Öğretim Görevlisi Vahide CAN
E-Mail: vcan@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~vcan/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili:Türkçe
Uyruğu:TC
İş Adresi:ANADOLU ÜN.EĞİTİM FAK. BİLGİSAYAR VE ÖĞR.TEK.BÖL.
İş Telefonu:+90 (222) 335 0580 / 1927
Faks:+90 (222) 335 0579
Fakülte:Eğitim Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
Ana Bilim Dalı:Bilgisayar ve Öğr.Tek.ABD
Bilim Kolu:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Öğrenim Durumu
İlkokul:  Ankara Maltepe İlkokulu
Ortaokul:  Ankara Namık Kemal Orta Okulu
Lise:  Ankara Cumhuriyet Lisesi
Lisans:  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesive, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara, 1981
Yüksek Lisans:  Hacettepe Üniv. Sos.Bil. Ens. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, 1983

Bildiği Yabancı Diller
1)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: Temel düzeyde Konuşma: Temel düzeyde

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Can, V. An Investigation On Evaluation Of Students’ Achievement in On-Line Teaching, Procedia - Social And Behavioral Sciences Volume 9, 2010, Pages 1550-1555
2)  Can, Vahide,(2009)"A Mikroteaching Application on A Teaching Practice Course" Cypriot Journal of Educational Sciences, 4 (2009):125-140.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Can, Vahide, GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI VE SİBER ZORBALIK, Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı, St.petersburg, Rusya, 2-4 Eylül 2015., 02/09/2015
2)  Can, Vahide, Karaca, Erol, "The Relationship Between The Development And Application Skills Of Multiple-Choice Test Of Teachers And Demonstrated Achievements In This Regard", Beşinci Asya Sosyal Bilimler Konferansı Osaka (ACSS 2014), Sayfa : 683, 2014, 12/06/2014, 12/06/2014
3)  Can, Vahide, Karaca, Erol, "The Relationship Between The Development And Application Skills Of Multiple-Choice Test Of Teachers And Demonstrated Achievements In This Regard", Beşinci Asya Sosyal Bilimler Konferansı Osaka (ACSS 2014), Sayfa : 683, 2014, 12/06/2014
4)  Can, V. (2011). “Students’ Viewpoint About Evaluation Of Web-Based Learning Environments” EDULEARN11 Proceedings,P.6445, Konferansı’nda Sunulan Sözlü Bildiri. Barcelona, İspanya. 04/07/2011
5)  Can, V. An Investigation On Evaluation Of Students’ Achievement in On-Line Teaching, World Conference Onlearning, Teaching And Administration. (WCLTA2010), (29-31 Ekim 2010) The American University, Cairo, Egypt.
6)  Can, V. “Öğretim Yönetim Sistemlerinden Moodle İle Okul Deneyimi II Dersinin Uygulama Süreci Ve Öğrenci Görüşleri” at the 8th International Educational Technology Conference (IETC-2008). May 06-09, 2008, Eskişehir, Turkey.
7)  Can, V. “A Microteaching Application on a Teaching Experience Course” at the 10th International Conference on Education, May 26-29, 2008, Athens, Greece.
8)  Can V., ve Kabakçı I. “İlk Öğretim Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Güvenliğine İlişkin Bilgisayar Öğretmenlerinin Görüşleri” 7. International Educational Technology Conference" 3-6 Mayıs2007 Volume 1, p.727.
9)  Can, V.ve Gülümbay, A. "WEB'e Dayalı Öğretim Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme Analizi" 6. International Educational Technology Conference" Gazi Magusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi. 19-21 Nisan 2006 Cilt I sy: 340-348

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Can V., ve Kabakçı I. (2009) “İlk Öğretim Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Güvenliğine İlişkin Bilgisayar Öğretmenlerinin Görüşleri” Çağdaş Eğitim Dergisi, , 34, (361): 13-20

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Can, V.,"Bilgisayar ve İnternette Güvenlik Dersinde Bir Öğrenme Yöntemi Olarak Proje Tabanlı Öğrenme Uygulanması". 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, 13/09/2006
2)  Can, V. "Çevrimiçi Derslerde Öğretim Elemanlarının Kullandığı Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Üzerine Bir Araştırma" XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, 1-3 Ekim 2009
3)  Can, V. ve Kurt, A., “İlk Öğretim Bilgisayar Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri” VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 27-29 Nisan 2007. s.682.
4)  Odabaşı, F. ve Can, V. "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Öğretmenliği Etik İlkelerine Yönelik Ölçüt Geliştirme Çabaları" XI. Eğitim Bilimleri Kongresi 23-26 Ekim 2002, sy.64

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Can, Vahide, "Okul Öncesi Eğitimde Kazanımların Ölçülmesi", Ölçme ve Değerlendirme, Ed.: A.Aşkım Kurt, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1237, 2011
2)  Can, Vahide, "Test Puanlarıyla Yapılan İstatistiksel İşlemler ve Notlandırma", Ölçme ve Değerlendirme, Ed.: A.Aşkım Kurt, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1237, 2011
3)  Can, Vahide, "Test Puanlarıyla Yapılan İstatistiksel İşlemler ve Notlandırma", Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Ölçme Değerlendirme, Ed.: A.Aşkım Kurt, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 2008

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler
1)  ÖMB 303 Öğret. Tek. ve Mat. Gel.
2)  ÖMB 403 Okul Deneyimi ll
3)  ÖMB 406 Öğretmenlik Uygulaması
4)  ÖMB 202 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
5)  ÖMB 102 Okul Deneyimi I
6)  BTÖ 419 WEB'de Ölçme ve Değerlendirme
7)  BTÖ 408 Bilgisayar ve İnternette Güvenlik
8)  ÇGE 103 Okul Öncesi Eğitimde Araç Geliştirme Öğretim
9)  BTÖ 210 Öğretmen Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 08:00-08:45 : Uzaktan Eğitim
2)  Salı Saat 09:00-12:45 : BTÖ408 BİLGİSAYAR VE İNTERNETTE GÜVENLİK
3)  Çarşamba Saat 09:00-11:45 : ÖMB 217 Ölçme ve Değerlendirme
4)  Perşembe Saat 08:00-08:45 : Öğretmenlik Uyulaması
5)  Perşembe Saat 09:00-11:45 : ÖMB 217 Ölçme ve Değerlendirme