Profesör Soner GENÇ
E-Mail: sgenc@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~sgenc/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:T.C
İş Adresi:ANADOLU UNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 4153
Faks:+90 (222) 335 1290
Fakülte:GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
Bölüm:SERAMİK
Ana Bilim Dalı:SERAMİK ANASANAT DALI
Bilim Kolu:SERAMİK
İlgi Alanları:SERAMİK SIRLARI , KRİSTAL SIRLAR

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Kırklareli Cumhuriyet İlkokulu, 06/06/1976
Ortaokul:  Kırklareli Merkez Ortaokulu, 01/06/1979
Lise:  Kırklareli Atatürk Lisesi, 03/06/1982
Lisans:  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalı,İstanbul, 06/06/1986
Yüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Eskişehir, 06/03/1990
Doktora:  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 29/07/1993

Bildiği Yabancı Diller
1)  Japonca: Okuma: Temel düzeyde Yazma: Temel düzeyde Konuşma: Temel düzeyde
2)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 04/10/1993
Doçent:  Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 22/02/2008

İdari Görevler
1)  Seramik Bölümü Başkan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi,, 04/12/1998 - 17/11/1999
2)  Dekan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 05/04/2000 - 12/10/2001
3)  Dekan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 29/12/2004 - 07/04/2006

Yüksek Lisans Tezleri
1)  Düşük Sıcaklıkta Pekişebilen Su Emmesi Düşük Feldspatlı Çini Yapımı ve Üzerlerine Ham Sırların Uygulanmaları". Anadolu Üniversitesi, 06/03/1990

Doktora Tezleri
1)  Kristal Sırların Araştırılması ve Sır İçinde Kristal Nüvelerin Geliştirilmesi, Anadolu Üniversitesi, 29/07/1993

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
1)  Başkırkan, Hasan."Sagar Pişirim Tekniği", Anadolu Üniversitesi,, 31/10/2002
2)  Çetintaş, Erdal. "Sorkun Köyü Çömlekçi Killerinin Döküm Çamurlarında Kullanımının Araştırılması", Anadolu Üniversitesi, 13/07/1999
3)  Dural, Ercan. "Etibank Bandırma Boraks ve Asit Borik Fabrikaları Üretim Atıklarının Sır Bünyesinde (1000 oC, 1200 oC) Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Anadolu Üniversitesi, 01/02/1999
4)  Özkanlı, Nazende N.."Renk Verici Oksitlerin Değişik Sırlarda ve Sıcaklıklarda Etkilerinin Araştırılması, Anadolu Üniversitesi, 19/10/1998
5)  Demir, Oğuzhan. “Avanos Çömlekçi Çamuru Üzerinde Ham Sırüstü (Mayolika) Dekor Uygulamaları”. Afyon Kocatepe Üniversitesi. 14/09/2011.
6)  İbrahim, Halil. "Arkaik Dönem Yunan Seramiklerinin İncelenmesi ve Günümüz Yorumlamaları". Afyon Kocatepe Üniversitesi.14/06/2011.
7)  Yılmaz, Aslı." İznik Çini Motiflerinin Araştırılması ve Günümüz Yorumları" Afyon Kocatepe Üniversitesi. 17/09/2010.

Yönetilen Doktora Tezleri
1)  Taçyıldız, Ensar. "Temmoku Sırlarının Araştırılması". Anadolu Üniversitesi., 08/10/2010
2)  Sevim, Kadir,"1200 oC Sıcaklıkta Gelişebilen Bakır Kırmızısı Sırlar", Anadolu Üniversitesi, 31/03/2006

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  S. Genç, H. Çakır, “Arkaik Dönem Yunan Seramik Sanatında Siyah ve Kırmızı Figür Tekniği”, 5. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, 16/09/2011
2)  S. Genç, E. Taçyıldız, “ Kırklareli Çömlekçi Kilinin Sır Bünyesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (1000-1200 oC), 4. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, 14/06/2010
3)  Z. Çobanlı, S. Genç, H. Başkırkan, “Konutlarda Kullanılan Seramik Isıtma Sistemlerinde Geleneksel ve Yeni Tasarımlar”, İmece 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 393-397, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 18-24 Ekim, 2009., 18/10/2009
4)  S.Genç, H. Başkırkan, “Seramik Sobalar”, 7. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Türk Seramik Derneği, Afyonkarahisar, 26/11/2008
5)  S. Genç, H. Başkırkan ve N. Elmalı, "Eti Bor A.Ş. Kırka Bor İşletmesi'nde Üretilen Konsantre Tinkal, Elek Üstü ve Kil Pestili Atıklarının Kırmızı Pişen Bünyelerde Sır İçinde Kullanımının Araştırılması 1000 oC", II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 242-247, Eskişehir, 29/06/2002
6)  S. Genç, H. Başkırkan, C. Atay, E. Onaran , O. Sümengen, "Haşhaş, Tütün, Zeytin, Mısır Koçanı ve Saman Küllerinin Kırmızı Pişen Bünyelerde Sır İçinde Kullanımının Araştırılması 1000 oC", II.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 334-339, Eskişehir, 29/06/2002
7)  S. Genç, H. Başkırkan, Ö. Sarnıç ve E. Ağatekin, "Ayçiçeği Gövdesi ve Çay Posası Küllerinin Sır Bünyesinde Kullan?labilirliğinin Araştırılması 1200 oC", )”, Uluslararası Katılımlı V. Seramik Kongresi, 218-223, İstanbul, 03/10/2001
8)  S. Genç, H. Başkırkan ve E. Çetintaş, "Sorkun Köyü Çömlekçi Çamuru ve Killerinin Döküm Çamuru, Sır ve Boya Üretiminde Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 110-117, Eskişehir, 04/09/2001
9)  S. Genç ve H. Başkırkan, "Kiremit Üretiminde Renkli Sır Uygulamaları", 1. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 138-143, Eskişehir, 04/09/2001

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  S. Genç, K. Sevim, " İndirgen Pişirimde Bakır Kırmızısı Sırların Gizemi”, Seramik Türkiye, 106-111, Ocak-Şubat, No: 19, 03/01/2007
2)  Genç, S., “Kristal Sırlı Porselen Vazolar”, Seramik Türkiye, 106-111, Mart-Nisan, No: 8, 03/03/2005
3)  Genç, S., “Kırklareli’de Çömlekçilik ve Son Trakyalı Çömlekçiler”, Seramik Türkiye, 112-118, Ocak-Şubat, No: 7, 01/01/2005
4)  Genç, S., “Japonya’da Çatı Kaplamasında Kullanılan Kiremitler ve Binalardaki Dış Cephe Karoları”, Seramik Türkiye, 97-104, Ekim-Aralık, No: 6, 01/10/2004
5)  S.Genç, H.Başkırkan, "Sagar Pişirimli Seramiklerde Duman ve Alev ile Resimsel Arayışlar", Seramik Türkiye , Seramik Federasyonu Dergisi, 10/2003, 10/2003

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Genç, S., “Üniversitelerin Lisans ve Lisansüstü Seramik İle İlgili Çalışma Konuları”, Seramik Dünyası, 20-21, Ocak-Şubat, No: 22, 04/01/1997

Sergiler
1)  “Main Goddess Ceramic & Glass Exhibition”, 2nd International Ceramic, Glass Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress-SERES’11, Türk Seramik Derneği, Eskişehir, 10/10/2011
2)  “Raku Balık Sergisi”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Elemanları, Tepebaşı Belediyesi Kültür Evi, Eskişehir, 10/10/2011
3)  “Öğretim Elemanları Seramik Sergisi”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Elemanları, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 07/10/2011
4)  “KNİDOS’un SIR”ı , Seramik ve Cam Açık Hava Sergisi, Datça Yakaköy, 16/07/2011
5)  “1. Uluslararası Raku Eğitim Programı Sergisi”, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 27/05/2011
6)  “Anadolu’dan Turkuaz” , Karma Seramik Sergisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, 17/05/2011
7)  “Kentle Buluşma-III Uluslararası Karma Sergi, Resim-Heykel-Seramik, Uşak Üniversitesi Sanat Galerisi, Uşak, 08/04/2011
8)  “İzinden Yürümek” , Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Elemanları Karma Seramik Sergisi, İstanbul Modern Sanatlar Galerisi, İstanbul, 18/02/2011
9)  “Tulpen-Serenade:Glas und Keramik - Anadolu Universität in Köln”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Sergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanat Galerisi, Köln, Almanya, 28/01/2011
10)  “Ekim Geçidi 9 Sergisi”, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu, Sakarya, 27/10/2010
11)  Kişisel Sergi, Antalya Mimarlar Odası Sergi Salonu, Antalya, 20/10/2010
12)  “3. Uluslararası Kervansaray Buluşması” kapsamında açılan “200 sanatçı 200 eser” adlı davetli karma sergi, Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı, Battalgazi, Malatya, 17/09/2010
13)  “Merhaba Füreya Merhaba 1910-2010”, Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, 11/05/2010
14)  “Kentle Buluşma Sergisi–II Uşak & Sanat”, Uşak Üniversitesi Sanat Galerisi, Uşak, 10/05/2010
15)  Seramik Sergisi Kişisel, Galeri Z Sanat Galerisi, Kale Galerileri, Ankara, 10/04/2010
16)  “Karma Sergi”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları, İzmir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İzmir, 06/04/2010
17)  “Kadınlar Günü Anısına Sanat Buluşması”, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uşak, 19/03/2010
18)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlediği, "İmece 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu Jürili Sergisi" , Eskişehir, 18/10/2009
19)  “I. International Ceramic & Glass Exhibition”, I. International Ceramic, Glass Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress-SERES’09, Türk Seramik Derneği, Eskişehir, 12/10/2009
20)  “Kentle Buluşma Sergisi”, Uşak Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uşak, 28/09/2009
21)  Uluslararası Sırüstü Resimler Sempozyumu ve Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 10/07/2009
22)  69. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 04/02/2009
23)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Neo Alışveriş Merkezi, Eskişehir, 24/01/2009
24)  Uluslararası Katılımlı 7. Seramik Kongresi Seramik Sergisi, Türk Seramik Derneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi, Afyonkarahisar, 26/11/2008
25)  “Mezunlar Sergisi”, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul, 11/10/2008
26)  “Tulips”, Devlet Resim Heykel Müzesi Sedat Simavi ve Fahri Korutürk Sergi Salonları, 08/10/2008
27)  Anadoludan Yansımalar, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 17/06/2008
28)  “50 Yılda Açan Laleler”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İstanbul Kültür Sanat Merkezi, Beyoğlu İstanbul, 10/05/2008
29)  “Sevgili Sanat”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Galeri G,S,F, Eskişehir, 14/02/2008
30)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü “Karma Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 19/11/2007
31)  “ 50.Yılda Büyük Buluşma” Öğretim Üyeleri Sergisi, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 50. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, İstanbul, 25/09/2007
32)  “Türk Seramik Sanatı Sergisi”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul, 6-30 Eylül, 2007
33)  Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Yararına Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 16/06/2006
34)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları "Yol-Yollar Sergisi", Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 06/02/2006
35)  “Muammer Çakı Aramızda” Seramik Sergisi, Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 2006
36)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Vestel Sanat Galerisi, Eskişehir, 2006
37)  16.Uluslararası İstanbul Fuarı Artist 2006, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Tüyap Fuar Merkezi, İstanbul, 2006
38)  Seramik Eğitimi Yaz Programı, “Kil+Ateş+Hareketlilik+Eğitim” Seramik Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 2006
39)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Karma Sergi, Galeri Artist, İstanbul, 01/11/2005
40)  Collective Art Exhibition of Turkish Artists " Impression from Anadolu " JMA-Gallery, Viyana - AVUSTURYA, 12/09/2005
41)  Sanatçının Ulusal Seferberliği Anadolu'da..., Resim ve Heykel Sergisi, Eskişehir BSM Kültür Merkezi, Eskişehir, 20/05/2005
42)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Sergisi, Resim Heykel Müzesi, İzmir, 04/05/2005
43)  A.Ü.G.S.F. Seramik Bölümü Öğretim Elemanları 20. Yıl Karma Seramik Sergisi, Beşiktaş Belediyesi Ortaköy Kültür Merkezi, İstanbul, 19/03/2005
44)  Seramik Sergisi, Gözde Sanat Galerisi, Ankara, 08/01/2005
45)  A.Ü.G.S.F. Seramik Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ankara, 04/01/2005
46)  Sanatçının Ulusal Seferberliği İstanbul Sanat Fuarı’nda... 500 Ressam ve Heykeltıraşın Büyük Sergisi, Tüyap, Beylikdüzü, İstanbul, 2005
47)  Sanatçının Ulusal Seferberliği Akdeniz’de... 450 Ressam ve Heykeltıraşın Büyük Sergisi, Antalya Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sergi Salonu, Antalya, 2005
48)  Sanatçının Ulusal Seferberliği Karadeniz’de... 400 Ressam ve Heykeltıraşın Büyük Sergisi, Trabzon Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, Trabzon, 2005
49)  6. Uluslarası Seramik Seramik Sempozyumu ve Sanat Değişim Programı, Uluslararası Seramik Sempozyumu Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 10/10/2004
50)  65. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 20/09/2004
51)  Contemporary European Artists Exhibition, Latin American Art Museum, Miami Art Center, Miami, 10/07/2004
52)  Plastik Sanatlar Sergisi, Yunusemre Kültür Merkezi, Eskişehir, 07/05/2004
53)  Seramik Sergisi, Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 20/04/2004
54)  VIII. Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, Adnan Franko Sanat Galerisi, İzmir, 2004
55)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Koleksiyon, Eskişehir, 26/12/2003
56)  Seramik Sergisi, İzmit Büyükşehir Belediyesi Sanat, Galerisi, İzmit, 09/12/2003
57)  64. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 12/09/2003
58)  TRT II. Resim ve Seramik Yarışması Sergisi, Çağdaş Sanatlar Galerisi, 2003
59)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim-Heykel-Seramik-Özgünbaskı Sergisi, Eskişehir Sanat Derneği, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 2003
60)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Üyeleri Karma Sergisi, III.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, 2003
61)  Seramik Sergisi, Kişisel, Kırklar Beyoğlu Sergi Salonu, Kırklareli, 2003
62)  Four Countries International Ceramic Exhibition, Tacoma Community College, Amerika, 28/06/2002
63)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Sergisi, Sabancı Kültür Merkezi, Adana, 14/06/2002
64)  63.Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 10/06/2002
65)  VII. Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, İzmir, 01/04/2002
66)  "Dünya Kadınlar Günü" A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanlaı Karma Sergisi, A.Ü.Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 04/03/2002
67)  6. Uluslararası Kahire Seramik Bienali Sergisi, Kahire Müzesi, Mısır, 2002
68)  Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Karma Sergisi, I.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, 2001
69)  TRT Resim ve Seramik Yarışması Sergisi, İzfaş Sanat Galerisi, İzmir, 2001
70)  TRT Resim ve Seramik Yarışması Sergisi, Askeri Müze ve Kültür. Sitesi, İSTANBUL., 2001
71)  TRT Resim ve Seramik Yarışması Sergisi, Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, 2001
72)  Yeni Yıl Sergisi, Scala Sanat Galerisi, Eskişehir, 18/12/2000
73)  International Ceramics Symposium and Art Exchange Program and Exhibition Among Turkey, China, Japan, USA. A.Ü.Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 09/10/2000
74)  "2000 Yılında Seramik" Karma Seramik Sergisi, Adnan Franko Sanat Galerisi, İzmir, 03/10/2000
75)  Karma Sergi, Scala Sanat Galerisi, Eskişehir, 03/10/2000
76)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Seramik Sergisi, Söğüt Sen Seramik A.Ş., Bilecik, 08/09/2000
77)  Muammer Çakı Yaşıyor Seramik Sergisi, A.Ü.G.S.F. Sergi Salonu, Eskişehir, 12/05/2000
78)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, A.Ü. Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 08/05/2000
79)  "Seramitek 2000 Seramik Sergisi" , Tüyap Fuar Merkezi, İstanbul, 06/04/2000
80)  Karma Sergi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 20/03/2000
81)  Karma Sergi, Çobanlı İnş. Sanat Galerisi, Eskişehir, 2000
82)  A.Ü.G.S.F. Seramik Böl. Öğretim Elemanları Sergisi, Art Shop, İzmir, 05/11/1999
83)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Seramik Sergisi Toprak Show Center, Eskişehir, 25/05/1999
84)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanlar Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, İzmir, 02/04/1999
85)  "Seramitek 99 Seramik Sergisi" , Tüyap Fuar Merkezi, İstanbul, 25/02/1999
86)  "Four Countries International Ceramic Exhibition" Yu Gong You Tao Yi Fang Gallery, Pekin- Çin, 1999
87)  "Four Countries International Ceramic Exhibition" Central Academy of Arts, Pekin- Çin, 1999
88)  42.Yıl Seramik Sempozyumu ve Sergisi, Seramik Müzesi( Çan), Çanakkale, 1999
89)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Yeni Yıl Karma Sergisi, A.Ü. Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 28/12/1998
90)  Karma Seramik Sergisi, Atelier Sanat Evi, Ankara, 18/12/1998
91)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Resim Heykel Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara, 04/11/1998
92)  Türk Seramik Derneği Vazo Yarışması Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 02/11/1998
93)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Karma Seramik Sergisi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi Sergi Salonu, Bozüyük, 23/10/1998
94)  Toprak Su Ateş + Sevgi, Seramik Sergisi, Esbank Sanat Galerisi, Kütahya, 02/10/1998
95)  A.Ü. 40.YIL Etkinlikleri Karma Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 17/03/1998
96)  Turizm Bakanlığı (DÖSEM) Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması Sergisi, Ankara, 09/01/1998
97)  59. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 1998
98)  Kişisel Seramik Sergisi, Palet Sanat Galerisi, Eskişehir,, 1998
99)  Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 03/11/1997
100)  " Füreya Koral'ı Anma Sergisi" , A.Ü.G.S.F., Seramik Bölümü Öğretim Elemanları, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 08/10/1997
101)  Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Kaos Karma Sergi,Tüyap, İstanbul, 04/07/1997
102)  Türk Seramik Derneği Çaydanlık Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, İstanbul, 25/03/1997
103)  Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Koleksiyon Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 1997
104)  58. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, Ankara, 1997
105)  Seramik Sergisi,Kişisel, Akbank Beylerbeyi Sanat Galerisi, İstanbul,, 1997
106)  Seramik Sergisi, Kişisel, Vakıfbank Feneryolu Sanat Galerisi, İstanbul, 1997
107)  Seramik Sergisi, Kişisel, Vakıfbank Sanat Galerisi, İzmir, 1997
108)  Turizm Bakanlığı (DÖSEM) Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması Sergisi, Ankara, 19/12/1996
109)  A.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 17/12/1996
110)  Anadolu Üniversitesi Seramik Sanatçıları Sergisi, Desti Sanat Galerisi, Ankara, 07/11/1996
111)  Ege Kültür Vakfı Seramik Duvar Tabağı Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, İzmir, 30/05/1996
112)  "Çay Saati" Konulu Seramik Sergisi, Amerikan Kültür Merkezi, Türk Amerikan Derneği Sanat Galerisi, Ankara, 10/05/1996
113)  Atilla Galatalı-Ünal Cimit Anısına Seramik Sergisi, Palet Sanat Galerisi, Eskişehir, 05/01/1996
114)  57. Devlet Seramik Yarışması Sergisi Atatür Kültür Merkezi , Ankara, 1996
115)  Seramik Sergisi, Kişisel, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kütahya, 1996
116)  Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği "Hoşgörüsüzlük" Sergisi, Yıldız Sarayı Silahhane, İstanbul, 16/05/1995
117)  70'lerden Günümüze Karma Seramik Sergisi, Destek Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul, 16/05/1995
118)  56. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 1995
119)  10 Kasım Atatürk'e Saygı Sergisi, A.Ü.G.S.F., Eskişehir, 10/11/1994
120)  Ege Kültür Vakfı Duvar Tabağı Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi , İzmir, 02/06/1994
121)  55. Devlet Seramik Yarşması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, Ankara, 1994
122)  III.Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, İzmir, 1994
123)  Seramik Sergisi,Kişisel, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 1994
124)  54. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, Ankara, 1993
125)  II. Seramik Duvartabağı Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, İzmir, 1993
126)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 02/11/1992
127)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Kültür Sarayı, Eskişehir, 24/10/1992
128)  II. Altıntesti Seramik Yarışması Sergisi, Resim-Heykel Müzesi, İzmir, 15/05/1992
129)  Seramik Derneği I. Geleneksel Seramik Yarışması Sergisi, Çanakkale Seramik Sanat Galerisi, İstanbul, 14/04/1992
130)  Karma Sergi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa, 03/02/1992
131)  53. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, Ankara, 1992
132)  Modern Türk Seramik Sergisi, Yıldız Sarayı, İstanbul, 1992
133)  A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Öğrenci Sergisi, UGSYO Sergi Salonu, Eskişehir, 24/10/1991
134)  52. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Resim Heykel Müzesi, Ankara, 1991
135)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Palet Sanat Galerisi, Eskişehir, 26/05/1990
136)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Palet Sanat Galerisi, Eskişehir, 27/05/1989
137)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Palet Sanat Galerisi, Eskişehir, 28/05/1988
138)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Malatya, 02/06/1987
139)  A.Ü. UGSYO Öğretim Elemanları, Karma Sergi, Eskişehir, 02/05/1987
140)  Serpocam Seramik Yarışması Sergisi,Odakule Sanat Galerisi, İstanbul, 04/1986

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Türk Seramik Derneği

Başarı ve Ödüller
1)  65.Devlet Seramik Yarışması , Başarı Ödülü, Ankara, 2004
2)  İzmir Rotary VIII. Altın Testi Seramik Yarışması, III.Ödül, İzmir, 2004
3)  İzmir Rotary VII. Altın Testi Seramik Yarışması, Hürriyet Gazetesi Ödülü, İzmir, 2002
4)  57.Devlet Seramik Yarışması, Başarı Ödülü, Ankara, 1996
5)  Ege Kültür Vakfı Duvar Tabağı Yarışması, Mansiyon, İzmir, 1996
6)  Ege Kültür Vakfı Duvar Tabağı Yarışması, Özel Ödül, İzmir, 1994

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I - 2008
2)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II - 2009
3)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması VI - 2005
4)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması V, 2004
5)  Seramik Sırları I, 2004
6)  Seramik Sırları II, 2005
7)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I, 2007
8)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II, 2008
9)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması III, 2009
10)  Seramik Teknolojisine Giriş, 2010
11)  Seramik Teknolojisi ve Uygulaması IV, 2010

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Salı Saat 08:00-08:45 : SER892 Tez
2)  Çarşamba Saat 08:00-08:45 : SER791 Tez
3)  Çarşamba Saat 09:00-13:45 : USR901 Uzmanlık Alan Dersi
4)  Perşembe Saat 08:00-11:45 : SER391 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması III A
5)  Cuma Saat 08:00-11:45 : SER391 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması III B
6)  Cuma Saat 14:00-17:45 : SER391 Seramik Teknolojisi ve Uygulaması III C