüsü, 21/11/2013
21)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Karma Sergisi, 7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, 09/09/2013
22)  VII. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Karma Sergisi, Eskişehir, 09/09/2013
23)  “Yeni Yıl Sergisi” , “Eğitim Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi”, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 18/12/2012
24)  “6. Kocatepe Sanat Buluşması 90.Yıl 90 Sanatçı 90 Eser” , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sanat Galerisi, Afyonkarahisar, 25/08/2012
25)  “Öğretim Elemanları Karma Sergisi”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, Sakarya, 18/04/2012
26)  “The Aspects of KOREAN/TURKISH Contemporary Art”, Korea/Turkey co-exhibition for 55th Anniversary of Diplomatic Relation, Beyoğlu Belediyesi, Cihangir Sanat Galerisi, 19/01/2012
27)  “Main Goddess Ceramic & Glass Exhibition”, 2nd International Ceramic, Glass Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress-SERES’11, Türk Seramik Derneği, Eskişehir, 10/10/2011
28)  “Raku Balık Sergisi”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Elemanları, Tepebaşı Belediyesi Kültür Evi, Eskişehir, 10/10/2011
29)  “Öğretim Elemanları Seramik Sergisi”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Elemanları, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 07/10/2011
30)  “KNİDOS’un SIR”ı , Seramik ve Cam Açık Hava Sergisi, Datça Yakaköy, 16/07/2011
31)  “1. Uluslararası Raku Eğitim Programı Sergisi”, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 27/05/2011
32)  “Anadolu’dan Turkuaz” , Karma Seramik Sergisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, 17/05/2011
33)  “Kentle Buluşma-III Uluslararası Karma Sergi, Resim-Heykel-Seramik, Uşak Üniversitesi Sanat Galerisi, Uşak, 08/04/2011
34)  “İzinden Yürümek” , Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Elemanları Karma Seramik Sergisi, İstanbul Modern Sanatlar Galerisi, İstanbul, 18/02/2011
35)  Kişisel Sergi, Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi, Ankara, 01/02/2011
36)  “Tulpen-Serenade:Glas und Keramik - Anadolu Universität in Köln”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Sergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanat Galerisi, Köln, Almanya, 28/01/2011
37)  “Ekim Geçidi 9 Sergisi”, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu, Sakarya, 27/10/2010
38)  Kişisel Sergi, Antalya Mimarlar Odası Sergi Salonu, Antalya, 20/10/2010
39)  “3. Uluslararası Kervansaray Buluşması” kapsamında açılan “200 sanatçı 200 eser” adlı davetli karma sergi, Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı, Battalgazi, Malatya, 17/09/2010
40)  “Merhaba Füreya Merhaba 1910-2010”, Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, 11/05/2010
41)  “Kentle Buluşma Sergisi–II Uşak & Sanat”, Uşak Üniversitesi Sanat Galerisi, Uşak, 10/05/2010
42)  Seramik Sergisi Kişisel, Galeri Z Sanat Galerisi, Kale Galerileri, Ankara, 10/04/2010
43)  “Karma Sergi”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları, İzmir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İzmir, 06/04/2010
44)  “Kadınlar Günü Anısına Sanat Buluşması”, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uşak, 19/03/2010
45)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlediği, "İmece 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu Jürili Sergisi" , Eskişehir, 18/10/2009
46)  “I. International Ceramic & Glass Exhibition”, I. International Ceramic, Glass Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress-SERES’09, Türk Seramik Derneği, Eskişehir, 12/10/2009
47)  “Kentle Buluşma Sergisi”, Uşak Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uşak, 28/09/2009
48)  Uluslararası Sırüstü Resimler Sempozyumu ve Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 10/07/2009
49)  69. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 04/02/2009
50)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Neo Alışveriş Merkezi, Eskişehir, 24/01/2009
51)  Uluslararası Katılımlı 7. Seramik Kongresi Seramik Sergisi, Türk Seramik Derneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi, Afyonkarahisar, 26/11/2008
52)  “Mezunlar Sergisi”, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul, 11/10/2008
53)  “Tulips”, Devlet Resim Heykel Müzesi Sedat Simavi ve Fahri Korutürk Sergi Salonları, 08/10/2008
54)  Anadoludan Yansımalar, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 17/06/2008
55)  “50 Yılda Açan Laleler”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İstanbul Kültür Sanat Merkezi, Beyoğlu İstanbul, 10/05/2008
56)  “Sevgili Sanat”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Galeri G,S,F, Eskişehir, 14/02/2008
57)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü “Karma Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 19/11/2007
58)  “ 50.Yılda Büyük Buluşma” Öğretim Üyeleri Sergisi, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 50. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, İstanbul, 25/09/2007
59)  “Türk Seramik Sanatı Sergisi”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul, 6-30 Eylül, 2007
60)  Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Yararına Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 16/06/2006
61)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları "Yol-Yollar Sergisi", Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 06/02/2006
62)  “Muammer Çakı Aramızda” Seramik Sergisi, Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 2006
63)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Vestel Sanat Galerisi, Eskişehir, 2006
64)  16.Uluslararası İstanbul Fuarı Artist 2006, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Tüyap Fuar Merkezi, İstanbul, 2006
65)  Seramik Eğitimi Yaz Programı, “Kil+Ateş+Hareketlilik+Eğitim” Seramik Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 2006
66)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Karma Sergi, Galeri Artist, İstanbul, 01/11/2005
67)  Collective Art Exhibition of Turkish Artists " Impression from Anadolu " JMA-Gallery, Viyana - AVUSTURYA, 12/09/2005
68)  Sanatçının Ulusal Seferberliği Anadolu'da..., Resim ve Heykel Sergisi, Eskişehir BSM Kültür Merkezi, Eskişehir, 20/05/2005
69)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Sergisi, Resim Heykel Müzesi, İzmir, 04/05/2005
70)  A.Ü.G.S.F. Seramik Bölümü Öğretim Elemanları 20. Yıl Karma Seramik Sergisi, Beşiktaş Belediyesi Ortaköy Kültür Merkezi, İstanbul, 19/03/2005
71)  Seramik Sergisi, Gözde Sanat Galerisi, Ankara, 08/01/2005
72)  A.Ü.G.S.F. Seramik Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ankara, 04/01/2005
73)  Sanatçının Ulusal Seferberliği İstanbul Sanat Fuarı’nda... 500 Ressam ve Heykeltıraşın Büyük Sergisi, Tüyap, Beylikdüzü, İstanbul, 2005
74)  Sanatçının Ulusal Seferberliği Akdeniz’de... 450 Ressam ve Heykeltıraşın Büyük Sergisi, Antalya Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sergi Salonu, Antalya, 2005
75)  Sanatçının Ulusal Seferberliği Karadeniz’de... 400 Ressam ve Heykeltıraşın Büyük Sergisi, Trabzon Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, Trabzon, 2005
76)  6. Uluslarası Seramik Seramik Sempozyumu ve Sanat Değişim Programı, Uluslararası Seramik Sempozyumu Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 10/10/2004
77)  65. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 20/09/2004
78)  Contemporary European Artists Exhibition, Latin American Art Museum, Miami Art Center, Miami, 10/07/2004
79)  Plastik Sanatlar Sergisi, Yunusemre Kültür Merkezi, Eskişehir, 07/05/2004
80)  Seramik Sergisi, Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 20/04/2004
81)  VIII. Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, Adnan Franko Sanat Galerisi, İzmir, 2004
82)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Koleksiyon, Eskişehir, 26/12/2003
83)  Seramik Sergisi, İzmit Büyükşehir Belediyesi Sanat, Galerisi, İzmit, 09/12/2003
84)  64. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 12/09/2003
85)  TRT II. Resim ve Seramik Yarışması Sergisi, Çağdaş Sanatlar Galerisi, 2003
86)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim-Heykel-Seramik-Özgünbaskı Sergisi, Eskişehir Sanat Derneği, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 2003
87)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Üyeleri Karma Sergisi, III.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, 2003
88)  Seramik Sergisi, Kişisel, Kırklar Beyoğlu Sergi Salonu, Kırklareli, 2003
89)  Four Countries International Ceramic Exhibition, Tacoma Community College, Amerika, 28/06/2002
90)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Sergisi, Sabancı Kültür Merkezi, Adana, 14/06/2002
91)  63.Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 10/06/2002
92)  VII. Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, İzmir, 01/04/2002
93)  "Dünya Kadınlar Günü" A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanlaı Karma Sergisi, A.Ü.Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 04/03/2002
94)  6. Uluslararası Kahire Seramik Bienali Sergisi, Kahire Müzesi, Mısır, 2002
95)  Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Karma Sergisi, I.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, 2001
96)  TRT Resim ve Seramik Yarışması Sergisi, İzfaş Sanat Galerisi, İzmir, 2001
97)  TRT Resim ve Seramik Yarışması Sergisi, Askeri Müze ve Kültür. Sitesi, İSTANBUL., 2001
98)  TRT Resim ve Seramik Yarışması Sergisi, Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, 2001
99)  Yeni Yıl Sergisi, Scala Sanat Galerisi, Eskişehir, 18/12/2000
100)  International Ceramics Symposium and Art Exchange Program and Exhibition Among Turkey, China, Japan, USA. A.Ü.Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 09/10/2000
101)  "2000 Yılında Seramik" Karma Seramik Sergisi, Adnan Franko Sanat Galerisi, İzmir, 03/10/2000
102)  Karma Sergi, Scala Sanat Galerisi, Eskişehir, 03/10/2000
103)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Seramik Sergisi, Söğüt Sen Seramik A.Ş., Bilecik, 08/09/2000
104)  Muammer Çakı Yaşıyor Seramik Sergisi, A.Ü.G.S.F. Sergi Salonu, Eskişehir, 12/05/2000
105)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, A.Ü. Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 08/05/2000
106)  "Seramitek 2000 Seramik Sergisi" , Tüyap Fuar Merkezi, İstanbul, 06/04/2000
107)  Karma Sergi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 20/03/2000
108)  Karma Sergi, Çobanlı İnş. Sanat Galerisi, Eskişehir, 2000
109)  A.Ü.G.S.F. Seramik Böl. Öğretim Elemanları Sergisi, Art Shop, İzmir, 05/11/1999
110)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Seramik Sergisi Toprak Show Center, Eskişehir, 25/05/1999
111)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanlar Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, İzmir, 02/04/1999
112)  "Seramitek 99 Seramik Sergisi" , Tüyap Fuar Merkezi, İstanbul, 25/02/1999
113)  "Four Countries International Ceramic Exhibition" Yu Gong You Tao Yi Fang Gallery, Pekin- Çin, 1999
114)  "Four Countries International Ceramic Exhibition" Central Academy of Arts, Pekin- Çin, 1999
115)  42.Yıl Seramik Sempozyumu ve Sergisi, Seramik Müzesi( Çan), Çanakkale, 1999
116)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Yeni Yıl Karma Sergisi, A.Ü. Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 28/12/1998
117)  Karma Seramik Sergisi, Atelier Sanat Evi, Ankara, 18/12/1998
118)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Resim Heykel Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara, 04/11/1998
119)  Türk Seramik Derneği Vazo Yarışması Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 02/11/1998
120)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Karma Seramik Sergisi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi Sergi Salonu, Bozüyük, 23/10/1998
121)  Toprak Su Ateş + Sevgi, Seramik Sergisi, Esbank Sanat Galerisi, Kütahya, 02/10/1998
122)  A.Ü. 40.YIL Etkinlikleri Karma Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 17/03/1998
123)  Turizm Bakanlığı (DÖSEM) Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması Sergisi, Ankara, 09/01/1998
124)  59. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 1998
125)  Kişisel Seramik Sergisi, Palet Sanat Galerisi, Eskişehir,, 1998
126)  Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 03/11/1997
127)  " Füreya Koral'ı Anma Sergisi" , A.Ü.G.S.F., Seramik Bölümü Öğretim Elemanları, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 08/10/1997
128)  Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Kaos Karma Sergi,Tüyap, İstanbul, 04/07/1997
129)  Türk Seramik Derneği Çaydanlık Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, İstanbul, 25/03/1997
130)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Koleksiyon Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 1997
131)  58. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, Ankara, 1997
132)  Seramik Sergisi,Kişisel, Akbank Beylerbeyi Sanat Galerisi, İstanbul,, 1997
133)  Seramik Sergisi, Kişisel, Vakıfbank Feneryolu Sanat Galerisi, İstanbul, 1997
134)  Seramik Sergisi, Kişisel, Vakıfbank Sanat Galerisi, İzmir, 1997
135)  Turizm Bakanlığı (DÖSEM) Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması Sergisi, Ankara, 19/12/1996
136)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 17/12/1996
137)  Anadolu Üniversitesi Seramik Sanatçıları Sergisi, Desti Sanat Galerisi, Ankara, 07/11/1996
138)  Ege Kültür Vakfı Seramik Duvar Tabağı Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, İzmir, 30/05/1996
139)  "Çay Saati" Konulu Seramik Sergisi, Amerikan Kültür Merkezi, Türk Amerikan Derneği Sanat Galerisi, Ankara, 10/05/1996
140)  Atilla Galatalı-Ünal Cimit Anısına Seramik Sergisi, Palet Sanat Galerisi, Eskişehir, 05/01/1996
141)  57. Devlet Seramik Yarışması Sergisi Atatür Kültür Merkezi , Ankara, 1996
142)  Seramik Sergisi, Kişisel, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kütahya, 1996
143)  Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği "Hoşgörüsüzlük" Sergisi, Yıldız Sarayı Silahhane, İstanbul, 16/05/1995
144)  70'lerden Günümüze Karma Seramik Sergisi, Destek Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul, 16/05/1995
145)  56. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 1995
146)  10 Kasım Atatürk'e Saygı Sergisi, A.Ü.G.S.F., Eskişehir, 10/11/1994
147)  Ege Kültür Vakfı Duvar Tabağı Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi , İzmir, 02/06/1994
148)  55. Devlet Seramik Yarşması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 1994
149)  III.Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, İzmir, 1994
150)  Seramik Sergisi,Kişisel, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 1994
151)  54. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, Ankara, 1993
152)  II. Seramik Duvartabağı Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, İzmir, 1993
153)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 02/11/1992
154)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Kültür Sarayı, Eskişehir, 24/10/1992
155)  II. Altıntesti Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, İzmir, 15/05/1992
156)  Seramik Derneği I. Geleneksel Seramik Yarışması Sergisi, Çanakkale Seramik Sanat Galerisi, İstanbul, 14/04/1992
157)  Karma Sergi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa, 03/02/1992
158)  53. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, Ankara, 1992
159)  Modern Türk Seramik Sergisi, Yıldız Sarayı, İstanbul, 1992
160)  A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Öğrenci Sergisi, UGSYO Sergi Salonu, Eskişehir, 24/10/1991
161)  52. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, Ankara, 1991
162)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Palet Sanat Galerisi, Eskişehir, 26/05/1990
163)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Palet Sanat Galerisi, Eskişehir, 27/05/1989
164)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Palet Sanat Galerisi, Eskişehir, 28/05/1988
165)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Malatya, 02/06/1987
166)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Eskişehir, 02/05/1987
167)  Serpocam Seramik Yarışması Sergisi,Odakule Sanat Galerisi, İstanbul, 04/1986

Diğer Sanatsal Etkinlikler
1)  “Kristal Sırlar” Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salon, Kütahya, 16/04/2012
2)  Raku Glazes and Bodies”, 1st International RAKU Training Program, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 23/05/2010
3)  Krakle ve Kristal Sırlar”, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anfisi, Antalya, 28/04/2010
4)  “Artistik Sır Örneği Olarak Krakle Sırlar ve Uygulamaları” Kil+Ateş+Hareketlilik+Eğitim konulu Seramik Eğitimi Yaz Programı, Konferans ve Çalıştay, Anadolu üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir,, 03/07/2006
5)  I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıştayı, Osmaniye Valiliği ve Çukurova Üniversitesi, Osmaniye, 23/10/2000
6)  “Seramik Kalemler ile Yapılan Bezemeler Üzerinde Kristal Sır Uygulamaları” Four Countries’ International Ceramics Workshop, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 09/10/2000

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Türk Seramik Derneği

Başarı ve Ödüller
1)  65.Devlet Seramik Yarışması , Başarı Ödülü, Ankara, 2004
2)  İzmir Rotary VIII. Altın Testi Seramik Yarışması, III.Ödül, İzmir, 2004
3)  İzmir Rotary VII. Altın Testi Seramik Yarışması, Hürriyet Gazetesi Ödülü, İzmir, 2002
4)  57.Devlet Seramik Yarışması, Başarı Ödülü, Ankara, 1996
5)  Ege Kültür Vakfı Duvar Tabağı Yarışması, Mansiyon, İzmir, 1996
6)  Group Training Course in Ceramics Development Technology II, Japonya, 15/04/1995
7)  Ege Kültür Vakfı Duvar Tabağı Yarışması, Özel Ödül, İzmir, 1994

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I - 2008
2)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II - 2009
3)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması VI - 2005
4)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması V, 2004
5)  Seramik Sırları I, 2004
6)  Seramik Sırları II, 2005
7)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I, 2007
8)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II, 2008
9)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması III, 2009
10)  Seramik Teknolojisine Giriş, 2010
11)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması IV, 2010

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Salı Saat 08:00-08:45 : SER892 Tez
2)  Çarşamba Saat 08:00-08:45 : SER791 Tez
3)  Çarşamba Saat 09:00-13:45 : USR901 Uzmanlık Alan Dersi
4)  Perşembe Saat 08:00-11:45 : SER391 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması III A
5)  Cuma Saat 08:00-11:45 : SER391 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması III B
6)  Cuma Saat 14:00-17:45 : SER391 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması III C